SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct"

Transcriptie

1 SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015

2 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK Aanvragen gewenste componenten Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank Het maken van bestandsformaten Test scenario s 5 4. INITIATIE VIA SWIFT FILEACT - ALGEMENE INFORMATIE 8 5. INITIATIE VIA SWIFT FILEACT Het initiatie bestand De header De payload file ZIP archive DEFLATE Op welke manier controleert Rabobank uw verzonden bestanden? Uitvoer datums en geagendeerde betalingen Bulk en Batch aanlevering PAIN bestanden Volumes STATUS BERICHTEN EN VERANTWOORDING VIA FILEACT ACK/NACK Statusberichten FileAct verzonden door Rabobank PAIN.002 status berichten VERANTWOORDINGSINFORMATIE Eindedag verantwoording Intradag SWIFT FileAct DE RDC PORTLET (OPTIONEEL) Wat is de RDC portlet? Hoe gebruik ik de RDC portlet? Batch level informatie bekijken Transactie informatie bekijken DE KLANT ACCEPTATIE OMGEVING Beschrijving van de Klant Acceptatie Omgeving Aanvragen Klant Acceptatie omgeving Disclaimer SUPPORT RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES FILEACT 22 APPENDIX 1: AFKEURREDENEN (FILEACT) 23 Mogelijke afkeur redenen in de portlet en de NACK berichten 23 Mogelijke PAIN.002 afkeuringen 26 2

3 1. Inleiding SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is opgezet voor het uitwisselen van financiële berichten tussen banken. Het netwerk dat SWIFT daarvoor gebruikt SWIFTNet is een beveiligde en betrouwbare manier om data te versturen en te ontvangende belangrijkste redenen voor corporates, pensioenfondsen, banken en vermogensbeheerders om aan te sluiten op SWIFTNet zijn: standaardisatie, efficiëntie, autonomie en veiligheid. Onderhoud en aanpassingen aan bankspecifieke elektronisch bankierpakketten, -processen en verschillende formaten zijn bij gebruik van SWIFT niet nodig. Corporates en financiële instellingen zijn daardoor meer bankonafhankelijk. De bericht-standaarden van SWIFT gelden wereldwijd. Met de Rabobank SWIFT for Corporates aansluiting biedt Rabobank een product voor bedrijven en financiële instellingen die regelmatig grote hoeveelheden transacties uitvoeren. Om aansluiting te krijgen op Rabobank SWIFT for Corporates dient u eerst een contract af te sluiten met SWIFT. Meer informatie is te vinden op Transactie initiatie Initiatie SWIFT Banken FIN: MT101, MT103, MT202, MT210 FileAct: PAIN.001, PAIN.008, BTL91 Statusinformatie Status en verantwoording FileAct: PAIN.002 Verantwoordingsinformatie FIN: MT910, MT940, MT942 FileAct: MT940S, CAMT.053, MT942S, CAMT.052 Schematische weergave Rabobank SWIFT for Corporates 3

4 2. Wat is Rabobank SWIFT for Corporates? U kunt afspraken maken met Rabobank over het uitwisselen van berichten via SWIFTNet als elektronisch distributiekanaal. U kunt hierbij gebruik maken van twee soorten dienstverlening van SWIFT over haar netwerk: 1. Verzenden van losse gestandaardiseerde (MT) berichten, via SWIFT FIN Via SWIFT FIN wordt aan corporates standaard bepaalde berichten aangeboden. Niet alle berichten worden ondersteund; Rabobank hanteert SWIFT SCORE voor haar Rabobank SWIFT for Corporates-propositie. SCORE is de naam van een standaard set van diensten en berichten die SWIFT heeft opgezet voor het uitwisselen van berichten tussen corporates en hun banken. Hiervoor heeft Rabobank een aparte handleiding die u kunt downloaden van 2. Verzenden van files via het netwerk, via SWIFT FileAct Sinds enige jaren biedt SWIFT de mogelijkheid om berstanden via SWIFTNet FileAct te verzenden. Hierbij is het mogelijk is om alle formaten te gebruiken die u en de Rabobank overeenkomen. Financiële berichten worden bij gebruik van SWIFT FileAct als het ware in een envelop gestopt en de envelop wordt over SWIFTNet verstuurd naar de bank. Bij de bank wordt de envelop uitgepakt en de betaalopdracht/bestand verwerkt. Tabel 1 geeft inzicht in de standaardbestanden die met Rabobank kunnen worden uitgewisseld met de SWIFT FileAct service. Voor elke type bestand staat beschreven welke formaten beschikbaar zijn voor verzending met de SWIFT FileAct service. De basis voor de uitwisseling van bestanden is een rekening die u bij Rabobank heeft: een bestand is bijvoorbeeld een opdracht om een betaling te doen ten laste van deze rekening(en), of een overzicht van bij- en afschrijvingen op de rekening(en). Het is niet mogelijk om rekeningen van derde partijen te gebruiken, ook niet als u hierover met de derde partij afspraken heeft gemaakt. Product/Dienst Opdracht Eurobetaling (SEPA) Opdracht Eurobetaling (Spoed) Opdracht Euro-incasso (SEPA) Opdracht Bedrijven Euro-incasso (SEPA) Opdracht Wereldbetaling Annuleringsverzoek Statusinformatie Eindedag verantwoordingsinformatie Intradag verantwoordingsinformatie Credit bevestiging SWIFT (FileAct) PAIN BTL91 PAIN PAIN BTL91 X PAIN MT940S/CAMT053 MT942S/CAMT.052 X Tabel 1: Overzicht bestanden SWIFT FileAct 4

5 3. Het inrichten van Rabobank SWIFT FileAct voor gebruik 3.1 Aanvragen gewenste componenten In het inrichtingsformulier Rabobank SWIFT for Corporates kunt u aangeven welke specifieke SWIFT for Corporates componenten u wenst te gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: Welke Rabobankrekeningen u wilt gebruiken SWIFT FIN en/of SWIFT FileAct (zie hiervoor hoofdstuk 2) Welke type betalingen en/of incasso s u gaat initiëren Welke berichttype (initiatie bestanden) u wilt gebruiken Welke type verantwoordingsinformatie u wilt ontvangen Het is belangrijk dat u de inhoud van dit formulier goed afstemt met de Rabobank. Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier kunt u gebruik maken van de bijbehorende toelichting en anders navraag doen bij uw Rabobank contactpersoon. 3.2 Tot stand brengen van een connectie met de Rabobank De standaard stappen die u als klant neemt om via Rabobank SWIFT for Corporates betaalopdrachten aan Rabobank toe te kunnen sturen zijn de volgende: 1. Contract met SWIFT: om gebruik te mogen maken van SWIFTNet, sluit u eerst een contract met SWIFT, inclusief afspraken over de service van SWIFT, tarieven en systeemtechnische inrichting. 2. Aansluiting op SWIFT: dan zorgt u voor een technische aansluiting van uw interne financiele administratie of ERP-systeem op SWIFTNet. 3. Contract met de Rabobank: vervolgens sluit u een contract af met Rabobank dat u de aangeleverde betaalopdrachten zal verzenden via Rabobank SWIFT for Corporates en/of dat Rabobank rapportagebestanden naar u terug zal sturen. Afspraken over de te verwerken/versturen formaten worden in het inrichtingsformulier vastgelegd. De opdrachten worden verwerkt ten laste of ten gunste van de rekening(en) die uw bedrijf bij de Rabobank aanhoudt. 4. Implementatie SWIFT FileAct: Als bovenstaande stappen (1 t/m 3) zijn doorlopen, zullen wij met u het proces starten om de connectie met Rabobank tot stand te brengen. Nadat deze connectie gelegd is, zullen we eerst samen met u enkele testen uitvoeren (zie paragraaf 3.4) voordat er feitelijk met de dienstverlening gestart kan worden. 3.3 Het maken van bestandsformaten Een beschrijving van de bestandsformaten kunt u vinden op de site Op deze pagina s vindt u alle formaatbeschrijvingen die u momenteel kunt inzetten in het SWIFT kanaal. Indien relevant zijn hier ook (afwijkende) tijdslijnen in opgenomen. 3.4 Test scenario s Rabobank biedt u de mogelijkheid om de koppeling of het formaat van de berichten en bestanden te testen voordat u gebruik gaat maken van het SWIFT FileAct kanaal. In deze paragraaf geven we aan welke testen minimaal doorlopen moeten worden voordat uw productieomgeving opgeleverd kan worden. Allereerst testen we graag met u de aangelegde testverbinding. In dat geval verstuurt u een betaalbestand of bericht over de aangelegde testverbinding. Hiermee controleert u of bestanden of berichten op de juiste manier worden getransporteerd van u naar de Rabobank. Ook zal Rabobank een controle doen of de betalingen wel voldoen aan de formaateisen. 5

6 Als dit akkoord is, kunt u ook zelfstandig testen uitvoeren. Tot slot doen we samen met u een penny test in de productie opgeving. Mocht u bestanden voor verzending willen controleren op juistheid is er ook de mogeljkheid om uw bestanden te testen via: Uw Rabobank contactpersoon kan u hier meer over vertellen. Test procesbeschrijvingen Bestanden in testomgeving Onderstaand schema geeft aan welke verschillende stappen zijn binnen het test traject voor FileAct in de testomgeving. 1. U levert (test-) betaalbestanden aan zoals u dat ook wilt gaan doen in een productiesituatie. In eerste instantie zal dit in nauwe samenwerking met de Rabobank zijn. Als de connectie eenmaal werkt kunt u geheel zelfstandig onze testomgeving gebruiken om al uw testgevallen door te werken. In beide gevallen zijn een aantal zaken van belang: a. De bestanden voldoen aan de beschrijvingen in hoofdstuk 5. b. Insturen voor de testomgeving dient te gebeuren met een test BIC. c. In de FileAct header (zie ook hoofdstuk 5.2) wordt de Service Name als volgt aangegeven: swift.corp.fa!p. Dit zorgt ervoor dat de test service gebruikt wordt en bij de Rabobank uw bestanden naar de testomgeving gestuurd worden. d. Het Request Type moet worden gevuld als beschreven in paragraaf Uw ingestuurde bestanden wordt gecontroleerd op correctheid door de Klant Acceptatie Omgeving (KA omgeving) van Rabobank. 3. Mocht er iets niet in orde zijn, dan zal de KA omgeving een NACK (Negative ACKnowlegdement) sturen. Voor meer informatie hierover zie hoofdstuk 6. Is alles in order met uw ingestuurde bestanden en kunnen deze verder verwerkt worden zullen wij u een ACKnowledgement sturen. 4. Na het ontvangen van een ACK zullen wij u een aantal test bestanden retour sturen: a. MT940 Structured (indien gewenst): Dit bestand is gegegereerd door een zogenaamde simulator. Dit betekent dat de inhoud van deze MT940s gebaseerd is op uw ingestuurde bestanden, maar wel met gesimuleerde data. 6

7 b. CAMT.053 (indien gewenst): Dit bestand is gegegereerd door een zogenaamde simulator. Dit betekent dat de inhoud van deze CAMT.053 gebaseerd is op uw ingestuurde bestanden, maar wel met gesimuleerde data. c. PAIN.002 (indien gewenst): dit is een voorbeeld PAIN.002 die wij naar u sturen. In dit bestand staat een willekeurige afkeurcode. Voor meer informatie over de PAIN.002 verwijzen wij naar waar u zowel technische als funtionele informatie kunt vinden over dit formaat. Bestanden in productie omgeving Na het afronden van bovenstaande testen, wordt gestart met een penny test. Dit proces is gelijk aan het eerder beschreven test traject, echter wordt er nu in de productie omgeving een bestand met een enkele betaling van 1 euro aangeboden. Deze penny test toont aan dat de keten binnen de productie omgeving correct werkt. Als deze betaling goed verwerkt is, kan de productie omgeving vrijgegeven worden voor gebruik. Na een goedwerkende test in de productieomgeving, is het voldoende om het testtraject af te ronden en over te gaan op reguliere productie. Onderstaand schema geeft aan wat de verschillende stappen zijn binnen het test traject voor File- Act in de productie omgeving. 1. U levert betaalbestanden aan met hierin slechts één transactie van 1. Desgewenst kunt u dit doen voor alle typen betalingen (PAIN.001, PAIN.008 en BTL91). 2. Net als op de KA omgeving worden controles uitgevoerd op het ingestuurde bestand. Aangezien een aantal verschillede tests al zijn uitgevoerd in de KA omgeving, is het nu al zeker dat het bestand dat u hebt verzonden correct is. 3. Als het bestand inderdaad goed verwerkt is, sturen wij u een ACK. (Uiteraard kan de productieomgeving ook een NACK sturen. In dat geval zal er onderzocht worden wat er mis is gegaan) 4. Wij sturen u de gevraagde verantwoordingsinormatie via de productie omgeving. Let op: De intradagformaten MT942s en CAMT.052 die via onze productie omgeving beschikbaar zijn, kunnen nog niet gecontroleerd worden in de KA omgeving. Uiteraard kunnen wij u wel voorzien van voorbeeld bestanden. 7

8 4. Initiatie via SWIFT FileAct - algemene informatie Onderstaande aandachtspunten zijn van belang bij het aanleveren van betalingsopdrachten: Het is belangrijk om betalingen in te sturen voor de cut-off tijd. Deze cut-off tijden of tijdslijnen, zijn gebaseerd op de standaard cut-off tijden van Rabobank. De cut-off tijden voor het aanleveren van betalingsopdrachten zijn hier te vinden. Betaalopdrachten aangeleverd via SWIFT FileAct, zullen in uw eigen ERP-pakket samengesteld dienen te worden. Intrekken van betalingen is alleen mogelijk als de betalingen nog niet verwerkt zijn. Als de betalingen verwerkt zijn, dan zullen we het verzoek tot annulering in behandeling nemen. Hierbij zijn we echter afhankelijk van de tegenpartij of het nog lukt om de betaling te retour te laten komen. Relevante informatie met betrekking tot het betalingsverkeer is te vinden op onderstaande sites: - Algemene informatie over betalen door bedrijven is hier te vinden. - Informatie over de verwerking van betalingen tijdens werkdagen/feestdagen kunt u hier vinden. 8

9 5. Initiatie via SWIFT FileAct 5.1 Het initiatie bestand Initiatiebestanden die via SWIFT FileAct naar de Rabobank gecomprimeerd, dienen altijd in het zipformaat verzonden te worden. Het voorgeschreven ZIP formaat voor het initiatie bestand beschreven in het IETF RFC 1951 formaat ( zie Additioneel wordt verwacht dat de bestandsnaam eindigt met een.zip extensie in kleine letters. Er zijn een aantal regels voor de benaming van het initiatie bestand. Vanaf hier refereren we hiernaar door middel van de filename. Voor de benaming (filename) van het gecomprimeerde bestand is ons advies om de volgende structuur te gebruiken: <action>_<datetime>_<sender-bic8><receiver-bic8>_<serial number>.zip Naast bovenstaande gelden de volgende regels voor de filename: - De filename mag max. 64 karakters bevatten - Hoofdlettergevoelig, geen spaties toegestaan, underscores moeten worden gebruikt om de elementen te scheiden - Karakters die gebruikt mogen worden: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ - <action> kan zijn SCT voor SEPA Credit Transfers, SDD voor SEPA Direct Debits of BTL voor wereld betalingen in BTL91-formaat - <datetime> Wordt ingezet om de bestandsnaam uniek te maken, numeriek, yymmddhhmmssxx (y = jaar, m = maand, d = dag, h = uur, m = minuut, s = seconde,) - <serial number> uniek volgnummer Voorbeeld: SCT_ _ABCDNL22_RABONL2U.zip 5.2 De header De FileAct header moet voldoen aan alle door SWIFT gestelde standaarden. In de FileAct header dient in elk geval SwCompression=zip te zijn gespecificeerd. Daarnaast moeten de volgende waardes aangehouden worden: Receiver DN o=rabonl2u,o=swift Service swift.corp.fap Let op: voor de testomgeving is dit dus swift.corp.fa!p De identifier dient als volgt meegegeven te worden: PAIN sct voor SEPA Credit Transfer (SCT/euro crediteuren betalingen) PAIN sdd voor SEPA Direct Debit ( SDD/euro incasso s) PAIN.xxx.btl91.bct voor BTL/non-sepa betalingen 5.3 De payload file Rabobank adviseert de Payload Filename identiek te maken aan de Filename van het initiatiebestand. De payloadfile mag geen gemengde initiatie bestanden bevatten. Een payloadfile bevat dus SCT, SDD of BTL en niet een combinatie van deze drie. De payload file bestanden moeten zijn gebaseerd op de UTF-8 karakter set. De Byte Order Mark is optioneel. Als deze echter wordt gebruikt dan moet het de UTF-8 Byte Order Mark zijn. 9

10 De bestandsnaam in het initiatie archief bestand (.zip) dient te eindigen op.xml met kleine letters voor SCT en SDD. Voor een BTL moet het bestand eidigen op.txt 5.4 ZIP archive DEFLATE De compressie methode die wordt ondersteund is DEFLATE. Deze compressiemethode wordt wereldwijd veel gebruikt in veel programmeer talen en operating systems tools. Hier vindt u een technische beschrijving. 5.5 Op welke manier controleert Rabobank uw verzonden bestanden? Wanneer een bestand wordt verstuurd naar de Rabobank via FileAct worden de verschillende controles uitgevoerd door Rabobank. Indien deze negatief zijn, stuurt Rabobank u een NACK. Rabobank zal het bestand in dat geval niet verder verwerken. Deze NACK is niet gelijk aan de ACK/NACK van SWIFT, het kan dus voorkomen dat u een ACK van SWIFT ontvangt, maar een NACK van Rabobank. Dit is mogelijk omdat onze interne controles een fout hebben geconstateerd. Appendix 1 geeft een overzicht van alle mogelijke afkeuringen. Hier de meest voorkomende type afkeuringen: 1. Decompressie. Het betaalbestand wordt gedecomprimeerd bij Rabobank. Indien dit niet lukt, wordt een NACK bericht verstuurd. 2. Rabobank controleert of het bestandstype herkenbaar is en of u gerechtigd bent bestanden van dit type aan te leveren. Indien dit niet is afgesproken, stuurt Rabobank een NACK bericht terug naar u. 3. Rabobank controleert of hetzelfde bestand niet al eerder is aangeleverd, om te voorkomen dat een bestand per ongeluk tweemaal verwerkt wordt. Dit gebeurt op basis van de bestandsnaam en de payload. Indien Rabobank een duplicaat vindt, stuurt Rabobank een NACK bericht terug naar u. Indien u naast SWIFT FileAct ook andere kanalen gebruikt voor het aanleveren van betaalbestanden aan Rabobank, dient u zelf te borgen dat u niet dubbel aanlevert. Rabobank kan geen duplicaten detecteren als deze via andere kanalen zijn aangeleverd. 4. Rabobank controleert of het aangeleverde bestand verwerkbaar is. Deze controles zijn: - Voldoet het formaat van het betaalbestand aan de eisen zoals gesteld in het Rabobank formatenboek. - Wordt hierbij niet afgeweken van de voorgeschreven tekenset. - Bevat het bestand niet meer dan één soort betaalopdrachten (SDD, SCT en BTL91 mogen niet samen in één bestand aangeleverd worden). - Wordt het maximum van betaalopdrachten per bestand niet overschreden. - Wordt het maximum van batches (Payment Information Blocks) in een bestand niet overschreden. 5. Vervolgens wordt per betalingsopdracht een aantal controles uitgevoerd: - Maakt de rekening waar de betalingsopdracht voor is onderdeel uit van de Rabobank overeenkomst? - Is de gevraagde uitvoeringsdatum van de transactiebetaling geldig? Zie volgende paragraaf. - Voldoet de betaalopdracht aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving voortkomen? In geval deze controles een negatief resultaat hebben, wordt een NACK verstuurd. 10

11 5.6 Uitvoer datums en geagendeerde betalingen De standaard verwerking bij aanlevering via SWIFT FileAct gaat uit van directe verwerking. Dit houdt in dat bestanden die aangeleverd worden, geen uitvoerdatum mogen hebben die in de toekomst ligt anders dan hieronder staat aangegeven: PAIN (euro-betaling): Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank PAIN (euro-incasso): Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 20 dagen in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank BTL 91: Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Heeft een File een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in de toekomst, dan wordt de volledige file afgekeurd door Rabobank Rabobank controleert dus de uitvoerdatum en niet de aanleverdatum. De aanleverdata voor SDD First, Recurring Core en B2B zijn respectievelijk D-5/D-3/D-2. Wanneer u de file te laat levert, dan corrigeert de bank de uitvoerdatum zolang de initiële uitvoerdatum niet in het verleden ligt. Bij een uitvoerdatum in verleden stuurt de bank u een PAIN Bulk en Batch aanlevering PAIN bestanden Een file kan meerdere batches met betalingen bevatten met ieder haar eigen Batchbooking waarde True of False. Het SEPA formaat staat dit toe. Op basis van de True/False waarden in de file berekent Rabobank het betaaltype euro-betaling dat voor de klantaanlevering van toepassing is. Als alle batches in de file Batchbooking False zijn, wordt de file in zijn geheel verwerkt als BULK. Een BATCH file kan dus verschillende waarden voor batchbooking bevatten, dus True en False door elkaar; dit noemen we onzuivere aanlevering (meer informatie in paragraaf 6.2 Batch- en bulkaanlevering). Rabobank adviseert u om PAIN bestanden altijd zuiver aan te leveren door batchbooking helemaal óf op False, óf op True te zetten. Het zuiver aanleveren door u als klant heeft vooral bij Batch Booking = False (en dus betaaltype BULK) een voordeel. De losse boekingen tussen Rabobank rekeningen worden dan nog direct verwerkt. Bij betaaltype BATCH is dit niet het geval. In algemene zin heeft zuiver aanleveren het voordeel dat Rabobank de posten optimaal kan verwerken. 5.8 Volumes Het gaat hier om het maximum aantal transacties in een file. Het gecomprimeerde bestand met de Header en Payloadfile mag maximaal betalingen bevatten in de Payloadfile. Indien er teveel betalingen in de file zit, wordt de gehele file afgekeurd. U kunt indien de volumes zijn afgestemd met Rabobank, altijd meerdere gecomprimeerde files insturen. 11

12 6. Status berichten en verantwoording via FileAct 6.1 ACK/NACK Statusberichten FileAct verzonden door Rabobank Voor elk bestand dat u instuurt via FileAct, ontvangt u een XML-bestand terug. In dit XML bericht staat aangegeven of het bestand is geaccepteerd door Rabobank of niet. Voor een geaccepteerd bestand wordt een ACK terug gestuurd en voor een afgewezen bestand een NACK. Dit ACK of NACK bericht ontvangt u binnen 15 minuten. Hieronder staat een voorbeeld van een NACK bericht. Voorbeeld: mypain001.zip_ _reply.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInitiationReply> <ContractId>123</ContractId> <PayloadAction>SCT</PayloadAction> <PayloadVersion>pain </PayloadVersion> <UniqueReference> </UniqueReference> <Status>NACK</Status> <TimeStamp> T08:00:00</TimeStamp> <Errors> <Error> <ErrorCode>CAT_001</ErrorCode> <ErrorMessage><![CDATA[ Text you want to escape goes here... ]]> </ErrorMessage> </Error> </Errors> </RDCInitiationReply> Field Explanation Allowed values Required Comment XML type ContractId Y String PayloadAction PayloadVersion SCT SDD Pain Pain Y Y Repeated from request Repeated from request UniqueReference Y Repeated from request Status ACK NACK Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank Errors:Error: ErrorCode Errors:Error: ErrorMessage Tabel met verklarende termen uit het NACK bericht N N String String String String datetime String String Met behulp van het RDCInitiationReply.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist valideren. Het bestand RDCInitiationReply.xsd kunt u vinden op onder downloads. Standaard benaming: originalfilename_customerreference_reply.xml 12

13 Het bericht is gebaseerd op de oorspronkelijke naam van het bestand die door u is bepaald, gevolgd door een underscore en de klantreferentie. Als het door u ingestuurde bestand niet leesbaar is en de klantreferentie niet bepaald kan worden, dan wordt deze ook niet gegeven. In dat geval ziet de bestandsnaam er als volgt uit: Originalfilename_reply.xml Als het bestand om wat voor reden ook twee keer wordt verstuurd ontvangt u twee reacties: Originalfilename_customerreference_reply.xml (normale ACK/NACK) Originalfilename(1)_reply.xml (NACK omdat er een duplicaat is gedetecteerd) De 1 in de tweede reactie, geeft aan dat het om het eerste duplicaat gaat en bevat altijd een NACK. De referentie is in deze regel niet gespecificeerd. 6.2 PAIN.002 status berichten Indien tijdens de verwerking van euro-betalingen en euro-incasso s blijkt dat een batch of individuele transactie om een bepaalde reden niet uitgevoerd kan worden, dan kan Rabobank u een melding sturen. Dit gebeurt in de vorm van een XML bericht, via een zogenaamde PAIN.002. Op het inrichtingsformulier kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Deze service is alleen inzetbaar voor SEPA initiaties (euro-betaling en euro-incasso). Let op: Dit is een ander bericht dan de ACK/NACK berichten die Rabobank stuurt. Het kan in de praktijk bijvoorbeeld voorkomen dat u een ACK ontvangt van Rabobank, maar dat later toch blijkt dat er onvoldoende saldo op de rekening staat. Dit wordt aan u teruggekoppeld door middel van het PAIN.002 bericht met pre-settlement informatie. Kenmerken van een PAIN.002 bericht zijn: PAIN.002 meldingen worden naast op batchniveau, ook op transactieniveau teruggemeld. Eén PAIN.002 bericht bevat maximaal transacties. in. Bij een overschrijding van deze limiet, ontvangt u aanvullende PAIN.002 berichten om alle voor verwerking afgekeurde transacties terug te kunnen melden. U krijgt een PAIN.002 bericht bij onderstaande situaties met de bijbehorende reactie: SDD Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout < grenswaarde Syntactische fout >= grenswaarde Syntactische fout in alle transacties van de batch (ongeacht de grenswaarde) Pre-settlement R-messages Afgekeurd contractlimiet (definitief) Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd Bruto boeken PAIN.002 (op batchniveau) PAIN.002 (op batchniveau) Bruto boeken PAIN.002 (op batch-niveau) SCT (batch) Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout < grenswaarde Syntactische fout >= grenswaarde Syntactische fout in alle transacties van de batch (ongeacht de grenswaarde) Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief) Debetrekening geblokkeerd Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd Bruto boeken PAIN.002 (op batchniveau) PAIN.002 (op batchniveau) PAIN.002 (op batch-niveau) PAIN.002 (op batch-niveau) 13

14 SCT (Bulk) Bestand voldoet niet aan formaat Syntactische fout Onvoldoende beschikkingsruimte (definitief) Debetrekening geblokkeerd Foutmelding en het bestand wordt afgekeurd PAIN.002 (op tx-niveau, bij overschrijding grenswaarde alleen op batch-niveau) PAIN.002 (op tx-niveau) PAIN.002 (op tx-niveau) Overzicht met uitleg over verschillende redenen van uitval en de reactie hierop per transactie soort Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende situaties en omschrijvingen van de bovenstaande tabellen: Bruto boeken Eurobetaling - en Euro-incasso batches worden altijd volledig af- respectievelijk bijgeschreven op de uitvoerdatum, ook indien de batches transacties bevatten die niet uitgevoerd kunnen worden. De betalingen of incasso s uit een batch die niet uitgevoerd kunnen worden, worden op de uitvoerdatum apart bij- respectievelijk afgeschreven. Daardoor vindt er eerst een bruto boeking plaats van het hele batchbedrag en daarna de individuele (terug)boekingen voor de afgekeurde transacties. Grenswaarde Rabobank heeft een grenswaarde ingesteld aan het maximaal aantal afgekeurde transacties, dat een batch (PmtInfId) mag bevatten. De grenswaarde voor het aantal Eurobetalingen voor FileAct is Ook voor Euro-incasso s geldt de grenswaarde van Indien de grenswaarde wordt bereikt of overschreden, dan keurt Rabobank de volledige batch af. Pre-settlement Afhankelijk van het type, moeten Euro-incasso s zes tot twee dagen voor de uitvoer- of settlement datum ingestuurd worden. Pre-settlement betekent voor de uitvoer of settlement datum. R-messages R-messages zijn berichten die banken met klanten uitwisselen indien een SEPA betaling of incasso niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat een incasso ingetrokken is (Revoked or Recalled) of afgekeurd is door de ontvangende bank (Rejected). Batch- en bulkaanlevering Het is mogelijk om met SEPA betaalopdrachten batches aan te leveren met een batchbooking indicatie True (batchaanlevering) en False (bulkaanlevering). Dit heeft effect op de wijze waarop deze opdrachten worden verwerkt. Batches worden als 1 opdracht gefiatteerd en geboekt. Bulkopdrachten worden verwerkt (dus gefiatteerd en geboekt) als individuele opdrachten. Opbouw van de PAIN.002 bestandsnaam: <Originele_filename>_<FileActfileID>-pain002.xml(.par) Hierbij is het FileActfileID een door de database van Rabobank gegenereerd nummer. Zie Appendix 1 voor een overzicht van alle PAIN.002 afkeurredenen. 14

15 7. Verantwoordingsinformatie 7.1 Eindedag verantwoording Aan het einde van de dag wordt een verantwoordingsbestand (End of day) verzonden in het gekozen bestandsformaat - CAMT.053 of MT940 Structured (MT940S). Hieronder ziet u een voorbeeld van een verantwoordingsbestand CAMT.035 dat door Rabobank wordt verzonden: ZIP file CAMT053_ _081011_123.zip header.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInformationReply> <ContractId>123</ContractId> <UniqueReference> T08:10:11</UniqueReference> <TimeStamp> T08:10:11</TimeStamp> <PayloadList> <Payload> <FileName>CAMT _081011_123.xml</FileName> <Signature>OzqpF3zVMBatlKKH/T18mhbelWM8afWgK/GzaEARF9Cc7AF2CuSSnlL iosk9oj07y/+zqdzpqqr3vzeckguuo6s8mcw9fkfmelntz4szobj/uthh3kpjtbwgokodd0xqo EHqLaOBgUmDEwzjLvmMOBhbON41CitJN+EpYUrHx+kHr5mPSMfZv7AvbMdMychMDWgY7khs lfmtawwksb1bdqava18hi3w7v+htpf6n3yq2ssiwxoalqo5zdkdg5jiavffig25bb4tpbixl00qt Ui5dBxp30k0vdoGL6pw2l3YgvFRCy1mJyY3ofQgaAuGBDI7jnqu9ztVyKQRL70BBHA==</Signat ure> <PayloadAction>CAMT053</PayloadAction> <PayloadVersion>CAMT053v1.2</PayloadVersion> </Payload> </PayloadList> </RDCInformationReply> CAMT053_ _081011_123.xml Field Explanation Allowed values Required Comment xml type ContractId Y string UniqueReference Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank PayloadList: Payload: FileName PayloadList: Payload: Signature PayloadList: Payload: PayloadAction PayloadList: Payload: PayloadVersion CAMT053 MT940S CAMT053v1.2 MT940Sv1.2 Tabel met verklarende termen uit het CAMT.053 bestand Y Y Y Y Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank string string datetime string datetime string 15

16 Met behulp van het RDCInformationReply.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist creëren en valideren. Het bestand RDCInformationReply.xsd kunt u vinden op onder downloads. Verantwoordingsinformatie wordt afgeleverd in een zip bestand met een header met daarin een handtekening. De benaming van het zip bestand is als volgt: StatementType_Date-time_sender-bic8-receiver-bic8_sequence-number.zip Voorbeelden: CAMT053_ _RABONL2UABCDNL33_01.zip MT940S_ _ RABONL2UABCDNL33_01.zip Een functionele beschrijving van de verschillende eindedag-formaten zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. 7.2 Intradag SWIFT FileAct Voor SWIFT FileAct is intradag informatie beschikbaar in de volgende bestandsformaten: MT942 Structured (MT942S) of CAMT.052. U kunt een rapportage ontvangen van transacties die zijn bij- of afgeboekt vóór het afsluiten van de dag, oftewel een intradag rapportage. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld al eerder reconciliëren, leveringen vrijgeven en/of beter bepalen wat uw cash positie is gedurende de dag. Via het inrichtingsformulier kunt u uw contract uitbreiden met intradag rapportages. Dit formulier kunt u later ook gebruiken om wijzigingen door te geven. Om voor een rekening intradag informatie aan te vragen, dient deze rekening al deel uit te maken van de eindedag verantwoording die via dit contract loopt. Voor het toevoegen van de rekening aan de eindedag verantwoording gebruikt u hetzelfde formulier. Er zijn twee varianten om uw intradagrapporten op te halen: de Intradag huidige boekdag en Intradag boekdag overschrijdend. Intradag huidige boekdag Intradag huidige boekdag bevat alle transacties van de huidige boekdag. Elke opvraag bevat nieuwe transacties. Intradaginformatie wordt uitsluitend uitgeleverd op werkdagen. In het weekend en/of op Target closing days wordt er geen intradaginformatie uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is 07:00 uur, het laatste uitlevermoment is 18:00 uur. U kunt, via het inrichtingsformulier, ervoor kiezen om na het laatste uitlevermoment een intradagrapport te ontvangen met de resterende transacties. De reden hiervan is dat dit intradagrapport aansluit op uw eindedagrapport. De intradagrapporten kunnen per bundeling van rekeningen uitgeleverd worden, indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is, wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen, dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Intradag boekdag overschrijdend Intradag boekdag overschrijdend bevat transacties over een bepaalde periode waarbij u de selectieperiode via het inrichtingsformulier kunt aanvragen. Het rapport zal boekdag overschrijdende transacties bevatten. Deze variant wordt zeven dagen per week uitgeleverd. Tevens kunt u ervoor kiezen om ook op Target closing days de intradaginformatie uitgeleverd te krijgen. Dit kunt u aangeven op het inrichtingsformulier. Deze variant sluit niet aan op het eindedagrapport en is vooral geschikt indien u doorlopend intradaginformatie wilt ontvangen. De intradagrapporten kunnen per bundeling van rekeningen uitgeleverd worden. Indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is, wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. 16

17 Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Verschillen bestandsformaat Het voordeel van het MT942S formaat is dat dit gebaseerd is op een standaard die al lange tijd door veel financiële administraties/erp pakketten ondersteund wordt. Hierdoor is het relatief eenvoudig te importeren in uw financiële administratie. Het voordeel van het CAMT.052 formaat is dat deze gebaseerd is op de nieuwe XML standaard. Het is geschikt ivoor de volledige rapportage van alle velden die u kunt opgeven bij een Eurobetaling (SEPA Credit Transfer) of Euro-incasso (SEPA Direct Debit). Een functionele beschrijving van de verschillende intradagformaten zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. Vergelijkingstabel aanlevervarianten intradagrapporten In onderstaande tabel kunt u de twee verschillende varianten met elkaar vergelijken. Omschrijving Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend Dagen waarop intradag transacties geleverd worden Elke werkdag m.u.v. zaterdag, zondag en Target closing days 1. Elke werkdag, zaterdag en zondag en Target closing days 2. Eerste mogelijke levertijdstip Laatste mogelijke levertijdstip Levering op vaste tijdstippen of Levering via Boekdagen met vaste frequentie 07:00 uur. De eerste rapportage van de dag levert alle transacties die sinds het einde van de vorige boekdag zijn bij- of afgeschreven. Start van de huidige boekdag 3. 18:00 uur 4. Einde huidige boekdag. Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 07:00, 11:15, 15:30, 17:00 en 18:00 uur. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT FileAct 5 U ontvangt alleen transacties die met boekdag vandaag geboekt zijn. (vervolg tabel op volgende pagina) Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 05:00, 11:15, 15:30, 18:00 en 23:30 uur. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT FileAct 5 Boekdag overschrijdend. 1 Op TARGET closing days is geen betalingsverkeer in Euro s mogelijk, er worden dan geen transacties verwerkt. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1 ste en 2 de Kerstdag. 2 U kunt ervoor kiezen om bij de voortschrijdende intradag variant om op Target closing day intradaginformatie uitgeleverd te krijgen. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1ste en 2de Kerstdag. 3 Intradag boekdag overschrijdend wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is om 00:00 en eindigt op 23:45. 4 Het is mogelijk dat na 18:00, of na uw laatste ingestelde levermoment, nog transacties worden verwerkt met boekdag vandaag. Het kan dan zijn dat er transacties gerapporteerd worden op uw dagafschrift (MT940S of CAMT.053) die niet gerapporteerd zijn via een intradag rapportage. U kunt er voor kiezen om deze transacties nog intradag geleverd te krijgen. 5 Via FileAct ontvangt u van ons een Zip-bestand met daarin een header bestand met handtekening en een MT942S of CAMT.052 bestand. 17

18 Omschrijving Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend Wat als er geen transacties te rapporteren zijn? U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. Beschikbare formaten MT942S en CAMT.052 MT942S en CAMT

19 8. De RDC portlet (optioneel) 8.1 Wat is de RDC portlet? Rabobank biedt u de mogelijkheid om de status van uw FileAct bestanden via een portlet te monitoren. Deze portlet heet de Rabo Direct Connect Portlet (RDC). Deze status portlet maakt het u makkelijk online de verwerkingsstatus van uw transacties in te zien. In de portlet worden afwijzingen van de betalingen op file, batch en betalingsniveau weergegeven. U kunt zien waarom een file, batch of betaling is afgewezen. Indien u gebruik wilt maken van de RDC status portlet, kunt u dit aangeven op uw implementatieformulier. Het gebruik van de portlet is mogelijk door nieuwe passen aan te vragen of door toegang tot de portlet te koppelen aan al bestaande passen voor andere portlets. 8.2 Hoe gebruik ik de RDC portlet? Op kunt u uitgebreide informatie vinden inzake het inloggen op Rabo Corporate Connect. Zodra u zich bevindt op het Rabo Corporate Connect Portaal kunt u de RDC-portlet benaderen. Nadat u bent ingelogd vindt u onder Menu de knop voor de RDC-portlet. Klik hierop om de portlet te openen (zie onder). Nadat u betalingen heeft verzonden middels FileAct, zult u hier de status terug kunnen zien van uw betaling op bestandsniveau. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Rabo Corporate Support. Aan het einde van deze handleiding vindt u de contactgegevens. 8.3 Batch level informatie bekijken Indien u op het Vergrootglas klikt van een (deels) afgekeurd bestand, wordt de Batch level informatie getoond. Hier ziet u op batchniveau de afgekeurde of deels afgekeurde batches met daarbij een afkeurreden. Hieronder staan alle termen voor de velden en knoppen op dit niveau op een rij: Veld / Knop Batch referentie Zoek Beschrijving Vul hier de Batch referentie in indien u gebruik wilt maken van de zoekfunctionaliteit. Met deze knop zoekt u naar de batch referentie die u hebt ingevuld in het veld Batch referentie. 19

20 Veld / Knop Vergrootglas Bestandsstatus Terug Beschrijving Met deze knop kunt u de reden van afwijzing bekijken op Transactie niveau. Met deze knop gaat u terug naar het beginscherm van deze toepassing. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. 8.4 Transactie informatie bekijken Nadat u nogmaals op het vergrootglas heeft geklikt van een (deels) afgekeurde batch wordt de Transactie informatie weergegeven. Hieronder staan alle termen voor de velden en knoppen op dit niveau op een rij: Veld / Knop Transactie referentie Zoek Bestandsstatus Terug Beschrijving Vul hier de Transactie referentie in indien u gebruik wilt maken van de zoekfunctionaliteit. Met deze knop zoekt u naar de transactie referentie die u hebt ingevuld in het veld Transactie referentie. Met deze knop gaat u terug naar het beginscherm van deze toepassing. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. 20

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool

Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool Gebruikershandleiding Automated Transfer Tool Februari 2015 Contents 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE 4 3 DOWNLOADEN VAN INFORMATIE 5 3.1 Algemene informatie over downloaden 5 3.2 Downloading

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.8 Versie, datum 1 april 2015 Rabobank Nederland, 2015 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Creditor Implementatie Gids emandates Core

Creditor Implementatie Gids emandates Core Creditor Implementatie Gids emandates Core Document versie 1.03 VERTROUWELIJK Mei 2015 Copyright Currence Services BV Alle rechten voorbehouden. Voorwaarden De voorwaarden voor het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wholesale PreSelection

Gebruikershandleiding Wholesale PreSelection Gebruikershandleiding Wholesale PreSelection versie 2.1 (december 2011) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van dit document... 3 2 Toegang tot TIE... 4 2.1 Aanvragen autorisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING IDEAL PROFESSIONAL

HANDLEIDING IDEAL PROFESSIONAL HANDLEIDING IDEAL PROFESSIONAL voor ontwikkelaars samengesteld door: Rabobank Nederland Versie 2.1, Maart, 2007 Copyright 2007, Rabobank Nederland Versie historie Versie Wijzigingen Datum 1.0 Initiële

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS)

Corporate Payment Service (CPS) Corporate Payment Service (CPS) Bank specifieke CPS informatie Final CPS bank specifieke informatie 30 March 2014 Classification: Open Version 1.0 Version history Version no. Version date Status Edited

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

Handleiding Account Management

Handleiding Account Management Handleiding Account Management Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave is opgezet aan de hand van het Account Management. De hoofdstukken komen overeen met de menustructuur in het Account Management en zijn net

Nadere informatie

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007)

Handleiding. Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) Handleiding Internet Bankieren 3.05.07.23 (10-2007) 1 Deze handleiding beschrijft in het kort hoe u kunt Internet Bankieren bij SNS Regio Bank en hoe u met de digipas omgaat. Lees deze handleiding eerst

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikers Handboek Accountnet Online

Gebruikers Handboek Accountnet Online Gebruikers Handboek Accountnet Online Copyright 2006-2010: Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. No part of this publication may be reproduced, translated or transmitted in any form or by any means,

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding

Rabo Internetbankieren Professional. handleiding Rabo Internetbankieren Professional handleiding Rabobank Nederland, 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 1.0.10 januari 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012

Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.0, november 2012. Versie 3.1, november 2012 Integratiehandleiding Rabo OmniKassa Versie 3.1, november 2012 1 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Betaalstappen... 5 3. Beschrijving protocol... 7 3.1 POST-velden... 7 3.1.1 De syntax van veld Data... 7 3.1.2

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie