HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014"

Transcriptie

1 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie mei

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS VERPLICHTE PARAMETERS USERNAME PASSWORD SENDER BODY DESTINATION OPTIONELE PARAMETERS REFERENCE TIMESTAMP RESPONSETYPE REPLACECHARS INBOX TYPE UDH DLR_URL GATEWAY_ID TEST 9 3 PREMIUM SMS PARAMETERS VERPLICHTE PARAMETERS PREMIUM SMS PARAMETER: TARIFF PREMIUM SMS PARAMETER: SHORTCODE PREMIUM SMS PARAMETER: KEYWORD OPTIONELE PARAMETERS PREMIUM SMS PARAMETER: MID PREMIUM SMS PARAMETER: MEMBER 11 4 RESPONSE CODES XML RESPONSE PLAIN RESPONSE SIMPLE RESPONSE 13 5 API VOORBEELDEN 14 6 STATUS RAPPORT PARAMETER SPECIFICATIE GSM STATUS REFERENCE 15 7 APPENDIX A: TYPE FORMATEN 16 2

3 3

4 1 Verbinding met de API De verbinding met onze API verloopt via het internet. Om gebruik te kunnen maken van onze API heeft u een account nodig bij Messagebird https://www.messagebird.com/user/create. De SMS API kunt u afschermen op IP- adres/range. U kunt uw IP- adres of range instellen in uw account. De Messagebird SMS API is te bereiken op url: Alle beschreven parameters in dit document dienen UTF- 8 gecodeerd te zijn. Onze API accepteert zowel GET als POST requests, met de application/x- www- form- urlencoded codering. 1.1 Quick start [password]&destination=[ontvanger(s)]&body=[bericht]&sender=[afzender] Table 1 Voorbeeld direct versturen [password]&destination=[ontvanger(s)]&body=[bericht]&sender=[afzender] &timestamp=[timestamp] Table 2 Voorbeeld inplannen [password]&destination=[ontvanger(s)]&body=[bericht]&sender=1008 &tariff=[tarief in centen]&shortcode=1008&keyword=[te gebruiken keyword] Table 3 Voorbeeld premium SMS 4

5 2 SMS Parameters Hier onder staan de parameters welke in de aanroep naar onze API gebruikt kunnen worden. Hoofdstuk 3 toont de extra parameters die nodig zijn voor een premium SMS bericht. Parameter username password sender body destination Omschrijving Gebruikersnaam van het Messagebird account Wachtwoord van het Messagebird account Afzender van het bericht Het bericht dat verzonden moet worden Één of meerdere ontvangers Optionele parameter reference timestamp responsetype replacechars inbox type udh dlr_url gateway_id test Omschrijving Unieke referentie De datum waarop het bericht verstuurd moet worden Het formaat van de response Niet GSM- 7 karakters vervangen door passende geldige GSM- 7 karakters Bericht met een shared of dedicated afzender sturen zodat antwoorden in de inbox komen. Bij het versturen van een bericht kunt u aangeven wat voor type bericht het is. De UDH parameters is verplicht wanneer u een binary SMS wilt versturen. Deze parameter dient de header van het SMS bericht te bevatten. Een alternatieve url waar u uw statusrapport voor het bericht wilt ontvangen. De SMS- route die u wilt gebruiken Als test op true staat, dan zal het bericht niet daadwerkelijk verzonden of ingepland worden en zullen er geen credits worden afgeschreven. Table 4 HTTP SMS parameters 5

6 2.1 Verplichte parameters Hieronder volgt per parameter een uitgebreide specificatie username De gebruikersnaam van het Messagebird account. Alfanumeriek, ook underscore '_' wordt geaccepteerd Voorbeeld Messagebird password Wachtwoord van het Messagebird account. UTF- 8 Voorbeeld geheim sender Afzender van het bericht. Deze is verplicht tenzij er een inbox bericht met een shared VMN als afzender verstuurd moet worden. Voor een inbox bericht met een dedicated VMN dient de sender parameter deze DVMN te bevatten. Verplicht Ja (nee als inbox parameter is geset) Numeriek of alfanumeriek+ Maximale lengte Numeriek: 16 Alfanumeriek+: 11 Voorbeelden Messagebird body Het bericht wat verzonden moet worden. Als er tekens in het bericht gebruikt worden die niet in de GSM- 7 tabel staan, dan wordt de body als UTF- 8 beschouwd. Er is echter een uitzondering zie de parameter replacechars. Tevens zijn er in het GSM- 7 alfabet bepaalde tekens welke dubbel moeten worden beschouwd zie Appendix A voor meer informatie. LET OP: een premium bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. GSM 7- bit alfanumeriek of UTF- 8 Maximale lengte GSM 7- bit: 1377 UTF- 8: 603 Voorbeelden GSM 7- bit: Dit is een gsm 7- bit test bericht. UTF- 8: Dit is een UTF- 8 teşt beriçht. (De tekens ş en ç vallen buiten het GSM- 7 alfabet). 6

7 2.1.5 destination Één of meerdere ontvangers komma gescheiden. Verplicht Ja MSISDN numeriek (internationaal formaat zonder 00 of +) Maximale lengte 1000 MSISDN's Voorbeelden , , , Optionele parameters Hieronder volgt per parameter een uitgebreide specificatie reference Een unieke referentie voor het bericht. Als deze parameter afwezig is, dan wordt er geen status rapport verstuurd. Alfanumeriek Maximale lengte 128 Voorbeeld , bericht timestamp De datum wanneer het bericht verstuurd moet worden. Wordt verstuurd in de tijdzone die ingesteld staat in uw account. Het is niet mogelijk om premium SMS berichten in te plannen. Numeriek (JaarMaandDagUurMinuut) Standaard Voorbeelden Nu (15 februari 2012 om 11:25) (2 augustus 2013 om 00:25) responsetype Het formaat welke terug gegeven wordt direct na de aanroep naar de API. Alfanumeriek Standaard SIMPLE n SIMPLE = Alleen de response code PLAIN = De response code en response tekst gescheiden door een pipeline. XML = Een XML Document met alle beschikbare gegevens. Voorbeeld XML 7

8 2.2.4 replacechars Hiermee kan worden bepaald of dat er moet wordt geprobeerd niet GSM- 7 karakters te vervangen door alternatieve karakters. Mocht het zo zijn dat er na het vervangen nog steeds niet GSM- 7 karakters in het bericht zitten, dan wordt het bericht als UTF- 8 verstuurt. Wanneer een bericht als UTF- 8 verstuurd wordt, dan kunnen er maximaal 603 karakters gebruikt worden, anders 1377 karakters. Zie ook de parameter body. Alfanumeriek Standaard n Voorbeeld true true = Er wordt geprobeerd niet GSM- 7 karakters te vervangen door alternatieve karakters. false = Er vindt geen vervanging plaats. false inbox Als inbox op true staat, dan zal het bericht als inbox bericht worden verzonden. De sender parameter kan dan achterwege gelaten worden, tenzij het Messagebird account over een dedicated VMN beschikt. Antwoorden op deze berichten komen in de inbox op de website van Messagebird en kunnen ook worden doorgestuurd naar een of een URL. Alfanumeriek Standaard n false true = Het bericht wordt als inbox bericht verstuurd. false = Het bericht wordt niet als inbox bericht verstuurd type Bij het versturen van een bericht kunt u aangeven wat voor type bericht het is. Alfanumeriek Standaard normal n normal, binary, flash Voorbeeld normal udh De UDH parameters is verplicht wanneer u een binary SMS wilt versturen. Deze parameter dient de header van het SMS bericht te bevatten. Alfanumeriek 8

9 2.2.8 dlr_url Als u de dlr notificatie van het bericht naar een andere url wilt sturen dan dat u standaard heeft ingesteld op de website kunt u deze parameter gebruiken. Alphanumeriek Standaard false n Een geldige URL Voorbeeld messagebird.php gateway_id De SMS- route die u wilt gebruiken. Stel hier de kwaliteit in van de gateway die u wilt gebruiken om de SMS te versturen. Deze instelling overschrijft de standaard kwaliteit die u heeft ingesteld in uw account voor dit bericht. https://messagebird.com/nl/settings/index n Voorbeeld Numeriek 8 = Voice (inclusief vaste nummers) 2 = Basic 1 = Business test Als test op true staat, dan zal het bericht niet daadwerkelijk verzonden of ingepland worden en zullen er geen credits worden afgeschreven. Validate van het bericht vindt wel plaats, en u ontvangt ook een normale response terug van de API. In de XML en plain response ontvangt u een test variabele mee om aan te geven dat het een test betreft. Alphanumeriek Standaard n false true = Het is een test bericht false = Verstuur het bericht normaal 9

10 3 Premium SMS parameters Voor het versturen van premium SMS berichten via de API zijn er 5 aparte parameters beschikbaar. Naast deze aparte parameters zijn de normale parameters, opgesomd in hoofdstuk 2 ook van toepasing. Parameter tariff member shortcode keyword mid Table 5 HTTP Premium SMS Parameters 3.1 Verplichte parameters Omschrijving Het tarief van het bericht Lid of geen lid van keyword (abonnementsdienst) De shortcode Het keyword Inkomende "message ID" Hieronder volgt per parameter een uitgebreide specificatie Premium SMS parameter: tariff Dit is het tarief wat ontvanger betaald voor het bericht Numeriek Standaard 000 n 000, 025, 040, 055, 060, 070, 080, 090, 110, 150, 200* of 300* Voorbeeld 025 * Aangezien Telfort geen 2,00 en 3,00 premium- berichten afhandelt, zult u hier zelf rekening mee moeten houden in uw script. U kunt filteren op basis van operator prefix van het nummer, of de parameter in de MO report. Wanneer u wel een hoger tarief naar een Telfort- nummer stuurt, zullen wij in de DLR afleverrapportage een error teruggeven Premium SMS parameter: shortcode De shortcode waarvandaan het premium bericht wordt verstuurd. Bool Standaard false n true, false Voorbeeld true Premium SMS parameter: keyword Het keyword waarvandaan het premium bericht wordt verstuurd. Alphanumeriek Standaard False Voorbeeld TO MESSAGEBIRD START GAME 10

11 3.2 Optionele parameters Hieronder volgt per parameter een uitgebreide specificatie Premium SMS parameter: mid Wanneer er een reactie wordt gestuurd op een ontvangen bericht van een eindgebruiker moet hier het message- id van het ontvangen bericht worden meegegeven. Verplicht Nee Numeriek Standaard False Voorbeeld Premium SMS parameter: member Deze parameter geeft aan of de ontvanger wel of geen lid is van een abonnementsdienst. Verplicht Nee Bool Standaard false n true, false Voorbeeld true 11

12 4 Response Codes Code Omschrijving 01 Request succesvol verwerkt 69 Het bericht mag niet op deze datum ingepland worden 70 Er is een verkeerde timestamp notatie gebruikt 72 Het bericht is te lang 89 Ongeldige afzender 93 Één of meerdere ontvangers zijn ongeldig 95 Er is geen of een leeg bericht meegegeven 96 U heeft onvoldoende credits 97 Ongeldige gebruikersnaam en/of wachtwoord 98 Uw IP adres is niet toegestaan met dit account 99 Kan geen verbinding maken met server Premium SMS parameters 40 Ongeldige shortcode 41 Ongeldige mid (MO Message ID) 42 Mid niet gevonden 43 Ongeldig tarief 44 Ongeldig lid (van abonnementsdienst) 45 Combinatie gebruikersnaam en keyword/shortcode niet gevonden 46 Lid van abonnementsdienst heeft al maximum aantal berichten ontvangen 47 Premium SMS niet ondersteund door (provider van) ontvanger Table 6 Response Codes 12

13 4.1 XML Response <?xml version="1.0"?> <response> <item> <responsecode>01</responsecode> <responsemessage>ok</responsemessage> </item> </response> Table 7 XML Response Voorbeeld 4.2 PLAIN Response 01 OK Table 8 PLAIN Response voorbeeld 4.3 SIMPLE Response 01 Table 9 SIMPLE Response voorbeeld 13

14 5 API Voorbeelden _wachtwoord&destination= &body=dit%20is%20een%20gsm%207- bit%20test%20bericht.&sender=messagebird Table 9 Voorbeeld direct versturen username=uw_gebruikersnaam&password=uw_wachtwoord&destination= &body=Dit%20is%20een%20gsm%207- bit%20test%20bericht.&sender=messagebird&timestamp= Table 10 Voorbeeld inplannen username=uw_gebruikersnaam&password=uw_wachtwoord&destination= &body=Dit%20is%20een%20premium%207- bit%20test%20bericht.&sender=1008 &tariff=150&member=false&shortcode=1008&keyword=to%20messagebird Table 11 Voorbeeld premium SMS 14

15 6 Status rapport Op onze website kan een url worden ingesteld waar de status rapport afgeleverd dienen te worden. De status wordt verzonden middels een GET request met de application/x- www- form- urlencoded codering. De request bevat de volgende parameters: Parameter GSM STATUS REFERENCE Table 12 Status rapport parameters 6.1 Parameter specificatie Omschrijving De MSISDN van de ontvanger De status van het bericht De referentie van het bericht welke u heeft opgegeven tijdens het versturen Hieronder volgt per parameter een uitgebreide specificatie GSM De MSISDN van de ontvanger. MSISDN numeriek (internationaal formaat zonder 00 of +) Voorbeeld STATUS De status van het bericht gekoppeld aan de reference en GSM Alfanumeriek n delivered = Het bericht is succesvol afgeleverd not delivered = Het bericht kon niet worden afgeleverd buffered = Het bericht staat in de wacht. (Telefoon niet bereikbaar of staat uit) Voorbeeld delivered REFERENCE De unieke referentie van het bericht. Deze heeft u zelf opgegeven bij het versturen van uw bericht. AlphaNumeriek Minimale lengte 1 Maximale lengte 128 Voorbeeld SMS

16 7 Appendix A: formaten Parameter Alfanumeriek Alfanumeriek+ Numeriek GSM- 7 (03.38) Omschrijving abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Zie Alfanumeriek, en de volgende - + _ Zie Alfanumeriek, en de onderstaande $ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ Æ æ ß É! # % & ' ( ) * +, -. / : ; < = >? Ä Ö Ñ Ü ä ö ñ ü à spatie Linebreak (Enter) UTF- 8 MSISDN Timestamp Table 13 formaten De volgende karakters moeten als twee tekens worden beschouwd: ^ { } \ [ ~ ] Voor meer informatie kunt u naar één van de onderstaande websites gaan. 8 chartable.de/ Numeriek, afhankelijk van het land, kan de lengte verschillen. De lengte in Nederland is 11 tekens, dat is met land code en zonder de voorloper 0, bijvoorbeeld Voor meet informatie kunt u naar één van de onderstaande websites gaan numerieke tekens. De opmaak van de timestamp is: YYYYMMDDHHII (jaar, maand, dag, uur, minuut). 16

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Installatie- en configuratiehandleiding voor de Xelion SMS gateway Dit document is bedoeld voor beheerders Inhoud 1 SMS module - Xelion Phone System... 1 1.1

Nadere informatie

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING GIN MAIL-SMS HANDLEIDING Als gebruiker van de GIN diensten heeft u automatisch een e-mailadres op het internet. U kunt dus, terwijl u mobiel bent, zowel e-mail ontvangen als e-mail verzenden. E-mail wordt

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 1.0.10 januari 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.1, november 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST-velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

myinterconnect Handleiding

myinterconnect Handleiding Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 Introductie...2 2 Schrijfwijze & pictogrammen overzicht...3 3 Inloggen op myinterconnect...4 4 Interface myinterconnect...5 4.1 Uitleg van de onderdelen...6

Nadere informatie

AFO 651 Server parameters

AFO 651 Server parameters AFO 651 Server parameters 651.1 Inleiding Deze AFO bevat een aantal sets parameters die te maken hebben met diverse aspecten van het systeem. Ze zijn zeer uiteenlopend van aard. Sommige zijn niet noodzakelijk

Nadere informatie

Implementatiehandleiding ideal

Implementatiehandleiding ideal Implementatiehandleiding ideal Versie: 2.1 Jaar: 2010 Auteur: Buckaroo Online Payment Services Overzicht wijzigingen Versie Datum Wijziging 1.1 19-09-2005 Eerste versie van de handleiding voor de implementatie

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LAN Base Station

Gebruiksaanwijzing LAN Base Station 1/18 Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. Introductie Inhoud levering LAN base station Installatie programmatuur Installatie ontvanger Ingebruikname sensors Gebruik programmatuur Introductie De BS1000 is een ontvangst

Nadere informatie

Handleiding implementatie connect

Handleiding implementatie connect Handleiding implementatie connect Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 Beveiliging... 3 TRANSACTIE STARTEN... 5 URL s... 5 Betalingsverzoek... 5 Doorsturen... 6 TRANSACTIE VOLTOOIEN... 6 Notificatie...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

REST API. Versie 3.2.1

REST API. Versie 3.2.1 REST API Versie 3.2.1 REST API 2 van 30 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 TransactionRequest... 6 Sisow esend... 8 Sisow ecare... 9 Sisow ebill... 12 Sisow OverBoeking... 13 StatusRequest...

Nadere informatie

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0

Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Handleiding Telfort zakelijk beheer Versie 1.0 Eigenaar: Product Management Telfort Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Introductie...4 2 Zakelijk beheer overzicht...5 2.1 Overzicht menu... 5 2.2 Verschillen

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN

HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN HANDLEIDING CONVERSION TRACKING, RAPPORTAGE EN METINGEN Nettrack biedt publishers de mogelijkheid conversies van bezoeker naar lead of sale te meten om zo inzicht te krijgen in de prestaties van individuele

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Beheer

Handleiding Zakelijk Beheer Telfort Zakelijk Handleiding Zakelijk Beheer Versie 3.0 Handleiding Zakelijk Beheer V3.0 maart 2015 Zet- en drukfouten voorbehouden Inhoudsopgave Inhoud 1. Introductie... 3 2. Overzicht... 4 2.1. Toegang

Nadere informatie

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3

Handleiding DHL EasyShip Versie 5.3 Versie 5.3 1 DHL EasyShip opstarten en inloggen 3 2 Zending aanmaken 5 3 Douane plichtige zending klaar maken met invoice 17 4 Einde dag procedure 22 5 DHL EasyShip afsluiten zonder einde dag procedure

Nadere informatie

Implementatie handleiding Connect

Implementatie handleiding Connect Implementatie handleiding Connect Inhoudsopgave INLEIDING... 3 Connect... 3 Test en productie omgeving... 4 Beveiliging... 4 Wat heeft u nodig?... 4 Kant-en-klare plug-ins voor bestaande e-commerce oplossingen...

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

RTV AudioDownload Tool

RTV AudioDownload Tool RTV AudioDownload Tool Handleiding Nederlands http://www.rtvsoftware.nl Dit software product wordt beschikbaar gesteld met een licentie overeenkomst. Lees deze licentie overeenkomst aandachtig door voordat

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API

Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API Handleiding Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API Deze handleiding is in te zetten voor ecom Business en Enterprise Inleiding MailPlus ecom is een e-mail marketing oplossing voor webwinkels.

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice

Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice Instructie Handleiding SNF-Pasfotoservice www.snf-pasfotoservice.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie fotoapplicaties 4 2.1 Technisch concept SNF Pasfotoservice 4 2.2 Onafhankelijk van

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen voor DELTA Mobiel verdeeld over de volgende rubrieken:

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen voor DELTA Mobiel verdeeld over de volgende rubrieken: Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen voor DELTA Mobiel verdeeld over de volgende rubrieken: 1. Abonnement & bundels 2. Bellen & SMS-en 3. Nummerbehoud 4. Bestellen, leveren en/of opzeggen 5. Verbruik,

Nadere informatie