Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant."

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Catteau Hilde Doelstelling Deze cursus biedt de studenten een linguïstisch kader waarin ze hun reeds verworven kennis van de e grammatica kunnen integreren en verder ontwikkelen. De bedoeling is dat ze inzicht krijgen in de structuur van de enkelvoudige zin en in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem. Op die manier wordt de correcte taalbeheersing van de studenten bevorderd. Niveau Inleidend Begincompetentie Niveau einde humaniora (ASO). Eindcompetenties De studenten - hebben inzicht verworven in de basisgrammatica van het aan de hand van het theoretische kader van de Nouvelle grammaire française ; - kennen het terminologische kader van de Nouvelle grammaire française en kunnen het actief gebruiken; - kunnen in het kader van de begeleide zelfstudie een aantal theoretische componenten zelfstandig instuderen en een reeks oefeningen voorbereiden en autonoom verwerken; - kunnen de theorie correct toepassen in grammaticale oefeningen en in korte vertalingen naar het ; - hebben inzicht in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Peeters Isabelle, Catteau Hilde Het eerste deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le verbe, 2. le nom, 3. l adjectif, 4. le déterminant. Onderwijstaal 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 1

2 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 64 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Aandeel theorie: 50%. Aandeel oefeningen: 50%. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Peeters Isabelle, Catteau Hilde Het tweede deel omvat theorie en oefeningen over de volgende topics: 1. le pronom, 2. l adverbe, 3. les mots-outils, 4. le mot-phrase, 5. le discours rapporté, 6. l analyse au niveau de la phrase simple. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 64 Totaal: 90 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 2

3 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Cursusmateriaal: Syllabus van de docent (beschikbaar via docent) Cursusmateriaal: Toledocursus beschikbaar Aandeel theorie: 50%. Aandeel oefeningen: 50%. juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 3

4 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 3 Studiepunten: 9 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Catteau Hilde Andere docenten: Geysens Anne Doelstelling Deze werkcolleges ontwikkelen en consolideren de parate kennis van het. Studenten leren autonoom werken en de basisinstrumenten gebruiken. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindniveau ASO Eindcompetenties De studenten: - kunnen de gedachtengang van een op normaal tempo uitgesproken boodschap (met of zonder beelden) begrijpen (luistervaardigheid); - kunnen een gesprek voeren en een uiteenzetting houden met de geschikte woordenschat en met correct taalgebruik en uitspraak (mondelinge taalvaardigheid); - kunnen zowel korte als lange teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad lezen (leesvaardigheid); - kunnen een korte tekst van algemene aard schrijven met correct taalgebruik en goede tekstcohesie (schriftelijke taalvaardigheid); - kunnen degelijke brieven schrijven met correct taalgebruik en de geschikte stijlkenmerken (schriftelijke taalvaardigheid); - kennen de basisbegrippen van de fonetiek en kunnen een fonetische transcriptie maken; - kunnen de voornaamste logische relaties (oorzaak, doel, gevolg, voorwaarde, toegeving, oppositie) mondeling en schriftelijk uitdrukken; - kennen de voornaamste werkinstrumenten (woordenboeken en naslagwerken) en kunnen ze gebruiken. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): Geysens Anne, Catteau Hilde 1. Mondelinge taalvaardigheid - Uitspraakoefeningen in het taallabo (wegwerken van de invloed van het Nederlands en van de Belgische trekken; inoefenen van de typische intonatiepatronen van het ; expressief lezen); - Luisteroefeningen aan de hand van beeldfragmenten; 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

5 - Conversatieoefeningen rond thema's met inoefenen van woordenschat; - Oefeningen die vraag/antwoord trainen en oefeningen op gebruik van impératif (instucties) en conditionnel; - Oefeningen op het gebruik van voorzetsels bij plaatsnamen; - Wegwerken van fouten op syntactisch en lexicaal vlak. 2. Schriftelijke taalvaardigheid - Oefeningen op het gebruik van logische schakels, op de zinsstructuur en op stijlvariatie; - Privé-correspondentie; - Oefeningen die het uitbreiden van de woordenschat beogen; - Lectuur van één roman en bijhorende schriftelijke oefening. 3. Portfolio Het portfolio is een uitgebreid en gevarieerd zelfstudiepakket dat aan de studenten wordt aangeboden in het kader van het opleidingsonderdeel 'Taalbeheersing'. Een aantal oefeningen en activiteiten zijn verplicht, de overige zijn facultatief. Tot de verplichte oefeningen en activiteiten behoren: - vijf culturele activiteiten in Brussel en een bondige beschrijving van ieder van die activiteiten; - minstens eenmaal per maand grammaticale en lexicale oefeningen maken op Alfalex (Actieve Leeromgeving voor Anderstaligen - Lexicon, gecreëerd door het Instituut voor Levende Talen van de KULeuven); - diverse luisteroefeningen; - het bijhouden van een carnet de mots. De bedoeling van het brede aanbod facultatieve oefeningen is dat de studenten er vooral die uithalen die hen ertoe in staat stellen bepaalde lacunes in hun kennis van het bij te werken of hun kennis van de taal op bepaalde vlakken te verfijnen. Op geregelde tijden (zie Toledo) wordt van de studenten gevraagd een feuille de route en een carnet de bord op te stellen. In het eerste document leggen ze hun geplande activiteiten voor de komende periode vast. In het tweede brengen ze verslag uit over hun activiteiten van de voorbije periode. Beide worden door een docent verbeterd en van commentaar voorzien. Deze uitwisseling gebeurt via het elektronische platform Toledo. Halverwege het academiejaar wordt bovendien een (mondeling) functioneringsgesprek tussen docent en student voorzien. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 34 Taken: 24 Lectuur: 10 Totaal: 120 Lexicologie: verschillende monitoraatsessies in groep, waarop de studenten zich grondig moeten voorbereiden. Fonetiek, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid: individuele begeleiding op aanvraag. Portfolio: begeleide zelfstudie (zie ook inhoudsopgave). 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

6 Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Vous dites?! (Répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophones), P. Desmet, J.R. Klein, B. Lamiroy, Acco Leuven, Leusden, ISBN: Cursusmateriaal: Exercices d'orthophonie française - Précis d'orthoépie, M. Debrock, Presses Universitaires de Louvain, ISBN: Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Het mondeling examen bestaat uit een luik fonetiek en een luik taalbeheersing (luisteroefening en mondelinge taalvaardigheid). Het schriftelijk examen bestaat eveneens uit twee luiken: lexicologie enerzijds en een onderdeel over correspondentie, woordenboeken, logische verbindingswoorden en één roman anderzijds. Daarnaast wordt reeds een deel van het portfolio via permanente evaluatie gequoteerd. januari - Permanente evaluatie - aandeel van 20% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 40% januari - Mondeling examen - aandeel van 40% september - Permanente evaluatie - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 40% september - Mondeling examen - aandeel van 40% De evaluatie van studenten met een examencontract gebeurt met een examen dat gebaseerd is op de leerinhoud van de cursus. Deze studenten dienen tevens een portfolio bij te houden (zie rubriek inhoud). Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Taalbeheersing IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne, Catteau Hilde 1. Mondelinge taalvaardigheid - Conversatieoefeningen rond thema's met inoefenen van woordenschat - Wegwerken van fouten op syntactisch en lexicaal vlak 2. Schriftelijke taalvaardigheid - Le récit au présent (hiertoe moet één roman gelezen worden) - Exprimer son opinion - Oefeningen die het uitbreiden van de woordenschat beogen - Aan de hand van dictees worden de voornaamste spellingsproblemen behandeld. - La cohérence textuelle 3. Portfolio (zie leeractiviteit A) 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

7 Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 15 Taken: 15 Lectuur: 4 Totaal: 60 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo De kennis van in de lessen behandelde stof wordt geëvalueerd via een mondeling en een schriftelijk examen. Daarnaast wordt het tweede gedeelte van het portfolio via permanente evaluatie beoordeeld. juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 40% juni - Mondeling examen - aandeel van 40% september - Permanente evaluatie - aandeel van 20% september - Schriftelijk examen - aandeel van 40% september - Mondeling examen - aandeel van 40% De evaluatie van studenten met een examencontract gebeurt met een examen dat gebaseerd is op de leerinhoud van de cursus. Het portfolio (zie rubriek inhoud van leeractiviteit A) wordt geëvalueerd zoals bij de andere studenten. Leeractiviteit: /Taalbeheersing I/Vertaaloefeningen Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne Er wordt zowel naar het Nederlands als naar het vertaald. Onderwijstaal Nederlands 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 4

8 Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 26 Verwerking: 12 Taken: 52 Totaal: 90 Feed-back tijdens de colleges en individuele feed-back op aanvraag. Aanvullende leermiddelen: Woordenboeken en alle (elektronische) vertaalhulpmiddelen Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 5

9 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Storms Colette Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel brengt de essentiële elementen aan die nodig zijn om de structuren en de mentaliteit van het moderne Frankrijk te begrijpen. Naast kennisoverdracht heeft dit opleidingsonderdeel ook de ambitie de studenten leergierig en nieuwsgierig te maken: ze worden aangemoedigd om zelf een aantal informatiekanalen te verkennen en hun kennis van Frankrijk uit te diepen. Analyse en reflectie worden gestimuleerd om zo de basis te leggen voor een blijvende belangstelling voor taal en cultuur. Niveau Inleidend Begincompetentie Niveau eind middelbaar onderwijs. Eindcompetenties De studenten: - kunnen de behandelde aspecten van de e samenleving in het uiteenzetten en de toestand verklaren vanuit een historisch perspectief; - zijn in staat om de specifieke kenmerken van Frankrijk en de typisch e mentaliteit in het uit te leggen, o.m. door de vergelijking met België; - kunnen een recent persartikel begrijpen en analyseren en maken hierbij gebruik van de kennis die zij verworven hebben; - zijn vertrouwd met de voornaamste officiële websites en de Encyclopédie Universalis; - kunnen beeldmateriaal gerelateerd aan de behandelde stof interpreteren. De cursus spitst zich toe op een aantal belangrijke aspecten van de e samenleving: - bevolking en demografie; Frankrijk als migratieland sinds de XIXe eeuw - administratieve structuur en organisatie van het land; politieke instellingen van de Vijfde Republiek; kiessysteem, politieke partijen - de e economie - organisatie van het onderwijs - media en mediabeleid Onderwijstaal 17/10/2007 /Taal & cultuur I Pagina 1

10 Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 40 Taken: 4 Lectuur: 15 Totaal: 85 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Behandelde stof en bijhorende lectuur juni - Permanente evaluatie - aandeel van 33% juni - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 67% september - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 100% Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (100%) 17/10/2007 /Taal & cultuur I Pagina 2

11 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling Dit college, dat focust op de samengestelde zin, ligt in het verlengde van de cursus taalkunde die in het eerste jaar wordt gedoceerd en heeft tot doel de studenten een linguïstisch kader te bieden waarbinnen ze hun kennis van de e grammatica op een gestructureerde manier verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil het de studenten inzicht verschaffen in de structuur van de e grammatica en in de fundamentele verschillen tussen het e en het Nederlandse taalsysteem.tenslotte is het de bedoeling om de studenten kennis te laten maken met de eigenheid van taalkundige wetenschappelijke publicaties. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in het opleidingsonderdeel taalkunde in bachelor 1. Eindcompetenties De studenten - hebben hun inzicht in de grammatica van het verder uitgebouwd aan de hand van het theoretische kader van de Nouvelle grammaire française ; - kennen het terminologische kader van de Nouvelle grammaire française en kunnen het actief gebruiken; - kunnen de theorie correct toepassen in oefeningen; - kennen de belangrijkste hedendaagse referentiewerken van de e grammatica en kunnen ze efficiënt consulteren om zelfstandig grammaticale problemen op te lossen; - kunnen wetenschappelijke publicaties over e taalkunde lezen, begrijpen en kritisch evalueren; - zijn vertrouwd met de conventies die de eigenheid bepalen van taalkundige wetenschappelijke publicaties; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen. 1. Exercices de rafraîchissement In dit deel kunnen de studenten hun kennis van de stof van taalkunde 1 testen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 1

12 2. Grammaire Dit luik besteedt vooral aandacht aan het gebruik van de tijden en de wijzen. Daarnaast komen ook de analyse van de samengestelde zin en de interpunctie aan bod. 3. Les types de grammaires Deze component bevat een overzicht van de belangrijkste e grammatica s die de studenten leren kennen en consulteren aan de hand van oefeningen. 4. Lecture d articles linguistiques et rédaction scientifique In dit laatste deel leren de studenten taalkundige wetenschappelijke publicaties lezen. Verder maken ze ook kennis met de conventies eigen aan dit teksttype. 5. Dossier autocorrectif: l'emploi des prépositions. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 52 Verwerking: 70 Taken: 12 Lectuur: 12 Zelfstudie: 30 Totaal: 176 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Nouvelle Grammaire Française, Grevisse - Goosse, De Boeck, ISBN: Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Examenstof: de tijdens de colleges geziene theorie en oefeningen, evenals de oefeningen begeleide zelfstudie. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 2

13 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Geysens Anne Andere docenten: Storms Colette Doelstelling Voor de schriftelijke taalvaardigheid beoogt het college het bijbrengen van de basisprincipes voor het schrijven van een degelijke tekst. Daarbij gaat de aandacht zowel naar een correct taalgebruik als naar de inhoudelijke coherentie. Voor de mondelinge taalvaardigheid wordt het programma van de mondelinge vaardigheid van Bachelor 1 voortgezet met spreekoefeningen waarbij de studenten op een correcte en gepaste manier hun ideeën kunnen uitdrukken, standpunten kunnen uiteenzetten en synthetiseren, stellingen kunnen bijtreden of weerleggen. Naast de gewone spreektaal krijgen ook andere registers aandacht. Het verwerven en gebruiken van nieuwe woordenschat en structuren blijft een belangrijk aspect. De spreekoefeningen gaan uit van teksten of van voorafgaande luisteroefeningen. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindniveau Bach 1 Eindcompetenties De studenten moeten: - een onderscheid kunnen maken tussen diverse soorten teksten: een verhalende tekst, een synthese en een betogende tekst; - die verschillende types teksten ook zelf kunnen schrijven; - de verbindingswoorden ( les connecteurs ) correct kunnen gebruiken; - specifieke communicatieve vaardigheden kunnen tonen: een standpunt innemen, een stelling bijtreden en weerleggen, grafieken en schema s verwoorden; - autonoom nieuwe woordenschat assimileren; - authentieke e documenten en radio- of televisieprogramma s kunnen begrijpen, samenvatten en becommentariëren ; - bij het spreken een zuivere e uitspraak hebben en de geschikte intonatiepatronen gebruiken. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Taalbeheersing IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): Geysens Anne - oefeningen voor het aanleren van de communicatieve vaardigheden 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 1

14 - conversatieoefeningen met nadruk op correct taalgebruik en onberispelijke uitspraak - woordenschatoefeningen - luisteroefeningen Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 14 Taken: 35 Totaal: 75 Monitoraat en individuele begeleiding op aanvraag Aanvullende leermiddelen: Lexique thématique français - exercices cognitifs, M. Debrock, P. Desmet, A. Geysens, N. Nouwen, De Boeck & Larcier, ISBN: Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Het examen bestaat uit twee delen: een luisteroefening en een mondeling examen. januari - Mondeling examen - aandeel van 100% september - Mondeling examen - aandeel van 100% Studenten met een examencontract leggen een mondeling examen af over de stof van het eerste semester (cursus in cursusdienst) en een examen voor de luistervaardigheid. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Taalbeheersing IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Geysens Anne, Storms Colette Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan le fait divers, le récit au passé, le résumé (synthese van één tekst en van een dossier teksten) en l'écrit argumenté. De schriftelijke oefeningen die de studenten thuis maken, worden individueel verbeterd en daarna besproken in een aantal lessen die bestaan uit een analyse van de vaak voorkomende fouten, het verrijken van de woordenschat en het opfrissen van de grammatica. De in de eerste bachelor geziene verbindingswoorden worden kort herhaald. Er worden drie dictees gemaakt op basis van op voorhand bezorgde teksten. 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 2

15 Studenten vatten journalistieke teksten met een hoge moeilijkheidsgraad mondeling samen, zetten hun standpunten uiteen, treden en weerleggen de stellingen van hun medestudenten. Ze maken woordenschatoefeningen rond le Lexique. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 33 Taken: 18 Lectuur: 13 Totaal: 90 Monitoraat op aanvraag Aanvullende leermiddelen: Lexique thématique français - exercices cognitifs, M. Debrock, P. Desmet, A. Geysens, N. Nouwen, De Boeck & Larcier, ISBN: Cursusmateriaal: Syllabus van de docent (beschikbaar via docent) Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo juni - Permanente evaluatie - aandeel van 30% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 70% Derde examenperiode - Mondeling examen - aandeel van 30% september - Schriftelijk examen - aandeel van 70% Studenten met een examencontract leggen een schriftelijk en een mondeling examen af over de stof van de cursus (beschikbaar in cursusdienst). 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 3

16 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taal & cultuur II Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Storms Colette Andere docenten: Doelstelling De cursus wil de studenten nader inzicht verschaffen in de culturele identiteit van Frankrijk en over het tot stand komen van "nationale identitieit" in het algemeen. Dit opleidingsonderdeel heeft ook tot doel de studenten autonoom bronnen te laten verkennen met het oog op de uitdieping van één aspect van de leerstof. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Taal & Cultuur I Eindcompetenties De studenten: - kennen de oorsprong en de betekenis van de beroemdste e identitaire emblemen, plaatsen en helden en kunnen die in het uiteenzetten. - kunnen ook allusies op deze elementen herkennen en interpreteren in de meest verscheiden uitdrukkingen van de e cultuur. - begrijpen wetenschappelijke artikels en kunnen ze gebruiken met het oog op analyse van materiaal en feiten; - zijn in staat over een onderwerp pertinente documentatie te verzamelen, kritisch te evalueren, te verwerken en te presenteren. Als tweede stap in de kennis van Frankrijk wordt uitgegaan van het begrip autoimage (hoe de en hun eigen cultuur en identiteit beleven, met welke waarden of emblemen ze zich vereenzelvigen). De studenten krijgen eerst een inleiding op de verschillende mogelijke benaderingen van de nationale identiteit : als een spontaan gegroeide uitdrukking van de volksgeest of als (grotendeels 19de-eeuwse) constructie. Daarna gaat de aandacht vooral naar gebeurtenissen, plaatsen, feiten en figuren die sporen hebben nagelaten in het collectieve geheugen van de en, bijdragen tot de samenhang van de e natie en voor de en een symbolische waarde bezitten. Hierbij komen ook een aantal kunst- en bouwwerken uitgebreid aan bod. Achtereenvolgens behandelen we: - de mythologie van het koningschap: fleurs de lys sur champ d azur; Saint-Denis en de Capetingers; ritueel van zalving en kroning in Reims; Jeanne d Arc; de symboliek van Versailles 17/10/2007 /Taal & cultuur II Pagina 1

17 als verheerlijking van het vorstelijk absolutisme van Lodewijk XIV; - de mythologie van de e Revolutie: 14 juli, bonnet phrygien, Liberté, Egalité, Fraternité, Déclaration des droits de l Homme, Bastille...; - Napoléon; - de mythologie van de Republiek: Marianne, Jules Ferry en de openbare school; Victor Hugo; De Gaulle en de Vde Republiek; - de e taal: het als Europese forumtaal in de 17de en 18de eeuw; ophemeling en bescherming van het ; het als nationale eenheidstaal van Frankrijk; de francofonie als residuele mythe van de e grandeur; de mythologische vijand Engeland; - Parijs, de mythische hoofdstad. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 24 Taken: 15 Lectuur: 25 Totaal: 90 Individuele begeleiding op aanvraag Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Verplichte lectuur: wordt bekendgemaakt op Toledo Behandelde stof en bijhorende lectuur juni - Permanente evaluatie - aandeel van 20% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 80% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen (100%) 17/10/2007 /Taal & cultuur II Pagina 2

18 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde III Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de reeds verworven kennis op het vlak van taalstructuren verder uit te bouwen. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de taalkunde als wetenschappelijke discipline en met de basisbegrippen van de e taalkunde. Verder wordt er bijzondere aandacht besteed aan twee domeinen: syntaxis en sociolinguïstiek. De studenten leren eveneens de belangrijkste referentiewerken van de e taalkunde gebruiken. Tenslotte wordt hun kennis van de e grammatica getest. Niveau Gespecialiseerd Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in de colleges taalkunde 1 en 2 is een vereiste. Eindcompetenties De studenten: - kennen de volledige grammatica van het en kunnen haar toepassen; - kunnen via zelfstudie hun grammaticale kennis verdiepen; - hebben inzicht in de moderne e taalkunde als wetenschappelijke discipline; - kunnen een linguïstische theorie toepassen; - kunnen taalkundige problemen in groepsverband analyseren; - kunnen kritisch reflecteren over taal en grammaticale problemen; - kunnen wetenschappelijke publicaties over e taalkunde lezen, begrijpen en kritisch evalueren; - kennen de geëigende informatiekanalen van het vakgebied (bibliografieën, databases, elektronische hulpmiddelen) en kunnen ze kritisch gebruiken. Module 1: linguistique française Na een herhaling van de belangrijkste linguïstische begrippen, komen de syntaxis van de zin en van de tekst aan bod. Verder wordt een sociolinguïstisch probleem uitgediept, namelijk de jongerentaal in Frankrijk. De studenten lezen een aantal wetenschappelijke artikels over de behandelde topics. 17/10/2007 /Taalkunde III Pagina 1

19 Module 2: méthodologie De studenten maken kennis met de belangrijkste referentiewerken van de e taalkunde (bibliografieën, databases, elektronische hulpmiddelen) en leren ze concreet gebruiken. Module 3: exercices autocorrectifs Aan de hand van een reeks oefeningen kunnen de studenten zelfstandig hun grammaticale kennis testen en, indien nodig, op punt stellen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 30 Taken: 18 Lectuur: 6 Zelfstudie: 10 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: Heuristiek en methodologie. Module "linguistique française". (Syllabus), Piet Desmet, Michèle Goyens Verplichte lectuur: Artikels in syllabus Examenstof: de tijdens de colleges geziene stof en de oefeningen in begeleide zelfstudie. januari - Schriftelijk examen - aandeel van 75% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Schriftelijk examen en bijkomende paper. 17/10/2007 /Taalkunde III Pagina 2

20 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing III Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Peeters Isabelle Andere docenten: Doelstelling De studenten hebben reeds een ruime kennis verworven van alle aspecten van de e taal. Dit college beoogt enerzijds het bewustmaken van eventuele tekortkomingen op het vlak van de mondelinge en de schriftelijke expressievaardigheden en anderzijds het perfectioneren en verdiepen van de mondelinge en de schriftelijke taalbeheersing. Daarnaast wordt ook de woordenschat van de studenten verder uitgediept. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De kennis van de componenten die behandeld werden in de colleges taalbeheersing in bachelor 1 en 2 is een vereiste. Eindcompetenties De studenten - hebben hun mondeling en schriftelijk taalgebruik op een gestructureerde manier verder geperfectioneerd; - zijn vertrouwd met de eigenheid van de bedrijfscommunicatie; - kunnen een overtuigende argumentatieve tekst, een dienstnota, een rapport en een sollicitatiebrief met curriculum vitae schrijven; - kunnen vlot hun mening verwoorden in een debat, een mondelinge argumentatie opbouwen en voor publiek presenteren, een zakelijk telefoongesprek voeren, een gast ontvangen in een professionele context en een sollicitatiegesprek voeren; - kunnen zelfstandig nieuwe woordenschat verwerven; - kunnen argumentatieve, narratieve, prescriptieve en literaire teksten correct interpreteren en er vragen over beantwoorden; - beheersen de e spelling en kunnen ze toepassen in dictees en schrijfoefeningen. 1. Mondelinge taalvaardigheid De studenten oefenen het opbouwen en het presenteren van een mondelinge argumentatie. Verder komen een aantal topics uit de bedrijfscommunicatie aan bod : het telefoongesprek, het ontvangen van klanten en, tenslotte, het sollicitatiegesprek. 2. Schriftelijke taalvaardigheid 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 1

21 De studenten leren vooreerst een coherente argumentatieve tekst schrijven. Daarnaast worden een aantal teksttypes uit de bedrijfscommunicatie behandeld, namelijk de dienstnota, het verslag, de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. 3. Leesvaardigheid In dit deel wordt de leesvaardigheid van de studenten voor het lezen van verschillende teksttypes getest en bevorderd. 4. Dictees De studenten bereiden de dictees voor aan de hand van een aantal teksten. 5. Woordenschat Dit deel is toegespitst op de verdere uitbreiding van de woordenschat van de studenten aan de hand van het handboek Lebrun, C. Poumarède G «800 mots pour réussir». Paris : Belin. Het integreren van de nieuwe woorden gebeurt via oefeningen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 22 Taken: 18 Zelfstudie: 24 Totaal: 90 Studenten met problemen worden individueel begeleid. Cursusmateriaal: Eigen cursus beschikbaar via cursusdienst Cursusmateriaal: 800 mots pour réussir., C. Lebrun, G. Poumarède, Belin juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% september - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 75% Schriftelijk examen. Mondeling examen. 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 2

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Dierick Jan Andere docenten: Doelstelling Deze cursus

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(vp1oavcomwet)nog

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Tekstwetenschap II Algemene vorming 3 1 / Reviseren en formuleren

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken

Academiejaar Programmagids. Master in het tolken. Master Tolken Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in het tolken Master Tolken Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Juridisch vertalen Modulair aanbod 6 2 / Vertalen van economische teksten Modulair

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016 Inhoud Voorwoord 6 1 Examenstof van centraal examen en schoolexamen 7 2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 8 Domein A: Leesvaardigheid

Nadere informatie

Schrijven en leren op de pabo en de basisschool. Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits

Schrijven en leren op de pabo en de basisschool. Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits Schrijven en leren op de pabo en de basisschool Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits Onderwerpen Schrijven op de lerarenopleiding en de basisschool De kracht van schrijven voor het leren en

Nadere informatie

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010 Friese taal en cultuur VWO Syllabus centraal examen 2010 oktober 2008 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015 FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Vakgroep:

Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Vertaling Opleidingsonderdeel: Vertaling I Code: 08.2.01 Leeractiviteiten: 7 Studiepunten: 14 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Rooms Joël Andere docenten: Ceuppens Jan, Dierick

Nadere informatie

Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Van Craenenbroeck

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (verkorte programma voor professionele bachelors in onderwijs: secundair onderwijs)

Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (verkorte programma voor professionele bachelors in onderwijs: secundair onderwijs) Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (verkorte programma voor professionele bachelors in onderwijs: secundair onderwijs) (85 Studiepunten) Studenten die beide talen van de bachelor of Arts in de

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Cursus Hoofdstuk havo 4/5 vwo 4 vwo 5/6 1 Leesvaardigheid 2 Schrijfvaardigheid 1 Inleiding leesvaardigheid 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 2eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen, Religie, Zingeving en Levensbeschouwing 5.0 2 (OA) Filosoferen

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2017 Inhoud Voorwoord 6 1 Examenstof van centraal examen en schoolexamen 7 2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 8 Domein A: Leesvaardigheid

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13602 25 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2011, nr. VO/309740, houdende

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen.

Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en van F-N en kunnen gebruiken in mondelinge en schriftelijke zinnen. Vaktips Frans 1. D O E L S T E L L I N G E N De Franse taal leren verstaan, lezen, spreken en schrijven. Om dit te bereiken, moet je: Nieuwe woorden correct kunnen schrijven, kunnen vertalen van N-F en

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Einddoelen Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen 4.0 1of2 (OA) Filosoferen 4.0 1of2 1282008 2 5 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13 DEEL 1. DE CLIL-SCHOOL Inleiding CLIL: een definitie 15

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13 DEEL 1. DE CLIL-SCHOOL Inleiding CLIL: een definitie 15 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 13 DEEL 1. DE CLIL-SCHOOL 15 1 Inleiding 15 2 CLIL: een definitie 15 3 CLIL als onderwijsvernieuwing: voorwaarden voor succes 19 4 Maatschappelijk draagvlak voor CLIL 20

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) 1. Mondelinge Taalvaardigheid Niveau 4F 1.1 Gesprekken Algemene omschrijving Kan in alle soorten gesprekken de taal nauwkeurig en doeltreffend

Nadere informatie

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang

Opleiding. Marketing. Code + officiële benaming van de module. C2 Management en Organisatie. Academiejaar 2015-2016. Semester: Studieomvang Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C2 Management en Organisatie Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 u Aantal lestijden 60 Aandeel

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Examenprogramma Klassieke Talen vwo

Examenprogramma Klassieke Talen vwo Examenprogramma Klassieke Talen vwo Ingangsdatum: schooljaar 2014-2015 (klas 4) Eerste examenjaar: 2017 Griekse taal en cultuur (GTC) vwo Latijnse taal en cultuur (LTC) vwo Griekse taal en cultuur (GTC)

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Academiejaar 2008-2009 Programmagids Ergotherapie (PBA) 3eBa ergotherapie Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Maatschappelijke vorming 4.0 1+2 Deeltijds (OA) Filosofie 0.0 2 Deeltijds

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60')

Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Master in de IW: Kunststofverwerking College & TB Semester 1 Studietijd (uren) Lestijden (60') Contacturen Stpt Coll. TB ZW Totaal ECTS Fiche per. 1 per. 2 (6 wkn) (6 wkn) Reologie* 3 24 6 50 80 ELM 7402

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 10. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (derde leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vrij concreet

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde

Academiejaar Programmagids. Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Vroedkunde (PBA) 1eBa Vroedkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie

Schrijven tekstkenmerken productief A1 A2 B1 B2 C1 C2. Bereik van de woordenschat

Schrijven tekstkenmerken productief A1 A2 B1 B2 C1 C2. Bereik van de woordenschat Schrijven tekstkenmerken productief A1 A2 B1 B2 C1 C2 Bereik van de Heeft een zeer die bestaat uit geïsoleerde woorden en uitdrukkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens en bepaalde concrete situaties

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Studieomvang.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Studieomvang. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module A8 Duits 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa.

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 02.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Jaspers Daniel Andere docenten: Doelstelling De algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA S VOORTGEZET ONDERWIJS

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING EXAMENPROGRAMMA S VOORTGEZET ONDERWIJS STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17415-n1 24 juli 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juni 2014, nr. 559817

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie