Rol van de gebruiker in innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rol van de gebruiker in innovatie"

Transcriptie

1 Rol van de gebruiker in innovatie Maka De Lameillieure Flanders Inshape, Overzicht Het is algemeen aanvaard dat bedrijven een grotere kans hebben om succesvol te zijn met hun innovatieve producten wanneer ze zich maximaal op de gebruiker richten, m.a.w. wanneer de bedrijven user centred werken (Beysen, De Lameillieure-Kharatichvili, Lenstra, & Oskamp, 2012). Gebruikers betrekken in het productontwikkelingsproces is een wijdverspreide innovatiemanagementaanpak toegepast door innovatieve bedrijven die hun R&D portfolio regelmatig vernieuwen. Verschillende technieken (co-creatie; crouwdsourcing, ) zijn inzetbaar in specifieke toepassingsdomeinen om de beste resultaten op te leveren. Vandaar het belang voor bedrijven om te evalueren hoe ze verschillende technieken kunnen inzetten om tot innovaties te komen. Deze technieken worden vaak door elkaar gebruikt, zelfs al zijn de verschillende methodes het best inzetbaar in specifieke toepassingsdomeinen om de beste resultaten op te leveren. Afhankelijk van de betrokkenheid van de gebruiker verandert ook de rol van de onderneming, zie figuur 1. De gebruiker kan een zeer ondergeschikte rol krijgen wanneer het ingezet wordt om innovaties te testen (als selector) Maar een aantal innovatiemogelijkheden wordt nog steeds niet benut. Diverse studies (von Hippel E., 2005), (Lüthje, 2004) (Franke, 2006), (von Hippel, E.; Ogawa, S.; De Jong, J.P.J., 2011), (Lettl, 2007) benadrukken dat de traditionele innovatie aanpak fundamenteel moet veranderen en verbreden. Deze studies tonen aan dat de gebruiker zelf de bron van innovatie is en zelfstandig initiatief neemt om nieuwe oplossingen te bedenken. De gebruiker is zelf innovator, user innovator. De gebruiker is dus een creator. De gebruiker bedenkt de oplossingen voor zichzelf, maar ook voor andere gebruikers. In de studies spreekt men over de werkende gebruiker (Kleemann & Voß, 2009), die economische waarde creëert. 1

2 Figuur 1 Methodologien Massacustomisatie voor de personalisatie Tijdens het kopen kiest een klant voor een product of een dienst die op dat ogenblik en die plaats het beste beantwoordt aan zijn of haar behoeften. Bedrijven spelen hierop in door hun producten te personaliseren in functie van potentiële klanten of groepen van klanten. De omschakeling van massaproductie naar massacustomisatie vereist eerst en vooral een mentale ommekeer en heeft zeer ingrijpende gevolgen op de volledige supply chain. Door deze nieuwe manier van produceren worden de klanten niet alleen beter bediend, de bedrijven vermijden met onverkoopbare voorraden te blijven zitten. Bedrijven die willen overschakelen op massacustomisatie worden met een heleboel vragen geconfronteerd, zoals: welke vormen van personalisatie kan ik toepassen? kan ik mijn producten/diensten personaliseren zonder me uit de markt te prijzen? hoe kan ik de specificaties van mijn potentiële klanten leren kennen? hoe moet ik mijn productieproces aanpassen om dit ook logistiek aan te kunnen? hoe exploiteer ik maximaal nieuwe digitale productietechnieken? hoe maak ik optimaal gebruik van het internet om de markt te benaderen? 2

3 Crowdsourcing voor inspiratie De crowd levert ideeën aan, het ispireert. In de meeste gevallen blijven alle beslissingen in handen van het bedrijf. Naast de B2B en B2C zien we nu ook een C2B (consumer to business) markt ontstaan (Van Meer & Meuleman, 2011). De standaard aanpak is dat via een website zogenaamde challenges worden uitgeschreven waar de crowd op kan reageren (bv. ). De meest bruikbare ideeën voor het oplossen van de gestelde challenge worden dan eventueel beloond. Bedrijven als Lego, P&G, Bombardier, enz. maken al geruime tijd gebruik van deze techniek bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Een overzicht staat op Enkele bedrijven experimenteren met crowdsourcing, hoofdzakelijk in de B2C omgeving (bv. de Lays maak de smaak campagne) of in de dienstensector (bv. de Vlaamse overheid, SWIFT i.s.m. prof. Marion Debruyne). Een initiatief dat openstaat voor o.a. de maakindustrie is: Challenge me (http://www.lednetwerk.be/nl/challenge-me). Via dit project kunnen Vlaamse bedrijven oplossingen zoeken voor hun problemen via het benaderen van hogeschoolstudenten. Een ander voorbeeld is het bedrijf Carpentier dat via Optimo designstudenten betrokken heeft bij het zoeken naar een oplossing. Cocreatie voor participatie Bij cocreatie gaan 2 of meer partijen samen iets creëren. Voorbeelden zijn de Senseo (Philips - Douwe Egberts), Nike schoenen (Nike - consument), Perfectdraft (Philips - Interbrew). Een belangrijk onderscheid met crowdsourcing is dat bij cocreatie een daadwerkelijke inspanning moet geleverd worden door de samenwerkende partijen daar waar dit niet het geval is bij crowdsourcing. (Prahalad & Ramaswamy, 2000), (Payne, Storbacka, & Frow, 2008) Cocreatie is een thema dat ook aandacht krijgt in Vlaanderen. Zo hebben we bv. het Vlaams Proeftuin Platform (http://vlaamsproeftuinplatform.be) waar het de bedoeling is om te experimenteren en te co-creëren met echte gebruikers in hun reële leefwereld. Het Project IWT TIS project Crosssectoraal Marktgedreven Innoveren sluit aan bij cocreatie gezien het hier de bedoeling is om bedrijven uit de kunststof-, houten textielsector samen te brengen om op basis van complementariteit nieuwe markten te benaderen of nieuwe producten voor bestaande markten te ontwikkelen. In dit project is FIS een partner. Het nieuwe online cocreatie platform BRIDEE brengt ideeën tot leven en bouwt bruggen tussen design en business. BRIDEE staat voor BRIDGING DESIGN, ENTREPRENEURSHIP en EDUCATION. Dit online cocreatie platform brengt creatieve, ondernemende bedenkers zowel individuen als bedrijven in contact met designers en managementstudenten. BRIDEE is een initiatief van Vlerick Leuven Gent Management School, Agentschap Ondernemen en woowoos NV. De onderzoekers in de Vlerick Management School voeren ook onderzoek over cocreatie (Verleye & Zeithaml, 2011) User innovation voor creatie Het inzetten van user innovation bij bedrijven is een aanpak die voor het eerst grondig bestudeerd en beschreven is door Eric von Hippel, MIT vanuit de vaststelling dat heel wat innovatieve producten eigenlijk eerder door de gebruikers ontwikkeld werden dan door de producenten van die producten. Voorbeelden van user innovation zijn o.a. terug te vinden in ontwikkelingen op het gebied van oliewinningtechnieken (Enos), ontwikkelingen in de chemische 3

4 industrie (Freeman), ontwikkelingen van wetenschappelijke apparatuur (von Hippel E., 1988). Er is nog weinig onderzoek m.b.t. user innovation in Vlaanderen. Veelbelovend onderzoek wordt gevoerd aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Design for [every]one is een multidisciplinair onderzoeksproject rond user innovation tussen de opleidingen Industrieel (product)ontwerpen en Ergotherapie van Howest. Het onderzoek maakt de brug tussen universal design en personal manufacturing (De Couvreur & Goossens, 2011). Een voorbeeld van deze aanpak is ook beschreven in het boek Cecilia s keuze (Beysen, De Lameillieure- Kharatichvili, Lenstra, & Oskamp, 2012), de case Thea Schommelt. Bibliography 1. Backman M, B. S. (2007). Working with concepts in the fuzzy front end: exploring the context for innovation for different types of concepts at Volvo Cars. R&D Management. 2. Barczak, G., Griffin, A., & Kahn, K. (2009). PERSPECTIVE: Trends and Drivers of Success in NPD Practices: Results of the 2003 PDMA Best Practices Study. JPIM. 3. Beysen, A., De Lameillieure-Kharatichvili, M., Lenstra, R., & Oskamp, J. (2012). Cecilia's keuze - De kracht van Human Centred Design. Tielt: Lannoo. 4. Buijs, J., & Velkenburg, R. (2005). Intergrale Productontwikkeling. Lemma. 5. Cooper, R. (2008). Perspective: The Stage-Gate Idea-to-Launch Process Update, What's New, and NexGen Systems. Journal of Product Innovation Management. 6. Cooper, R., & Edgett, S. (2008). MAXIMIZING PRODUCTIVITY IN PRODUCT INNOVATION. Product Innovation Best Practices Series. 7. Enos, J. Petroleum progress and profits: a history of process innovation. Cambridge: MIT Press. 8. Evanschitzky, H., Eisend, M. C., & Jiang, Y. (2012, 12). Success Factors of Product Innovation: An Updated Meta Analysis. Journal of Product Innovatopn Management. 9. Franke, N. (2006). Finding Commercially Attractieve User Innovations: A Test of Lead-User Theory. JPIM. 10. Freeman. (n.d.). Chemical process plant: innovation and the world market. National Institute Economic Review, 45: Jacoby, A. (2012). Performance in the frond-end of innovation: linking strategy to requirements. Proefschrift voorgedragen tot het behalen van d egraad van Doctor in de Productontwikkeling. 12. Khurana, A., & Rosenthal, S. (1997). Integrating the fuzzy front end of new product development. Sloan Management Review. 13. Khurana, A., & Rosenthal, S. (1998). Towards holistic "front end" in NPD. JPIM. 14. Kleemann, F., & Voß, G. (2009). Der Arbeitende Kunde die Entwicklung eines neuen Typus des Konsumenten. Wirtschaftspsychologie. 15. Koen, P., Ajamian, G., Burkart, R., Clamen, A., Davidson, J., & D Amore, R. (2001). Providing clarity and a common language to the "fuzzy front end". Research-Technology Management. 16. Lüthje, C. (2004). Characteristics of Innovatief Users in a Consumer Goods Fields. Technovation Lettl, C. (2007). User involvement competence for radical innovation. Journal of Engineering and Technology Management (24),

5 18. Li, T., Calantone, R., & J. (1998). The impact of market knowledge competence on new product advantage: Conceptualization and empirical examination. Journal of Marketing. 19. Papastathopoulou, P., & Hultink, E. (2012). New Service Development: An Analysis of 27 Years of Research. JPIM. 20. Payne, A., Storbacka, K., & Frow, P. (2008). Managing the Co-creation of Value. Journal of the Academy of Marketing Science, Payne A. F.; Storbacka K.; Frow P. 21. Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2000). Co-Opting Customer Experience. Harvard Business Review. 22. Rubera, G., Ordanini, A., & Valantone, R. (2012). Whether to integrate R&D and Marketing: The Effect of Firm Competentce. JPIM. 23. Van Meer, R., & Meuleman, T. (2011). De C2B revolutie. 24. Verleye, K., & Zeithaml, V. (2011). The co-creation experience from the customer perspective. Frontiers in Service Conference. Columbus, Ohio. 25. von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Cambridge: MIT Press. 26. von Hippel, E. (1988). The sources of Innovation. Oxford University press. 27. von Hippel, E.; Ogawa, S.; De Jong, J.P.J. (2011). The Age of the Consumer-Innovator. MIT Sloan Management. 5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven

MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van kleine en middelgrote bedrijven Partners in het project: Lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool Capaciteitsgroep

Nadere informatie

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie)

Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) Exser Toolbox: Tools en methoden voor diensteninnovatie (een eerste inventarisatie) 2 november 2009 DOOR: RUUD SMEULDERS FABIAN SPAARGAREN BIBI SCHMIDT registratie nr.: 2009.02.02 Disclaimer De conclusies

Nadere informatie

Strategische conversatie. op open innovatie

Strategische conversatie. op open innovatie i n n o vat i e Marcel van Assen en Bart van Hezewijk Strategische conversatie voor open innovatie Dr. ir. M. van Assen is senior consultant bij Berenschot BV en universitair docent bij RSM Erasmus University.

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan?

De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan? Kennispartner Brochure De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan? Lore Van Gorp Céline Claus Prof. dr. Katleen De Stobbeleir Maart 2012 2 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Nadere informatie

Organisch of ontworpen netwerk

Organisch of ontworpen netwerk community vormen: wat en hoe? Prof. Dr. Patrick Kenis (Antwerp Management School) Community formation is een vaak gebruikt begrip. Maar wat houdt het precies in? Om dat te begrijpen worden uit alle conceptvarianten

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Innoveren met diensten biedt kansen!

Innoveren met diensten biedt kansen! Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys Colofon Wilt u meer

Nadere informatie

Stap v oor sta marktgedreven innoveren

Stap v oor sta marktgedreven innoveren TOOL TOOL Stap voor stap marktgedreven innoveren. Deze publicatie wijst de weg in het aanboren van nieuwe markten. Ze steunt op de ervaringen van het TISproject marktgedreven innoveren. Een project mogelijk

Nadere informatie

Beroepsprofiel Advanced Business Creation

Beroepsprofiel Advanced Business Creation Beroepsprofiel Advanced Business Creation 2 Avans Hogeschool Colofon Datum: 4-12-2014 Eindredactie: J.P. Spruijt Co-auteurs: M.T.N. Wetselaar, R. van der Burgt, K. Demouge, Y.L. Koert Versie: 2014 Fotografie:

Nadere informatie

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12

De Frontrunners Scan. Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunners Scan Hoe ver bent u op de weg naar marktleiderschap? p. 1/12 De Frontrunner Scan Dit is een Doe-het-Zelf questionnaire/scan die u een inzicht geeft op de vraag hoe goed u scoort op de 8

Nadere informatie

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers

De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers De rol van sociale media bij innovatie door zzp ers C. Veldhuis-Van Essen B. van der Linden Zoetermeer, juli 2013 ISBN : 978-90-371-1075-3 Rapportnummer : A201334 Dit onderzoek is gefinancierd door het

Nadere informatie

Digitale ecosystemen voor mobiele betalingen

Digitale ecosystemen voor mobiele betalingen social enterprise i Digitale ecosystemen voor mobiele betalingen De strijd tussen de platformen De echte social enterprise is een verzameling van partners die samenwerken in een digitaal business-ecosysteem.

Nadere informatie

hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing

hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De contouren 2 De economie in 2011 Jaar van onzekerheid,

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune

Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune Onderzoeksresultaten Samenvatting 1. Top 10-trends 2008 2. Inspelen op trends 3. Invloed van trends op het

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over:

Organize for deliberate mistakes 11/12/2014. Key learnings uit netwerk vermarkten. Key learnings uit netwerk vermarkten. Wat zijn uw assumpties over: Key learnings uit netwerk vermarkten Key learnings uit netwerk vermarkten Wat zijn uw assumpties over: De klant? Het kanaal? Waarom klanten bij ons kopen (of niet kopen)? Waarom we (al dan niet) beter

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN WEB 2.0 TER ONDERSTEUNING VAN OPEN INNOVATIE EN COLLECTIEVE CREATIVITEIT. Lessen uit theorie en praktijk in Vlaanderen.

HET GEBRUIK VAN WEB 2.0 TER ONDERSTEUNING VAN OPEN INNOVATIE EN COLLECTIEVE CREATIVITEIT. Lessen uit theorie en praktijk in Vlaanderen. Kennispartner ONDERZOEKSRAPPORT HET GEBRUIK VAN WEB 2.0 TER ONDERSTEUNING VAN OPEN INNOVATIE EN COLLECTIEVE CREATIVITEIT Lessen uit theorie en praktijk in Vlaanderen Stijn Viaene Steven De Hertogh Len

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert

DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert Inhoud Overzicht van de modellen en de auteurs 9 Voorwoord 10 Introductie 13 DEEL 1: STRATEGIE & INNOVATIE Modellen waarmee je het innovatieproces in een organisatie richt en organiseert 1 2 3 4 5 6 7

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Van vinding naar klant

Van vinding naar klant 13 Van vinding naar klant Een onderzoek naar de time-to-market drs. R.M. Braaksma drs. A. Bruins december 1998 Javastraat 42 2585 AP Den Haag tel 070-363 9922 fax 070-360 8992 e-mail: secretariaat@awt.nl

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 4 3. Visie en ambitie... 5 4. Innovatie Agenda... 6 4.1 Innovatie

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie