Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt de omvang van de voorraad bepaald? 1.2 Waarom moet er een voorraad van geneesmiddelen in de apotheek aanwezig zijn? 1.3 Een voorraad geneesmiddelen wordt aangehouden om drie doelen na te streven. Welke doelen? 1.4 Een belangrijke functie bij het aanhouden van een voorraad is de bufferfunctie. Verklaar wat deze bufferfunctie betekent voor een apotheek of een groothandel. 1.5 De groothandel is collecterend en distribuerend. Leg uit wat deze twee termen betekenen. 1.6 Als er sprake is van slecht voorraadbeheer en er wordt weinig toezicht gehouden op onnodige voorraadvorming, dan kan dit de kosten veroorzaken. Welke kosten worden verminderd als de apothekersassistenten op de goede manier toezicht houden op de juiste hoeveelheden van de voorraad? 1.7 Om een voorraad op peil te houden worden er dagelijkse bestellingen geplaatst bij de groothandel. Het plaatsen van een bestelling veroorzaakt bestelkosten. Wat wordt verstaan onder de optimale bestelhoeveelheid? 1.8 Als geneesmiddelen worden ingekocht, wordt er een inschatting gemaakt hoeveel en welke geneesmiddelen er jaarlijks nodig zijn. Op basis van welke gegevens wordt deze inschatting gemaakt? Waar worden deze gegevens verzameld? 1.9 Het voorraadbeheer wordt via een computersysteem en apotheekmedewerkers aangestuurd. Het bestel- en voorraadsysteem levert belangrijke gegevens over de voorraad van de apotheek. Het is niet mogelijk om alle geneesmiddelen die in de handel zijn steeds op voorraad te houden. Daarom wordt de aanwezige voorraad regelmatig gecontroleerd door apotheker en apothekersassistenten. Wat houdt deze controle van de voorraad in? 1.10 Welke twee belangrijke punten worden door een optimale voorraad op een zo gunstig mogelijke manier in balans gehouden? 1.11 Welke kosten zijn bij een optimale voorraad minimaal? 1.12 Bij de optimale voorraad van een geneesmiddel is de vastgestelde hoeveelheid voorraad altijd berekend en bepaald. Deze hoeveelheid wordt vastgesteld op basis van drie verschillende factoren die een rol spelen. Welke factoren zijn dit? 1.13 Veranderingen in het assortiment hebben invloed op de gehele organisatie en planning van een optimale voorraad. Welke belangrijke activiteiten mag een apothekersassistent hierbij nooit over het hoofd zien? Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? 2.1 Noem enkele voorbeelden van logistieke problemen in de apotheek. 2.2 Het verloop van de logistiek in een apotheek is afhankelijk van het logistieke management. Wat betekent dit? 2.3 Logistiek volgt een traject van de geneesmiddelenstroom naar de uiteindelijke patiënt. (Dit traject is afgebeeld in figuur 2.) Beschrijf hoe dit traject verloopt. 2.4 Wat wordt verstaan onder patiëntenlogistiek? 2.5 Wat is het begin en wat het eindpunt van de farmaceutische keten? 2.6 Het schema in figuur 3 geeft een duidelijk beeld hoe logistiek in de farmaceutische markt beweegt. Beschrijf de schakels in deze distributieketen.

2 2.7 Waar wordt de basis van de logistiek gelegd? 2.8 Wat is de doelstelling van een goede logistiek? 2.9 Is de basis voor een goede logistiek eenmaal gelegd, dan is het belangrijk dat deze goed beheerd wordt. Wie spelen hierin de hoofdrol? 2.10 Als de basis voor de logistiek is gelegd en deze wordt goed beheerd, dan kan dit gezamenlijk leiden tot een goede logistiek in de geneesmiddelenvoorraad. Noem enkele voordelen waartoe dit kan leiden Om de geneesmiddelenbestelling in goede banen te leiden wordt een bepaalde opbouw in de logistiek ervan gevolgd. Noem drie belangrijke activiteiten hiervan Waarmee heeft logistiek altijd te maken? 2.13 Wat wordt onder de grondvorm van de logistiek in de apotheek verstaan? 2.14 Geef een opsomming van de ruimten waarin een apotheek ingedeeld kan zijn Logistiek heeft altijd te maken met een goederenstroom. Hoe wordt deze goederenstroom in de apotheek genoemd? 2.16 Beschrijf de doorstroom van geneesmiddelen op recept in de apotheek Geef een specifiek voorbeeld van logistiek van een geneesmiddel op recept in de apotheek Wat is logistiek management? 2.19 Een goed bestelsysteem heeft een vaste structuur. Binnen deze structuur zijn de bestellingen van die apotheek met de groothandel afgestemd. Hoe wordt eraan gewerkt dat deze structuur leidt tot een optimale voorraad? 2.20 Noem de werkzaamheden die door een apothekersassistent worden gedaan, waardoor er dagelijks een bijdrage aan de logistiek van het voorraadbeheer wordt geleverd Het aanbrengen van veranderingen in de theoretische voorraad van het bestelsysteem gebeurt meestal handmatig door de apothekersassistenten. Waarom is het belangrijk dat de apothekersassistent dit alert en nauwkeurig bijhoudt? Hoofdstuk 3 Inkoop 3.1 Wat is het doel van inkopen? 3.2 Wat betekent een hoog niveau van dienstverlening? 3.3 Welke factoren spelen een rol bij de keuze van een groothandel? 3.4 De inkoop van de apotheek kan vanuit twee invalshoeken bekeken worden. Noem deze twee en geef een beschrijving waaruit de verschillen blijken. 3.5 De inkoop wordt geregeld bij die groothandel die voor de apotheek de meest gunstige voorwaarden voor inkoop heeft. De keuze van die groothandel wordt bepaald naar aanleiding van een leveranciersdoorlichting. Leg uit wat dit inhoudt. 3.6 Wat zijn defecturen? 3.7 Door veranderingen en ontwikkelingen in de farmaceutische markt veranderen de benodigde voorraad en het inkoopgedrag steeds. Welke twee soorten veranderingen in de voorraad en het inkoopgedrag hebben hiermee te maken? 3.8 Hoe komt het dat er parallelimport van geneesmiddelen uit het buitenland is ontstaan? 3.9 Het niveau van dienstverlening hangt nauw samen met de manier van inkopen. Hoe kan een hoog niveau van dienstverlening op korte termijn worden bereikt? 3.10 Wie heeft de meeste invloed op het dagelijkse voorraadbeheer? 3.11 Waardoor ontstaat er in de praktijk soms een verschil tussen de theoretische voorraad en de fysieke voorraad? 3.12 In de periode tussen het inkopen en afleveren van de voorraad geneesmiddelen, heeft de voorraad een financiële waarde. Leg uit op welke manier dit een kostenpost voor de apotheek is. Hoe worden deze kosten genoemd?

3 3.13 Wat is omzetsnelheid? 3.14 Waarom is de afleverhistorie van een apotheek belangrijk voor het inkoopgedrag van die apotheek? 3.15 De voorraadhoogte en het productassortiment bepalen het niveau van dienstverlening en daarmee de optimale voorraad. Op welke manier hebben de cliënten invloed op het niveau van dienstverlening? Hoofdstuk 4 Voorraad producten en productgroepen 4.1 Waarom worden geneesmiddelen volgens een vast systeem opgeborgen? Geef een voorbeeld. 4.2 Wat wordt verstaan onder een productgroep? 4.3 Noem minstens vijf voorbeelden van productgroepen die in de apotheek voorkomen. 4.4 Beschrijf wat voorraadbreedte betekent. 4.5 Wat is voorraadhoogte? 4.6 Wat is de voorraaddiepte van een productgroep of het gehele assortiment? 4.7 Wat houdt een cyclusvoorraad in? 4.8 Wat wordt onder een veiligheidsvoorraad verstaan? 4.9 Waarom wordt er bij het vaststellen van de hoeveelheid van een veiligheidsvoorraad rekening gehouden met het gewenste niveau van dienstverlening? 4.10 Wat is een fysieke voorraad? 4.11 Beschrijf wat het product- en assortimentsbeleid inhoudt Wat is parallelimport? 4.13 Welke vier soorten productcategorieën kent de farmaceutische branche? 4.14 Waarom kan specifieke magistrale receptuur niet in voorraad worden gehouden? Hoofdstuk 5 Voorraadbeheer 5.1 Waarop is voorraadbeheer hoofdzakelijk gericht? 5.2 Waarom is goed voorraadbeheer noodzakelijk? 5.3 Waarom is het belangrijk een optimale voorraad na te streven? 5.4 Wat is inventariseren? 5.5 Waarom is het belangrijk de voorraad regelmatig te inventariseren? 5.6 Alle apotheken worden geconfronteerd met veranderingen in de voorraad. Hoe ontstaan deze veranderingen? 5.7 Veranderingen van de voorraad moeten worden verwerkt in de logistiek van de apotheek. Wat houdt dit in? 5.8 Hoe kan een apotheekmedewerker succesvol inspringen op de veranderingen in de logistiek en voorraad? 5.9 Wat wordt door vraagvoorspelling op basis van de geneesmiddelenhistorie bepaald? 5.10 Wat is bestelfrequentie? 5.11 Welke drie onderwerpen spelen een rol in de vraagvoorspelling? 5.12 Hoe kan een hoge omzetsnelheid worden bereikt? 5.13 Hoe wordt een gemiddelde voorraad berekend? 5.14 In een apotheek wordt een relatief hoge gemiddelde voorraad aangehouden. Wat betekent dit voor de omzetsnelheid? Zal dit een hoge of een lage omzetsnelheid geven? Leg dit uit Een apotheek levert per jaar 1250 oogdruppels af. Gemiddeld zijn er 40 van deze oogdruppels op voorraad. Hoe hoog is de omzetsnelheid? Is dit een relatief hoge of

4 lage omzetsnelheid? Geef een conclusie tot welke actie dit kan leiden in het voorraadbeheer `Paraopi is een pijnstiller die nauwelijks wordt voorgeschreven. Zoals de geneesmiddelenhistorie van een apotheek aangeeft, is er in een jaar eenmaal 16 tabletten afgeleverd. Deze pijnstiller kost 103,00 euro per doosje van 20 tabletten. De apotheek heeft 50 doosjes van deze pijnstiller op voorraad. Wat betekent dit voor de kosten? 5.17 Waarom is het belangrijk de omzetsnelheid per geneesmiddel te bepalen? 5.18 Wat zijn de resultaten van een omzetsnelheid van een geneesmiddel die past bij de optimale voorraad? 5.19 Waarom geeft een hoge omzetsnelheid lagere voorraadkosten? 5.20 Maak de juiste keuze: Een duur geneesmiddel op voorraad met een lage O.S. geeft lage/hoge voorraadkosten. Een goedkoop geneesmiddel op voorraad met een hoge O.S. geeft lage/hoge voorraadkosten Voorraadbeheersing bestaat uit drie onderdelen. Welke onderdelen zijn dit? 5.22 Wat houdt het voorraadniveau in? Op welke manier wordt dit geregistreerd? 5.23 Wat gebeurt er als de computer de theoretische voorraad genereert? 5.24 Noem een voorbeeld wanneer de gewenste voorraad afwijkt van de theoretische voorraad en ook afwijkt van het voorraadniveau van dat geneesmiddel Welke problemen kunnen knelpunten in het voorraadbeheer geven? 5.26 Geef enkele voorbeelden van knelpunten in het voorraadbeheer Wat is de werkvoorraad? 5.28 Wat is de consequentie wanneer een veiligheidsvoorraad in een apotheek wordt aangehouden? 5.29 Waarom wordt een veiligheidsvoorraad van een apotheek vaak in de voorraadruimte bij de groothandel neergelegd? 5.30 In de voorraadlade ligt een hoeveelheid doosjes met een geneesmiddel met een vervaldatum. Een nieuwe bestelling van dat geneesmiddel wordt na ontvangst opgeborgen achter de doosjes die al in de voorraadlade liggen. Als dit geneesmiddel wordt afgeleverd, worden steeds de doosjes gepakt die vooraan liggen. Is dit FIFO of LIFO? 5.31 Wat betekent LIFO? 5.32 Wat is een vervaldatum? 5.33 Wat is een houdbaarheidstermijn? 5.34 Hoe kan de vervaldatum van een voorraad gecontroleerd worden? Hoofdstuk 6 Bestellingen 6.1 Op welke manier wordt de inkoop via een computerbestelsysteem vereenvoudigd? 6.2 Welke twee onderwerpen spelen bij het beheren van een voorraad altijd de hoofdrol? 6.3 Er zijn twee manieren om de bestelhoeveelheid te bepalen. Welke zijn dit? 6.4 Op welke twee manieren kan het bestelmoment bepaald worden? 6.5 Waarom is bij een optimale voorraad de voorraadhoogte bepalend? 6.6 Hoe kan de apothekersassistent een optimale voorraad goed beheren? 6.7 Hoe wordt een regelmatige voorraadaanvulling geregeld, zodat een optimale bestelhoeveelheid kan worden besteld? 6.8 Welke punten bepalen de optimale bestelhoeveelheid?

5 6.9 In de apotheek zijn twee bestelmethoden het meest praktisch, wanneer een optimale voorraad wordt nagestreefd. Geef een korte omschrijving van deze twee verschillende manieren De minimale voorraad van een oogdruppel is 10 flacons, de maximale voorraad is 50 flacons. Het bestelsysteem signaleert 8 flacons in voorraad. Besteld worden 40 flacons. Welke bestelmethode wordt hier gebruikt? 6.11 De minimale voorraad van een cholesterolverlager is 400 tabletten, de maximale voorraad is 1200 tabletten. Het bestelsysteem signaleert 367 tabletten. Hoeveel tabletten worden er besteld als de bestelhoeveelheid variabel is, maar het bestelmoment een vast tijdstip heeft? 6.12 De bestelhoeveelheid is afhankelijk van de kosten die de voorraadaanvulling meebrengt. Noem de twee kostensoorten die bepalend zijn voor de bestelhoeveelheid Een optimale bestelhoeveelheid is berekend uit kostenoverwegingen. Wat is dan het uitgangspunt? 6.14 Wat is de 80/20 regel? 6.15 Omschrijf hoe een voorraad is verdeeld volgens de ABC-analyse Het assortiment wordt aangeduid met een smal, breed of diep assortiment. Beschrijf voor de A-, B- en C-artikelen van de ABC-analyse hoe het assortiment wordt aangeduid. Hoofdstuk 7 Opslagsystemen 7.1 Waarom is de locatie belangrijk waar een geneesmiddel in de apotheek is opgeslagen? 7.2 Wat is een praktische plaats om geneesmiddelen met een hoge afleverfrequentie op te slaan? 7.3 Wat houdt het controleren van de bestelling precies in? 7.4 Welke indelingen van de voorraadkasten zijn mogelijk om de voorraad systematisch te kunnen opslaan? Geef van de genoemde mogelijke indeling ook een voorbeeld. 7.5 Beschrijf kort wat robotisering in een voorraadsysteem is. 7.6 Leg uit hoe in de praktijk het handmatig vullen van de voorraadruimte van de voorraadrobot in zijn werk gaat. 7.7 Leg uit hoe in de praktijk het automatisch vullen van de voorraadruimte van de voorraadrobot werkt. 7.8 Wat is een nadeel van het gebruik van alléén een voorraadautomaat? 7.9 Geef een korte beschrijving hoe een volautomatische robot werkt Waarom meet de robot de afmeting van de verpakking van een geneesmiddel? 7.11 De voorraadrobot werkt met een chaotische magazijnindeling. Wat is een chaotische magazijnindeling? 7.12 Wat zijn de voordelen van robotisering? 7.13 Wat zijn de nadelen van robotisering? Hoofdstuk 8 Farmaceutische groothandels 8.1 Waarom is de groothandel als schakel in de farmaceutische keten belangrijk? 8.2 Tussen welke bedrijven in de farmaceutische keten vormt de groothandel de schakel? 8.3 De groothandel levert onder andere aan de intramurale markt. Welke bedrijven zijn dit?

6 8.4 De groothandel biedt de apotheken een gevarieerd dienstenpakket aan, waarvan de apotheek gebruik kan maken. Noem enkele voorbeelden van de inhoud van zo n dienstenpakket dat een groothandel kan aanbieden. 8.5 Wat wordt bedoeld met de synergie die kan ontstaan wanneer apotheken en groothandel met elkaar gaan samenwerken? 8.6 Factoren op basis waarvan apotheken de toeleveranciers en groothandel kiezen hebben te maken met verschillende onderdelen van de dienstverlening. Noem enkele factoren. 8.7 Apothekers maken een keuze voor een groothandel op basis van een vergelijking van het assortiment en de diensten van de verschillende groothandels. De keuze gaat vaak tussen de groothandels die zijn volgesorteerd zijn. Wat betekent dit? 8.8 Zoek op en leg uit wat de Z-index inhoudt. 8.9 Welke geneesmiddelen zijn opgenomen in de geneesmiddelentaxe? 8.10 De samenwerking met een groothandel wordt in een contract geregeld. De afspraken worden vastgelegd in een jaarcontract. Welke onderdelen zullen in een dergelijk contract worden beschreven? 8.11 Wat wordt onder neen-verkopen verstaan? 8.12 Leg uit hoe JIT-leveringen verlopen voor geneesmiddelen Waarom worden het transport en de logistiek lastiger door Just-In-Time leveringen? 8.14 Noem enkele voordelen van JIT Wat houdt leveringsbetrouwbaarheid in? 8.16 Wat is vaak de oorzaak van een te hoge voorraad? 8.17 Waarom is een onbetrouwbare levering nadelig? 8.18 Hoe kan een groothandel zijn leveringsbetrouwbaarheid vergroten? Hoofdstuk 9 Vaste en variabele kosten 9.1 Waarom is inzicht in de voorraadkosten belangrijk voor de apotheekmedewerkers? 9.2 Wat zijn vaste kosten? 9.3 Wat zijn variabele kosten? 9.4 Noem enkele variabele kosten in een apotheek. 9.5 Wat is de grootste variabele kostenpost in een apotheek? 9.6 Wat is omzet? 9.7 De voorraadkosten worden onderverdeeld in drie soorten. Welke soorten zijn dit? 9.8 De opslagkosten worden berekend vanuit de drie R s. Beschrijf waarom deze drie R s kostenposten vormen. 9.9 Hoe ontstaan restvoorraden en waarom zijn deze een kostenpost voor de apotheek? 9.10 Hoe ontstaan bestelkosten? 9.11 Wat zijn neen-verkopen?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 De omvang van de voorraad geneesmiddelen is gebaseerd op de vraag (van de cliënt) en het aanbod (vanuit de apotheek) van het geneesmiddel. 1.2 Er is een voorraad van geneesmiddelen

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel

Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Elobase Detailhandel Extra rekenkatern aanvullend op het theoriehoofdstuk voorraadbeheer en bestellen kerntaak 2 Ondernemer / Manager handel Dit rekenwerkboek is van: Telefoonnummer: Klas: 1 Rekenwerkboek,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER

Overzicht formules. Copyright OVD Educatieve Uitgeverij bv Pagina 1 van 6 VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER VERKOOPSPECIALIST/ EERSTE VERKOPER Overzicht formules Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle rekenformules die aan bod komen in de hoofdstukken Voorraadbeheer, Bestellen, Voorraadinventarisatie en

Nadere informatie

2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING = =

2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING = = 2.3 voorraad bewaken en bestellen UITWERKING begrip 123-analyse Artikelindelingsmethode waarbij productvariëteiten of productgroepen worden onderverdeeld in veelgevraagde artikelen (groep 1-artikelen),

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

easyfairs Transport & Logistiek 2010

easyfairs Transport & Logistiek 2010 easyfairs Transport & Logistiek 2010 learnshop Voorraad reduceren met behoud van servicelevels! Henk Meulenbroeks / Kees van Oostrum EVO Bedrijfsadvies EVO Onze behartigt leden zijn de verantwoordelijk

Nadere informatie

voorraadkosten d e 3 r s

voorraadkosten d e 3 r s voorraadkosten d e 3 r s wat kost het Als je ernaar streeft om de servicegraad op 100% te houden, betekent dit dat er veel geld geïnvesteerd wordt in het aanhouden van voorraden. Dit is bedrijfseconomisch

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

apotheekrobots Case Study Local central filling-concept Service Apotheek Oosterheem, Zoetermeer www.willach.com

apotheekrobots Case Study Local central filling-concept Service Apotheek Oosterheem, Zoetermeer www.willach.com Case Study Local central filling-concept Service Apotheek Oosterheem, Zoetermeer apotheekrobots www.willach.com Het concept: local central filling-apotheek Het Willach local central filling-concept is

Nadere informatie

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl

Automatic Order Picking systems. Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Automatic Order Picking systems Georganiseerd en efficiënt verzamelen van orders! www.npa.nl Hoeveel kost het verzamelen van uw orders? Verwerkt u dagelijks een serieuze hoeveelheid orders en is uw orderpik

Nadere informatie

1 De apotheek in de maatschappij

1 De apotheek in de maatschappij 1 De apotheek in de maatschappij 1.1 Inleiding Nederland kent allerlei soorten bedrijven. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn op industrieterreinen, maar ook op het platteland, in een winkelstraat of

Nadere informatie

Logistiek management Examennummer: 77110 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Logistiek management Examennummer: 77110 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Logistiek management Examennummer: 77110 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special 50 procent minder voorraadruimte nodig VOORRAADBEHEER Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad De investering meer dan waard Astrid Stijger,

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Symposium NVFZ: De robot, mijn nieuwe collega? Apotheek Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Christian Guillaume, ziekenhuisapotheker Naydisa Bemelmans Jonge, apothekersassistent

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag?

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 31-12-2012 / WP.11.2012 / versie 1.0 Eerder verschenen als expert artikel in Logistiek.nl Hoe krijg

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special VOORRAADBEHEER 50 procent minder voorraadruimte nodig Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad Ik ben er echt van overtuigd dat dit systeem

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed Cyto Management Onder Cyto-Management wordt verstaan het voorschrijven, het bereiden (VTGM ) en het toedienen van een geneesmiddel of groep van geneesmiddelen (kuur/therapie), zodanig dat de patiënt de

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

ABC-Voorraadbeheer. ABC-Voorraadbeheer 1. Begripsomschrijving

ABC-Voorraadbeheer. ABC-Voorraadbeheer 1. Begripsomschrijving Vraagbaak: ABC-Voorraadbeheer 1 ABC-Voorraadbeheer Begripsomschrijving Het realiseren en handhaven van een optimaal voorraadbeheer vergt veel inspanning; vooral in bedrijfssituaties waar het aantal verschillende

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten

Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Radboudumc Apotheek Zorgtrajecten Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor alle patiënten van het Radboudumc. De medicijnen die u gebruikt worden voorgeschreven door een specialist van het Radboudumc

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Voorschrijven door internisten en cardiologen

Voorschrijven door internisten en cardiologen Cardiologie_Cardiologie 29-10-12 15:18 Pagina 1 Voorschrijven door internisten en cardiologen Beknopte weergave van de verkenning naar oorzaken van verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special 50 procent minder voorraadruimte nodig Nooit teveel, nooit te weinig op voorraad Altijd inzicht in uw actuele voorraad Dental Experience Special VOORRAADBEHEER Het voorraadbeheersysteem is geschikt voor

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Inhoud. BWI Bedrijfscase VUmc afdeling Cardiologie Probleemomschrijving Producten/Prijzen Interview klanten MoSCoW-lijst Voorraadmodel Adviezen

Inhoud. BWI Bedrijfscase VUmc afdeling Cardiologie Probleemomschrijving Producten/Prijzen Interview klanten MoSCoW-lijst Voorraadmodel Adviezen Inhoud BWI Bedrijfscase VUmc afdeling Cardiologie Probleemomschrijving Producten/Prijzen Interview klanten MoSCoW-lijst Voorraadmodel Adviezen BWI Bedrijfscase Groepen van 5 à 6 studenten Afsluiting bachelor

Nadere informatie

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE VOORRAADBEHEER MET DE ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE Met behulp van de onderdelen inkoop administratie kunt u uw voorraad op peil houden. De ideale bestelhoeveelheid

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering

WG IKZ. Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u. Vergadering WG IKZ Vergadering 10/03/2010 Huis der apothekers 20.30u Vergadering Aanwezig: Luc Barbier, Rein Berden, Lieven Zwaenepoel, Veerle Beuckelaers, Rudi Gijsen, Lieve Van Sannen, Jo Segers Verontschuldigd:

Nadere informatie

Heeft u een vraag waarop in onderstaande lijst geen antwoord opgegeven is? Dan kunt u contact met ons opnemen dmv ons vragenformulier.

Heeft u een vraag waarop in onderstaande lijst geen antwoord opgegeven is? Dan kunt u contact met ons opnemen dmv ons vragenformulier. Hieronder vindt u een lijst met vragen die ons in de apotheek met een zekere regelmaat worden gevraagd. Als u op de vraag klikt, dan vindt u het antwoord. Klik op de dikgedrukte vraag om weer terug naar

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Meer weten? Lees verder...

Vragen en antwoorden. Meer weten? Lees verder... Vragen en antwoorden Meer weten? Lees verder... Inhoudsopgave 1. Wat is de bedoeling van het nieuwe afhaalcentrum? 2. Wat of wie zijn de Buren? 3. Wat zijn de voordelen? 4. Hoe werkt het? 4.1 Toestemming

Nadere informatie

Herhaalservice. Uw medicijnen automatisch gereed. in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen

Herhaalservice. Uw medicijnen automatisch gereed. in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen Herhaalservice Uw medicijnen automatisch gereed in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen Havingastate 1, 8925 AZ, Leeuwarden T: 058 2671919 E: apotheek@gc-camminghaburen.nl

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek medewerker - Extern

Toetsmatrijs Logistiek medewerker - Extern Opgesteld door: CCV Categoriecode: LOGM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 40 Dekkingsgraad toetstermen: 100% Cesuur: 75% ijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode = eitelijke

Nadere informatie

Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure

Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure Instructievideo Receptverwerking en online cursus Logistiek Om kennis te maken met Pharmacom Nieuw is het van belang dat de instructievideo over de receptverwerking

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek medewerker

Toetsmatrijs Logistiek medewerker Opgesteld door: CCV Categoriecode: LOGM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 40 Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: 75% Bijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode = eitelijke

Nadere informatie

Handleiding AUV Connect

Handleiding AUV Connect Met de AUV Connect is het mogelijk om een AUV bestelfile (CSV-bestand) aan te maken. Deze bestelfile kan gebruikt worden om het winkelmandje van AUV Webshop te vullen, of voor eigen gebruik ingelezen worden

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Administratieve organisatie (AO)

Administratieve organisatie (AO) Blok H2 Administratieve organisatie (AO) Model/Theorie: Typologie van Starreveld Auteur: Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Relevantie/Te gebruiken voor: M.b.v. een typologie leer je organisaties vanuit een

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN. pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM

GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN. pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM GEZONDHEIDSZORG OPLOSSINGEN pillpick GEAUTOMATISEERD VERPAKKINGS- EN UITGIFTESYSTEEM PillPick is zeer nauwkeurig en zorgt dat onze verpleegkundigen medicijnen met een barcode krijgen die ze scannen om

Nadere informatie

Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets)

Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets) Het eigen interieuradviesbureau (vaardigheidstoets) MODULE 4: LOGISTIEK & VERKOOP Inhoud: Technische en economische voorraad Voorraadkosten Servicegraad Bestellen Verkopen en brutowinst Handelen Verkopen

Nadere informatie

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu?

E-logistiek, nu en de toekomst. Hoe goed doen we het nu? Hoe goed doen we het nu? Fysieke hoofdprocessen: Orderproductie Afleveren Orderproductie Op dit moment wordt er veelal een push principe toegepast. Orderproductie Kenmerkend voor het push principe is dat

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 5 t/m 8 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 4 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Voorkeursbeleid geneesmiddelen 2014 Hetzelfde geneesmiddel in een ander doosje. Mag dat?

voor goede zorg zorg je samen Voorkeursbeleid geneesmiddelen 2014 Hetzelfde geneesmiddel in een ander doosje. Mag dat? voor goede zorg zorg je samen Voorkeursbeleid geneesmiddelen 2014 Hetzelfde geneesmiddel in een ander doosje. Mag dat? Ja, uw apotheker mag u een voorkeursgeneesmiddel meegeven. Ook al ziet dat er qua

Nadere informatie

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak

ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak ZO BEPAAL JE VOORRAAD- EN BESTELKOSTEN! Een pragmatische aanpak Ir. Paul Durlinger September 2013 Zo bepaal je voorraad- en bestelkosten! Voorraad- en bestelkosten helpen de onderneming een gefundeerde

Nadere informatie

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard

Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Order- en voorraadbeheer met het Shoxl Dashboard Shoxl White paper 2010 Integrace Shoxl webshop Dashboard Versie 1.1-30/09/2010 pagina 1 1 Introductie De administratie en logistiek achter uw webshop kan

Nadere informatie

Digitalisering; Een stap voorwaarts voor de ziekenhuisapotheek?

Digitalisering; Een stap voorwaarts voor de ziekenhuisapotheek? 7 oktober 2010 2e Inkoopevent Digitalisering; Een stap voorwaarts voor de ziekenhuisapotheek? Centrafarm en Fresenius Kabi Profiel Retail- en distributieonderneming in geneesmiddelen en medische middelen

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Handleiding AUV Connect

Handleiding AUV Connect Met de AUV Connect is het mogelijk om een AUV bestelfile (CSV-bestand) aan te maken. Deze bestelfile kan gebruikt worden om het winkelmandje van AUV Webshop te vullen, of voor eigen gebruik ingelezen worden

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1500 Voorraad Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn Tel 0229-562110 E-mail : info@leza.nl Inhoudsopgave 1 Module uitleg... 3 1.1Doel...

Nadere informatie

H2 Management: Logistiek samenvatting

H2 Management: Logistiek samenvatting H2 Management: Logistiek samenvatting Week 1 Introductie Logistiek KOOP Hoofdstuk 1: t/m blz. 50, Hoofdstuk 3.1 helemaal, Hoofdstuk 3.2, pagina 104 onderaan t/m 109 bovenaan + hoofdstuk 3.3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Handleiding drukwerk bestelsysteem

Handleiding drukwerk bestelsysteem Handleiding drukwerk bestelsysteem Deze handleiding is bedoeld voor alle gebruikers van onze bestelsite. Met deze handleiding wordt u stapsgewijs uitgelegd hoe het drukwerk bestelsysteem werkt. De website

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Profiteer van de nieuwe generatie apotheekrobots

Profiteer van de nieuwe generatie apotheekrobots .E Profiteer van de nieuwe generatie apotheekrobots Zo maakt u met Consis E uw apotheek efficiënter en winstgevender. De Consis E is het nieuwe hart van uw apotheek. Staat u ook voor de vraag hoe u rijen

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

HET RESPECTEREN VAN DE KOUDE KETEN

HET RESPECTEREN VAN DE KOUDE KETEN HET RESPECTEREN VAN DE KOUDE KETEN Vanaf het moment van ontvangst in de apotheek tot het afleveren aan de patiënt van temperatuursgevoelige producten is de apotheker verantwoordelijk voor het respecteren

Nadere informatie

STOCKOP Voorraad Optimalisatie & Voorraad Pooling

STOCKOP Voorraad Optimalisatie & Voorraad Pooling STOCKOP Voorraad Optimalisatie & Voorraad Pooling INAD INDUSTRIE SOFTWARE B.V. KRONEHOEFSTRAAT 70 5622 AC EINDHOVEN Tel.: +31 (0)40 243 84 07 Fax: +31(0)40 244 78 03 e-mail adres: info@inad.nl KvK 50599518

Nadere informatie

Besparingsmaatregelen

Besparingsmaatregelen Besparingsmaatregelen Daar u ongetwijfeld nog vragen zal hebben omtrent de besparingsmaatregelen, hebben wij voor u alles nog eens even op een rijtje gezet. Sinds 1 maart Voorschriften voor antibiotica

Nadere informatie

KORTSCHRIFT. Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID.

KORTSCHRIFT. Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID. STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG www.igz.nl KORTSCHRIFT Handhaving Registratie- plicht Homeopathische Geneesmiddelen Den Haag, januari 2003 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 8 Goederen en diensten van derden

NAN 2006 Richtlijn 8 Goederen en diensten van derden NAN 2006 Richtlijn 8 Goederen en diensten van derden Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 8 Deze richtlijn bij hoofdstuk 8 van de NAN 2006 richt zich op die leveranciers van

Nadere informatie

RetailFlow Advanced. Softwarebeschrijving

RetailFlow Advanced. Softwarebeschrijving Softwarebeschrijving RetailFlow Advanced is de nieuwste logistieke oplossing voor de kleine tot middelgrote retailer. Met RetailFlow Advanced beschikt u in `no time` over de meest recente voorraad-, verkoop-,

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

Welk deel van een collectie moet gecentraliseerd worden? Gerlach van der Heide

Welk deel van een collectie moet gecentraliseerd worden? Gerlach van der Heide Welk deel van een collectie moet gecentraliseerd worden? Heide van Onderzoek in samenwerking met: Prof. Dr. K.J. Roodbergen Dr. N.D. van Foreest COPE congres, 1 November 2013 Inhoud presentatie van en

Nadere informatie

Vending Robots. Meer rendement van uw locatie!

Vending Robots. Meer rendement van uw locatie! Vending Robots Meer rendement van uw locatie! Uw shop 24 uur open met bekende merken en de populairste producten! Heeft u een goede locatie in bijvoorbeeld een winkelcentrum, vliegveld, station, school,

Nadere informatie

Eén dag werken in het magazijn!

Eén dag werken in het magazijn! Eén dag werken in het magazijn! Naam leerling: Klas: Datum: - - Naam bedrijf: Naam stagebegeleider: Je gaat binnenkort een dag werken in een magazijn. Het is de bedoeling dat je een dag lang nader kennis

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2012 gedurende 240 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Meer weten? Lees verder...

Vragen en antwoorden. Meer weten? Lees verder... Vragen en antwoorden Meer weten? Lees verder... Inhoudsopgave 1. Wat is de bedoeling van het nieuwe afhaalcentrum? 2. Wat of wie zijn de Buren? 3. Wat zijn de voordelen? 4. Hoe werkt het? 4.1 Toestemming

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten

G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten Cursusdag ICT-standaarden in de zorg G-Standaard kennis en informatie over zorgproducten Nieuwegein, 20 mei 2014 Het zes-lagen model WET & REGELGEVING BELEID ZORGPROCES INFORMATIE APPLICATIES TECHNIEK

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie