Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?"

Transcriptie

1 Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland

2 Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam: Capgemini Nederland B.V. Plaats: Utrecht Datum: Capgemini. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Capgemini

3 Inhoud 1 Managementsamenvatting 1 Organisatie 2 Operatie 2 Automatisering voorraadbeheer 3 KPI s en rapportage 4 Gestelde eisen en geplande verbeteringen 4 2 Inleiding 6 3 Status voorraadbeheer Organisatie Verantwoordelijkheid stellen norm servicegraad Aansturing voorraadbeheer 3.2 Operatie Incourante voorraden Voorraadbeheersmodellen Voorraadparameters Voorraadplanning Voorraadnauwkeurigheid Automatisering voorraadbeheer KPI s en Rapportage KPI s in voorraadbeheer Servicegraad Omloopsnelheid Veiligheidsvoorraad Voorraadkosten 27 Gestelde eisen en geplande verbeteringen Eisen aan voorraadbeheer Recent uitgevoerde structurele verbeteringen Geplande verbeteringen Prioriteiten komende jaar 30 ii

4 1 Managementsamenvatting amenvatting Voorraadbeheer kan bij veel bedrijven binnen en Nederland nog verder doorgroeien naar een volgende fase van volwassenheid. De eisen gesteld aan voorraadbeheer zijn de afgelopen jaren toegenomen en zullen de komende jaren nog verder toenemen. Organisaties kunnen excellent voorraadbeheer met name bereiken door verdere integratie met klanten en leveranciers op het gebied van: Organisatie; Operatie; Automatisering; KPI s en rapportage. Samenvatting Maturity Matrix Voorraadbeheer Recognizing Organisatie Geen heldere verantwoordelijkheid vaststellen norm servicegraad. Onafhankelijk vooraadbeheer per voorraadlocatie. Understanding Periodiek meten realisatie servicegraad. Op aanvraag inzicht in andere voorraadlocaties. Managing Heldere verantwoordelijk woordelijkheid vaststellen norm servicegraad. graad. Mastering Excellence Structureel overleg logistiek en verkoop en coördinatie over meerdere locaties. Strategische samenwerking met leveranciers en klanten. Centrale aansturing. Operatie Reactief en gebruik van één voorraadbeheersmodel. Meerdere Voorraadbeheersmodellen en adhoc optimalisatie. Regelmatige tige optimalisatie lisatie van model, processen en parameters. ters. Continue aanpassingen gehanteerde modellen, processen en parameters. Integratie van processen met klanten en leveranciers. AutomatiseAutomatise ring voorraadvoorraad be beheer Geen specifieke IT ondersteuning. Stand-alone oplossing voor voorraadbeheer. Stand-alone alone oplossing met koppeling naar inkoopinkoop systeem. Integratie van voorraad beheer met overige bedrijfsprocessen Automatische gegevensdeling met leveranciers en klanten (EDI, XML). KPI s en rapportage Financiële KPI s per afdeling. Operationele KPI s per afdeling bepaald en afzonderlijk gemeten. Automatisch tisch gegeneerde neerde KPI s. Integratie KPI s tussen verschillende afdelingen. Integratie KPI s met klanten en leveranciers. 1

5 Organisatie Het vaststellen van de gewenste servicegraad en hoe de voorraad wordt aangestuurd, zijn twee belangrijke drijfveren in de organisatie van het voorraadbeheer. De servicegraad wordt idealiter samen met de klant en leverancier vastgesteld Idealiter wordt de verantwoordelijkheid over het vaststellen van de servicegraad gedeeld met klanten en leveranciers. Dan wordt de meest optimale afweging gemaakt tussen de kosten van voorraad houden en de kosten van nee-verkoop. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de norm van de servicegraad ligt vooral bij directie en verkoop onder de respondenten. Een optimale centrale aansturing voorraadbeheer vindt niet altijd plaats De aansturing van het voorraadbeheer vindt idealiter centraal plaats met een maximale transparantie van informatie voor alle interne afdelingen, klanten en leveranciers. Hierdoor kan de meest optimale afweging worden gemaakt hoeveel voorraad waar neer te leggen en vanuit waar een klant het beste kan worden beleverd. Uit de survey blijkt dat 35 procent van de respondenten geen of gedeeltelijk centraal voorraadbeheer heeft. Operatie Het behouden van bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten hangt af van de gerealiseerde servicegraad. Het kunnen naleven van deze servicegraad hangt op zijn beurt af van de efficiëntie en effectiviteit van de dagelijkse operatie. De ideale dagelijkse uitvoering van het voorraadbeheer omvat: Het continu opschonen van incourante voorraad; Het kiezen van het juiste voorraadbeheersmodel passend bij de karakteristieken per SKU; Het continu aanpassen van voorraadparameters op de actuele vraagvoorspelling; Integreren van voorraadplanning intern, met klanten en leveranciers; Het continu synchroniseren van de fysieke en administratieve voorraad. Opschonen van incourante voorraad kan frequenter Het opschonen van incourante voorraad vindt idealiter continu plaats en wordt zoveel mogelijk voorkomen door continue aanpassing van de voorraad op de actuele vraagverwachting. Als een bepaalde voorraad wordt geïdentificeerd als niet meer verkoopbaar (incourant), dan is het zaak om zo snel mogelijk hiervan af te komen. Incourante voorraad brengt voorraadkosten met zich mee en dit neemt toe naarmate men langer wacht met het opschonen. Daarnaast is de kans kleiner dat er nog een nuttige bestemming voor de incourante voorraad wordt gevonden als deze niet snel wordt opgeschoond. Het opschonen van de incourante voorraad is bij de grote meerderheid van de respondenten geen doorlopend proces. De helft van de respondenten gebruikt meerdere voorraadbeheersmodellen Een voorraadbeheersmodel moet passen bij het vraagpatroon en de karakteristieken van de SKU s. Het is daarom zinvol om verschillende voorraadbeheersmodellen te hanteren voor verschillende SKU groepen of zelfs 2

6 individueel per SKU. Vooral als er grote verschillen zijn in vraagpatronen tussen SKU s en overige karakteristieken zoals fase in productlevenscyclus, kostprijs en relatief belang voor klant. Met het juiste voorraadmodel per SKU kan het meest optimale voorraadniveau per SKU worden bepaald. Dit resulteert in lagere voorraden en een hogere servicegraad. De helft van de respondenten geeft aan gebruik te maken van meerdere voorraadbeheersmodellen in het voorraadbeheer. Het BS voorraadmodel (variabele bestelhoeveelheid en variabele ordergrootte) wordt het meest gebruikt. Voorraadparameters worden niet vaak genoeg herzien De optimale instelling van voorraadparameters per SKU veranderen continu en worden idealiter dan ook continu herzien. Bijvoorbeeld minimale bestelhoeveelheid, veiligheidsvoorraadniveau, op welk voorraadniveau bestellen, levertijd, verwachte vraag en gewenste servicegraad. Het continu goed instellen van de voorraadparameters zorgt ervoor dat de voorraadhoogtes ook steeds goed worden ingesteld en teveel of te weinig voorraad wordt voorkomen. Herziening van de voorraadparameters vindt jaarlijks plaats of minder vaak dan jaarlijks onder 42 procent van de respondenten. Voorraadplanning nog niet extern geïntegreerd met klanten en leveranciers Het goed kunnen plannen hangt af van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie. De klant heeft de beste informatie over zijn verwachte vraag en variatie daarin. De leverancier heeft de beste informatie over de beschikbare voorraad en actuele levertijden. Voor de leverancier geeft actuele informatie van klanten een betrouwbaarder beeld van de verwachte vraag dan eigen voorspellingen. Dit leidt tot een effectievere voorraadplanning. Andersom krijgen klanten door het delen van actuele voorraadinformatie van de leverancier een beter inzicht in de beschikbaarheid en verwachte levertijden van producten. Uit de survey blijkt dat de voorraadplanning voornamelijk intern is geïntegreerd tussen afdelingen onderling en nog niet extern is geïntegreerd. Controleren op voorraadnauwkeurigheid nog geen optimaal proces Het is essentieel dat de cijfers die administratief zijn vastgelegd in de verschillende systemen over de aanwezige producten ook werkelijk correct zijn. Deze cijfers dienen immers voor de berekeningen van bestelmomenten, bestelhoeveelheden en percentage voorraadbetrouwbaarheid per product / artikel groep. Het toepassen van verschillende controlemethoden (cycle counting, controle bij elke pick en jaarlijkse inventarisatie) levert de beste voorraadnauwkeurigheid op. Voor het toepassen van deze controlemethoden is een hoge mate van automatisering vereist. De meerderheid (63 procent) van de respondenten maakt geen verschil in de methode of frequentie per artikelgroep. De meest gebruikte methoden voor het uitvoeren van voorraadcontrole zijn cycle counting en jaarlijkse inventarisatie. Automatisering voorraadbeheer Automatisering voorraadbeheer omvat niet alleen de mate van automatisering van het voorraadbeheer zelf maar vooral de mate van integratie met andere bedrijfsprocessen. Automatisering voorraadbeheer niet altijd geïntegreerd met andere bedrijfsprocessen De automatisering van het voorraadbeheer is idealiter geïntegreerd met de andere bedrijfsprocessen (zoals inkoop, verkoop, controlling en productie) aangevuld met het automatisch delen van gegevens met leveranciers en klanten. Het 3

7 voorraadbeheer kan dan het meest optimaal worden uitgevoerd, omdat de beslissingen worden gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. De respondenten gebruiken voor hun algemene bedrijfsprocessen overwegend een ERP pakket, maar voor het voorraadbeheer worden vaker ook andere oplossingen dan ERP toegepast. De software voor voorraadbeheer is onder 66 procent van de respondenten geïntegreerd met de software die wordt gebruikt voor de ondersteuning voor andere bedrijfsprocessen. KPI s en rapportage Belangrijke KPI s binnen voorraadbeheer zijn: servicegraad, omloopsnelheid, veiligheidsvoorraad en voorraadkosten. Uit de survey blijkt: De helft van de respondenten heeft een servicegraad van 98 procent of hoger; 41 procent van de respondenten heeft een omloopsnelheid van minder dan 5 per jaar; Een veiligheidsvoorraad van procent is het meest voorkomend; Het merendeel is niet in staat om inzicht te geven in de hoogte en opbouw van de voorraadkosten. Daarnaast varieert de hoogte en opbouw sterk per organisatie. Meerderheid is niet tevreden over de huidige realisatie van hun KPI s De meerderheid (58 procent) van de respondenten geeft aan niet tevreden te zijn over de huidige realisatie van hun KPI s. Het definiëren en vaststellen van de juiste waarde van een KPI vereist consistente en eenduidige informatie. Om dit te realiseren ligt de nadruk niet in het afzonderlijk meten van financiële en operationele kengetallen per afdeling, maar vooral in het meten en delen van KPI s tussen verschillende afdelingen onderling. Een stap verder is om KPI s samen met klanten en leveranciers vast te stellen en te delen. Hiervoor is zowel interne als externe integratie van bedrijfsprocessen nodig. Gestelde eisen en geplande verbeteringen De eisen gesteld aan voorraadbeheer zijn de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat deze de komende jaren nog verder zullen toenemen. Uit de survey blijkt: De belangrijkste eisen gesteld aan voorraadbeheer zijn nog steeds service verbeteren en het reduceren van voorraadkosten; Recent uitgevoerde structurele verbeteringen binnen voorraadbeheer variëren sterk per organisatie. Bijvoorbeeld het invoeren van een voorraadsysteem in Excel tot het opzetten van een samenwerking met leveranciers; De geplande structurele verbeteringen binnen voorraadbeheer zijn met name implementeren van IT en verhogen van transparantie van de operatie; De aandachtsgebieden met de hoogste prioriteit het komende jaar zijn strategic network design, vendor managed inventory en multi-tier inventory optimization. 4

8 Het uitvoeren van goed voorraadbeheer is een uitdaging en zal een uitdaging blijven in de toekomst Voorraadbeheer staat steeds minder op zichzelf en is steeds meer geïntegreerd in de totale supply chain. De doelstellingen van supply chain management c.q. voorraadbeheer blijven wel hetzelfde: hogere klanttevredenheid, lagere voorraad en lagere operationele kosten. De reikwijdte is wel groter, alle voorraden in de gehele supply chain worden geoptimaliseerd en beheerst vanuit één geïntegreerd supply chain perspectief door centraal beheer of minimaal decentraal gecoördineerd beheer. Locale of regionale voorraadlocaties zullen steeds minder individueel worden beheerd. 5

9 2 Inleiding Capgemini heeft een onderzoek naar de status van voorraadbeheer binnen Nederland uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op voorraadbeheersing van gereed, discreet product bij groothandelsbedrijven en productieondernemingen met een make-to-stock productieconcept. Het doel van dit rapport is om inzicht te geven in de huidige status van voorraadbeheer binnen Nederland en mogelijke verbeteringen die gemaakt kunnen worden. Bedrijven zijn hiermee in staat om hun eigen voorraadbeheerfunctie te kunnen vergelijken met die van de rest van Nederland. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Capgemini aangevuld met de antwoorden van 40 organisaties die de online survey hebben ingevuld gedurende het voorjaar van De 40 organisaties zijn hoofdzakelijk verdeeld over 5 verschillende sectoren (groothandel, voedingsindustrie, detailhandel, industrie en logistiek), waarin groothandel het grootste aandeel heeft. De grootste groep onder de respondenten heeft een omzet van 100 tot 250 miljoen euro en beheert 1000 tot SKU s. 6

10 3 Status voorraadbeheer De onderwerpen in de survey, zijn ingedeeld naar de volgende vier thema s: Organisatie; Operatie; Automatisering voorraadbeheer; KPI s en rapportage. De thema s, inclusief resultaten, worden behandeld aan de hand van een maturity matrix voor voorraadbeheer. In een maturity matrix wordt het ontwikkelingspad weergegeven voor de verschillende stadia van volwassenheid waarmee een organisatie een bepaald voorraadbeheerproces voorraadbeheerproces uitvoert. Aan de hand van deze voorbeelden is een organisatie mede in staat zichzelf te positioneren en concrete verbeterstappen te definiëren. Samenvatting Maturity Matrix Voorraadbeheer Recognizing Organisatie Geen heldere verantwoordelijkheid vaststellen norm servicegraad. Onafhankelijk vooraadbeheer per voorraadlocatie. Understanding Periodiek meten realisatie servicegraad. Op aanvraag inzicht in andere voorraadlocaties. Managing Heldere verantwoordelijk woordelijkheid vaststellen norm servicegraad. Mastering Excellence Structureel overleg logistiek en verkoop en coördinatie over meerdere locaties. Strategische samenwerking met leveranciers en klanten. Centrale aansturing. Operatie Reactief en gebruik van één voorraadbeheersmodel. Meerdere Voorraadbeheersmodellen en adhoc optimalisatie. Regelmatige tige optimalisatie lisatie van model, processen en parameters. ters. Continue aanpassingen gehanteerde modellen, processen en parameters. Integratie van processen met klanten en leveranciers. AutomatiseAutomatise ring voorraadvoorraad be beheer Geen specifieke IT ondersteuning. Stand-alone oplossing voor voorraadbeheer. Stand-alone alone oplossing met koppeling naar inkoopinkoop systeem. Integratie van voorraad beheer met overige bedrijfsprocessen Automatische gegevensdeling met leveranciers en klanten (EDI, XML). KPI s en rapportage Financiële KPI s per afdeling. Operationele KPI s per afdeling bepaald en afzonderlijk gemeten. Automatisch tisch gegeneerde neerde KPI s. Integratie KPI s tussen verschillende afdelingen. Integratie KPI s met klanten en leveranciers. 7

11 3.1 Organisatie Het vaststellen van de gewenste servicegraad en hoe hoe de voorraad wordt aangestuurd, zijn twee belangrijke drijfveren in de organisatie van het voorraadbeheer. Idealiter wordt de verantwoordelijkheid over het vaststellen van de servicegraad gedeeld met klanten en leveranciers (Excellence). Dan wordt de meest optimale afweging gemaakt tussen tussen de kosten van voorraad houden en de kosten van neenee verkoop. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de norm van de servicegraad ligt vooral bij directie en verkoop onder de respondenten. De aansturing van het voorraadbeheer vindt idealiter centraal centraa plaats met een maximale transparantie van informatie voor alle interne afdelingen, klanten en leveranciers. Hierdoor kan de meest optimale afweging worden gemaakt hoeveel voorraad waar neer te leggen en vanuit waar een klant het beste kan worden beleverd Uit de survey blijkt dat 35 procent van de respondenten geen of beleverd. gedeeltelijke centraal voorraadbeheer heeft. Maturity Matrix Organisatie Recognizing Understanding Managing Mastering Excellence Verantwoordelijkheid vaststellen norm servicegraad VerantwoordeVerantwoorde lijkheid norm servicegraad niet vastgelegd. Periodiek meten realisatie servicegraad. Realisatie servicegraad niet gemeten. Voorraad-beheer Voorraad wordt op elke voorraad voorraad-locatie apart uitgevoerd. Geen onderlinge afstemming en inzichten in elkaars voorraden. Op aanvraag inzicht in elkaars voorraden. Verantwoordelijkheid vaststellen norm servicegraad en realisatie is helder. Vaststellen servicegraad onderdeel van structureel overleg tussen verkoop en operatie (bijv. S&OP). Aansturing voorraadbeheer Inzicht in actuele Centrale voorraad op alle coördinatie met locaties voor alle decentrale voorraad-beheerders. verantwoorde verantwoordelijkheid voorraadvoorraad Afstemming beheer. voorraad-beheer tussen Klanten en voorraadlocaties leveranciers vindt op adhoc basis hebben inzicht in plaats. voorraad voorraad-hoogtes. Vaststellen servicegraad en meten realisatie vindt gezamenlijk plaats met klanten en leveranciers (bijv. CPFR, VMI) Centrale verantwoordelijkheid en aansturing. Inzicht in actuele verkoop realisatie, verkoopverwachting, voorraden en levertijden van klanten en leveranciers en vice versa Verantwoordelijkheid stellen norm servicegraad De servicegraad maakt onderdeel uit van de verkoopstrategie en de waarde propositie die de organisatie biedt. De directie heeft de verantwoordelijkheid om in ieder geval g in grote lijnen de product-markt strategie te bepalen van waaruit de norm van de servicegraad af te leiden is. Bijvoorbeeld als gekozen wordt voor kostenleiderschap voor een product-markt product markt combinatie dan hoort daar over het 8

12 algemeen een lagere norm voor servicegraad bij als voor kwaliteitsleiderschap wordt gekozen. De servicegraad wordt hier gedefinieerd als de norm voor percentage out of stock (nee-verkoop). De norm van de servicegraad is een bepalende parameter voor het voorraadbeheer en bepaalt voor een grote mate de inrichting van het voorraadbeheer. Het daadwerkelijk stellen van de norm van de servicegraad is idealiter een afweging tussen de kosten om een bepaald serviceniveau te realiseren en de verwachte omzet die wordt behaald als een bepaald serviceniveau wordt gehaald. Over de verwachte omzet zal verkoop een uitspraak moeten doen en over de kosten om een serviceniveau te bereiken zal supply chain een uitspraak moeten doen. Volwassen organisaties hebben een goedlopend Sales & Operations Planning proces. Het vaststellen van de norm gebeurt in consensus tussen verkoop en supply chain waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij verkoop of directie. Een stap verder (Excellence) is om de voorraadplanning samen vorm te geven met klanten of leveranciers met concepten als Vendor Managed Inventory (VMI) of Collaborative, Planning, Forecasting en Replenishment (CPFR). De servicegraad bij de respondenten wordt grotendeels bepaald door de directie (38 procent) en marketing en verkoop (28 procent). Het maakt hierbij niet uit hoe groot de organisatie is. Ook bij grotere organisaties, gemeten in omzet en personeel, kan de directie verantwoordelijk zijn. Het relatief hoge aandeel van supply chain in het bepalen van de norm voor servicegraad impliceert dat supply chain een belangrijke dan wel leidende rol heeft in het bepalen van de bedrijfsstrategie. Supply chain is verantwoordelijk voor het vaststellen van de norm van de servicegraad onder 21 procent van de respondenten. Gezamenlijk afstemming tussen supply chain en verkoop vind in enkele gevallen plaats onder de respondenten (Mastering). Wel moet duidelijk zijn wie bij gezamenlijk afstemming de eindverantwoordelijkheid draagt. Verantwoordelijkheid bepalen norm servicegraad ligt vooral bij directie en marketing & verkoop 38% Directie 28% Marketing & Verkoop 7% Gezamenlijke afstemming 21% Supply chain Inkoop 3% Niet vastgelegd 3% 0% 10% 20% 30% aandeel respondenten 40% 9

13 De voorraadhoogte kan worden berekend op basis van gewenste servicegraad, levertijden en vraagverwachting. Het ligt voor de hand dat het stellen van de norm voor de voorraadhoogte dan ook wordt bepaald door supply chain. Een goed inzicht in de gerealiseerde servicegraad, levertijden en verwachte vraag is een vereiste hierbij. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de voorraadhoogte onder de respondenten ligt met name bij supply chain (45 procent). Directie en marketing & verkoop bemoeien zich in principe niet met het daadwerkelijke voorraadniveau. Zij stellen alleen de norm voor de servicegraad en de vraagverwachting. Op basis hiervan bepaalt supply chain de voorraadstrategie die daarbij hoort. Toch heeft ongeveer een kwart van de respondenten aangegeven dat de directie zelf verantwoordelijk is voor het bepalen van de norm van de voorraadhoogte en in 14 procent van de gevallen dat de afdeling verkoop verantwoordelijk is. Verantwoordelijkheid bepalen norm voorraadhoogte ligt niet altijd bij supply chain Directie 24% Marketing & Verkoop 14% Supply chain 45% Productie 3% Inkoop 10% Finance 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% aandeel respondenten Aansturing voorraadbeheer Centraal aangestuurd voorraadbeheer geeft de mogelijkheid om de totale voorraad in de keten zo optimaal mogelijk in te richten. Voorraad kan efficiënter centraal worden beheerd in vergelijking met decentrale locale optimalisatie. Een centrale besturing kan een optimale afweging maken tussen de hoogte van de voorraad centraal en decentraal, wat resulteert in een lagere totale voorraad en betere service naar de klant (multi-tier inventory optimization). Daarnaast kan op centraal niveau de afweging worden gemaakt vanuit welke voorraadlocatie een klant wordt beleverd. Bijvoorbeeld het kan efficiënter zijn om in sommige gevallen minder voorraad aan te houden op een decentrale locatie en (incidenteel) een order te leveren vanuit een centrale voorraadlocatie of andere decentrale locatie. Een centraal aangestuurde voorraad vereist ook dat er inzicht is in alle voorraden op alle voorraadpunten door middel van gekoppelde decentrale IT-systemen of één integraal IT-systeem. 10

14 De verantwoordelijkheid voor de vraagvoorspelling en verkoop ligt idealiter ook centraal als het voorraadbeheer centraal wordt uitgevoerd. De vraagvoorspelling veroorzaakt de voorraadkosten (hogere vraagvoorspelling levert een hogere voorraad op) en het is beter om de verantwoordelijkheid in één hand te houden. Dit dwingt deze partij tot het maken van een optimale vraagvoorspelling. Deze partij voelt zowel de pijn van een te hoge vraagvoorspelling (hoge voorraadkosten) of een te lage vraagvoorspelling (slechte servicegraad). Als deze verantwoordelijkheid is gescheiden dan is er een risico dat een te optimistische vraagvoorspelling wordt gemaakt. In geval van gescheiden verantwoordelijkheid zijn goede KPI s en afspraken tussen de voorraadbeheerders en vraagvoorspellers, veelal logistiek en verkoop, essentieel. Als dit niet goed lukt, dan kan het voorraadbeheer toch beter decentraal worden belegd ondanks de hogere kosten die dat met zich meebrengt. Ongeveer een derde (35 procent) van de respondenten in de survey heeft geen of gedeeltelijk centraal voorraadbeheer. Het voorraadbeheer niet of gedeeltelijk gecentraliseerd bij 35 procent van de respondenten n.v.t. 13% niet centraal 16% centraal 53% gedeeltelijk centraal 19% Als de verantwoordelijkheid over de voorraad centraal ligt, hoeft het eigendom van de voorraad niet per se centraal te liggen. De meerderheid van de respondenten heeft centraal voorraadbeheer, terwijl het eigendom van de voorraad centraal ligt bij 36 procent van de respondenten. Eigenaarschap voorraad gecentraliseerd onder 36 procent van respondenten n.v.t. 13% centraal 36% niet centraal 35% gedeeltelijk centraal 16% 11

15 3.2 Operatie Het behouden van bestaande klanten en het winnen van nieuwe klanten hangt onder andere af van de gerealiseerde servicegraad. Het kunnen naleven van deze servicegraad hangt op zijn beurt af van de efficiëntie en effectiviteit van de dagelijkse operatie. De ideale dagelijkse uitvoering van het voorraadbeheer (Excellence) omvat: Het continu opschonen van incourante voorraad; Het kiezen van het juiste voorraadbeheersmodel passend bij de karakteristieken per SKU; Het continu aanpassen van voorraadparameters op de actuele vraagvoorspelling; Integreren van voorraadplanning intern, met klanten en leveranciers; Het continu synchroniseren van de fysieke en administratieve voorraad. De resultaten uit de survey laten zien dat: Het opschonen van incourante voorraad is bij de grote meerderheid geen continu proces; De helft van de respondenten geeft aan gebruik te maken van meerdere voorraadbeheersmodellen in het voorraadbeheer. Het BS (variabele bestelhoeveelheid en variabele ordergrote) voorraadmodel wordt het meest gebruikt; Herziening voorraadparameters vindt jaarlijks plaats of minder vaak dan jaarlijks onder 42 procent van de respondenten; Voorraadbeheer is voornamelijk intern geïntegreerd (productie, inkoop en verkoop) tussen afdelingen; De meerderheid (63 procent) van de respondenten maakt geen verschil in de methode of frequentie per artikelgroep. De meest gebruikte methoden voor het uitvoeren van voorraadcontrole zijn cycle counting en jaarlijkse inventarisatie. 12

16 Maturity Matrix Organisatie Orga Recognizing Geen opschoning incourante voorraad. Één voorraad model voor alle producten. Geen aanpassing voorraadbeheer parameters. Reactief, voorraad planning wordt gemaakt op basis van het huidige voorraadniveau. Controle tussen fysieke en administratieve voorraad vindt niet plaats. Understanding Managing Mastering Incourante voorraad Maandelijkse evaluatie Evaluatie en en opschoning opschoning van incourante voorraad. incourante voorraad continu (dagelijks) proces. Voorraadbeheersmodel Voorraadmodellen Periodieke aanpassing Continu aanpassing aangepast per groep voorraadmodellen per voorraadmodellen. producten op basis van individueel product. Er wordt gebruik ABC / XYZ analyse. gemaakt van optimalisatie software. Voorraadparameters Ad hoc aanpassing Periodieke handmatige Regelmatige (week voorraadbeheer aanpassing (kwartaal, /maand) handmatige parameters. jaar) voorraadbeheer aanpassing van voorraadbeheer parameters op basis van realisatie. parameters. Voorraadplanning Jaarlijkse evaluatie en opschoning van incourante voorraad. Voorraadplanning wordt uitgevoerd op basis van historische verkoopdata. Er wordt uitgegaan van één vraagvoorspelling in het bedrijf vanuit verkoop & marketing. Voorraadplanning is geïntegreerd met meerdere afdelingen / processen binnen het bedrijf. Voorraadnauwkeurigheid Controle vindt jaarlijks Controle vindt plaats Controle vindt / periodiek plaats middels cycle plaats middels counting. middels volledige meerdere methodes telling. voor verschillende productgroepen (bijv. cycle counting, controle tijdens het orderpicken). Excellence Incourante voorraad is nihil door continue aanpassing voorraad op vraagverwachting. Gezamenlijke afstemming voorraadmodellen met klanten en leveranciers. Continue automatische aanpassing van voorraadbeheer parameters op basis van vraagvoorspelling. Voorraadplanning is geïntegreerd met leveranciers en klanten. Controle vindt ook volledig geautomatiseerd plaats (bijv. bij elke pick) m.b.v. juiste IT ondersteuning Incourante voorraden Als een bepaalde voorraad wordt geïdentificeerd als niet meer verkoopbaar (incourant), dan is het zaak om zo snel mogelijk hiervan af te komen. Ondanks logisch lijkende argumenten om de incourante voorraad te houden zoals het is al betaald, misschien hebben we het nog nodig, wellicht verkopen we het nog of we kunnen het niet afboeken, dat is slecht voor de resultaten. Ten eerste, hoe sneller incourante of overbodige voorraad kan worden verkocht verk hoe groter de kans dat hier nog een nuttige alternatieve bestemming voor kan worden gevonden en een goede prijs voor kan worden verkregen. Snelheid kan ook voorkomen dat de incourante voorraad moet worden vernietigd. Ten tweede, hoe eerder de incourante incourante voorraad uit het magazijn wordt genomen, hoe eerder deze ruimte weer beschikbaar komt voor bruikbare voorraad. Ten derde, kosten gerelateerd aan voorraad worden vermeden zoals; kosten van geïnvesteerd vermogen, verzekering, belasting en kosten gemoeid met m het hanteren en administreren van deze voorraad. Concluderend leidt het opschonen van de 13

17 incourante voorraad tot een reductie van de kosten. Het vrijgekomen vermogen zou dan eventueel aangewend kunnen worden voor andere doeleinden. Het opschonen van incourante voorraad is idealiter een doorlopend proces. Op basis van de actuele vraagverwachting wordt continu geëvalueerd wat de gewenste voorraadhoogte is en worden continu acties ondernomen om de incourante voorraad op te schonen. Het opschonen van voorraden betekent dat de boekwaarde van de voorraad op de balans wordt verlaagd. Dit zal als verlies moeten worden genomen op de winst en verliesrekening. Door te lang te wachten met het opschonen van incourante voorraad kan dit opstapelen en een forse afboeking worden. De weerstand tot het nemen van deze afboeking wordt daarmee ook groter. Hoe langer men wacht met het opschonen van incourante voorraad, hoe moeilijker het is om ervan af te komen. De frequentie om de incourante voorraden op te schonen varieert onder de respondenten van dagelijks tot bijna nooit. Het opschonen van de incourante voorraad is bij de grote meerderheid onder de respondenten geen doorlopend proces, een maandelijkse opschoning van de incourante voorraad komt het meest voor. Een klein gedeelte van de respondenten (6 procent) schoont de incourante voorraad vaker op dan wekelijks. aandel van respondenten Opschonen incourante voorraad bij grote meerderheid van respondenten geen doorlopend proces 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% frequentie acties opschoning incourante voorraden De ontwikkeling van de incourante voorraad de afgelopen jaren geeft een wisselend beeld. De grootste groep (47 procent) geeft aan dat de hoeveelheid incourante voorraad ongeveer gelijk is gebleven en 37 procent geeft aan dat de incourante voorraad minder is geworden. Bij de minderheid (17 procent) van de respondenten is de incourante voorraad toegenomen. 14

18 Incourante voorraad laatste jaren vooral gelijk gebleven of minder geworden minder geworden 37% ongeveer gelijk gebleven 47% toegenomen 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% aandeel respondenten Voorraadbeheersmodellen Een voorraadbeheersmodel moet passen bij het vraagpatroon en de karakteristieken van de SKU s. Vooral als er grote verschillen zijn in vraagpatronen tussen SKU s en overige karakteristieken zoals fase in productlevenscyclus, kostprijs en relatief belang voor klant, is het zinvol om verschillende voorraadbeheersmodellen te hanteren voor verschillende SKU groepen of zelfs individueel per SKU. Ten eerste is een indeling van SKU s op basis van de fase in de productlevenscyclus en strategische waarde belangrijk. Producten die net op de markt zijn gezet moeten anders worden beheerd dan bijvoorbeeld producten die binnenkort niet meer worden verkocht. Daarnaast is het ook belangrijk te kijken naar de strategische waarde van de SKU s enerzijds voor je klanten en anderzijds wat de waarde is van de SKU s voor je leveranciers of productie. Voor producten die van essentieel belang zijn voor de klant wil men wellicht een hogere servicegraad of leverbetrouwbaarheid realiseren. Met betrekking tot de inkomende stroom (productie of leveranciers) is het goed om te kijken hoeveel alternatieven er zijn, is er bijvoorbeeld sprake van een toeleveringsrisico. Als deze indeling is gemaakt kan men vervolgens de SKU s verder indelen op basis van pareto analyses (ABC-analyses). Daarmee kan inzicht worden verkregen welke SKU s het grootste aandeel in de omzet vertegenwoordigen, welke verantwoordelijk zijn voor de grootste voorraadwaarde, welke de grootste omloopsnelheid hebben, etc. Het idee is om de meeste aandacht te besteden aan de belangrijke SKU s (A-groep uit ABC-analyse) ten koste van minder belangrijke SKU s (C-groep). De beheersmodellen kunnen verschillen per SKU groep. De helft van de respondenten geeft aan gebruik te maken van meerdere voorraadbeheersmodellen in het voorraadbeheer. De meerderheid (78 procent) maakt gebruik van het BS model voor in ieder geval een gedeelte van de SKU s, waarmee zowel het bestelmoment als de bestelhoeveelheid variabel is. Het voordeel van dit model is dat de voorraadhoogte flexibel kan worden aangepast op basis van de vraag zodat de voorraadkosten laag kunnen blijven. Deze flexibiliteit gaat vaak wel gepaard met hogere (administratieve) bestel- en transportkosten. Het BS model is vooral bruikbaar voor SKU s met een hoge waarde en als nadruk ligt op het beheersen van de voorraadkosten. Voor SKU s met een lage waarde kan het gunstiger zijn een vaste hoeveelheid te bestellen (BQ model). Voor SKU s met een lage 15

19 omloopsnelheid kan een vast bestelmoment administratieve en logistieke voordelen leveren (SS of SQ model). BS voorraadmodel meest gebruikt BS model BQ model SS model SQ model Anders 0% 20% 40% 60% 80% 100% aantal respondenten (meerdere antwoorden mogelijk) De standaard voorraadbeheersmodellen worden bepaald door het bestelmoment en de bestelhoeveelheid. Het bestelmoment kan vast of variabel zijn en de bestelhoeveelheid kan vast of variabel zijn. Er zijn totaal vier verschillende varianten, zie de tabel hieronder. Model Uitleg Voordeel Nadeel BS model Variabel bestelmoment (bestellen als voorraad onder minimum komt) en variabele bestelhoeveelheid. Lagere voorraadkosten Hogere bestelkosten en transportkosten BQ model Variabel bestelmoment (bestellen als voorraad onder minimum komt) en vaste bestelhoeveelheid. Lagere transportkosten Hogere bestelkosten ss model Vast bestelmoment en variabele bestelhoeveelheid (bestelgrootte hangt af van de werkelijke voorraad). Lagere bestelkosten Hogere transportkosten sq model Vast bestelmoment en vaste bestelhoeveelheid. Lagere bestelen transportkosten Hogere voorraadkosten De afzethoeveelheid van een SKU wordt het meest gebruikt onder de respondenten (71 procent) voor de keuze voor een voorraadbeheersmodel. Kostprijs van een SKU (26 procent) en fase in de product-levenscyclus (19 procent) wordt ook gebruikt om de keuze te maken voor het voorraadbeheersmodel. In sommige gevallen wordt het voorraadbeheersmodel bepaald door aanvoer of productie wat in feite betekent dat de voorraadhoogte grotendeels wordt bepaald door productie of leverancier. Indien dit model leidt tot een strategische samenwerking tussen leveranciers en klanten, spreekt men over een volwassen vorm (Excellence) van voorraadbeheer. 16

20 Overige karakteristieken die worden genoemd waarop de keuze voor een voorraadbeheersmodel wordt gemaakt zijn: Seizoenspatronen; Vraagfluctuaties; Mogelijkheden van de gebruikte software; Aantal afnemers; Klantgestuurd; Verpakkingseenheid. Basis voor keuze voorraadmodel per artikelgroep met name afzethoeveelheid afzethoeveelheid 71% kost/verkoopprijs 26% fase in product-levenscyclus 19% Bepaald door 6% Anders 29% 0% 20% 40% 60% 80% Aantal respondenten (meerdere antwoorden mogelijk) Voorraadparameters De optimale instelling van voorraadparameters per SKU (bijv. minimale bestelhoeveelheid, veiligheidsvoorraadniveau, op welk voorraadniveau bestellen, levertijd, verwachte vraag en gewenste servicegraad.) veranderen continu en worden idealiter dan ook continu herzien. Het continu goed instellen van de voorraadparameters zorgt ervoor dat de voorraadhoogtes ook steeds goed worden ingesteld en teveel of te weinig voorraad wordt voorkomen. De herzieningsfrequentie van voorraadparameters varieert ook per product. Bijvoorbeeld, de voorraadparameters worden vaker herzien in geval van snellopers, bij marktintroducties of specifieke marktontwikkelingen. Hoe vaak de parameters worden herzien varieert per respondent van dagelijks tot meerjaarlijks of nooit. Opmerkelijk is dat het grootste gedeelte (42 procent) van de respondenten jaarlijks of minder vaak de voorraadparameters herziet. Een continu herziening (wekelijks of vaker) van de parameters wordt bij 19 procent van de respondenten toegepast (Mastering of Excellence). 17

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

Hoeveel geld houdt u in voorraad?

Hoeveel geld houdt u in voorraad? Hoeveel geld houdt u in voorraad? E-book voorraadoptimalisatie better results together Voorraadoptimalisatie Zo maar technologie gebruiken is een nadeel en geen voordeel. Natuurlijk, als ze verstandig

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag?

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 31-12-2012 / WP.11.2012 / versie 1.0 Eerder verschenen als expert artikel in Logistiek.nl Hoe krijg

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

easyfairs Transport & Logistiek 2010

easyfairs Transport & Logistiek 2010 easyfairs Transport & Logistiek 2010 learnshop Voorraad reduceren met behoud van servicelevels! Henk Meulenbroeks / Kees van Oostrum EVO Bedrijfsadvies EVO Onze behartigt leden zijn de verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Agenda 1 2 3 Xeleos Health Care Solutions:Missie, Algemeen, Aanpak Onze oplossingen Referenties Xeleos Health Care Solutions: Onze Missie

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld

Voorraadbeheer met. behulp van WMS (magazijnbeheer) Edwin Nicolai. Erik van Westerveld met Edwin Nicolai Erik van Westerveld behulp van WMS (magazijnbeheer) Ontwikkelingen in de markt Warehousing steeds meer een commodity; Snelheid wordt belangrijker: van warehouse cross-dock; Product life

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen.

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen. Trainingen Algemeen Q3 Concept heeft een bewezen softwareconcept ontwikkeld op het gebied van onderhoudsbeheer voor een onbeperkt aantal gebruikers. Q3 is het onderhoudsbeheersysteem waarmee oa. zowel

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Baarn, 19 november 2014 In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch IG&H Consulting & Interim Voorraad optimalisatie

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Horeca Analyse. Meten is uiteindelijk weten

Horeca Analyse. Meten is uiteindelijk weten Horeca Analyse HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik

Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Beter inzicht in winkelprestaties met Qlik Bedrijfsnaam: Branche: Implementatie: Afdeling: Bike Totaal Retail QlikView Control, Marketing, Productmanagement Waar we voorheen alle data eerst moesten afstemmen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY

ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY ULTIMAX WHOLESALE HOU UW RENDABILITEIT ONDER CONTROLE ADULTIMA IMPROVING BUSINESS PRODUCTIVITY Onze voorraad wordt nu realtime bijgewerkt. En met voicepicking hebben we de uitlevergraad fors verbeterd.

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX

Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX Destil tackelt elke logistieke uitdaging met Microsoft Dynamics AX De IT van Destil BV bevatte zoveel maatwerk, dat het de groei van de groothandel belemmerde. Een modern ERP systeem geeft weer ruimte

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning

Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Managementsamenvatting Zes valkuilen bij capaciteit- en scheepsplanning Ontdek hoe u scheepsproductiviteit maximaliseert en uw winstmarges optimaliseert MARITIEME PLANNING Vlootplanning en de uitvoering

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Cars Analyse. Meten is uiteindelijk weten

Cars Analyse. Meten is uiteindelijk weten Cars Analyse CarsConnect is een totaalconcept voor de automotive branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang, IP pinnen,

Nadere informatie

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX LMS Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One vormt een ongeëvenaarde combinatie functionaliteiten voor

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Voorraad van Ist naar Soll

Voorraad van Ist naar Soll Voorraad van Ist naar Soll Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 14-10-2012 / WP.03.2012 / Versie 1.0 0 Inleiding Op een kille lente ochtend staart Jan Evers, CEO van Smalltalk Logistics

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Rabo Supplier Finance

Rabo Supplier Finance Rabo Supplier Finance Voor extra liquiditeit in de supply chain Supplier Finance 1 Supplier Finance Een introductie 2 Supplier Finance proces Supplier Finance in vier stappen 3 Supplier Finance voordelen

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie