Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Opleidingsonderdeel: Nederlands/Taalkunde I Code: 01.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:"

Transcriptie

1 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Van Craenenbroeck Jeroen Doelstelling Taalkunde IA Spelling Of we het nu terecht vinden of niet, spelling is het onderdeel van de schriftelijke taalbeheersing waar we het eerst en het meest op beoordeeld worden. Het is dan ook normaal dat het onderwijs de leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op die hoge maatschappelijke eisen. Ervaring en onderzoek leren evenwel dat het met de spellingbeheersing van de leerlingen die het secundair onderwijs verlaten, niet goed gesteld is, ook niet als die leerlingen een bijzondere taalaanleg hebben. De bedoeling van deze cursus is dan ook in de eerste plaats de gebrekkige spellingbeheersing van de studenten te remediëren. De toekomstige taalspecialisten en leerkrachten moeten de spellingregels goed kennen, begrijpen, kunnen toepassen én kunnen uitleggen. Grammatica In de grammaticacursus worden de studenten vertrouwd gemaakt met de termen en de structuur van de traditionele grammatica, meer bepaald met die van de Algemene e Spraakkunst (1997). Deze theoretische kennismaking met de ANS heeft vooral een praktisch doel: als de studenten hun grammaticale problemen willen oplossen, moeten ze weten hoe een grammatica is opgebouwd en wat de erin gebruikte termen betekenen. De cursus is op die manier ook een voorbereiding op de grammaticacursus van het tweede bachelorjaar (Taalkunde IIA), waarin de concrete regels aan de orde zijn. De cursus is ook een ondersteuning voor de grammaticavakken in de vreemde talen. Taalkunde IB Syntaxis In de syntaxiscursus worden de begrippen en inzichten uit de Algemene e Spraakkunst herbekeken vanuit het perspectief van de generatieve taalkunde. Doel van deze benadering is de studenten meer inzicht te laten verwerven in de grammatica van het (en van natuurlijke taal in het algemeen) en hen vertrouwd te maken met taalwetenschappelijke manieren van redeneren. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Eindtermen middelbaar onderwijs. De syntaxiscursus bouwt verder op de grammaticacursus uit de eerste leeractiviteit van dit opleidingsonderdeel en veronderstelt dus vertrouwdheid met het begrippenapparaat van de Algemene e Spraakkunst. Eindcompetenties Taalkunde IA 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 1

2 Voor het onderdeel grammatica: De studenten: - kennen en begrijpen de termen van de traditionele grammatica (Algemene e Spraakkunst), inz. de woord- en zinsleer; - kunnen die kennis ook toepassen: ze beheersen de taalkundige en redekundige ontleding; - begrijpen ook dat die grammatica geen perfect systeem is, en kunnen er hier en daar kritiek op formuleren. Voor het onderdeel spelling: De studenten: - kennen de regels van de e spelling, hebben inzicht in het systeem, kunnen de spelling toepassen en uitleggen aan anderen; - combineren een positieve attitude van nauwkeurigheid met een kritische ingesteldheid: ze kennen de sterke en zwakke punten van ons spellingsysteem. Taalkunde IB De studenten: - kunnen de tijdens de colleges ontwikkelde redeneringen reconstrueren; - zijn vertrouwd met de taalwetenschappelijke benadering van de grammatica van het ; - zijn in staat om de verworven inzichten toe te passen op een ongezien probleem of een ongeziene tekst. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IA Studiepunten: 4 Semester: Semester 1 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave Onderdeel grammatica Termen en begrippen van de Algemene e Spraakkunst: I. Het woord (de woordsoorten) III. De zin (algemene begrippen en zinsdelen) IV. Algemene verschijnselen (nevenschikking en samentrekking) Onderdeel spelling: De (officiële) e spelling: Basisprincipes, de klinkers, de tweeklanken, de medeklinkers, de werkwoordspelling, buigingsvormen, afleidingen, samenstellingen, hoofdletters, woordtekens, leestekens. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 39 Verwerking: 34 Taken: 39 Totaal: 112 Studiebegeleiding 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 2

3 De lessen zijn opgevat als begeleiding. Doorgedreven geïndividualiseerd spellingonderwijs met het computerprogramma (dat niet aangekocht hoeft te worden: op school beschikbaar). Het oefenboek voor spelling bevat alle oplossingen en is dus geschikt voor begeleide zelfstudie. De sleutels voor de vragen in het handboek spraakkunst en de oefeningen in het oefenboek voor spraakkunst zijn te vinden op het internet (begeleide (zelfstudie). Na afspraak of tijdens de spreekuren is er altijd overleg mogelijk. In augustus is er een monitoraatsdag voor de tweedezitters. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Oefenboek Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Software e Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Handboek Spraakkunst, De Schryver, Haeseryn & Rutten, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Oefenboek Spraakkunst, De Schryver & Haeseryn, Wolters Plantyn Evaluatie Organisatie Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Dus: schriftelijk examen. Leeractiviteit: /Taalkunde I/Taalkunde IB Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Van Craenenbroeck Jeroen Inhoudsopgave Deze leeractiviteit sluit aan op de grammaticacursus uit het eerste semester. De begrippen en inzichten die daar aan bod kwamen, worden nu op een andere, meer taalwetenschappelijke manier belicht. Mogelijk gaat daarbij ook aandacht uit naar de Modern Grammar of Dutch, een generatief-taalkundige tegenhanger van de Algemene e Spraakkunst. De precieze inhoud van deze leeractiviteit zal aan het begin van het semester worden meegedeeld. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 13 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 3

4 Verwerking: 13 Taken: 12 Lectuur: 12 Totaal: 50 Studiebegeleiding Studenten met problemen of vragen kunnen altijd een afspraak maken. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Toledo-cursus zal beschikbaar worden gemaakt Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. 17/10/2007 /Taalkunde I Pagina 4

5 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing I Code: Leeractiviteiten: 1 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1 Coördinerend docent: Van Coillie Jan Andere docenten: Vlasselaers Ann, De Belder Marijke Doelstelling De studenten ontwikkelen basisvaardigheden voor mondelinge en schriftelijke communicatie in de moedertaal. Ze leren zelfstandig problemen op te lossen op het vlak van uitspraak, woordgebruik, tekstopbouw en stijl en gebruiken daarbij de geschikte methoden en hulpmiddelen. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Kennis als moedertaal. Eindcompetenties De studenten: - beheersen de standaarduitspraak van het ; - zijn vertrouwd met de belangrijkste naslagwerken van het en kunnen die efficiënt en kritisch gebruiken; - herkennen Belgisch-e woorden en wendingen en kunnen er het Algemeen e equivalent voor geven; - hebben inzicht in tekstopbouw en samenhang; - hebben kennis van methoden om teksten te structureren en samen te vatten; - hebben kennis van de basisbegrippen van stijlanalyse; - kunnen de tekstkwaliteit analyseren, gericht op structuur en stijl; - kunnen teksten herschrijven voor een welbepaald doel en publiek. Inhoudsopgave Schrijfvaardigheid In een eerste gedeelte van de cursus verwerven de studenten inzicht in hoe teksten zijn opgebouwd en samenhangen, met bijzondere aandacht voor verbanden en verwijzingen. Vervolgens leren ze met behulp van bouwplannen en vaste structuren de essentie van teksten te onderscheiden van bijkomstige informatie. Een tweede gedeelte is toegespitst op stijl. De studenten krijgen inzicht in wat de moeilijkheidsgraad, precisie, omslachtigheid, directheid en levendigheid van teksten bepaalt. Met gerichte oefeningen leren ze stijl te analyseren en teksten te herschrijven voor een welbepaald doel en publiek. Lexicologie: kennismaking met verschillende soorten naslagwerken. Opzoekoefeningen met de 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 1

6 belangrijkste woordenboeken voor het. De normkwestie in de e lexicografie: o.a. het Belgsich- in Van Dale. Oefeningen op Belgisch-e woorden en uitdrukkingen en hun Algemeen equivalent. Fonetiek: beknopte inleiding in de articulatorische fonetiek van het. Diagnostische uitspraaktest waarbij afwijkingen van de standaarduitspraak worden geïnventariseerd en met de studenten worden besproken. Uitspraakoefeningen die de studenten in staat stellen hun uitspraakafwijkingen weg te werken onder begeleiding in het talenpracticum en door zelfwerkzaamheid. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 46 Verwerking: 60 Taken: 25 Lectuur: 20 Totaal: 151 Studiebegeleiding Fonetiek en Lexicologie: monitoraat op aanvraag. Schrijfvaardigheid: In het eerste semester krijgen de studenten de gelegenheid om extra oefeningen te maken. Er is monitoraat voorzien in het tweede semester Studiemateriaal Cursusmateriaal: taalbeheersing I - Lexicologie, An Vlasselaers, Vlekho, Brussel Cursusmateriaal: taalbeheersing I - Fonetiek, An Vlasselaers, Vlekho, Brussel Cursusmateriaal: Klare Taal - efficiënt leren schrijven, J. Van Coillie, Davidsfonds - literair, ISBN: Cursusmateriaal: e Taalbeheersing Schrijfvaardigheid I, J. Van Coillie, Vlekho Evaluatie Organisatie Eerste examenkans: Lexicologie: permanente evaluatie op basis van de opdrachten (10%). Schriftelijk examen voor de oefeningen "Belgisch-" (15%). Fonetiek: permanente evaluatie voor de oefeningen in het talenpracticum (10%). Mondeling examen voor theorie en uitspraaktest (15%). Schrijfvaardigheid: schriftelijk examen (50%) Tweede examenkans: Lexicologie: Mondeling examen voor bespreking opdrachten (10%). Schriftelijk examen "Belgisch-" (15%) Fonetiek: mondeling examen voor theorie en uitspraaktest (25%). Schrijfvaardigheid: schriftelijk examen (50%). Eerste examenkans januari - Permanente evaluatie - aandeel van 10% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 50% januari - Mondeling examen - aandeel van 15% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 10% januari - Schriftelijk examen - aandeel van 15% 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 2

7 Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 10% september - Schriftelijk examen - aandeel van 15% september - Mondeling examen - aandeel van 25% september - Schriftelijk examen - aandeel van 50% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die de toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een schriftelijk en een mondeling examen en opdrachten. Het schriftelijk (schrijfvaardigheid en lexicologie) en het mondeling (fonetiek) examen behelzen dezelfde materie als voor de andere studenten. Als opdrachten schrijven de studenten voor fonetiek een verslag over hun persoonlijk oefentraject en maken ze voor lexicologie de opdrachten volgens hetzelfde tijdschema als de andere studenten. Bij de opdrachten is er geen individuele begeleiding. 17/10/2007 /Taalbeheersing I Pagina 3

8 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: De Schryver Johan Andere docenten: Doelstelling e taalkunde IIA Deze cursus wil een selectief overzicht geven van de Algemene e Spraakkunst als normatief handboek, d.w.z. een boek met voorschriften, een boek dat je gebruikt als je wil weten hoe het moet. De bedoeling hiervan is de kennis van die structuren uit te breiden en inzicht te geven in de regionale en stilistische variatie van de grammaticale structuren. Anderzijds bouwen de studenten een kritische, gefundeerde houding op tegenover het normatieve taalbedrijf en de relatie ervan tot de taalwerkelijkheid. e taalkunde IIB Met deze cursus bouwen we verder op de inzichten die verworven zijn in het eerste semester (e Taalkunde IIA). Nu gaan we verder in op de taalpolitieke achtergronden in het algemeen en op de specifieke grammaticale hulpmiddelen in het bijzonder. Tegelijk bouwen we verder op de cursus van eerste bachelor (e Taalkunde I). We behandelen enerzijds een paar grammaticale thema's die relevant zijn in het kader van het vreemdetalenonderwijs (om interferentieproblemen te voorkomen): nevenschikking-balansschikking, relatiefzinnen, hulpwerkwoord gaan. Anderzijds knopen we aan bij de spellingcursus: we zorgen ervoor dat de spellingbeheersing niet verloren gaat (bespreking van concrete problemen; oefeningen) en we bespreken een aantal achtergronden bij de spelling. Niveau Inleidend Begincompetentie - Beheersing van het op moedertaalnveau. - Kennis en begrip van de termen en begrippen van de traditionele grammatica zoals in de ANS beschreven (=eindcompetenties ba1). Eindcompetenties De studenten: - kennen de belangrijkste voorschriften van de ANS, kunnen ze toepassen en eventueel relativeren/bekritiseren; - kennen het verschil tussen de taalwerkelijkheid zoals die door de taalkunde wordt beschreven, en de taalvoorschriften, die vaak niet het werkelijke taalgebruik weergeven; - begrijpen dat normering een relatieve, subjectieve aangelegenheid is en dat verschillende taalboeken elkaar dan ook vaak tegenspreken; - de studenten kunnen de voornaamste foute beoordelingscriteria bekritiseren: logische criteria, historische criteria, zuiverheid; 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 1

9 - hebben inzicht in de problematiek van de normatieve taalbeschrijving in Vlaanderen; - nemen een gefundeerd standpunt t.a.v. deze problematiek en kunnen dat gedocumenteerd verdedigen; - de studenten zijn vertrouwd met een aantal contrastief-grammaticale thema's; - de studenten beheersen alle spellingregels. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIA Studiepunten: 3 Semester: Semester 1 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave 1. Selectief overzicht van de voorschriften uit de ANS (voornamelijk uit de hoofdstukken over de woordsoorten). 2. Bespreking en achtergronden. 3. Oefeningen op de grammaticale regels. 4. Spellingoefeningen (herhaling). Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 26 Verwerking: 26 Taken: 26 Totaal: 78 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Cursusmateriaal: e grammatica II. (Over) de regels., J. De Schryver, Vlekho (syllabus) Cursusmateriaal: Oefeningen e grammatica II., J. De Schryver, Vlekho (syllabus) Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Software e Spelling, J. De Schryver, Wolters Plantyn, ISBN: Evaluatie Organisatie Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 2

10 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Leeractiviteit: /Taalkunde II/Taalkunde IIB Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave 1. Achtergronden taalpolitiek en taalbeschrijving in Vlaanderen. 2. Grammatica: enkele thema's in contrastief perspectief. 3. Spelling. Herhaling regels en achtergrondinformatie. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 13 Verwerking: 10 Zelfstudie: 55 Totaal: 78 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Dus schriftelijk examen. 17/10/2007 /Taalkunde II Pagina 3

11 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing II Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Raedts Mariet Andere docenten: Vermoortel Philip, Vlasselaers Ann, De Schryver Johan, De Belder Marijke Doelstelling Het doel van het opleidingsonderdeel is de communicatieve vaardigheid van de studenten te vergroten, zowel mondeling als schriftelijk. Niveau Uitdiepend Begincompetentie De studenten hebben de competenties verworven uit de cursus Taalbeheersing I. Beheersing van het op moedertaalniveau is vereist. Ze moeten in staat zijn om zich in behoorlijk uit te drukken en enige notie hebben van structuur en opbouw van teksten en voordrachten in het publiek. Eindcompetenties Mondeling: De studenten: - kunnen onvoorbereid in het publiek het woord nemen waarbij ze in staat zijn om vlot te spreken, keurige zinnen te vormen, hun taal te verzorgen en daarbij te letten op publiek, intonatie, mimiek, uitspraak en beheersing van de plankenkoorts; - kunnen op een vlotte en correcte manier een voordracht geven in keurig ; - kunnen de voordracht van andere studenten evalueren wat betreft structuur, begrijpelijkheid, articulatie, spreektempo, intonatie, non-verbaal gedrag, het omgaan met spreekschema en audiovisuele hulpmiddelen. Schriftelijk: De studenten: - hebben kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de argumentatieleer; - kunnen de opbouw van redeneringen analyseren; - kunnen argumentaties kritisch beoordelen; - kunnen zelfstandig gefundeerde en genuanceerde argumentaties verwoorden; - kunnen drogredeneringen herkennen en kritisch doorlichten; - kunnen wetenschappelijke publicaties over schrijfvaardigheidsonderzoek kritisch lezen; - kunnen efficiënte teksten schrijven, goed gestructureerd, inhoudelijk relevant, overtuigend en aangepast aan medium, doel en publiek; - kunnen teksten van peers evalueren en van verantwoorde, bruikbare adviezen voorzien. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Presenteren Studiepunten: 2 Semester: Semester 2 Docent(en): Vermoortel Philip, De Belder Marijke 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 1

12 Inhoudsopgave I. - Individuele improvisaties - Improvisaties over opgegeven thema s voor specifieke publieksgroepen - Creatieve improvisaties II. De studenten geven een korte (5 min.) en een langere (10 min.) voordracht over een vrij gekozen onderwerp. Ze letten hierbij in het bijzonder op volgende punten: - structuur - begrijpelijkheid - aantrekkelijkheid en vlotheid - taalgebruik - uitspraak en articulatie - spreektempo en intonatie - non-verbaal gedrag - gebruik van audio-visuele hulpmiddelen - omgaan met spreekschema - timing Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 20 Verwerking: 10 Taken: 20 Totaal: 50 Studiebegeleiding Individueel waar het nodig blijkt. Studiemateriaal Cursusmateriaal: studiemateriaal via docent Evaluatie Organisatie De evaluatie is permanent. De studenten staan bij verschillende gelegenheden voor de klas en worden telkens geëvalueerd. Het eindresultaat is niet het gemiddelde van alle prestaties, maar dat van de beste prestatie. Tijdens de werkcolleges moeten de studenten een keer improviseren, minstens een keer een opgelegde opdracht uitwerken en voor de klas brengen en een keer een speech houden over een onderwerp naar keuze. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met intonatie, contact met het publiek, verzorgd, gebaren en mimiek, articulatie, uitspraak en humor. Daarnaast ook met de opbouw per soort speech en retorische technieken zoals die aan bod komen in het college "Argumenteren" en in dit college. De overige evaluatiecriteria worden uitvoerig besproken en ingeoefend. Voor de tweede zittijd dient de student twee uiteenzettingen voor te bereiden waarvan een volledig uitgeschreven en een aan de hand van een powerpointpresentatie. Een van de twee uiteenzettingen moet een overtuigingsspeech zijn en de andere moet een in hoofdzaak informatieve speech zijn. Op het examen verneemt de student van de docent welke van de twee speechers hij/zij effectief dient te houden. De andere speech (desgevallend de powerointpresentatie) wordt ingeleverd. De student dient op het examen ook nog een drietal minuten te improviseren over een onderwerp dat ter plaatse opgegeven wordt. De criteria voor 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 2

13 de toekenning van punten zijn dezelfde als die welke gehanteerd worden voor de studenten die zich gewoon inschrijven (zie hierboven). Eerste examenkans juni - Permanente evaluatie - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Mondeling examen - aandeel van 100% Examencontract De studenten met een examencontract moeten twee uiteenzettingen voorbereiden waarvan een volledig uitgeschreven en een aan de hand van een powerpointpresentatie. Een van de twee uiteenzettingen moet een overtuigingsspeech zijn en de andere moet een in hoofdzaak informatieve speech zijn. Op het examen verneemt de student van de docent welke van de twee speechers hij/zij effectief dient te houden. De andere speech (desgevallend de powerointpresentatie) wordt ingeleverd. De student dient op het examen ook nog een drietal minuten te improviseren over een onderwerp dat ter plaatse opgegeven wordt. Bij de toekenning van een score wordt gelet op dezelfde aspecten als bij de studenten die zich gewoon inschrijven, te weten: intonatie, contact met het publiek, verzorgd, gebaren en miniek, articulatie, uitspraak en humor, structuur en argumentatiekracht. Leeractiviteit: /Taalbeheersing II/Schrijfvaardigheid en argumenteren Studiepunten: 4 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan, Vlasselaers Ann, Raedts Mariet Inhoudsopgave Schriftelijk: I. Argumentatie. Beknopte inleiding in de argumentatieleer met oefeningen. II. Schrijfvaardigheid - Kennismaking met enkele vormen van schrijfvaardigheidsonderzoek. - Schrijfoefeningen met peer evaluation. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 26 Individuele begeleiding: Verwerking: 80 Totaal: 106 Studiebegeleiding Schriftelijk Er is individuele feedback voorzien voor de schrijfoefeningen. Studiemateriaal Syllabus: Argumentatie en schrijfvaardigheid., M. Raedts, A Vlasselaers 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 3

14 Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 50% juni - Permanente evaluatie - aandeel van 50% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. 17/10/2007 /Taalbeheersing II Pagina 4

15 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalbeheersing III Code: Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 2 Coördinerend docent: Van Coillie Jan Andere docenten: De Schryver Johan Doelstelling Het doel van e taalbeheersing III is de studenten inzicht te bieden in de basisvormen van professionele communicatie, zowel schriftelijk als mondeling en hen in te wijden in redactietechnieken. Ze leren teksten voor interne en externe communicatie kritisch te analyseren en te schrijven. Daarbij ligt het accent op zakelijke correspondentie. Brieven en mails zijn door de specifieke relatie tussen zender en ontvanger immers uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de relatie tussen vorm en functie van schriftelijke communicatie. De studenten leren ook te reflecteren op hun mondelinge communicatie en verwerven technieken om efficiënt te communiceren in zakelijke tweeen groepsgesprekken. Binnen de leeractiviteit 'Correctie en redactie' is het de bedoeling dat ze de eerder verworven competenties op het gebied van spelling, grammatica, woordenschat, stijl en tekststructuur geïntegreerd toepassen. Zo worden ze voorbereid op een specifiek marktsegement waarin veel oud-studenten terechtkomen: dat van de correctoren en andere professionele tekstwerkers ('redacteuren'). Niveau Inleidend Begincompetentie De studenten beheersen de competenties uit e taalbeheersing en taalinzicht I en II. Beheersing van het op moedertaalniveau is vereist. Eindcompetenties De studenten: - kennen de belangrijkste conventies voor zakelijke correspondentie en vergaderverslagen; - kunnen zakelijke brieven en mails beoordelen; - kunnen zakelijke brieven en mails doel- en lezergericht formuleren; - kunnen efficiënt vergaderingen verslaan; - kunnen informatieve zakelijke teksten zoals persberichten opstellen en beoordelen; - hebben inzicht in theorieën over verbale en non-verbale communicatie; - kunnen reflecteren op hun eigen communicatie; - kunnen efficiënt luisteren en feedback geven; - beheersen de nodige gesprekstechnieken om efficiënt te interviewen en te solliciteren; - kunnen vergadergedrag beoordelen; - kunnen efficiënt vergaderen als deelnemer, secretaris of voorzitter; - zijn op de hoogte van de belangrijkste termen en begrippen uit de redactiewereld (zoals in Handboek Redactie beschreven); - kunnen een tekst grondig en professioneel corrigeren op het gebied van spelling en interpunctie, grammatica, stijl, structuur en woordenschat en ze kunnen hun correcties verantwoorden; - kunnen een tekst ook becommentariëren op het gebied van spelling en interpunctie, grammatica, stijl, structuur en woordenschat; - kennen de normen en staan er tegelijk ook kritisch tegenover, hebben er een eigen mening 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 1

16 over; - zijn op de hoogte van de laatste hulpmiddelen wat correctie en redactie betreft (boeken, software, websites, tijdschriften...). Leeractiviteit: /Taalbeheersing III/Correctie en redactie Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): De Schryver Johan Inhoudsopgave Algemeen - Updating hulpmiddelen - Herhaling spelling, grammatica, woordenschat, stijlleer Correctie - Oefeningen gebruik correctietekens - Correctieoefeningen, bespreking achtergronden Redactie - Bespreking Handboek Redactie: zie lijst van verplichte en aanbevolen onderdelen op Toledo. - Oefeningen. Bespreking teksten. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 13 Verwerking: 27 Taken: 10 Zelfstudie: 25 Totaal: 75 Studiebegeleiding De lessen zijn opgevat als begeleiding. Desgewenst kan na afpsraak of op spreekuren altijd bijkomende uitleg gegeven worden. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Correctie en redactie. Syllabus., J. De Schryver, Vlekho Cursusmateriaal: Handboek Redactie, L. Vroegindewey, Sdu Cursusmateriaal: Handboek Spelling, J. De Schryver - A. Neijt, Wolters Plantyn, ISBN: Cursusmateriaal: Onze Taal (Tijdschrift) Evaluatie Organisatie Eerste examenkans juni - Schriftelijk examen - aandeel van 100% Tweede examenkans september - Schriftelijk examen - aandeel van 100% 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 2

17 Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van hetzelfde examen als voor de reguliere studenten. Leeractiviteit: /Taalbeheersing III/Professionele communicatie Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 Docent(en): Van Coillie Jan Inhoudsopgave In het onderdeel professioneel schrijven maken de studenten na een inleiding over vormen en functies van professionele teksten eerst kennis met de basisprincipes, vormgeving en opbouw van zakelijke correspondentie. Door gerichte oefeningen leren ze enkele briefvormen te beoordelen en efficiënt op te stellen. Vervolgens komen andere vormen van externe en interne schriftelijke communicatie aan bod, van over vergaderverslagen tot persberichten. In het onderdeel professionele gespreksvoering worden de studenten eerst geconfronteerd met theorieën die de complexiteit van communicatie verduidelijken. Vervolgens verwerven ze inzicht in non-verbale en verbale communicatie, luistervaardigheid, interactieprocessen en feedback om de verworven vaardigheden toe te passen in enkele specifieke gespreksvormen: het interview en het sollicitatiegesprek. Ten slotte krijgen ze een introductie in vergadersoorten en technieken. In oefeningen leren ze omgaan met storend vergadergedrag en effectiever te vergaderen. Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contacturen: 32 Verwerking: 25 Taken: 13 Lectuur: 5 Totaal: 75 Studiebegeleiding Door de interactieve lesvorm met oefeningen krijgen de studenten de kans problemen met de leerstof in de les zelf te bespreken. Daarnaast kunnen ze altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de docent of extra schrijfopdrachten maken, waarop ze individuele feedback krijgen. Studiemateriaal Cursusmateriaal: Professionele gespreksvoering, J. Van Coillie, Vlekho Cursusmateriaal: Professioneel schrijven, J. Van Coillie, Vlekho Evaluatie Organisatie De evaluatie bestaat uit permanente evaluatie en een mondeling examen. Voor de permanente evaluatie schrijven de studenten een sollicitatiebrief met cv, een vergaderverslag en een toepassing op de geziene stof tijdens de laatste les. Tijdens de vergadersessies worden ze beoordeeld op hun vergadergedrag. Ten slotte houden ze een logboek bij over de evolutie van hun gespreksvaardigheid tijdens het semester en maken ze een samenvatting van een artikel of hoofdstuk over mondelinge of schriftelijke communicatie, 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 3

18 aansluitend bij de cursus. Op het mondelinge examen krijgen ze een theorie- en een toepassingsvraag over gespreksvoering, houden ze met de examinator een kort interview of sollicitatiegesprek en lichten ze desgevraagd de extra lectuur en/of het logboek toe. Voor de tweede examenkans leggen de studenten een examen af met een mondeling en een schriftelijk gedeelte en corrigeren ze waar nodig de opdrachten uit de permanente evaluatie. Eerste examenkans juni - Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding - aandeel van 30% Tweede examenperiode - Permanente evaluatie - aandeel van 70% Tweede examenkans september - Schriftelijk en mondeling examen - aandeel van 100% Examencontract De evaluatie voor studenten met een examencontract of voor studenten die toelating gekregen hebben om enkel het examen af te leggen, gebeurt op basis van een mondeling examen en opdrachten. Het mondeling examen is identiek aan dat voor de andere studenten. Als opdrachten houden de studenten een logboek bij over de evolutie van hun gespreksvaardigheden en maken ze enkele schrijfopdrachten (artikel over een zakelijke schrijfvorm, sollicitatiebrief met cv en vergaderverslag). Die opdrachten worden in overleg met de docent vastgelegd ten laatste 30 dagen na het begin van de colleges. 17/10/2007 /Taalbeheersing III Pagina 4

19 Vakgroep: Opleidingsonderdeel: - Professionele communicatie Code: 01.C.06 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Van Coillie Jan Andere docenten: Raedts Mariet Doelstelling Het eerste deel van de cursus wil je vertrouwd maken met enkele vormen van empirisch onderzoek die binnen de context van een bedrijf of organisatie relevant zijn om de kwaliteit van communicatie(middelen) te evalueren en te optimaliseren. Het tweede deel wil je laten kennismaken met enkele belangrijke vormen van mondelinge en schriftelijke professionele communicatie. Het doel is je in staat te stellen om zowel teksten en gesprekken te beoordelen als om ze zelf efficiënt te schrijven respectievelijk te voeren. Niveau Uitdiepend Begincompetentie Wie dit vak volgt, moet zich vlot en verzorgd kunnen uitdrukken in het, zowel in gesproken als in geschreven vorm. Verdere specifieke competenties zijn niet vereist. Eindcompetenties De studenten kunnen: - de kwaliteit van professionele, schriftelijke communicatiemiddelen vanuit verschillende invalshoeken bestuderen en adviezen voor verbetering formuleren; - de kwaliteit van zakelijke gesprekken en onderhandelingen beoordelen en adviezen formuleren om ze te verbeteren; - de mogelijkheden en beperkingen van de in de cursus aan bod gekomen onderzoeksmethoden en -instrumenten kritisch evalueren; - kwalitatieve en kwantivatieve data verzamelen en deze gegevens op een wetenschappelijke manier analyseren en interpreteren; - vakliteratuur over empirisch onderzoek naar de kwaliteit van professionele communicatie(middelen) kritisch evalueren; - de meest geschikte onderzoeksmethode selecteren om een professioneel communicatieprobleem op te lossen; - zowel mondeling als schriftelijk rapporteren over zelfuitgevoerde studies naar professionele communicatie(middelen); - kritisch gebruikmaken van modellen en adviezen om zakelijke gesprekken te voeren en te onderhandelen; - correct en efficiënt schriftelijk communiceren binnen een professionele context, met diverse doelen; - bronnen voor zakelijke communicatie gericht gebruiken. Leeractiviteit: - Professionele communicatie/professionele communicatie A Studiepunten: 3 5/11/ Professionele communicatie Pagina 1

20 Semester: Semester 1 Docent(en): Raedts Mariet Inhoudsopgave De cursus start met een overzicht van de verschillende vormen van professionele bedrijfscommunicatie. Daarna volgt een kennismaking met een aantal onderzoeksmethoden die binnen het taalbeheersingsonderzoek naar communciatie(middelen) gebruikelijk zijn. Dat gebeurt via talige artikelen en onderzoeksverslagen die in de colleges kritisch besproken worden. Om de studenten vertrouwd te maken met empirisch (communicatie)onderzoek voeren zij samen met enkele medestudenten twee groepsopdrachten uit die aanleunen bij de studies in de besproken publicaties. De opdrachten bestaan uit een kwaliteitsanalyse van een tekst (bijv. een aanmaningsbrief of een webpagina) en een survey- of corpusonderzoek (bijv. over reclameteksten). Onderwijstaal Onderwijsorganisatie Contactonderwijs: 26 Verwerking: 15 Taken: 35 Totaal: 76 Studiebegeleiding Met vragen over de cursus en de groepsopdracht kunnen studenten terecht bij de docent. Studiemateriaal Verplichte lectuur: Wordt bekendgemaakt tijdens de colleges. Powerpoint presentaties: Beschikbaar via Toledo Evaluatie Organisatie Eerste examenkans januari - Schriftelijk examen - aandeel van 30% januari - Permanente evaluatie - aandeel van 70% Tweede examenkans september - Werkopdracht - aandeel van 50% september - Schriftelijk examen - aandeel van 50% Examencontract De studenten met een examencontract maken in het eerste semester na overleg met de docent drie taken (70%) en leggen een schriftelijk examen (30%) af. Voor de tweede examenkans gelden dezelfde examenvoorwaarden als voor de andere studenten. Leeractiviteit: - Professionele communicatie/professionele communicatie B Studiepunten: 3 Semester: Semester 2 5/11/ Professionele communicatie Pagina 2

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA HW+TEW+Rechten+Humane of positieve wetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Gegevens opleidingsonderdeel(vp1oavcomwet)nog

Nadere informatie

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep:

Russisch Opleidingsonderdeel: Russisch/Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Vakgroep: Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 07.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Dierick Jan Andere docenten: Doelstelling Deze cursus

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ

Academiejaar Programmagids. Voorbereiding. VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Academiejaar 2007-2008 Programmagids Voorbereiding VP ABA communicatiewetenschappen naar MaJ Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Tekstwetenschap II Algemene vorming 3 1 / Reviseren en formuleren

Nadere informatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie

ALGEMEEN. Doel & inhoud. Evaluatie NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání Sofie Royeaerd Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Arna Nováka 1 602 00 Brno CZ sofie.royeaerd@gmail.com ALGEMEEN Doel & inhoud In deze

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie

Academiejaar Programmagids. Master in de meertalige communicatie. Master Meertalige Communicatie Academiejaar 2006-2007 Programmagids Master in de meertalige communicatie Master Meertalige Communicatie Opleidingsonderdeel Groep Stp. Semester Deeltijds Informatieve teksten Nederlands 3 1 + 2 / Instructieve

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase

Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Inhoudsoverzicht NN5 Tweede Fase Cursus Hoofdstuk havo 4/5 vwo 4 vwo 5/6 1 Leesvaardigheid 2 Schrijfvaardigheid 1 Inleiding leesvaardigheid 1 Leesstrategieën 2 Schrijfdoelen 3 Tekstsoorten 4 Tekst en publiek

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Ondernemingscommunicatie Communicatievaardigheden. Lestijden 120 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Communicatievaardigheden Code O.C1 Lestijden 120 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 160 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Programmering Leerstof & Toetsing VWO

Programmering Leerstof & Toetsing VWO onderdeel Toetsvorm 33 1 ste schooldag 17 augustus Introductie / informatie leerjaar 3 34 35 36 GP 1 37 GP 1 (vervolg) Uitleg spreekopdracht Oefenen informatieve voordracht aan de hand van krantenartikels

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad)

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen en probleemstellingen

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

PROGRAMMA (AALST) BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (SINT-NIKLAAS) PROGRAMMA (OUDENAARDE) Inleiding - rondleiding OLC

PROGRAMMA (AALST) BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (SINT-NIKLAAS) PROGRAMMA (OUDENAARDE) Inleiding - rondleiding OLC BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (AALST) Inleiding - rondleiding OLC Voorstelling vakgroep/school - ideeën uit de ontvangende school PB Intervisie Nieuws uit het vakgebied Koffie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers

Gesprekstechnieken. Kristiaan Van Calster; Kristof Stappers MODULE Gesprekstechnieken Afstudeerrichting: Assistent in de Psychologie Code: 9181 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 2 Start binnen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7

Inhoud. Voorwoord 6. Inleiding 7 Inhoud Voorwoord 6 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Adequaatheid / begrijpelijkheid 10 1.1 OKE 11 1.2 Het schrijven van een zin of enkele zinnen 11 1.3 Het schrijven van een korte tekst 22 1.4 Het schrijven van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1 SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart Uitgeverij Alles-in-1 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede 2 maart 2010 Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder

Nadere informatie

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1

SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart. Uitgeverij Alles-in-1 SLO-kerndoelanalyse Alles-in-1/Alles apart Uitgeverij Alles-in-1 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede 2 maart 2010 Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Einddoelen Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal Code + officiële benaming van de module Module Vlaamse Gebarentaal B Academiejaar 2015-2016 Semester 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

Zin in taal/ Zin in spelling tweede editie

Zin in taal/ Zin in spelling tweede editie Zin in taal/ Zin in spelling tweede editiee Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt

Nadere informatie

myp havo vwo Beoordelingscriteria Naam Klas Mentor

myp havo vwo Beoordelingscriteria Naam Klas Mentor myp havo vwo Beoordelingscriteria een wereldschool Naam Klas Mentor myp havo vwo BEOORDELINGSCRITERIA 2015-2016 Brugklas 2 Adres Laar & Berg Langsakker 4 1251 GB LAREN NH Telefoon: 035-539 54 22 E-mail:

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING ECTS-FICHE MODULE RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING Afstudeerrichting: Hotel- en Cateringmanagement Code: MHB 004 Academiejaar: vanaf 2015-2016 Type: Kernmodule Niveau: Gespecialiseerd Periode binnen het modeltraject:

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO

Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO Taal in beeld/ Spelling in beeld (tweede versie) Kerndoelanalyse SLO Oktober 2015 Verantwoording 2015 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa.

Begincompetentie Niveau Engels einde humaniora (ASO), d.w.z. B1 van de niveaus van taalbeheersing voorgesteld door de Raad van Europa. Vakgroep: Opleidingsonderdeel: /Taalkunde I Code: 02.1.01 Leeractiviteiten: 2 Studiepunten: 6 Semester: Semester 1, Semester 2 Coördinerend docent: Jaspers Daniel Andere docenten: Doelstelling De algemene

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F)

Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) Toelichting M-nummers in relatie tot referentieniveaus Meijerink (4F) 1. Mondelinge Taalvaardigheid Niveau 4F 1.1 Gesprekken Algemene omschrijving Kan in alle soorten gesprekken de taal nauwkeurig en doeltreffend

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

Schrijven en leren op de pabo en de basisschool. Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits

Schrijven en leren op de pabo en de basisschool. Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits Schrijven en leren op de pabo en de basisschool Zomerschool Lopon2 28 augustus 2014 Mieke Smits Onderwerpen Schrijven op de lerarenopleiding en de basisschool De kracht van schrijven voor het leren en

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Taal in beeld Spelling in beeld

Taal in beeld Spelling in beeld Taal in beeld/ / Spelling in beeld Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

Staal. Kerndoelanalyse SLO

Staal. Kerndoelanalyse SLO Staal Kerndoelanalyse SLO oktober 2014 Verantwoording 2014SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming van

Nadere informatie

Nederlands ( 2F havo vwo )

Nederlands ( 2F havo vwo ) Tussendoelen Nederlands Nederlands ( 2F havo vwo ) havo/vwo = Basis Leesvaardigheid zakelijke teksten Onderwerpen teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13602 25 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2011, nr. VO/309740, houdende

Nadere informatie

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst

Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de lijst Locatie: Innova Schooljaar: 2016-2018 Vak: Nederlands las: 3 & 4 Afdeling: mavo Bronnen: Nieuw Nederlands 3 vmbo-gt Nieuw Nederlands 4 vmbo-gt Literatuur: Lijsters (Noordhoff Uitgevers), Lezen voor de

Nadere informatie

Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties

Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties Ronde 3 Joost Hillewaere Eekhoutcentrum Contact: joost.hillewaere@kuleuven-kulak.be Drie maal taal. Taal beschouwen in realistische situaties 1. Inleiding Waarom leren kinderen taal op school? Taal heeft

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede

2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Taalfontein Kerndoelanalyse SLO Juli 2011 Verantwoording 2011 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID 1. Lees- en schrijfmotivatie 1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven. 1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.

Nadere informatie

Wat kan ik na het 1 ste jaar?

Wat kan ik na het 1 ste jaar? Wat kan ik na het 1 ste jaar? SPREKEN LUISTEREN Ik kan mezelf kort voorstellen: naam, woonplaats, beroep, Ik kan begrijpen wat iemand wil zeggen als het over vertrouwde zaken gaat en op Ik kan iemand op

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Kan-beschrijvingen ERK A2

Kan-beschrijvingen ERK A2 Kan-beschrijvingen ERK A2 Lezen Ik kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A4 Frans 2. Academiejaar 2015-2016. Semester Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A4 Frans 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 2 (+ online herhalingsopdrachten tijdens het 1 ste semester) Studieomvang 6 studiepunten

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

ECTS-fiche Vantage A

ECTS-fiche Vantage A ECTS-fiche Vantage A Titel van het opleidingsonderdeel/vak B2 Vantage A Duur en aantal contacturen Start- en einddata: zie website Trajectopties: Jaaropleiding 120 lestijden Jaaropleiding combi 120 lestijden

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

ECTS-fiche Vantage B

ECTS-fiche Vantage B ECTS-fiche Vantage B Titel van het opleidingsonderdeel/vak B2 Vantage B Duur en aantal contacturen Start- en einddata: zie website Trajectopties: Jaaropleiding 120 lestijden Jaaropleiding combi 120 lestijden

Nadere informatie

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid

Nederlands. complete methode. Lesstof overzicht. vmbo. Mondelinge taalvaardigheid Lesstof overzicht complete methode Nederlands vmbo STATION Mondelinge taalvaardigheid Nederlands vmbo KGT 1 Beter gebekt Uitgeverij: Eisma Edumedia bv Postbus 459 8901 BG Leeuwarden T (088) 294 48 80 F

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

inhoud Hoofdstuk 3 Ik, de ontvanger 40 3.1 Luisteren 40 3.1.1 Non-verbaal luistergedrag 41 3.1.2 Verbaal luistergedrag 42 3.2 Kritiek ontvangen 43

inhoud Hoofdstuk 3 Ik, de ontvanger 40 3.1 Luisteren 40 3.1.1 Non-verbaal luistergedrag 41 3.1.2 Verbaal luistergedrag 42 3.2 Kritiek ontvangen 43 inhoud Deel 1 Communicatief competent Hoofdstuk 1 Strategisch denken 2 1.1 Communicatie en strategie 2 1.2 Publieks- en situatiegericht denken 3 1.3 Doelgericht denken 4 1.3.1 Het formuleren van doelen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO 5 orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Observeren en rapporteren Code: 11515 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: Mogelijk Vrijstelling: Mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Studiehandleiding. Russisch voor beginners

Studiehandleiding. Russisch voor beginners Studiehandleiding Russisch voor beginners Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, september 2012 001204557 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO. Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012

NEDERLANDS VMBO. Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012 NEDERLANDS VMBO Syllabus BB, KB en GT centraal examen 2012 November 2010 Verantwoording: 2010 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Thema 1: Reflectie op Schrijfvaardigheid Sessie 1.1 Hoe denk ik over schrijfvaardigheid? Sessie 1.2 Wat weet ik over schrijfvaardigheid?

Thema 1: Reflectie op Schrijfvaardigheid Sessie 1.1 Hoe denk ik over schrijfvaardigheid? Sessie 1.2 Wat weet ik over schrijfvaardigheid? Cursusplanning en materiaal Schrijfvaardigheid 1 Week Reguliere bijeenkomsten Op HUBL 1 Thema: Reflectie op Schrijfvaardigheid - Kennismaking en samenstellen leerteams - Introductie cursus: doelen, opzet

Nadere informatie

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - havo/vwo) 2011

Doorlopende leerlijnen Nederlands (PO - havo/vwo) 2011 Doorlopende leerlijnen Nederlands ( - havo/vwo) 2011 De samengevatte kerndoelen en eindtermen in samenhang met de referentieniveaus taal Domein 1. Leesvaardigheid Nr. 4: Informatie achterhalen in informatieve

Nadere informatie