Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid

2 Samenvatting Consulten en bereik doelgroep Het aantal soa-consulten ( in 2017) van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zzh) is gestegen met 5% ten opzichte van Er zijn meer gewaarschuwden, meer mensen met klachten en meer mannen die seks hebben met mannen (MSM) gezien. þþ Het aandeel mensen dat zich laat testen na een soa-waarschuwing groeide van 20% (3.483 cliënten) naar 22% (4.083 cliënten), met een vindpercentage van 34%. þþ Het aandeel mensen met klachten is gestegen van 27% naar 29%, vooral bij cliënten met heteroseksuele contacten. þþ Het aandeel MSM van alle consulten is gestegen van 28% naar 32%. þþ 38% van alle consulten (7.052) zijn bij laag/middel opgeleiden. þþ Er zijn ruim 600 persoonlijke Sense-consulten uitgevoerd. þþ 1,8% van de vrouwen had ongewenst seksueel contact meegemaakt, bij MSM en heteromannen was dit <0,2%. Soa vindpercentages Het percentage cliënten met één of meerdere soa s (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis of hepatitis B) in de regio zuidelijk Zuid-Holland is gestegen van 19,4% naar 20,9%. Er zijn 14% meer soa s gevonden dan in het voorgaande jaar. De stijging van het vindpercentage is deels te verklaren doordat er meer mensen met klachten en mensen die gewaarschuwd zijn gezien worden. De grootste stijging in soa s is bij MSM, vooral bij de groep met een bekende hiv-infectie: þþ De vindpercentages bij van gonorroe bij hiv-positieve MSM is 21,9% vergeleken met 9,7% bij hiv-negatieve MSM. Het is hoger dan het vindpercentage voor chlamydia bij deze groep (10,2%). þþ Het vindpercentage van syfilis bij MSM lijkt stabiel met 2,4%. Er zijn 142 infecties gevonden. Het vindpercentage bij hiv-positieve MSM is 7,4% en bij hiv-negatieve MSM 1,7%. þþ Het aantal LGV-gevallen is 37 (7,5% van anale chlamydia infecties). Van hen waren 17 hiv geïnfecteerd, en slechts 12 rapporteerden klachten. Het aantal gevonden hiv-infecties bij MSM is in , het vindpercentage hiv is 1,1. Vijftien hiervan (36%) zijn in het laatste jaar geïnfecteerd. Positief hieraan is dat deze infecties vroeg ontdekt worden. Tegelijk betekent dit dat dit recente hiv-overdrachten zijn. Er werden slechts 4 hiv-infecties bij heteroseksuelen gevonden waarvan 3 bij een migrant. Het lijkt erop dat de mensen met een migratieachtergrond met hiv-infecties de weg naar de soa poli niet vinden. Het vindpercentage gonorroe is bij heteroseksuelen iets toegenomen: heteromannen 3,6%; vrouwen 2,2%. Dit is weer hoger dan het landelijk gemiddelde. Het vindpercentage bij laag/middel opgeleiden is hoger (25%) dan bij hoogopgeleiden (19%). 2 Jaarcijfers 2017

3 Conclusie en aanbevelingen Naar aanleiding van de jaarcijfers 2016 komt het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland tot de volgende conclusies en aanbevelingen: Prioritering op cliënten met het hoogste soa risico leidt tot een weer hoger vindpercentage. Tegelijk roept het de vraag op of het bereik van mensen met een hoog risico voldoende is en wie bij huisartsen getest wordt. Onderzoek hierna wordt opgezet. De hoge aantallen van gonorroe zijn vooral in Rotterdam zichtbaar. Onderzoek naar testbeleid bij huisartsen is gaande. Daarbij wordt ook gekeken hoe vaak huisartsen cliënten met gonorroe zien. De vindpercentages bij MSM zijn zorgelijk. Voor de MSM die het hoogste risico lopen is een gepast zorgaanbod nodig. Daarbij hoort ook zorg voor MSM die PrEP gebruiken. In Rotterdam wordt de testlab prikpost voor MSM bij de GGD zelf ingericht. Partnerwaarschuwing en de behandeling van gewaarschuwden blijft belangrijk, hierbij moet vooral aandacht zijn voor hiv, syfilis en LGV. Er wordt ingezet op registratie om effecten van extra inspanningen te meten. Voor hiv partnerwaarschuwing wordt samenwerking met hiv behandelcentra gezocht. Behandeling van hiv draagt bij aan individuele gezondheid en aan verminderen van overdracht van hiv. Opsporing van recente hiv-infecties en van hiv-infecties bij mensen die de poli niet bereiken (bijv. in migrantengroepen) is nodig. Dit gebeurt in het hivbestrijdingsproject AIDSVRIJ2030. Seksualiteitshulpverlening in Sense consulten krijgt nadruk op goed anticonceptiegebruik en registratie van alle Sense consulten. Daarnaast gaat de GGD Rotterdam-Rijnmond meedoen aan een pilot voor webcamconsulten voor jongeren (binnen een landelijk project onder leiding van het RIVM). In deze pilot wordt specifiek in Rotterdam op lager opgeleiden gefocust. De voorlichtingen op ROC-scholen worden voortgezet. Voor het voortgezet onderwijs worden voorlichtingen opgezet, inclusief een testaanbod. Deze voorlichtingen zijn bedoeld om vooral ook lager opgeleiden beter te bereiken. Jaarcijfers

4 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Conclusie en aanbevelingen 3 Inhoudsopgave 4 Inleiding 5 1. Consulten Trends in consulten Consulten naar seksuele contact en leeftijdsgroep Consulten naar bevolkingsgroep en seksueel contact Consulten naar hoogst genoten opleiding Consulten naar klachten en gewaarschuwd zijn Vindpercentage soa s in de regio naar seksueel contact en leeftijd Vindpercentage soa s per risicogroep Gevonden soa s naar seksueel contact Opleidingsstatus en soa Seksueel gedrag Aantal partners Condoomgebruik Seksuele technieken Recreatief drugsgebruik Seksuele netwerken: seksueel contact met partners met migratieachtergrond Seksuele netwerken MSM Ongewenst seksueel contact Seksaccidenten en hiv-postexpositie profylaxe (PEP) Gevonden SOA Trends chlamydia-infecties Lymfogranuloma venereum (LGV Trends gonorroe-infecties Aantal hiv-infecties en percentage positieve testen naar seksueel contact en leeftijdsgroep Syfilis Hepatitis B Hepatitis C Overige soa s Specifieke preventie activiteiten naar doelgroepen Partnerwaarschuwing Hepatitis B-vaccinatie Consulten seksualiteitshulpvragen Voorlichtingen op scholen E-health Mannen die seks hebben met mannen Sekswerkers 33 4 Jaarcijfers 2017

5 Inleiding Het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zzh) omvat het werkgebied van de GGD en Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid 1. In deze rapportage vindt u de jaarcijfers over 2017 van deze GGD en. Het RCSG biedt aanvullende zorg en richt zich op groepen die meer risico lopen op een soa en seksualiteitsproblemen: jongeren tot 25 jaar, mensen met klachten die passen bij een soa, mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mannen die seks hebben met mannen (MSM) en andere mensen met een verhoogd risico op soa s zoals sekswerkers, mensen die uit een land komen waar veel soa s voorkomen of die een partner hebben uit een land waar veel soa s voorkomen. De wijzigingen in het financiële plafond sinds 2015 zijn nog steeds van kracht. De prioritering in de triage moet om die reden verscherpt blijven. Het RCSG zzh biedt geïntegreerde consulten voor soa-testen en seksuele gezondheid. Deze rapportage geeft een beeld van de risicogroepen die dit jaar bereikt zijn en de trends bij deze risicogroepen. Een volgende hoofdstuk beschrijft het seksuele gedrag van de cliënten, gevolgd door de trends van de volgende soa s: Chlamydia trachomatis, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B. Daarnaast wordt kort ingegaan op over overige soa s, zoals herpes genitalis en genitale wratten. In het laatste hoofdstuk worden de preventieactiviteiten beschreven. GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid GGD Hollands Midden 1 Dienst Gezondheid en Jeugd Dordrecht Jaarcijfers

6 1. Consulten In totaal zijn er soa-consulten uitgevoerd in de regio in Daarnaast werden 611 Sense-consulten gedaan. De soa-consulten in 2017 zijn 12,4% van alle landelijke consulten. Landelijk en in onze soa-regio is het aantal consulten met 5% gestegen. 68% van de vrouwen, 58% van de heteroseksuele mannen en 70% van de MSM is autochtone Nederlander of afkomstig uit andere westerse landen (totaal 66%). 14% is eerste- en 20% tweede generatiemigrant en afkomstig uit landen waar soa s in verhoogde mate voorkomen. 1.1 Trends in consulten Tabel 1.1 Aantal consulten en verdeling naar leeftijdsgroep, afkomst en opleiding en naar GGD % regio 2017 % binnen GGD 2017 % binnen GGD 2017 % binnen GGD GGD- werkgebieden Inwonertal Aantal consulten Consulten <25 jaar Consulten afkomst soa endemisch Consulten lage opleiding Hollands Midden RotterdamRijnmond Zuid-Holland Zuid in consulten in consulten 6 Jaarcijfers 2017

7 1.2 Consulten naar seksuele contact en leeftijdsgroep Tabel 1.2 Aantal consulten en verdeling naar leeftijdsgroep en GGD en naar seksueel contact Seksueel contact Aantal consulten % van totaal consulten < 25 jaar % binnen groep % van totaal GGD HM <25 jaar % GGD RR <25 jaar % GGD ZHZ <25 jaar % Man heteroseksueel Vrouw MSM Totaal * Door cliënten met onbekende seksueel contact is de som M/V/MSM lager dan totaal ** in de berekeningen voor soa-percentages is deze groep weggelaten i.v.m. de lage aantallen. Het aandeel jonge bezoekers (<25 jaar) is 49%. Dit aandeel is iets lager dan in 2016 (52%). In 2017 zijn er MSM gezien vergeleken met in 2016, een stijging van 23% (938 mannen). Daarentegen zijn er 153 minder heteroseksuele mannen gezien vooral van boven 24 jaar. Ook zijn er 54 minder vrouwen gezien vooral in de jongere leeftijdsgroep. De consulten in 2017 betroffen personen. Van deze personen had 21% (n=3.823) meer dan één consult in Dit percentage was met 35% het hoogst bij MSM, 11% bij heteroseksuele mannen en 16% bij vrouwen. 1.3 Consulten naar bevolkingsgroep en seksueel contact Mensen afkomstig uit, of met een partner afkomstig uit een land waar veel soa s voorkomen, zijn een doelgroep voor de soa-bestrijding. Cliënten die zelf, of waarvan een of beide ouders geboren zijn in Turkije, Afrika, Latijns-Amerika inclusief Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, Azië en Oost-Europa vallen hieronder. Voor het leesgemak worden mensen met een migratieachtergrond in dit verslag soms migranten genoemd. Cliënten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk worden hieronder en in de overige tekst - Antilliaans/Arubaans genoemd. Het aandeel consulten bij cliënten afkomstig uit landen waar veel soa voorkomt zijn bij vrouwen 32%, bij heteroseksuele mannen 45%, en bij MSM 26%, allen vergelijkbaar met Van alle MSM is 17% biseksueel (1032/5944). Het aandeel migranten bij de homoseksuele MSM is 25% (1226/4912) en bij de biseksuele MSM 29% (301/1032). Jaarcijfers

8 Figuur 1.1. Regio RCSG zzh: consulten 2017 naar bevolkingsgroep en seksueel contact 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MSM (5994) heteroman (5086) vrouw (7595) Onbekend MOE-landers* Kaapverdiaans Overig niet-westers Marokkaans Turks Antilliaans/Arubaans Surinaams Overig westers Nederlands * MOE-landers zijn mensen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. 8 Jaarcijfers 2017

9 1.4 Consulten naar hoogst genoten opleiding Bij 42% van de consulten is sprake van een laag- of middelbaar opgeleide cliënt.bij MSM is dit aandeel 35%, bij de heteroseksuelen 45% (was 40%). Van de cliënten afkomstig uit soa-endemisch gebied is 55% laagopgeleid. Het percentage laag- of middelbaar opgeleide cliënten is bij de GGD Rotterdam- Rijnmond 43; bij de GGD Hollands Midden 32% en bij de GGD Zuid-Holland Zuid 53%. Tabel 1.3 Aantal consulten naar opleiding, naar seksueel gedrag en afkomst uit soa-endemisch land allen % MSM % hetero % migrant % < 25jaar % basisonderwijs /geen* lbo/mavo/vmbo/mbo* havo/vwo/gymnasium* hbo/wo** anders/onbekend * laag/middelbaar opgeleid, ** hoog opgeleid Figuur 1.2: Aandeel consulten naar opleiding en GGD 100% % 80% 70% % 50% 81 40% % % 10% 0% anders / onbekend hbo / wo havo / vwo / gymnasium lbo / mavo / vmbo / mbo basisonderwijs / geen GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden GGD ZHZ Jaarcijfers

10 1.5 Consulten naar klachten en gewaarschuwd zijn In de triage worden mensen met soa-klachten en gewaarschuwden geprioriteerd omdat de kans dat er bij hen een soa gevonden is het hoogst is. Bij MSM is het aandeel gewaarschuwden en klachten met 17-18% stabiel de laatste 3 jaar. Het aandeel heteroseksuele mannen met klachten is gestegen van 32% in 2016 naar 35% in 2017, en bij vrouwen van 29% naar 32%. Het aandeel heteroseksuele mannen die op consult kwamen vanwege een waarschuwing voor een soa is gestegen van 25% in 2016 naar 28% in 2017, en bij vrouwen van 17% naar 21%. Het figuur geeft het aandeel van deze geprioriteerden weer in combinaties cliënten met klachten en of gewaarschuwd zijn en naar leeftijdsgroep. Figuur 1.3 Aandeel consulten bij mensen die gewaarschuwd zijn en of klachten hebben naar seksueel contact, leeftijdsgroep en GGD in % 90% 80% % 60% % % % 20% 10% 0% GGD RR GGD HM GGD ZHZ GGD RR GGD HM GGD ZHZ GGD RR GGD HM GGD ZHZ >24 gewaarschuwd en klachten >24 gewaarschuwd, geen klachten >24 klachten, niet gewaarschuwd >24 niet gewaarschuwd, geen klachten <25 niet gewaarschuwd, geen klachten <25 klachten, niet gewaarschuwd <25 gewaarschuwd, geen klachten <25 gewaarschuwd en klachten Jaarcijfers 2017

11 1.6 Vindpercentage soa s in de regio naar seksueel contact en leeftijd Het percentage bezoekers dat de diagnose kreeg van één of meer soa s (chlamydia, gonorroe, infectieuze syfilis, hiv of hepatitis B) is ten opzichte van 2015 licht gestegen van 19,4% naar 20,9%. Tabel 1.4 Trend vindpercentage naar seksueel contact DGJ GGD HM GGD RR Seksueel contact Man heteroseksueel 14,7% 16,0% 18,7% 20,3% 22,3% 19,0% 22,3% 22,7% Vrouw 14,9% 15,4% 18,3% 17,9% 20,0% 17,3% 18,1% 20,9% MSM 17,5% 0,0% 20,9% 20,9% 20,8% 17,5% 18,0% 21,5% Totaal 15,3% 16,0% 19,0% 19,4% 20,9% 17,9% 19,0% 21,6% Figuur 1.4 Aantal consulten en vindpercentage in de regio zzh naar seksueel contact vrouw aantal consulten hetero man aantal consulten MSM aantal consulten vrouw vindpercentage hetero man vindpercentage MSM vindpercentage Jaarcijfers

12 Figuur 1.5 Aantal consulten in 2017 naar leeftijd, seksueel contact en vindpercentage in de regio zzh % % % 25% 20% 15% 10% 5% jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 55+ 0% heteroman vrouw msm msm % pos heteroman % pos vrouw % pos Het hoogste vindpercentage werd gevonden bij de jongste groep heteroseksuele mannen (37%), en vrouwen (33%), bij een kleine groep cliënten in deze leeftijdsgroep. In de grootste groep heteroseksuele bezoekers tussen jaar is het vindpercentage rond 22%, bij vrouwen daalt het daarna sneller dan bij mannen naar 5% respectievelijk 15% in de leeftijdsgroep jaar. Opvallend zijn ook de stijgende vindpercentages bij oudere heteroseksuele vrouwen, maar dit betreft een laag aantal mensen. Bij MSM is het vindpercentage het hoogst in de jongste groep en de groep jaar waarnaar het langzaam daalt. Opvallend is dat voor het eerst het gemiddelde vindpercentage van heteroseksuele mannen hoger is dan bij MSM (22% vergeleken met 21%); dit komt vooral door het vindpercentage bij de jongeren <25 jaar. 12 Jaarcijfers 2017

13 1.7 Vindpercentage soa s per risicogroep Er zijn zeven indicaties voor consulten bij het RCSG zzh. Het vindpercentage soa s naar deze criteria en naar andere risico s is weergegeven in onderstaande tabel. Sommige cliënten hebben meerdere soa s. Het vindpercentage is het hoogst bij degenen die gewaarschuwd zijn voor een soa (34% van consulten) en in de groep MSM die al hiv heeft: bij 37% van 623 consulten in Bij cliënten die eerder een soa hebben gehad (15% van alle consulten), werd bij 26% opnieuw een soa gevonden. Tabel 1.5 Vindpercentage naar risicogroep 2017 consult % van alle cliënten een of meerdere soa soa vind-percentage Soa-gerelateerde klachten % 27% Gewaarschuwd door partner % 35% MSM % 21% MSM bekend hiv-pos (10,5% van MSM consulten) % 39% Jonger dan 25 jaar % 21% Afkomstig uit soa endemisch gebied (1e en 2e generatie) % 22% Partner afkomstig soa endemisch land % 19% Sekswerker man 75 < % 26% sekswerker MSM 60 < % 0% sekswerker heteroman 15 <1 3 20% 11% Sekswerker vrouw 546 2, % 12% Prostituant % 12% Seksueel geweld 153 <1% 8 5% * Swingers 262 1, % 27% Eerder soa gehad % 23% laag/middelbaar opgeleid % 23% Totaal % 19% Vet gedrukt: criteria waaraan een cliënt moet voldoen om toegelaten te worden tot het RCSG. Cliënten kunnen onder meerdere risicogroepen vallen en komen meermaals in de tabel voor. *Seksueel geweld is een indicatiecriterium sinds Jaarcijfers

14 1.8 Gevonden soa s naar seksueel contact In 2017 zijn 13% meer soa s gevonden dan in 2016: (was 3.782). Het absolute aantal gediagnosticeerde chlamydia-infecties is gestegen met 10% (2.709 naar 2.981), gonorroe-infecties met 27% (870 naar 1101), syfilis-infecties met 25% (123 naar 154). Het aantal gevonden hiv-infecties is gedaald met 21% (58 naar 46). Tabel 1.6 Verdeling aantal soa s naar seksueel contact (2017) Diagnose aantal % vrouw % heteroman % MSM % Chlamydia Gonorroe Syfilis Hiv Hepatitis B Totaal Van deze vijf soa s is 78% gediagnosticeerd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, 13,5% bij de GGD Hollands Midden en 8,0 % bij de GGD ZHZ. 1.9 Opleidingsstatus en soa Figuur 1.6 Consulten en vindpercentage soa s naar opleidingsstatus en seksueel gedrag MSM 24% 19% heteroseksuele mannen 26% 19% vrouwen 23% 18% geen soa soa gevonden hoogopgeleid hbo/wo laag/middel opgeleid basis/lbo/mavo/vmbo/mbo/havo/vwo/gymnasium Bij heteroseksuelen en bij MSM is het vindpercentage bij laag/middelopgeleiden hoger dan bij hoogopgeleiden. 14 Jaarcijfers 2017

15 2. Seksueel gedrag 2.1 Aantal partners Bij de consulten wordt het aantal seksuele partners nagevraagd van de laatste 6 maanden. Het percentage MSM dat 3 of meer partners noemde was 78%, bij heteroseksuele mannen was dit 59% en bij vrouwen 39%. Figuur 1.7 Aantal partners laatste 6 maanden % % % 39% % 13% 22% 9% 13% 0-1 partner 2 partners 3 of meer 0-1 partner 2 partners 3 of meer 0-1 partner 2 partners 3 of meer 2.2 Condoomgebruik Er wordt ook gevraagd naar het condoomgebruik bij het laatste seksuele contact. Bij het laatste seksuele contact met een losse partner werd door MSM in 44% een condoom gebruikt, door heteroseksuele mannen in 30% en door vrouwen in 28%. In figuur 1.8 is te zien dat het percentage condoomgebruik bij alle drie de groepen afneemt. Figuur 1.8 Percentage condoomgebruik als laatste seksuele contact een losse partner is 50% 40% 30% 20% 10% 00% MSM Heteroman Vrouw Jaarcijfers

16 2.3 Seksuele technieken Het testbeleid wordt bepaald door de aard van het seksuele contact. Orale seks (iemand gepijpt hebben) werd door 94% van de MSM en door 84% van de vrouwen gerapporteerd. Van de MSM rapporteerde 23% anaal insertieve seks, 13% anaal receptieve seks en 55% anaal insertieve en receptieve seks. 11% van de heteromannen rapporteerde insertieve anale seks, terwij 22% van de vrouwen receptieve anale seks had gerapporteerd. 2.4 Recreatief drugsgebruik Aan alle cliënten wordt gevraagd of ze voor- of tijdens het seksuele contact drugs gebruiken, het zogenoemde recreatieve drugsgebruik. Ook naar alcoholgebruik wordt gevraagd in de zin dat iemand denkt zo aangeschoten te zijn geweest dat het bijvoorbeeld condoomgebruik zou beïnvloeden. Deze vragen zijn beantwoord in 42% van de consulten. Alcohol werd het meest gerapporteerd, zowel bij heteromannen (44%), als bij vrouwen (31%) als bij MSM (28%). In figuur 1.9 zijn de percentages gerapporteerd drugsgebruik te zien, gerangschikt naar uppers en downers, of een combinatie van uppers en downers. Chemseks is gedefinieerd als het gebruik van crystal meth, mephedrone, en GHB/ GBL. Onder MSM werd bij 159 consulten (5,3%) chemseks gerapporteerd. Bij 255 (8,5%) consulten werd door MSM gebruik van poppers gerapporteerd. Het vindpercentage soa was bij chemseksgebruikers 37% vergeleken bij 20% bij niet chemseks gebruikers. Figuur 1.9 Percentage recreatief drugsgebruik naar seksueel contact Uppers Downers 12% 10% 8% Chemseks 6% 4% 2% 0% MSM Heteroman Vrouw 16 Jaarcijfers 2017

17 2.5 Seksuele netwerken: seksueel contact met partners met migratieachtergrond Het hebben van een partner uit een doelgroep met hoog risico is een indicatie voor toelating tot het CSG. Een partner uit doelgroep is gedefinieerd als een partner hebben die afkomstig is uit een land met verhoogd risico op soa, of bij vrouwen als hun partner MSM is. MSM gaven in 36% (2143/5944) van de consulten aan een partner te hebben met een migratieachtergrond, heteromannen in 39% (1961/5086), en vrouwen hadden in 40% (3040/7591) een partner uit een doelgroep. 88 hiervan gaven aan dat hun partner MSM contacten had. 2.6 Seksuele netwerken MSM De vraag naar groepsseks was een vraag die vrijwillig beantwoord kon worden. Dit werd niet door iedereen gedaan. 25% (1015/ 3986) van de MSM rapporteerde met meerdere mannen tegelijk of kort achter elkaar seks gehad te hebben. MSM rapporteerden in 14% (476/3522) van de consulten seks met hiv-positieven te hebben. dit werd door 40% van de MSM met een bekende hiv infectie gerapporteerd (152/382), het zogenaamde serosorting. Bij MSM zonder bekende hiv infectie was dit 10% (324/3140). 2.7 Ongewenst seksueel contact Bij elk consult wordt gevraagd of er sprake was van ongewenst seksueel contact. Van de vrouwen rapporteerde 1,8% (140/7591) dit, 0,1% (3/5086) van de heteromannen, en 0,2% (10/5944) van de MSM. Een deel van deze cliënten is voor soa-onderzoek verwezen door het Centrum Seksueel Geweld. 82 van de 140 vrouwen waren onder 25 jaar, en 58 ouder. Onder laag/ middel opgeleide vrouwen was het percentage gerapporteerd seksueel geweld 2,3% (69/3015) en onder hoog opgeleiden 1,5% (67/4405). Jaarcijfers

18 2.8 Seksaccidenten en hiv-postexpositie profylaxe (PEP) Postexpositie profylaxe (PEP) is een preventieve behandeling tegen hiv. Hiv-PEP is een van de maatregelen die wordt genomen bij seksaccidenten. Betrokkenen bij seksaccidenten krijgen een beschermende vaccinatie tegen hepatitis B en worden onderzocht op soa s. Onderstaande cijfers hebben betrekking op seksaccidenten die overdag op de Soa Poli Rotterdam afgehandeld zijn, exclusief de seksaccidenten die na kantooruren door het team infectieziekten worden afgehandeld. Bij enkele seksaccidenten betrof het cliënten behorend tot de GGD ZHZ. In 2017 hebben zich op de Soa Poli in Rotterdam 121 mensen gemeld na een seksaccident, 91 MSM en 30 heteroseksueel. Bij 41 (40%) werd PEP geïndiceerd. Het RCSG verwijst hiervoor naar de hiv-behandelcentra. Voor meer informatie: Tabel 1.7 Aantal gemelde seksaccidenten en PEP-indicaties bij de Soa Poli Rotterdam Aantal seksaccidenten/pep verzoeken Indicatie voor PEP % Hiv-PEP-indicatie Bij de GGD Hollands Midden werden in seksaccidenten met een PEP-vraag geregistreerd. 18 Jaarcijfers 2017

19 3. Gevonden SOA 3.1 Trends chlamydia-infecties* Figuur 1.10 Chlamydia-testen en percentage positieve testen % % % 10% 05% % vrouw aantal testen hetero man aantal testen MSM aantal testen vrouw vindpercentage Chlamydia hetero man vindpercentage Chlamydia MSM vindpercentage Chlamydia * In dit document wordt Chlamydia trachomatis voor de leesbaarheid chlamydia genoemd. Tabel 1.7 Chlamydia-infecties en % positieve testen naar seksueel contact en leeftijd <20 % % 25 % Totaal % Man heteroseksueel ,2% ,3% ,5% ,0% Vrouw ,8% ,2% ,6% ,1% MSM 20 11,1% ,0% ,2% ,2% Totaal ,3% ,6% ,0% ,1% Het percentage positieve chlamydia-infecties is bij heteromannen licht gestegen van 18,3% in 2016 naar 20,0% in 2017, bij vrouwen van 16,4% naar 18,1%, terwijl het bij MSM licht gedaald is van 10,7% naar 10,2%. Net zoals in voorgaande jaren komt chlamydia het meest voor bij heteroseksuele jongeren <20 jaar, gevolgd door de groep jaar. Het valt echter op dat het percentage chlamydia-infecties bij de jongste groep wederom sterk gestegen is (vrouwen van 26,6% naar 29,8%); heteromannen van 25,8% naar 29,8%. Jaarcijfers

20 Er worden in totaal minder jongere heteroseksuelen gezien, maar meer jongeren met een verhoogd risico op soa. Het verhoogde percentage chlamydia zou erop kunnen wijzen dat de prioritering op cliënten met het hoogste risico werkt. Het betekent niet dat er meer chlamydia voorkomt. 38% (913/2383) van de chlamydia-infecties onder de heteroseksuelen wordt gevonden bij cliënten afkomstig uit een land waar veel soa s voorkomen. Vindpercentages chlamydia rond de 20% worden bij heteroseksuelen vooral gevonden bij mannen van Antilliaanse, Surinaamse, Kaapverdiaanse afkomst, en bij vrouwen van Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, Kaapverdiaanse en overig westerse afkomst. Het vindpercentage chlamydia bij MSM is iets boven 10%. Bij hiv-negatieve MSM is het 9,3% en bij hiv positieven 17% (was 20% in 2016). Figuur 1.11 Chlamydia aantallen testen, gevallen, en percentage positief naar migratieachtergrond vrouw chlamydia testen, infecties en percentage positief heteroman chlamydia testen, infecties en percentage positief ,7% 18,2% 19,6% 22,4% 21,4% 20,2% 15,6% 21,0% 18,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ,6% 23,0% 25,0% 11,9% 18,7% 18,1% 16,3% 29,3% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% vrouw testen vrouw # chlamydia vrouw % chlamydia heteroman testen heteroman # chlamydia vrouw aantallen chlamydia en percentage positief heteroman aantallen chlamydia en percentage positief ,0% 30,0% 25,0% ,0% 30,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 0,0% ,0% 5,0% 0,0% vrouw # chlamydia vrouw % chlamydia heteroman # chlamydia heteroman % chlamydia Anatomische locatie chlamydia-infecties (genitaal extragenitaal (oraal/anaal) Bij MSM wordt naast genitaal (urine) ook oraal en anaal getest. Bij vrouwen is de indicatie voor orale/anale test pijpen of receptieve anale seks. 20 Jaarcijfers 2017

21 Tabel 1.8: Anatomische locatie van chlamydia-infecties bij vrouwen en MSM vrouw % getest # pos % pos MSM % getest # pos % pos chlamydia infectie % ,1% chlamydia infectie % ,2% vaginaal getest % ,1% urine getest % 201 3,4% oraal getest % 175 2,6% oraal getest %* 55 1,4% anaal getest % ,2% anaal getest % 424 7,4% * Binnen testlab werden MSM oraal alleen op gonorroe getest Figuur 1.12: Combinatie van anatomische locatie van chlamydia-infecties bij vrouwen en MSM (aantal infecties en percentage van alle infecties) vrouwen chlamydia MSM chlamydia 14%; 2 20%; 34 37%; 45 11% ; 201 8%; 26 3%; 113 8%; 3 11% ; 53 3%; 1 6%; 144 6%; %; %; 23 20%; 28 urogenitaal & anaal & oraal urogenitaal & anaal urogenitaal & oraal urogenitaal (alleen) oraal & anaal oraal (alleen) Anorectaal (alleen) Dubbelinfectie met gonorroe: Van alle heteroseksuele vrouwen met een chlamydia-infectie in 2017 heeft 8% (116/1371) ook gonorroe. Bij heteroseksuele mannen is dit 8% (83/1011) en bij MSM is dit 24% (146/597). 38% (1133) van alle chlamydia-infecties is gevonden bij gewaarschuwden. Zie ook paragraaf 4.1 partnerwaarschuwing. 3.2 Lymfogranuloma venereum (LGV) LGV wordt veroorzaakt door een invasieve variant van de chlamydia-bacterie, die soms geen klachten geeft, maar die ook ernstige endeldarmontsteking kan veroorzaken. Alle MSM met een anale chlamydia-infectie worden in principe getest op LGV door middel van typering. In 2017 werd bij 424 (7,4%) van de MSM een anale chlamydia-trachomatis infectie gevonden. Bij 37 (8,7%) van deze MSM werd LGV gevonden, vergeleken met 28 (7,5%) in Van alle 5737 anaal geteste MSM was dus 0,6% LGV positief. Jaarcijfers

22 Elf van de LGV-geïnfecteerden (30%) waren gewaarschuwd voor een soa (niet specifiek LGV). Van de zevenendertig mannen met LGV zijn er 17 (46%) bekend hiv-positief. Elf (30%) van de LGV-geïnfecteerden rapporteerden klachten. LGV komt dus frequent bij hiv-negatieven voor en geeft lang niet altijd klachten. Ook landelijk wordt een stijging gezien in LGV-gevallen (van 109 naar 271). 3.3 Trends gonorroe-infecties Figuur 1.13 Gonorroe-testen en percentage positieve testen % % % % % % Tabel 1.9 Aantal gonorroe-infecties en % positieve testen naar seksueel gedrag en leeftijd <20 % % 25 % Totaal % Man heteroseksueel 31 8,9% 77 3,1% 82 3,6% 190 3,8% Vrouw 72 7,4% 130 3,1% 52 2,2% 254 3,4% MSM 23 12,8% ,2% ,7% ,2% Totaal 126 8,4% 342 4,5% 633 6,8% ,9% Het aantal gevonden gonorroe-infecties is in 2017 bij vrouwen met 40% gestegen van 182 naar 254 gevallen, bij heteromannen met 27% van 150 naar 190 gevallen, en bij MSM met 22% van 536 naar 656 gevallen. Het vindpercentage bij de MSM onder 25 jaar is zoals vorig jaar rond 13%. Het uitsplitsen van gonorroe-gevallen naar hiv-positiviteit laat zien dat het percentage positieve gonorroe bij hiv-negatieven zoals 2016 rond 9,5% is en bij hiv-positieve MSM (bekende en nieuwe infecties) rond 22%. 22 Jaarcijfers 2017

23 Landelijk wordt bij hiv-positieve MSM een daling gezien van het vindpercentage gonorroe van 19,2% naar 17,3%. De reden van de daling is nog niet duidelijk. Het percentage positieve testen is bij heteroseksuele cliënten in 2017 weer gestegen naar 3,8% (was 3,0%) bij mannen en 3,4% (was 3,0%) bij vrouwen. Het hoogste vindpercentage is nog steeds bij de jongste leeftijdsgroep: jongste vrouwen 7,4% (72 gevallen), en heteromannen 8,9% (31 gevallen). Het aandeel uit de jongste groep dat kwam omdat ze gewaarschuwd waren is was bij vrouwen 20% ( %), en bij de jongste heteromannen 22% (was 20%). Dit kan een deel van de stijging verklaren. Bij MSM is het vindpercentage vergelijkbaar met vorig jaar met 11,2% (was 10,9%). 66% (218/334) van de gonorroe-infecties onder heteroseksuelen wordt gevonden bij cliënten afkomstig uit een soa-endemisch land. Vindpercentages boven het gemiddelde van 3,8% bij de heteromannen zien we bij Antilliaanse, Surinaamse, Kaapverdiaanse, Marokkaanse cliënten en overige niet-westerse cliënten. Vindpercentages boven het gemiddelde van 3,4% bij de vrouwen zien we bij alle migrantengroepen behalve Moe-landers en overige niet-westerse en westerse cliënten (zie figuur 1.14). 38% (1133/2981) van de chlamydia-gevallen is gevonden bij gewaarschuwden. Zie ook paragraaf 4.1 partnerwaarschuwing. Figuur 1.14 Gonorroe aantallen testen, gevallen, en percentage positief naar migratieachtergrond vrouw gonorroe testen, infecties en percentage positief heteroman gonorroe testen, infecties en percentage positief ,2% 5,0% 6,3% 7,2% 5,8% 5,2% 3,3% 7,7% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,5% 2,0% 0,0% ,5% 7,2% 7,0% 3,3% 5,1% 2,5% 4,8% 12,1% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 3,3% 2,0% 0,0% vrouw testen vrouw # gonorroe vrouw % gonorroe heteroman testen heteroman # gonorroe heteroman % gonorroe vrouw aantallen gonorroe en percentage positief ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% heteroman aantallen gonorroe en percentage positief ,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% vrouw # gonorroe vrouw % gonorroe heteroman # gonorroe heteroman % gonorroe Jaarcijfers

24 Er is nog geen resistentie gevonden tegen ceftriaxon, het huidige eerste keusmiddel voor behandeling. Voor details betreffende GRAS surveillance verwijzen we naar de SOA thermometer Anatomische locatie gonorroe infecties (genitaal extragenitaal (oraal/anaal) Bij MSM wordt naast genitaal (urine) ook oraal en anaal getest. Bij vrouwen is de indicatie voor orale/anale test pijpen of receptieve anale seks. Tabel 1.10: Anatomische locatie van gonorroe infecties bij vrouwen en MSM vrouw % totaal # pos % pos MSM % totaal # pos % pos gonorroe infectie % 254 3,4% gonorroe infectie % ,2% vagina getest % 219 2,9% urine getest % 186 3,2% oraal getest % 298 5,1% oraal getest % 298 5,1% anaal getest % 49 2,3% anaal getest % 464 8,1% Figuur 1.15 Combinatie van anatomische locatie van gonorroe-infecties bij vrouwen en MSM (aantal infecties en percentage van alle infecties) Figuur 1.15 vrouwen gonorroe 37%; 11 8%; 9 MSM gonorroe 14%; 0 20% ; 24 11% ; 29 3%; 33 37%; 244 8%; 54 11% ; 75 6%; 38 3%; 19 6%; %; 93 20%; 133 urogenitaal & anaal & oraal urogenitaal & anaal urogenitaal & oraal urogenitaal (alleen) oraal & anaal oraal (alleen) Anorectaal (alleen) Dubbelinfectie met chlamydia: Van de heteroseksuele vrouwen met een gonorroe-infectie in 2017 heeft 46% (116/254) ook chlamydia. Bij heteroseksuele mannen is dit 44% (83/190) en bij MSM is dit 22% (146/654). 32% (350/1101) van de gonorroe-gevallen is gevonden bij gewaarschuwden. Zie ook paragraaf 4.1 partnerwaarschuwing. 24 Jaarcijfers 2017

25 3.4 Aantal hiv-infecties en percentage positieve testen naar seksueel contact en leeftijdsgroep Alle cliënten met een indicatie voor een volledige soa-test (en zonder bekende hivinfectie) worden getest op hiv, tenzij zij dit weigeren. Het percentage MSM dat al eerder op hiv is getest is gestegen van 72% in 2009 naar 88% in Het percentage hiv-test weigeraars is gedaald van 6,9% in 2009 naar 1,7% in Dit betrof 49 individuele mannen (1,7%) die bij 102 consulten een hiv-test weigerden. Figuur 1.16 Hiv-testen en percentage positieve testen Figuur ,5% ,0% ,5% 2,0% ,5% 1,0% ,5% ,0% vrouw aantal hiv testen hetero man aantal hiv testen MSM aantal hiv testen vrouw vindpercentage hiv hetero man vindpercentage hiv MSM vindpercentage hiv In 2017 werden 46 nieuwe hiv-infecties gevonden onder cliënten van het RCSG zzh, vergeleken met 58 in Met 42 infecties in 2017 bij MSM is het hiv-vindpercentage 0,8%; in 2017 waren er 56 MSM met hiv, vindpercentage 1,1%. Tabel 1.11 Hiv en % positieve testen naar seksueel contact, leeftijd, afkomst en recente infecties Hiv <25 % positief 25 % positief Totaal % positief afkomstig soa endemisch eerder op hiv getest Recente hiv-infectie (< 6 respectievelijk 7-12 maanden geleden) Man ,2 4 0, / 1 Vrouw <0.1 0 MSM 8 0,7 34 0,7 42 0, / 6 Totaal 8 0,1 38 0,4 46 0, / 7 Jaarcijfers

26 Landelijk wordt in de Centra Seksuele Gezondheid een daling van het percentage gevonden hiv-infecties onder MSM gezien van 3,0% in 2008 tot 0,7% in In de regionale data van het RCSG zzh wordt een vergelijkbare daling gezien van 3,2% naar 0,8%. Het vindpercentage bij heteroseksuele mannen en vrouwen blijft zeer laag. Van de 4 heteroseksuele mannen met een nieuwe hiv-diagnose had 3 een migratieachtergrond uit een land met een verhoogd voorkomen van soa (2 Marokkaans, 1 Egyptisch). Onder de MSM waren 4 biseksuele mannen afkomstig uit Suriname (2), Curaçao (1) en 1 uit Nederland. Van de 42 hiv-geïnfecteerde MSM waren 15 (36%) in het jaar voor de diagnose nog hiv-negatief getest. Van deze 15 zijn 5 in de laatste drie, en 4 in 4-6 maanden ervoor geïnfecteerd geraakt. Partnerwaarschuwing voor hiv is in deze gevallen extra belangrijk. Van alle 42 hivinfecties die werden vastgesteld bij MSM, werden er twaalf (29%) gevonden bij mannen die op consult kwamen omdat ze werden gewaarschuwd, soms voor een andere soa. Bij 83 specifiek voor hiv-gewaarschuwde MSM werden vijf (6,0%) hiv-infecties gevonden. Zie ook paragraaf 4.1 partnerwaarschuwing. 3.5 Syfilis Figuur 1.17 Syfilis-testen en percentage positieve testen ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0% vrouw aantal testen hetero man aantal testen MSM aantal testen vrouw vindpercentage syfilis hetero man vindpercentage syfilis MSM vindpercentage syfilis Sinds 2015 worden jonge heteroseksuelen alleen op indicatie op syfilis getest. Dit verklaart het verminderde aantal syfilis-testen bij heteroseksuele mensen. 26 Jaarcijfers 2017

27 Tabel 1.12 Aantal recente syfilis-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksueel gedrag en afkomst 2017 <25 % 25 % Totaal % afkomstig soa endemisch Man heteroseksueel 1 0,1 4 0,2 5 0,2 3 Vrouw 4 0,2 3 0,1 7 0,2 5 MSM 16 1, , ,4 36 Totaal 21 0, , ,2 44 In 2017 werd 154 keer een besmettelijke syfilis gevonden, 142 hiervan bij MSM. Bij vrouwen werden 7 infecties gevonden en bij heteromannen 5 infecties. 5 van de 12 infecties bij heteroseksuelen werd gevonden bij jongeren onder 25 jaar. Twee waren gewaarschuwd voor syfilis, drie hadden een 1e generatie partner uit een soa-endemisch land. Het vindpercentage syfilis bij MSM is met 2,4% vergelijkbaar met Het absolute aantal syfilis-infecties bij MSM is gestegen met 26%. 49 (25%) van de 139 MSM met syfilis zijn hiv-positief (2016:44/112=39%). Het percentage positieve syfilis bij hiv-negatieven is stabiel met 1,7%. Het percentage syfilis bij MSM met een hiv-infectie is gedaald van 7,8% in 2016 naar 7,4% in Deze dalende trend wordt ook landelijk gezien. Zesentwintig procent (37) van alle besmettelijke syfilis-infecties bij MSM is gevonden bij gewaarschuwden. Bij 214 specifiek voor syfilis gewaarschuwde MSM werden 27 (12,6%) syfilis-infecties gevonden. Vaak kan bij voor syfilis gewaarschuwden een recent opgelopen infectie nog niet worden aangetoond. Om mogelijke besmetting naar anderen in de toekomst te voorkomen wordt actief behandelbeleid gevoerd bij voor syfilis gewaarschuwden. Jaarcijfers

28 3.6 Hepatitis B Op de Soa Poli worden mensen die in aanmerking komen voor hepatitis B-vaccinaties getest op hepatitis B (zie paragraaf 3.5). Ook cliënten afkomstig uit landen met een verhoogd risico (niet-westerse landen) ondergaan een test op hepatitis B. In 2017 werden 14 gevallen van besmettelijke hepatitis B gevonden, 2 ervan waren recente infecties. Vier hiervan bij mensen die gewaarschuwd waren voor een andere soa. Tabel 1.13 Aantal besmettelijke en doorgemaakte hepatitis B-infecties en % positieve testen naar seksueel gedrag. # getest Hep B infectieus % positief getest migrant Hep B infectieus migrant % pos doorgemaakte HepB % doorgemaakt Heteroman , ,4 37 5,6 Vrouw , ,7 33 4,5 MSM , ,3 67 6,7 3.7 Hepatitis C MSM met een nieuwe hiv infectie en mannen met LGV alsmede degenen die gewaarschuwd zijn voor hepatitis C worden op hepatitis C gescreend. 6 MSM kwamen omdat ze gewaarschuwd waren voor hepatitis C. 227 MSM zijn getest, en 5 hepatitis C infecties zijn gevonden, 4 ervan bij MSM met een bekende hiv-infectie. 3.8 Overige soa s In 2017 werd bij cliënten die met specifieke soa-klachten kwamen 71 keer de diagnose Herpes genitalis gesteld, 147 keer de diagnose genitale wratten, en 4 keer schurft. de diagnose trichomonas vaginalis werd 7 keer gesteld bij 172 testen. 28 Jaarcijfers 2017

29 4. Specifieke preventie activiteiten naar doelgroepen 4.1 Partnerwaarschuwing De seksuele contacten van mensen met een soa waarschuwen: dat is een belangrijk onderdeel van de soa-bestrijding. Onderdeel van een behandelgesprek bij het RCSG is de vraag welke partners er gewaarschuwd moeten worden. Waarschuwen kan op drie manieren: persoonlijk (face-to-face of telefonisch), met een contactstrook waarop de diagnose vermeld staat of via een internetsite waarop de cliënt met een soa zijn/haar partners per sms of kan waarschuwen. Veel cliënten die op consult komen omdat zij zijn gewaarschuwd, zijn gewaarschuwd door onze eigen cliënten. Sommigen zijn gewaarschuwd door mensen die bij de huisarts of elders zijn getest. Voor soa-gewaarschuwden hebben prioriteit in de triage. In 2017 was het aandeel gewaarschuwden 22% (4083) van alle consulten, en dus hoger dan in 2016 (19,6%; 3438). In figuur 1.18 is te zien dat de stijging bij MSM, heteromannen én vrouwen te zien was. Figuur 1.18: Aantal en % gewaarschuwden naar seksueel contact en vindpercentage % % % % % % % % 200 5% % # gewaarschuwd vrouw # gewaarschuwd heteroman # gewaarschuwd MSM % gewaarschuwd vrouw % gewaarschuwd heteroman % gewaarschuwd MSM vind% bij gewaarschuwde vrouw vind% bij gewaarschuwde heteroman vind% bij gewaarschuwde MSM Het vindpercentage bij gewaarschuwden blijft hoog (34%). Jaarcijfers

30 Tabel 1.14 Aantal gewaarschuwden en vindpercentage naar specifieke soa, naar seksueel contact Chlamydia Gonorroe Syfilis hiv n/n % n/n % n/n % n/n % MSM 82/ / / /83 6 heteroman 396/ / /9 11 0/20 0 vrouw 454/ / / /28 0 totaal 932/ / / /131 4 Het vindpercentage van chlamydia bij mensen die voor chlamydia gewaarschuwd zijn was 34% (932/2721). 29% van de mensen die voor gonorroe gewaarschuwd zijn hadden gonorroe (214/748). Van de MSM die voor syfilis gewaarschuwd waren had 13% syfilis (27/214), en 6% van voor hiv-gewaarschuwden had hiv (5/83). 4.2 Hepatitis B-vaccinatie Hepatitis B komt in Nederland relatief weinig voor. Wel is gebleken dat het virus onder bepaalde groepen van de bevolking vaker voorkomt dan gemiddeld en dat bepaalde groepen -vanwege hun (seksuele) gedrag- een groter risico lopen het virus overgedragen te krijgen. De landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B-risicogroepen richt zich op MSM en sekswerkers, met als doel de overdracht van hepatitis B onder risicogroepen te verminderen. Rotterdam-Rijnmond In 2017 kregen 463 MSM en 68 sekswerkers een eerste vaccinatie tegen hepatitis B. Dit gebeurde of bij de soa poli Rotterdam of in een van de hiv-behandelcentra. 323 MSM en 45 sekswerkers rondden hun vaccinatieserie af in Hollands Midden en Zuid-Holland Zuid Voor de GGD Hollands Midden zijn er in afgeronde series en 109 nieuwe starters. In totaal zijn er 284 vaccinaties gegeven in Bij de GGD Zuid-Holland Zuid zijn 140 hepatitis vaccinaties gegeven. Er wordt bij alle GGD en extra hepatitis A-vaccinatie aangeboden aan MSM i.v.m. een uitbraak van hepatitis A onder MSM. 30 Jaarcijfers 2017

31 4.3 Consulten seksualiteitshulpvragen In 2017 werden 611 mensen in een uitgebreid persoonlijk soa-consult gezien en geregistreerd met een specifieke seksualiteitshulpvraag, 389 (64%) waren jongeren tot 25 jaar. Het betrof 220 mannen (36%) en 390 vrouwen (64%). In 2017 werd met 220 mannen (36%) en 390 vrouwen (64%) een specifieke seksualiteitshulpvraag besproken. Bij de jongens waren 30 (14%) van de consulten gericht op vragen over soa s en veilig vrijen, 49 (22%) consulten gingen over problemen met seksualiteit, en 138 (63%) over andere vragen. Bij de vrouwen gingen 241 (62%) consulten over anticonceptievragen, 39 (10%) over onbedoelde zwangerschap, 21 (5%) over soa s en veilig vrijen, 30 (8%) over problemen met seksualiteit, 33 (8%) over seksueel geweld en 26 (7%) over overige vragen. Voor meer informatie: Voorlichtingen op scholen In Rotterdam Rijnmond zijn op ROC-scholen 175 gastlessen seksuele gezondheid gegeven. Hierbij zijn 2148 leerlingen bereikt. Verder zijn er 58 groepsvoorlichtingen aan risicojongeren gegeven op ontmoetingsplekken zoals buurthuizen en opvangcentra. In 2017 zijn er door de GGD ZHZ ongeveer 40 gastlessen op 13 verschillende scholen in het vo, mbo en praktijkonderwijs gegeven. Vanuit Hollands Midden zijn er 10 gastlessen gegeven op MBO s in de regio. Op de inlooplocatie (Jongeren informatie punt Exposeyour) in Leiden zijn 90 jongeren getest. Het vindpercentage was 9%. 4.5 E-health Soa Aids Nederland organiseert de online chatspreekuren via Sense.info. Als regio voeren wij iedere dinsdag van tot uur chatspreekuur uit. Vanuit GGD Hollands Midden werd in 2017 een keer per maand internetveldwerk verricht onder sekswerkers door twee verpleegkundigen. Hierbij zijn via internet en sms 389 sekswerkers benaderd met onze preventieboodschap en testaanbod. Eén van de verpleegkundigen van GGD Hollands Midden was in 2017 beschikbaar voor Vrij-Fijn. Deze online seksualiteitsconsulten werken via contact en voorzien in een laagdrempelige vorm van kortdurende seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar. Jaarcijfers

32 4.6 Mannen die seks hebben met mannen Via de site kunnen MSM zich online laten testen op soa s (Testlab). In 2017 was 36% van de consulten bij MSM in Testlab. Tabel 1.15 Aantal consulten bij MSM naar testlocatie soa poli via Testlab Op outreach locatie Totaal % 64% 36% 0% 100% Het vindpercentage van soa s bij de MSM is in 2017 op de poli 24% en via Testlab 15%. Alle BIG 5 -soa werden gevonden op deze testlocaties. Van alle consulten bij MSM gaat het bij 623 (10%) om consulten bij bekend hivpositieven, dit betreft 346 individuele mannen. 56% van hen heeft één consult gehad in 2017, 26% 2 consulten, 17% 3-4 consulten, en 1% >4 consulten. Er waren 3414 individuele MSM die in 2017 hiv-negatief bleven en in totaal 5175 consulten hadden: 66% van hen heeft één consult gehad in 2017, 22% twee, 10% 3-4 consulten, en 1% >4 consulten. Het hebben van groepsseks en seks met hiv-positieven (zie paragraaf 2.6) werd gecombineerd tot Risicogedrag. Dit kon berekend worden voor 2297 consulten. 7% van de MSM had zowel seks met hiv-positieven als groepsseks; 17% had groepsseks, 6% had seks met hiv-positieve mannen, 27% wist niet of de sekspartner hiv had, en 33% gaf geen van beiden aan. 32 Jaarcijfers 2017

33 Figuur 1.19 Aantal gevonden soa en vindpercentage naar risicogedrag bij MSM 45% 40% 96 ; 39% 35% 68 ; 32% 30% 159 ; 28% 25% 255 ; 23% 20% 15% 10% 5% 0% beide groepsseks seks met hiv-pos mannen beide niet Figuur 1.16 Door treatment as prevention van hiv en toenemend PrEP-gebruik kan de overdracht van soa s veranderen. Opsporen van Hepatitis C bij hiv-positieve mannen maar ook bij hiv-negatieve mannen met een hoog risicogedrag wordt in het testbeleid opgenomen. 4.7 Sekswerkers Bij alle drie de GGD en zijn tijdens voorlichtingsbezoeken aan clubs, privéhuizen en massagesalons ook soa-testen aangeboden. 40% (183) van de consulten bij sekswerkers zijn tijdens outreach activiteiten gedaan. Van de 633 consulten bij sekswerkers waren 546 (86%) bij vrouwen, 15 (2%) bij heteromannen, 60 (9%) bij MSM en 12 (2%) bij transgenders. Chlamydia komt iets minder vaak voor bij sekswerkers (7,6%) dan bij de overige bezoekers (16,4%). Wel is het percentage gonorroe bij vrouwelijke sekswerkers hoger dan bij niet-prostituees (respectievelijk 3,9% (21 gevallen) en 3,3% (233 gevallen). Bij 16 van de 60 MSM die aangaven sekswerker te zijn werd in 27% een of meerdere soa gevonden. Dit betrof 7 chlamydia, 10 gonorroe, 2 infectieuze syfilis en2 hiv. De uitdaging blijft hoe meer MSM sekswerkers bereikt kunnen worden. Jaarcijfers

34 Mei 2018 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Directie GGD Rotterdam-Rijnmond Afdeling Infectieziektebestrijding Team Soa en Seksualiteit Schiedamsedijk EN ROTTERDAM T: E: Met dank aan: Alle medewerkers van het Regionale Centrum voor Seksuele Gezondheid regio zuidelijk Zuid- Holland voor het uitvoeren van alle consulten en registratie ervan. Denise Twisk (onderzoeksondersteuning Rotterdam) voor voorbewerking database. Vormgeving en infographics Jacqueline Meijer (Gemeente Rotterdam) Redactie Mariëlle Kock (Gemeente Rotterdam/GGD Rotterdam-Rijnmond)

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing:

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing: GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland 1 Jaarcijfers 2016 Juni 2017 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2014 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2015 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Deel 1 soa-consulten April 2016 Samenstelling: Hannelore Götz,

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

APRIL 2014. Pagina 1 van 9

APRIL 2014. Pagina 1 van 9 APRIL 214 Inhoud Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 213 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de centra seksuele

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SOAP 2018 Demografie

SOAP 2018 Demografie Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B SOAP 2019 Demografie Uniek ID Locatie Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender:

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen uit 2017

Belangrijkste bevindingen uit 2017 Belangrijkste bevindingen uit 2017 NIEUWE NAAM Het aantal soa-consulten is gestegen met 5,1% Vindpercentage soa's in 2017 (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) onder het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit:

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit: Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Janny Dekker, huisarts Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent Anita Watzeels, onderzoeker GGD Rotterdam Waar gaat deze

Nadere informatie

Wat er gebeurde in 2018

Wat er gebeurde in 2018 2018 Wat er gebeurde in 2018 13.262 bellers Het aantal soa-consulten is gestegen met 2,5% soa-vindpercentage 14,7% Aantal soa's Aantal consulten per gemeente Start PrEP en Anticonceptie spreekuur Hoogste

Nadere informatie

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B SAP 2019 (vanaf juli) Demografie Uniek ID Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) Geen vast verblijfadres Wonend in buitenland Geslacht Man Vrouw Transgender Locatie Indien transgender:

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Seks begint met lullen 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Disclosure We hebben geen financiële belangenverstrengelingen en geen mogelijke relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag epidemiologisch bulletin, 9, jaargang, nummer 1 Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns Eind is het Regionaal soa-centrum Den Haag 1 geopend op het terrein van het Medisch

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2017 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 217 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk op

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland 1 seksuele gezondheid Thermometer 212 GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de vierde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009 Soa in Noord-Holland Noord Risicogroepen en trends 2003-2009 Colofon Auteur: Anne Dekker Begeleiding: Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog GGD) Sector GBO Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland Seksuele Gezondheid Thermometer 211 GGD en Oost-Nederland Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de derde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam SoaSense

Nadere informatie

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen!

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen! Wat zijn soa s? Soa s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten (infecties) die worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ze worden tijdens seks van partner op partner

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r k s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e a g b a r e O v e r d r a a g b a r e O v n i n g e n A a n d o e n i n g e n A a n s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e l g b a r e O v e r d r a a g b a r

Nadere informatie

DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND

DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND METHODEN In 2016 2017 hebben zo n 20.500 jongeren van 12 tot en met 24 jaar in Nederland een online vragenlijst ingevuld

Nadere informatie

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen.

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen. 5. Triage soa-testen 5.1 Prioritering doelgroepen Triage is het proces waarin beoordeeld wordt of de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria van het CSG en, indien dit het geval is, welke urgentie de hulpvraag

Nadere informatie

MSM Outreachdag

MSM Outreachdag MSM Outreachdag 2016-2017 Utrecht, 2 februari 2017 Programma Ochtendprogramma (9:45-12:00) 9:45-10:00: Opening door dagvoorzitter Febe Deug: Soa-cijfers over MSM 10:00-11:20: Plenaire presentaties inclusief

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2016 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 2 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2014 Figuur 1 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijd 75 t/m 85 jaar 1 Over welke cijfers hebben

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Centrum Seksuele Gezondheid

Centrum Seksuele Gezondheid Centrum Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2016 Voorheen Regionaal soa-centrum Den Haag juli 2017 Inhoud Inleiding 3 Naamsverandering 4 Spreekuren 5 Epidemiologie van soa 6 Doelgroepen 7 Preventie 8 Trots

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

1401 SOA Factsheet.indd :02

1401 SOA Factsheet.indd :02 1401 SOA Factsheet.indd 1 16-01-14 17:02 Soa Aids Nederland heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de periode 2013-2018 om het aantal hiv- en soa-infecties onder MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Nadere informatie

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Leerdoel Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Bert-Jan de Boer en Arienne Pameijer 2 INHOUD 1. Het soa consult: introductie 2. Interactieve

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 Druggebruik MSM en sekswerkers (Leon) Mannelijke en transgender sekswerkers Amsterdam (Sjaak) Interview ervaringsdeskundige

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11 THE WAY FORWARD Soa Aids Nederland en etnische minderheden Onze koers voor 2015-2018 (Samenvatting) Opmaak-02-11-15-CMYK.indd 1 02-11-15 14:11 Inhoudsopgave Soa Aids Nederland 3 Doelen en activiteiten

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

Factsheets Schorer Monitor 2008

Factsheets Schorer Monitor 2008 # $$$"# Factsheets 1: Mannen met hiv 2: Testen op hiv en soa 3: Vaste partners 4: Losse sekspartners 5: Leefstijlen 6: Jonge mannen 7: Mannen met hoog risicogedrag Deze factsheets zijn gebaseerd op gegevens

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( )

10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)( ) 10Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) Rubriekhouder: Mw. dr. I. van den Broek, (RIVM)(2008-2012) Inleiding Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn naast luchtweg-, maagdarm- en urineweginfecties

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN Pagina van 6 AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Testen op Locatie Resultaten

Testen op Locatie Resultaten Testen op Locatie Resultaten Kristien Wouters Tom Platteau Overzicht presentatie Medische resultaten Risicofactoren volgens seksueel gedrag Risicofactoren volgens hiv-status Conclusies The way forward...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Beantwoording schriftelijke vragen ex art.41 RvO PvdA en PvdD over sluiting Testlab Noord-Nederland E. Bruinewoud De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 69 91 1 6989642 20-6-2018

Nadere informatie

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid Seks onder je 25 e Onderzoek naar de seksuele gezondheid van 17-25 jarigen in Gelderland-Zuid Onderzoek naar relaties en seks Seks onder je 25e is een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. In 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

Seksuele gezondheid in Nederland 2017

Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Seksuele gezondheid in Nederland 2017 Samenvatting Seksuele gezondheid in Nederland 2017 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van volwassenen van 18 tot 80 jaar in Nederland.

Nadere informatie

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag

Seksueel overdraagbare aandoeningen in Den Haag 2 epidemiologisch bulletin, 23, jaargang 38, nummer 1 Seksueel overdraagbare aandoeningen in 1994-21 Trendmatige ontwikkelingen op de Soa-poliklinieken E.J.M. de Coster, A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns

Nadere informatie

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%)

Tabel 1a. Ervaring met verschillende vormen van seksueel gedrag naar leeftijd leeftijd eerste 12 tot 15 (%) 18 tot 21 (%) 15 tot 18 (%) Factsheet Seks onder je 25 e In 4901 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek Seks onder je 25 e. Overal waar in dit factsheet een vergelijking wordt gemaakt

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van afdeling seksuele gezondheid. De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het

Nadere informatie

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 441500 012 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht Veel voorkomende SOA Gynaecologie alle aandacht Veel voorkomende SOA Er zijn virale en bacteriële soa. Virale soa worden veroorzaakt door een virus. Als je er eenmaal een hebt opgelopen, blijft een virale

Nadere informatie

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seksueel gedrag van jongeren Seks onder je 25e: een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Hoe krijg je hepatitis B?

Hoe krijg je hepatitis B? Hepatitis B Hepatitis B is een infectie van de lever, veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In Nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 29 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en A.P. van Leeuwen Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 29 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht Jaarverslag 2009 gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht inleiding Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de twee GGD en in de regio Utrecht presenteren hierbij het gezamenlijke

Nadere informatie

Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend?

Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend? Welke (Zuid) Limburgse cijfers zijn bekend? Mieke Steenbakkers Unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid Limburg GGD Zuid Limburg 21 juni 2018 refereeravond AW Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

Nadere informatie

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN

BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN Pagina van 7 BASELINE QUESTIONNAIRE - HIV NEGATIVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

BASISVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN ZUID-LIMBURGSE JONGEREN TUSSEN 2012 EN 2017

VERSCHILLEN IN DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN ZUID-LIMBURGSE JONGEREN TUSSEN 2012 EN 2017 VERSCHILLEN IN DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN ZUID-LIMBURGSE JONGEREN TUSSEN 2012 EN 2017 Referenties Op den Camp, K., Pieters, B., Van Liere, G., & Maessen, C. (2018). Feiten en cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid Schuivende paradigma's NHG VOORJAARSCONGRES 19 APRIL 211 Jan van Bergen, huisarts Hoogleraar soa hiv in de 1 e lijn AMC Soa Aids Nederland De huisarts speelt een

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

6,8. Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november keer beoordeeld. Nederlands

6,8. Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november keer beoordeeld. Nederlands Spreekbeurt door een scholier 2587 woorden 21 november 2001 6,8 94 keer beoordeeld Vak Nederlands Soa is een afkorting voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Per jaar lopen in Nederland naar schatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2010 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 2 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en A.P van Leeuwen Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 2 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid Doelstellingen Pijlers actieplan Seksuele vorming Preventie opsporing en behandeling van soa Preventie opsporing en behandeling van hiv Preventie van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË Jaarrapport 2008 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2009 Brussel,

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer 3 INHOUD 5 Voorwoord 7 1. Meer cliënten, meer soa s 10 13 15 2. Zorg zonder drempels Sense voelt jongeren aan Seksclubs, homosauna s en prostitutiestraten 17 17 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie