STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 STICHTING OVERDEKTE ACCOMMODATIE REEWEG JAARVERSLAG 2014 DORDRECHT, FEBRUARI 2015

2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Organisatie en bestuur 3 Financien 4 Onderhoud en energie 5 Verhuur 7 1

3 Voorwoord Beste lezer(es), Hierbij het algemeen jaarverslag van de stichting Overdekte Accommodatie Reeweg. Het is ondertussen het tweede jaarverslag en het hoewel het nog te vroeg is om te spreken van een traditie, zijn we wel op de goede weg. Het is een beknopt verslag geworden, waarin de meest belangrijke zaken van het afgelopen jaar zijn vermeld. Daarnaast kan nog melding worden gemaakt van het feit, dat de hal nu zowel vanaf de Rondweg als vanaf de zijde van het Halmaheiraplein, dankzij de aangebrachte naam en het logo, nog meer herkenbaar is. Het bestuur hoopt u met dit verslag inzicht te geven in het wel en wee van de stichting en de werkzaamheden van het bestuur en haar medewerkers. P.J. Barends, secretaris 2

4 Organisatie en bestuur BESTUUR HALMANAGER TECHNISCH ADVISEUR KLUSTEAM HALBEHEERDERS Het bestuur van de stichting bestond in 2014 uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid installatietechnische zaken: Bestuurslid bouwkundige zaken: Joke Heijmans Piet Barends Kees de Pee Rob Joosten Vacature Het bestuur werd bijgestaan door: Technisch adviseur en leider klusteam: Kees van Gent Medewerkers klusteam: Peter Alderliesten Hans Stegeman Halmanager: Frank de Visser Halbeheerder: Hans Huijsman Halbeheer: Mohammed Chellioui Huub Frencken Ibrahim Khabat Adri Kleijn Daniel Darouband Rob van Eysden. Eind 2014 is Walter Bozuwa aangesteld als vrijwilliger halbeheer. In 2014 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. Op de agenda stonden onder meer de temperatuur van de douches, het schilderwerk van de kleedkamers, de mogelijke aanschaf van zonnepanelen en andere energie besparende maatregelen, het onderhoud, de verhuur en de financiën. Daarnaast hebben de voorzitters van Hercules en Parthenon twee keer vergaderd met de voorzitter en secretaris van de stichting en hebben de penningmeesters van beide verenigingen en de stichting ook twee keer samen vergaderd. 3

5 Financiën Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van Zoals was overeengekomen, is allereerst het saldo van de bestemmingsreserve bijdrage exploitatie weer op het afgesproken niveau van gebracht, waarna nog een positief resultaat resteerde van Als gevolg van een bedrijfsbezoek van de Belastingdienst is de Stichting verplicht omzetbelasting te heffen over de reclameinkomsten. Verder is het nu ook mogelijk een gedeelte van de omzetbelasting dat betrekking heeft op de uitgaven ten behoeve van de kantines in vooraftrek te brengen. Met ingang van het vierde kwartaal wordt er gebruik gemaakt van de debiteuren- en crediteurenmodules in het boekhoudpakket. Hieronder een toelichting op een aantal oorzaken van het ontstaan van het positieve resultaat. 1. Huisvestingskosten. Dit jaar is de besparing op de energiekosten ruim , echter dit is niet slechts het gevolg van goedkopere tarieven, maar ook van een zachtere winter. 2. Baten en lasten voorgaande jaren. Naar aanleiding van bovengenoemd bezoek van de Belastingdienst is er suppletie omzetbelasting aangevraagd over de jaren Het totale bedrag hiervan is Beheerskosten. Als gevolg van de overstap naar een andere verzekeringsmaatschappij zijn de kosten voor de opstal- en inboedelverzekering gedaald met ruim Verhuur. Ten opzichte van 2013 is er meer aan verhuur ontvangen. Voor het eerst heeft er een afboeking plaats gevonden van de post dubieuze debiteuren ( 364). Gedetailleerde toelichtingen en specificaties zijn terug te vinden in het Financieel Jaarverslag. Tegenover bovengenoemde positieve resultaten staan de volgende posten die een negatieve invloed hebben gehad op het resultaat. De post afschrijvingen is toegenomen met en de post beveiliging met Er is minder ontvangen aan kleedkamersubsidie en 900 minder aan interest. Gedetailleerde toelichtingen en specificatie zijn terug te vinden in het Financieel Jaarverslag. 4

6 Onderhoud en energie Voor 2014 hebben de volgende vermeldenswaardige zaken plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud. Legionellabesmetting Na de serieuze problemen op het gebied van legionella in 2012 en 2013, is het in 2014 gelukkig goed gegaan. De technische staat van het watersysteem is nauwlettend in de gaten gehouden, waardoor er geen grote problemen zijn ontstaan. Tijdens monsternamen in november 2014 is bij een paar douches een licht verhoogde concentratie van legionella aan het licht gekomen, die echter onder de waarden bleven die afsluiten van de douches noodzakelijk maakten. Bij reparatie van een aantal klepjes waren de waarden in januari 2015 weer lager. Renovatie douchewanden + plafonds De problemen met het schilderwerk van de coating van de douchewanden leveren, ondanks diverse brieven en gesprekken, nog steeds problemen op. Voor de zomervakantie van 2014 is een gesprek gevoerd met de firma s Rook, Nelf en de groothandel, waarin door hen beloofd is met een passende oplossing te komen. Tot op heden is die er nog niet, waardoor er steeds grotere delen van de coating loskomen. Juridische stappen worden overwogen. Schilderwerk In de zomer 2014 zijn de witte buitendeuren van de kantine opnieuw geschilderd en zijn er diverse glaslatten vervangen Diverse klussen Door de klusploeg onder leiding van Kees van Gent is een groot aantal klussen uitgevoerd, waardoor alles blijft functioneren en storingen zo snel mogelijk worden verholpen. De tot problemen leidende vervuiling van de riolering is opgelost. De in 2013 gecreëerde bergruimte voor sportmaterialen is in 2014 verder afgetimmerd. In een deel van het jaar had Kees van Gent assistentie van een stagiaire. Nieuw onderhoudscontract klimaatinstallaties In 2014 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de firma Mampaey voor het onderhoud aan de klimaatinstallaties. Door een nieuwe blik op de installaties zijn er een aantal zaken aan het licht gekomen, die na reparatie oude problemen hebben opgelost. Zo was er een ernstig probleem met een verwarmingsketel, dat tijdens de jaarlijkse servicebeurt aan het licht kwam. Daarnaast is de vervuiling van de warmtewisselaar in het centrale luchtafvoerkanaal grotendeels verwijderd, waardoor er weer geventileerd wordt in de kleedkamers. Er is in het laatste kwartaal van 2014 helaas een hardnekkige lekkage in de vloerverwarming opgetreden, die moeilijk te traceren is. Periodiek onderhoud De stichting heeft voor de volgende installaties doorlopende onderhoudscontracten in verband met periodiek onderhoud: lift, inbraakalarminstallatie, ontruimingsalarminstallatie, brandblussers, het aluminium dak, de valbeveiliging op het dak. Energie- en waterverbruik Het energie- en waterverbruik in 2014 bedroegen: Elektriciteit kwh (2013: kwh) Gas m3 (2013: m3) Water 1513 m3 (2013: m3) 5

7 In het afgelopen jaar is onderzocht of het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak rendabel is voor de sporthal. Door het relatief lage elektriciteitstarief wordt deze investering pas terugverdiend na het verstrijken van de technische levensduur en is besloten niet voor panelen te kiezen. Wat mogelijk wel interessant kan zijn, is een aansluiting op de warmtetransportleiding, die vlak naast de hal is aangelegd. De onderzoeken hiernaar lopen nog. 6

8 Verhuur De verhuur van de Reeweghal is onder te verdelen in periodiek (vaste uren per week) en incidenteel). De verhuur vindt plaats aan uiteenlopende sportverenigingen, scholen en organisaties. Periodiek Scholen: Op doordeweekse dagen vindt gedurende het winterseizoen van uur verhuur plaats aan het Johan de Witt gymnasium en het Wellantcollege. Het Wellantcollege huurt de zaal ook gedurende het zomerseizoen. In het zomerseizoen huurt het Johan de Wittgymnasium alleen de kleedkamers, omdat de leerlingen dan buiten sporten. Beide scholen zijn onze cliënten met de meeste uren. Sportverenigingen: In het winterseizoen worden de vroege avonden ingevuld door zowel Hercules als Parthenon.. De maandag-, woensdag- en vrijdagavond zijn de zogeheten gemeenteavonden, waarbij externe sportverenigingen de hal kunnen huren. Deze worden gevuld door de zaalvoetbalverenigingen DZS (Dordtse Zaalvoetbal Stichting) en SFL (Soccer for Life), zij het dat de woensdagavond na uur nog steeds vrij is. Ook de verhuur op de vrijdagavond lijkt terug te lopen. Hoe dit in het komend winterseizoen wordt, is nog niet duidelijk. Op de dinsdag- en donderdagavonden is de badmintonvereniging Space Shuttle het gehele jaar door present in de zaal, zij het wat minder in het zomerseizoen. Incidenteel Sportverenigingen: Met name in het indoorseizoen weten veel verenigingen van uiteenlopende sporten hun weg te vinden naar de Reeweghal. De hal is opgezet als B-lokatie voor atletiekverenigingen uit Zuid-West- Nederland. Zo zijn er naast activiteiten van de verenigingen Hercules en Parthenon trainingen en/of wedstrijden geweest van PAC (Rotterdam), AV Fortuna (Vlaardingen), AV Sprint (Breda), AAA (Alblasserdam) en de regio Dordrecht. Ook andere sporten waren aanwezig. The Hawks met hun honkbaltrainingen, Open Windmills met hun jeugd Tae Kwondo toernooi en DVO en OKK met ritmische gymnastiek. De laatsten in het zomerseizoen In het winterseizoen wordt zo veel mogelijk getracht derden te boeken buiten de trainingsuren van Hercules en Parthenon. Beurzen: In het seizoen 2014 is de hal verhuurd voor de volgende beurzen: januari en oktober: de Dordtse Trouwbeurs; deze begin steeds beter te lopen en blijft voorlopig in de hal; mei: Care for Woman; deze beurs is voorlopig voor het laatst in de hal geweest; juni: ParaView met de paranormale-/sieradenbeurs en de reptielenbeurs; deze beurs komt volgend jaar weer terug; september: de snuffelmarkt van Don Events; ook voor komend jaar is al gereserveerd. De kattenbeurs is in 2012 voor het laatst geweest en er sindsdien geen nieuwe aanvraag meer geweest. 7

9 De treinenbeurs, die alfgelopen jaar weer in de hal zou worden gehouden in mei en september, is beide malen afgelast wegens gebrek aan standhouders en voor 2015 zijn er geen reserveringen meer. Aktiviteiten in de vakanties: In vakanties zijn er huurders die gedurende enkele of meerdere dagen van de hal gebruik maken, zo ook in 2014: voetbaltoernooien van Emma en Wieldrecht, de Vakantie Kinder Feesten en aantal kleinere activiteiten van DZS, SFL en particulieren. Conclusie De verhuur op doordeweekse dagen gedurende het winterseizoen is met zo n 85 % bezetting van de gunstige uren goed te noemen. Uren die nog te verhuren zijn, zijn meestal op ongunstig tijdstippen. Met name de woensdagavond zou een betere invulling moeten krijgen. Dit zijn gemeente-uren dus speelt de gemeente hier ook een rol in. Mogelijkheden tot uitbreiding liggen voornamelijk in het zomerseizoen in de weekends. Hier liggen mogelijkheden om beurzen en dergelijke te organiseren en in 2015 zal worden getracht het aantal beurzen, wedstrijden en dergelijke te verhogen. Dit is van groot belang, zeker nu er mede door de algehele mindere financiële situatie een aantal afvallers zijn. 8

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pagina 1

Jaarverslag 2013 Pagina 1 1. Doel De stichting heeft als doel het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis te Lutjegast, ten einde te worden gebruikt ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en de ontplooiing van

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Samenspel loont Een leven lang DZC Algemeen Het bestuur van DZC 68, de Doetinchemse Zaterdag Club, opgericht in 1968, verder te noemen DZC, heeft voor het overgrote deel het seizoen

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie