Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarcijfers 2013 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 1

2 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Directie GGD Rotterdam-Rijnmond Afdeling Infectieziektebestrijding Team Soa en Seksualiteit Schiedamsedijk EN ROTTERDAM T: E: Met dank aan: Rob Stevense (GGD Rotterdam-Rijnmond) voor voorbewerking database soa-consulten, en Annemiek van Dijk (GGD Hollands Midden) voor de Sense-consulten. Medewerkers van het Regionale Centrum voor Seksuele Gezondheid regio zuidelijk Zuid- Holland 2

3 Samenvatting: Het aantal cliënten ( in 2013) van het RCSG zuidelijk Zuid-Holland is gestegen met 5% ten opzichte van 2012; Hoewel licht gedaald is het percentage cliënten met één of meerdere soa s (chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis of hepatitis B) in de regio zuidelijk Zuid-Holland in 2013 nog steeds hoog (15,3%). De lichte daling komt voor een deel doordat het aantal cliënten dat maar in één risicocategorie valt is gestegen. Bij hen vinden we minder soa s; Van alle soa s is bijna een kwart gevonden onder cliënten die gewaarschuwd werden voor een soa, bijvoorbeeld via de website suggest-a-test ; Het vindpercentage voor chlamydia is met 12,3% vergelijkbaar met vorig jaar; Het vindpercentage voor gonorroe bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is gedaald van 10,3% naar 7,9%; De stijging van gonorroe bij heteroseksuelen heeft zich niet verder doorgezet. Wel heeft onder de heteroseksuele jongeren < 20 jaar één op de twintig jongeren gonorroe; Het actieve testbeleid lijkt zijn vruchten af te werpen. We zien steeds meer MSM die zich al eerder op hiv hebben laten testen: 84% in Bij heteroseksuelen was dit 52%. Bij 30% van de opgespoorde hiv-infecties ging het om recent opgelopen infecties, die dus tijdig ontdekt zijn; Bij outreach-testen op ROC s en op uitgaanslocaties voor MSM worden cliënten met een hoog risico op soa s bereikt; In de pilot online chatten zijn 260 chat-consulten uitgevoerd en 568 mails met informatievragen afgehandeld. 3

4 Inleiding Het (RCSG zzh) omvat het werkgebied van de GGD'en Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond en de dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (de voormalige GGD Zuid-Holland Zuid). Het RCSG richt zich met zijn aanbod op specifieke doelgroepen: jongeren< 25 jaar, mensen met klachten passend bij een soa of mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa, mannen die seks hebben met mannen (MSM) en andere mensen met een verhoogd risico op soa s. Het RCSG zzh biedt geïntegreerde consulten voor soa-testen en seksuele gezondheid. Deel 1 van deze rapportage geeft een beeld van de bereikte risicogroepen en van de trends die we zien bij de specifieke risicogroepen, waar het de volgende vijf soa betreft: Chlamydia trachomatis, gonorroe, hiv, syfilis en hepatitis B. Daarnaast bevat deel 1 een korte paragraaf over overige soa zoals herpes genitalis en genitale wratten (1.12) Deel 2 beschrijft de preventieactiviteiten in de regio. 1. Consulten en soa s Het RCSG zzh telt in bezoeken: dat is 12% van de landelijke consulten. De stijging in het aantal consulten is 5% (landelijk 10%). Het aandeel jonge bezoekers (<25 jaar) is 51%. Dit aandeel is vergelijkbaar met % van de bezoekers is autochtone Nederlander/westers, en 48% is eerste- of tweedegeneratiemigrant, uit landen waar soa s in verhoogde mate voorkomen Aantal consulten naar GGD, aandeel jongeren en migranten Tabel 1.1 Trend in consulten naar GGD, jongeren en migranten GGDwerkgebieden Inwonertal Aantal consulten consulten <25 jaar consulten migranten Hollands Midden Rotterdam - Rijnmond % totaal Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Totaal % totaal 4

5 1.2. Aantal consulten naar seksuele voorkeur en jongeren Tabel 1.2 Aantal consulten en verdeling naar seksuele voorkeur en leeftijdsgroep Seksuele voorkeur Aantal consulten % van totaal consulten < 25 jaar % binnen groep Man heteroseksueel Vrouw MSM Totaal Het aandeel van MSM onder alle cliënten is sinds 2012 gestegen van 17% naar 19% Aantal consulten naar bevolkingsgroep en seksuele voorkeur Migranten zijn een doelgroep voor de soa-bestrijding. Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert migranten als volgt: onder de bevolkingsgroep niet Nederlands vallen de cliënten die zelf of waarvan een of beide ouders niet in Nederland zijn geboren. Van de vrouwelijke bezoekers is in % Nederlands/westers, van de heteroseksuele mannen 57% en van de MSM 77%. N.B. Cliënten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk worden hieronder en in de overige tekst - Antilliaans/Arubaans genoemd. Figuur 1.1. Regio RCSG zzh: Consulten 2013 naar bevolkingsgroep en seksuele voorkeur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% msm (N 2996) heteroman (N 5491) vrouw (N7614) onbekend Moe-landers* Kaapverdiaans Overig niet-westers Marokkaans Turks Antilliaans/Arubaans Surinaams Overig westers Nederlands MOE-landers zijn bezoekers afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. * 5

6 1.4. Vindpercentage soa s in de regio Het percentage bezoekers dat werd gediagnosticeerd met één of meer soa s (chlamydia, gonorroe, infectieuze syfilis, hepatitis B of hiv) is licht gedaald ten opzichte van 2012, tot 15,3%. Ook landelijk is het vindpercentage gedaald. Tabel 1.3 Trend vindpercentage naar seksuele voorkeur Seksuele voorkeur Man heteroseksueel 12,1 12,5 13,2 16,8 14,7 Vrouw 13 12,9 14,1 15,5 14,9 MSM 21 18,4 20,6 20,1 17,5 Totaal 13,6 13,6 14,8 16,7 15,3 Figuur 1.2 Aantal consulten en vindpercentage in de regio zzh aantal consulten vindpercentage vrouw aantal consulten hetero man aantal consulten msm aantal consulten vrouw vindpercentage hetero man vindpercentage msm vindpercentage 0 6

7 1.5. Vindpercentage soa s per risicogroep Er zijn acht indicatiecriteria voor toelating tot het RCSG zzh. Het vindpercentage soa s naar deze criteria en naar andere risico s is weergegeven in onderstaande tabel. Sommige cliënten hebben meerdere soa s. Een andere (tweede) soa werd het meest gevonden bij MSM die al hiv hebben: ruim 34% van de 206 in Bij cliënten die eerder een soa hadden, werd bij bijna een op de vier personen opnieuw een soa gevonden (24%). Tabel 1.4 Vindpercentage naar risicogroep consult % van alle cliënten een of meerdere soa soa vind % Sekswerker man 35 <1 3 8,6 Swingers ,1 Sekswerker vrouw ,7 Prostituant ,8 Partner doelgroep ,4 MSM ,5 Jonger dan 25 jaar ,9 Eerste- en ,7 tweedegeneratiemigrant Soa-gerelateerde klachten ,7 Eerder soa gehad ,6 Gewaarschuwd door partner ,7 MSM bekend hiv-pos (* % MSM) 206 7* 70 34,0 Totaal ,3 Vet gedrukt: indicatiecriteria waaraan een cliënt moet voldoen om toegelaten te worden tot het RCSG. Cliënten kunnen onder meerdere risicogroepen vallen en komen meermaals in de tabel voor. In 2013 is het aantal heteromannen dat slechts aan één criterium voldoet met 31% gestegen naar Bij vrouwen steeg dit percentage met 10% naar Het vindpercentage bij deze heteromannen is 8% en bij de vrouwen 10%. De meeste van deze cliënten zijn jong of hebben wisselende partners. De toename van cliënten met een relatief laag risico op soa s kan voor een deel de daling van het vindpercentage in 2013 verklaren. 7

8 1.6. Gevonden soa s naar seksuele voorkeur Bij heteroseksuele cliënten is vier van de vijf gevonden soa s een chlamydia-infectie. Bij MSM is twee van de vijf gevonden soa s een chlamydia-infectie. Bij twee van de vijf soa s gaat het om gonorroe; de overige zijn hiv en besmettelijke syfilis. Tabel 1.5 Verdeling aantal soa s naar seksuele voorkeur Diagnose aantal % vrouw % heteroman % MSM % Chlamydia Gonorroe Syfilis Hiv Hepatitis B Totaal Van deze vijf soa s is 85% vastgesteld bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, 8% bij de GGD Hollands Midden en 7% bij de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Trends Chlamydia trachomatis-infecties Figuur 1.3 Chlamydia trachomatis-testen en percentage positieve testen aantal consulten ,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% vindpercentage ,0% vrouw aantal testen heteroman aantal testen msm aantal testen vrouw vindpercentage Chlamydia heteroman vindpercentage Chlamydia msm vindpercentage Chlamydia 8

9 Tabel 1.6 Aantal chlamydia-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksuele voorkeur <25 % 25 % Totaal % Man , , ,1 heteroseksueel Vrouw , , ,1 MSM 64 9, , ,9 Totaal , , ,3 Net zoals in voorgaande jaren komt chlamydia het meest voor bij heteroseksuele jongeren <20 jaar: bij een op de vijf van hen wordt chlamydia gevonden. Migranten zijn een belangrijke risicogroep, chlamydia wordt met name gevonden bij heteroseksuele mannen van Antilliaanse, Kaapverdiaanse en Surinaamse afkomst en bij vrouwen van Antilliaanse, Kaapverdiaanse en Marokkaanse afkomst Dubbelinfectie chlamydia gonorroe: Van alle heteroseksuele cliënten met een chlamydia-infectie heeft in % van hen ook gonorroe. Bij MSM is dit 17% Lymfogranuloma venereum (LGV) LGV wordt veroorzaakt door een bijzondere variant van de chlamydia-bacterie, die soms geen klachten geeft, maar ook ernstige endeldarmontsteking kan veroorzaken. LGV komt het meest voor bij hiv-geïnfecteerde MSM die zeer veel seksuele contacten hebben. Daarom worden alle MSM met een anale chlamydia-infectie getest op LGV. In 2013 werd bij 6,6% (12/182) MSM met een anale chlamydia-infectie LGV gevonden. Van de twaalf mannen met LGV zijn er vier bekend-hiv-positief, vijf hadden geen klachten. 9

10 1.8. Trends gonorroe-infecties Figuur 1.4 Gonorroe-testen en percentage positieve testen ,0% ,0% 6000 aantal consulten ,0% 6,0% 4,0% vindpercentage ,0% ,0% vrouw aantal testen hetero man aantal testen msm aantal testen vrouw vindpercentage gonorroe hetero man vindpercentage gonorroe msm vindpercentage gonorroe Tabel 1.7 Aantal gonorroe-infecties en % positieve testen naar leeftijd en seksuele voorkeur <25 % 25 % Totaal % Man 65 2,6 73 2, ,6 Vrouw 151 3,4 67 2, ,9 MSM 58 9, , ,9 Totaal 274 3, , ,8 Het absolute aantal gevonden gonorroe-infecties bij MSM is sinds 2012 met dertig afgenomen tot 237. Bij heteroseksuele mannen is dit aantal met 52 afgenomen tot 138. Ook het percentage positieve testen is bij hen afgenomen (2012 MSM 10,3%; heteroman 3,7%). Bij vrouwen zijn 218 infecties gevonden (+7) en is het percentage positieve gonorroe net zo hoog als in Van de 356 gonorroe-infecties bij heteroseksuelen is 65% gevonden bij migranten, met name bij Antilliaanse, Surinaamse, Kaapverdiaanse en Marokkaanse cliënten. Het is zorgwekkend dat een groot deel van de gonorroe gevonden wordt bij heteroseksuele jongeren onder 25 jaar. Gonorroe komt het meest voor bij de jongste groep: de groep jongeren onder de 20 jaar bedraagt 12% van het totaal aantal bezoekers van het soaspreekuur. Toch wordt bij hen 22% van alle gonorroegevallen gevonden. Dat wil dus zeggen dat er gonorroe gevonden wordt bij een op de twintig jongere cliënten. 10

11 1.9. Aantal hiv-infecties en percentage positieve test naar seksuele voorkeur en leeftijdsgroep In principe worden alle cliënten met een indicatie voor een volledige soa-test (en zonder bekende hiv-infectie) getest op hiv, tenzij zij dit weigeren. Dit om zo veel mogelijk hivinfecties op te sporen. Dankzij dit actieve testbeleid stijgt het percentage personen dat eerder al op hiv is getest. Bij MSM is dit percentage gestegen van 72% in 2009 naar 84% in Bij heteroseksuele cliënten steeg het percentage van 46% naar 52%. In 2013 werden 56 nieuwe hiv-infecties gevonden onder cliënten van het RCSG zzh, de meerderheid hiervan bij MSM. De heteroseksuele vrouwen met een hiv-infectie zijn allemaal afkomstig uit landen met verhoogd risico voor hiv (Sub Sahara Afrika, Surinaams/Antilliaans). De twee heteroseksuele Nederlandse mannen hebben een partner uit deze landen. Vijftien van de 46 hiv-geïnfecteerde MSM-mannen (30%) waren in het halfjaar voor de diagnose nog getest en scoorden toen negatief. Doordat zij zich regelmatig laten testen wordt hun infectie tijdig opgespoord. De vijftien recent besmette MSM waren in de periode van besmetting tot ontdekking heel besmettelijk voor anderen (hun seksuele contacten). Partnerwaarschuwing krijgt bij deze cliënten extra aandacht, omdat de meeste hivinfecties overgedragen worden door personen die zelf niet weten dat zij besmet zijn. Tabel 1.8 Aantal hiv-infecties en % positieve testen naar leeftijd, seksuele voorkeur en afkomst Hiv <25 % positief 25 % positief Totaal % positief Migrant Recente hivinfectie (< 6 maanden geleden) Man 0 < ,1 3 0,1 1 0 Vrouw 1 < ,2 7 0,1 7 0 MSM 8 1,3 38 1,8 46 1, Totaal Syfilis Het aantal gevallen van besmettelijke syfilis en het percentage gevonden syfilis lijkt de laatste jaren stabiel. Besmettelijke syfilis wordt voornamelijk bij MSM gevonden. Naast de 55 cliënten met besmettelijke syfilis werd bij nog eens 30 cliënten late syfilis gevonden. Deze late syfilis is niet meer besmettelijk maar moet wel worden behandeld. Tabel 1.09 Syfilis % positief Heteroman Vrouw 1 <0.1 MSM 50 1,7 11

12 1.11. Hepatitis B Op de soa-poli worden mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie getest op hepatitis B (zie 2.2). Ook cliënten afkomstig uit landen met een verhoogd risico (nietwesterse landen) ondergaan een test op hepatitis B (niet westerse landen). In 2013 werden 22 gevallen van besmettelijke hepatitis B gevonden. Tabel 1.10 Hep B % positief Heteroman 11 0,4 Vrouw 7 0,2 MSM 4 0, Overige soa s In 2013 werd bij cliënten die met soa-klachten kwamen 81 keer de diagnose Herpes genitalis gesteld, 160 keer de diagnose genitale wratten, en tien keer de diagnose Trichomonas vaginalis. 2. Preventieactiviteiten 2.1. Partnerwaarschuwing De seksuele contacten van mensen met een soa waarschuwen: dat is een belangrijk onderdeel van de soa-bestrijding. Onderdeel van een behandelgesprek bij het RCSG is de vraag welke partners er gewaarschuwd moeten worden. Dat kan op drie manieren: persoonlijk (face-to-face of telefonisch), met een contactstrook waarop de diagnose vermeld staat, of via suggest-a-test.nl, een internetsite waarop de cliënt met een soa zijn/haar partners per sms of kan waarschuwen. Veel cliënten die op consult komen omdat zij zijn gewaarschuwd, zijn gewaarschuwd door onze eigen cliënten. Sommigen zijn gewaarschuwd door mensen die bij de huisarts of elders getest zijn (en waarbij een soa is geconstateerd). 12% (1874) van alle cliënten in 2013 kwam omdat ze gewaarschuwd werden. Dit percentage is 9% van het totaal aantal vrouwelijke cliënten, 14% van het totaal aantal de heteroseksuele mannelijke cliënten en 14% van de MSM-cliënten. Bij 31% van de gewaarschuwde partners werd een of meerdere soa s gevonden. Bijna een kwart van alle gediagnosticeerde soa s werd gevonden onder gewaarschuwden. Tabel 2.1 Soa-diagnose bij gewaarschuwden Totaal aantal diagnoses Chlamydia % Gonorroe % Syfilis % Hiv % Hepatitis B % Totaal soa s % Van alle 46 hiv-infecties die werden vastgesteld bij MSM werden er 9 (20%) gevonden bij mannen die op consult kwamen omdat ze werden gewaarschuwd (soms voor een andere soa). 12

13 2.2. Hepatitis B-vaccinatie Hepatitis B komt in Nederland relatief weinig voor. Wel is gebleken dat het virus onder bepaalde groepen van de bevolking vaker voorkomt dan gemiddeld, en dat bepaalde groepen vanwege hun (seksuele) gedrag een groter risico lopen het virus overgedragen te krijgen. De landelijke vaccinatiecampagne hepatitis B-risicogroepen richt zich op MSM en sekswerkers, met als doel de overdracht van hepatitis B onder risicogroepen te verminderen. In 2013 kregen 401 MSM en 88 sekswerkers een eerste vaccinatie tegen hepatitis B. Tabel MSM sekswerker Seksaccidenten en hiv-postexpositie profylaxe (PEP) Postexpositie profylaxe (PEP) is een preventieve behandeling tegen hiv. Hiv-PEP is een van de maatregelen die wordt genomen bij seksaccidenten. Betrokkenen bij seksaccidenten krijgen een beschermende vaccinatie tegen hepatitis B en worden onderzocht op soa s. In 2013 hebben zich op de soa-poli 46 personen gemeld na een seksaccident, 19 van hen kregen PEP. Het RCSG verwijst hiervoor naar de hivbehandelcentra. Voor meer informatie: Tabel (april-dec) Aantal seksaccidenten/pep verzoeken Indicatie voor PEP % Hiv-PEP-indicatie Regionale seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot en met 24 jaar Sense-consulten Het RCSG zzh registreerde in Sense-consulten met 377 mannelijke (28%) en 965 vrouwelijke cliënten (72%). Van de consulten waren er 926 (69%) soa-gerelateerd (veilig vrijen); 327 consulten gingen over anticonceptievragen (24%), 17 over onbedoelde zwangerschap (1,3%), 27 (2,0%) over problemen met seksualiteit, 5 (0,4%) over seksueel geweld en 40 (3,0%) over overige vragen. Voor meer informatie: 13

14 Seksuele hulpverlening en voorlichting seksuele gezondheid op ROC s Het Mbo/ROC is het grootste onderwijstype in Nederland: meer dan 30% van de jongeren tussen 16 en 23 jaar volgt een Mbo-opleiding. Uit onderzoek blijkt dat ROCjongeren minder kennis hebben over seksualiteit, anticonceptie en soa s en daardoor ook meer seksueel risico lopen dan gemiddeld. Denk aan ongewenste zwangerschappen, seksuele intimidatie/misbruik, soa s enzovoorts. Sense-verpleegkundigen bereiken op de ROC s veel migrantenjongeren. In 2013 werden 141 voorlichtingen gegeven. De voorlichtingen bereikten 3330 jongeren, waarvan 1302 jongeren nog een individueel consult kregen. Op het ROC werden 463 jongeren op soa s getest. Het vindpercentage van soa s bij deze voornamelijk heteroseksuele ROC-leerlingen is in ,9%. Er werden 56 chlamydiagevallen gevonden (13,9% positief) en 17 gonorroegevallen (3,8% positief), In 15 gevallen ging het om een meisje (5,0% positief). In de overige individuele consulten ging het om Sense-hulpvragen (zie 2.4.1) Online consulten via , chat en telefoon In een pilotproject zijn in chatconsulten uitgevoerd, 568 mails met informatievragen afgehandeld en 2730 telefonische hulpverleningsgesprekken gevoerd. De consulten zijn onderdeel van het reguliere zorgproces - blended care - van het RCSG zzh Sense-consulten op maat voor jongeren met een lage sociaaleconomische status (SES) Op een nieuw gekozen locatie, de wijkscholen in Rotterdam, wordt aan een bekende risicogroep, laagopgeleide jongeren en migrantenjongeren, voorlichting gegeven. In 2013 zijn in 12 sessies 110 jongeren bereikt Voorlichting seksuele gezondheid door jongeren op ROC s (peervoorlichters) Door de GGD opgeleide jongeren hebben 115 voorlichtingen op ROC s gegeven en daarbij 2000 (veelal migranten) jongeren bereikt Verbeteren seksuele gezondheid licht verstandelijk beperkte jongeren De RCSG regio zzh kent naar schatting 2000 jongeren met een licht verstandelijke beperking. In 2013 is door de GGD en Rotterdam-Rijnmond en Hollands Midden intensief samengewerkt om bestaande interventies in kaart te brengen en deze aan te passen en om de samenwerking met ketenpartnerorganisaties (zoals stichting MEE) te versterken Mannen die seks hebben met mannen Tijdens voorlichtingsactiviteiten in de horeca en op ontmoetingsplaatsen zijn in MSM aangesproken. 129 van deze mannen hebben op locatie een soa-test laten doen. Het voorlichtingsteam biedt ook chatsessies aan op bekende chatsites. Tijdens 140 uur chattijd hebben ongeveer 750 mannen de voorlichters actief benaderd met vragen over soa s en seksualiteit. Via de site kunnen MSM zich online laten testen op soa s (Testlab). 14

15 Tabel 2.4 Aantal consulten bij MSM naar testlocatie soa poli via Testlab Op outreach locatie Totaal % 70% 26% 4% 100% Het vindpercentage van soa s bij de MSM is in 2013 op de poli 19% (2012: 23%), via Testlab 12% (2012: 14%), en op locatie 18% (2012:14%). Opmerkelijk is dat bij testen op locatie 4 hiv-infecties werden opgespoord (3,2% pos) Sekswerkers In 2013 zijn in Rotterdam 119 adressen bezocht waar sekswerkers klanten ontvangen. Daarbij werden 502 individuele voorlichtingsgesprekken gehouden en zijn 101 vrouwen getest. De GGD Hollands Midden bezocht 14 adressen, waarbij 46 vrouwen zijn getest. 93% van de geteste sekswerkers is vrouw, 2,5% is heteroman en 4,5% is MSM. Er wordt bij slechts 5,6% van hen chlamydia gevonden. Wel is het vindpercentage gonorroe bij vrouwelijke sekswerkers iets hoger dan bij niet-prostituees (respectievelijk 4,1% (19 gevallen) en 2,9%). Er werd twee keer hiv en twee keer besmettelijke hepatitis B gevonden. Tabel 2.5 Soa-testen sekswerkers in de regio zzh, Soa-poli Op locatie getest Totaal % in

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2013. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2014 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers 2014. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ April 2015 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en

Nadere informatie

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing:

Juni Samenstelling: Met dank aan: Vormgeving: Editing: GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Hollands Midden Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland 1 Jaarcijfers 2016 Juni 2017 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Nadere informatie

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland

Jaarcijfers Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Deel 1 soa-consulten April 2016 Samenstelling: Hannelore Götz,

Nadere informatie

Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid

Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland Zuid Samenvatting Consulten en bereik doelgroep Het aantal soa-consulten (18.644

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

APRIL 2014. Pagina 1 van 9

APRIL 2014. Pagina 1 van 9 APRIL 214 Inhoud Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 213 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de centra seksuele

Nadere informatie

Regionaal soa-centrum Den Haag

Regionaal soa-centrum Den Haag Regionaal soa-centrum Den Haag Epidemiologisch jaarverslag 212 D. Spitaels, arts infectieziektebestrijding GGD Den Haag J.M. Brand, soa-arts GGD Den Haag M. Keetman, epidemiologisch onderzoeker GGD Den

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen uit 2017

Belangrijkste bevindingen uit 2017 Belangrijkste bevindingen uit 2017 NIEUWE NAAM Het aantal soa-consulten is gestegen met 5,1% Vindpercentage soa's in 2017 (chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv of hepatitis B) onder het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag

Jaarverslag Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag 1 Mei 2016 Jaarverslag 2015 Regionaal soa centrum Den Haag Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ?

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 CASUS: SYFILIS CLUSTER WIE ZIJN WIJ? De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het bestrijden van soa, bevorderen van seksuele gezondheid onder jongeren onder

Nadere informatie

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid

Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Naar een meer doelmatig soa-testbeleid Subtitle Inhoud 1. GGD soa-poliklinieken 2. Stijging uitgaven soa-testen 3. Effect nieuwe maatregel 4. Bevorderen doelmatigheid 5. Tot slot 3 Soa-zorg in Nederland

Nadere informatie

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland

SoaSense. Thermometer 2010 GGD en Oost-Nederland SoaSense Thermometer 1 GGD en Oost-Nederland Risicogroepen steeds beter bereikt Met genoegen bieden wij u de tweede SoaSense Thermometer van Oost- Nederland (Gelderland en Overijssel) aan. Dit jaar met

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag

Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag epidemiologisch bulletin, 9, jaargang, nummer 1 Een jaar Regionaal soa-centrum Den Haag A.P. van Leeuwen, M.P.H. Berns Eind is het Regionaal soa-centrum Den Haag 1 geopend op het terrein van het Medisch

Nadere informatie

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent

Kan gebeuren SOA QUIZ Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Een eigen SOA spreekuur Over Natjes en Watjes en de rol van de Praktijkassistent Janny Dekker, huisarts Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent Anita Watzeels, onderzoeker GGD Rotterdam Waar gaat deze

Nadere informatie

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg

Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Toelichting aanvullende regeling Seksuele Gezondheidszorg Per 1 januari 2012 worden de regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) geïntegreerd

Nadere informatie

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016

SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 SEKSUELE GEZONDHEID JAARVERSLAG 2016 WIE ZIJN WIJ? De afdeling Seksuele Gezondheid onderzoekt en behandelt seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Deze GGD-voorziening is aanvullend op die van de huisartsenzorg.

Nadere informatie

Wat er gebeurde in 2018

Wat er gebeurde in 2018 2018 Wat er gebeurde in 2018 13.262 bellers Het aantal soa-consulten is gestegen met 2,5% soa-vindpercentage 14,7% Aantal soa's Aantal consulten per gemeente Start PrEP en Anticonceptie spreekuur Hoogste

Nadere informatie

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit:

O onbekend. Hulpvraag seksualiteit: Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel

6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel 6 SOA en HIV in de regio Gelre-IJssel Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn infectieziekten die door intiem seksueel contact kunnen worden overgedragen. Omdat iemand een SOA kan hebben, zonder

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2011 GGD en Oost-Nederland Seksuele Gezondheid Thermometer 211 GGD en Oost-Nederland Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de derde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam SoaSense

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

SOAP 2018 Demografie

SOAP 2018 Demografie Demografie onb Uniek ID Locatie. Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender: Voelt zich

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2013 GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Zoals gebruikelijk presenteren wij in deze Thermometer de jaarlijkse cijfers over de seksuele gezondheid

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland

Seksuele Gezondheid. Thermometer 2014 Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 1 Seksuele Gezondheid Thermometer Cijfers over soa s en seksualiteitsvragen van de GGD en Oost-Nederland 2 Nog volop werk aan de winkel! Dit is alweer de zesde Thermometer Seksuele Gezondheid voor Oost-Nederland

Nadere informatie

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009

Soa in Noord-Holland Noord. Risicogroepen en trends 2003-2009 Soa in Noord-Holland Noord Risicogroepen en trends 2003-2009 Colofon Auteur: Anne Dekker Begeleiding: Bettina de Leeuw den Bouter (epidemioloog GGD) Sector GBO Ingrid Steenhuis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nadere informatie

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid

Seks begint met lullen. 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Seks begint met lullen 14 april 2018 Monique de Graas Jan Semmekrot Team Seksuele Gezondheid Disclosure We hebben geen financiële belangenverstrengelingen en geen mogelijke relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN)

SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) SOA IN ANTWERPEN (EN OMSTREKEN) Geneeskundige dagen van Antwerpen 16 september 2017 Dr Tine Cornelissen Ghapro vzw Dr Karen Smets Huisarts/Domus Medica In de praktijk Ik had me graag eens helemaal laten

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Hiv Hepatitis B SOAP 2019 Demografie Uniek ID Locatie Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) O Geen vast verblijfadres O Wonend in buitenland Geslacht O Man O Vrouw O Transgender Indien Transgender:

Nadere informatie

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland

seksuele gezondheid Thermometer 2012 GGD en Oost-Nederland 1 seksuele gezondheid Thermometer 212 GGD en Oost-Nederland 2 Seksuele gezondheid nóg beter in beeld Voor u ligt de vierde Thermometer met cijfers over de seksuele gezondheid in Oost-Nederland. De naam

Nadere informatie

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen!

Wat zijn soa s? Voor alle soa s geldt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Laat je op tijd testen als je risico hebt gelopen! Wat zijn soa s? Soa s zijn seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zijn besmettelijke ziekten (infecties) die worden veroorzaakt door virussen en bacteriën. Ze worden tijdens seks van partner op partner

Nadere informatie

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent

SOA-spreekuur. in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen. Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent SOA-spreekuur in de Academische Huisartsenpraktijk Groningen Alie van der Heide, SOA-praktijkassistent TRIAGE Verzoek Soa test/vraag SOA Klachten Geen Klachten Huisarts Soa spreekuur assistente Het SOA-consult

Nadere informatie

Soa- poli Kennemerland

Soa- poli Kennemerland Soa- poli Kennemerland PATIENTENinformatie SOA POLI KENNEMERLAND De SOA-poli Kennemerland is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. De SOA-poli is

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen

Nationaal Actieplan. Soa, hiv en seksuele gezondheid. Doelstellingen Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid Doelstellingen Pijlers actieplan Seksuele vorming Preventie opsporing en behandeling van soa Preventie opsporing en behandeling van hiv Preventie van

Nadere informatie

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012

Leerdoel. Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Leerdoel Huisje, boompje, testje Soa-testen in de huisartsenpraktijk Wie, wat, hoe en waarom? 19 april 2012 Bert-Jan de Boer en Arienne Pameijer 2 INHOUD 1. Het soa consult: introductie 2. Interactieve

Nadere informatie

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014

MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 MAINLINE en P&G292 * NATIONAAL CONGRES SOA-HIV-SEKS * AMSTERDAM * 1 DECEMBER 2014 Druggebruik MSM en sekswerkers (Leon) Mannelijke en transgender sekswerkers Amsterdam (Sjaak) Interview ervaringsdeskundige

Nadere informatie

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r

S e k s u e e l S e k s u e e l S e O v e r d r a a g b a r e O v e r d A a n d o e n i n g e n A a n d o e. d r a a g b a r e O v e r d r a a g b a r k s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e a g b a r e O v e r d r a a g b a r e O v n i n g e n A a n d o e n i n g e n A a n s u e e l S e k s u e e l S e k s u e e l g b a r e O v e r d r a a g b a r

Nadere informatie

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam

Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Outreach testen activiteiten binnen hiv en soa bestrijding in Amsterdam Susanne Drückler Martijn van Rooijen, Bart-Jan Mulder, Kees de Jong, Marianne Craanen Maaike van Veen Niet gepubliceerde data 2015

Nadere informatie

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw

Juni 2015 SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS. Pasop vzw SAMENVATTING SCREENINGSSCHEMA UIT LEIDRAAD VOOR MEDISCHE CONSULTATIES BIJ SEKSWERKERS Pasop vzw 1 KERNBOODSCHAP Sekswerkers: zeer gevarieerde groep qua leeftijd, nationaliteit, werksector, taal, sociale

Nadere informatie

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht

gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht Jaarverslag 2009 gezamenlijk jaarverslag 2009 SOA-bestrijding Utrecht inleiding Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de twee GGD en in de regio Utrecht presenteren hierbij het gezamenlijke

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Beantwoording schriftelijke vragen ex art.41 RvO PvdA en PvdD over sluiting Testlab Noord-Nederland E. Bruinewoud De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 69 91 1 6989642 20-6-2018

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult

PATIËNTENINformATIE SoA-PoLI Werkwijze SoA-consult Soa-poli PATIËNTENinformatie SOA-POLI De SOA-poli van het Kennemer Gasthuis is een laagdrempelige voorziening die bedoeld is als aanvulling op de reguliere huisartsenzorg. Op de SOA-poli kunt u terecht

Nadere informatie

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1

Rapport nr. 441500.009. M.J.W. van de Laar, J. Rijlaarsdam, T. Coenen 1 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT Rapport nr. 441500.009 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005

Rapport SOA-spreekuur. GGD Noord-Kennemerland 2005 Rapport SOA-spreekuur GGD Noord-Kennemerland 2005 Colofon Datum Mei 2006 Auteurs M. Heemskerk, M. Totté, M. Koerhuis, M.Schrier. GGD Noord-Kennemerland Postbus 9333 1800 GH Alkmaar Telefoon: 072-5662662

Nadere informatie

Centrum Seksuele Gezondheid

Centrum Seksuele Gezondheid Centrum Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2016 Voorheen Regionaal soa-centrum Den Haag juli 2017 Inhoud Inleiding 3 Naamsverandering 4 Spreekuren 5 Epidemiologie van soa 6 Doelgroepen 7 Preventie 8 Trots

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2009 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 29 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en A.P. van Leeuwen Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 29 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes

De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Naam presentator 1-12-2016 De meerwaarde van regionale soa-surveillance op basis van laboratoriumdiagnostiek. Het opsporen van regionale hotspots en lacunes Anne koldenhof Charlie van de Weijden Wim Niessen

Nadere informatie

DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND

DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND DE SEKSUELE GEZONDHEID VAN JONGEREN IN HET WERKGEBIED VAN GGD ROTTERDAM-RIJNMOND METHODEN In 2016 2017 hebben zo n 20.500 jongeren van 12 tot en met 24 jaar in Nederland een online vragenlijst ingevuld

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer

INHOUD. 1. Meer cliënten, meer soa s. 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie in de spreekkamer 3 INHOUD 5 Voorwoord 7 1. Meer cliënten, meer soa s 10 13 15 2. Zorg zonder drempels Sense voelt jongeren aan Seksclubs, homosauna s en prostitutiestraten 17 17 3. Van overkomen naar voorkomen Preventie

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B

Locatie. O heteroseksueel O homoseksueel O biseksueel O onbekend. Gonorroe Syfilis. Hiv Hepatitis B SAP 2019 (vanaf juli) Demografie Uniek ID Consultnummer Datum consult (dd mm jj) Postcode cliënt (4-cijfers) Geen vast verblijfadres Wonend in buitenland Geslacht Man Vrouw Transgender Locatie Indien transgender:

Nadere informatie

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen.

Met betrekking tot afzonderlijke soa: Ziektelast: sommige soa hebben ernstiger consequenties en zijn belangrijker om op te sporen. 5. Triage soa-testen 5.1 Prioritering doelgroepen Triage is het proces waarin beoordeeld wordt of de cliënt voldoet aan de indicatiecriteria van het CSG en, indien dit het geval is, welke urgentie de hulpvraag

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11

THE WAY FORWARD. Soa Aids Nederland en etnische minderheden. Onze koers voor (Samenvatting) Opmaak CMYK.indd :11 THE WAY FORWARD Soa Aids Nederland en etnische minderheden Onze koers voor 2015-2018 (Samenvatting) Opmaak-02-11-15-CMYK.indd 1 02-11-15 14:11 Inhoudsopgave Soa Aids Nederland 3 Doelen en activiteiten

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999

RIVM rapport Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's en SOA-poliklinieken: Jaarverslag 1999 research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT RIVM rapport 441500 012 Registratie van SOA en HIV consulten bij GGD's

Nadere informatie

We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased

We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased H I V We could not observe large positive changes [ ]. Youth did not significantly reduce sexual activity, and condom use at last seks only increased notably among males. Only one study reported a positive

Nadere informatie

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016

Helpcenter kerncijfers Resources: 2. Aantal patiënten opgevolgd in 2016 Departement of Clinical Sciences Helpcenter Antwerp, 29/03/2017 Helpcenter kerncijfers 2016 In 2015 werd Helpcenter gereorganiseerd om de werking te optimaliseren en een grotere kosten-effectiviteit te

Nadere informatie

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's

23-4-2012. Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid. Opzet: Seksuele gezondheid in Ned. Seksuele gezondheid. Schuivende paradigma's Conclusie: Zorg voor Seksuele Gezondheid Schuivende paradigma's NHG VOORJAARSCONGRES 19 APRIL 211 Jan van Bergen, huisarts Hoogleraar soa hiv in de 1 e lijn AMC Soa Aids Nederland De huisarts speelt een

Nadere informatie

7,8. Werkstuk door een scholier 1500 woorden 11 maart keer beoordeeld CHLAMYDIA. De meest voorkomende SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENING SOA

7,8. Werkstuk door een scholier 1500 woorden 11 maart keer beoordeeld CHLAMYDIA. De meest voorkomende SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENING SOA Werkstuk door een scholier 1500 woorden 11 maart 2004 7,8 34 keer beoordeeld Vak Biologie CHLAMYDIA De meest voorkomende SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENING SOA INLEIDING Ziek worden is meestal het laatste

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE MAN AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-NEGATIEVE MAN Pagina van 6 AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot 6 maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002

RIVM report /2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 RIVM report 441500015/2003 Registratie van soa en HIV consulten bij GGD-en en soa-poliklinieken Jaarverslag 2002 M.J.W. van de Laar, M.G. van Veen, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding Dit onderzoek

Nadere informatie

MSM Outreachdag

MSM Outreachdag MSM Outreachdag 2016-2017 Utrecht, 2 februari 2017 Programma Ochtendprogramma (9:45-12:00) 9:45-10:00: Opening door dagvoorzitter Febe Deug: Soa-cijfers over MSM 10:00-11:20: Plenaire presentaties inclusief

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIË Jaarrapport 2008 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.iph.fgov.be Epidemiologie september 2009 Brussel,

Nadere informatie

Terugkerende aanvallen

Terugkerende aanvallen Genitale herpes Herpes genitalis is een seksueel overdraagbare aandoening (soa), die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus zorgt voor een pijnlijke infectie van de huid en de slijmvliezen in en rond

Nadere informatie

1401 SOA Factsheet.indd :02

1401 SOA Factsheet.indd :02 1401 SOA Factsheet.indd 1 16-01-14 17:02 Soa Aids Nederland heeft een nieuwe strategie ontwikkeld voor de periode 2013-2018 om het aantal hiv- en soa-infecties onder MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN

OPVOLGVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE MAN Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Testen op Locatie Resultaten

Testen op Locatie Resultaten Testen op Locatie Resultaten Kristien Wouters Tom Platteau Overzicht presentatie Medische resultaten Risicofactoren volgens seksueel gedrag Risicofactoren volgens hiv-status Conclusies The way forward...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek

Jaarverslag 2013 Soa-polikliniek Jaarverslag 213 Soa-polikliniek 2 Colofon Jaarverslag 213 Soa-polikliniek, GGD Amsterdam Samengesteld door en onder redactie van: Martijn van Rooijen Maaike van Veen Arjan Hogewoning Lay-out en tekstbewerking:

Nadere informatie

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid

Seks onder je 25 e. Onderzoek naar de seksuele gezondheid van jarigen in Gelderland-Zuid Seks onder je 25 e Onderzoek naar de seksuele gezondheid van 17-25 jarigen in Gelderland-Zuid Onderzoek naar relaties en seks Seks onder je 25e is een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. In 2016

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM

HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM 7.1 Inleiding HOOFDSTUK 7 TESTEN OP HIV EN SOA BIJ MSM Maaike Goenee, Charles Picavet en Bouko Bakker Het beleid ten aanzien van het testen op hiv is het afgelopen decennium sterk veranderd. Eind jaren

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014

Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Seksuele Gezondheid Jaarverslag 2014 Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van afdeling seksuele gezondheid. De afdeling seksuele gezondheid heeft als taken het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-085 18 december 2008 9.30 uur Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Nog 1 miljoen inwoners erbij, inwonertal zal harder groeien dan eerder gedacht

Nadere informatie

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht

Veel voorkomende SOA. Gynaecologie. alle aandacht Veel voorkomende SOA Gynaecologie alle aandacht Veel voorkomende SOA Er zijn virale en bacteriële soa. Virale soa worden veroorzaakt door een virus. Als je er eenmaal een hebt opgelopen, blijft een virale

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs

Resultaten van het EMOVO-onderzoek. uit de 2 e en 4 e klas voortgezet onderwijs Dit rapport geeft een beeld van de seksuele gezondheid onder schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW

OPVOLGVRAGENLIJST - HIV-NEGATIEVE VROUW AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Laat de onderzoeksdeelnemers om de tot maanden een opvolgvragenlijst invullen. Let erop dat u de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten moeten

Nadere informatie

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005

SOA-SURVEILLANCESYSTEEM VIA EEN PEILNETWERK VAN CLINICI IN BELGIE Resultaten van de vijfde registratieperiode Oktober 2004 Maart 2005 Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Volksgezonheid Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Zorg en sport Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel 19.04.2017 Onderwerp Initiatiefvoorstel van de raadsleden

Nadere informatie

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Zuid-Limburgse jongeren seksueel ongezond. Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seks onder je 25e Een factsheet van de GGD Zuid Limburg se jongeren seksueel ongezond Seksueel gedrag van jongeren Seks onder je 25e: een factsheet van de GGD Zuid Limburg

Nadere informatie

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015

Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Kerncijfers leefstijlmonitor seksuele gezondheid 2015 Over welke cijfers hebben we het? In Nederland worden gegevens over de leefstijl van de bevolking verzameld door meerdere thema-instituten die elk

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW

BASISVRAGENLIJST HIV-POSITIEVE VROUW Pagina van AANWIJZINGEN VOOR ONDERZOEKSMEDEWERKERS: Vraag de onderzoeksdeelnemers na hun aanmelding om deze basisvragenlijst in te vullen. Let erop dat je de juiste vragenlijst uitdeelt. De ingevulde vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam

Jaarverslag 2008 soa-polikliniek GGD Amsterdam Jaarverslag 28 soa-polikliniek GGD Amsterdam Uitgave GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten Tekst M.S. van Rooijen en J.S.A. Fennema Vormgeving M.S. van Rooijen Colofon Jaarverslag 28 Soa-polikliniek,

Nadere informatie

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001

RIVM report /2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 RIVM report 441500014/2002 Registratie van soa en HIV consulten bij GGDen en soa-poliklinieken Jaarverslag 2001 M.J.W. van de Laar, K. Haks, A.J.J. Coenen 1 1 Stichting soa-bestrijding ISSN 1569-5883 Dit

Nadere informatie

Controlling the HIV epidemic in the Netherlands. Ard van Sighem Stichting HIV Monitoring WEON, Nijmegen, 11 juni 2010

Controlling the HIV epidemic in the Netherlands. Ard van Sighem Stichting HIV Monitoring WEON, Nijmegen, 11 juni 2010 Controlling the HIV epidemic in the Netherlands Ard van Sighem Stichting HIV Monitoring WEON, Nijmegen, 11 juni 21 Inleiding Verschillende Westerse landen hebben te maken met een stijging in risicovol

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie