Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:"

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling De studenten vertrouwd maken met de specifieke eisen van de wetenschappelijke en technische vertaling, de verschillende tekstsoorten in dit domein en de methodologie. De studenten kunnen verschillende soorten teksten, zowel van algemene als van gespecialiseerde aard vertalen. Niveau Gespecialiseerd Begincompetentie Bachelor. Eindcompetenties De studenten: - kunnen teksten binnen een bepaald domein van wetenschap en techniek vertalen uit het in het Nederlands met behulp van data- en terminologiebanken en van Internet; - kunnen zich documenteren en bijscholen binnen een aantal wetenschappelijke en technische specialisaties; - kunnen de geconsulteerde bronnen kritisch benaderen. Inhoudsopgave - Uiteenlopende tekstsoorten identificeren; - teksten binnen een bepaald domein van wetenschap en techniek vertalen uit het in het Nederlands met behulp van data- en terminologiebanken en van Internet; - zich documenteren en bijscholen op wetenschappelijk en technisch vlak; - de geconsulteerde bronnen kritisch benaderen; - bespreken en vergelijken van de ingediende vertalingen. Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 39 5/11/ Wetenschappelijk/technische teksten Pagina 1

2 Verwerking: 40 Taken: 71 Totaal: 150 Studiebegeleiding Verbetering en evaluatie van de vertalingen. Cursusmateriaal: Wetenschappelijke bijlagen van kranten en tijdschriften; teksten/tekstfragmenten uit gespecialiseerde tijdschriften; Internet; technische brochures; bijsluiters. Evaluatie Organisatie Vertaling van een gespecialiseerde tekst uit wetenschap of techniek. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 5/11/ Wetenschappelijk/technische teksten Pagina 2

3 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Juridische teksten Code: 05.V.15 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Rodriguez Manuela Andere docenten: Doelstelling Deze cursus biedt een inleiding op het begrippenkader, de methodologie en de technologie die bij de vertaling van juridische teksten relevant zijn. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Goede kennis van het Nederlands (niveau : moedertaal) en van het (niveau : eindtermen Bachelor). Eindcompetenties De studenten kunnen : - juridische teksten accuraat en snel vertalen (-Nederlands en Nederlands-); - efficiënt met de gespecialiseerde naslagwerken omgaan; - kritisch de informatie en modellen van het internet gebruiken en zelf woordenlijsten en dossiers aanleggen; - een vertaling volledig afwerken, ook wat conventies, presentatie e.d. betreft. Inhoudsopgave De volgende thema s worden behandeld : gebruik van naslagwerken en glossaria; beëdigd vertalen in België en Spanje; het statuut van de beëdigde vertaler in België; het rechtssysteem en de grondwet in België en Spanje; Europees Recht en Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; statuut jurist-linguïst het HVJEG; legalisatie en apostille van Den Haag; eedaflegging van de beëdigde vertaler; rechtsformules en jargon; stilistische en grammaticale regels; burgerlijke stand (geboorte [akte in België Spanje - Canarische eilanden - Latijns- Amerika], overlijden [akte - inventaris - erfenis in België en Spanje], echtscheiding [inschrijving vonnis in België en Spanje]), handelsregister (inschrijving, statuten en wijziging van statuten). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 39 5/11/ Juridische teksten Pagina 1

4 Verwerking: 51 Taken: 20 Lectuur: 40 Totaal: 150 Studiebegeleiding Klassikaal en via het internet. Cursusmateriaal: Syllabus, presentaties en video s, vertalingen en modellen, woordenlijsten. Evaluatie Organisatie Permanente evaluatie op basis van twee schriftelijke proeven. Tweede examenkans: permanente evaluatie in de vorm van een schriftelijke proef tijdens de vakantie. Eerste examenkans januari - Mondeling examen - aandeel van 50% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Permanente evaluatie - aandeel van 50% september - Mondeling examen - aandeel van 50% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 5/11/ Juridische teksten Pagina 2

5 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Masschelein Danny Andere docenten: Doelstelling Deze cursus heeft tot doel de grondige studie van de e morfologie en de beginselen van de e syntaxis. Niveau Inleidend Begincompetentie Goede kennis van het Nederlands (niveau moedertaalsprekers). Eindcompetenties De studenten: - kunnen alle werkwoorden vervoegen; - kunnen in een invuloefening de juiste werkwoordstijd kiezen (basisregels); - kunnen het meervoud van substantieven en adjectieven vormen; - kunnen de vrouwelijke vorm van adjectieven vormen; - kunnen het genus van substantieven voorspellen; - kunnen de superlatief van adjectieven vormen; - kunnen bepaalde transformaties (vorming van imperatiefzinnen, complexe comparatiefstructuren, gekloofde zinnen enz.) uitvoeren; - kunnen in een meerkeuzevraag de correcte constructie aanwijzen (uitgangspunt: nieuwe, authentieke zinnen); - kunnen losse zinnen van het Nederlands in het omzetten; - kunnen in nieuwe fragmenten de adjectieven op de juiste plaats zetten; - kunnen in het Nederlands nieuwe, authentieke fragmenten beschrijven en beoordelen; - kunnen kwantitatieve gegevens interpreteren (de studenten begrijpen dat de praktische regels die worden onderwezen, gebaseerd zijn op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek). Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Het geschreven accent; spellingregels; - vervoeging van de werkwoorden (presente de indicativo; pretérito perfecto compuesto; presente de subjuntivo; imperativo); - basisregels gebruik wijzen en tijden; - het substantief (meervoud, genus en vertaling); - het adjectief (morfologie, congruentieregels en vertaling); 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 1

6 - comparatiefstructuren; - het bezittelijk voornaamwoord (morfologie, gebruik en vertaling). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 36 Taken: 13 Totaal: 75 Studiebegeleiding - Eén uur monitoraat per week; - in de elektronische leeromgeving: volledig uitgeschreven versie van de eerste lessen; oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Evaluatie Organisatie Schriftelijk examen over de inhoud van het eerste semester. Permanente evaluatie: tests vervoeging. Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 80% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Vervoeging van de werkwoorden (alle vormen); 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 2

7 - het lidwoord; - het aanwijzend voornaamwoord (morfologie, gebruik); - het betrekkelijk voornaamwoord (morfologie, gebruik); - het onbepaalde voornaamwoord; - het persoonlijke voornaamwoord; - het gebruik van 'ser' en 'estar'. Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 29 Taken: 10 Lectuur: 10 Totaal: 75 Studiebegeleiding - Monitoraat (één uur per week); - in de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Verplichte lectuur: El uso de 'ser' y 'estar', Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Leuven: Wolters, ISBN: Evaluatie Organisatie Schriftelijk examen over de inhoud van het tweede semester. Permanente evaluatie: tests vervoeging. Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 3

8 20/11/2007 /Taalkunde I Pagina 4

9 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 3 Studiepunten: 9 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Debrauwere Sophie Andere docenten: Masschelein Danny Doelstelling In het opleidingsonderdeel Taalbeheersing komen de vier basisvaardigheden (luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid) aan bod. De studenten worden in een concrete, authentieke communicatiesituatie geplaatst en ontwikkelen op die manier een of meerdere basisvaardigheden. Daarnaast maken de studenten kennis met de problematiek van de vertaling van informatieve teksten (-Nederlands). Niveau Inleidend Begincompetentie Geen voorkennis vereist. Moedertaalspreker Nederlands of zeer grondige kennis van het Nederlands. Eindcompetenties CEFR: A2 voor alle productieve vaardigheden en B1 voor receptieve vaardigheden en voor grammatica, uitspraak en intonatie, functies en woordenschat volgens het Plan Curricular del Instituto Cervantes Taalbeheersing IA De studenten: - kennen de basisstructuren en woordenschat van de taal die hen toelaten eenvoudige mondelinge en schriftelijke bronnen in standaardtaal te begrijpen; - kennen de uitspraak- en intonatieregels en kunnen zich verstaanbaar maken in alledaagse situaties; - zijn in staat om eenvoudige Nederlandse zinnen in het te vertalen. Taalbeheersing IB De studenten: - ontwikkelen verder hun luister- en leesvaardigheid; - zijn in staat eenvoudige maar authentieke krantenartikels te lezen en een goed gestructureerd programma/uiteenzetting over een gezien onderwerp te volgen; - gaan over van zeer korte, geleide spreekoefeningen naar meer vrije, complexere oefeningen waarin zij hun mening uiten, andere opinies weerleggen, spreken over verleden en toekomst; - zijn ook in staat om die ideeën in een duidelijke gestructureerde tekst om te zetten; - kunnen zich bewust worden van de verschillen tussen hun moedertaal en het en krijgen via foutenanalyse inzicht in hun hiaten; - kennen de tools om een nieuw taalprobleem op te lossen. Vertaaloefeningen De studenten: - kennen een aantal belangrijke verschillen tussen de interpunctie, morfologie, syntaxis, woordvolgorde, enz. van het en het Nederlands; 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

10 - herkennen de vertaalproblemen en kunnen de nodige vertaaltransformaties toepassen; - hebben inzicht in de functie van een vertaling; - kennen de conventies van de behandelde teksttypes en kunnen de informatiedichtheid aanpassen in functie van de vertaalopdracht; - kunnen de relevante vertalende en beschrijvende woordenboeken efficiënt en met de nodige kritische zin gebruiken; - kunnen bijkomende informatie opsporen door gebruik te maken van de aangewezen heuristische kanalen; - kunnen korte teksten ( woorden) uit het in het Nederlands vertalen, met behulp van alle mogelijke hulpmiddelen; hun vertaling is zo adequaat als nodig (het is een accurate weergave van de inhoud van de brontekst) en zo acceptabel als mogelijk (het resultaat is bruikbaar voor het doelpubliek). Het betreft hier overwegend informatieve teksten (krantenartikels, eerst over internationale thema s, later ook over typisch e onderwerpen). Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): Debrauwere Sophie Inhoudsopgave In 'Portavoces', een thematisch woordenschatboek, leert de student ong woorden - de meest courante termen of termen die tot zijn leefwereld behoren - die hij actief moet kunnen inzetten. In 'Intercambio I' leert hij de structuren die gebruikt worden in heel specifieke thematische contexten: ontmoeting, afscheid, zich voorstellen, toestemming geven & vragen, verzoek formuleren, voorkeur uitdrukken, verkoopsgesprek voeren, weg vragen en tonen, spreken over het weer, het lichaam, taal & media Binnen deze contexten moet de student duidelijke mondelinge bronnen in standaardspaans en zich behoorlijk vlot kunnen uitdrukken. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 60 Taken: 8 Totaal: 120 Studiebegeleiding - De mondelinge vooruitgang van de studenten wordt regelmatig tijdens conversatielessen en labolessen gevolgd en de student wordt gequoteerd en krijgt indien nodig feedback. - Er zijn tal van vertaaloefeningen en andere met sleutels; studenten die slecht scoren kunnen altijd contact opnemen. - De docent houdt een jaar lang per student een fiche bij waarop alle opdrachten/testen/oefeningen staan/zwakke & sterke punten, vooruitgang; die fiche wordt enkele keren met de studenten besproken. - De mondelinge oefeningen per 2 of in groep worden klassikaal verbeterd en er volgt een schriftelijke revisie. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

11 Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Uitspraak voor Nederlandstaligen, Buyse, K. & Conejo, J.M., Leuven: Wolters, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Taaltempo, training van begrip en antwoord, Tavera Gaona, M.A., Bussum: Coutinho., ISBN: X Aanvullende leermiddelen: Plan Curricular del Instituto Cervantes, niveles de referencia para el español A1A B1B2 C1C2, Instituto Cervantes, Edelsa, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Portavoces - Thematische woordenschat, K. Buyse, N. Delbecque, D. Speelman, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 1 - Tekstboek ( voor beginners), Lourdes Miquel Y Neus Sans, Intertaal, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 2 - Libro del alumno, Miquel, L. & Sans, N., Barcelona: Difusión, ISBN: Evaluatie Organisatie Permanente evaluatie: mondelinge taalvaardigheid. Mondeling examen september: ter vervanging van permanente evaluatie; op dezelfde dag als het schriftelijk examen en aansluitend hierop. Schriftelijk examen: lange vertaaloefening N/S; enkele open vragen Eerste examenkans januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Debrauwere Sophie Inhoudsopgave In 'Portavoces' wordt de basiswoordenschat nu uitgebreid tot meer dan 2000 woorden die de student actief moet beheersen. De taalstructuren in 'Intercambio II' worden complexer en genuanceerder: gebod, verleden, toekomst, gekloofde zinnen, hypothetische zinnen, een reeks veel gebruikte bijzinnen, indirecte rede Deze nieuwe structuren laten de student toe genuanceerder over de werkelijkheid te spreken. De student reviseert heel vaak eigen teksten en gebruikt daarbij een foutentypologie. De student leert naslagwerken, Internet inzetten om hiaten op te vullen. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

12 De student maakt ook kennis met een literaire authentieke tekst (kinderliteratuur of schelmenroman). Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 30 Taken: 2 Lectuur: 2 Totaal: 60 Studiebegeleiding - Na het examen in januari maakt elke student een overzicht van de meest frequente fouten op basis van de Markin-knoppenbalk; dat overzicht wordt samen met de docent besproken. - De 2 schrijftaken worden individueel verbeterd met Markin. - De mondelinge vooruitgang van de studenten wordt regelmatig tijdens conversatielessen en labolessen gevolgd en de student wordt gequoteerd en krijgt indien nodig feedback. - Er zijn tal van vertaaloefeningen en andere met sleutels; studenten die slecht scoren kunnen altijd contact opnemen. - De docent houdt een jaar lang per student een fiche bij waarop alle opdrachten/testen/oefeningen staan/zwakke & sterke punten, vooruitgang; die fiche wordt enkele keren met de studenten besproken. - De conversatieoefeningen per 2 of in groep worden klassikaal becommentarieerd en er volgt een schriftelijke revisie. Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Taaltempo, training van begrip en antwoord, Tavera Gaona, M.A., Bussum: Coutinho., ISBN: X Aanvullende leermiddelen: Uitspraak voor Nederlandstaligen, Buyse, K. & Conejo, J.M., Leuven: Wolters, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Intercambio 1 - Tekstboek ( voor beginners), Lourdes Miquel Y Neus Sans, Intertaal, ISBN: Cursusmateriaal: Intercambio 2 - Libro del alumno, Miquel, L. & Sans, N., Barcelona: Difusión, ISBN: Cursusmateriaal: Portavoces - Thematische woordenschat, K. Buyse, N. Delbecque, D. Speelman, Wolters Plantyn, ISBN: Evaluatie Organisatie Mondeling examen september: ter vervanging van permanente evaluatie; op dezelfde dag als het schriftelijk examen en aansluitend hierop. Schriftelijk examen: lange vertaaloef; N/S, revisieoefening; vraag over literatuur; oef. op verleden tijden Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 4

13 Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 80% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Vertaaloefeningen Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Kennismaking met een aantal naslagwerken (vertalende en verklarende woordenboeken, elektronische bronnen enz.); - inleiding op de vertaalproblematiek; - contrastieve studie -Nederlands: het substantief; het adjectief; het lidwoord; de 'perífrasis verbales'; de 'gerundio'; - vertaalstrategieën op tekstniveau (tekstanalyse; vertaling van encyclopedische elementen; verzameling en kritisch gebruik documentatie, ook via het internet). Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 10 Taken: 39 Totaal: 75 Studiebegeleiding De studenten worden begeleid via (a) de bijdragen van de docent op het discussieforum; (b) regelmatige correctie van individuele oefeningen, m.b.v. het programma Markin. Aanvullende leermiddelen: Valkuilen en valse vrienden, leidraad voor het vertalen - Nederlands, Slager, E., Muiderberg: Coutinho Aanvullende leermiddelen: Traducción guiada: curso de práctica de la traducción y perfeccionamiento del español, Sequeros, A.B., Groningen: Wolters-Noordhoff, ISBN: Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Evaluatie Organisatie 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 5

14 Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 70% juni - Permanente evaluatie - aandeel van 30% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalbeheersing I Pagina 6

15 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Debrauwere Sophie Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel beoogt een beeld te geven van de maatschappij en de cultuur waarmee de e taal onlosmakelijk verbonden is. Er worden een aantal uiteenlopende onderwerpen behandeld die gekozen werden om hun relevantie bij een eerste kennismaking met land, cultuur en volk(eren). Met deze capita selecta komen de studenten niet alleen in aanraking met e en Latijns-Amerikaanse Landeskunde en de verschillen met de eigen cultuur en maatschappij, ze nemen ook kennis van zeer belangrijke taal- en cultuurgebonden termen in de juiste context. In dit opleidingsonderdeel worden vooral de luistervaardigheid en de leesvaardigheid aangescherpt. Verder leert de student kritisch met bronnen omgaan. Niveau Inleidend Begincompetentie De studenten moeten de opleidingsonderdelen 'Taalkunde IA' & 'Taalbeheersing IA' gevolgd hebben. Eindcompetenties De studenten: - kennen de leerinhouden van het opleidingsonderdeel; - kunnen de e termen en de lexicale collocaties gebruiken die bij de leerinhouden worden aangebracht; - kunnen bewijzen dat zij de e actualiteit in de media volgen en kunnen die actualiteit in de juiste context plaatsen. Inhoudsopgave Deel I (Nederlands) Schilder- en bouwkunst Gezondheidszorg en sociale voorzieningen Instellingen: leger, politie, justitie Kerk en religie Deel II () Geografie van Spanje 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 1

16 Bevolking Talen en dialecten in Spanje en in de wereld Onderwijs Politieke indeling van Spanje en bevolking Belangrijke instellingen en voorzieningen 1: regering, parlement, wetgeving Economie Onderwijstaal Nederlands Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 36 Taken: 8 Lectuur: 5 Totaal: 75 Studiebegeleiding Studenten die moeite hebben om de hoofdstukken in het te volgen, kunnen alle beeldmateriaal en een samenvatting in het Nederlands op het elektronische leerplatform vinden en zich zo voorbereiden op de lessen. Na elke topic is er mogelijkheid om vragen te stellen, die vooraf schriftelijk meegedeeld worden aan de docent; op deze wijze kunnen de problemen in de volgende les behandeld worden. Aanvullende leermiddelen: España, Tres milenios de historia, Domínguez Ortiz, A., Marcial Pons Historia Biblioteca, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Historia de España (Barnat), Barnat, J. (director) et alii, Barcelona: Nauta Aanvullende leermiddelen: Historia de España (Tuñón), Tuñón de Lara, Manuel et alii, Valladolid: Ámbito ediciones, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Historia de España, Guía imprescindible para jóvenes, Cierva, Ricardo de la, Editorial FENIX, Cursusmateriaal: España - siglo XXI, Quesada Marco, S., Edelsa, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: Spanje, Handboek over land, cultuur en bevolking, Van Dooren, K., Bussum: Uitgeverij Thoth, ISBN: Verplichte lectuur: Geschiedenis en cultuur van Spanje - van steentijd tot verlichting, Kees van Dooren Otto Zwartjes, Uitgeverij Coutinho, ISBN: Evaluatie Organisatie Inhouds- en beeldvragen op de cursus; hoofdstukken gedoceerd in het Nederlands worden in het Nederlands geëvalueerd; hoofdstukken gedoceerd in het worden in het geëvalueerd. Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 2

17 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taal & cultuur I Pagina 3

18 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2, Semester 1 Coördinerend docent: Masschelein Danny Andere docenten: Doelstelling Grondige studie van de e syntaxis: verdieping van een aantal thema s waarop in Ba1 een inleiding werd gegeven. Contrastieve studie (-Nederlands). Niveau Uitdiepend Begincompetentie Leerinhouden en competenties Taalkunde I (). Eindcompetenties De studenten: - kunnen nieuwe tekstfragmenten ontleden en uit de context afleiden in welke persoon, wijs en tijd een werkwoord moet geplaatst worden (invuloefening); - kunnen losse zinnen van het Nederlands in het omzetten; - kunnen losse zinnen van het in het Nederlands omzetten (nieuwe, authentieke zinnen, die een in de les besproken probleem bevatten); - kunnen (in het ) nieuwe, authentieke fragmenten beschrijven en beoordelen; - kunnen disciplinegebonden informatie verwerven en verwerken in het ; - kunnen diverse benaderingen kritisch bespreken en duiden. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Passiefconstructies en pronominaalconstructies; - gebruik van de werkwoordstijden; - consolidatie leerinhouden 'Taalkunde I'. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 29 Taken: 10 Lectuur: 10 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 1

19 Totaal: 75 Studiebegeleiding - In de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); schema s en samenvattingen; talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz.; - individuele begeleiding op vraag van de studenten. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: La expresión de la pasiva, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Leuven: Wolters, ISBN: Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: El uso de los tiempos del pasado, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Deurne: Wolters Plantyn, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Evaluatie Organisatie Invuloefening; grammaticaal thema; transformatieoefening; commentaaroefening. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Masschelein Danny Inhoudsopgave - Zinsontleding; - gebruik van de wijzen; - het bijwoord; - consolidatie leerinhouden 'Taalkunde I' en 'Taalkunde II A'. Onderwijstaal 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 2

20 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 24 Taken: 10 Lectuur: 15 Totaal: 75 Studiebegeleiding - In de elektronische leeromgeving: oefeningen (door de docent aangemaakt; sommige worden automatisch gecorrigeerd); schema s en samenvattingen; talrijke links naar websites met extra oefenmateriaal, samenvattingen enz.; - individuele begeleiding op vraag van de studenten. Aanvullende leermiddelen: Gramática básica del estudiante español, Alonso Raya, R. et.al., Difusión, ISBN: Aanvullende leermiddelen: Gramática comunicativa del español, Matte Bon, F., Difusión Aanvullende leermiddelen: Gramática de la lengua española, Alarcos Llorach, E., Espasa-Calpe Aanvullende leermiddelen: Gramática descriptiva de la lengua española, Bosque, I. & Demonte, V., Espasa-Calpe Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: El uso de los modos verbales, Delbecque, N., Masschelein, D. & Vanden Bulcke, P., Mechelen: Wolters Plantyn, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Evaluatie Organisatie Invuloefening; grammaticaal thema; transformatieoefening; commentaaroefening. Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een examen en opdrachten. De opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. Het examen zelf wordt afgenomen op basis van de leerinhoud van de cursus. 20/11/2007 /Taalkunde II Pagina 3

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Verslag over de doorlichting van Sint-Jozefscollege te HERENTALS

Verslag over de doorlichting van Sint-Jozefscollege te HERENTALS Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie