Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?"

Transcriptie

1 Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer Meneer de Vos SLB 29 mei 2015 Den Haag I N O P D D R A C H T V A N L P F W E S T L A N D F R A C T I E V O O R Z I T T E R D A V E V A N D E R M E E R S C H E P E N H N N A A L D W I J K

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4 Onderzoeksverantwoording 5 Resultaten 6 Beschrijving van de steekproef 6 Uitkomsten van de vragenlijst 7 Conclusie 12 Aanbevelingen 13 Bijlagen 14 Vragenlijst 14 OV gebruik in het Westland 14 Logboek 20 2

3 Managementsamenvatting Het openbaar vervoer in het Westland loopt ontzettend achter. Om van Naaldwijk, het hartje van het Westland, naar Den Haag Holland Spoor te komen kost het 45 minuten, terwijl het hemelsbreed maar 12 kilometer is. De reden waarom het zo lang duurt om van Den Haag naar het Westland te komen met het openbaar vervoer is dat er alleen busverbindingen zijn in het Westland. Een trein of tram zou veel tijd besparen en zal het Westland ook toegankelijker maken. Met alleen busverbindingen zou je kunnen zeggen dat het Westland wordt afgesloten van de rest van de randstad, omdat het toch lastig is om het te bereiken. Met dit onderzoek hoop ik erachter te komen of de inwoners van het Westland mijn mening delen met als centrale vraag: Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staat zij open voor veranderingen? De inwoners gebruiken het openbaar vervoer vooral om naar school, werk of familie toe te gaan. Een groot deel van de respondenten heeft een persoonsgebonden OV-kaart en gebruikt deze meerdere keren per week. Zij reizen per bus omdat er binnen het Westland geen andere opties zijn. Voor studenten (80% van de respondenten) is het Westlandse openbaar vervoer niet volledig toegankelijk, door in plaats van met de bus, met de auto naar school te reizen besparen zij al snel meer dan een half uur. Als alle studerende respondenten met het openbaar vervoer naar school reizen kost ze dit samen 3195 minuten, wanneer zij deze reis met de auto afleggen kost het ze maar 1654 minuten, ongeveer de helft! Dit geeft aan hoe traag het openbaar vervoer is in het Westland, wat de reden is waarom het niet toegankelijk is voor Westlandse studenten. De grootste voordelen die de Westlanders aan het openbaar vervoer beleven zijn minder benzine- of parkeerkosten, het relatief goedkoop- of zelfs gratis reizen. Daarnaast is er geen auto nodig en staat men dus ook niet in de file. Daartegenover hebben de Westlanders ook een aantal ergernissen in het openbaar vervoer. Zo meent 64% gek te worden van de vertraging, vinden zij dat er geen goede verbindingen zijn in het Westland en ergeren zij zich aan het feit dat de bussen om het half uur vertrekken waardoor zij lang moeten wachten en als gevolg in een volle, drukke bus staan. Meer dan 90% van de respondenten geven aan dat er geen tram- of treinverbinding is vanuit hun woonplaats, al deze respondenten komen dan ook uit het Westland. Van deze respondenten geeft 72% aan behoefte te hebben aan een treinverbinding, waarvan zij allen zeker zijn dat dit hen sneller op bestemming brengt dan de bus, en daarnaast ziet 69% ook graag een tramverbinding naar het Westland komen. Op de vraag of een tram- en treinverbinding mogelijk is in het Westland antwoord de helft dat zij denken dat een tramverbinding mogelijk is, maar een trein niet. 21% denkt dat beide verbindingen mogelijk zijn en 14,7% denkt dat beide verbindingen niet mogelijk zijn in de gemeente. Het doel van het onderzoek om voor 1 juni 2015 inzicht te krijgen in de mening van de inwoners van het Westland omtrent het openbaar vervoer en of zij openstaan voor veranderingen in het openbaar vervoer van het Westland is zeker gehaald. 3

4 Inleiding Voor het vrije studiepunt heb ik een marktonderzoek uitgevoerd voor de LPF Westland. Dit is een politieke partij in het Westland en staat voor Lokale Politieke Federatie Westland. In overleg met de politieke partij hebben we onderzoek gedaan naar het openbaar vervoer in het Westland en of de inwoners openstaan voor veranderingen in het netwerk. Het openbaar vervoer in het Westland loopt ontzettend achter. Om van Naaldwijk, het hartje van het Westland, naar Den Haag Holland Spoor te komen kost het 45 minuten, terwijl het hemelsbreed maar 12 kilometer is. Het zelfde geldt voor een reis met het openbaar vervoer van Naaldwijk naar Rotterdam Centraal, dit kost ons 41 minuten over 24 kilometer. In 41 minuten, precies dezelfde tijd als van Naaldwijk naar Rotterdam, kan men ook vanaf Rotterdam Centraal de trein pakken naar Amsterdam Centraal, maar liefst 65 kilometer verderop. De reden waarom het zo lang duurt om van Rotterdam of Den Haag naar het Westland te komen met het openbaar vervoer is dat er alleen busverbindingen zijn in het Westland. Een trein of tram zou veel tijd besparen en zal het Westland ook toegankelijker maken. Met alleen busverbindingen zou je kunnen zeggen dat het Westland wordt afgesloten van de rest van de randstad, omdat het toch lastig is om het te bereiken. Met dit onderzoek hoop ik erachter te komen of de inwoners van het Westland mijn mening delen. Kortom, het probleem is dat er alleen busverbindingen zijn in het Westland, wat te veel tijd kost. Met LPF Westland als opdrachtgever heb ik een marktonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staat zij open voor veranderingen? Om deze vraag te beantwoorden heb ik 5 deelvragen opgesteld; - Hoe gebruiken de inwoners van het Westland het openbaar vervoer? - Is het openbaar vervoer vanuit het Westland toegankelijk voor studenten? - Wat zijn de voor- en nadelen van het openbaar vervoer in het Westland? - Wat vinden de inwoners van het Westland van een tram- of treinverbinding naar de gemeente? - Wat is het profiel van de respondenten? Deze deelvragen worden beantwoord aan de hand van enquêtevragen, ingevuld door respondenten uit de gemeente. Bij de afronding van het marktonderzoek worden de vraagtekens rondom het onderwerp van het slechte openbaar vervoer netwerk in het Westland beantwoord, ook zal er duidelijk zijn of de inwoners openstaan voor veranderingen binnen het netwerk. Ik hoop de LPF, en hiermee de Gemeente Westland, te kunnen laten zien wat de inwoners zien als oplossing voor het probleem met het openbaar vervoer in het Westland. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de vele werknemers van Flora Holland in Honselersdijk. 4

5 Het doel van het onderzoek is om voor 1 juni 2015 duidelijkheid te krijgen in de mening van de inwoners van het Westland omtrent het openbaar vervoer en of zij openstaan voor veranderingen in het openbaar vervoer van het Westland. Onderzoeksverantwoording Dit marktonderzoek is kwantitatief uitgevoerd, dit houdt in dat ik veel mensen heb ondervraagd en minder diep op de stof ben ingegaan. Ik wilde vooral veel informatie over het onderwerp OV in het Westland werven en verkennen wat de gemiddelde Westlander over dit onderwerp denkt. De vragen zijn opgesteld in overleg met de opdrachtgever, Dave van der Meer, de fractievoorzitter van LPF Westland, de lokale politieke partij waar dit onderzoek voor wordt uitgevoerd. Hiervoor heb ik online 75 respondenten ondervraagd. Via de site heb ik een vragenlijst opgesteld van 16 inhoudelijke vragen over het OV in het Westland en tot slot 5 achtergrond vragen over de respondent. De verwachte response rate was 500. Dit is uitgerekend aan de hand van deze formule: 75*(100/15)=500. Daarbij werd verwacht dat 15% van de bezoekers de vragenlijst wilden invullen. Achteraf bleek de response rate hoger, in minder dan 1 dag hadden 75 Westlandse respondenten de vragenlijst ingevuld en kon de online enquête gesloten worden. De resultaten zijn verwerkt in Excel. Excel heeft een handige filterfunctie waardoor ik goed het verband kon zien tussen bijvoorbeeld het vervoersmiddel, de woonplaats en de tijdsduur van de reis. 5

6 Resultaten Beschrijving van de steekproef In deze paragraaf bespreken we de representativiteit van de steekproef, daarom analyseren en bespreken we eerst de demografische kenmerken van alle 75 respondenten. Verdeling van de leeftijd Leeftijd Frequentie Verdeling van het geslacht Geslacht Frequentie Man Verdeling van het inkomen Inkomen Frequentie Beneden modaal 47 Modaal 24 Boven modaal 7 Verdeling van de hoogst genoten opleiding Opleiding Frequentie VMBO 5 HAVO/VWO 28 MBO 12 HBO 22 WO 8 Verdeling van de woonplaats van de respondenten Woonplaats Frequentie Binnen het Westland 68 Buiten het Westland 7 6

7 Leeftijd Grafiek leeftijd - geslacht Geslacht Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, is de leeftijd en het geslacht van de respondenten niet erg verdeeld. De respondenten zijn voornamelijk tussen de 18 en 25 jaar en vrouwelijk. De vragenlijst is 64 keer ingevuld door respondenten tussen de 18 en 25 jaar waarvan 46 vrouwen. In het hele onderzoek zijn er 56 vrouwelijke respondenten en 19 mannelijke respondenten en was de gemiddelde leeftijd iets hoger als 21 jaar. Ook is in de frequentietabellen te zien dat de hoogst genoten opleiding van de respondenten, het HAVO/VWO met 28 respondenten de hoogste frequentie heeft. Dit betekend dat deze respondenten nog met een andere MBO/HBO/WO studie bezig zijn. Ook in de frequentietabel van het inkomen is te zien dat het om studenten gaat, 47 respondenten geven namelijk aan onder modaal te verdienen. Dit geeft aan dat het onderzoek niet representatief is voor het alle inwoners van het Westland, maar wel voor de Westlandse studenten. Bij de enquêtevraag over de woonplaats van de respondent waren er namelijk maar 7 niet-westlanders. Uitkomsten van de vragenlijst 1. Hoe gebruiken de inwoners van het Westland het openbaar vervoer? Heeft u een persoonsgebonden OV-kaart? Ja: 57 Nee: 18 Hoe vaak gebruikt u het openbaar vervoer? Elke dag: 22 Meerdere keren per week: 26 1 keer per week: 4 1 keer per maand: 14 1 keer in de drie maanden: 5 1 keer in het half jaar: 3 1 keer per jaar: 0 Nooit: 1 7

8 Waarvoor gebruikt u het openbaar vervoer? Om naar familie te gaan: 9 Om naar school te gaan: 46 Om naar mijn werk te gaan: 13 Voor vrijetijdsdoeleinden: 46 Ik reis niet met het OV: 1 Met welk vervoersmiddel reist u het meest? Bus: 54 Metro: 4 Tram: 5 Trein: 11 Ik reis niet met het OV: 1 De westlanders gebruiken het openbaar vervoer redelijk veel, 76% van de respondenten heeft namelijk een persoonsgebonden OV-kaart, daarnaast gebruiken 52 respondenten het openbaar vervoer elke week wel één of meerdere keren. Het Westland reist voornamelijk met de bus (72%) en met de trein (14,7%). De doeleinden waar zij het OV voornamelijk gebruiken zijn om op school te komen en voor vrijetijdsbestedingen (61,3%). 2. Is het openbaar vervoer vanuit het Westland toegankelijk voor studenten? Studeert u nog? Ja: 60 Nee: 15 Hoelang doet u erover om met het openbaar vervoer van uw woonplaats naar uw school te reizen? Klassenmidden Vermenigvuldigd 0-15 minuten: minuten: minuten: minuten: uur: Langer dan 2 uur: Totaal aantal minuten: 3195 Hoelang doet u over diezelfde afstand met de auto? Klassenmidden Vermenigvuldigd 0-15 minuten: minuten: minuten: minuten: uur: Langer dan 2 uur: Totaal aantal minuten: 1654 Het openbaar vervoer in het Westland voor studenten is toegankelijk maar blijft erg traag. Het totaal aantal minuten wat de respondenten reizen, gebaseerd op de klassenmidden, met het openbaar vervoer naar hun school is 3195 minuten. Dezelfde afstand met de auto, ook gebaseerd op de klassenmidden, kost de studenten maar 1654 minuten. Daarmee winnen zij samen 1541 minuten. Het antwoord op de deelvraag is dus; nee, het openbaar vervoer in het Westland is traag en daarom niet toegankelijk voor studenten. 8

9 3. Wat zijn de voor- en nadelen van het openbaar vervoer in het Westland? Wat zijn voor u de voordelen van het openbaar vervoer? Geen auto nodig: 27 Gratis reizen: 5 Relatief goedkoop reizen: 29 Geen benzine-/parkeerkosten: 40 Gemakkelijk reizen: 10 Gemakkelijk reis plannen: 10 Geen files: 15 Leren tijdens het reizen: 1 Alcohol drinken: 1 Wat zijn uw ergernissen in het openbaar vervoer? Drukte: 44 Vertraging: 48 Lang wachten: 35 Niet kunnen zitten tijdens reis: 26 Vertrektijd om het half uur: 39 Vervelende passagiers: 17 Slechte verbindingen: 30 Vuil openbaar vervoer: 4 De respondenten (53,3%) vinden het openbaar vervoer vooral handig omdat zij geen benzine- of parkeerkosten hoeven te maken wanneer zij reizen. Daarnaast is het redelijk goedkoop (38,7%) en hebben zij geen auto nodig (36%). De ergernissen van de Westlanders daartegenover zijn voor de vertraging (64%) en de drukte (58,7%) in het openbaar vervoer. Ook geven 39 respondenten aan het vervelend te vinden dat de bussen om het half uur vertrekken, wat lang wachten veroorzaakt, iets wat 35 respondenten aankruisten. Ook slechte verbindingen zijn een hindernis in het openbaar vervoer netwerk van het Westland. 4. Wat vinden de inwoners van het Westland van een tram- of treinverbinding naar de gemeente? Is er vanuit uw woonplaats een treinverbinding? Ja: 7 Nee: 68 Heeft u behoefte aan een treinverbinding vanuit- en naar uw woonplaats? Ja: 49 Nee: 17 Bent u van mening dat u met een trein sneller in uw woonplaats zou zijn dan met de bus? Ja: 63 Nee: 7 Is er vanuit uw woonplaats een tramverbinding? Ja: 7 Nee: 68 Heeft u behoefte aan een tramverbinding vanuit- en naar uw woonplaats? Ja: 47 Nee: 19 9

10 Bent u van mening dat u met een tram sneller in uw woonplaats zou zijn dan met de bus? Ja: 49 Nee: 17 Denkt u dat het mogelijk is om een tram- of treinverbinding aan te leggen vanuit en naar uw woonplaats? Wel een tram, geen trein. 34 Wel een trein, geen tram. 8 Het is allebei mogelijk. 16 Het is allebei niet mogelijk respondenten geven aan dat er geen treinverbinding is vanuit hun woonplaats, al deze respondenten komen dan ook uit het Westland. Van deze 68 respondenten geven 49 mensen aan behoefte te hebben aan een treinverbinding vanuit en naar hun woonplaats. Alle 49 respondenten denken dat zij met de trein sneller op bestemming zullen zijn als met de bus. Kortom heeft 72% van de respondenten op deze vraag behoefte aan een treinverbinding, zij denken allemaal dat dit een sneller vervoersmiddel is. De 68 respondenten geven daarna ook aan geen tramverbinding te hebben in hun woonplaats, dit klopt want zij komen stuk voor stuk uit het Westland. 47 personen geven aan behoefte te hebben aan een tramverbinding, maar niet denken zij allemaal dat dit zij sneller op bestemming zal brengen dan de bus. 6 personen zijn het daar namelijk niet mee eens. Kortom heeft 69% van de respondenten op deze vraag behoefte aan een tramverbinding naar het Westland en denkt 62% dat dit sneller is dan de bus. Op de vraag of een tram- en treinverbinding mogelijk is in het Westland antwoord 45% dat zij denken dat een tramverbinding mogelijk is, maar een trein niet. 21% denkt dat beide verbindingen mogelijk zijn en 14,7% denkt dat beide verbindingen niet mogelijk zijn in de gemeente. 5. Wat is het profiel van de respondenten? Wat is uw geslacht? Man: 19 : 56 Wat is uw leeftijd? Gemiddelde leeftijd: 21 jaar. Wat is uw hoogst genoten opleiding? VMBO: 5 HAVO/VWO: 28 MBO: 12 HBO: 22 WO: 8 Wat is uw woonplaats? Binnen het Westland: 68 Buiten het Westland: 7 10

11 Wat is uw inkomen? Beneden modaal: 47 Modaal: 24 Boven modaal: 7 De respondenten zijn voornamelijk tussen de 18 en 25 jaar en vrouwelijk. De vragenlijst is 64 keer ingevuld door respondenten tussen de 18 en 25 jaar waarvan 46 vrouwen. In het hele onderzoek zijn er 56 vrouwelijke respondenten en 19 mannelijke respondenten en was de gemiddelde leeftijd iets hoger als 21 jaar. Ook is te zien dat de hoogst genoten opleiding van de respondenten, het HAVO/VWO met 28 respondenten de hoogste frequentie heeft. Dit betekend dat deze respondenten nog met een andere MBO/HBO/WO studie bezig zijn. Daarnaast is het ook te zien dat om studenten gaat bij de vraag over het inkomen, de respondenten geven namelijk aan onder modaal te verdienen. Bij de enquêtevraag over de woonplaats van de respondent waren er namelijk maar 7 niet-westlanders. 11

12 Conclusie Het openbaar vervoer in het Westland loopt ontzettend achter. Om van Naaldwijk, het hartje van het Westland, naar Den Haag Holland Spoor te komen kost het 45 minuten, terwijl het hemelsbreed maar 12 kilometer is. De reden waarom het zo lang duurt om van Den Haag naar het Westland te komen met het openbaar vervoer is dat er alleen busverbindingen zijn in het Westland. Een trein of tram zou veel tijd besparen en zal het Westland ook toegankelijker maken. Met alleen busverbindingen zou je kunnen zeggen dat het Westland wordt afgesloten van de rest van de randstad, omdat het toch lastig is om het te bereiken. Met dit onderzoek hoop ik erachter te komen of de inwoners van het Westland mijn mening delen. Met LPF Westland als opdrachtgever heb ik een marktonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staat zij open voor veranderingen? De inwoners gebruiken het openbaar vervoer vooral om naar school, werk of familie toe te gaan. Een groot deel van de respondenten heeft een persoonsgebonden OV-kaart en gebruikt deze meerdere keren per week. Zij reizen per bus omdat er binnen het Westland geen andere opties zijn. Voor studenten (80% van de respondenten) is het Westlandse openbaar vervoer niet volledig toegankelijk, door in plaats van met de bus, met de auto naar school te reizen besparen zij al snel meer dan een half uur. Als alle studerende respondenten met het openbaar vervoer naar school reizen kost ze dit samen 3195 minuten, wanneer zij deze reis met de auto afleggen kost het ze maar 1654 minuten, ongeveer de helft! Dit geeft aan hoe traag het openbaar vervoer is in het Westland, wat de reden is waarom het niet toegankelijk is voor Westlandse studenten. De grootste voordelen die de Westlanders aan het openbaar vervoer beleven zijn minder benzine- of parkeerkosten, het relatief goedkoop- of zelfs gratis reizen. Daarnaast is er geen auto nodig en staat men dus ook niet in de file. Daartegenover hebben de Westlanders ook een aantal ergernissen in het openbaar vervoer. Zo meent 64% gek te worden van de vertraging, vinden zij dat er geen goede verbindingen zijn in het Westland en ergeren zij zich aan het feit dat de bussen om het half uur vertrekken waardoor zij lang moeten wachten en als gevolg in een volle, drukke bus staan. Meer dan 90% van de respondenten geven aan dat er geen tram- of treinverbinding is vanuit hun woonplaats, al deze respondenten komen dan ook uit het Westland. Van deze respondenten geeft 72% aan behoefte te hebben aan een treinverbinding, waarvan zij allen zeker zijn dat dit hen sneller op bestemming brengt dan de bus, en daarnaast ziet 69% ook graag een tramverbinding naar het Westland komen. 62% denkt dan ook dat dit sneller is als de bus. Op de vraag of een tram- en treinverbinding mogelijk is in het Westland antwoord de helft dat zij denken dat een tramverbinding mogelijk is, maar een trein niet. 21% denkt dat beide verbindingen mogelijk zijn en 14,7% denkt dat beide verbindingen niet mogelijk zijn in de gemeente. 12

13 Het doel van het onderzoek om voor 1 juni 2015 inzicht te krijgen in de mening van de inwoners van het Westland omtrent het openbaar vervoer en of zij openstaan voor veranderingen in het openbaar vervoer van het Westland is zeker gehaald. We weten de mening van de inwoners omtrent het OV en we weten nu ook dat zij voor een groot deel toe zijn aan verandering. Of deze verandering komt is aan de gemeenteraad, maar als het aan de inwoners ligt zal de tram- of treinverbinding er zeker komen. Aanbevelingen Ik adviseer LPF Westland om met de gemeenteraad dit onderzoek op grote schaal uit te voeren, uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de inwoners, vooral de studenten, toe zijn aan verandering in het openbaar vervoer vanuit en naar het Westland. Niet alleen voor de studenten zou dit een vooruitgang zijn, maar ook voor de gehele greenport. Doordat het Westland nu redelijk afgesloten ligt van al het trein-, tram- en metroverkeer (denk aan de randstadrail), is het eigenlijk ook afgesloten van de randstad, wat de economie niet bevorderd. Naast HTM, NS-treinen en randstadrails, heeft de busmaatschappij Veolia ook kleine trams/metro s die geschikt zouden zijn voor het Westland. De gemeente zou er goed aan doen om verder te onderzoeken of dit geschikt zou zijn voor het Westland. Wanneer de gemeenteraad het niet goedkeurt om dit op grote schaal te onderzoeken, adviseer ik de LPF Westland om de lokale media op te zoeken zoals WOS tv en radio en TV- West. De jeugd zal hetzelfde standpunt innemen. 13

14 Bijlagen Vragenlijst OV gebruik in het Westland Welkom bij de enquete over het gebruik van het OV in het Westland! Ik ben Ysabel van der Meer en ik ben een eerstejaars student Commerciele Economie aan de Haagse Hogeschool. Ik doe onderzoek naar het gebruik van het openbaar vervoer in het Westland en omstreken. Hiervoor stel ik u 16 korte vragen over de manier waarop u het openbaar vervoer gebruikt, gevolgd door 5 achtergrondsvragen. De enquete is anoniem en daarnaast gaan we vertrouwelijk met de informatie om. 1. Heeft u een persoonsgebonden OV-kaart? Ja Nee 2. Hoe vaak maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Elke dag Meerdere keren per week 1 keer per week 1 keer per maand 1 keer in de 3 maanden 1 keer in het half jaar 1 keer per jaar Minder dan 1 keer per jaar Nooit 3. Waarvoor gebruikt u het openbaar vervoer? Om naar familie te gaan Om naar school te gaan Om naar mijn werk te gaan Voor vrijetijdsdoeleinden Ik reis niet met het openbaar vervoer Anders, namelijk: 14

15 4. Met welk openbaar vervoersmiddel reist u het meeste? Trein Tram Bus Ik reis niet met het openbaar vervoer Anders: 5. Studeert u nog? Ja Nee Als u vraag 5 (Studeert u nog?) met 'Ja' beantwoordt heeft, kunt u doorgaan met vraag 6. Als u de vraag met 'Nee' heeft beantwoord kunt u vraag 6 en 7 overslaan en doorgaan met vraag Hoe lang duurt het om met het openbaar vervoer vanaf uw woonplaats naar uw school te reizen? 0-15 minuten minuten minuten minuten 1-2 uur Langer dan 2 uur 7. Hoe lang duurt het om met de auto vanaf uw woonplaats naar uw school te reizen? 0-15 minuten minuten minuten minuten 1-2 uur Langer dan 2 uur 8. Wat vindt u de voordelen van het OV? Relatief goedkoop reizen Geen auto nodig Geen benzine- / parkeerkosten Gemakkelijk reizen Gemakkelijk reis plannen 15

16 Geen file Anders, namelijk: 9. Wat zijn voor u de grootste ergernissen in het OV? Vertraging Drukte Lang wachten Vertrektijden om het half uur of zelfs langer Niet kunnen zitten tijdens de reis Vervelende passagiers Vervelend personeel van het OV Anders, namelijk: 10. Is er vanuit uw woonplaats een treinverbinding? Ja Nee Als u vraag 10 (Is er vanuit uw woonplaats een treinverbinding?) met 'Ja' heeft beantwoord, kunt u vraag 11 en 12 overslaan en doorgaan met vraag 13. Als u de vraag met 'Nee' heeft beantwoord kunt u gewoon verder gaan met vraag Heeft u behoefte aan een treinverbinding vanuit en naar uw woonplaats? Ja Nee 12. Hier volgt een stelling: Bent u van mening dat u met de trein sneller in uw woonplaats zou zijn dan met de bus? Ja Nee 13. Is er vanuit uw woonplaats een tramverbinding? Ja Nee Als u vraag 13 (Is er vanuit uw woonplaats een tramverbinding?) met 'Ja' heeft beantwoord, kunt u vraag 14, 15 en 16 overslaan en is de enquete voor u afgelopen. Als u vraag 13 met 'Nee' heeft beantwoord kunt u gewoon doorgaan. 14. Heeft u behoefte aan een tramverbinding naar en vanuit uw woonplaats? Ja Nee 16

17 15. Bent u van mening dat u met de tram sneller in uw woonplaats (of op een andere plek van bestemming vanuit uw woonplaats) zou zijn dan met de bus? Ja Nee 16. Denkt u dat het haalbaar is om een tram- of treinverbinding aan te leggen naar en vanuit uw woonplaats? Een tramverbinding wel, maar een treinverbinding niet. Een treinverbinding wel, maar een tramverbinding niet. Beide verbindingen zijn mogelijk Beide verbindingen zijn niet mogelijk Er volgen nu 5 achtergrond vragen. 17. Wat is uw geslacht? Man 18. Wat is uw leeftijd? 19. Wat is uw hoogst genoten opleiding? Basisonderwijs VMBO HAVO/VWO MBO HBO Universiteit 20. Wat is uw woonplaats? Naaldwijk Honselersdijk Kwintsheul Wateringen Poeldijk Maasdijk 's Gravenzande Monster Gemeente Den Haag 17

18 Gemeente Rotterdam Anders: 21. In welke inkomenscategorie bevindt u zich? Beneden modaal Modaal Boven modaal Bedankt voor uw deelname aan de ênquete! 18

19 19

20 Logboek Activiteit Tijd (in uren) Datum Opmerkingen Opstellen van het Plan van 4 uur 2 december 2014 Aanpak en centrale- en deelvragen Afspraak met Dave van der Meer van LPF 2 uur 9 februari 2015 Afspraak over onderzoek en vragen Westland Hoofdvraag en deelvragen 2 uur 10 februari 2015 Na de afspraak bijstellen Enquête opstellen en 3 uur 23 April 2015 Online uitgevoerd uitvoeren Resultaten invoeren op excel 3 uur 26 April 2015 Tabellen en grafiek gemaakt Resultaten analyseren, 3 uur 9 Mei 2015 ordenen, intrepeteren Beginnen met het verslag 2 uur 10 Mei 2015 Inleiding en onderzoeksverantw. Resultaten verwerken in 4 uur 14 Mei 2015 verslag Conclusie, aanbevelingen 3 uur 28 Mei 2015 en bijlagen schrijven Managementsamenvatting en voorblad maken 2 uur 28 mei

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Bijlage 7 Consumentenonderzoek

Bijlage 7 Consumentenonderzoek Bijlage 7 Consumentenonderzoek Inhoudsopgave Inleiding 50 Methode 50 Resultaten 50 Conclusie 52 Discussie 52 Bijlagen 53 Enquêtevragen 53 Uitkomsten van de enquête 55 10 Inleiding B- yo 2 go! is een nieuw,

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014

Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Delta Lloyd peiling hypotheken Resultaten Maart 2014 Maart 2014 Peiling hypotheken 2 Heeft u wel eens gekeken of u een lagere rente kunt krijgen voor uw hypotheeklening? Heeft u wel eens gekeken of u een

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Meer Lauwe on Light?

Meer Lauwe on Light? Onderzoeksrapport studenten ; Meer? Rapport gemaakt door : Marvin van Dinteren Erik de Veer Jelle Schenkels Freek Hogenkamp 4 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Werkwijze blz. 3 Verwerking blz.

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Klik om de s+jl te bewerken. Panelonderzoek: Beleving online onderzoek

Klik om de s+jl te bewerken. Panelonderzoek: Beleving online onderzoek Klik om de s+jl te bewerken Panelonderzoek: Beleving online onderzoek Voorwoord Voor u ligt het resultaat van een online onderzoek dat is verricht door Mul5scope, onder het Mul5scope- panel. Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Eerste kwantitatief onderzoek

Eerste kwantitatief onderzoek Eerste kwantitatief onderzoek naar de opleiding van hoogbegaafden in Nederland en Vlaanderen april 2014 Een onderzoek in opdracht van www.ikbenhoogbegaafd.nl Uitgevoerd door Willem Wind Inhoudsopgave Waarschuwing

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers 12 mei 2011 De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers Insert picture in this frame Insert picture in this frame Onderzoeksopzet In mei 2011 hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder regelmatige

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Enquête op weg naar herstel

Enquête op weg naar herstel 21179801 Enquête op weg naar herstel - Beschrijving belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM Matrix opdracht gegeven voor het

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Bijlage III: en enquête

Bijlage III:  en enquête Bijlage III: e-mail en enquête E-mail Beste werving- en selectiebureau Ik ben Maarten Vandebeek, laatstejaarsstudent personeelswerk op het departement Social Work aan de PXL te Hasselt. Aangezien ik in

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland. Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november

Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland. Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland Enigma Research Rapportage Volksraadpleging Middag-Humsterland, november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording... 3 2. Resultaten... 5 3. Vragenlijst...

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Het lijkt wel of kinderen en jongeren steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda s en denken

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord

Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord Thuis en School op één lijn! Enquête ouderbetrokkenheid SBO- scholen Rotterdam Noord 2012/2013 Waarom een enquête? Beste Ouder, Het speciaal basisonderwijs (SBO) Cornelis Leeflang doet er alles aan om

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer? (meerdere antwoorden mogelijk) Openbaar vervoer 7 6 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 63% 5 4 3 3 2 1 5% Ja Soms Nee Weet niet 1% 3 Als rolstoeler is dat moeilijk 3 Auto en openbaar vervoer rijdt te weinig 3 O.V.is om te

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Indien ik was onderweg dan Q2 Waar ging u naar toe? Keuze

Nadere informatie

HOE KOM JE NAAR DE LES?

HOE KOM JE NAAR DE LES? HOE KOM JE NAAR DE LES? Kom je met de auto naar de les? Hoe komen je collega s naar de les? Wat moet je doen? 1. Maak de oefening op blad 2. Je verbindt de tekeningen met de juiste woorden. Je werkt samen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden'

1.1 'De wegen binnen Horst aan Maas worden goed onderhouden' Infrastructuur / openbaar vervoer Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Infrastructuur 'Meerdere wegen leiden naar Rome'. Ook in Horst aan de Maas en omgeving zijn verschillende wegen. Ben je het eens

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 11 Synovate BV. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER Opdracht 1 de fietser oversteken de bushalte de file Opdracht 8 Hoi Özkan, Gisteren was ik naar een feestje in Amsterdam. Ik had geen vervoer / fiets toen ik

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek

VAN EUNEN MARKETING. Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek FILOSOFIE MAGAZINE Nederlanders en geld: verslag van een onderzoek Augustus 2009 Boomberglaan 81-1217 RP Hilversum - TEL 035 623 19 47 - FAX 035 621 60 88 - GSM 06 532 109 85 - Info@vaneunen.nl www.vaneunen.nl

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie