Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant."

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling Deze cursus biedt de studenten een linguïstisch kader waarin ze hun reeds verworven kennis van de e grammatica kunnen integreren en verder ontwikkelen. De bedoeling is dat ze inzicht krijgen in de structuur van de enkelvoudige zin en in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem. Op die manier wordt de correcte taalbeheersing van de studenten bevorderd. Niveau Inleidend Begincompetentie Niveau einde humaniora (ASO). Eindcompetenties De studenten - hebben inzicht verworven in de basisgrammatica van het aan de hand van het theoretische kader van de Nouvelle grammaire française ; - kennen het terminologische kader van de Nouvelle grammaire française en kunnen het actief gebruiken; - kunnen in het kader van de begeleide zelfstudie een aantal theoretische componenten zelfstandig instuderen en een reeks oefeningen voorbereiden en autonoom verwerken; - kunnen de theorie correct toepassen in grammaticale oefeningen en in korte vertalingen naar het ; - hebben inzicht in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Peeters Isabelle, Catteau Hilde Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Onderwijstaal 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 1

2 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 64 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Aandeel theorie: 50%. Aandeel oefeningen: 50%. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Peeters Isabelle, Catteau Hilde Het tweede deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le pronom, 2. l adverbe, 3. les mots-outils, 4. le mot-phrase, 5. le discours rapporté, 6. l analyse au niveau de la phrase simple. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 64 Totaal: 90 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 2

3 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Cursusmateriaal: Syllabus van de docent (beschikbaar via docent) Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Aandeel theorie: 50%. Aandeel oefeningen: 50%. juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 3

4 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 3 Studiepunten: 9 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Catteau Hilde Andere docenten: Geysens Anne Doelstelling Deze werkcolleges ontwikkelen en consolideren de parate kennis van het. Studenten leren autonoom werken en de basisinstrumenten gebruiken. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindniveau ASO Eindcompetenties De studenten: - kunnen de gedachtengang van een op normaal tempo uitgesproken boodschap (met of zonder beelden) begrijpen (luistervaardigheid); - kunnen een gesprek voeren en een uiteenzetting houden met de geschikte woordenschat en met correct taalgebruik en uitspraak (mondelinge taalvaardigheid); - kunnen zowel korte als lange teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad lezen (leesvaardigheid); - kunnen een korte tekst van algemene aard schrijven met correct taalgebruik en goede tekstcohesie (schriftelijke taalvaardigheid); - kunnen degelijke brieven schrijven met correct taalgebruik en de geschikte stijlkenmerken (schriftelijke taalvaardigheid); - kennen de basisbegrippen van de fonetiek en kunnen een fonetische transcriptie maken; - kunnen de voornaamste logische relaties (oorzaak, doel, gevolg, voorwaarde, toegeving, oppositie) mondeling en schriftelijk uitdrukken; - kennen de voornaamste werkinstrumenten (woordenboeken en naslagwerken) en kunnen ze gebruiken. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): Geysens Anne, Catteau Hilde 1. Mondelinge taalvaardigheid - Uitspraakoefeningen in het taallabo (wegwerken van de invloed van het Nederlands en van de Belgische trekken; inoefenen van de typische intonatiepatronen van het ; expressief lezen); - Luisteroefeningen aan de hand van beeldfragmenten; 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

5 - Conversatieoefeningen rond thema's met inoefenen van woordenschat; - Oefeningen die vraag/antwoord trainen en oefeningen op gebruik van impératif (instucties) en conditionnel; - Oefeningen op het gebruik van voorzetsels bij plaatsnamen; - Wegwerken van fouten op syntactisch en lexicaal vlak. 2. Schriftelijke taalvaardigheid - Oefeningen op het gebruik van logische schakels, op de zinsstructuur en op stijlvariatie; - Privé-correspondentie; - Oefeningen die het uitbreiden van de woordenschat beogen; - Lectuur van één roman en bijhorende schriftelijke oefening. 3. Portfolio Het portfolio is een uitgebreid en gevarieerd zelfstudiepakket dat aan de studenten wordt aangeboden in het kader van het opleidingsonderdeel 'Taalbeheersing'. Een aantal oefeningen en activiteiten zijn verplicht, de overige zijn facultatief. Tot de verplichte oefeningen en activiteiten behoren: - vijf culturele activiteiten in Brussel en een bondige beschrijving van ieder van die activiteiten; - minstens eenmaal per maand grammaticale en lexicale oefeningen maken op Alfalex (Actieve Leeromgeving voor Anderstaligen - Lexicon, gecreëerd door het Instituut voor Levende Talen van de KULeuven); - diverse luisteroefeningen; - het bijhouden van een carnet de mots. De bedoeling van het brede aanbod facultatieve oefeningen is dat de studenten er vooral die uithalen die hen ertoe in staat stellen bepaalde lacunes in hun kennis van het bij te werken of hun kennis van de taal op bepaalde vlakken te verfijnen. Op geregelde tijden (zie Toledo) wordt van de studenten gevraagd een feuille de route en een carnet de bord op te stellen. In het eerste document leggen ze hun geplande activiteiten voor de komende periode vast. In het tweede brengen ze verslag uit over hun activiteiten van de voorbije periode. Beide worden door een docent verbeterd en van commentaar voorzien. Deze uitwisseling gebeurt via het elektronische platform Toledo. Halverwege het academiejaar wordt bovendien een (mondeling) functioneringsgesprek tussen docent en student voorzien. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 34 Taken: 24 Lectuur: 10 Totaal: 120 Lexicologie: verschillende monitoraatsessies in groep, waarop de studenten zich grondig moeten voorbereiden. Fonetiek, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: individuele begeleiding op aanvraag. Portfolio: begeleide zelfstudie (zie ook inhoudsopgave). 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

6 Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Vous dites?! (Répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophones), P. Desmet, J.R. Klein, B. Lamiroy, Acco Leuven, Leusden, ISBN: Cursusmateriaal: Exercices d'orthophonie française - Précis d'orthoépie, M. Debrock, Presses Universitaires de Louvain, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Het mondeling examen bestaat uit een luik fonetiek en een luik taalbeheersing (luisteroefening en mondelinge taalvaardigheid). Het schriftelijk examen bestaat eveneens uit twee luiken: lexicologie enerzijds en een onderdeel over correspondentie, woordenboeken, logische verbindingswoorden en één roman anderzijds. Daarnaast wordt reeds een deel van het portfolio via permanente evaluatie gequoteerd. januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 40% januari - Mondeling examen - aandeel van 40% september - Permanente evaluatie - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 40% september - Mondeling examen - aandeel van 40% De evaluatie van studenten met een examencontract gebeurt met een examen dat gebaseerd is op de leerinhoud van de cursus. Deze studenten dienen tevens een portfolio bij te houden (zie rubriek inhoud). Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne, Catteau Hilde 1. Mondelinge taalvaardigheid - Conversatieoefeningen rond thema's met inoefenen van woordenschat - Wegwerken van fouten op syntactisch en lexicaal vlak 2. Schriftelijke taalvaardigheid - Le récit au présent (hiertoe moet één roman gelezen worden) - Exprimer son opinion - Oefeningen die het uitbreiden van de woordenschat beogen - Aan de hand van dictees worden de voornaamste spellingsproblemen behandeld. - La cohérence textuelle 3. Portfolio (zie leeractiviteit A) 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

7 Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 15 Taken: 15 Lectuur: 4 Totaal: 60 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo De kennis van in de lessen behandelde stof wordt geëvalueerd via een mondeling en een schriftelijk examen. Daarnaast wordt het tweede gedeelte van het portfolio via permanente evaluatie beoordeeld. juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 40% juni - Mondeling examen - aandeel van 40% september - Permanente evaluatie - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 40% september - Mondeling examen - aandeel van 40% De evaluatie van studenten met een examencontract gebeurt met een examen dat gebaseerd is op de leerinhoud van de cursus. Het portfolio (zie rubriek inhoud van leeractiviteit A) wordt geëvalueerd zoals bij de andere studenten. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Vertaaloefeningen Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne Er wordt zowel naar het Nederlands als naar het vertaald. Onderwijstaal Nederlands 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 4

8 Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 26 Verwerking: 12 Taken: 52 Totaal: 90 Feed-back tijdens de colleges en individuele feed-back op aanvraag. Aanvullende leermiddelen: Woordenboeken en alle (elektronische) vertaalhulpmiddelen Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 5

9 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Storms Colette Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel brengt de essentiële elementen aan die nodig zijn om de structuren en de mentaliteit van het moderne Frankrijk te begrijpen. Naast kennisoverdracht heeft dit opleidingsonderdeel ook de ambitie de studenten leergierig en nieuwsgierig te maken: ze worden aangemoedigd om zelf een aantal informatiekanalen te verkennen en hun kennis van Frankrijk uit te diepen. Analyse en reflectie worden gestimuleerd om zo de basis te leggen voor een blijvende belangstelling voor taal en cultuur. Niveau Inleidend Begincompetentie Niveau eind middelbaar onderwijs. Eindcompetenties De studenten: - kunnen de behandelde aspecten van de e samenleving in het uiteenzetten en de toestand verklaren vanuit een historisch perspectief; - zijn in staat om de specifieke kenmerken van Frankrijk en de typisch e mentaliteit in het uit te leggen, o.m. door de vergelijking met België; - kunnen een recent persartikel begrijpen en analyseren en maken hierbij gebruik van de kennis die zij verworven hebben; - zijn vertrouwd met de voornaamste officiële websites en de Encyclopédie Universalis; - kunnen beeldmateriaal gerelateerd aan de behandelde stof interpreteren. De cursus spitst zich toe op een aantal belangrijke aspecten van de e samenleving: - bevolking en demografie; Frankrijk als migratieland sinds de XIXe eeuw - administratieve structuur en organisatie van het land; politieke instellingen van de Vijfde Republiek; kiessysteem, politieke partijen - de e economie - organisatie van het onderwijs - media en mediabeleid Onderwijstaal 17/10/2007 /Taal & cultuur I Pagina 1

10 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 40 Taken: 4 Lectuur: 15 Totaal: 85 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Behandelde stof en bijhorende lectuur juni - Permanente evaluatie - aandeel van 33% juni - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 67% september - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 100% Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (100%) 17/10/2007 /Taal & cultuur I Pagina 2

11 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling Dit college, dat focust op de samengestelde zin, ligt in het verlengde van de cursus taalkunde die in het eerste jaar wordt gedoceerd en heeft tot doel de studenten een linguïstisch kader te bieden waarbinnen ze hun kennis van de e grammatica op een gestructureerde manier verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil het de studenten inzicht verschaffen in de structuur van de e grammatica en in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem.tenslotte is het de bedoeling om de studenten kennis te laten maken met de eigenheid van taalkundige wetenschappelijke publicaties. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in het opleidingsonderdeel taalkunde in bachelor 1. Eindcompetenties De studenten - hebben hun inzicht in de grammatica van het verder uitgebouwd aan de hand van het theoretische kader van de Nouvelle grammaire française ; - kennen het terminologische kader van de Nouvelle grammaire française en kunnen het actief gebruiken; - kunnen de theorie correct toepassen in oefeningen; - kennen de belangrijkste hedendaagse referentiewerken van de e grammatica en kunnen ze efficiënt consulteren om zelfstandig grammaticale problemen op te lossen; - kunnen wetenschappelijke publicaties over e taalkunde lezen, begrijpen en kritisch evalueren; - zijn vertrouwd met de conventies die de eigenheid bepalen van taalkundige wetenschappelijke publicaties; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen. 1. Exercices de rafraîchissement In dit deel kunnen de studenten hun kennis van de stof van taalkunde 1 testen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 1

12 2. Grammaire Dit luik besteedt vooral aandacht aan het gebruik van de tijden en de wijzen. Daarnaast komen ook de analyse van de samengestelde zin en de interpunctie aan bod. 3. Les types de grammaires Deze component bevat een overzicht van de belangrijkste e grammatica s die de studenten leren kennen en consulteren aan de hand van oefeningen. 4. Lecture d articles linguistiques et rédaction scientifique In dit laatste deel leren de studenten taalkundige wetenschappelijke publicaties lezen. Verder maken ze ook kennis met de conventies eigen aan dit teksttype. 5. Dossier autocorrectif: l'emploi des prépositions. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 70 Taken: 12 Lectuur: 12 Zelfstudie: 30 Totaal: 176 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Examenstof: de tijdens de colleges geziene theorie en oefeningen, evenals de oefeningen begeleide zelfstudie. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 2

13 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Geysens Anne Andere docenten: Storms Colette Doelstelling Voor de schriftelijke taalvaardigheid beoogt het college het bijbrengen van de basisprincipes voor het schrijven van een degelijke tekst. Daarbij gaat de aandacht zowel naar een correct taalgebruik als naar de inhoudelijke coherentie. Voor de mondelinge taalvaardigheid wordt het programma van de mondelinge vaardigheid van Bachelor 1 voortgezet met spreekoefeningen waarbij de studenten op een correcte en gepaste manier hun ideeën kunnen uitdrukken, standpunten kunnen uiteenzetten en synthetiseren, stellingen kunnen bijtreden of weerleggen. Naast de gewone spreektaal krijgen ook andere registers aandacht. Het verwerven en gebruiken van nieuwe woordenschat en structuren blijft een belangrijk aspect. De spreekoefeningen gaan uit van teksten of van voorafgaande luisteroefeningen. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindniveau Bach 1 Eindcompetenties De studenten moeten: - een onderscheid kunnen maken tussen diverse soorten teksten: een verhalende tekst, een synthese en een betogende tekst; - die verschillende types teksten ook zelf kunnen schrijven; - de verbindingswoorden ( les connecteurs ) correct kunnen gebruiken; - specifieke communicatieve vaardigheden kunnen tonen: een standpunt innemen, een stelling bijtreden en weerleggen, grafieken en schema s verwoorden; - autonoom nieuwe woordenschat assimileren; - authentieke e documenten en radio- of televisieprogramma s kunnen begrijpen, samenvatten en becommentariëren ; - bij het spreken een zuivere e uitspraak hebben en de geschikte intonatiepatronen gebruiken. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Taalbeheersing IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Geysens Anne - oefeningen voor het aanleren van de communicatieve vaardigheden 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 1

14 - conversatieoefeningen met nadruk op correct taalgebruik en onberispelijke uitspraak - woordenschatoefeningen - luisteroefeningen Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 14 Taken: 35 Totaal: 75 Monitoraat en individuele begeleiding op aanvraag Aanvullende leermiddelen: Lexique thématique français - exercices cognitifs, M. Debrock, P. Desmet, A. Geysens, N. Nouwen, De Boeck & Larcier, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Het examen bestaat uit twee delen: een luisteroefening en een mondeling examen. januari - Mondeling examen - aandeel van 100% september - Mondeling examen - aandeel van 100% Studenten met een examencontract leggen een mondeling examen af over de stof van het eerste semester (cursus in cursusdienst) en een examen voor de luistervaardigheid. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Taalbeheersing IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne, Storms Colette Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan le fait divers, le récit au passé, le résumé (synthese van één tekst en van een dossier teksten) en l'écrit argumenté. De schriftelijke oefeningen die de studenten thuis maken, worden individueel verbeterd en daarna besproken in een aantal lessen die bestaan uit een analyse van de vaak voorkomende fouten, het verrijken van de woordenschat en het opfrissen van de grammatica. De in de eerste bachelor geziene verbindingswoorden worden kort herhaald. Er worden drie dictees gemaakt op basis van op voorhand bezorgde teksten. 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 2

15 Studenten vatten journalistieke teksten met een hoge moeilijkheidsgraad mondeling samen, zetten hun standpunten uiteen, treden en weerleggen de stellingen van hun medestudenten. Ze maken woordenschatoefeningen rond le Lexique. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 33 Taken: 18 Lectuur: 13 Totaal: 90 Monitoraat op aanvraag Aanvullende leermiddelen: Lexique thématique français - exercices cognitifs, M. Debrock, P. Desmet, A. Geysens, N. Nouwen, De Boeck & Larcier, ISBN: Cursusmateriaal: Syllabus van de docent (beschikbaar via docent) Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo juni - Permanente evaluatie - aandeel van 30% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 70% Derde examenperiode - Mondeling examen - aandeel van 30% september - Schriftelijk examen - aandeel van 70% Studenten met een examencontract leggen een schriftelijk en een mondeling examen af over de stof van de cursus (beschikbaar in cursusdienst). 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 3

16 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur II Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Storms Colette Andere docenten: Doelstelling De cursus wil de studenten nader inzicht verschaffen in de culturele identiteit van Frankrijk en over het tot stand komen van "nationale identitieit" in het algemeen. Dit opleidingsonderdeel heeft ook tot doel de studenten autonoom bronnen te laten verkennen met het oog op de uitdieping van één aspect van de leerstof. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Taal & Cultuur I Eindcompetenties De studenten: - kennen de oorsprong en de betekenis van de beroemdste e identitaire emblemen, plaatsen en helden en kunnen die in het uiteenzetten. - kunnen ook allusies op deze elementen herkennen en interpreteren in de meest verscheiden uitdrukkingen van de e cultuur. - begrijpen wetenschappelijke artikels en kunnen ze gebruiken met het oog op analyse van materiaal en feiten; - zijn in staat over een onderwerp pertinente documentatie te verzamelen, kritisch te evalueren, te verwerken en te presenteren. Als tweede stap in de kennis van Frankrijk wordt uitgegaan van het begrip autoimage (hoe de en hun eigen cultuur en identiteit beleven, met welke waarden of emblemen ze zich vereenzelvigen). De studenten krijgen eerst een inleiding op de verschillende mogelijke benaderingen van de nationale identiteit : als een spontaan gegroeide uitdrukking van de volksgeest of als (grotendeels 19de-eeuwse) constructie. Daarna gaat de aandacht vooral naar gebeurtenissen, plaatsen, feiten en figuren die sporen hebben nagelaten in het collectieve geheugen van de en, bijdragen tot de samenhang van de e natie en voor de en een symbolische waarde bezitten. Hierbij komen ook een aantal kunst- en bouwwerken uitgebreid aan bod. Achtereenvolgens behandelen we: - de mythologie van het koningschap: fleurs de lys sur champ d azur; Saint-Denis en de Capetingers; ritueel van zalving en kroning in Reims; Jeanne d Arc; de symboliek van Versailles 17/10/2007 /Taal & cultuur II Pagina 1

17 als verheerlijking van het vorstelijk absolutisme van Lodewijk XIV; - de mythologie van de e Revolutie: 14 juli, bonnet phrygien, Liberté, Egalité, Fraternité, Déclaration des droits de l Homme, Bastille...; - Napoléon; - de mythologie van de Republiek: Marianne, Jules Ferry en de openbare school; Victor Hugo; De Gaulle en de Vde Republiek; - de e taal: het als Europese forumtaal in de 17de en 18de eeuw; ophemeling en bescherming van het ; het als nationale eenheidstaal van Frankrijk; de francofonie als residuele mythe van de e grandeur; de mythologische vijand Engeland; - Parijs, de mythische hoofdstad. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 24 Taken: 15 Lectuur: 25 Totaal: 90 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Behandelde stof en bijhorende lectuur juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen (100%) 17/10/2007 /Taal & cultuur II Pagina 2

18 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde III Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de reeds verworven kennis op het vlak van taalstructuren verder uit te bouwen. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de taalkunde als wetenschappelijke discipline en met de basisbegrippen van de e taalkunde. Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan twee domeinen: syntaxis en sociolinguïstiek. De studenten leren eveneens de belangrijkste referentiewerken van de e taalkunde gebruiken. Tenslotte wordt hun kennis van de e grammatica getest. Niveau Gespecialiseerd Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in de colleges taalkunde 1 en 2 is een vereiste. Eindcompetenties De studenten: - kennen de volledige grammatica van het en kunnen haar toepassen; - kunnen via zelfstudie hun grammaticale kennis verdiepen; - hebben inzicht in de moderne e taalkunde als wetenschappelijke discipline; - kunnen een linguïstische theorie toepassen; - kunnen taalkundige problemen in groepsverband analyseren; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen; - kunnen wetenschappelijke publicaties over e taalkunde lezen, begrijpen en kritisch evalueren; - kennen de geëigende informatiekanalen van het vakgebied (bibliografieën, databases, elektronische hulpmiddelen) en kunnen ze kritisch gebruiken. Module 1: linguistique française Na een herhaling van de belangrijkste linguïstische begrippen, komen de syntaxis van de zin en van de tekst aan bod. Verder wordt een sociolinguïstisch probleem uitgediept, namelijk de jongerentaal in Frankrijk. De studenten lezen een aantal wetenschappelijke artikels over de behandelde topics. 17/10/2007 /Taalkunde III Pagina 1

19 Module 2: méthodologie De studenten maken kennis met de belangrijkste referentiewerken van de e taalkunde (bibliografieën, databases, elektronische hulpmiddelen) en leren ze concreet gebruiken. Module 3: exercices autocorrectifs Aan de hand van een reeks oefeningen kunnen de studenten zelfstandig hun grammaticale kennis testen en, indien nodig, op punt stellen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 30 Taken: 18 Lectuur: 6 Zelfstudie: 10 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Heuristiek en methodologie. Module "linguistique française". (Syllabus), Piet Desmet, Michèle Goyens Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Examenstof: de tijdens de colleges geziene stof en de oefeningen in begeleide zelfstudie. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 75% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen en bijkomende paper. 17/10/2007 /Taalkunde III Pagina 2

20 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing III Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling De studenten hebben reeds een ruime kennis verworven van alle aspecten van de e taal. Dit college beoogt enerzijds het bewustmaken van eventuele tekortkomingen op het vlak van de mondelinge en de schriftelijke expressievaardigheden en anderzijds het perfectioneren en verdiepen van de mondelinge en de schriftelijke taalbeheersing. Daarnaast wordt ook de woordenschat van de studenten verder uitgediept. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in de colleges taalbeheersing in bachelor 1 en 2 is een vereiste. Eindcompetenties De studenten - hebben hun mondeling en schriftelijk taalgebruik op een gestructureerde manier verder geperfectioneerd; - zijn vertrouwd met de eigenheid van de bedrijfscommunicatie; - kunnen een overtuigende argumentatieve tekst, een dienstnota, een rapport en een sollicitatiebrief met curriculum vitae schrijven; - kunnen vlot hun mening verwoorden in een debat, een mondelinge argumentatie opbouwen en voor publiek presenteren, een zakelijk telefoongesprek voeren, een gast ontvangen in een professionele context en een sollicitatiegesprek voeren; - kunnen zelfstandig nieuwe woordenschat verwerven; - kunnen argumentatieve, narratieve, prescriptieve en literaire teksten correct interpreteren en er vragen over beantwoorden; - beheersen de e spelling en kunnen ze toepassen in dictees en schrijfoefeningen. 1. Mondelinge taalvaardigheid De studenten oefenen het opbouwen en het presenteren van een mondelinge argumentatie. Verder komen een aantal topics uit de bedrijfscommunicatie aan bod : het telefoongesprek, het ontvangen van klanten en, tenslotte, het sollicitatiegesprek. 2. Schriftelijke taalvaardigheid 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 1

21 De studenten leren vooreerst een coherente argumentatieve tekst schrijven. Daarnaast worden een aantal teksttypes uit de bedrijfscommunicatie behandeld, namelijk de dienstnota, het verslag, de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. 3. Leesvaardigheid In dit deel wordt de leesvaardigheid van de studenten voor het lezen van verschillende teksttypes getest en bevorderd. 4. Dictees De studenten bereiden de dictees voor aan de hand van een aantal teksten. 5. Woordenschat Dit deel is toegespitst op de verdere uitbreiding van de woordenschat van de studenten aan de hand van het handboek Lebrun, C. Poumarède G «800 mots pour réussir». Paris : Belin. Het integreren van de nieuwe woorden gebeurt via oefeningen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 22 Taken: 18 Zelfstudie: 24 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: 800 mots pour réussir., C. Lebrun, G. Poumarède, Belin juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% september - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 75% Schriftelijk examen. Mondeling examen. 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 2

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester:

Spaans Opleidingsonderdeel: Spaans - Wetenschappelijk/technische teksten Code: Vakgroep: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Wetenschappelijk/technische teksten Code: 05.V.14 Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Merckx Liesbeth Andere docenten: Doelstelling

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3

Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 OPLEIDING/AFSTUDEERRICHTING: 1 BAF DOCENT(EN): Marianne De Graeve OPLEIDINGSONDERDEEL (OLOD): Frans Code: BAF-2201.E0-j1 Semester 1 Studiepunten: 3 Semester 2 Studiepunten: 3 * College:18 * College:18

Nadere informatie

Opleidingsgids 2009-2010

Opleidingsgids 2009-2010 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Toerisme en Recreatiemanagement sgids 2009-2010 talent@work Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat

Nadere informatie

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek

BRUSSEL t. Toegepaste taalkunde CAMPUS BRUSSEL. Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek BRUSSEL t Toegepaste taalkunde Vertalen Tolken Meertalige communicatie Journalistiek CAMPUS BRUSSEL 2015-2016 Infomomenten OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. JUL. AUG. SEP. OPENLESDAGEN 16-20

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus

Nadere informatie

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte

VSKO. Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING. Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte VSKO Leerplan STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO3 AO AV 008 Specifiek gedeelte Goedkeuringscode: goedgekeurd September 2007 Structuurschema specifiek gedeelte HUM3

Nadere informatie

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1

ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT. Afstudeerrichting MARKETING. Fase 1 ECTS-FICHES PBA BEDRIJFSMANAGEMENT Afstudeerrichting MARKETING Fase 1 Academiejaar 2011-2012 Bedrijfsmanagement Marketing 1e opleidingsfase Juridische vorming Algemeen Soort opleidingsonderdeel: Samengesteld

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Studiegebied: Talen Afdeling: LEERTRAJECT FRANS Richtgraad: 3.2 Nummer GO 2003/660M Nieuw Nummer Inspectie: 02-03/718/G/O/P/V/V Deeltijds volwassenenonderwijs

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie