Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws"

Transcriptie

1 Rendement 7 de jaargang juli 2013 nr 27 Financieel nieuws

2 Fig. 1 DE JACHT OP RENDEMENT De zoektocht naar rendement wordt er met de huidige extreem lage renteniveaus niet gemakkelijker op. Wereldwijd worden spaarders en obligatiebeleggers geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de monetaire politiek. Spaargelden brengen nauwelijks nog iets op. Beleggers met een lange termijn horizon kunnen overwegen om een deel van hun vastrentende beleggingen in te ruilen voor hoogrentende dividendaandelen. De trend richting dividendaandelen is afhankelijk van de regio - al een tijdje aan de gang maar het momentum en de onderliggende fundamentele oorzaken blijven sterk. Een dividendportefeuille kan op verschillende manieren worden samengesteld. We belichten een aantal benaderingen. Gemiddelde levensverwachting vanaf de geboorte versus Bron: United Nations Population Division, April 2011 LANGER LEVEN EN MEER PENSIOEN- GERECHTIGDEN Twee cruciale elementen ondersteunen de beleggerappetijt naar geregeld inkomen: een veel hogere levensverwachting (fig. 1) en een explosie in het aantal pensioengerechtigden (fig. 2). De gemiddelde wereldwijde levensverwachting bedraagt nu 68 jaar versus 48 jaar tijdens de jaren vijftig. In Europa leeft een 65-jarige nog gemiddeld 20 jaar langer en ook in de VS is de levensverwachting inmiddels gestegen tot boven de 80 jaar. De verlenging van de levensduur heeft vooral tot gevolg dat het aantal ouderen in onze maatschappij gevoelig stijgt (Fig. 2). De vergrijzing van de bevolking oefent een enorme invloed uit op het spaaren investeringsgedrag. De toekomstige oudere generatie zal vooral in eigen behoeften moeten voorzien. Het is dan ook van uiterst belang om reeds op jonge leeftijd stil te staan bij deze implicaties en het vermogen zo te structureren dat de kans op een terugval in levenskwaliteit gering wordt. Investeren in hoogrentende dividendaandelen en voldoende geduld uitoefenen om het kapitaal te laten groeien kan hierbij een oplossing bieden. WANNEER CASH ZIJN WAARDE VERLIEST De verhoging van de gemiddelde levensduur leidt ertoe dat beleggers meer dan ooit moeten rekening houden met de koopkrachterosie van hun vermogen ten gevolge van inflatie. Zo is een gemiddeld inflatiepeil van drie procent reeds voldoende om een kapitaal quasi te halveren op slechts twintig jaar tijd (Fig. 3). Zij die argumenteren dat de inflatie volgens de officiële cijfers - momenteel slechts 1,4 % bedraagt, doen er goed aan om de inflatietrend op lange termijn van meer nabij te bestuderen (Fig. 4). De laatste dertig jaar werden vooral gekenmerkt door een gematigde inflatieomgeving maar de geschiedenis leert ons dat hoge inflatie onverwacht en snel kan toeslaan. Het cyclisch verloop van de inflatiegolven is te opvallend om de volgende twintig jaar geen rekening te houden met hogere inflatievoeten. BIEDEN AANDELEN EEN AFDEKKING TEGEN INFLATIE Aandelen bieden niet altijd een afdekking tegen hogere inflatievoeten maar als we de volgende tien jaar uitgaan van een jaarlijkse gemiddelde inflatie van 4 % t.o.v. 1,5 % over het voorbije decennium, vallen we hiermee in de zogenaamde sweet spot voor aandelen. Aandelen vormen een uitstekende afdekking tegen inflatie zolang het inflatieritme zich bevindt tussen ongeveer twee en zes procent (fig. 5). Voor het volgend decennium verwachten we in ieder geval een sterker inflatiepeil. Een gemiddeld hogere prijstrend zou positief moeten zijn voor een globale aandelenportefeuille. Een terugblik in het verleden kan ons enig inzicht bezorgen omtrent de prestatie van dividendstrategieën in tijden van hogere inflatie. Heel wat landen werden eind jaren zestig tot begin jaren tachtig geconfronteerd met een hoger prijspeil. Gedurende deze periode was de prestatie van dividendstrategieën uitzonderlijk sterk (fig. 6). Investeerders in dividendaandelen kenden een aantal woelige periodes maar de lange termijnbelegger in dividendaandelen was duidelijk beter af dan de gemiddelde aandelenindex of obligaties. Fig. 2 Percentage jongeren & ouderen Bron: The Global Impact of Demographic Change; IMF Fig. 3 Fig. 4 t t t t t t De erosie van inflatie op de koopkracht 1 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 19 jaar 3% jaarlijkse inflatie 5% jaarlijkse inflatie Evolutie van EUR na inflatie Bron: Weghsteen NV Jaarlijkse inflatievoeten in het Verenigd Koninkrijk; Bron: Credit Suisse Global Investment returns Yearbook 2012

3 DE CORRECTE DIVIDEND- STRATEGIE Respecteer de lange termijn en beleg voor uw pensioen Nog al te vaak beschouwen beleggers aandelen als een korte termijn investering. De gemiddelde beleggingshorizon op één aandeel bedraagt vandaag minder dan een jaar t.o.v. een vijfjarig gemiddelde over de laatste tachtig jaar. Dalbar, een Amerikaans onderzoeksbureau, publiceert ieder jaar een rapport dat een blik werpt op de returns van de gemiddelde investeerder. Zowel particuliere als professionele beheerders doen het op periodes van tien en twintig jaar slechter dan de markt. Tussen 1992 en 2012 behaalde de gemiddelde investeerder een jaarlijkse return van 4,25 % t.o.v. 8,21 % voor de S&P 500. De reden voor deze behavioural gap ligt in het feit dat teveel beleggers de markt willen timen. Vaak lopen beleggers weg van die markten (fondsen) die sterk gedaald zijn en investeren ze in die markten (fondsen) die sterk gestegen zijn. Als je aan beleggers vandaag vraagt of ze liever in Griekenland beleggen (92 % daling sinds 99) of in de groeilanden (264 % gestegen sinds 99) kiest de meerderheid nog steeds voor het laatste Fig. 5 Fig. 6 Aandelenreturns (blauwe lijn) en inflatie (rode lijn) Bron: UBS Dividendstrategie (groene lijn), Aandelenindex (blauwe lijn), Overheidsobligaties (grijze lijn) ; Bron: Dividend strategies in an environment of inflation and deflation; Allianz Global Investors Fig. 7 Herbeleg uw dividenden Een dividendstrategie heeft pas kans op slagen indien de ontvangen dividenden daadwerkelijk worden herbelegd. De kracht van samengestelde intrest moet u immers in uw voordeel laten werken. Na een decennium of meer maakt een afwijking in enkele procentpunten een enorm verschil uit in centen. Onderstaande grafiek toont de evolutie van EUR gekapitaliseerd aan 5 % meerwaardegroei en 3,5 % dividendrendement. Het verschil tussen het al dan niet herbeleggen van het dividend bedraagt EUR op tien jaar en EUR op twintig jaar. Diversifieer wereldwijd om de nodige spreiding te bekomen De idee dat binnenlandse aandelen veiliger zijn en beter op te volgen is achterhaald. De huidige technologie maakt het mogelijk wereldwijd aandelen te volgen. Bovendien is de zogenaamde home bias een veel gemaakte gedragsfout die beleggers ten nadele komt in de vorm van meer risico en minder rendement. Wel is het zo dat er vaak een dubbele belasting is op buitenlandse aandelen. Ten eerste kan u die vaak voor een deel recupereren. Ten tweede, zijn sommige aandelen zelf na de dubbele roerende voorheffing aantrekkelijk qua dividend. Tenslotte, zijn die aandelen vaak gegeerd door buitenlandse beleggers waardoor de kapitaalgroei vaak hoger komt te liggen. Aandacht voor waarderingen en regio selectie Binnen de dividendstrategie dient u vooral te letten op de relatieve waarderingen tussen de verschillende regio s. Ook dient u te letten op de relatieve waardering van aandelen t.o.v. obligaties en cash. Het verschil tussen het Europese dividendrendement en de rente op bedrijfsobligaties is intussen opnieuw opgelopen tot historische hoogtepunten. Dit wijst erop dat Europese aandelen relatief aantrekkelijk zijn t.o.v. bedrijfsobligaties. De rente op overheids-en bedrijfsobligaties is gedaald tot historische laagtepunten. Waarschijnlijk presteren aandelen voor een stuk beter naar de toekomst toe. Onderstaande grafiek toont het verschil tussen het dividendrendement op Europese aandelen en de rente op bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit (type BBB). Het verschil tussen beide bedraagt ongeveer 1 % en komt hiermee opnieuw in de buurt van maart Dit wijst erop dat Europese aandelen relatief aantrekkelijker zijn dan bedrijfsobligaties. Een goed gespreide portefeuille belegt nog steeds in obligaties maar voor zij die wat ruimte hebben om met de allocaties te schuiven, doen er goed aan om in ieder geval het vastrentend luik iets af te bouwen.

4 Fig. 8A Fig. 8B Europese aandelen versus bedrijfsobligaties Bron: Weghsteen; data Bloomberg Rendement per activa Bron: Weghsteen; data Bloomberg Globaal beschouwd doen Amerikaanse dividendaandelen het momenteel zeer goed. De sterke veerkracht van de Amerikaanse economie en de wil van de FED om via kwantitatieve versoepeling de markten te ondersteunen, leidde tot een rush richting Amerikaanse aandelen. Figuur 9 toont de evolutie van Europese aandelen versus Amerikaanse aandelen sinds 1986 (1986 = 100). Het wordt duidelijk dat de Europese markt het relatief zeer slecht heeft gedaan over de voorbij tien jaar. De onderwaardering van Europese aandelen t.o.v. Amerikaanse aandelen is inmiddels wel zo sterk opgelopen dat veel fondsbeheerders toch uitgaan van een sterkere Europese aandelenmarkt in het volgende decenium. Ook op dividendvlak zijn Europese aandelen relatief aantrekkelijker dan hun Amerikaanse tegenhanger. Amerikaanse dividendaandelen noteren tegen gemiddeld 2,32 keer de boekwaarde. Europese dividendaandelen noteren tegen gemiddeld 1,15 keer de boekwaarde. Hiermee noteert de Europese regio aan ongeveer de helft van de Amerikaanse waarderingen, een nieuw record (fig. 10). Het huidige momentum verkiest nog steeds Amerikaanse waarden maar de sterke relatieve onderwaardering binnen Europa kan leiden tot een keerpunt in deze trend. Heel wat Europese landen geven momenteel een dividendrendement boven de 4 % (Fig. 11) wat over de laatste twintig jaar ook vrij hoog blijkt te zijn. De grootte van het dividendrendement is trouwens ook sterk gecorreleerd met lange termijn returns. Uit een recent onderzoek van Citigroup bleek onlangs dat de huidige niveau s overeenstemmen met hoge gemiddelde jaarlijkse returns voor de volgende tien jaar. Fig. 10 Fig. 11 Relatieve onderwaardering Europese dividendaandelen versus Amerikaanse dividendaandelen Bron: Weghsteen NV; data Bloomberg Wereldwijde dividendrendementen Bron: Weghsteen NV; data Bloomberg Dividendstrategie als bouwblok Net als een totaal vermogen is opgedeeld uit verschillende bouwblokken (vastgoed, cash, aandelen, obligaties, ) is het aan te raden om ook het aandelenluik op te splitsen in verschillende strategieën. Zogenaamde third generation allocatiemodellen, splitsen het aandelenrisico op per risicofactor. Zo kan u een aandelenportefeuille nog beter diversifiëren door te spreiden over verschillende strategieën (dividend strategie, value strategie, groei strategie, momentum strategie, ). De dividendstrategie hoort bij de meer defensievere strategieën. In een volgende nieuwsbrief schenken we meer aandacht aan het gebruik van third generation allocatiemodellen en hoe Weghsteen hier tracht gebruik van te maken. Aandacht voor de kwaliteit van het dividend De hoogte van het dividendrendement mag geen alleenstaande beslissingsfactor worden bij de selectie van de aandelen. Naast het dividend dient er wel degelijk rekening te worden gehouden met de winstgevendheid, de solvabiliteit, de productiviteit en de groei van het dividend. Fig. 9 Fig. 12 Evolutie van Europese aandelen versus Amerikaanse aandelen Bron: Weghsteen; data Bloomberg Jaarlijkse return volgende 10 jaar volgens dividendbereik Bron: Citigroup research

5 MANIEREN OM EEN DIVIDEND PORTEFEUILLE TE STRUCTUREREN Bijlage 1 4 DIVIDENDAANDELEN OP BASIS VAN STOCK PICKING 1. Individuele aandelen: stock picking Bij stock picking gaat de beheerder zelf op zoek naar interessante opportuniteiten op de markt. Hierbij speelt de ervaring, de toegang tot goede research en de diepgang van de eigen analyse een grote rol. Het voordeel van stock picking ligt in het feit dat de beheerder extra rendement t.o.v. een benchmark tracht te creëren door de juiste aandelenselectie en timing. De beheerder kan flexibel tewerk gaan en de nodige cash aanhouden tot er zich opportuniteiten voordoen. Het nadeel ligt in het feit dat de meeste beheerders moeite hebben met het verslaan van een benchmark. Statistisch bekeken is een correcte timing en juiste aandelenselectie extreem moeilijk. In bijlage 1 schuiven we een viertal dividendaandelen naar voor. Deze aandelen bieden een aantrekkelijk dividendrendement en een gestage dividendgroei. Bovendien lijken de aandelen nog steeds ondergewaardeerd op basis van verschillende waarderingsmodellen. De vijf aandelen zijn in bezit van een stevig trackrecord inzake winstgevendheid en solvabiliteit. 2. Individuele aandelen: screening De komst van nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om een aandelenuniversum (bijvoorbeeld de Europese Stoxx 600 index) te filteren op vooraf bepaalde fundamentele en technische criteria. Zo kunnen we bijvoorbeeld een automatische selectie van aandelen maken door de volgende criteria voorop te stellen: a) Een dividendrendement groter dan 4%. b) Het bedrijf mag niet meer dan 70% van zijn winst besteden aan dividend. c) Lage schulden (schulden kleiner dan eigen vermogen) d) Het bedrijf moet voldoen aan een aantal criteria inzake winstgevendheid, operationele efficiëntie, e) De intrinsieke waarde volgens ons waarderingsmodel moet positief zijn Eenmaal het computermodel op punt staat, is het een kwestie van het programma te laten draaien. De output biedt ons een korf van potentieel aantrekkelijke dividendwaarden. Deze systematische manier van beleggen vermijdt foutieve, subjectieve inschattingen. Het beslissingsproces is volledig gebaseerd op objectieve harde data. De strategie heeft als voordeel dat er op die manier kan worden teruggeblikt naar het verleden (backtest). Via de backtest kan worden nagegaan of de strategie vroeger heeft gewerkt. Een nadeel van systematisch beleggen is dat het voor de belegger vaak psychologisch moeilijk is om de strategie 100 % te volgen. Bovendien vinden we ook hier geen heilige graal. Een kwantitatieve strategie kent ook verlieslatende jaren en doet niet ieder jaar beter dan de index. In bijlage presenteren we een Europese aandelenselectie. 3. ETF s: index beleggen Voor wie houdt van eenvoud, transparantie en een lage kostenstructuur kan met behulp van exchange traded funds (trackers of etf s) een globale dividendportefeuille samenstellen. Een ETF noteert continu op de beurs en zal in tegenstelling tot een fonds enkel de onderliggende index trachten zo goed mogelijk te volgen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. De ETF presteert net hetzelfde als de onderliggende index. Er zijn geen instap- en uitstapkosten en er is dagelijkse liquiditeit. ETF s lenen zich uitstekend voor asset allocation. De simpele structuur maakt het mogelijk om snel strategieën te implementeren. In bijlage presenteren we een globale dividendportefeuille. De portefeuille volgt de zelfde samenstelling als de MSCI World index en bestaat uit verschillende dividendtrackers. De dividendtrackers volgen elk een deelindex. Zo volgt de Ishares Euro Stoxx Select Dividend Index de Euro Stoxx Select Dividend 30 index. Dit is een zogenaamde smart bèta index die ieder jaar op basis van een aantal criteria een korf van 30 hoogrentende dividendaandelen samenstelt. De criteria zijn als volgt: a) Een positieve dividendgroei over de afgelopen vijf jaar. b) De onderneming mag niet meer dan 60 % van haar winst als dividend uitkeren. c) Selecteer ieder jaar die 30 aandelen met het hoogste dividendrendement. 1. SOFINA Sofina verhoogt ieder jaar zijn dividend en behoort hiermee tot een select clubje van aandelen die een dergelijk trackrecord kan voorleggen. Deze holding belegt hoofdzakelijk in andere beursgenoteerde bedrijven en noteert momenteel met een korting van meer dan 35 %. Dit is historisch hoog. Het bedrijf heeft quasi geen schulden en blikt terug op een winstgevend decennium. Ook naar de volgende jaren toe verwachten we dat Sofina, mede dankzij de gezonde participaties, gestaag verder kan groeien. 2. GIMV De investeringsmaatschappij Gimv blijft een basiswaarde in een aandelenportefeuille. Gimv wordt geleid door een uitstekend management en is vooral gegeerd bij institutionele beleggers omwille van haar gezond dividendrendement van 4,6 % netto. Gimv heeft de laatste jaren wel te kampen gehad met enkele verlieslatende participaties maar wil naar de toekomst toe opnieuw de focus leggen op internationale bedrijven die op nieuwe trends kunnen inspelen. We achten Gimv momenteel fair gewaardeerd en houden het aandeel vooral aan omwille van het dividend. 3. BP British Petroleum behoort tot de werelds grootste oliebedrijven en is actief op de gebieden onderzoek en productie van gas, elektriciteit en recyclingproducten. Het bedrijf biedt werk aan ruim werknemers wereldwijd en heeft benzine stations. BP opereert in meer dan 90 landen en heeft een marktkapitalisatie van 146 miljard dollar. Het aandeel British Petroleum wordt verhandeld op de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE 100-index. Het aandeel heeft in het recente verleden vooral te lijden gehad onder de hoge kosten verbonden aan het olielek maar noteert intussen heel goedkoop. Het aandeel noteert tegen 1 keer de boekwaarde versus 1,2 voor de sector en 1,6 voor de stoxx 600. Investeerders betalen ongeveer 5 keer de verwachte cashflow voor volgend boekjaar en de aandeelhouder kan steunen op een hoog dividendrendement van ongeveer 5%. British Petroleum heeft nog steeds een sterke balans waardoor het dividend niet ter discussie staat. Tegen 9 keer de gemiddelde winst van de voorbije tien jaar noteert het aandeel goedkoop. 4. Melexis De ontwikkelaar van elektronische chips heeft een zeer gezonde balans, een sterke winstgevendheid en hoge operationele marges die voorlopig blijven stijgen. Melexis biedt een dividendrendement van ongeveer 4,5 %. Het bedrijf heeft ruimte om haar dividend te verhogen en koopt zelf eigen aandelen in. De waardering is niet gering maar kwaliteit heeft een prijs.

6 Bijlage 2 Bijlage 3 SCREENING VAN EUROPESE DIVIDENDAANDELEN ETF PORTEFEUILLE Dividendrendement groter dan 4 % Payout kleiner dan 70 % Schuldenscore groter dan 2/4 o Netto schulden versus ebitda kleiner dan 1,5 o Schulden kleiner dan boekwaarde o Current ratio groter dan 1 o Boekwaarde minimum 40 % van tastbare activa Piotroski score minimum 5 op 9 (kwaliteitscore op winstgevendheid en solvabiliteit) Intrinsieke waarde groter dan huidige beurskoers volgens waarderingsmodel Globale diversificatie Efficiënte spreiding Goedkope spreiding Liquide spreiding NAAM THEMA DIV GEWICHT ISHARES EUROSTOXX SEL DVD 30 Europese dividendaandelen 6,3% 10,0% WISDOMTREE JAP S/C DVD FUND Japanse dividendaandelen 2,0% 15,0% Isatis American Equities Amerikaanse dividendaandelen 3,5% 50,0% ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 Aziatische dividendaandelen 4,7% 10,0% ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL Engelse dividendaandelen 4,6% 10,0% ISHARES S&P/TSX CDN DVD ARIS Canadese dividendaandelen 3,3% 5,0% P/E: P/B: Analistenscore: Kwaliteitscore: Dividendscore: Piotroski score: price earnings (koers-winstverhouding) price to book ratio (koers-boekwaarde) consensus score op 5 waarbij 1 = strong sell en 5 = strong buy aantal jaar over de voorbij tien jaar dat de boekwaarde, omzet, winst en dividend gestegen is aantal jaar over de voorbije tien jaar dat het dividend gestegen is een score op 9 waarbij de winstgevenheid, operationele efficiëntie en solvabiliteit wordt gemeten De dividend trackers selecteren zelf ieder jaar een korf van aandelen volgens bepaalde criteria (zie tekst) Regio allocatie is gebaseerd op de MSCI World verdeling Deze portefeuille bevat ongeveer 660 aandelen wereldwijd Deze portefeuille heeft een gemiddeld dividendrendement van 3,75 %

7 Wij wensen u een deugddoende vakantie toe! Maatsch. zetel: Rijselstraat 2A, 8200 Brugge T +32 (0) F +32 (0) Kantoren: Kortrijksesteenweg 930, 9000 Gent T +32 (0) F +32 (0) Terkamerenlaan 33 Bus 3, 1000 Brussel T +32 (0) Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publicatie wordt slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de teksten van deze newsletter. Heeft u vragen bij één of meerdere artikels, bel dan naar het nummer V.U. Vincent Weghsteen, Rijselstraat 2A te 8200 Brugge Realisatie: mindsetting.be

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 9 de jaargang maart 2015 nr 30 FINANCIEEL NIEUWS De voordelen van globale diversificatie Ondanks de sterk toegenomen globalisering blijft internationale diversificatie in aandelenportefeuilles

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba VALUE INVESTING Gepubliceerd door Mr. Market bvba First of all, know value VALUE INVESTING Waarde van het aandeel als belangrijkste parameter VALUE INVESTING DEEL 1: Wat? DEEL 2: Waarom? DEEL 3: Hoe? DEEL

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Rendement. 8 de jaargang april 2014 nr 28 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 8 de jaargang april 2014 nr 28 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 8 de jaargang april 2014 nr 28 FINANCIEEL NIEUWS - STRATEGIEËN VIA TRACKERS door Hans Heytens, Head of Research Portfolio Manager Elke doorwinterde belegger weet ondertussen dat een dividendstrategie

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office

Vastgoed. Sectorcommentaar. ING Investment Office. Publicatiedatum: 5 juni. Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 5 juni Sectorcommentaar Vastgoed Door Jan Kleipool, analist van het ING Investment Office De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn volgens ons voor zowel

Nadere informatie

GVV s (vastgoedbevaks)

GVV s (vastgoedbevaks) GVV s (vastgoedbevaks) en hun waardering Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in bank-

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Willem de Vocht Undervalued Opportunities

Willem de Vocht Undervalued Opportunities Willem de Vocht Undervalued Opportunities Focus aandelen Verenigde Staten Introductie Economie gestudeerd aan Maastricht University, New York University en Erasmus University Chartered Financial Analyst

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

RAPPORT: GILEAD SCIENCES

RAPPORT: GILEAD SCIENCES Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: GILEAD SCIENCES Het aandeel Gilead is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen,

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Investment Case 02/03/2016 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (TICKER : ADN LN)

Investment Case 02/03/2016 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (TICKER : ADN LN) Investment Case 02/03/2016 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT (TICKER : ADN LN) De stad Aberdeen is historische bekend als een belangrijke haven voor olie- en gas operatoren in de Noordzee. Aberdeen is na Glasgow

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

NN Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen NN Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de NN Fondsen wellicht iets voor u. NN Fondsen als een moderne, heldere

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden.

Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend, maar is dat wel zo? Is er een onderwaardering te vinden. Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: SHELL Het aandeel Shell wordt nu erg vaak aangehaald als kooptip vanwege het dividend,

Nadere informatie

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt?

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Augustus 2012 Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Ondanks zwakke macro-economische cijfers, een teleurstellend resultatenseizoen en een voortdurende crisis in de Eurozone, houden

Nadere informatie

De terugkeer van de Greenback!

De terugkeer van de Greenback! De terugkeer van de Greenback! De koersval van de euro tegenover de dollar is hard. Hoe profiteert u als belegger van deze monetaire trendwijziging? Hoe reageert Azië en staat de beurs van Kenya reeds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014

AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 06/01/2014-21/02/2014 1 1 16/12/2013 2 16/12/2013 Kapitaalsbescherming: 100% Index van 30 aandelen geselecteerd op basis van zowel ethische als financiële criteria

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS

Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS Inhoud 5 Value Tips van Value Square 4 vragen voor elk bedrijf Geschiedenis van het bedrijf?

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten

Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Vermogensbeheerder particulier - Beleggingsproducten Beschrijving De vermogensbeheerders van Van Tornhout & Partners bespreken allerlei producten met hun cliënten. Hierna volgen vijf situaties waarin verschillende

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA

Verklaring van Beleggingsbeginselen. Joachim Aelvoet CBFA Verklaring van Beleggingsbeginselen Joachim Aelvoet CBFA 17 maart 2011 Onderzoek 29 IBP's +/- 4,5 miljard euro vermogen +/- 100.000 aangeslotenen methode: eerste analyse individueel gesprek conclusies

Nadere informatie

Belgische GVV s. ondersteboven gekeerd. (vastgoedbevaks) VFB / Kortrijk feb. 2017

Belgische GVV s. ondersteboven gekeerd. (vastgoedbevaks)  VFB / Kortrijk feb. 2017 Belgische GVV s (vastgoedbevaks) ondersteboven gekeerd Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Vastgoedbevaks, nu GVV s Fiskale voordelen: in België: Geen bedrijfsbelasting

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Rendement. 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS Hype of trend? uw aandelenportefeuille beter structureren dankzij Een factor is een unieke eigenschap verbonden aan een specifieke groep van

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Slimmer beleggen met Think ETF s

Slimmer beleggen met Think ETF s Slimmer beleggen met Think ETF s Vrijdag 23 september 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Hiervoor arbitrage handelaar bij Optiver In 2008 oprichter en sindsdien Managing Director Think

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR:

HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: HOF HOORNEMAN BANKIERS VERMOGENSBEHEERDER VOOR: STICHTINGEN EN VERENIGINGEN KERKELIJKE EN CHARITATIEVE INSTELLINGEN UW VERMOGEN IS HET WAARD HOF HOORNEMAN BANKIERS vermogensbeheer - 2 - INTRODUCTIE Als

Nadere informatie

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime

Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Ontwikkel eenvoudig innovatieve indexportefeuilles binnen het nationaal regime Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij

Nadere informatie

De Praktijk van het verdubbelen

De Praktijk van het verdubbelen De Praktijk van het verdubbelen Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 21 februari 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Eigenaar VOCbeleggen.nl Beleggingsexpert LYNX Verdubbelaar en blogger

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s

Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Leren beleggen als Warren Buffett met ETF s Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en Managing Director

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund

Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Notulen participantenvergadering participantenvergadering Alpha Future Spread Fund Datum: 6 maart 2012 Plaats: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19C Tijd: 15:00 uur Aanwezig: - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT: BESI

ONDERZOEKSRAPPORT: BESI RISICO BELEGGING: 8/10 Succesvol én veilig beleggen www.succesvolen-veiligbeleggen.com Hamish Maertens ONDERZOEKSRAPPORT: BESI Het aandeel BESI heeft al heel wat volatiliteit ondergaan, maar is het koopwaardig?

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie