GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting"

Transcriptie

1 GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

2 GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat u uw financiële administratie en/of uw boekhoudpakket hier tijdig op aanpast. Zo voorkomt u dat betalingen uitvallen. In dit document leest u meer over impact van SEPA op het bestandsformaat GMU01 en GMU02. Deze formaatbeschrijving is geldig vanaf februari De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel

3 Inhoudsopgave Algemeen 4 Wat verandert er voor u? 5 Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches Versies van GMU 6 Wijzigingen in de GMU 7 Bijlagen 8 Bijlage 1: attributen Europese overschrijving Bijlage 2: attributen Europees incasso Bijlage 3: redenen niet-boeking (SEPA) Bijlage 4: redenen niet-boeking (algemeen) Bijlage 5: voorbeelden GMU01 Bijlage 6: voorbeelden GMU02 GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

4 Algemeen Met de introductie van het Europese betalingsverkeer (SEPA) treden er veranderingen op in de rapportage. Zo zal bijvoorbeeld het tegenrekeningnummer in IBANformaat gerapporteerd worden. Dit document beschrijft de wijzigingen in GMU01 en GMU02 als gevolg van de SEPA-betalingen. De volledige beschrijving van het GMU-formaat, kunt u vinden op Kijk voor meer informatie over Europees betalen op GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

5 Wat verandert er voor u? Als u uw elektronische rekeninginformatie automatisch inleest in uw financiële administratie of boekhoudpakket zult u deze aan moeten passen voor SEPA-transacties. Maakt u gebruik van een standaard boekhoudpakket? Neem dan contact op met uw leverancier. De onderstaande informatie wordt bij SEPA-transacties gerapporteerd: IBAN & BIC van de tegenpartij Betalingskenmerk of omschrijving End-To-End ID (referentie van de betaler) Batch-ID bij Europese verzamel- of incassobatches Incassant-ID bij Europees incasso Machtigingsnummer bij Europees incasso (GMU02) Type incasso: standaard of zakelijk en eerste, doorlopend of eenmalig (GMU02) Reden van uitval bij niet-verwerkte of geweigerde transacties Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches De verwerking van SEPA verzamel- en incassobatches wijkt op enkele punten af van de huidige CLIEOPverzamelbetalingen en incasso. Zo wordt een ingestuurde batch altijd als totaalpost geboekt en worden alle geweigerde transacties teruggeboekt. U vindt alle informatie over uitgevallen transacties terug in de GMUrapportage. GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

6 Versies van GMU Van GMU zijn twee versies beschikbaar die geschikt zijn om ook de SEPA-transacties correct te rapporteren: GMU01: basisversie, bevat de belangrijkste informatie ten behoeve van de reconciliatie van Europese overschrijvingen. Specifieke informatie van het Europees incasso wordt niet gerapporteerd. GMU02: uitbreiding op GMU01, bevat alle relevante SEPAinformatie voor zowel de Europese overschrijving als het Europees incasso. De extra informatie ten opzichte van GMU01 bevat onder andere de volledige adresregels (indien opgenomen in de GMU-vereenkomst en meegegeven door de betaler), gegevens van de ultimate party en specifieke informatie van het Europees incasso. In beide GMU-formaten worden alle typen transacties gerapporteerd. Welke versie is voor u geschikt? Maakt u geen gebruik van incasso, NAW- of ultimate parties gegevens? Dan kunt u gebruikmaken van GMU01. Wilt u wel alle gegevens ontvangen of maakt u gebruik van Europees incasso? Dan biedt GMU02 de juiste oplossing. Als u wilt overstappen op een andere versie dan uw huidige versie van GMU neem dan contact op met uw contactpersoon bij de ING. GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

7 Wijzigingen in de GMU Voor de rapportage van SEPA-transacties zijn nieuwe attributen en records opgenomen in GMU. Om deze nieuwe attributen en records goed te kunnen verwerken, zult u uw software hierop moeten aanpassen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat bij SEPA-transacties het tegenrekeningnummer in IBAN-formaat gerapporteerd wordt in het IBAN-record (0400). Dat betekent dat het tegenrekeningnummer niet meer wordt gerapporteerd in het transactierecord (0100). Daarnaast zal, indien aanwezig, het End-to-End-ID vermeld worden in het referentierecord (0420). In de tabellen in de bijlagen van dit document zijn voor de Europese overschrijving en het Europees incasso de belangrijkste velden voor reconciliatie opgenomen. Meer informatie over GMU kunt u vinden in de formaatbeschrijving. Deze kunt u downloaden op R-type (Europees incasso, debiteurzijde) U ziet in de GMU02-rapportage ook het R-type terug. Deze geeft het type retourboeking aan voor Europees incasso. Het R-type wordt in de rubriek Europees incassotyperecord (0450) gerapporteerd als één numeriek karakter en geeft aan of het om een weigering, retourbetaling, terugbetaling, herroeping of annulering gaat. Op basis van het R-type kunt u bepalen of een vervolgincasso mogelijk is en op welke manier u dit kunt aanbieden. R-Type Omschrijving 1 Reject (weigering) 2 Return (retourbetaling) 3 Refund (terugbetaling) 4 Reversal (herroeping) 5 Cancellation (annulering) In bijlage 3 en 4 vindt u een overzicht van alle redenen waarom een boeking niet uitgevoerd kan zijn. GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

8 Bijlage 1: attributen Europese overschrijving Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste attributen voor de Europese overschrijving: GMU-veld GMU 01 record GMU 02 record pain.001 tag Bedrag InstructedAmount IBAN tegenpartij DebtorAccount Identification IBAN (i.g.v. bijschrijving) CreditorAccount Identification IBAN (i.g.v. afschrijving Referentie EndtoEndIdentification of PaymentInformation Identification (batch ID) Betalingskenmerk RemittanceInformation Structured Specificatie regels RemittanceInformation Unstructured Naam Debtor Name (i.g.v. bijschrijving) Creditor Name (i.g.v. afschrijving) Adresregels Debtor of Creditor PostalAdress Adress Line Land Debtor of Creditor Country of Residence Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Name Ultimate Creditor Name Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtor Name Ultimate Debtor Name GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

9 Bijlage 2: attributen Europees incasso Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste attributen voor het Europees incasso: GMU-veld GMU 01 record GMU 02 record pain.008 tag Bedrag InstructedAmount IBAN DebtorAccount Identification IBAN i.g.v. bijschrijving CreditorAccount Identification IBAN i.g.v. afschrijving Referentie EndtoEndIdentification of PaymentInformation Identification (batch ID) ID-Creditor 435 Creditor ID (incassant-id) Betalingskenmerk RemittanceInformation Structured Specificatie RemittanceInformation Unstructured Naam Debtor Name i.g.v. bijschrijving Creditor Name i.g.v. afschrijving Adres regels Debtor or Creditor PostalAdress AdressLine Land Debtor or Creditor Country of Residence Machtigingsnummer Mandate Identification Direct debit schema LocalInstrument Code (Standard/ B2B) Direct debit type 450 Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Name Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtor Name Sequence Type (Eerste/Doorlopende/eenmalige) Ultimate Creditor Identification Ultimate Creditor Name Ultimate Debtor Identification Ultimate Debtor Name GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

10 Bijlage 3: redenen niet-boeking (SEPA)* De ISO-redenen van niet-boeking in de onderstaande tabel zijn van toepassing op: - SEPA overboeking en/of - SEPA Incasso ISO-reden van niet-boeking GMU-reden van niet-boeking ISO- GMU- Omschrijving code code Omschrijving AC01 Rekeningnummer incorrect L IBAN niet correct AC04 Rekeningnummer gesloten M Rekeningnummer niet geaccepteerd AC06 Rekeningnummer geblokkeerd N Rekeningnummer geblokkeerd AC13 Debiteur rekening is klant rekening M Rekeningnummer niet geaccepteerd AG01 Transactie niet toegestaan O Mutatie niet toegestaan AG02 Invalid bank operation code U Ongeldige transactie code AM04 Onvoldoende saldo S Administratieve redenen AM05 Dubbel betaald G Dubbel betaald BE01 Debiteur naam en rekeningnummer komen niet overeen B Naam en nummer stemmen niet overeen BE04 Adres crediteur ontbreekt of incorrect P Adres begunstigde ongeldig BE05 Identificatie van de crediteur is incorrect A Opdracht niet uitvoerbaar CNOR Bank van de crediteur is niet bekend onder deze BIC W BIC niet geaccepteerd DNOR Bank van de debiteur is niet bekend onder deze BIC W BIC niet geaccepteerd FF01 Transactie code incorrect V Niet volgens aanleverrichtlijnen FF05 Incasso type incorrect T Mandaat Informatie incorrect FOCR Terugboeking na annuleringsverzoek R Op verzoek debiteur ingetrokken MD01 Geen machtiging verstrekt F Geen incassomachtiging verstrekt MD02 Verplichte informatie over machtiging ontbreekt of incorrect T Mandaat informatie onvolledig MD06 Terugboeking op verzoek van klant R Op verzoek debiteur ingetrokken MD07 Klant overleden S Administratieve redenen MS02 Onbekende reden klant R op verzoek debiteur ingetrokken MS03 Onbekende reden bank S Administratieve redenen RC01 BIC incorrect W BIC niet geaccepteerd RR01 Wet of regelgeving Q Wet en/of regelgeving RR02 Voor wet of regelgeving benodigde naam en/of adres van de debiteur is onvolledig of ontbreekt Q Wet- en/of regelgeving RR03 Voor wet of regelgeving benodigde naam en/of adres van de crediteur ontbreekt Q Wet- en/of regelgeving RR04 Wet of regelgeving Q Wet- en/of regelgeving SL01 Specifieke dienstverlening bank (bv selectieve incassoblokkade) N Rekeningnummer geblokkeerd TM01 Bestand aangeleverd na cut-off tijd (uiterste aanlevertijdstip) S Administratieve redenen * Controleert u alstublieft of de codes door uw systeem kunnen worden ingelezen. Kijk voor de actuele redenen van niet-boeking op GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

11 Bijlage 4: redenen niet-boeking (algemeen)* De ISO-redenen van niet-boeking in de onderstaande tabel zijn generieke codes en kunnen van toepassing zijn op alle betalingen, ook op SEPA-transacties. ISO-reden van niet-boeking GMU-reden van niet-boeking Omschrijving ISOcode GMUcode Omschrijving AC03 Ongeldig rekening nr crediteur L IBAN niet correct AGNT Onjuiste agent S Administratieve redenen AM01 Bedrag van transactie is nul A Opdracht niet uitvoerbaar AM02 Bedrag niet toegestaan-contract O Mutatie niet toegestaan AM06 Bedrag te laag-contract S Administratieve redenen AM07 Geblokkeerd bedrag S Administratieve redenen AM09 Onjuist bedrag-contract S Administratieve redenen AM10 Ongeldig controlegetal V Niet volgens richtlijnen aanleverformaat ARDT Transactie is al teruggedraaid R Op verzoek debiteur ingetrokken BE06 Identificatie crediteur onbekend A Opdracht niet uitvoerbaar CURR Onjuiste valuta S Administratieve redenen CUST Terugboeking gevraagd Debiteur R Op verzoek debiteur ingetrokken CUTA Opdracht teruggeboektdefinitief S Administratieve redenen DT01 Ongeldige datum A Opdracht niet uitvoerbaar ED01 Correspondent bank is onjuist W BIC niet geaccepteerd ED03 Verzoek voor saldo informatie S Administratieve redenen ED05 Settlement kan niet uitgevoerd A Opdracht niet uitvoerbaar EMVL Wet/regelgeving Card transactie Q Wet- en/of regelgeving MD04 Ongeldig bestandsformaat V Niet volgens richtlijnen aanleverformaat MD05 Ongeldig incasso cr of agent S Administratieve redenen NARR Reden afschrijving meegegeven S Administratieve redenen NOAS Geen antwoord van de klant S Administratieve redenen NOOR Geen transactie ontvangen S Administratieve redenen PINL Wet/regelgeving Card trans.(pin) Q Wet- en/of regelgeving PY01 Correspondent bank is onjuist S Administratieve redenen RC07 BIC incorrect van crediteur W BIC niet geaccepteerd GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

12 ISO-reden van niet-boeking ISOcode Omschrijving GMU-reden van niet-boeking GMUcode Omschrijving RF01 Transactie referentie niet uniek S Administratieve redenen SL02 SVNR TECH Spec service agent van crediteur Card betaling kon niet uitgevoerd Onjuiste incasso (Techn probleem) S S V Administratieve redenen Administratieve redenen Niet volgens richtlijnen aanleverformaat XT78 Controle op saldo niet gelukt S Administratieve redenen XT79 Debiteur agent niet gemachtigd S Administratieve redenen XT80 XT87 Crediteur agent niet gemachtigd S Administratieve redenen Terugboeking volgt andere weg S Administratieve redenen BIC incorrect van crediteur * Controleert u alstublieft of de codes door uw systeem kunnen worden ingelezen. Kijk voor de actuele redenen van niet-boeking op GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

13 Bijlage 5: voorbeelden GMU01 Hieronder ziet u twee voorbeelden van SEPA GMU01: Inkomende Enkelvoudige Europese Overschrijving Building blocks Transaction details Header 0001A GMU A Incoming 0100AOVSB SEPA Credit 0210AOVSB Transfer 0400ANL69INGB AendToEndID AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0510Aomschrijving / vrije tekst Trailer 9990A A L L GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

14 Uitgaande Europese Verzamelbetaling Building blocks Transaction details Header 0001A GMU A Total booking 0100AOVSA AVOVA AVOVA APAY-ID AIPN-ORGANISATION-NAME 0510ATOTAAL 3 VZ Rejected/Failed 0100AOVSA Transaction 0220AVOVC AVOVC L 0400ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0500A Detail booking AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0500A Detail booking AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0510AOmschrijving / vrije tekst Detail booking AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANIATION-NAME 0500A Trailer 9990A A L L GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

15 Bijlage 6: voorbeelden GMU02 Hieronder ziet u vier voorbeelden van SEPA GMU02: Inkomende Enkelvoudige Europese Overschrijving Building blocks Header Incoming SEPA Credit Transfer Transaction details 0001A GMU A AOVSB AOVSB ANL69INGB AendToEndID AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0510Aomschrijving / vrije tekst Trailer 9990A L 9999A L GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

16 Uitgaande Europese Verzamelbetaling Building blocks Header Total booking Rejected/Failed Transaction Detail booking 1 Detail booking 2 Detail booking 3 Transaction details 0001A GMU A AOVSA AVOVA AVOVA APAY-ID AIPN-ORGANISATION-NAME 0510ATOTAAL 3 VZ 0100AOVSA AVOVC AVOVC L 0400ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0500A AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0500A AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANISATION-NAME 0510AOmschrijving / vrije tekst 0100AVOVD AVOVD ANL00INGB AE2E-ID-NL-NVB AIPN-ORGANIATION-NAME 0500A Trailer 9990A L 9999A L GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

17 Europees incasso (crediteurzijde) Building blocks Header Booking total Rejected/Failed transaction Booking detail Transaction details 0001A GMU A AINCB AINCT APAY-ID AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0435ACREDITOR-ID 0450ACORE 0510ATOTAAL 1 POSTEN 0100AINCB AINCC S ANL00INGB AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0435ACREDITOR-ID 0440AMANDAAT-ID-NR ACORE AOmschrijving / vrije tekst 0100AINCD AINCD ANL00INGB AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0440AMANDAAT-ID-NR ACORE1 0510AOmschrijving / vrije tekst Trailer 9990A L 9999A L Europees incasso (debiteurzijde) Building blocks Header SEPA Direct Debit: debit booking Transaction details 0001A GMU A AOVSA AINCA ANL69INGB AendToEndID AIPN-ORGANISATIE-NAAM 0510Aomschrijving / vrije tekst Trailer 9990A L 9999A L GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Februari

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA

Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Veranderingen voor de reconciliatie door SEPA Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook na maart 2013 automatisch betalingen kunnen blijven verwerken? Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze ook

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Deze formaat beschrijving is geldig vanaf 1 augustus 2014. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

SEPA migratie in Nederland status en ervaringen

SEPA migratie in Nederland status en ervaringen De Nederlandsche Bank SEPA migratie in Nederland status en ervaringen Gaston Aussems Programmabureau SEPA Nog 137 dagen te gaan SEPA Kennisevent GBNED 17 september 2013 Wat gaat er veranderen? Uiterlijk

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016

Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Tarieven Zakelijk betalingsverkeer 2016 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2014 Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2014 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,00 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,00 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,00 per

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee.

Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Stappenplan: van Nederlandse incasso naar Euro-incasso Waarom een Europese incasso? Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2.

Van de huidige Nederlandse incasso. en de zakelijke Europese incasso. Inleiding. Wat moet u doen. Aanvullende informatie. Mei 2014 Versie 2. Van de huidige Nederlandse incasso naar de zakelijke Europese incasso Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen 1. Verzamel informatie

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening

zakelijk betalingsverkeer 2013 Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening tarieven zakelijk betalingsverkeer 2013 Betaalrekeningen en pakketten Basistarief zakelijke rekeningen 4,35 per maand per rekening Basistarief zakelijke rekeningen niet ingezetenen (1) 27,00 per maand

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

GMU 02. Technische handleiding. Augustus 2013

GMU 02. Technische handleiding. Augustus 2013 GMU 02 Technische handleiding Augustus 2013 Deze handleiding is geldig vanaf 1 juli 2013. De informatie uit deze handleiding kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl/zakelijk of bel 0900 9242

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Wij vervangen alle betaalproducten door producten die voldoen aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft

Nadere informatie

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8

tarieven zakelijk betalingsverkeer Blad 1 van 8 tarieven zakelijk betalingsverkeer 2012 Blad 1 van 8 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso via Internet Bankieren/Access Online 0,082

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand

zakelijk betalingsverkeer 2015 Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand tarieven zakelijk betalingsverkeer 2015 Betaalproducten Betaalrekeningen Zakelijke rekening 5,50 per rekening per maand Derdengelden rekening 5,50 per rekening per maand Vreemde Valuta rekening 5,50 per

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer

Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer per 1 januari 2009 Tarieven Binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking EUR 0,14 Acceptgiro EUR 0,25 Spoedoverboeking EUR 1,19 Incasso via OfficeNet/Internet Bankieren/Access

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten

Starten met de zakelijke Europese incasso. Voor nieuwe incassanten Starten met de zakelijke Europese incasso Voor nieuwe incassanten Inleiding Waarom een nieuwe zakelijke Europese incasso Wat is de zakelijke Europese incasso Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over

Nadere informatie

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA

Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Veranderingen voor directe aanlevering door SEPA Voor bedrijven die betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats van naar hun eigen bank Februari 2013 Versie 1.0 Eén Europese betaalmarkt Europa

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA

Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA. NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Vrijwilligersorganisaties over op IBAN en SEPA NOV bijeenkomst, Utrecht, 29 januari 2013, Gaston Aussems, Programmabureau SEPA Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat betekent SEPA

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

DE EUROPESE DOMICILIËRING

DE EUROPESE DOMICILIËRING DE EUROPESE DOMICILIËRING GIDS VOOR DE SCHULDEISER VERSIE OKTOBER 2013 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 KENMERKEN EUROPESE DOMICILIËRING... 2 2.1 Core Schema... 3 2.2 B2B schema... 3 3 STARTEN MET EUROPESE DOMICILIËRINGEN...

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer 2012 Tarieven binnenland Girale bijschrijvingen Overboeking 0,14 Acceptgiro 0,25 Spoedoverboeking 1,19 Incasso Internet Bankieren/db

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco

Binnenlandse betalingen SEPA Credit Transfer Gebied België 28 EU-landen + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco SEPA met Wings Vanaf 1 februari 2014 moeten alle bedrijven voor hun betalingsverrichtingen binnen Europa verplicht overschakelen op SEPA. Dit white paper bespreekt alle praktische zaken met betrekking

Nadere informatie

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa

Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Single Euro Payments Area (SEPA) De standaard voor betalen in Nederland en Europa Welke onderwerpen komen aan bod? Waarom SEPA? Voordelen van één Europese betaalmarkt Het IBAN rekeningnummer De SEPA-overboeking

Nadere informatie