Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase"

Transcriptie

1 Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Cursus Hoofdstuk havo 4/5 vwo 4 vwo 5/6 1 Leesvaardigheid 2 Schrijfvaardigheid 1 Inleiding leesvaardigheid 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek 2 Tekstopbouw 1 De indeling van een tekst 2 Vaste tekststructuren 3 De alinea 4 Tekstverbanden 3 Oefenen met teksten 1 Voorbereiden op schrijven 2 Schrijven en controleren 3 [vwo] Schrijfdoelen en tekstvormen 3 [havo] Informerende teksten 1 Mengvormen van teksten [nieuw in havo] 2 Teksten beoordelen 3 Oefenen met teksten 1 Schrijfdoelen en tekstsoorten 2 De inleiding 3 Het middenstuk 4 Het slot 1 Bouwplan 2 Van bouwplan naar tekst 3 De tekst controleren en herschrijven 1 Webtekst [nieuw] 2 Uiteenzetting 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek 1 De indeling van een tekst 2 Vaste tekststructuren 3 De alinea 4 Tekstverbanden 5 Oefenen met teksten [nieuw in 4 v] 1 Schrijfdoelen en tekstsoorten 2 De inleiding 3 Het middenstuk 4 Het slot 5 Tekststructuren 6 Bouwplan 1 Bouwplan 2 Van bouwplan naar tekst 3 De tekst controleren en herschrijven 1 Informerende tekst: Webtekst [nieuw] 2 Overtuigende tekst: Reactie op een forum [nieuw] 3 Overtuigende tekst: Ingezonden brief 4 Opiniërende tekst: Recensie 1 Inleiding Leesvaardigheid [HH vwo 4] 2 Mengvormen van teksten 3 Satellietteksten [nieuw] 4 Teksten beoordelen 1 Complexe teksten [nieuw] 2 Oefenen met teksten 1 Informerende tekst : Uiteenzetting 2 Overtuigende tekst: Betoog 3 Overtuigende tekst: Column 4 Opiniërende tekst: Beschouwing 5 Opiniërende tekst: Essay

2 3 Mondelinge vaardigheden 4 [havo] Overtuigende teksten 2 Betoog 1 Reactie op een forum [nieuw] 5 [havo] Opiniërende 1 Recensie teksten 2 Beschouwing 6 [havo] / 3 [vwo] 1 Zakelijke of brief Brieven 2 Klachtenbrief 3 Sollicitatiebrief 4 Motivatiebrief [nieuw] 1 Algemeen 1 Spreken voor publiek 2 Feedback 1 Spreken voor publiek 2 Feedback 1 Zakelijke of brief 2 Klachtenbrief 3 Sollicitatiebrief 4 Motivatiebrief [nieuw] 1 [HH vwo 4] Presentatie 2 Speech [nieuw] 3 Voordracht [nieuw] 2 Presentatie 1 Onderwerp, doel en publiek 2 Hulpmiddelen bij presentaties 3 Opbouw van presentaties 4 Informerende presentatie 5 Overtuigende presentatie 2 Discussie 1 Doel en discussiefasen 2 Discussiedeelnemers 3 Debat 1 Doel, onderwerp en stelling 2 Lagerhuisdebat [nieuw] 3 Schooldebat 4 Parlementair debat [nieuw] 4 Gesprekken 1 Typen vragen 2 Onderhandelingsgesprek 3 Sollicitatiegesprek [nieuw] 4 Motivatiegesprek [nieuw] 1 Onderwerp, doel en publiek 2 Hulpmiddelen bij presentaties 3 Opbouw van presentaties 4 Informerende presentatie 5 Overtuigende presentatie 1 Doel, onderwerp en stelling 2 Lagerhuisdebat [nieuw] 1 Doel en discussiefasen 2 Discussiedeelnemers 1 [HH vwo 4] Debat 2 Schooldebat 3 Parlementair debat [nieuw] 4 Eloquentiadebat [nieuw] 1 Typen vragen 2 Onderhandelingsgesprek 3 Sollicitatiegesprek [nieuw] 4 Motivatiegesprek [nieuw] 4 Argumentatieve vaardigheden 1 Standpunt en 1 Standpunten argumenten 2 Soorten argumenten 2 Argumentatie 1 Redeneringen 2 Argumentatiestructuren 3 Drogredenen 4 Argumentatie beoordelen 1 Standpunten 2 Soorten argumenten 1 Soorten argumenten 2 Argumentatiestructuren 3 Redeneringen 4 Drogredenen 5 Argumentatie beoordelen

3 5 Formuleren 1 Correct formuleren 1 dubbelop-fouten 2 fouten met verwijswoorden 3 incongruentie 4 dat/als-constructie 5 foutieve samentrekking 6 foutieve beknopte bijzin 7 losstaand zinsgedeelte 8 zinnen aan elkaar plakken 9 onjuiste inversie 10 geen symmetrie 2 Aantrekkelijk formuleren 1 Aanwijzingen voor het woordgebruik 2 Aanwijzingen voor de zinsbouw 3 Het gebruik van uitdrukkingen [nieuw] 6 Spelling 1 Werkwoordspelling 1 Persoonsvorm 2 Overige werkwoordsvormen 3 Lastige gevallen in de werkwoordspelling [nieuw] 2 Overige spellingregels 1 Leestekens 2 Hoofdletters 3 Meervoudsvorming 4 Tussenklank in samengestelde woorden 5 Verkleinwoorden 6 Aan elkaar of los 7 Liggend streepje 8 Trema 9 Apostrof 10 Accenten 11 Getallen 12 Sommige of sommigen? 13 Probleemwoorden 1 dubbelop-fouten 2 fouten met verwijswoorden 3 incongruentie 4 dat/als-constructie 5 foutieve samentrekking 6 foutieve beknopte bijzin 7 losstaand zinsgedeelte 8 zinnen aan elkaar plakken 9 onjuiste inversie 10 geen symmetrie 1 Persoonsvorm 2 Overige werkwoordsvormen 3 Lastige gevallen in de werkwoordspelling [nieuw] 1 Leestekens 2 Hoofdletters 3 Meervoudsvorming 4 Tussenklank in samengestelde woorden 5 Verkleinwoorden 6 Aan elkaar of los 7 Liggend streepje 8 Trema 9 Apostrof 10 Accenten 11 Getallen 12 Sommige of sommigen? 13 Probleemwoorden [HH vwo 4] 1 dubbelop-fouten 2 fouten met verwijswoorden 3 incongruentie 4 dat/als-constructie 5 foutieve samentrekking 6 foutieve beknopte bijzin 7 losstaand zinsgedeelte 8 zinnen aan elkaar plakken 9 onjuiste inversie 10 geen symmetrie 1 Aanwijzingen voor het woordgebruik 2 Aanwijzingen voor de zinsbouw 3 Het gebruik van uitdrukkingen 4 Het gebruik van beeldspraak 5 Het gebruik van stijlfiguren 1 [HH vwo 4] Werkwoordspelling 2 [HH vwo 4] Overige spellingregels 3 Digitale hulpmiddelen bij de spelling [nieuw]

4 7 Woordenschat 1 Grieks en Latijn [alleen in 4 vwo] 1 [havo] / 2 [vwo 4] Moeilijke woorden 1 [HH onderbouw] Woordraadstrategieën 2 Woorden rond het thema Veiligheid en criminaliteit 3 Woorden rond het thema De menselijke geest en psychologie 4 Woorden rond het thema Migratie en inburgering 1 Griekse en Latijnse woorden en woorddelen 2 Latijnse uitdrukkingen 1 [HH onderbouw] Woordraadstrategieën 2 Woorden rond het thema Economie, financiën en recht 3 Woorden rond het thema Politiek 1 Woorden rond het thema Filosofie en psychologie 2 Woorden rond het thema Wetenschap 3 Woorden rond het thema Politiek 4 Woorden rond het thema Immigratie en integratie 8 Informatievaardigheden 2 Woordenschat Eindexamen 1 Honderd woorden uit de examens Dertig uitdrukkingen examens Documenteren 1 Documentatievragen 2 Bronnen 3 Interview 4 Enquête 5 Documentatiemap 2 Omgaan met internet 1 [vwo 5/6] Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag 2 [vwo 5/6] Gegevens verzamelen 3 [vwo 5/6] Verslaglegging 1 Betrouwbaarheid van internet 2 Zoeken op internet 3 Mediawijsheid [nieuw] 4 Gevaren van internet [nieuw] 1 Documentatievragen 2 Bronnen 3 Interview 4 Enquête 5 Documentatiemap 1 Betrouwbaarheid van internetsite 2 Zoeken op internet 3 Mediawijsheid [nieuw] 4 Gevaren van internet [nieuw] 1 Honderd woorden uit de examens Dertig uitdrukkingen examens Wat is goed onderzoek? 2 De doelstelling 3 De vraagstelling 1 Betrouwbaarheid, validiteit en representativiteit 2 Bronnen 1 Vorm en structuur 2 Beschrijving van resultaten 3 Conclusies trekken

5 9 Taalbeschouwing [nieuwe inhoud] 9 Samenvatten en schematiseren [alleen in 4v als aparte cursus] 10 Voorbereiding op het hoger onderwijs [nieuw] 1 Onderwerpen voor het profielwerkstuk 1 Talen leren - Taalverwerving - Tweedetaalverwerving - Twee- of meertaligheid - Leren lezen en schrijven 2 Taalproblemen - Analfabetisme - Stotteren - Afasie - Logopedie 3 Variaties binnen een taal - Taalverandering - Streektaal/ABN - Jongerentaal/Sms-taal - Groepstalen 4 Woorden - Etymologie - Nederlands overzee [informatie over profielwerkstuk is via Nieuw Nederlands online beschikbaar] 1 Samenvatten 1 De tekst verkennen 2 De hoofdzaken vaststellen 3 De samenvatting uitschrijven 1 Taalkunde - Semantiek - Syntaxis - [ ] 2 Talen leren - Taalverwerving - Tweedetaalverwerving - Twee- of meertaligheid - Leren lezen en schrijven 3 Taalproblemen - Analfabetisme - Stotteren - Afasie 4 Variaties binnen een taal - Taalverandering - Streektaal/ABN - Jongerentaal 5 Woorden - Etymologie - Nederlands overzee [informatie over profielwerkstuk is via Nieuw Nederlands online beschikbaar] 2 Schematiseren 1 Het maken van een schema 2 Het schema controleren 1 Samenvatten 1 De tekst verkennen 1 [HH vwo4] Samenvatten en 2 De hoofdzaken vaststellen schematiseren 3 De samenvatting uitschrijven 2 Schematiseren 1 Het maken van een schema 2 Het schema controleren 3 Aantekeningen 1 Schrijven tijdens het luisteren 1 Schrijven tijdens het luisteren maken bij lessen en colleges

6 4 Nederlands in het hoger onderwijs 11 Eindexamen 1 De eindexamentekst met vragen 1 Algemene vaardigheden voor het hoger onderwijs 2 Economische en commerciële opleidingen 2 Technische en ICT-opleidingen 3 Zorgopleidingen 4 Onderwijsopleidingen 5 Communicatieopleidingen 5 De hbo-taaltoets 1 Algemene taalvaardigheid 2 Woordenschat 3 Formuleren 4 Spelling 5 Basisgrammatica 1 Het Centraal Eindexamen Nederlands 2 Woorden of zinnen uit de tekst citeren 3 Iets met eigen woorden zeggen 4 Argumentatieve vragen 5 Functies van tekstgedeelten 6 De functie van de inleiding 7 Hoofdgedachte van een tekstgedeelte 8 Een tekst indelen 9 Hoofdgedachte van de hele tekst 10 Schrijfdoel van de auteur 11 De houding van de auteur vaststellen 12 Vragen over de titel van de tekst 1 Algemene vaardigheden voor het wetenschappelijk onderwijs 2 Letteren (taal en communicatie, Internationale Organisaties) 3 Rechten 4 Geneeskunde/ Gezondheidszorg 5 Techniek 1 Algemene taalvaardigheid 2 Woordenschat 3 Formuleren 4 Spelling 5 Basisgrammatica 1 Het Centraal Eindexamen Nederlands 2 Woorden of zinnen uit de tekst citeren 3 Iets met eigen woorden zeggen 4 Argumentatieve vragen 5 Functies van tekstgedeelten 6 De functie van de inleiding 7 Hoofdgedachte van een tekstgedeelte 8 Een tekst indelen 9 Hoofdgedachte van de hele tekst 10 Schrijfdoel van de auteur 11 De houding van de auteur vaststellen 12 Vragen over de titel van de tekst 2 Eindexamensamenvatting [nieuwe aanpak] 1 De geleide samenvatting 1 De geleide samenvatting

Referentiekader taal en rekenen

Referentiekader taal en rekenen Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus Inhoud Colofon 4 Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 5 Referentieniveaus taal

Nadere informatie

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus

Referentiekader taal en rekenen De referentieniveaus De referentieniveaus 1 Inhoud Aan de slag met doorlopende leerlijnen taal en rekenen 3 Referentieniveaus taal 1. Mondelinge Taalvaardigheid 1.1 Gesprekken 1.2. Luisteren 1.3. Spreken 2. Lezen 2.1 Zakelijke

Nadere informatie

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Talige startcompetenties. Hoger Onderwijs. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Talige startcompetenties Hoger Onderwijs Helge Bonset Hans de Vries augustus 2009 Verantwoording 2009 Stichting

Nadere informatie

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven

Teksverklaringen!!!!! Samenvattingen!! - Meerkeuzevragen! - Open! !!!! Nederlands! 1. Spellen! 2. Samenvatting schrijven NEDERLANDS Nederlands Teksverklaringen Samenvattingen 1. Hoofdgedachte 2. Meerkeuzevragen 3. Tekstverbanden 4. Open vragen 5. Argumentatie 6. Mening en doel van de schrijver 1. Spellen 2. Samenvatting

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen

Nieuw Nederlands 2. vmbo-kgt. docentenhandleiding. Tiddo Ekens. Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding 1 Nieuw Nederlands 2 vmbo-kgt docentenhandleiding Tiddo Ekens Wolters-Noordhoff Groningen Nieuw Nederlands 4 e editie, 2 vmbo-kgt, docentenhandleiding

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool b u s s u m 2 0 0 9 Dit portfolio hoort bij Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID 1. Lees- en schrijfmotivatie 1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven. 1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Franse taal Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het formaat van het leesdossier en de inzending ervan...6 Het cijfer voor het commissie-examen...6

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen?

Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen? Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen? Kan de Taalunie er wat aan doen? Onder de titel Moderne manieren geeft Beatrijs Ritsema op haar website en in de gelijknamige rubriek in het

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Over de drempels met taal

Over de drempels met taal Over de drempels met taal Over de drempels met taal De niveaus voor de taalvaardigheid Onderdeel van de eindrapportage van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Postbus 2041 7500 CA Enschede

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg

SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie