Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws"

Transcriptie

1 Rendement 7 de jaargang juli 2013 nr 27 Financieel nieuws

2 Fig. 1 DE JACHT OP RENDEMENT De zoektocht naar rendement wordt er met de huidige extreem lage renteniveaus niet gemakkelijker op. Wereldwijd worden spaarders en obligatiebeleggers geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de monetaire politiek. Spaargelden brengen nauwelijks nog iets op. Beleggers met een lange termijn horizon kunnen overwegen om een deel van hun vastrentende beleggingen in te ruilen voor hoogrentende dividendaandelen. De trend richting dividendaandelen is afhankelijk van de regio - al een tijdje aan de gang maar het momentum en de onderliggende fundamentele oorzaken blijven sterk. Een dividendportefeuille kan op verschillende manieren worden samengesteld. We belichten een aantal benaderingen. Gemiddelde levensverwachting vanaf de geboorte versus Bron: United Nations Population Division, April 2011 LANGER LEVEN EN MEER PENSIOEN- GERECHTIGDEN Twee cruciale elementen ondersteunen de beleggerappetijt naar geregeld inkomen: een veel hogere levensverwachting (fig. 1) en een explosie in het aantal pensioengerechtigden (fig. 2). De gemiddelde wereldwijde levensverwachting bedraagt nu 68 jaar versus 48 jaar tijdens de jaren vijftig. In Europa leeft een 65-jarige nog gemiddeld 20 jaar langer en ook in de VS is de levensverwachting inmiddels gestegen tot boven de 80 jaar. De verlenging van de levensduur heeft vooral tot gevolg dat het aantal ouderen in onze maatschappij gevoelig stijgt (Fig. 2). De vergrijzing van de bevolking oefent een enorme invloed uit op het spaaren investeringsgedrag. De toekomstige oudere generatie zal vooral in eigen behoeften moeten voorzien. Het is dan ook van uiterst belang om reeds op jonge leeftijd stil te staan bij deze implicaties en het vermogen zo te structureren dat de kans op een terugval in levenskwaliteit gering wordt. Investeren in hoogrentende dividendaandelen en voldoende geduld uitoefenen om het kapitaal te laten groeien kan hierbij een oplossing bieden. WANNEER CASH ZIJN WAARDE VERLIEST De verhoging van de gemiddelde levensduur leidt ertoe dat beleggers meer dan ooit moeten rekening houden met de koopkrachterosie van hun vermogen ten gevolge van inflatie. Zo is een gemiddeld inflatiepeil van drie procent reeds voldoende om een kapitaal quasi te halveren op slechts twintig jaar tijd (Fig. 3). Zij die argumenteren dat de inflatie volgens de officiële cijfers - momenteel slechts 1,4 % bedraagt, doen er goed aan om de inflatietrend op lange termijn van meer nabij te bestuderen (Fig. 4). De laatste dertig jaar werden vooral gekenmerkt door een gematigde inflatieomgeving maar de geschiedenis leert ons dat hoge inflatie onverwacht en snel kan toeslaan. Het cyclisch verloop van de inflatiegolven is te opvallend om de volgende twintig jaar geen rekening te houden met hogere inflatievoeten. BIEDEN AANDELEN EEN AFDEKKING TEGEN INFLATIE Aandelen bieden niet altijd een afdekking tegen hogere inflatievoeten maar als we de volgende tien jaar uitgaan van een jaarlijkse gemiddelde inflatie van 4 % t.o.v. 1,5 % over het voorbije decennium, vallen we hiermee in de zogenaamde sweet spot voor aandelen. Aandelen vormen een uitstekende afdekking tegen inflatie zolang het inflatieritme zich bevindt tussen ongeveer twee en zes procent (fig. 5). Voor het volgend decennium verwachten we in ieder geval een sterker inflatiepeil. Een gemiddeld hogere prijstrend zou positief moeten zijn voor een globale aandelenportefeuille. Een terugblik in het verleden kan ons enig inzicht bezorgen omtrent de prestatie van dividendstrategieën in tijden van hogere inflatie. Heel wat landen werden eind jaren zestig tot begin jaren tachtig geconfronteerd met een hoger prijspeil. Gedurende deze periode was de prestatie van dividendstrategieën uitzonderlijk sterk (fig. 6). Investeerders in dividendaandelen kenden een aantal woelige periodes maar de lange termijnbelegger in dividendaandelen was duidelijk beter af dan de gemiddelde aandelenindex of obligaties. Fig. 2 Percentage jongeren & ouderen Bron: The Global Impact of Demographic Change; IMF Fig. 3 Fig. 4 t t t t t t De erosie van inflatie op de koopkracht 1 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 19 jaar 3% jaarlijkse inflatie 5% jaarlijkse inflatie Evolutie van EUR na inflatie Bron: Weghsteen NV Jaarlijkse inflatievoeten in het Verenigd Koninkrijk; Bron: Credit Suisse Global Investment returns Yearbook 2012

3 DE CORRECTE DIVIDEND- STRATEGIE Respecteer de lange termijn en beleg voor uw pensioen Nog al te vaak beschouwen beleggers aandelen als een korte termijn investering. De gemiddelde beleggingshorizon op één aandeel bedraagt vandaag minder dan een jaar t.o.v. een vijfjarig gemiddelde over de laatste tachtig jaar. Dalbar, een Amerikaans onderzoeksbureau, publiceert ieder jaar een rapport dat een blik werpt op de returns van de gemiddelde investeerder. Zowel particuliere als professionele beheerders doen het op periodes van tien en twintig jaar slechter dan de markt. Tussen 1992 en 2012 behaalde de gemiddelde investeerder een jaarlijkse return van 4,25 % t.o.v. 8,21 % voor de S&P 500. De reden voor deze behavioural gap ligt in het feit dat teveel beleggers de markt willen timen. Vaak lopen beleggers weg van die markten (fondsen) die sterk gedaald zijn en investeren ze in die markten (fondsen) die sterk gestegen zijn. Als je aan beleggers vandaag vraagt of ze liever in Griekenland beleggen (92 % daling sinds 99) of in de groeilanden (264 % gestegen sinds 99) kiest de meerderheid nog steeds voor het laatste Fig. 5 Fig. 6 Aandelenreturns (blauwe lijn) en inflatie (rode lijn) Bron: UBS Dividendstrategie (groene lijn), Aandelenindex (blauwe lijn), Overheidsobligaties (grijze lijn) ; Bron: Dividend strategies in an environment of inflation and deflation; Allianz Global Investors Fig. 7 Herbeleg uw dividenden Een dividendstrategie heeft pas kans op slagen indien de ontvangen dividenden daadwerkelijk worden herbelegd. De kracht van samengestelde intrest moet u immers in uw voordeel laten werken. Na een decennium of meer maakt een afwijking in enkele procentpunten een enorm verschil uit in centen. Onderstaande grafiek toont de evolutie van EUR gekapitaliseerd aan 5 % meerwaardegroei en 3,5 % dividendrendement. Het verschil tussen het al dan niet herbeleggen van het dividend bedraagt EUR op tien jaar en EUR op twintig jaar. Diversifieer wereldwijd om de nodige spreiding te bekomen De idee dat binnenlandse aandelen veiliger zijn en beter op te volgen is achterhaald. De huidige technologie maakt het mogelijk wereldwijd aandelen te volgen. Bovendien is de zogenaamde home bias een veel gemaakte gedragsfout die beleggers ten nadele komt in de vorm van meer risico en minder rendement. Wel is het zo dat er vaak een dubbele belasting is op buitenlandse aandelen. Ten eerste kan u die vaak voor een deel recupereren. Ten tweede, zijn sommige aandelen zelf na de dubbele roerende voorheffing aantrekkelijk qua dividend. Tenslotte, zijn die aandelen vaak gegeerd door buitenlandse beleggers waardoor de kapitaalgroei vaak hoger komt te liggen. Aandacht voor waarderingen en regio selectie Binnen de dividendstrategie dient u vooral te letten op de relatieve waarderingen tussen de verschillende regio s. Ook dient u te letten op de relatieve waardering van aandelen t.o.v. obligaties en cash. Het verschil tussen het Europese dividendrendement en de rente op bedrijfsobligaties is intussen opnieuw opgelopen tot historische hoogtepunten. Dit wijst erop dat Europese aandelen relatief aantrekkelijk zijn t.o.v. bedrijfsobligaties. De rente op overheids-en bedrijfsobligaties is gedaald tot historische laagtepunten. Waarschijnlijk presteren aandelen voor een stuk beter naar de toekomst toe. Onderstaande grafiek toont het verschil tussen het dividendrendement op Europese aandelen en de rente op bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit (type BBB). Het verschil tussen beide bedraagt ongeveer 1 % en komt hiermee opnieuw in de buurt van maart Dit wijst erop dat Europese aandelen relatief aantrekkelijker zijn dan bedrijfsobligaties. Een goed gespreide portefeuille belegt nog steeds in obligaties maar voor zij die wat ruimte hebben om met de allocaties te schuiven, doen er goed aan om in ieder geval het vastrentend luik iets af te bouwen.

4 Fig. 8A Fig. 8B Europese aandelen versus bedrijfsobligaties Bron: Weghsteen; data Bloomberg Rendement per activa Bron: Weghsteen; data Bloomberg Globaal beschouwd doen Amerikaanse dividendaandelen het momenteel zeer goed. De sterke veerkracht van de Amerikaanse economie en de wil van de FED om via kwantitatieve versoepeling de markten te ondersteunen, leidde tot een rush richting Amerikaanse aandelen. Figuur 9 toont de evolutie van Europese aandelen versus Amerikaanse aandelen sinds 1986 (1986 = 100). Het wordt duidelijk dat de Europese markt het relatief zeer slecht heeft gedaan over de voorbij tien jaar. De onderwaardering van Europese aandelen t.o.v. Amerikaanse aandelen is inmiddels wel zo sterk opgelopen dat veel fondsbeheerders toch uitgaan van een sterkere Europese aandelenmarkt in het volgende decenium. Ook op dividendvlak zijn Europese aandelen relatief aantrekkelijker dan hun Amerikaanse tegenhanger. Amerikaanse dividendaandelen noteren tegen gemiddeld 2,32 keer de boekwaarde. Europese dividendaandelen noteren tegen gemiddeld 1,15 keer de boekwaarde. Hiermee noteert de Europese regio aan ongeveer de helft van de Amerikaanse waarderingen, een nieuw record (fig. 10). Het huidige momentum verkiest nog steeds Amerikaanse waarden maar de sterke relatieve onderwaardering binnen Europa kan leiden tot een keerpunt in deze trend. Heel wat Europese landen geven momenteel een dividendrendement boven de 4 % (Fig. 11) wat over de laatste twintig jaar ook vrij hoog blijkt te zijn. De grootte van het dividendrendement is trouwens ook sterk gecorreleerd met lange termijn returns. Uit een recent onderzoek van Citigroup bleek onlangs dat de huidige niveau s overeenstemmen met hoge gemiddelde jaarlijkse returns voor de volgende tien jaar. Fig. 10 Fig. 11 Relatieve onderwaardering Europese dividendaandelen versus Amerikaanse dividendaandelen Bron: Weghsteen NV; data Bloomberg Wereldwijde dividendrendementen Bron: Weghsteen NV; data Bloomberg Dividendstrategie als bouwblok Net als een totaal vermogen is opgedeeld uit verschillende bouwblokken (vastgoed, cash, aandelen, obligaties, ) is het aan te raden om ook het aandelenluik op te splitsen in verschillende strategieën. Zogenaamde third generation allocatiemodellen, splitsen het aandelenrisico op per risicofactor. Zo kan u een aandelenportefeuille nog beter diversifiëren door te spreiden over verschillende strategieën (dividend strategie, value strategie, groei strategie, momentum strategie, ). De dividendstrategie hoort bij de meer defensievere strategieën. In een volgende nieuwsbrief schenken we meer aandacht aan het gebruik van third generation allocatiemodellen en hoe Weghsteen hier tracht gebruik van te maken. Aandacht voor de kwaliteit van het dividend De hoogte van het dividendrendement mag geen alleenstaande beslissingsfactor worden bij de selectie van de aandelen. Naast het dividend dient er wel degelijk rekening te worden gehouden met de winstgevendheid, de solvabiliteit, de productiviteit en de groei van het dividend. Fig. 9 Fig. 12 Evolutie van Europese aandelen versus Amerikaanse aandelen Bron: Weghsteen; data Bloomberg Jaarlijkse return volgende 10 jaar volgens dividendbereik Bron: Citigroup research

5 MANIEREN OM EEN DIVIDEND PORTEFEUILLE TE STRUCTUREREN Bijlage 1 4 DIVIDENDAANDELEN OP BASIS VAN STOCK PICKING 1. Individuele aandelen: stock picking Bij stock picking gaat de beheerder zelf op zoek naar interessante opportuniteiten op de markt. Hierbij speelt de ervaring, de toegang tot goede research en de diepgang van de eigen analyse een grote rol. Het voordeel van stock picking ligt in het feit dat de beheerder extra rendement t.o.v. een benchmark tracht te creëren door de juiste aandelenselectie en timing. De beheerder kan flexibel tewerk gaan en de nodige cash aanhouden tot er zich opportuniteiten voordoen. Het nadeel ligt in het feit dat de meeste beheerders moeite hebben met het verslaan van een benchmark. Statistisch bekeken is een correcte timing en juiste aandelenselectie extreem moeilijk. In bijlage 1 schuiven we een viertal dividendaandelen naar voor. Deze aandelen bieden een aantrekkelijk dividendrendement en een gestage dividendgroei. Bovendien lijken de aandelen nog steeds ondergewaardeerd op basis van verschillende waarderingsmodellen. De vijf aandelen zijn in bezit van een stevig trackrecord inzake winstgevendheid en solvabiliteit. 2. Individuele aandelen: screening De komst van nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om een aandelenuniversum (bijvoorbeeld de Europese Stoxx 600 index) te filteren op vooraf bepaalde fundamentele en technische criteria. Zo kunnen we bijvoorbeeld een automatische selectie van aandelen maken door de volgende criteria voorop te stellen: a) Een dividendrendement groter dan 4%. b) Het bedrijf mag niet meer dan 70% van zijn winst besteden aan dividend. c) Lage schulden (schulden kleiner dan eigen vermogen) d) Het bedrijf moet voldoen aan een aantal criteria inzake winstgevendheid, operationele efficiëntie, e) De intrinsieke waarde volgens ons waarderingsmodel moet positief zijn Eenmaal het computermodel op punt staat, is het een kwestie van het programma te laten draaien. De output biedt ons een korf van potentieel aantrekkelijke dividendwaarden. Deze systematische manier van beleggen vermijdt foutieve, subjectieve inschattingen. Het beslissingsproces is volledig gebaseerd op objectieve harde data. De strategie heeft als voordeel dat er op die manier kan worden teruggeblikt naar het verleden (backtest). Via de backtest kan worden nagegaan of de strategie vroeger heeft gewerkt. Een nadeel van systematisch beleggen is dat het voor de belegger vaak psychologisch moeilijk is om de strategie 100 % te volgen. Bovendien vinden we ook hier geen heilige graal. Een kwantitatieve strategie kent ook verlieslatende jaren en doet niet ieder jaar beter dan de index. In bijlage presenteren we een Europese aandelenselectie. 3. ETF s: index beleggen Voor wie houdt van eenvoud, transparantie en een lage kostenstructuur kan met behulp van exchange traded funds (trackers of etf s) een globale dividendportefeuille samenstellen. Een ETF noteert continu op de beurs en zal in tegenstelling tot een fonds enkel de onderliggende index trachten zo goed mogelijk te volgen. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. De ETF presteert net hetzelfde als de onderliggende index. Er zijn geen instap- en uitstapkosten en er is dagelijkse liquiditeit. ETF s lenen zich uitstekend voor asset allocation. De simpele structuur maakt het mogelijk om snel strategieën te implementeren. In bijlage presenteren we een globale dividendportefeuille. De portefeuille volgt de zelfde samenstelling als de MSCI World index en bestaat uit verschillende dividendtrackers. De dividendtrackers volgen elk een deelindex. Zo volgt de Ishares Euro Stoxx Select Dividend Index de Euro Stoxx Select Dividend 30 index. Dit is een zogenaamde smart bèta index die ieder jaar op basis van een aantal criteria een korf van 30 hoogrentende dividendaandelen samenstelt. De criteria zijn als volgt: a) Een positieve dividendgroei over de afgelopen vijf jaar. b) De onderneming mag niet meer dan 60 % van haar winst als dividend uitkeren. c) Selecteer ieder jaar die 30 aandelen met het hoogste dividendrendement. 1. SOFINA Sofina verhoogt ieder jaar zijn dividend en behoort hiermee tot een select clubje van aandelen die een dergelijk trackrecord kan voorleggen. Deze holding belegt hoofdzakelijk in andere beursgenoteerde bedrijven en noteert momenteel met een korting van meer dan 35 %. Dit is historisch hoog. Het bedrijf heeft quasi geen schulden en blikt terug op een winstgevend decennium. Ook naar de volgende jaren toe verwachten we dat Sofina, mede dankzij de gezonde participaties, gestaag verder kan groeien. 2. GIMV De investeringsmaatschappij Gimv blijft een basiswaarde in een aandelenportefeuille. Gimv wordt geleid door een uitstekend management en is vooral gegeerd bij institutionele beleggers omwille van haar gezond dividendrendement van 4,6 % netto. Gimv heeft de laatste jaren wel te kampen gehad met enkele verlieslatende participaties maar wil naar de toekomst toe opnieuw de focus leggen op internationale bedrijven die op nieuwe trends kunnen inspelen. We achten Gimv momenteel fair gewaardeerd en houden het aandeel vooral aan omwille van het dividend. 3. BP British Petroleum behoort tot de werelds grootste oliebedrijven en is actief op de gebieden onderzoek en productie van gas, elektriciteit en recyclingproducten. Het bedrijf biedt werk aan ruim werknemers wereldwijd en heeft benzine stations. BP opereert in meer dan 90 landen en heeft een marktkapitalisatie van 146 miljard dollar. Het aandeel British Petroleum wordt verhandeld op de London Stock Exchange en maakt deel uit van de FTSE 100-index. Het aandeel heeft in het recente verleden vooral te lijden gehad onder de hoge kosten verbonden aan het olielek maar noteert intussen heel goedkoop. Het aandeel noteert tegen 1 keer de boekwaarde versus 1,2 voor de sector en 1,6 voor de stoxx 600. Investeerders betalen ongeveer 5 keer de verwachte cashflow voor volgend boekjaar en de aandeelhouder kan steunen op een hoog dividendrendement van ongeveer 5%. British Petroleum heeft nog steeds een sterke balans waardoor het dividend niet ter discussie staat. Tegen 9 keer de gemiddelde winst van de voorbije tien jaar noteert het aandeel goedkoop. 4. Melexis De ontwikkelaar van elektronische chips heeft een zeer gezonde balans, een sterke winstgevendheid en hoge operationele marges die voorlopig blijven stijgen. Melexis biedt een dividendrendement van ongeveer 4,5 %. Het bedrijf heeft ruimte om haar dividend te verhogen en koopt zelf eigen aandelen in. De waardering is niet gering maar kwaliteit heeft een prijs.

6 Bijlage 2 Bijlage 3 SCREENING VAN EUROPESE DIVIDENDAANDELEN ETF PORTEFEUILLE Dividendrendement groter dan 4 % Payout kleiner dan 70 % Schuldenscore groter dan 2/4 o Netto schulden versus ebitda kleiner dan 1,5 o Schulden kleiner dan boekwaarde o Current ratio groter dan 1 o Boekwaarde minimum 40 % van tastbare activa Piotroski score minimum 5 op 9 (kwaliteitscore op winstgevendheid en solvabiliteit) Intrinsieke waarde groter dan huidige beurskoers volgens waarderingsmodel Globale diversificatie Efficiënte spreiding Goedkope spreiding Liquide spreiding NAAM THEMA DIV GEWICHT ISHARES EUROSTOXX SEL DVD 30 Europese dividendaandelen 6,3% 10,0% WISDOMTREE JAP S/C DVD FUND Japanse dividendaandelen 2,0% 15,0% Isatis American Equities Amerikaanse dividendaandelen 3,5% 50,0% ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 Aziatische dividendaandelen 4,7% 10,0% ISHARES FTSE UK DIVIDEND PL Engelse dividendaandelen 4,6% 10,0% ISHARES S&P/TSX CDN DVD ARIS Canadese dividendaandelen 3,3% 5,0% P/E: P/B: Analistenscore: Kwaliteitscore: Dividendscore: Piotroski score: price earnings (koers-winstverhouding) price to book ratio (koers-boekwaarde) consensus score op 5 waarbij 1 = strong sell en 5 = strong buy aantal jaar over de voorbij tien jaar dat de boekwaarde, omzet, winst en dividend gestegen is aantal jaar over de voorbije tien jaar dat het dividend gestegen is een score op 9 waarbij de winstgevenheid, operationele efficiëntie en solvabiliteit wordt gemeten De dividend trackers selecteren zelf ieder jaar een korf van aandelen volgens bepaalde criteria (zie tekst) Regio allocatie is gebaseerd op de MSCI World verdeling Deze portefeuille bevat ongeveer 660 aandelen wereldwijd Deze portefeuille heeft een gemiddeld dividendrendement van 3,75 %

7 Wij wensen u een deugddoende vakantie toe! Maatsch. zetel: Rijselstraat 2A, 8200 Brugge T +32 (0) F +32 (0) Kantoren: Kortrijksesteenweg 930, 9000 Gent T +32 (0) F +32 (0) Terkamerenlaan 33 Bus 3, 1000 Brussel T +32 (0) Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publicatie wordt slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de teksten van deze newsletter. Heeft u vragen bij één of meerdere artikels, bel dan naar het nummer V.U. Vincent Weghsteen, Rijselstraat 2A te 8200 Brugge Realisatie: mindsetting.be

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Keep calm and carry on

Keep calm and carry on AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 17DE JAARGANG NR. 2 APRIL / MEI / JUNI 2014 Keep calm and carry on Om het gemoed van de Britse bevolking op te beuren, bracht de Britse regering in 1939 posters uit met de

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE ETF EDGE ETF SELECTIE Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-01 Laatste update: 1 maart 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 DEEL 1: DE VERSCHILLEN

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie