BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1"

Transcriptie

1 25 november /9 Z-Index Alexanderstraat JL Den Haag Postbus BB Den Haag T F KvK: Haaglanden Auteurs N. Speksnijder B. Van der Meer BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V Deze implementatierichtlijn beschrijft hoe het Bijzondere Kenmerk GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg uit het bestand Bijzondere Kenmerken van de G-Standaard geïmplementeerd kan worden in software voor de ziekenhuis-, poliklinische en openbare apotheek alsmede (klinische) voorschrijvers. Zie G-Standaard voor de laatste versie van deze implementatierichtlijnen en wijzigingen ten opzichte van eerdere versies. Bij vragen naar aanleiding van deze implementatie richtlijnen kunt u contact opnemen met Bas vd Meer of Niels Speksnijder van Z-Index

2 2/9 Inhoud 1 Inleiding Begrippen Doel van het Bijzondere Kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg Welke gerelateerde onderwerpen worden niet beschreven in deze implementatierichtlijn 4 2 Opbouw van Bijz. Kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg 5 3 Implementatie van Bijzonder Kenmerk Algemene flow Te tonen teksten 7 4 Implementatie van extra functies Het wanneer melden van teksten afstemmen met gebruiker Mogelijke toepassingen in andere processen 8 5 Overzicht aanpassingen per versienummer 9

3 3/9 1 Inleiding 1.1 Begrippen Bijzonder Kenmerk: Een kenmerk dat in de G-Standaard in BST401 aan een HPK of PRK kan worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een eigenschap van een geneesmiddel dat bij voorschrijven/afleveren relevant is voor zorgverleners. Ziekenhuisverplaatste zorg: Ziekenhuisverplaatste zorg is medisch specialistische zorg (=geneeskundige zorg) die onder behandeling van een specialist buiten het ziekenhuis wordt gegeven. GVS: GPK, PRK, HPK: Geneesmiddelenvergoedingssysteem: Geneesmiddelen die extramuraal (in de openbare apotheek) vergoed worden zijn opgenomen in het GVS en hebben in de G-Standaard een aanspraakstatus G (GVSgeneesmiddelen). Geregistreerde geneesmiddelen die niet in het GVS staan hebben status N (niet vergoed). De G-Standaard heeft een ruggengraat die bestaat uit meerdere, hiërarchische niveaus, waaronder het generiekniveau (GPK), het voorschrijfniveau (PRK) en het handelsproductniveau (HPK). Op ieder niveau worden gegevens van een product bijgehouden. Zie voor meer informatie: De ruggengraat van de G-Standaard op 1.2 Doel van het Bijzondere Kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg In 2012 is de minister begonnen om bepaalde geneesmiddelen uit het GVS over te halen, met de bedoeling dat deze middelen voortaan vanuit het ziekenhuisbudget vergoed zouden worden, de zgn overheveling. In 2012 werden de eerste geneesmiddelen overgeheveld, in 2013 en 2014 volgden meer middelen. Ook in 2015 zullen middelen worden overgeheveld. Geneesmiddelen die in het verleden zijn overgeheveld naar het ziekenhuisbudget staan in de G-Standaard aangemerkt als niet vergoed. Een aantal van deze middelen komen in aanmerking voor zogenaamde ziekenhuisverplaatste zorg, waarbij de behandeling extramuraal plaatsvindt en de medicatie ter hand wordt gesteld vanuit de openbare of poliklinische apotheek. Aangezien deze geneesmiddelen als niet vergoed zijn aangemerkt in de G-Standaard, kan abusievelijk worden gedacht dat de patiënt de medicatie zelf moet betalen, dan wel dat de nota naar de verzekeraar moet worden gestuurd als aanvullend verzekerde zorg. Echter, in deze gevallen moet de rekening vaak naar het ziekenhuis worden gestuurd van waaruit het recept is voorgeschreven. Voor de apotheker is het niet mogelijk om in het AIS te zien of het geneesmiddel voor ziekenhuisverplaatste zorg is aangemerkt. In dat geval is het van belang dat de apotheker contact opneemt met het ziekenhuis om te bespreken hoe zo n geneesmiddel gedeclareerd kan worden. Vice versa, kan het voor de voorschrijver in het ziekenhuis handig zijn om de patiënt in te lichten bij welke apotheek het geneesmiddel het beste kan worden afgehaald. Het ziekenhuis kan bijvoorbeeld een overeenkomst

4 4/9 hebben gesloten met 1 of meerdere apotheken om ziekenhuisverplaatste geneesmiddelen ter hand te stellen. Om aan de informatiebehoefte rondom deze geneesmiddelen te voldoen is dit bijzondere kenmerk in het leven geroepen. De gebruikersraad ziekenhuizen (GRZ) is eindverantwoordelijk voor het aanwijzen van geneesmiddelen om dit kenmerk te krijgen, vandaar dat het kenmerk de naam GRZ ziekenhuisverplaatste zorg draagt. De GRZ zal dan een onderbouwd verzoek indienen bij Z-Index om het betreffende geneesmiddel van het kenmerk te voorzien, of het kenmerk juist te verwijderen. 1.3 Welke gerelateerde onderwerpen worden niet beschreven in deze implementatierichtlijn - De overige Bijzondere Kenmerken moeten op verschillende manieren geïmplementeerd worden. Zie - Dure geneesmiddelen zie Implementatierichtlijn IR koppeling dure geneesmiddelen.

5 5/9 2 Opbouw van Bijz. Kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg Technisch gezien bestaat het kenmerk uit de volgende bestanden: Bestand BST401T: Bijzondere Kenmerken. Bestand BST920T: Tekstbestand, aangestuurd vanuit bestand 401. In het bestand 401 is de koppeling tussen producten (HPK-niveau en waar mogelijk op PRK-niveau) en het Bijzonder Kenmerk opgenomen op item (BYZKEN). Bestand BST401T : Bijzondere Kenmerken Veld Omschrijving Bestand; thes.nr. Verantw. Lengte Type Posities BSTNUM Bestandnummer 401 Z-Index 4 N MUTKOD Mutatiekode Z-index 1 N PRKODE PRescriptieKode (PRK) Z-Index 8 N HPKODE HandelsProduktKode (HPK) Z-Index 8 N THBYZK Thes.nr. Bijzondere Kenmerken = 72 Z-Index 4 N BYZKEN Kode Bijzonder Kenmerk BKnr 106 Z-Index 6 N Leeg veld (nullen) Z-Index 1 A De eventueel bijbehorende teksten zijn terug te vinden in het tekstenbestand BST920T: Bestand BST920T : Teksten (scherm/lijst-teksten) Veld Omschrijving Bestand; thes.nr. Verantw. Lengte Type Posities BSTNUM Bestandnummer 920 Z-Index 4 N MUTKOD Mutatiekode Z-index 1 N THMOD Tekstmodule-thesaurus 103 BST902; 103 Z-Index 3 N TXMOD Tekstmodule = 72 Z-Index 3 N TXKODE Tekst nivo kode = BYZKEN KNMP 8 A THSRTT Tekstsoort-thesaurus 104 BST902; 104 Z-Index 3 A TXSRTT Tekstsoort = * Z-Index 3 N TXRGNR Tekstregelnummer KNMP 4 N TXRGL Tekst KNMP 132 A Leeg veld (nullen) Z-Index 31 A * 210 = Apothekertekst 230 = Voorschrijvertekst 235 =-Klinische Voorschrijvertekst 240 = Ziekenhuistekst

6 6/9 3 Implementatie van Bijzonder Kenmerk 3.1 Algemene flow Voor het gebruik van het bijzondere kenmerk in de praktijk van de (ziekenhuis/poli-)apotheek en/of (klinisch) voorschrijver kan de volgende flowchart worden gebruikt. Flowchart ziekenhuisverplaatst geneesmiddel Deze flowchart is van toepassing op geneesmiddelen die niet via het GVS vergoed worden BST031.hprzvv G,H,D,F N Deze flowchart gaat alleen over geregistreerde geneesmiddelen BST004 rvregnr1 >0 of BST004 eunum<> Nee Flowchart niet van toepassing Ja In BST401 staan de bijzondere kenmerken gesorteerd op PRK en HPK Komt de HPK of PRK van het geneesmiddel voor in BST401? Nee Ja Ziekenhuisverplaatste zorg heeft bijzonder kenmerk 106 in BST401 Is bij het geneesmiddel BYZKEN gevuld met 106? Nee Ja Mogelijk is er sprake van gecontracteerde ziekenhuisverplaatste zorg. Toon voorgestelde tekst (zie H 3.2) Geen gecontracteerde ziekenhuisverplaatste zorg, declaratie afhandelen zoals gebruikelijk

7 7/9 3.2 Te tonen teksten Op het moment dat er sprake is van het voorschrijven of terhandstellen van een geneesmiddel met een HPK die is voorzien van het bijzondere kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg (zie flowchart in H3.1) kunnen bijvoorbeeld de volgende meldingen worden weergegeven bij de diverse zorgverleners: Apothekertekst (TXSRTT=210): Dit geneesmiddel is mogelijk voorgeschreven in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg. In dat geval verloopt de verrekening via het ziekenhuis. Neem contact op met de voorschrijver en informeer naar de procedures. Voorschrijvertekst (TXSRTT=230): Dit geneesmiddel valt binnen het ziekenhuisbudget. Informeer de patiënt dat het geneesmiddel alleen wordt vergoed als het door een specialist (werkzaam in een ziekenhuis) wordt voorgeschreven en het bij een apotheek wordt afgehaald waarmee het ziekenhuis een overeenkomst heeft. Klinische voorschrijverstekst (TXSRTT=235): Dit geneesmiddel valt binnen het ziekenhuisbudget. Informeer de patiënt dat het geneesmiddel alleen bij een apotheek kan worden gehaald waarmee het ziekenhuis een overeenkomst heeft. Ziekenhuisapothekertekst (TXSRTT=240): Dit geneesmiddel is mogelijk voorgeschreven in het kader van ziekenhuisverplaatste zorg. Informeer de patiënt dat het geneesmiddel alleen bij een apotheek kan worden gehaald waarmee het ziekenhuis een overeenkomst heeft. Volg voor het tonen van de teksten de implementatierichtlijn Tekst blokken. Voor diegene die nog de oude teksten structuur uit bestand BST920T gebruiken, bevinden de teksten zich in bestand BST920T onder de sleutels TXMOD(=72) en TXKODE(=BYZKEN). De tekstsoort die getoond moet worden, is afhankelijk van de doelgroep van de software, zie onderstaand schema. Doelgroep: Toon op het scherm: Met (noodzakelijke) doorklikoptie: Openbare apotheek (assistent, apotheker) 200 (balie) 210 (apotheker) Ziekenhuisapotheek (assistent, apotheker) 240 (ziekenhuis) 210 (apotheker) Voorschrijver 230 Klinische voorschrijver 235

8 8/9 4 Implementatie van extra functies 4.1 Het wanneer melden van teksten afstemmen met gebruiker Het inzichtelijk maken en actief tonen aan gebruikers of een middel mogelijk in aanmerking komt voor ziekenhuisverplaatste zorg is een wens die door de gebruikers naar voren is gebracht. De wens hoe (vaak) deze melding wordt getoond kan per gebruiker wellicht sterk verschillen. Hieronder een aantal aandachtspunten om u te helpen bij de implementatie. De meegeleverde teksten in de G-Standaard zijn slechts voorbeeldteksten die getoond kunnen worden. U kunt dit verder afstemmen met uw gebruikers. Per gebruiker kan het sterk verschillen hoe vaak een geneesmiddel wordt afgeleverd ihkv ziekenhuisverplaatste zorg. Een poliklinische apotheek zal dit waarschijnlijk vaak doen. Het kan dan ook per gebruiker verschillen hoe belangrijk het is dit signaal altijd te tonen. U wordt aangeraden dit met uw gebruikers te bespreken. Een mogelijkheid is om dit signaal alleen te tonen in het geval van de eerste uitgifte. Als een (poli-)apotheek een contract heeft met een ziekenhuis voor het terhandstellen van ziekenhuisverplaatste zorg, dan is het tonen van dit kenmerk wellicht niet noodzakelijk. U wordt aangeraden dit met uw gebruikers te bespreken. Eigen (ziekenhuis)bereidingen, die stoffen bevatten die aangemerkt zijn als ziekenhuisverplaatste zorg, maar alleen bekend zijn onder een lokaal nummer, zijn vanzelfsprekend niet opgenomen in BST Mogelijke toepassingen in andere processen Mogelijk kan het bijzondere kenmerk: GRZ Ziekenhuisverplaatste zorg ook voor andere processen in het XIS worden gebruikt. Hieronder staan een aantal aandachtspunten opgesomd waar u aan zou kunnen denken. De manier waarop dat vervolgens geïmplementeerd moet worden is aan u om te overleggen met uw gebruikers: - Management informatie: bv Het genereren van een overzichtslijsten met middelen die in aanmerking komen voor ziekenhuisverplaatste zorg voor mogelijke contractering - Informatie verstrekking over logistieke afhandeling van de verstrekking richting zorgverlener cq patiënt. - Informatie over periodieke uitbreidingen van de lijst bv i.c.m. contractering - Gebruik van de lijst i.c.m. zogenaamde eigen -artikelen.

9 9/9 5 Overzicht aanpassingen per versienummer Versie Datum Waar in richtlijn Soort wijziging NIEUW Wat is gewijzigd Evt. opmerkingen

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen

de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen Notitie Aan Van Doorkiesnummer 030 69 88 231 Ons kenmerk de leden van de Klankbordgroep Ketenzorg Diabetes J. van Duren / C.A.M. de Jong / P. Jansen KKD 2007 0027 cjon1 N Datum 7 juni 2007 Onderwerp Uitvoeringsaspecten

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer financieel. Naam handleiding: Beheer financieel Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer financieel 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 30 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Beheer financieel... 4 Prestaties... 5 Prestatiecodes inactief zetten... 6 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen Handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen per 1 januari 2013 26 september 2012 VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 1.1 Over te hevelen geneesmiddelen per 2013 6 1.2 Indicaties 7 1.3 Omzet en patiëntaantallen

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform

Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Betreft: Releasebrief StUF Testplatform versie 1.3.0 Ontwikkelingen rondom transparantie, compliancy en StUF Testplatform Om gemeenten te helpen bij het realiseren van de digitale overheid werkt KING aan

Nadere informatie

Van apothekers, voor apothekers

Van apothekers, voor apothekers UI-online Kenmerken UI-online Online platform voor (gepersonifieerde) patiëntenvoorlichting vanuit de apotheek Inhoud Wat is UI-online? P.1 Teksten UI-online P.2 Automatisering via AIS P.8 Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5

Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register. versie 1.5 Beheer en Onderhoud Vernieuwde AGB-register versie 1.5 Afkomstig van: Marcel de Rouw Datum: juli 2015 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 6 2. Inleiding 8 2.1 Opbouw document 8 2.2 Doel document 9 2.3 Beheer

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O. Dr.ir. P.M.A. van Ooijen 5 Oktober 2011 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O. H1. Introductie In verband met het regionaal opzetten van de opleiding

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie