Rabo Direct Connect. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Direct Connect. Handleiding"

Transcriptie

1 Rabo Direct Connect Handleiding Juni 2015

2 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 Het inrichtingsformulier RDC 5 Het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst 5 Het tot stand brengen van de sftp connectie met de Rabobank 5 Het RDC certificaat voor ondertekening 6 PKCS#7 6 Base64 encoding 6 Het aanvragen van een certificaat voor ondertekening 6 Het verifiëren van de bestanden van de Rabobank 7 Test scenario s 7 Het testen van de sftp koppeling: 7 Het testen in productie middels penny tests : 7 Het testen van de bestanden: 7 Service berichten 8 Go live beslissing 8 4. DE KLANT ACCEPTATIE OMGEVING 8 Beschrijving van de Klant Acceptatie omgeving 8 Wat kunt u testen met de Klant Acceptatie omgeving 8 Technische test 8 Testen statusinformatie 8 Testen van betaalformaten: 9 Testen verantwoordingsinformatie 9 Aanvragen Klant Acceptatie omgeving 9 Zelf-ondertekend certificaat 9 Disclaimer 9 5. INITITATIE 10 Het initiëren van een incasso of betaalopdracht 10 Het initiatie bestand 10 De header 10 Controle 11 De payload file 11 ZIP archive DEFLATE 12 De initiatie stap voor stap 12 Wat kunt u verwachten indien er iets niet goed gaat? 12 2 Rabo Direct Connect Handleiding

3 Uitvoer data en geagendeerde betalingen 13 Bulk en Batch aanlevering SCT files 14 Volumes STATUS BERICHTEN EN VERANTWOORDING 14 ACK/NACK Statusberichten RDC 14 PAIN.002 status berichten 16 Bundeling verantwoordingsinformatie 16 Intradag rapportage 17 Intradag huidige boekdag 17 Intradag boekdag overschrijdend 18 Formaat 18 Vergelijkingstabel aanlevervarianten intradagrapporten 19 Verantwoordingsinformatie 20 Directe uitlevering stap voor stap DE RDC PORTLET 21 Wat is de RDC portlet? 21 Hoe gebruik ik de RDC- portlet? 21 Batch level informatie bekijken 22 Transactie informatie bekijken ONDERSTEUNING EN SERVICE 23 Contact gegevens 23 Noodprocedure blokkeren verbinding RDC 23 APPENDIX 1: AFKEURREDENEN 24 APPENDIX 2. CHECKLIST SIGNING 27 Verify your own signature of type RAW with openssl: 27 Verify your own signature of type PKCS#7 with openssl: 27 CHANGE LOG 28 3 Rabo Direct Connect Handleiding

4 1. Inleiding RDC is een host to host oplossing voor Financial Institutions, Large Corporates en Grootzakelijke Klanten van de Rabobank. Met RDC kunnen betaalbestanden uitgewisseld worden met de Rabobank. Via dit kanaal kan een klant vanuit zijn ERP-pakket bestanden met gesignde opdrachten insturen en laten verwerken door de Rabobank. Voor het gebruik van het kanaal is dus geen gebruikersinterface nodig zoals Rabo Cash Management (RCM). De verantwoordingsinformatie kan direct worden uitgelezen in het ERP-pakket. Via een PUSH of PULL mechanisme kunt u deze als klant respectievelijk gestuurd krijgen of ophalen uit RDC. 2. Mogelijkheden Hieronder vind u een opsomming van de verschillende mogelijkheden van RDC. Insturen van opdrachten: - Eurobetaling: PAIN Euro incasso (B2B): PAIN Wereldbetaling: BTL91 Status informatie: - Transport Ack/Nack: Ack betekent goedgekeurd; Nack betekent afgekeurd. - Statusbericht met afgekeurde of geweigerde (bedrijven) Euro incasso s (SDD) en Euro betalingen (SCT): PAIN Status informatie kan worden aangeboden via een online portlet op Verantwoordingsinformatie: - Dagafschrift einde dag: MT940 structured - Dagafschrift einde dag: CAMT Intradag rapportages: MT942 Structured - Intradag rapportages: CAMT Formaten Voor alle bovenstaande bestanden zijn er formaatbeschrijvingen beschikbaar. Deze formaatbeschrijvingen voor RDC kunt u terugvinden op: 4 Rabo Direct Connect Handleiding

5 Randvoorwaarden voor gebruik Voordat u aan de slag gaat met RDC is het belangrijk om stil te staan bij onderstaande randvoorwaarden. Indien u als klant niet kunt voldoen aan onderstaande voorwaarden, dan is het mogelijk dat de voordelen van het product RDC niet optimaal benut kunnen worden en er geen ondersteuning geboden kan worden. Houdt hier rekening mee wanneer u kiest voor dit product. - Binnen uw bedrijf is een hoge mate van automatisering aanwezig. - Binnen uw bedrijf is een professionele IT omgeving en goede infrastructuur aanwezig. - Er is een hoge mate van treasury centralisatie binnen uw bedrijf. - Er is een gecentraliseerde AP/AR (SSC of payment factory). Voor het gebruik (waaronder de beveiliging) van Rabo Direct Connect is permanent beschikbare professionele ICT (beveiligings)deskundigheid bij uw bedrijf noodzakelijk. 3. Het inrichten van RDC voor gebruik Het inrichtingsformulier RDC Op het inrichtingsformulier RDC (beschikbaar via uw Rabobank) kunt u aangeven hoe u uw RDC overeenkomst wilt inrichten. Denk hierbij aan: - Welke Rabobank rekeningen u wilt gebruiken in combinatie met RDC (NB het is niet mogelijk om eindedag- of intradaginformatie van een spaarrekening te ontvangen) - Het type verantwoordingsinformatie dat u wenst te ontvangen - Of u PUSH of PULL wit gebruiken als methode om verantwoordingsinformatie te ontvangen - Of u intradag rapportages wilt ontvangen en met welke interval/op welke tijdstippen - Het type initiatie bestanden dat u wenst in te sturen - Op welk adres u uw RDC service berichten wilt ontvangen Het is belangrijk dat u de inhoud van dit formulier goed afstemt met de Rabobank. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier kunt u gebruik maken van het bijbehorende toelichtingsformulier of navraag doen bij uw Rabobank contactpersoon. Het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst U kunt uw RDC overeenkomst ook wijzigen door gebruik te maken van het inrichtingsformulier. Hierop kunt u dan aangeven dat u een wijziging wilt doorgeven en vervolgens kunt u deze wijziging in het formulier vermelden. Het is ook mogelijk om de overeenkomst te beëindigen via dit formulier. In het toelichtingsformulier wordt duidelijk uitgelegd hoe een wijziging of beëindiging moeten worden aangegeven. Leest u deze bij onduidelijkheden eerst door. Het tot stand brengen van de sftp connectie met de Rabobank De eerste stap die gezet moet worden is het inrichten van de secure FTP (sftp) connectie met de Rabobank. sftp is een Secure Shell (SSH) verbinding over één poort waarbij inloggen en versturen van bestanden in een veilige sessie plaatsvinden. Daarnaast is het op elk server platform standaard beschikbaar. (Standaard onderdeel van Linux en ook in Windows Servers beschikbaar) Dit onderdeel faciliteert een veilig transport van bestanden tussen uw organisatie en de Rabobank en bestaat altijd uit een test en productie verbinding. Voor deze connectie moet u beschikken over een sftp client. Hierin genereert u twee SSH keys waarvan u de private keys in beheer neemt. De private keys moeten zijn opgeslagen op de locatie waar uw sftp server draait. Van u hebben we nodig: - De public key van de SSH key voor de productie verbinding - De public key van de SSH key voor de test verbinding 5 Rabo Direct Connect Handleiding

6 De uitwisseling van deze keys gebeurt tussen de IT afdelingen van de Rabobank en uw bedrijf. De initiatie voor deze uitwisseling start bij de Rabobank. Wij nemen daarvoor contact op met de contactpersoon van uw IT afdeling die u opgeeft op het inrichtingsformulier. Let er op dat deze persoon (personen) beschikbaar is (zijn) gedurende de implementatie van RDC. Naast deze SSH keys hebben we nog aanvullende informatie nodig voor de connectie. Dit kunt u aangeven op het inrichtingsformulier. Denk hierbij aan IP-adressen en de te gebruiken poorten. Het RDC certificaat voor ondertekening Naast de veilige connectie met de bank moeten de betaalbestanden worden getekend. De handtekening van het bestand is een SHA 256 hash van een file versleuteld met een 2048 bits RSA sleutel van u als klant. De SHA 256 wordt gebruikt om uit te sluiten dat er aanpassingen zijn gedaan aan de inhoud van het betaalbestand tijdens het transport. De uitwisseling van de key gebeurt door middel van het aanvragen van een certificaat bij een geautoriseerde derde partij (zie paragraaf 3.7). PKCS#7 De handtekening of getekende hash kan verstuurd worden in raw format of in PKCS#7 formaat. Beide worden geaccepteerd door RDC. Java applications genereren doorgaans het raw formaat wanneer JCE bibliotheken worden gebruikt. Als Bouncy Castle. of.net worden gebruikt dan wordt doorgaans een PKCS#7 handtekening gegenereerd. In geval PKCS#7 wordt gebruikt dan mag de data die getekend moet worden niet toegevoegd worden aan de handtekening. Deze optie maakt de handtekening onnodig lang. Base64 encoding De binaire handtekening wordt omgezet naar tekst door gebruik te maken van base64 encoding. Deze base64 representatie van de hash file wordt toegevoegd aan de header file. Het aanvragen van een certificaat voor ondertekening Momenteel accepteert de Rabobank alleen de certificaten van onderstaande partijen. U kunt een keuze maken uit een van deze twee certificaten. Voor certificaten van andere partijen raden wij u aan om contact op te nemen met uw implementatiemanager. VeriSign Hierbij een link naar een certificaat op de site van VeriSign: Digicert Hierbij een link naar een certificaat op de site bij Digicert: Aan de aanvraag van het certificaat zijn kosten verbonden. Er is een aantal stappen die u als klant moet zetten om een correct certificaat te verkrijgen. - Om bij een van de bovenstaande partijen een getekend certificaat aan te vragen dient u eerst een keystore te generen in uw eigen omgeving. - Vervolgens creëert u een signing request. Een <name>.csr bestand. - Dit <name>.csr bestand moet worden opgestuurd naar een certificaat autoriteit (VeriSign of Digicert). - De certificaat autoriteit creëert een certificaat en stuurt dit naar u op. - U importeert het certificaat in uw keystore. - Vervolgens stuurt u de publieke sleutel (public key) van het certificaat op naar de Rabobank. De private sleutel houdt u veilig binnen uw organisatie. Stuur de publieke sleutel op naar de 6 Rabo Direct Connect Handleiding

7 Rabobank als volgt: <klantnaam>rdcpublickey.crt.txt. Indien u het certificaat later op wenst te sturen kunt u dit aangeven op het formulier. Gebruik een nieuw inrichtingsformulier RDC (en selecteer de actie wijzigen ) wanneer u op een later tijdstip het certificaat verstuurt en geef hierop dan aan dat het certificaat nu wel is bijgevoegd als bijlage. Lees de specifieke instructies voor het verzenden van het certificaat goed door. Deze kunt u vinden in toelichting op het inrichtingsfomulier. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. - Het certificaat heeft een geldigheidsduur. Stem dit goed af met de leverancier van het certificaat. Vermeld de geldigheidsduur van het certificaat op het inrichtingsformulier met de Rabobank. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid de geldigheidsdatum te bewaken en ruim voor het verstrijken van de geldigheid een nieuw certificaat aan te vragen en op te sturen naar de Rabobank. Op die manier kan Rabobank de RDC diensten zonder onderbreking aan u blijven leveren. Het verifiëren van de bestanden van de Rabobank Rabobank voorziet bestanden die zij naar u stuurt ook van een handtekening. Deze handtekening kunt u controleren door gebruik te maken van de publieke sleutel van de Rabobank. De publieke sleutel wordt aan u ter beschikking gesteld. De publieke sleutel voor RDC kunt u vinden op bij downloads. Test scenario s Als klant zult u het gebruik van RDC willen testen voordat u het daadwerkelijk in gebruik neemt. In deze paragraaf staan een aantal aanbevelingen voor het uitvoeren van deze tests. Voor alle testen geldt dat u vooraf met de implementatiemanager van de Rabobank afspreekt wanneer u welke test wilt uitvoeren. Alleen dan kan de bank ervoor zorgen dat de juiste begeleiding in stelling is gebracht om u te ondersteunen. Het testen van de sftp koppeling: Nadat de IT afdelingen (van de Rabobank en u) gezamenlijk de sftp verbinding hebben opgezet (een test en een productie koppeling) raden we aan om deze connectie te testen door het versturen van een betaalbestand over de aangelegde testverbinding. Middels deze verbinding is het mogelijk om te controleren of bestanden op de juiste manier worden getransporteerd van uw omgeving naar de Rabobank. Daarnaast kan de Rabobank u via deze connectie een bestand sturen om te controleren of bestanden correct getransporteerd worden van de bank naar uw omgeving. Het testen in productie middels penny tests : Nadat we de sftp koppeling met een positief resultaat hebben getest in de testverbinding, raden we u aan eerst een pennytest te doen door het versturen van één of een klein aantal minibetalingen van en naar een rekening binnen uw organisatie. Het is daarbij verstandig om voor elk betaalformaat dat u gaat gebruiken een aparte test te doen en dat u vaststelt dat de minibetaling juist werd verwerkt en als zodanig werd teruggemeld in de verantwoording Indien u ook gebruik gaat maken van de online status portlet van RDC kunt u ook direct deze functionaliteit testen. Het testen van de bestanden: Op uw verzoek kan de bank controleren of de bestanden en betalingen voldoen aan de RDC voorwaarden, beveiliging en formaatbeschrijvingen. Dit is additioneel op de testomgeving. Nadat u een betaalbestand heeft ingestuurd via de sftp verbinding of per mail kan de Rabobank een verantwoordingsbestand met fictieve gegevens naar u terug sturen. 7 Rabo Direct Connect Handleiding

8 Service berichten Via service berichten informeert de Rabobank u over onderhoud, nieuwe functionaliteit en downtime met betrekking tot RDC. Via dit kanaal zal de Rabobank u minstens 1 maand van te voren informeren over nieuwe functionaliteit zodat u voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op de nieuwe situatie. Op het inrichtingsformulier kunt u aangeven op welke adres u deze service berichten wilt ontvangen. Indien u dit wilt wijzigen op een later tijdstip verzoeken we u om dit ook middels het inrichtingsformulier door te geven. Go live beslissing Nadat de verschillende tests succesvol zijn uitgevoerd beslist u in overleg met de Rabobank of u wilt starten met het daadwerkelijk gebruik van RDC. Indien de tests hebben uitgewezen dat hier geen belemmeringen meer voor zijn kan de RDC connectie ingezet worden voor uw reguliere betalingsverkeer. De Go-live beslissing wordt in overleg met de Rabobank genomen. 4. De klant acceptatie omgeving Beschrijving van de Klant Acceptatie omgeving Naast de productieomgeving beschikt RDC ook over een Klant Acceptatie (KA)-omgeving. Deze omgeving is gekoppeld aan uw ERP pakket middels een testkoppeling. Deze omgeving staat los van onze productie systemen en simuleert de werking van RDC. U kunt dit systeem gebruiken om te testen of uw ERP-pakket op de juiste manier is geconfigureerd voor het verzenden van initiatiebestanden en het ontvangen van verwerkingsinformatie via RDC. Als u via de testverbinding een initiatiebestand instuurt ontvangt u, mits het bestand aan alle door RDC gestelde eisen voldoet (conform de productiekoppeling), via de koppeling een ACK en vervolgens een PAIN.002 van het volgende systeem in onze keten. De PAIN.002 heeft een willekeurige afkeurcode en heeft geen betrekking op het door u aangeleverde bestand. U ontvangt deze PAIN.002 zodat u direct kunt verifiëren of uw systeem gereed is voor de ontvangst en verwerking van dit bestandstype. Als het bestand niet conform deze eisen is opgesteld ontvangt u een NACK. Hierna volgt geen PAIN.002 bericht omdat het bestand vroegtijdig in de keten werd afgekeurd. Daarnaast krijgt u een gesimuleerd verantwoordingsbestand aangeboden, naar keuze krijgt u deze in CAMT.053 of MT940 Structured Deze keuze kunt u aangeven in de inrichtingsformulieren. Technische test Wat kunt u testen met de Klant Acceptatie omgeving Testen sftp verbinding RDC en FileAct (connectie klant Rabo) Testen van handtekening; Testen statusinformatie Status informatie type Ack Nack Omschrijving U ontvangt een Ack bestand wanneer de connectie, de handtekening en het bestand goedgekeurd zijn. Na een Ack ontvangt u de PAIN002 met dummy data U ontvangt een NACK wanneer 8 Rabo Direct Connect Handleiding

9 Pain er fouten in de aanlevering zijn gevonden Deze ontvangt u na een ACK en bevat dummy data Testen van betaalformaten: Deze test de opbouw en de layout van het formaat. De inhoud wordt niet getest. Initiatie Pain Pain BTL91 Testen verantwoordingsinformatie Verantwoording MT940S CAMT De verantwoordingsinformatie ontvangt u rond uur.(dit tijdstip kan varieren). In de productieomgeving ontvangt u de Einde dag informatie na het afsluiten van de boekdag rond middernacht. Aanvragen Klant Acceptatie omgeving Bij het aanvragen van een Klant Acceptatie omgeving heeft u 2 mogelijkheden. U kunt uw Klant Acceptatie omgeving gelijk houden aan uw productieomgeving; dat wil zeggen dat u in uw KAomgeving dezelfde rekeningen en functionaliteiten laat opvoeren als in uw productieomgeving. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen andere rekeningen of services op te voeren in uw KAomgeving. Zo verkleint u de kans dat er testdata in uw productieomgeving terechtkomend, wat tot onnodige afkeuringen zal leiden. Ook kunt u op die manier functionaliteiten testen die u in de toekomst zou willen toevoegen, maar waar u nu nog geen gebruik van maakt. Zelf-ondertekend certificaat Voor het gebruik van de Klant Acceptatie omgeving is een apart certificaat benodigd, u kunt deze op de in hoofdstuk 3.4 beschreven manier aanvragen bij een 3 e instantie, zoals VeriSign. Echter, een zelf-ondertekend certificaat is ook een toegestane mogelijkheid binnen de KA omgeving. U mag uit veiligheidsoverwegingen geen productie certificaat gebruiken voor de Klant Acceptatie omgeving. Ter herinnering, een certificaat bevat de publieke sleutel, waarmee de handtekening wordt gecontroleerd. Bij een zelf-ondertekend certificaat, genereert u zelf een sleutel paar (RSA, 2048 bits, private en public key) en maakt vervolgens een certificaat die met deze zelfde sleutel is ondertekend. Bij een echt certificaat, wordt het certificaat ondertekend door een derde partij, na controle van de identiteit van het bedrijf en aanlevering van de publieke sleutel in een certificaat aanvraag bestand. U dient dit zelf-ondertekenend certificaat mee te sturen bij uw aanvraag voor de Klant Acceptatie omgeving, inclusief eventuele bovenliggende certificaten. Disclaimer Rabobank wil benadrukken dat in de testomgeving behaalde resultaten geen garantie bieden voor de productieomgeving en dat er geen rechten of plichten aan ontleend kunnen worden. Daarom 9 Rabo Direct Connect Handleiding

10 adviseren wij u om, nadat u in de Klant Acceptatie omgeving getest heeft ook een aantal pennytesten uit te voeren over uw productie koppeling. 5. Inititatie Het initiëren van een incasso of betaalopdracht Het initiëren van een incasso of betaalopdracht kan niet algemeen worden beschreven aangezien elke organisatie hiervoor zijn eigen software gebruikt. Van daaruit worden bestanden geëxporteerd naar RDC via de opgezette sftp koppeling zoals in hoofdstuk 3 beschreven. Over het gebruik van uw software raden we aan de hiervoor bedoelde gebruikershandleidingen te volgen afkomstig van uw boekhoudpakket/software leverancier. In dit hoofdstuk wordt wel beschreven hoe de initiatie bestanden moeten zijn opgebouwd en aan welke naamgeving de bestanden moeten voldoen. Het initiatie bestand Het initiatie bestand bestaat uit een header (paragraaf 5.3) en een payloadfile (paragraaf 5.5). Er zijn een aantal regels voor de benaming van het initiatie bestand. Vanaf hier refereren we hiernaar door middel van de filename. Voor de benaming (filename) van het gecomprimeerde bestand is ons advies om de volgende structuur te gebruiken: <action>_<customer-id>_< contractid >_<datetime>.zip Indien het om een encrypted bestand gaat dan de extensie.enc toevoegen. <action>_<customer-id>_<contractid>_<datetime>.zip.enc Naast bovenstaande gelden de volgende regels voor de filename: Uitleg: - Hoofdlettergevoelig, geen spaties toegestaan, underscores moeten worden gebruikt om de elementen te scheiden. - De filename mag maximaal 175 karakters bevatten. - Karakters die gebruikt mogen worden: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _. - <action> kan zijn SCT voor SEPA Credit Transfers, SDD voor SEPA Direct Debits of BTL voor wereld betalingen in BTL91 formaat. - <customer-id> is de klant identificatie code. Alfa numeriek en 8 karakters. - < contractid > is het identificatie nummer van de overeenkomst. Dit contract ID heeft u ontvangen van de Rabobank. - <datetime> Wordt ingezet om de bestandsnaam uniek te maken, numeriek, yymmddhhmmssxx (y = jaar, m = maand, d = dag, h = uur, m = minuut, s = seconde, xx = volgnummer of honderdste seconde). Voorbeeld: SCT_HARVINST_ _ zip.enc De header Voor de benaming van de inhoud van de file geldt het volgende: <Header>.xml In de header staat de handtekening van de klant en ander meta data. De header ziet er volgt uit: 10 Rabo Direct Connect Handleiding

11 ZIP file mypain001.zip header.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInitiationRequest> <ContractId>123</ContractId> <PayloadAction>SCT</PayloadAction> <PayloadVersion>pain </PayloadVersion> <UniqueReference> </UniqueReference> <TimeStamp> T12:50:06</TimeStamp> <Signature>SuaY3DCuv+hTJ9GxOVSOxdNTxt9f/GpdUNcFW271FbJcvPEHpa8dJQ 9lahTXepXYrk2+NBoofQ50RVAdCCKCI5Nk90D7CiHV/Bzf+bLARvBh/9EvWXS75GQ5Tkn3jgc/3 32AFWuJf8rdpPDTaqStKpZHW96TfHcoMI/bCxlavrArucwrBbVweuW3F6JPsDosT1fey+GNtKTUG GZVV7m71j+2oEosiL54TUjZoHM0HQIP0amg6+pZ6JRSmte7yuneGS5DpruVszGfpU9RfBcrQetr qxscwwqqjlcjbnlzs4hexqd8j/feem609jpsx4wm+q2yrwqvdayj1b1ercgfwg==</signature> </RDCInitiationRequest> mypain001.xml Veld Toelichting Toegestane waarden Verplicht Opmerking XML type ContractId Y string PayloadAction PayloadVersion SCT SDD BTL PAIN PAIN BTL91 UniqueReference Y Value from customer TimeStamp Y Value from customer Signature Y Signed with customer private key Y Y string string string datetime base64binary Controle Met behulp van het RDCInitiationRequest.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist creëren en valideren. Het bestand RDCInitiationRequest.xsd kunt u vinden op onder downloads. De payload file De payload file moet voldoen aan de volgende beschrijving: <action>_< customer-id>_< contractid >_<datetime>.xml (Voor SEPA betalingen) Of <action>_< customer-id>_< contractid >_<datetime>.btl (Voor BTL91 wereld betalingen) De payloadfile mag geen gemengde initiatie bestanden bevatten. Een payloadfile bevat dus SCT, SDD of BTL en niet een combinatie van die drie. 11 Rabo Direct Connect Handleiding

12 Zowel de header en de payload file bestanden moeten zijn gebaseerd op de UTF-8 karakter set. De Byte Order Mark is optioneel. Als deze echter wordt gebruikt dan moet het de UTF-8 Byte Order Mark zijn. ZIP Payload file ZIP archive DEFLATE De compressie methode die wordt ondersteund is DEFLATE. Deze compressiemethode wordt wereldwijd veel gebruikt in veel programmeer talen en operating systems tools. Hier vindt u een technische beschrijving. De initiatie stap voor stap 1) ERP-systeem genereert betaalbestand. 2) Betaalbestand wordt getekend. De handtekening (SHA-256) is nodig om de herkomst en integriteit te waarborgen. Het tekenen is vanuit beveiligingsoogpunt verplicht. De handtekening wordt versleuteld met de private key vanuit uw keystore. 3) Betaalbestand wordt gecomprimeerd. 4) Klant start sftp sessie op. 5) De sftp-server van de Rabobank verifieert of u bent wie u zegt te zijn (authenticatie). Als u of uw certificaat niet wordt herkend zal de verbinding worden verbroken en is het niet mogelijk bestanden naar Rabobank over te zetten. 6) Betaalbestand wordt verzonden. 7) Na ontvangst wordt het bestand gedecodeerd. 8) Wanneer het bestand gecomprimeerd is aangeboden wordt deze gedecomprimeerd. 9) Handtekeningen en klantafspraken worden gecontroleerd. Wat kunt u verwachten indien er iets niet goed gaat? Wanneer een bestand wordt verstuurd naar de Rabobank over de beveiligde verbinding (sftp verbinding) worden de verschillende controles uitgevoerd door RDC. Indien deze negatief zijn stuurt Rabobank u een NACK (negative acknowledgement). Rabobank zal het bestand in dat geval niet verder verwerken. In Appendix 1 vindt u een overzicht van alle mogelijke afkeuringen. Hier wordt alleen op hoofdlijnen aangegeven welk type afkeuringen er zijn. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij we u een NACK sturen. - Decryptie. Indien het bestand versleuteld is decodeert Rabobank het bestand. Als het bestand niet kan worden gedecodeerd wordt een NACK bericht verstuurd. - Decompressie. Indien u compressie heeft toegepast wordt het betaalbestand gedecomprimeerd bij de Rabobank. Indien dit niet lukt wordt een NACK bericht verstuurd. - Het proces controleert of het bestand is gewijzigd door het controleren van de meegestuurde handtekening (SHA 256 file). Als de handtekening controle niet correct is wordt een NACK bericht verstuurd. 12 Rabo Direct Connect Handleiding

13 - RDC controleert of het bestandstype herkenbaar is en of u gerechtigd bent bestanden van dit type aan te leveren. Indien dit niet is afgesproken stuurt RDC een NACK bericht terug naar u. - RDC controleert of hetzelfde bestand niet al eerder is aangeleverd om te voorkomen dat een bestand per ongeluk tweemaal verwerkt wordt. Dit gebeurt op basis van de bestandsnaam en de payload. Indien RDC een duplicaat vindt stuurt RDC een NACK bericht terug naar u. RDC kan geen duplicaten detecteren als deze via andere kanalen zijn aangeleverd. Indien u naast RDC ook andere kanalen gebruikt voor het aanleveren van betaalbestanden aan Rabobank dient u zelf te borgen dat u niet dubbel aanlevert. - RDC controleert of het aangeleverde bestand verwerkbaar is. Deze controles zijn: o Voldoet het formaat van het betaalbestand aan de eisen zoals gesteld in het Rabobank formatenboek? o Wordt hierbij niet afgeweken van de voorgeschreven tekenset? o Bevat het bestand niet meer dan één soort betaalopdrachten? (SDD, SCT en BTL91 mogen niet samen in één bestand aangeleverd worden) o Wordt het maximum van betaalopdrachten per bestand niet overschreden? o Wordt het maximum van batches (Payment Information Blocks) in een bestand niet overschreden? o Vervolgens wordt per betalingsopdracht een aantal controles uitgevoerd. In geval deze o controles een negatief resultaat hebben wordt een NACK verstuurd. Maakt de rekening waar de betalingsopdracht voor is onderdeel uit van de RDC overeenkomst? o Is de gevraagde uitvoeringsdatum van de transactiebetaling geldig? Zie paragraaf o Voldoet de betaalopdracht aan de eisen die vanuit wet- en regelgeving voortkomen? Uitvoer data en geagendeerde betalingen Het agenderen van betaalopdrachten is momenteel nog niet mogelijk. Alle betaalopdrachten die u via RDC aanlevert moeten direct verwerkbaar zijn. Betaalopdrachten met een uitvoerdatum in het verleden of in de toekomst worden uitgevoerd mits de betalingen voldoen aan onderstaande bepalingen: SCT: Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in het verleden dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum in de toekomst dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC BTL91: Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 10 dagen in de toekomst dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC SDD: Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum in het verleden dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC Heeft een bestand een batch/tx met een uitvoerdatum meer dan 20 dagen in de toekomst dan wordt het volledige bestand afgekeurd door RDC Het kanaal RDC checkt dus niet de aanleverdatum maar de uitvoerdatum. De aanleverdata voor SDD First, Recurring Core en B2B zijn respectievelijk D-5/D-3/D-2. Wanneer u het bestand te laat levert corrigeert de bank de uitvoerdatum zolang als de initiële uitvoerdatum niet in het verleden ligt. Bij uitvoerdatum in verleden stuurt de bank een PAIN Rabo Direct Connect Handleiding

14 RDC bied geen mogelijkheid tot het insturen van een SCT met de urgentie spoed. Deze betalingen kunt u alleen middels het BTL91 formaat inzenden. RDC verwerkt betalingen conform Rabo tijdslijnen. Hier vindt u relevante informatie over betalingen: Openingstijden feestdagen Bulk en Batch aanlevering SCT files Een bestand kan meerdere batches aan betalingen bevatten met ieder haar eigen batchbooking waarde true of false. Het SEPA formaat staat dit toe. Op basis van de true/false waarden in het bestand berekent RDC het betaaltype SCT dat voor de klantaanlevering van toepassing is. Dit kan BATCH of BULK verwerking zijn. Als alle batches in de file batchbooking false zijn wordt BULK verwerking doorgegeven aan de betaalfabriek, anders BATCH. Een BATCH-bestand kan dus verschillende waarden voor batchbooking bevatten (onzuivere aanlevering). Het bestand wordt dan conform batchverwerking door de Rabobank afgehandeld. We adviseren u om SCT bestanden zuiver aan te leveren door batchbooking allemaal of op false, of op true te zetten. Het zuiver aanleveren door u als klant heeft vooral bij batch booking = false (en dus betaaltype BULK) een voordeel. De losse boekingen ná 13:00 uur aangeleverd tussen Rabobank rekeningen worden dan nog direct verwerkt, bij betaaltype BATCH is dit niet het geval. In algemene zin heeft zuiver aanleveren het voordeel dat de Rabobank de posten optimaal kan verwerken. Volumes Aantal transacties: Het gecomprimeerde bestand met de header en payloadfile mag maximaal betalingen bevatten in de payloadfile. Indien er teveel betalingen in de file zit wordt de gehele file afgekeurd. U kunt indien de volumes zijn afgestemd met de Rabobank altijd meerdere gecomprimeerde files insturen. 6. Status berichten en verantwoording ACK/NACK Statusberichten RDC Voor elk bestand dat wordt ingezonden naar RDC wordt er een XML bestand teruggestuurd. In dit XML bericht staat aangegeven of het bestand is geaccepteerd door RDC of niet. Voor een geaccepteerd bestand wordt een ACK terug gestuurd en voor een afgewezen bestand een NACK. Dit ACK of NACK bericht ontvangt u binnen 15 minuten. Het ACK bericht is tevens de timestamp voor de start van de verwerking. Hieronder een voorbeeld van een NACK bericht. Voorbeeld: 14 Rabo Direct Connect Handleiding

15 mypain001.zip_ _reply.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInitiationReply> <ContractId>123</ContractId> <PayloadAction>SCT</PayloadAction> <PayloadVersion>pain </PayloadVersion> <UniqueReference> </UniqueReference> <Status>NACK</Status> <TimeStamp> T08:00:00</TimeStamp> <Errors> <Error> <ErrorCode>CAT_001</ErrorCode> <ErrorMessage><![CDATA[ Text you want to escape goes here... ]]> </ErrorMessage> </Error> </Errors> </RDCInitiationReply> Veld Toelichting Toegestane waarden Verplicht Opmerking XML type ContractId Y string PayloadAction PayloadVersion SCT SDD PAIN PAIN Y Y Repeated from request Repeated from request UniqueReference Y Repeated from request Status ACK NACK Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank Errors:Error: ErrorCode Errors:Error: ErrorMessage N N string string string string datetime string string Met behulp van het RDCInitiationReply.xsd bestand kunt u de XML bestanden juist creëren en valideren. Het bestand RDCInitiationReply.xsd kunt u vinden op onder downloads. Standaard benaming: originalfilename_ <klantreferentie>_reply.xml Het bericht is gebaseerd op de oorspronkelijke naam van het bestand die door u is bepaald gevolgd door een underscore en de klantreferentie. Als het door u ingestuurde bestand niet leesbaar is en de klantreferentie niet bepaald kan worden dan wordt deze ook niet gegeven. In dat geval ziet de bestandsnaam er als volgt uit: originalfilename_ reply.xml Als het bestand om wat voor reden ook twee keer wordt verstuurd ontvangt u twee reacties: originalfilename_ <klantreferentie>_reply.xml (normale ACK/NACK) Originalfilename(1)_reply.xml (NACK omdat er een duplicaat is gedetecteerd) 15 Rabo Direct Connect Handleiding

16 De 1 geeft aan dat het om het eerste duplicaat gaat en bevat altijd een NACK. De referentie is in deze regel niet gespecificeerd. PAIN.002 status berichten Indien tijdens de verwerking van SCT en SDD initiaties blijkt dat een batch of individuele transactie niet uitgevoerd kan worden dan kan RDC u een melding in de vorm van een XML bericht, een zogenaamde PAIN.002, aanbieden. Op het inrichtingsformulier kunt u aangeven of u hier gebruik van wilt maken. Deze service is alleen inzetbaar voor SEPA initiaties (SCT en SDD). LET OP! Dit is een ander bericht dan de ACK/NACK berichten die RDC stuurt. Het kan in de praktijk bijvoorbeeld voorkomen dat u een ACK ontvangt van RDC, maar dat later toch blijkt dat er onvoldoende saldo op de rekening stond. Aangezien RDC geen opdrachten aanhoudt, worden deze direct afgekeurd. Dit wordt dan aan u teruggekoppeld door middel van het PAIN.002 bericht. De kenmerken: PAIN.002 meldingen worden naast op batchniveau ook op transactieniveau teruggemeld. Er zitten maximaal transacties in één PAIN.002 bericht. Bij een overschrijding van deze limiet zullen aanvullende PAIN.002 berichten worden aangemaakt om alle pre settlement afgekeurde transacties terug te kunnen melden. Pre settlement R-messages worden ook via PAIN.002 beschikbaar gesteld (naast bruto boeken op afschrift). Let op!: De afkeuring met reden op transactieniveau komt vergezeld met de volledige originele transactiedetails. In geval van een salarisbetaling heeft dit tot gevolg dat het bedrag en begunstigde worden meegestuurd in de PAIN.002. Een functionele en technische beschrijving van het PAIN.002 bericht zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. In de functionele omschrijving kunt u ook de afkeurcodes vinden. De opbouw van de bestandsnaam van PAIN.002 is als volgt: <Originele bestandsnaam inclusief extensies zoals.xml en/of.zip>_< volgnummer>-pain002.xml Voorbeeld, als uw originele bestand er uit is gegaan als: RDCSCT xml.zip Dan heeft de eerste PAIN.002 die u ontvangt de volgende bestandsnaam: RDCSCT xml.zip_0000-PAIN002.xml Bundeling verantwoordingsinformatie Standaard verstuurt de Rabobank per verantwoordingsservice één bundel (.zip) met daarin alle rekeningnummers die onder uw contract vallen. U kunt er echter ook voor kiezen om de verantwoordingsinformatie te splitsen in een aantal bundels. Zo kunt u bijvoorbeeld per bedrijfsonderdeel een aparte bundel instellen. Op die manier is het eenvoudig om rekeningnummers in uw administratiesysteem van elkaar gescheiden te houden en hoeft u niet alle afschriften uit 1 bundel te zoeken. Deze optie kunt u voor zowel eindedaginformatie als de intradaginformatie gebruiken. Hieronder ziet u een voorbeeld voor eindedaginformatie: Rekening CCY MT940 Bundel CAMT.053 Bundel Structured NL81RABO<rekening1> EUR X 1 NL81RABO<rekening2> EUR X 1 NL81RABO<rekening3> EUR X 1 16 Rabo Direct Connect Handleiding

17 NL81RABO<rekening4> EUR X 1 NL81RABO<rekening5> USD X 1 NL81RABO<rekening6> GBP X 1 NL81RABO<rekening7> EUR X 2;1 NL81RABO<rekening8> EUR X 2;1 NL81RABO<rekening9> EUR X 2 NL81RABO<rekening10> EUR X 3 X 2 NL81RABO<rekening11> EUR X 3 NL81RABO<rekening12> EUR X 3 NL81RABO<rekening13> EUR X 3 In dit voorbeeld vindt u rekening 1 t/m 8 in bundel 1, rekening 7 t/m 10 in bundel 2 en rekening 10 t/m 13 in bundel 3. Daarnaast zitten rekeningen 7 en 8 in zowel bundel 1 als in bundel 2 en rekening 10 in bundel 2 en 3. Het is niet mogelijk in 1 bundel zowel CAMT.053 als MT940 Structured of CAMT.052 en MT942 Structured op te voeren, deze formaten zullen altijd in verschillende bundels verzonden worden Mocht u van deze optie gebruik willen maken dan kunt u dit op uw inrichtingsformulier aangeven. In de files die u vervolgens download ziet dat er als volgt uit (waarbij het dikgedrukte deel het bundel nummer is): - StatementType_Date_Time_ContractId_statementTransportAgreementId.zip Voorbeeld: - MT940S_ _213818_ _7.zip De bundelnaam mag alleen letters en cijfers bevatten en is maximaal 8 posities lang. De bundelcode kan opgegeven worden via het inrichtingsformulier. Indien u geen bundelcode opgeeft wordt er nog wel automatisch een 4-cijferige code gegenereerd, in dat geval ontvangt u van de Rabobank tijdens uw implementatie de correcte 4-cijferige bundelnummers. Intradag rapportage U kunt een rapportage ontvangen van transacties die zijn bij- of afgeboekt vóór het afsluiten van de dag, oftewel een intradag rapportage. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld al eerder reconciliëren, leveringen vrijgeven en/of beter bepalen wat uw cash positie is gedurende de dag. Er zijn twee varianten om uw intradagrapporten op te halen: de Intradag huidige boekdag en Intradag boekdag overschrijdend. Uw RDC-contract kunt u via het inrichtingsformulier uitbreiden met intradag rapportages. Dit formulier kunt u later ook gebruiken om wijzigingen door te geven. Om voor een rekening intradag informatie aan te vragen, moet deze rekening al deel uitmaken van de eindedag verantwoording die via dit contract loopt. Voor het toevoegen van de rekening aan de eindedag verantwoording gebruikt u hetzelfde formulier. Intradag huidige boekdag Intradag huidige boekdag bevat alle transacties van de huidige boekdag. Elke opvraag bevat nieuwe transacties. Intradaginformatie wordt alleen uitgeleverd op werkdagen. In het weekend en/of op Target closing days wordt er geen intradaginformatie uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is 17 Rabo Direct Connect Handleiding

18 07:00, het laatste uitlevermoment is 18:00. U kunt, via het inrichtingsformulier, ervoor kiezen om na het laatste uitlevermoment een intradagrapport te ontvangen met de resterende transacties. Dit zodat uw intradagrapport aansluit op uw eindedagrapport. De intradagrapporten kunnen per bundel uitgeleverd worden, indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Intradag boekdag overschrijdend Intradag boekdag overschrijdend bevat transacties over een bepaalde periode waarbij u de selectieperiode via het inrichtingsformulier kunt aanvragen. Het rapport zal boekdag overschrijdende transacties bevatten. Deze variant wordt zeven dagen per week uitgeleverd. Tevens kunt u ervoor kiezen om ook op Target closing days de intradaginformatie uitgeleverd te krijgen, dit kunt u aangeven op het inrichtingsformulier. Deze variant sluit niet aan op het eindedagrapport en is vooral geschikt indien u doorlopend intradaginformatie wilt ontvangen. De intradagrapporten kunnen per bundel uitgeleverd worden, indien in een bundel geen nieuwe intradaginformatie beschikbaar is wordt er geen intradagrapport uitgeleverd. Wilt u toch een (leeg) intradagrapport ontvangen dan kunt u dit aangeven in het inrichtingsformulier. Formaat U kunt de intradag rapportages ontvangen in twee formaten, SWIFT MT942 Structured of CAMT.052. Het voordeel van de MT942 Structured is dat dit formaat gebaseerd is op een standaard die al lange tijd door veel financiële administraties/erp pakketten ondersteund wordt en daarmee relatief eenvoudig te importeren is in uw financiële administratie. Het voordeel van het CAMT.052 formaat is dat deze gebaseerd is op de nieuwe XML standaard en geschikt is voor volledige rapportage van alle velden die u kunt opgeven bij een Eurobetaling (SEPA Credit Transfer) of Euro-incasso (SEPA Direct Debit). Een functionele beschrijving van de verschillende intradagformaten zijn beschikbaar op via Downloads, dan onder Export formats. 18 Rabo Direct Connect Handleiding

19 Vergelijkingstabel aanlevervarianten intradagrapporten In onderstaande tabel kunt u de verschillende varianten met elkaar vergelijken. Omschrijving: Intradag huidige boekdag Intradag boekdag overschrijdend Dagen waarop intradag transacties geleverd worden Elke werkdag m.u.v. zaterdag, zondag en Target closing day 1. Elke werkdag, zaterdag en zondag en Target closing day 2. Eerste mogelijke levertijdstip Laatste mogelijke levertijdstip Levering op vaste tijdstippen of Levering via Boekdagen met vaste frequentie 07:00. De eerste rapportage van de dag levert alle transacties die sinds het einde van de vorige boekdag zijn bij- of afgeschreven. Start van de huidige boekdag 3. 18:00 4. Einde huidige boekdag. Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 07:00, 11:15, 15:30, 17:00 en 18:00. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT FileAct 5 U ontvangt alleen transacties die met boekdag vandaag geboekt zijn. U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. Maximaal tien vaste levertijdstippen in te stellen per kwartier tussen en inclusief het eerste en laatste levermoment, bijvoorbeeld om 05:00, 11:15, 15:30, 18:00 en 23:30. Elke 15, 30, 60 of 120 minuten worden de bij- of afgeschreven transacties gerapporteerd, vanaf het eerste levertijdstip tot en met het laatste levertijdstip. Secure File Transfer Protocol (sftp) of SWIFT Fileact 5 Boekdag overschrijdend. Wat als er geen transacties te rapporteren zijn? U kunt er voor kiezen om intradag rapportage te ontvangen indien op geen van de rekeningen in een bundel waarvoor u intradag rapportage heeft ingesteld een transactie geboekt is sinds de vorige levering van een intradag rapportage. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. Beschikbare formaten MT942 Structured en CAMT.052 MT942 Structured en CAMT Op TARGET closing days is geen betalingsverkeer in Euro s mogelijk, er worden dan geen transacties verwerkt. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1 ste en 2 de Kerstdag. 2 U kunt ervoor kiezen om bij de voortschrijdende intradag variant om op Target closing day intradaginformatie uitgeleverd te krijgen. U kunt dit aangeven op het inrichtingsformulier. TARGET closing days zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste Paasdag, Dag van de Arbeid en 1ste en 2de Kerstdag. 3 Intradag boekdag overschrijdend wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week uitgeleverd. Het eerste uitlevermoment is om 00:00 en eindigd op 23:45. 4 Het is mogelijk dat na 18:00, of na uw laatste ingestelde levermoment, nog transacties worden verwerkt met boekdag vandaag. Het kan dan zijn dat er transacties gerapporteerd worden op uw dagafschrift (MT940S of CAMT.053) die niet gerapporteerd zijn via een intradag rapportage. U kunt er voor kiezen om deze transacties nog intradag geleverd te krijgen. 5 Via sftp ontvangt u van ons een Zip-bestand met daarin een header bestand met handtekening en een MT942S of CAMT.052 bestand. 19 Rabo Direct Connect Handleiding

20 Verantwoordingsinformatie Aan het einde van de dag wordt een verantwoordingsbestand (End of day) verzonden in het gekozen bestandsformaat (CAMT.053 of MT940 structured). Intradag verantwoording is beschikbaar in RDC via CAMT.052 en MT942 Structured. Een verantwoordingsbestand blijft 2 maanden lang beschikbaar en kan via uw sftp koppeling worden opgehaald. Houdt u er rekening mee dat u na 2 maanden geen CAMT.053, MT940 Structured, CAMT.052 of MT942 Structured meer kunt ophalen. ZIP file CAMT053_ _081011_123.zip header.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RDCInformationReply> <ContractId>123</ContractId> <UniqueReference> T08:10:11</UniqueReference> <TimeStamp> T08:10:11</TimeStamp> <PayloadList> <Payload> <FileName>CAMT _081011_123.xml</FileName> <Signature>OzqpF3zVMBatlKKH/T18mhbelWM8afWgK/GzaEARF9Cc7AF2CuSSnlL iosk9oj07y/+zqdzpqqr3vzeckguuo6s8mcw9fkfmelntz4szobj/uthh3kpjtbwgokodd0xqo EHqLaOBgUmDEwzjLvmMOBhbON41CitJN+EpYUrHx+kHr5mPSMfZv7AvbMdMychMDWgY7khs lfmtawwksb1bdqava18hi3w7v+htpf6n3yq2ssiwxoalqo5zdkdg5jiavffig25bb4tpbixl00qt Ui5dBxp30k0vdoGL6pw2l3YgvFRCy1mJyY3ofQgaAuGBDI7jnqu9ztVyKQRL70BBHA==</Signat ure> <PayloadAction>CAMT053</PayloadAction> <PayloadVersion>CAMT053v1.2</PayloadVersion> </Payload> </PayloadList> </RDCInformationReply> CAMT053_ _081011_123.xml Veld Toelichting Toegestane waarden Verplicht Opmerking XML type ContractId Y string UniqueReference Y Value from Rabobank Timestamp Y Value from Rabobank PayloadList: Payload: FileName PayloadList: Payload: Signature PayloadList: Payload: PayloadAction PayloadList: Payload: PayloadVersion CAMT.053 MT940 Structured CAMT.053v1.2 MT940 Structuredv1.2 Y Y Y Y Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank Value from Rabobank string string datetime string datetime string 20 Rabo Direct Connect Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding. November 2015, v1.4

Rabo Direct Connect. Handleiding. November 2015, v1.4 Rabo Direct Connect Handleiding November 2015, v1.4 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. MOGELIJKHEDEN 4 2.1 2.2 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding. Jan-Feb 2016 v1.5

Rabo Direct Connect. Handleiding. Jan-Feb 2016 v1.5 Rabo Direct Connect Handleiding Jan-Feb 2016 v1.5 Inhoud 1. INLEIDING 5 2. MOGELIJKHEDEN 5 2.1 2.2 Formaten 5 Randvoorwaarden voor gebruik 6 3. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct. November 2015, 1.4

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct. November 2015, 1.4 SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct November 2015, 1.4 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FileAct SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FileAct April 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FILEACT VOOR GEBRUIK 5 3.1 Aanvragen gewenste

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool

Installatiehandleiding. Automated Transfer Tool Installatiehandleiding Automated Transfer Tool Februari 2013 Contents 1 INLEIDING 3 2 INSTRUCTIE ATT-CERTIFICAATAANVRAAG 4 2.1 Uitpakken zip-bestand 4 2.2 Aanmaken certificaatverzoek 4 2.3 Opsturen naar

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN Augustus 2016 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen benodigde componenten 6

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding November 2017 Inhoud 1. INLEIDING 4 1.1 1.2 1.3 Mogelijkheden 4 Formaten 5 Randvoorwaarden voor gebruik 5 2. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding April 2017 Inhoud 1. INLEIDING 4 1.1 1.2 1.3 Mogelijkheden 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 2. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO dinsdag 19 juni 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Wat moet ik aanpassen? 2 Waar moet ik op letten? 3 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 4 Bij

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional. Euro-bestanden. Euro-bestanden en BTL-bestanden. Importeren Euro-bestand

Rabo Internetbankieren Professional. Euro-bestanden. Euro-bestanden en BTL-bestanden. Importeren Euro-bestand Rabo Internetbankieren Professional Euro-bestanden en BTL-bestanden Euro-bestanden Via de menu-optie Euro-bestanden kunt u bestanden met Euro-betalingen en Euro incasso-opdrachten importeren die u in uw

Nadere informatie

Betalingsverkeer op (inter) nationale feestdagen 2016

Betalingsverkeer op (inter) nationale feestdagen 2016 Betalingsverkeer op (inter) nationale feestdagen 2016 December 2015 1 Inhoud Eurobetalingen... 3 Papieren betaalopdrachten... 4 Wereldbetalingen... 4 Euro incasso... 4... 4... 5 ideal en Rabo OmniKassa...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie 1 juli 2013 Versie 1.2 Inleiding In het huidige tijdperk kunnen bedrijven betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen Versie 1.0 december 2015 Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Varianten Digitaal Incassomachtigen 4 3. Technische ondersteuning 4 4. Basis 5 5. Zelfbouw 6 6. Externe

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Handleiding wachtwoord

Handleiding wachtwoord Handleiding wachtwoord door Patricia Sturm - van Zijl 17 mei 2016 Versie 2.0 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Backoffice instellingen... 4 3. Procesbeschrijving... 7 Pagina 2 van 8 1. Introductie

Nadere informatie

HANDLEIDING Keystore Explorer

HANDLEIDING Keystore Explorer HANDLEIDING Keystore Explorer pg. 1 Inhoudstafel Contents Installatie Keystore Explorer... 3 Aanmaken keystore... 4 Genereer een sleutelpaar... 4 Bewaren van de keystore... 10 Genereer een Certificate

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Voor het gebruik van de applicatie en de meest gebruikte functies in overzichtelijke stappen. Algemeen De snelstartgids Betalingen en Rapportage is

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso

SEPA-incasso. Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso SEPA-incasso Inleiding 1. Richtlijnen SEPA-incasso 2. Bepalingen SEPA-incasso Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, november 2017 SEPA-incasso 2 Inleiding Wilt u uw debiteuren incasseren? Dan moet u een

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa

Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Testen in de testomgeving Rabo OnlineKassa Voordat u de Rabo OnlineKassa in gebruik neemt, adviseren wij u om de Rabo OnlineKassa eerst te integreren met de testomgeving van de Rabo OnlineKassa (sandbox

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DOWNLOADSITE Pagina 1/13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERBINDING... 4 2.1 INLOG PAGINA... 4 2.2 PROCEDURE BIJ EERSTE

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen...

Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... Index WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s... 2 WinGym Incasso s verwerken... 10 WinGym Incasso bestand aanpassen... 12 WinGym Aanmaken en verwerken automatische incasso s Via Management,

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

VCB Bank Internet Banking gebruikers handleiding

VCB Bank Internet Banking gebruikers handleiding VCB Bank Internet Banking gebruikers handleiding Het programma is toegankelijk via onze Website https://www.vcbbank.sr of https://ib.vcbbank.sr Als u op Mijn VCB of via page InternetBanking klikt ziet

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 11.4.1 Software installeren 5. Vervalt De Importeerassistent zit niet meer in de nieuwe versie 6. Vervalt

Nadere informatie

Rabo Direct Connect. Handleiding

Rabo Direct Connect. Handleiding Rabo Direct Connect Handleiding Juli 2016 Inhoud 1. INLEIDING 4 1.1 1.2 1.3 Mogelijkheden 4 Formaten 4 Randvoorwaarden voor gebruik 5 2. HET INRICHTEN VAN RDC VOOR GEBRUIK 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Nadere informatie

Zakelijk Betalen en Ontvangen

Zakelijk Betalen en Ontvangen 1 Dienstenpakket Zakelijk Betalen en Ontvangen Tom Wijnen SEPA kennisevent 17 september 2013 SCT & SDD transacties per kwartaal in miljoenen Volume SEPA transacties zal verachtvoudigen in de komende maanden

Nadere informatie

HANDLEIDING SEPA. Inhoud

HANDLEIDING SEPA. Inhoud HANDLEIDING SEPA Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Bankdagboeken gereed maken voor SEPA... 2 2.1 Invullen van IBAN-nummer... 2 2.2 Koppelen SEPA-banktype... 2 3 Crediteuren instellen voor SEPA... 3 4 Debiteuren

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Handleiding Yuki Connect

Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect Handleiding Yuki Connect v0.1.0 1 1. Yuki Connect Yuki Connect is een Magento extensie die webshop eigenaren in staat stelt om automatisch facturen te exporteren naar Yuki Boekhouden.

Nadere informatie

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ)

Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) Verzending van gestructureerde berichten via SFTP Veel gestelde vragen (FAQ) 1 Algemeen Wat is SFTP? SFTP staat voor SSH File Transfer Protocol of Secure File Transfer Protocol en maakt deel uit van SSH

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1

HANDLEIDING CALLMENOW. Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 HANDLEIDING CALLMENOW Datum: augustus 2009 Versie: 1.1 Handleiding Wilt u een (of meerdere) eigen CallMeNow(s) op uw website? Hieronder vindt u de stappen die u daarvoor moet doorlopen. CallMeLater? Wilt

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met db direct internet

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Werken met db direct internet Deutsche Bank www.deutschebank.nl Werken met db direct internet Werken met db direct internet U werkt met een nieuwe applicatie om online uw bankzaken te regelen: db direct internet van Deutsche Bank.

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO

Nadere informatie

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar

Handleiding AfterPay. door Patricia Sturm 5 september Versie 2.5 Openbaar Handleiding AfterPay door Patricia Sturm 5 september 2016 Versie 2.5 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. AfterPay... 4 2.1. Verloop van een AfterPay transactie... 4 2.2. Aanleveren van een AfterPay

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

MultiSafepay handleiding

MultiSafepay handleiding MultiSafepay handleiding Compatibiliteit: Pakket Versie Shopmodule Versie Geschikt CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.4 v CS-Cart plugin 1.6.0 CS-Cart 3.0.6 v MultiSafepay Payment plug-in voor CS-Cart http://www.multisafepay.com

Nadere informatie