Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:"

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling De studenten vertrouwd maken met de specifieke eisen van de wetenschappelijke en technische vertaling, de verschillende tekstsoorten in dit domein en de methodologie. De studenten kunnen verschillende soorten teksten, zowel van algemene als van gespecialiseerde aard vertalen. Niveau Gespecialiseerd Begincompetentie Bachelor. Eindcompetenties De studenten: - kunnen teksten binnen een bepaald domein van wetenschap en techniek vertalen uit het in het Nederlands met behulp van data- en terminologiebanken en van Internet; - kunnen zich documenteren en bijscholen binnen een aantal wetenschappelijke en technische specialisaties; - kunnen de geconsulteerde bronnen kritisch benaderen. Inhoudsopgave - Uiteenlopende tekstsoorten identificeren; - teksten binnen een bepaald domein van wetenschap en techniek vertalen uit het in het Nederlands met behulp van data- en terminologiebanken en van Internet; - zich documenteren en bijscholen op wetenschappelijk en technisch vlak; - de geconsulteerde bronnen kritisch benaderen; - bespreken en vergelijken van de ingediende vertalingen. Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 39 5/11/ Wetenschappelijk/technische teksten Pagina 1

2 Verwerking: 40 Taken: 71 Totaal: 150 Studiebegeleiding Verbetering en evaluatie van de vertalingen. Cursusmateriaal: Wetenschappelijke bijlagen van kranten en tijdschriften; teksten/tekstfragmenten uit gespecialiseerde tijdschriften; Internet; technische brochures; bijsluiters. Evaluatie Organisatie Vertaling van een gespecialiseerde tekst uit wetenschap of techniek. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 5/11/ Wetenschappelijk/technische teksten Pagina 2

3 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Juridische teksten Code: 05.V.15 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Rodriguez Manuela Andere docenten: Doelstelling Deze cursus biedt een inleiding op het begrippenkader, de methodologie en de technologie die bij de vertaling van juridische teksten relevant zijn. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Goede kennis van het Nederlands (niveau : moedertaal) en van het (niveau : eindtermen Bachelor). Eindcompetenties De studenten kunnen : - juridische teksten accuraat en snel vertalen (-Nederlands en Nederlands-); - efficiënt met de gespecialiseerde naslagwerken omgaan; - kritisch de informatie en modellen van het internet gebruiken en zelf woordenlijsten en dossiers aanleggen; - een vertaling volledig afwerken, ook wat conventies, presentatie e.d. betreft. Inhoudsopgave De volgende thema s worden behandeld : gebruik van naslagwerken en glossaria; beëdigd vertalen in België en Spanje; het statuut van de beëdigde vertaler in België; het rechtssysteem en de grondwet in België en Spanje; Europees Recht en Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; statuut jurist-linguïst het HVJEG; legalisatie en apostille van Den Haag; eedaflegging van de beëdigde vertaler; rechtsformules en jargon; stilistische en grammaticale regels; burgerlijke stand (geboorte [akte in België Spanje - Canarische eilanden - Latijns- Amerika], overlijden [akte - inventaris - erfenis in België en Spanje], echtscheiding [inschrijving vonnis in België en Spanje]), handelsregister (inschrijving, statuten en wijziging van statuten). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 39 5/11/ Juridische teksten Pagina 1

4 Verwerking: 51 Taken: 20 Lectuur: 40 Totaal: 150 Studiebegeleiding Klassikaal en via het internet. Cursusmateriaal: Syllabus, presentaties en video s, vertalingen en modellen, woordenlijsten. Evaluatie Organisatie Permanente evaluatie op basis van twee schriftelijke proeven. Tweede examenkans: permanente evaluatie in de vorm van een schriftelijke proef tijdens de vakantie. Eerste examenkans januari - Mondeling examen - aandeel van 50% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Permanente evaluatie - aandeel van 50% september - Mondeling examen - aandeel van 50% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 5/11/ Juridische teksten Pagina 2

5 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Masschelein Danny Andere docenten: Doelstelling Deze cursus heeft tot doel de grondige studie van de e morfologie en de beginselen van de e syntaxis. Niveau Inleidend Begincompetentie Goede kennis van het Nederlands (niveau moedertaalsprekers). Eindcompetenties De studenten: - kunnen alle werkwoorden vervoegen; - kunnen in een invuloefening de juiste werkwoordstijd kiezen (basisregels); - kunnen het meervoud van substantieven en adjectieven vormen; - kunnen de vrouwelijke vorm van adjectieven vormen; - kunnen het genus van substantieven voorspellen; - kunnen de superlatief van adjectieven vormen; - kunnen bepaalde transformaties (vorming van imperatiefzinnen, complexe comparatiefstructuren, gekloofde zinnen enz.) uitvoeren; - kunnen in een meerkeuzevraag de correcte constructie aanwijzen (uitgangspunt: nieuwe, authentieke zinnen); - kunnen losse zinnen van het Nederlands in het omzetten; - kunnen in nieuwe fragmenten de adjectieven op de juiste plaats zetten; - kunnen in het Nederlands nieuwe, authentieke fragmenten beschrijven en beoordelen; - kunnen kwantitatieve gegevens interpreteren (de studenten begrijpen dat de praktische regels die worden onderwezen, gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek). Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Het geschreven accent; spellingregels; - vervoeging van de werkwoorden (presente de indicativo; pretérito perfecto compuesto; presente de subjuntivo; imperativo); - basisregels gebruik wijzen en tijden; - het substantief (meervoud, genus en vertaling); - het adjectief (morfologie, congruentieregels en vertaling); 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 1

6 - comparatiefstructuren; - het bezittelijk voornaamwoord (morfologie, gebruik en vertaling). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 36 Taken: 13 Totaal: 75 Studiebegeleiding - Eén uur monitoraat per week; - in de elektronische leeromgeving: volledig uitgeschreven versie van de eerste lessen; oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Evaluatie Organisatie Schriftelijk examen over de inhoud van het eerste semester. Permanente evaluatie: tests vervoeging. Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 80% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Vervoeging van de werkwoorden (alle vormen); 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 2

7 - het lidwoord; - het aanwijzend voornaamwoord (morfologie, gebruik); - het betrekkelijk voornaamwoord (morfologie, gebruik); - het onbepaalde voornaamwoord; - het persoonlijke voornaamwoord; - het gebruik van 'ser' en 'estar'. Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 29 Taken: 10 Lectuur: 10 Totaal: 75 Studiebegeleiding - Monitoraat (één uur per week); - in de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Verplichte lectuur: El uso de 'ser' y 'estar', Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Leuven: Wolters, ISBN: Evaluatie Organisatie Schriftelijk examen over de inhoud van het tweede semester. Permanente evaluatie: tests vervoeging. Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 3

8 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 4

9 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 3 Studiepunten: 9 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Debrauwere Sophie Andere docenten: Masschelein Danny Doelstelling In het opleidingsonderdeel Taalbeheersing komen de vier basisvaardigheden (luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid) aan bod. De studenten worden in een concrete, authentieke communicatiesituatie geplaatst en ontwikkelen op die manier een of meerdere basisvaardigheden. Daarnaast maken de studenten kennis met de problematiek van de vertaling van informatieve teksten (-Nederlands). Niveau Inleidend Begincompetentie Geen voorkennis vereist. Moedertaalspreker Nederlands of zeer grondige kennis van het Nederlands. Eindcompetenties CEFR: A2 voor alle productieve vaardigheden en B1 voor receptieve vaardigheden en voor grammatica, uitspraak en intonatie, functies en woordenschat volgens het Plan Curricular del Instituto Cervantes Taalbeheersing IA De studenten: - kennen de basisstructuren en woordenschat van de taal die hen toelaten eenvoudige mondelinge en schriftelijke bronnen in standaardtaal te begrijpen; - kennen de uitspraak- en intonatieregels en kunnen zich verstaanbaar maken in alledaagse situaties; - zijn in staat om eenvoudige Nederlandse zinnen in het te vertalen. Taalbeheersing IB De studenten: - ontwikkelen verder hun luister- en leesvaardigheid; - zijn in staat eenvoudige maar authentieke krantenartikels te lezen en een goed gestructureerd programma/uiteenzetting over een gezien onderwerp te volgen; - gaan over van zeer korte, geleide spreekoefeningen naar meer vrije, complexere oefeningen waarin zij hun mening uiten, andere opinies weerleggen, spreken over verleden en toekomst; - zijn ook in staat om die ideeën in een duidelijke gestructureerde tekst om te zetten; - kunnen zich bewust worden van de verschillen tussen hun moedertaal en het en krijgen via foutenanalyse inzicht in hun hiaten; - kennen de tools om een nieuw taalprobleem op te lossen. Vertaaloefeningen De studenten: - kennen een aantal belangrijke verschillen tussen de interpunctie, morfologie, syntaxis, woordvolgorde, enz. van het en het Nederlands; 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

10 - herkennen de vertaalproblemen en kunnen de nodige vertaaltransformaties toepassen; - hebben inzicht in de functie van een vertaling; - kennen de conventies van de behandelde teksttypes en kunnen de informatiedichtheid aanpassen in functie van de vertaalopdracht; - kunnen de relevante vertalende en beschrijvende woordenboeken efficiënt en met de nodige kritische zin gebruiken; - kunnen bijkomende informatie opsporen door gebruik te maken van de aangewezen heuristische kanalen; - kunnen korte teksten ( woorden) uit het in het Nederlands vertalen, met behulp van alle mogelijke hulpmiddelen; hun vertaling is zo adequaat als nodig (het is een accurate weergave van de inhoud van de brontekst) en zo acceptabel als mogelijk (het resultaat is bruikbaar voor het doelpubliek). Het betreft hier overwegend informatieve teksten (krantenartikels, eerst over internationale thema s, later ook over typisch e onderwerpen). Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): Debrauwere Sophie Inhoudsopgave In 'Portavoces', een thematisch woordenschatboek, leert de student ong woorden - de meest courante termen of termen die tot zijn leefwereld behoren - die hij actief moet kunnen inzetten. In 'Intercambio I' leert hij de structuren die gebruikt worden in heel specifieke thematische contexten: ontmoeting, afscheid, zich voorstellen, toestemming geven & vragen, verzoek formuleren, voorkeur uitdrukken, verkoopsgesprek voeren, weg vragen en tonen, spreken over het weer, het lichaam, taal & media Binnen deze contexten moet de student duidelijke mondelinge bronnen in standaardspaans en zich behoorlijk vlot kunnen uitdrukken. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 60 Taken: 8 Totaal: 120 Studiebegeleiding - De mondelinge vooruitgang van de studenten wordt regelmatig tijdens conversatielessen en labolessen gevolgd en de student wordt gequoteerd en krijgt indien nodig feedback. - Er zijn tal van vertaaloefeningen en andere met sleutels; studenten die slecht scoren kunnen altijd contact opnemen. - De docent houdt een jaar lang per student een fiche bij waarop alle opdrachten/testen/oefeningen staan/zwakke & sterke punten, vooruitgang; die fiche wordt enkele keren met de studenten besproken. - De mondelinge oefeningen per 2 of in groep worden klassikaal verbeterd en er volgt een schriftelijke revisie. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

11 Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Uitspraak voor Nederlandstaligen, Buyse, K. & Conejo, J.M., Leuven: Wolters, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Taaltempo, training van begrip en antwoord, Tavera Gaona, M.A., Bussum: Coutinho., ISBN: X Aanvullende leermiddelen: Plan Curricular del Instituto Cervantes, niveles de referencia para el español A1A B1B2 C1C2, Instituto Cervantes, Edelsa, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Portavoces - Thematische woordenschat, K. Buyse, N. Delbecque, D. Speelman, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 1 - Tekstboek ( voor beginners), Lourdes Miquel Y Neus Sans, Intertaal, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 2 - Libro del alumno, Miquel, L. & Sans, N., Barcelona: Difusión, ISBN: Evaluatie Organisatie Permanente evaluatie: mondelinge taalvaardigheid. Mondeling examen september: ter vervanging van permanente evaluatie; op dezelfde dag als het schriftelijk examen en aansluitend hierop. Schriftelijk examen: lange vertaaloefening N/S; enkele open vragen Eerste examenkans januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Debrauwere Sophie Inhoudsopgave In 'Portavoces' wordt de basiswoordenschat nu uitgebreid tot meer dan 2000 woorden die de student actief moet beheersen. De taalstructuren in 'Intercambio II' worden complexer en genuanceerder: gebod, verleden, toekomst, gekloofde zinnen, hypothetische zinnen, een reeks veel gebruikte bijzinnen, indirecte rede Deze nieuwe structuren laten de student toe genuanceerder over de werkelijkheid te spreken. De student reviseert heel vaak eigen teksten en gebruikt daarbij een foutentypologie. De student leert naslagwerken, Internet inzetten om hiaten op te vullen. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

12 De student maakt ook kennis met een literaire authentieke tekst (kinderliteratuur of schelmenroman). Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 30 Taken: 2 Lectuur: 2 Totaal: 60 Studiebegeleiding - Na het examen in januari maakt elke student een overzicht van de meest frequente fouten op basis van de Markin-knoppenbalk; dat overzicht wordt samen met de docent besproken. - De 2 schrijftaken worden individueel verbeterd met Markin. - De mondelinge vooruitgang van de studenten wordt regelmatig tijdens conversatielessen en labolessen gevolgd en de student wordt gequoteerd en krijgt indien nodig feedback. - Er zijn tal van vertaaloefeningen en andere met sleutels; studenten die slecht scoren kunnen altijd contact opnemen. - De docent houdt een jaar lang per student een fiche bij waarop alle opdrachten/testen/oefeningen staan/zwakke & sterke punten, vooruitgang; die fiche wordt enkele keren met de studenten besproken. - De conversatieoefeningen per 2 of in groep worden klassikaal becommentarieerd en er volgt een schriftelijke revisie. Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Taaltempo, training van begrip en antwoord, Tavera Gaona, M.A., Bussum: Coutinho., ISBN: X Aanvullende leermiddelen: Uitspraak voor Nederlandstaligen, Buyse, K. & Conejo, J.M., Leuven: Wolters, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Intercambio 1 - Tekstboek ( voor beginners), Lourdes Miquel Y Neus Sans, Intertaal, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 2 - Libro del alumno, Miquel, L. & Sans, N., Barcelona: Difusión, ISBN: Cursusmateriaal: Portavoces - Thematische woordenschat, K. Buyse, N. Delbecque, D. Speelman, Wolters Plantyn, ISBN: Evaluatie Organisatie Mondeling examen september: ter vervanging van permanente evaluatie; op dezelfde dag als het schriftelijk examen en aansluitend hierop. Schriftelijk examen: lange vertaaloef; N/S, revisieoefening; vraag over literatuur; oef. op verleden tijden Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 4

13 Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Vertaaloefeningen Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Kennismaking met een aantal naslagwerken (vertalende en verklarende woordenboeken, elektronische bronnen enz.); - inleiding op de vertaalproblematiek; - contrastieve studie -Nederlands: het substantief; het adjectief; het lidwoord; de 'perífrasis verbales'; de 'gerundio'; - vertaalstrategieën op tekstniveau (tekstanalyse; vertaling van encyclopedische elementen; verzameling en kritisch gebruik documentatie, ook via het internet). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 10 Taken: 39 Totaal: 75 Studiebegeleiding De studenten worden begeleid via (a) de bijdragen van de docent op het discussieforum; (b) regelmatige correctie van individuele oefeningen, m.b.v. het programma Markin. Aanvullende leermiddelen: Valkuilen en valse vrienden, leidraad voor het vertalen - Nederlands, Slager, E., Muiderberg: Coutinho Aanvullende leermiddelen: Traducción guiada: curso de práctica de la traducción y perfeccionamiento del español, Sequeros, A.B., Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN: Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Evaluatie Organisatie 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 5

14 Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 70% juni - Permanente evaluatie - aandeel van 30% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 6

15 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Debrauwere Sophie Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel beoogt een beeld te geven van de maatschappij en de cultuur waarmee de e taal onlosmakelijk verbonden is. Er worden een aantal uiteenlopende onderwerpen behandeld die gekozen werden om hun relevantie bij een eerste kennismaking met land, cultuur en volk(eren). Met deze capita selecta komen de studenten niet alleen in aanraking met e en Latijns-Amerikaanse Landeskunde en de verschillen met de eigen cultuur en maatschappij, ze nemen ook kennis van zeer belangrijke taal- en cultuurgebonden termen in de juiste context. In dit opleidingsonderdeel worden vooral de luistervaardigheid en de leesvaardigheid aangescherpt. Verder leert de student kritisch met bronnen omgaan. Niveau Inleidend Begincompetentie De studenten moeten de opleidingsonderdelen 'Taalkunde IA' & 'Taalbeheersing IA' gevolgd hebben. Eindcompetenties De studenten: - kennen de leerinhouden van het opleidingsonderdeel; - kunnen de e termen en de lexicale collocaties gebruiken die bij de leerinhouden worden aangebracht; - kunnen bewijzen dat zij de e actualiteit in de media volgen en kunnen die actualiteit in de juiste context plaatsen. Inhoudsopgave Deel I (Nederlands) Schilder- en bouwkunst Gezondheidszorg en sociale voorzieningen Instellingen: leger, politie, justitie Kerk en religie Deel II () Geografie van Spanje 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 1

16 Bevolking Talen en dialecten in Spanje en in de wereld Onderwijs Politieke indeling van Spanje en bevolking Belangrijke instellingen en voorzieningen 1: regering, parlement, wetgeving Economie Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 36 Taken: 8 Lectuur: 5 Totaal: 75 Studiebegeleiding Studenten die moeite hebben om de hoofdstukken in het te volgen, kunnen alle beeldmateriaal en een samenvatting in het Nederlands op het elektronische leerplatform vinden en zich zo voorbereiden op de lessen. Na elke topic is er mogelijkheid om vragen te stellen, die vooraf schriftelijk meegedeeld worden aan de docent; op deze wijze kunnen de problemen in de volgende les behandeld worden. Aanvullende leermiddelen: España, Tres milenios de historia, Domínguez Ortiz, A., Marcial Pons Historia Biblioteca, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Historia de España (Barnat), Barnat, J. (director) et alii, Barcelona: Nauta Aanvullende leermiddelen: Historia de España (Tuñón), Tuñón de Lara, Manuel et alii, Valladolid: Ámbito ediciones, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Historia de España, Guía imprescindible para jóvenes, Cierva, Ricardo de la, Editorial FENIX, Cursusmateriaal: España - siglo XXI, Quesada Marco, S., Edelsa, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: Spanje, Handboek over land, cultuur en bevolking, Van Dooren, K., Bussum: Uitgeverij Thoth, ISBN: Verplichte lectuur: Geschiedenis en cultuur van Spanje - van steentijd tot verlichting, Kees van Dooren Otto Zwartjes, Uitgeverij Coutinho, ISBN: Evaluatie Organisatie Inhouds- en beeldvragen op de cursus; hoofdstukken gedoceerd in het Nederlands worden in het Nederlands geëvalueerd; hoofdstukken gedoceerd in het worden in het geëvalueerd. Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 2

17 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 3

18 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2, Semester 1 Coördinerend docent: Masschelein Danny Andere docenten: Doelstelling Grondige studie van de e syntaxis: verdieping van een aantal thema s waarop in Ba1 een inleiding werd gegeven. Contrastieve studie (-Nederlands). Niveau Uitdiepend Begincompetentie Leerinhouden en competenties Taalkunde I (). Eindcompetenties De studenten: - kunnen nieuwe tekstfragmenten ontleden en uit de context afleiden in welke persoon, wijs en tijd een werkwoord moet geplaatst worden (invuloefening); - kunnen losse zinnen van het Nederlands in het omzetten; - kunnen losse zinnen van het in het Nederlands omzetten (nieuwe, authentieke zinnen, die een in de les besproken probleem bevatten); - kunnen (in het ) nieuwe, authentieke fragmenten beschrijven en beoordelen; - kunnen disciplinegebonden informatie verwerven en verwerken in het ; - kunnen diverse benaderingen kritisch bespreken en duiden. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Passiefconstructies en pronominaalconstructies; - gebruik van de werkwoordstijden; - consolidatie leerinhouden 'Taalkunde I'. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 29 Taken: 10 Lectuur: 10 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 1

19 Totaal: 75 Studiebegeleiding - In de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); schema s en samenvattingen; talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz.; - individuele begeleiding op vraag van de studenten. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: La expresión de la pasiva, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Leuven: Wolters, ISBN: Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: El uso de los tiempos del pasado, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Deurne: Wolters Plantyn, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Evaluatie Organisatie Invuloefening; grammaticaal thema; transformatieoefening; commentaaroefening. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Zinsontleding; - gebruik van de wijzen; - het bijwoord; - consolidatie leerinhouden 'Taalkunde I' en 'Taalkunde II A'. Onderwijstaal 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 2

20 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 24 Taken: 10 Lectuur: 15 Totaal: 75 Studiebegeleiding - In de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); schema s en samenvattingen; talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz.; - individuele begeleiding op vraag van de studenten. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: El uso de los modos verbales, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Mechelen: Wolters Plantyn, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Evaluatie Organisatie Invuloefening; grammaticaal thema; transformatieoefening; commentaaroefening. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 3

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Dierick Jan Andere docenten: Doelstelling Deze cursus

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS

EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS EL ABANICO CURSUSSEN SPAANS ROTTERDAM STUDIEGIDS 1 Naam cursus INICIAL 1 Aan het eind van de cursus kunt u zich redden in eenvoudige situaties. U kunt een simpele conversatie in het Spaans voeren over

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(vp1oavcomwet)nog

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Van Craenenbroeck

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa.

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 02.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Jaspers Daniel Andere docenten: Doelstelling De algemene

Nadere informatie

Vaksubkernen Inhouden vwo kerndoelen onderbouw. kiezen. De leerling kan referentiële verwijzingen expliciteren.

Vaksubkernen Inhouden vwo kerndoelen onderbouw. kiezen. De leerling kan referentiële verwijzingen expliciteren. Tussendoelen Latijn ( vwo ) Latijn havo/vwo onderbouw K = gericht op voorbereiding op deze vakken in bovenbouw (Turquoise) KGV= gericht op algemene gymnasiale vorming (Zilver) = K = Kgv Taalbeschouwing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Japanstudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Tekstwetenschap II Algemene vorming 3 1 / Reviseren en formuleren

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Vakgroep:

Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Rooms Joël Andere docenten: Ceuppens Jan, Dierick

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie

Nadere informatie

2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) 2.5 a Werkcollege met werkstuk (en presentatie) datum:

2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) 2.5 a Werkcollege met werkstuk (en presentatie) datum: 2.5 Seminar Literatur- und Sprachwissenschaft (3. und 4. Semester) Die Arbeit mit dem Sprachtagebuch dient in den Seminaren Literatur- und Sprachwissenschaft zur Vertiefung und Erweiterung der erworbenen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in het tolken Master Tolken Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Juridisch vertalen Modulair aanbod 6 2 / Vertalen van economische teksten Modulair

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Cursus Hoofdstuk havo 4/5 vwo 4 vwo 5/6 1 Leesvaardigheid 2 Schrijfvaardigheid 1 Inleiding leesvaardigheid 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek

Nadere informatie

Overdracht van cijfers van 2013-2014 naar 2014-2015. Faculteit Letteren. Concordantietabel (versie juni 2014) Modeltraject 3 Toegepaste Taalkunde

Overdracht van cijfers van 2013-2014 naar 2014-2015. Faculteit Letteren. Concordantietabel (versie juni 2014) Modeltraject 3 Toegepaste Taalkunde Overdracht van cijfers van 01-01 naar 01-015 Faculteit Letteren Concordantietabel (versie juni 01) Modeltraject Toegepaste Taalkunde Y-code Opleidingsonderdelen MT 01-01 Studiepunten Y-code Opleidingsonderdelen

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Studieomvang.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Studieomvang. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Docent: Astrid van Winden (avanwinden@eoibd.cat) Lessen: dins- en donderdagen van 18.30 tot 21.00 uur. Spreekuur: dinsdag 17.30-18.

Docent: Astrid van Winden (avanwinden@eoibd.cat) Lessen: dins- en donderdagen van 18.30 tot 21.00 uur. Spreekuur: dinsdag 17.30-18. DEPARTAMENT DE NEERLANDÈS 2015-2016 www.eoibd.cat CINQUÈ CURS Docent: Astrid van Winden (avanwinden@eoibd.cat) Lessen: dins- en donderdagen van 18.30 tot 21.00 uur Spreekuur: dinsdag 17.30-18.30 uur Cursusmateriaal

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Voor wie? Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die zelfstandig willen functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving. Hoe wordt er

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde Luisteren - kwalitatieve niveaucriteria en zinsbouw tempo en articulatie Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben o.a. betrekking op zeer betrekking op betrekking op betrekking

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk)

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea Voorbeeld Adviseur: De heer Administrator de Beheerder Datum: 19 juni 2015 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13602 25 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2011, nr. VO/309740, houdende

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Duits Opleidingsonderdeel: Duits/Taalkunde I Code: 04.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Duits Opleidingsonderdeel: Duits/Taalkunde I Code: 04.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 04.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Rooms Joël Andere docenten: Doelstelling Grondige studie

Nadere informatie

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid PMT Het Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om zelfstandig maatschappelijk te functioneren het Nederlands en is de eerste

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen 4.0 1of2 (OA) Filosoferen 4.0 1of2 1282008 2 5 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

AFDELING NEDERLANDS NIVEAU

AFDELING NEDERLANDS NIVEAU AFDELING NEDERLANDS NIVEAU 5 2016-2017 www.eoibd.cat Algemene informatie Lessen Docent Spreekuur dins- en donderdagen van 18.30 Astrid van Winden dinsdag 17.30-18.30 uur tot 21.00 uur (avanwinden@eoibd.cat)

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Academiejaar 2008-2009 Programmagids Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Maatschappelijke vorming 4.0 1+2 Deeltijds (OA) Filosofie 0.0 2 Deeltijds

Nadere informatie

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. A. LEER EN TOETSPLAN Leerjaar: 3 Onderwerp: Luistervaardigheid 11, 12, 13, 14 11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2016-2017 Vak: Nederlands Klas: vmbo-tl 2 Onderdeel: Spelling 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 03.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 10. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (derde leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vrij concreet

Nadere informatie

Vaksubkernen Inhouden vwo kerndoelen onderbouw. De leerling kan zijn Latijnse woordenschat inzetten bij het tekstbegrip

Vaksubkernen Inhouden vwo kerndoelen onderbouw. De leerling kan zijn Latijnse woordenschat inzetten bij het tekstbegrip Tussendoelen Latijn ( vwo ) Latijn havo/vwo onderbouw K = gericht op voorbereiding op deze vakken in bovenbouw (Turquoise) KGV= gericht op algemene gymnasiale vorming (Zilver) = K = Kgv Taalsysteem Vocabulaire

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010 Friese taal en cultuur VWO Syllabus centraal examen 2010 oktober 2008 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 7. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (eerste en tweede leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vertrouwd

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties inclusief prestatie-indicatoren en beoordelingscriteria.

Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties inclusief prestatie-indicatoren en beoordelingscriteria. Duits L2 Vakcode 56017 Moduleverantwoordelijke mevr. K. Voogd (k.m.voogd@saxion.nl) ECTS 4 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie