Marketing speciaal voor Franchiseformules

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-mail Marketing speciaal voor Franchiseformules"

Transcriptie

1 white paper Marketing speciaal voor Franchiseformules Blinker BV 2015

2 Dit white paper is geschreven voor marketeers, marketingmanagers, formulemanagers, franchisemanagers en franchisedirecteuren bij franchiseformules. Of je nu werkzaam bent op het hoofdkantoor of op één van de vestigingen, je zult jezelf ongetwijfeld herkennen in de situaties die wij hieronder schetsen. Simpelweg omdat ze gebaseerd zijn op de praktijk. In zeven hoofdstukken laten wij zien hoe franchiseformules marketing tot een succes kunnen maken en hoe zij de geschetste uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Dit white paper is geschreven vanuit de praktijk van diverse franchiseformules, waarmee we ook hebben samengewerkt om onze marketingsoftware die zij inzetten te ontwikkelen. Het document vormt een bron van kennis en inspireert iedereen die werkzaam is binnen het marketingvak bij franchiseformules. Veel leesplezier, Blinker 2 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

3 1 marketing voor franchiseformules Blinker BV 3

4 Als het gaat om de inzet van marketingmiddelen, worstelen franchisegevers en franchisenemers met de vraag wie welke verantwoordelijkheid draagt. Door de toename van het aantal online kanalen is de inzet van marketing bovendien veel diverser geworden en is het vraagstuk nog moeilijker te beantwoorden. Dit hoofdstuk beschrijft de uitdagingen waarmee franchiseformules te maken krijgen zodra zij één van die online kanalen inzetten. Deze uitdagingen vormen het uitgangspunt voor dit document.» 4 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

5 1.1 De uitdagingen voor franchiseformules Als het gaat om de inzet van marketing kunnen een zevental uitdagingen worden geformuleerd voor franchiseformules. 1 2 Controle over huisstijl behouden Wanneer de franchisenemer zelf zijn ings opstelt, zal hij ontwerp, teksten en afbeeldingen ontwikkelen. Daardoor verliest het hoofdkantoor van de formule de controle over de huisstijl. Bedreiging webshop wegnemen De bereidheid van de franchisenemer om actief mee te doen aan het genereren van traffic voor de webwinkel is afhankelijk van een goede verdeelsleutel van de online omzet. Als die ontbreekt, verdient de franchisenemer niets aan de traffic die hij genereert voor de webwinkel. Zonder verdeelsleutel vormt de webwinkel al snel een bedreiging voor de lokale omzet. 3 Betrokkenheid franchisenemers vergroten Wanneer franchisenemers marketing als een bedreiging zien, is de betrokkenheid laag. Jammer, want juist bij de vestigingen ligt kennis van de markt die marketing een boost kan geven. 4 Contactdatabase laten groeien Hoe groter de contactdatabase, des te groter het succes van marketing. Het actief werven van nieuwsbriefabonnees kan in een franchiseformule het beste plaatsvinden op de vestigingen. Daar waar klanten daadwerkelijk in contact komen met de formule zouden er gelegenheden genoeg moeten zijn om hen te laten inschrijven op de nieuwsbrief Blinker BV 5

6 5 Contactdatabases lokaal inzetten Franchisenemers zijn vaak wel enthousiast over de inzet van marketing, maar de bereidheid om adressenbestand te delen met het hoofdkantoor is vaak niet al te groot. Bang dat adressen misbruikt worden of met de verkeerde boodschap of afzender worden aangeschreven. Controle over de inzet is belangrijk voor de vestigingen. 6 7 Lokaal relevante content inzetten Hoe relevanter de content voor de ontvangers, des te meer kans op succes. Lokale s geven net dat persoonlijke tintje dat leidt tot meer succes. Als het niet mogelijk is om lokale content toe te voegen, dan missen de ings de persoonlijke touch van de lokale vestiging. Efficiënt samenwerken Franchisegevers en franchisenemers hebben er baat bij dat ze efficiënt samenwerken en hoewel ze vaak wel dezelfde doelstellingen hebben in termen van groei, omzet en winst, hebben ze er ook belang bij dat ze de weg hiernaar toe bewandelen die voor hen het beste is. Hierin verschillen het hoofdkantoor en de vestigingen nogal eens van mening. 6 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

7 1.2 Wanneer werkt marketing optimaal? Voor franchiseformules werkt marketing optimaal als bovenstaande uitdagingen getackeld zijn. Anders gezegd: franchiseformules moeten ervoor zorgen dat hun marketingstrategie en technologie volledig op één lijn zijn gebracht. Hiertoe hebben ze een aantal belangrijke beslissingen te nemen:» Gebruik de kracht van de formule voor het werven van abonnees» Combineer landelijke en lokale content voor relevantere ings» Laat de hele franchiseformule leren van het resultaat» Kies marketingsoftware die franchisegevers en -nemers op één lijn brengt Dit white paper maakt duidelijk hoe franchiseformules weloverwogen keuzes kunnen maken en deze beslissingen kunnen nemen als zij aan de slag willen met het succesvol inzetten van marketing Blinker BV 7

8 2 Breng de marketingsoftware op één lijn met de franchiseformule

9 Dit hoofdstuk beschrijft de voor- en nadelen van de drie manieren waarop je marketingsoftware kunt inrichten:» Decentraal: waarbij elke vestiging afzonderlijk een mailing opstelt en verstuurt.» Centraal: waarbij de franchisegever alle marketing in eigen hand houdt.» Een combinatie van decentraal en centraal. Elke franchiseformule kan bij de inrichting van de marketing drie keuzes maken: decentraal, centraal of juist een combinatie van beide. Hieronder laten we zien dat die laatste optie de voorkeur geniet. Een goede combinatie van beide garandeert dat franchiseformules de verschillende marketinguitdagingen het hoofd kan bieden. Een combinatie vergroot namelijk de betrokkenheid tussen de franchisegever en de franchisenemers. Deze betrokkenheid leidt tot een groter klantenbestand waardoor de ROI op marketing stijgt. Wel dienen er tussen de franchisegever en de franchisenemers duidelijke afspraken te bestaan over wie welk aandeel heeft in de gegeneerde traffic en de omzet in de webwinkel. Als zij op dit punt een duidelijke verdeelsleutel afspreken, dan is marketing voor franchiseformules op het allerhoogste niveau belandt.» Blinker BV 9

10 2.1 Decentrale inrichting Een franchiseformule ontleent haar kracht aan de versterkende werking tussen de franchisegever en de verschillende vestigingen. Als elke franchisenemer afzonderlijk aan de slag gaat met marketing, dan komen de voordelen van de franchiseformule te weinig uit de verf. Immers, alleen de klanten in de contactdatabase van de franchisenemer worden opgenomen in de marketing. Daarnaast weet de franchisegever niet welke content de afzonderlijke franchisenemers klanten aanbiedt en komt de huisstijl in het gedrang. Al met al geen gewenste situatie. HOOFDKANTOOR (franchisegever) VESTIGING A (franchisenemer) VESTIGING B (franchisenemer) nieuwsbrief opstellen nieuwsbrief opstellen verzenden verzenden ONTVANGERS NIEUWSBRIEF VESTIGING A ONTVANGERS NIEUWSBRIEF VESTIGING B Figuur 1. Decentraal 10 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

11 Wel voordelen voor de franchisenemer Uiteraard is het enthousiasme van één of enkele franchisenemers niet alleen nadelig voor marketing. Vooral de grote aandacht voor lokale content maakt de verstuurde ings relevant voor de ontvanger. Ook de resultaten uit de ings kunnen één-op-één terugvertaald worden naar de successen van de afzonderlijke vestiging. Elke franchisenemer heeft de resultaten van zijn eigen mailing in handen en kan daaruit lering trekken voor vervolgacties. Toch wegen deze voordelen niet op tegen de nadelen. Hoeveel mooier zou het zijn als niet alleen de afzonderlijke franchisenemer profiteert en leert van zijn inspanningen, maar dat dit geldt voor de hele franchiseformule? Juist de franchiseformule maakt het mogelijk om krachten te bundelen. Voordelen» De franchisenemer is zelf verantwoordelijk voor marketing.» De nieuwsbriefabonnee krijgt volledig op zijn vestiging en woonomgeving afgestemde informatie.» De franchisenemer heeft volledig inzicht in de resultaten van de ings.» De betrokkenheid van de franchisenemer met marketing is hoog. Nadelen» De franchisegever heeft geen controle over de huisstijl van de ings.» De franchisegever weet niet welke producten onderdeel zijn van de ings.» De franchisenemer doet al het werk alleen. Hij kan niet terugvallen op het collectief.» Een decentrale inrichting gaat voorbij aan de kracht van de franchiseformule. Waarom heeft een decentrale inrichting niet de voorkeur? De voordelen voor de afzonderlijke franchisenemer gelden niet voor de gehele franchiseformule. Zo n inrichting van marketing(software) gaat voorbij aan de kracht van de franchiseformule Blinker BV 11

12 2.2 Centraal De franchisegever van de franchiseformule kan marketing ook volledig in eigen beheer houden. In de meest strikte vorm bepaalt de franchisegever alles: huisstijl, content en versturen. Toch is er afhankelijk van de marketingsoftware ruimte voor lokale content. Franchisenemers geven dan hun regionale nieuws en eigen acties door aan het marketingteam op de franchisegever. Dit team voegt vervolgens de content toe. Deze manier van werken brengt wel met zich mee dat van elk adres duidelijk moet zijn bij welke vestiging dit adres hoort. Is deze horde eenmaal genomen, dan ontvangt iedere nieuwsbriefabonnee zo het juiste bericht, met de juiste content en boodschap. Bovenstaande werkwijze ziet er op papier mooi uit, maar de praktijk is helaas weerbarstiger. Deze inrichting van de marketingsoftware vraagt een grote inzet van het marketingteam. HOOFDKANTOOR (franchisegever) nieuwsbrief opstellen verzenden Motivatie om lokale content te krijgen Waar bij een decentrale inrichting de betrokkenheid van het hoofdkantoor laag is, is de betrokkenheid van de franchisenemer juist weer laag bij een centrale inrichting van marketingactiviteiten. Productie van mailing met lokale content is veel werk Als het marketingteam veel lokale content ontvangt, dan neemt de druk op dit bedrijfsonderdeel toe. Dit alles leidt tot vragen over de beheersing van werkprocessen en het laag houden van kosten. ONTVANGERS NIEUWSBRIEF ALLE VESTIGINGEN Figuur 2. Centraal 12 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

13 What s in it for me? Elke franchisenemer zal zich deze vraag stellen. Voor de actieve franchisenemer die de franchisegever lokale content laat opnemen, is dit wellicht helder. Zij zullen een toename zien in de bezoekers van hun vestiging. Maar voor andere franchisenemers is dit minder duidelijk. Sterker nog, zij zullen eerder het gevoel hebben dat marketing ze geld kost. Zij zien geen duidelijke link tussen het adres, hun vestiging waar dit adres is geworven en de omzet in de webwinkel. marketing via de franchisegever is een goede start Een decentrale inrichting ging volledig voorbij aan de kracht van de franchiseformule, een centrale inrichting niet. De huisstijl is centraal geregeld en daardoor uniform en de juiste producten staan in de ings. Al met al een prima startpunt om marketing verder te professionaliseren. Voordelen» De controle over de huisstijl en de content is in handen van de franchisegever.» De resultaten van de ings zijn inzichtelijk op de franchisegever.» De marketingsoftware is zo in te richten dat de franchisegever ook lokale content kan opnemen. Nadelen» De betrokkenheid van de franchisenemer is lager dan gewenst.» Franchisenemers hebben niet automatisch zicht op de resultaten van de ings.» De contactdatabase staat centraal bij de franchisegever. Voor sommige franchisenemers is dit niet wenselijk. Waarom roept een centrale inrichting vragen op over betrokkenheid? Franchisenemers die niet actief met de marketing van de franchisegever bezig zijn, zullen vragen hebben over de kosten en over de meerwaarde voor hun eigen vestiging. Succes ontstaat alleen bij zeer betrokken franchisenemers Blinker BV 13

14 2.3 Gecombineerde inrichting Een keuze voor een centrale inrichting van marketing gecombineerd met diverse uitvoeringsmogelijkheden en verantwoordelijkheden voor de verschillende vestigingen is ideaal. Zo n gecombineerde aanpak sluit aan bij de wensen van zowel franchisegevers als franchisenemers, omdat zij beiden controle houden over hun eigen verantwoordelijkheden. VESTIGING A (franchisenemer) content toevoegen A HOOFDKANTOOR (franchisegever) nieuwsbrief opstellen publiceren VESTIGING B (franchisenemer) content toevoegen B Hoe werkt deze inrichting? Het hoofdkantoor zet een ing klaar voor alle aangesloten vestigingen. Deze mailing is al gevuld met de content voor de hele franchiseformule en laat ruimte voor lokale content per vestiging. De software die gebruikt wordt speelt hierbij een belangrijke rol, want die moet in staat zijn de landelijke content van het hoofdkantoor naar alle vestigingen te publiceren zonder dat zij die content en look & feel kunnen aanpassen. A verzenden ONTVANGERS NIEUWSBRIEF VESTIGING A Figuur 3. Gecombineerde inrichting B verzenden ONTVANGERS NIEUWSBRIEF VESTIGING B Tegelijkertijd moeten ze wel hun eigen content kunnen toevoegen in hun eigen account. Door deze koppeling ontstaat een mooi en consistent product. Zodra de franchisenemer zijn eigen content heeft toegevoegd, verstuurt hij de ing aan zijn eigen contacten, waarbij 14 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

15 hijzelf de afzender is waardoor de relevantie voor de ontvanger direct duidelijk is. Franchisenemers zijn zo direct betrokken bij de marketing en de combinatie van gezamenlijke marketingsoftware garandeert een mailing met de look & feel van de hele franchiseformule. Mogelijke kanttekeningen Ook voor deze inrichting van de marketing zijn enige kanttekeningen te maken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende:» De afstemming over het moment van versturen kost enige tijd. Stel dat de franchisegever een mailing klaarzet op donderdag om deze een dag later te versturen. Als franchisenemer ben je dan verplicht om in de gegeven tijdsspanne lokale content toe te voegen. Een goede afstemming is dus onontbeerlijk.» Meerdere softwareoplossingen voor marketing betekent ook complexere software. Enigszins afhankelijk van de gekozen ESP ( Service Provider) vergt dit een grotere investering voor de inrichting en de licenties.» Franchisenemers moeten een producttraining volgen om de marketingsoftware goed te kunnen gebruiken. Maar de voordelen zijn vele malen groter dan deze nadelen. Voordelen die overigens alleen goed uit de verf komen als de franchisenemers en de franchisegever een duidelijke verdeelsleutel afspreken. Elke franchisenemer wil natuurlijk weten welke omzet toe te schrijven is aan zijn contactdatabase. Een gecombineerde inrichting vraagt om een duidelijke verdeelsleutel Maar hoe pak je zoiets aan? Alle adressen in de totale contactdatabase krijgen een kenmerk van een vestiging. Als de franchisenemer uit Groningen een adres aanlevert, dan krijgt dit adres in de totale contactdatabase het kenmerk Groningen. Vervolgens wordt de ing verzonden door de franchisenemer. Zodra een ontvanger van de deze opent en erop doorklikt, dan registreert de marketingsoftware ook het vestigingskenmerk. Mocht de ontvanger van de mailing nu iets bestellen in de webshop dan weet de franchisegever bij welke vestiging deze hoort. Vervolgens kan de omzet worden toegeschreven en verdeeld over de vestigingen Blinker BV 15

16 Met een duidelijke verdeelsleutel voor de online gegeneerde omzet weet elke franchisenemer direct wat zijn marketinginspanningen hem opleveren. Een grotere betrokkenheid valt niet te realiseren. Met een duidelijke verdeelsleutel voor traffic en omzet zijn de volgende voordelen op te tekenen: Voordelen» De franchiseformule houdt de controle over de huisstijl.» De contactdatabases tussen de vestigingen zijn gescheiden.» Centrale content en lokale content zijn eenvoudig te combineren in één ing.» ings worden relevanter voor de ontvangers door toevoegen lokale content en verzending vanuit een regionale vestiging.» De betrokkenheid van franchisenemers en franchisegever is groot.» Door de gecombineerde inrichting heeft zowel de franchisegever als de franchisenemer inzicht in de resultaten van de ings.» Een franchise-inrichting leidt tot het grootst mogelijke adressenbestand van de franchiseformule. Voorwaarden» Afspraken over de verdeling van omzet en traffic. Een goede verdeelsleutel is een absolute must.» Een goede afstemming tussen franchisegever en de verschillende vestigingen over het moment van versturen. Waarom is een gecombineerde inrichting een ideale oplossing? Een gecombineerde inrichting sluit het beste aan op het collectieve karakter van de franchiseformule. Daarmee vergroot je de betrokkenheid van franchisegever en franchisenemer waardoor de resultaten optimaal zijn. 16 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

17 3 Bestandsgroei: bereik vergroten Blinker BV 17

18 Dit hoofdstuk laat zien wat een franchiseformule kan doen om abonnees te werven. Het zoomt in op zowel offline als online mogelijkheden. Daarnaast maakt dit hoofdstuk duidelijk dat de welkomstmail de opstart is voor een langdurige klantrelatie. Hoe je deze start tot een succes maakt en welke klantwervingsmethodes goed werken, lees je in dit hoofdstuk. Juist franchiseformules kennen veel mogelijkheden om abonnees te werven. Zowel via de verschillende vestigingen als via de centrale website is groei van de contactdatabase goed mogelijk. En zoals bekend: hoe meer abonnees des te hoger de ROI op marketing. Vandaar dat wij hieronder een overzicht presenteren van de online en offline mogelijkheden om abonnees te werven. Maar werven alleen is niet voldoende. Ook een goede welkomstmail en het onderhouden van geworven abonnees zorgt voor een waardevolle en dynamische contactdatabase.» 18 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

19 3.1 Abonnees werven via de vestigingen Elke vestiging van een franchiseformule heeft wekelijks honderden bezoekers over de vloer. Het is zonde wanneer zoveel traffic niet leidt tot een grote contactdatabase. Zeker als de afspraken over een goede verdeelsleutel eenmaal gemaakt zijn, staat weinig meer in de weg om het aantal abonnees uit te breiden. En in de winkels van de franchisenemers is veel mogelijk. Wat is er in de winkel mogelijk? Welke methode een ondernemer ook toepast, zonder de inzet van zijn personeel gaat het niet lukken. Zij zijn de motor achter het werven van nieuwsbriefabonnees. Enige motivatie kan natuurlijk geen kwaad. Organiseer rond het werven van nieuwsbriefabonnees iets ludieks. Waarom geen prijsje voor de medewerker die de meeste abonnees werft? Of een competitie tussen de vestigingen? Als medewerkers eenmaal het belang inzien van een goede wervingscampagne, dan kunnen alle onderstaande methodes bijdragen aan een nog grotere contactdatabase. 1 Kaartjes bij de kassa Laat het winkelend publiek bij de kassa geheel vrijblijvend een kaartje invullen. Het kassapersoneel moet de actie niet vergeten en de klant moet zijn gegevens goed invullen, maar verder is het een eenvoudige en doeltreffende wervingsmethode Blinker BV 19

20 2 Registratie in kassasysteem Direct registreren in het kassasysteem voorkomt de foutgevoeligheid van losse kaartjes bij de kassa. Het handmatig invoeren van adressen hoeft nu niet meer. Voorwaarde is wel dat het kassasysteem gekoppeld is aan de marketingsoftware. Vanuit marketing bekeken een mooie wervingsstrategie, maar wel eentje waar nog niet elke organisatie aan toe is. 3 SMS-to-join Dit is een aanmeldsysteem via SMS. Een klant ziet bijvoorbeeld een poster met call-to-action en een korte SMS-code. Hij volgt de instructie en stuurt AAN naar dit SMS-nummer om zich aan te melden. Vervolgens ontvangt de klant een welkomstmail op zijn telefoon. In zo n welkomstmail kan een kortingsactie zijn opgenomen die de klant bij de kassa kan verzilveren. Ondanks dat deze wervingsmogelijkheid al lang bestaat, maken niet veel ondernemers er gebruik van. 4 QR-to-join Hang in de winkel op interessante plekken een Quick Response Code (QRcode). Nagenoeg alle moderne smartphones kunnen zo n code scannen. Zorg er vervolgens voor dat de klant op een landingspagina van de winkel of de franchiseformule terechtkomt. Nu alleen nog het adres vragen en een welkomstmail versturen. 5 Tablet app Gebruik in de winkel of bij de kassa ipad s om de klant te verleiden abonnee te worden van de nieuwsbrief. Staand bij de kassa kun je de consument zijn adres laten invoeren. Met minimale kans op fouten. Bijkomend voordeel is dat je met een ipad je call-to-action zo nu en dan kunt wijzigen. Zo leer je welke call-to-action het meeste oplevert. Ook deze methode maakt het mogelijk om direct een welkomstmail te sturen en de incentive te leveren. 6 Kassabon met een call-to-action Voeg aan de kassabon een extra strook toe. Deze strook roept klanten op om bij thuiskomst naar de website te gaan. Bied een incentive aan om de klant te verleiden deze call-to-action uit te voeren. 20 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

21 3.2 Online abonnees werven Naast de winkel in de straat bestaat er natuurlijk ook de winkel op het web. Een franchiseformule laat veel liggen als deze onlineomgeving niet wordt aangewend voor wervingsdoeleinden. Ook op deze plek is veel mogelijk. Waar moet je aan denken? De offline wervingsmethodes vragen de inzet van het personeel en een betrokken franchisenemer; de online wervingsmethodes zijn van de taak van de franchisegever. Belangrijk: laat elke abonnee zijn voorkeursvestiging aangeven. Ontbreekt deze mogelijkheid dan ontstaat snel het beeld van hardwerkende vestigingen en een franchisegever dat alleen online werft. Een mismatch die niet leidt tot geslaagde marketing. 1 Leg de vestiging vast bij het adres Iedere klant die zich via de website of de webwinkel aanmeldt, zou idealiter een vinkje moeten zetten bij zijn voorkeursvestiging. Alle aankopen van deze nieuwe klant zijn zo toe te schrijven aan de desbetreffende vestiging. Want als de vestigingen zich inzetten om abonnees te werven, vraagt dit om een tegenprestatie vanuit de franchisegever. Ook de geworven adressen vanuit VESTIGING A de vestigingen genereren immers VESTIGING B online omzet. Uiteraard kunnen wij niet voor jou beslissen over de inrichting van de franchiseformule, maar wij zien dat deze aanpak de betrokkenheid vergroot. 2 Verleid met lokale acties Iedere abonnee die de moeite neemt om zijn voorkeursvestiging aan te geven, is te verleiden met een lokale actie. Dit werkt als volgt. De abonnee komt in de webwinkel en ziet de call-to-action om in te schrijven. Denk aan een automerk die aanspoort met Schrijf je in en ontvang een leuke ruitenkrabber cadeau. Niets is leuker dan de nieuwe abonnee vervolgens via de welkomstmail aan te sporen om de ruitenkrabber bij de dealer om de hoek op te halen Blinker BV 21

22 Dit stimuleert het opgeven van de vestiging waar klanten graag naartoe gaan. Deze vestigingsgegevens heb je immers nodig om te personaliseren. Daarnaast verhoogt het wederom de betrokkenheid van de lokale ondernemer. Met een online welkomstprogramma brengt de franchisegever de nieuwe bezoeker in contact met de lokale vestiging. Blinker biedt voor het vergroten van je bereik en het verbeteren van je resultaat een apart white paper inclusief aansprekende voorbeelden en 25 concrete tips die je kunt inzetten voor het verzamelen van adressen. Deze kun je hier downloaden. 3.3 Maak de klik met je welkomstmail Een goede welkomstmail is een niet te onderschatten marketingtool. Natuurlijk stuur je een welkomstmail ter bevestiging van een geslaagde aanmelding, maar gebruik die ook om de nieuwe klantrelatie succesvol op te starten. Denk vooral aan de volgende mogelijkheden:» Lever een incentive (cadeautje) voor de inschrijving.» Vraag om toestemming om het mailadres toe te voegen aan het adresboek voor een optimale aflevering.» Bied een call-to-action om profielgegevens aan te vullen voor verdere personalisatie.» Vraag om de welkomstmail te delen via Social Media. Maar franchiseformules hebben meer mogelijkheden. 1 Personaliseer de welkomstmail met vestigingsgegevens Welkomstmails kunnen ook een reactie zijn op offline geworven klanten. Stel dat een klant via een kaartje bij de kassa zich aanmeldt, dan is het werkelijk een gemiste kans als hij een algemene welkomstmail ontvangt. Veel mooier is Beste Arnold, vanmiddag heb je je bij de Intratuin Hilversum opgegeven voor onze nieuwsbrief 22 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

23 Verder kan Intratuin Hilversum zelf bepalen welke incentive hij aanbiedt voor de inschrijving. Met duidelijke vestigingsgegevens zijn welkomstmails te personaliseren en kunnen franchisenemers hun lokale acties aan de mail toevoegen. Dit kost niet veel meer tijd dan het opstellen van een algemene welkomstmail, maar het verhoogt de relevantie enorm. 2 Maak de incentive direct inwisselbaar Zo n 80% van de Nederlandse bevolking heeft een smartphone en ongeveer 60% is daarmee altijd online. Deze getallen maken het aantrekkelijk om een incentive direct in te wisselen. Als je abonnees zou werven met SMS-tojoin of met een ipad app, dan kunnen zij al in de winkel op hun smart phone de welkomstmail lezen. Stel dat je een inschrijving beloont met 5 euro kassakorting, dan kunnen nieuwe abonnees dit aanbod direct bij de kassa verzilveren. Grote kansen bij bounces Franchiseorganisaties realiseren zich vaak niet dat zij unieke kansen hebben bij het verwerken van bounces. Franchiseorganisaties zien klanten immers letterlijk de vestigingen binnenlopen; een webwinkelier heeft geen idee. Dit misschien triviale verschil biedt wel de mogelijkheid om bounces op de winkelvloer te verwerken. Dit gaat als volgt:» Een klant komt bij de kassa en bij het invoeren van de klantkaart wordt duidelijk dat de laatste is gebouncet. De medewerker legt dit voor aan de klant en vraagt of hij het adres kan verbeteren of een mogelijk nieuw adres kan invoeren. Het mailadres wordt opnieuw ingevoerd en de abonnee ontvangt de ings weer. Om dit mogelijk te maken is een koppeling van het klantkaartsysteem met de marketingsoftware nodig. Alhoewel dit een complexe operatie is, zijn de opbrengsten groot. Uitgaande van een bestand van adressen en een bescheiden bounceratio van 0,5%, is het verlies al adressen per mailing. Door deze abonnees weer aan boord te krijgen, neemt de krimp af, groeit het bestand sneller en neemt de ROI toe Blinker BV 23

24 4Combineer content voor relevantere ings 24 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

25 Franchisenemers zijn hardwerkende ondernemers met weinig tijd. De franchisegever moet ze vooral ontzorgen. Zeker bij gezamenlijke marketinginspanningen. Voor specifiek marketing geldt daarom: zorg dat een mooie nieuwsbrief klaarstaat die slechts op enkele punten gevuld hoeft te worden met lokale acties. Kortom, gecombineerde content geldt als sleutel tot succes.» Blinker BV 25

26 Franchiseformules kennen een unieke organisatiestructuur. Ze bestaan vaak uit een grote groep gepassioneerde en ondernemende mensen. Allen met hetzelfde doel, maar niet altijd met een uniforme aanpak. Zo n organisatievorm vereist een unieke marketingoplossing. Een oplossing die de mogelijkheid biedt om content vanuit de franchisegever op te stellen én die franchisenemers de ruimte laat om lokale content toe te voegen. De sleutel tot succes ligt dan bij een goede samenwerking. Gecombineerde content vraagt om een goede samenwerking Zo n goede samenwerking start bij de franchisegever. Daar bepaalt in eerste instantie de afdeling Inkoop samen met de afdeling Marketing welke producten goed verkopen, welke minder en welke onder de aandacht moeten komen. Dit laatste geldt altijd voor de hele franchiseformule. De volgende stap is om de lokale ondernemer te betrekken bij de marketing. Ook hij wil producten onder de aandacht brengen. Vooral producten die hij alleen lokaal aanbiedt. Daarnaast haken lokale ondernemers graag in op plaatselijke evenementen. Voor de franchisenemer zijn dit belangrijke publiekstrekkers. Zo n mix van belangen vraagt om een e-marketinginrichting die op een eenvoudige en toegankelijke wijze gecombineerde content verwerkt. Een mooi voorbeeld is zichtbaar in figuur 4. Onder welke voorwaarden bereikt de franchiseformule dit succes? Een franchiseformule bereikt bovenstaand succes alleen met heldere afspraken. Als eerste moet duidelijk zijn dat het marketingteam van de franchisegever de controle houdt. Vooral vanwege een eenduidige merkbeleving is deze controle cruciaal. Maar de invloed van de lokale ondernemer moet niet al te veel worden ingeperkt. Denk vooral na over de volgende voorwaarden: 1 Autorisatie per vestiging Niet elke vestiging heeft dezelfde marketingervaring. Dit verschil kan leiden tot een verschil in autorisatie. Hoeveel en welke content mag een vestiging zelf toevoegen? Mag een vestiging ook eigen ings verzenden? Vragen die bij een geslaagde marketingstrategie beantwoord zijn voordat de eerste mailing de deur uitgaat. 26 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

27 { { lokale content lokale content lokale content{ Figuur 4 maakt duidelijk dat één mailing niet voor elke vestiging hetzelfde hoeft te zijn, maar dat een aantal producten en acties wel organisatiebreed worden aangeboden Blinker BV 27

28 2 Bepaal het proces van verzending Hoe gaan de franchisegever en de vestigingen samenwerken? Stel dat een franchiseformule elke vrijdag een ing verstuurt. Op welke dag moet de franchisegever de centrale content publiceren? Hoe weet de franchisenemer dat de centraal opgestelde content klaarstaat? Hoeveel tijd heeft de franchisenemer voor het toevoegen van eigen content? Moet de franchisegever de lokale content nog goedkeuren en hoeveel tijd is daar voor nodig? 3 Communiceer de algemene planning Voor iedereen moet helder zijn wie wat wanneer doet. Het lijkt een dooddoener, maar communicatie over de planning is cruciaal. Betrokkenheid over en weer, de kansen op succes en vooral ook het plezier bij marketing staan en vallen bij goede communicatie. 4 Maak geforceerd verzenden mogelijk Proces helder. Communicatie helder. Toch levert niet elke franchisenemer op tijd zijn lokale content aan. Wat dan in ieder geval niet moet gebeuren, is een mailing die blijft liggen. Immers, de abonnees van de desbetreffende vestigingen kunnen nog altijd meedoen met de acties vanuit de franchisegever. Alleen moet de franchisegever wel de mogelijkheid hebben om de mailing geforceerd te verzenden. Met alleen content vanuit de franchiseformule en zonder lokale content. Resultaat: een uitstekende, maar kortere ing. Maar dat is altijd beter dan helemaal niet communiceren. Voordelen» Betrokkenheid marketing van franchisenemers groter door lokale content.» De huisstijl van de franchiseformule is gewaarborgd.» Grotere relevantie van de inhoud voor de abonnee.» Hoeveelheid werk op de franchisegever kleiner dan bij centrale dynamische ing.» Franchisegever kan verzending van ing forceren.» Aantal abonnees neemt toe door betrokkenheid franchisenemers. 28 White paper Marketing speciaal voor Franchiseformules

WHITE PAPER. Outlook versus Mailplus. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl 1

WHITE PAPER. Outlook versus Mailplus. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl 1 WHITE PAPER Outlook versus Mailplus 1 Introductie We spreken veel mensen die denken over het opzetten van een professionele e-mail nieuwsbrief. Ook spreken we veel mensen die al een nieuwsbrief versturen.

Nadere informatie

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE

16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 16 TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE E-MAIL MARKETINGCAMPAGNE 1. Bepaal uw e-mail marketing strategie Wat wilt u bereiken met uw e-mail marketingcampagne? Wilt u naamsbekendheid creëren, de verkoop van een product

Nadere informatie

Centrale controle, decentrale verzending

Centrale controle, decentrale verzending NTI Centrale controle, decentrale verzending Eenvoudig landingspagina s toevoegen Mentoren sturen zelfstandig eigen nieuwsbrief Marketingafdeling houdt controle over huisstijl en opzet Berichten worden

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

7 tips: social media en marketing combineren

7 tips: social media en marketing combineren White paper 7 tips: social media en e-mail marketing combineren www.vanijzendoorn.nl Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016 van Newcom komt duidelijk naar voren dat het gebruik van social media

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN Pagina 1 Versie 1.5 mei 2008 Copyright Blinker B.V. WELKOM BIJ BLINKER Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten.

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper marketing als verkoopkanaal. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper E-mailmarketing als verkoopkanaal Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je

Nadere informatie

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN

30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN 30 TIPS OM ZELF E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Website algemeen... 4 Inschrijfpagina... 5 Formulieren... 6 Online communicatie... 7 Offline...

Nadere informatie

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento Sportshopsdirect Optimalisatie door koppeling met Magento Real-time koppeling tussen Measuremail en Magento Tien shops ondersteund door één e-mailmarketing database Relevante campagnes op basis van orderhistorie

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie

Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Checklist voor een succesvolle E-mailmarketing-strategie Over deze whitepaper: deze checklist maakt deel uit van een serie voor marketing- en communicatieprofessionals die interactieve media inzetten binnen

Nadere informatie

30 tips om e- mailadressen te verzamelen

30 tips om e- mailadressen te verzamelen 30 tips om e- mailadressen te verzamelen Welkom bij MailPlus Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

white paper E-mail marketing tips om je klikratio te verbeteren

white paper E-mail marketing tips om je klikratio te verbeteren white paper E-mail marketing tips om je klikratio te verbeteren Blinker BV 2015 Inhoud Tips om je klikratio te verbeteren: 1. Wat vertelt de klikratio? 2. Hoe beïnvloed je je klikratio? 3. 7 tips om je

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

E-mail marketing en CRM. 21 redenen om ze te koppelen

E-mail marketing en CRM. 21 redenen om ze te koppelen E-mail marketing en CRM 21 redenen om ze te koppelen Deze eguide laat zien dat een koppeling tussen je CRMsoftware en e-mail marketingsoftware veel oplevert. Een koppeling van deze twee softwaresystemen

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen

Starters. marketing: Het draait om de. doelstellingen Starters E-mail marketing: Het draait om de doelstellingen E-mail marketing bottom line doelstellingen Marketing is in rap tempo aan het veranderen. Accountability is een term die je overal op ziet duiken.

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant!

Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant! Bedenk een opt-in actie met win-win situatie voor retailer én klant! Prijzengeld: 1.000,- Deadline: 21 april 2013 Battle type: Brainstorm Battle Introductie Yourzine helpt merken en organisaties bij het

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

Handleiding actiegerichte doelen

Handleiding actiegerichte doelen Handleiding actiegerichte doelen Inhoudsopgave Basisbeginselen actiegerichte doelen... 2 Hoe stel je doelen in?... 2 Welke type doelen zijn er?... 5 Wat zijn de toepassingsmogelijkheden van doelen binnen

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

WELKOM BIJ BLINKER. Veel succes, Het Blinkerteam. Pagina 2

WELKOM BIJ BLINKER. Veel succes, Het Blinkerteam. Pagina 2 Pagina 1 WELKOM BIJ BLINKER Een digitale nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het zal leiden tot meer

Nadere informatie

Pondres Etail instapconcept

Pondres Etail instapconcept Pondres Etail instapconcept In het kader van het project Internetlogistiek Midden-Brabant heeft Pondres een concept ontwikkeld voor retailers die van bricks naar clicks willen. Met behulp van dit concept

Nadere informatie

Backoffice. Artikelbeheer

Backoffice. Artikelbeheer Backoffice Een kassa kan veel meer zijn dan enkel een apparaat om geldtransacties mee uit te voeren. Met behulp van Procash softwarepakket wordt een kassa omgetoverd in een echte marketingmachine. Een

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5. marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Aan de slag met MailChimp!

Aan de slag met MailChimp! Aan de slag met MailChimp! In 3 stappen je eerste nieuwsbrief verzenden Stap 1. Aanmelden Meld je aan via www.mailchimp.com, het is gratis en een creditcard is niet nodig voor aanmelding. Er zijn betaalde

Nadere informatie

Whitepaper. E-mail design best practices

Whitepaper. E-mail design best practices Whitepaper E-mail design best practices 14 tips voor het design van je e-mail Versterk de boodschap van je uiting Best practices voor je e-mail design Het design speelt een grote rol in de eerste indruk

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Wetgeving rondom marketing

Wetgeving rondom marketing Checklist Wetgeving rondom e-mail marketing Blinker BV 2015 Inhoud 4 Vermeld de frequentie en inhoud van de nieuwsbrief 4 Plaats label/bedrijfsnaam als afzender 5 No-reply adres moet werkend zijn 5 Verwerk

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

10 x wijzer in 10 minuten

10 x wijzer in 10 minuten Alle links op de website werken Je hebt dit zelf vast wel eens ervaren. Zo n vervelende 404 Pagina niet gevonden melding als je op een link klikt. Wat doe je dan? Laat me raden je fronst je wenkbrauwen,

Nadere informatie

Lege waarden importeren

Lege waarden importeren Release november 2014 Subscription Manager Meer inschrijvingen op uw nieuwsbrief Lege waarden importeren Uw bestand up-to-date Handmatig productprijzen aanpassen Volledige flexibiliteit Filtering niet-zichtbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

Informatiebrief. In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions. Klantcase

Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions. Klantcase Kamer van Koophandel Netexpo & Tripolis Solutions Klantcase Elke ondernemer kent de Kamer van Koophandel (KvK) als de plek waar je je onderneming registreert in het Handelsregister. De KvK doet echter

Nadere informatie

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht

Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Whitepaper: Vergroot je database op eigen kracht Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Hoe vergroot ik mijn database?...is een vraag die vaak gesteld wordt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Klantcase. Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions

Klantcase. Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions Klantcase Wellness resort Thermen Bussloo Add to Favorites & Tripolis Solutions Thermen Bussloo is een van de top sauna-, beauty- en wellnessresorts in Nederland, gelegen aan het meer van Bussloo vlakbij

Nadere informatie

Whitepaper: A/B testen. Start vandaag en haal meer uit marketing! Engine Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: A/B testen. Start vandaag en haal meer uit marketing! Engine Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: A/B testen Start vandaag en haal meer uit e-mailmarketing! Engine Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 624 73 43 Whitepaper: A/B testen A/B testen, split running, multivariate testen;

Nadere informatie

white paper marketing Tips om je open ratio te verbeteren

white paper marketing Tips om je open ratio te verbeteren white paper E-mail marketing Tips om je e-mail open ratio te verbeteren Blinker BV 2015 Inhoud 1 Wat vertelt de open ratio? Hoe wordt je open ratio gemeten? Open Ratio Confirmed en Open Ratio Rendered

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten.

AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. AFFILIATE WORDEN Geld verdienen met het promoten van onze diensten. In deze paper leer je: Wat een affiliate is Hoe je zo geld kunt verdienen Hoe je zelf een affiliate wordt Welke tools we hiervoor gebruiken

Nadere informatie

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen

25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen 25 praktische tips om zelf emailadressen te verzamelen Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële) klanten. Het is snel, flexibel, goedkoop en uitstekend meetbaar. Het

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine?

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Besef dat jouw bedrijf niet om jou draait maar om je doelgroep. Jij bent niet belangrijk, zij zijn belangrijk! Daarom schrijf je NOOIT een nieuwsbrief! In een nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing

Klantcase. VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions. Bureau voor digitale marketing Klantcase VSM Geneesmiddelen Ematters & Tripolis Solutions Bureau voor digitale marketing Met Tripolis Dialogue heeft onze Zwanger & Kraamtijd -nieuwsbrief een openpercentage van 40 procent. VSM Geneesmiddelen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

E-mailmarketing optimalisatie-kit

E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van uw marketingmix. E-mail is meetbaar, kostenefficiënt en interactief. Je kunt daadwerkelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties.

Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Het succesvolle all-in-one online platform voor bedrijven en organisaties. Klaar voor de toekomst Synergie Komt uit het Grieks: (synergia = samenwerking). Het beschrijft de situatie waarin het effect van

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

10 X meer opvallen met uw reclameactie

10 X meer opvallen met uw reclameactie 10 X meer opvallen met uw reclameactie Inhoud Tip 1. Wees er op tijd bij. (Of wees eigenlijk een beetje te vroeg ) 3 Tip 2. Zorg voor stopping power 3 Tip 3. Houd het simpel en rustig 4 Tip 4. Personaliseer

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Whitepaper. Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing. Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren

Whitepaper. Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing. Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren Whitepaper Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren Veel bedrijven sturen een wekelijkse of een maandelijkse

Nadere informatie

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting

De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting De 10 meest gemaakte fouten in een reclame-uiting Inleiding U wilt een reclameactie doen. Dat kan op verschillende manieren. Van huis-aan-huisfolder tot Facebook-advertenties. En van brievenbusreclame

Nadere informatie

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 1 Een zakelijke mailinglijst is een sterke troef bij het uitbouwen van uw onderneming. Meer e-mailadressen van potentiële klanten zorgen voor meer bereik

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

EMAIL VOOR DE RETAIL. Zet uw boodschap om in geld

EMAIL VOOR DE RETAIL. Zet uw boodschap om in geld EMAIL VOOR DE RETAIL Zet uw boodschap om in geld Maximaliseer uw omzet in de hele klantencyclus'. Email die omzet genereert? Daar zegt u iets belangrijks. Als u email goed gebruikt kunt u klanten omtoveren

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen

15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen 15 Tips om meer E-mailadressen te verzamelen 15 TIPS OM MEER E-MAILADRESSEN TE VERZAMELEN Voor e-mailmarketing heb je e-mailadressen nodig. Maar hoe verkrijg je nou een digitaal klantenbestand? Er zijn

Nadere informatie

Start je eigen webwinkel en verleg je ambities. Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. Vanaf 12,95 per maand

Start je eigen webwinkel en verleg je ambities. Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. Vanaf 12,95 per maand Vanaf 12,95 per maand Start je eigen webwinkel en verleg je ambities Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. www.ccvonline.be Welkom bij BiedMeer Powered by Waar e-commerce

Nadere informatie

5,5 TIPS VOOR BETERE INGS

5,5 TIPS VOOR BETERE INGS 5,5 TIPS VOOR BETERE E-MAILINGS Strategie Concept Creatie Iedereen heeft het erover en iedereen heeft een mening. Switch Reclamebureau ook! E-mail marketing, nieuwsbrieven, en e-dm s, u vindt er een heleboel

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing

Kennisbundel 25 praktische tips. om zelf e-mailadressen te verzamelen. De prettigste software voor professionele e-mail marketing Kennisbundel 25 praktische tips om zelf e-mailadressen te verzamelen De prettigste software voor professionele e-mail marketing Een nieuwsbrief is een fantastisch medium om te communiceren met (potentiële)

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl

Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Linda Thuijs-Koopmans - LinnenArt, huisstijl en logo ontwerp - www.linnenart.nl Handleiding Gmail in huisstijl met een automatische e-mail handtekening.. Als je je drukwerk, online profielen en alle visuele

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites

E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites E-mailmarketing Do s & Don ts E-sites Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Dick de Zwart Partner Manager MailPlus E-mail: dickdezwart@gmail.com (privé) dick@mailplus.nl (zakelijk) Sms / whatsapp: 06-51231345

Nadere informatie

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag voldoende verdienen om van te kunnen leven. Daarom is het belangrijk voor

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn

Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Digitale Nieuwsbrief Bibliotheek Hoorn Gemaakte keuzes en het optimaal inzetten van onze digitale nieuwsbrief binnen de marketingmix. Achtergrond informatie - 20.918 bibliotheekleden t.o.v. 72.172 inwoners

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET EN MEER BELEVING! Retail acties ONTDEK DE KRACHT VAN SCAN & WIN Meer cross-selling Lokale of branche specifieke variaties Centraal staat Ivooh! s unieke Scan & Win

Nadere informatie

Workshops en speedsessies

Workshops en speedsessies Workshops en speedsessies verbeter je marketingresultaten Een overzicht van onze opleidingen Najaar 2016 Verbeter je e-mail marketingresultaten in het najaar 2016! In 2016 staat Blinker in de top 15 van

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Handleiding. 1 P a g i n a

Handleiding. 1 P a g i n a Handleiding 1 Inloggen... 2 2 Beveiligen... 5 3 Bericht versturen... 8 4 Nieuwe gebruiker aanmaken... 10 5 Mailing versturen... 12 6 Toegang via smartphone... 14 7 Paswoord wijzigen en andere instellingen...

Nadere informatie

MailChimp. Getting Started Guide

MailChimp. Getting Started Guide MailChimp Getting Started Guide MailChimp getting started guide In dit artikel geven we een korte inleiding op wat Mailchimp is en wat MailChimp voor je onderneming kan betekenen. Daarnaast maken we je

Nadere informatie

Van tijd tot tijd, tijd voor jezelf

Van tijd tot tijd, tijd voor jezelf De Schoonheidsbon brengt nieuwe klanten naar uw salon! Als ondernemer doet u er alles aan om het klanten naar de zin te maken in uw salon. De inrichting, de materialen, de kwaliteit van de behandelingen;

Nadere informatie

Visie op de toekomst

Visie op de toekomst Visie op de toekomst Wekelijks contact met uw klant Aanvulling op uw zorgplicht Hoogwaardige informatieve en commerciële respons Uw klant altijd op de hoogte Professionele toevoeging aan uw advies Doorlopend

Nadere informatie

12 tips om te zorgen dat je nieuwsbrief vaker geopend word.

12 tips om te zorgen dat je nieuwsbrief vaker geopend word. 12 tips om te zorgen dat je nieuwsbrief vaker geopend word. 12 tips OM TE ZORGEN DAT JE NIEUWSBRIEF VAKER GEOPEND word Een nieuwsbrief verstuur je omdat je wilt dat de inhoud ervan gelezen wordt. Maar

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie