Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7"

Transcriptie

1 Brandweeropleidingen Noordwest

2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke informatie 4 Leergang manschap A 5 Leergang bevelvoerder 6 Leergang gaspakdrager 7 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen 8 Leergang instructeur 9 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) 10 Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) 11 Combinatieleergang chauffeur & pompbediende 12 Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) 13 Bediener redvoertuig 14 Cursus oefenleider 15 Medewerker oefenstaf 16 Cursus leerwerkplekbegeleider 17 Maatwerk 18 Bijlage Bijlage A - Overzicht afkortingen 21 Bijlage B - Aanvullende informatie 22 Bijlage C - Aanmeldingsformulier 23

3 Voorwoord Beste collega, Noordwest-4 (NW4) is trots op z n brandweermensen! In een tijd van grote (maatschappelijke) veranderingen is het goed om te zien dat onze brandweer er klaar voor is om de hulp te verlenen die de burger van ons vraagt. Opleiden, trainen, oefenen en bijscholen vormen hier de fundering voor. Om met het opleidingsaanbod aan te blijven sluiten op de laatste ontwikkelingen is een uitdaging. NW4 gaat deze uitdaging aan! Deze brochure is een weergave van de opleidingen die NW4 aanbiedt. De regio s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zetten stappen om het brandweeronderwijs aan te laten sluiten op de eisen van deze tijd. Een leven lang leren, maatwerk en eigenaar van je eigen vakmanschap zijn belangrijke waarden. De komende jaren vormen zij de richting voor de ontwikkeling van het Vakbekwaamheidsdomein Brandweer NW4. Dat doen we met elkaar! Door kennis te bundelen en ervaringen te delen zijn we in staat om ons brandweeronderwijs verder te professionaliseren. Hiermee sluiten we aan op de landelijke ontwikkelingen in het (brandweer)onderwijs en daar buiten. We wensen je veel lees- en opleidingsplezier! Steven van de Looij Commandant Brandweer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Hilda Raasing Commandant Brandweer Brandweer Zaanstreek-Waterland Frans Schippers Commandant Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland Elie van Strien Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland

4 Belangrijke informatie In deze opleidingsbrochure lees je alles over het opleidingsaanbod van Noordwest-4 1. Als NW4 bundelen wij onze krachten in het aanbod van brandweeropleidingen. Op deze manier kan iedereen elke gewenste leergang volgen tot aan officiersniveau. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten zijn we nog beter in staat ons aanbod aan te laten sluiten op de vragen van deze tijd. Leren op de werkplek Het fundament onder het brandweeronderwijs is het werkend leren. De combinatie van werken en leren, het duale stelsel, maakt het mogelijk dat we brandweermensen opleiden die klaar zijn voor de uitruk. Het toepassen van kennis in de praktijk gedurende de opleiding is daarin essentieel. Een leerwerkplekbegeleider begeleidt de deelnemer Deze mentor onderhoudt gedurende de leergang contact met de trajectbegeleider van deze leergang. Flexibel opleiden We proberen bij ons opleidingsaanbod aan te sluiten op de wensen van onze cursisten. Daarbij kijken we welke vorm (dag-, middag-, avond-, of combinatievariant) het beste past bij de cursisten, beschikbare faciliteiten, reisafstand en opleidingsbehoefte (waar leiden we je voor op). Door dit vraagstuk bovenregionaal op te pakken zijn we beter in staat om vraag- en aanbod op elkaar af te stemmen. Aanmelden Het aanmelden voor een leergang verloopt via de eigen regio. Hiervoor is een (digitaal) aanmeldingsformulier beschikbaar. Het digitale formulier is beschikbaar via de website van je regio. Een papieren formulier is als bijlage in de brochure opgenomen. Informeer bij je regionale contactpersoon naar de precieze aanmeldprocedure. Ieder kwartaal is er overleg tussen de vier regio s waarbij vraag- en aanbod besproken wordt. Selectie & instroom Om tot een leergang toegelaten te worden moet je aan de selectieen instroomeisen voldoen. De eisen variëren per leergang. Vragen over dit onderwerp kun je stellen aan je regionaal contactpersoon. Annuleren Elke regio heeft eigen leveringsvoorwaarden waarin annulering geregeld is. In algemene zin betekent annuleren lang voordat een cursus start dat we niks in rekening brengen. De annuleringskosten worden hoger naarmate de startdatum van de cursus dichterbij komt. Opleidingstarieven De tarieven staan op de bijgevoegde tarievenlijst. Voor vragen over de tarieven van de diverse leergangen kun je contact opnemen met het betreffende opleidingsinstituut. Groep vol? Als een groep van een leergang vol is, dan koppelt het ROI dit terug aan de opdrachtgever. Er wordt dan geprobeerd een deelnemer bij een andere groep van deze leergang te plaatsen. Lukt dit niet, dan komt de deelnemer op de wachtlijst terecht. Aanmelden voor vervolgleerjaren Deelnemers die aangemeld zijn voor het eerste jaar van Manschap A (kerntaak brand) of Bevelvoerder, hoeven zich niet meer aan te melden voor de vervolgleerjaren. Wij beschouwen een aanmelding als een aanmelding voor de gehele leergang. Aanmelden en vragen? Voor vragen die betrekking hebben op de opleidingsbrochure kun je contact opnemen met: - Brandweer Zaanstreek-Waterland: Brandweer Amsterdam-Amstelland: Veiligheidsregio Kennemerland: - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: Maatwerk en interregionale afstemming Heb je belangstelling voor andere activiteiten dan beschreven in deze brochure? Maak dit dan aan ons kenbaar. Wij bekijken of we invulling kunnen geven aan deze opleidingsbehoefte. Dit kan door middel van het alsnog aanbieden van een opleiding bij voldoende inschrijvingen. Maar we kunnen ook afstemmen met de opleidingsinstituten van de omliggende regio s. 1 De veiligheidsregio s in Noord-Holland: Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) en Brandweer Zaanstreek-Waterland (BZW). 4 Opleidingsaanbod

5 Leergang manschap A Algemeen De leergang manschap A is een functiegerichte basisopleiding voor brandweerpersoneel. De totale leergang manschap A richt zich op de taakgebieden die elke manschap op de standaard bepakte tankautospuit moet beheersen, namelijk: - brandbestrijding; - technische hulpverlening; - ongeval bestrijding gevaarlijke stoffen; - assistentie bij waterongevallen. Inhoud Het eerste cursusjaar richt zich op de kerntaak brand en behandelt de volgende onderwerpen: - brand en brandontwikkeling; - materiaal en materieel voor het repressief optreden; - blusprincipes en blusstoffen; - brandbestrijding (inzet en gevaren); - persoonlijke bescherming (middelen en maatregelen); - adembescherming; - levensreddende handelingen (volgens het Landelijk Protocol Levensreddend Handelen door de Brandweer (LPLHB). Het tweede cursusjaar richt zich op de taakgebieden Technische Hulpverlening (THV), Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) en assistentie bij Waterongevallen (WO). Het cursusjaar behandelt de volgende onderwerpen: - oriëntatie op hulpverlening; - optreden bij verkeersongevallen; - hulpverleningsgereedschappen en -materialen; - gevaarlijke stoffen; - procedure OGS; - chemicaliënpak; - optreden bij OGS; - ondersteuning bij waterongevallen. toetskaart geldt als voorwaarde om deel te nemen aan het praktijkexamen. Daarnaast moet je een voldoende behalen op het theorie-examen. Voor de onderdelen THV, OGS en WO in de leergang manschap A worden twee theorie- en twee praktijkexamens afgenomen. Vóór deze praktijkexamensdien je het praktijkexamen brandbestrijding met een voldoende te hebben afgelegden moeten de onderdelen THV en OGS op de toetskaart afgetekend zijn. Toelatingseisen - minimumleeftijd 18 jaar; - VMBO werk- en denkniveau; - een aanstellingskeuring; - geen baard; - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam. Contacturen Het aantal contacturen voor deze leergang is 208. Bijzonderheden Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Je moet daarom de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider (mentor) uit het korps. Daarnaast moet het korps je voldoende gelegenheid bieden voor het werkend leren. Van jou verwachten we een proactieve werkhouding en een behoorlijke mate van zelfstandigheid. Je zorgt zelf voor een volledig uitruktenue. Tijdens de leergang heeft de docent/ trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider of ploegchef van het korps, over de vorderingen van de cursist. Een aanmelding voor het eerste leerjaar van de leergang manschap A leidt automatisch tot aanmelding voor het tweede leerjaar van de leergang manschap A. Doelgroep Startend repressief brandweerpersoneel. Proeve van bekwaamheid Het examen van het onderdeel brandbestrijding (het eerste leerjaar) in de opleiding manschap A bestaat uit één theorie- en één praktijkexamen. Tijdens het praktijkexamen worden alle onderwerpen tijdens een brandinzet geëxamineerd in een oefencentrum, op een functiegerichte en geïntegreerde wijze. Hierbij zijn de cursisten lid van een blusploeg. De docent of een instructeur tekent de basisvaardigheden al tijdens de cursus af in een toetskaart. Een volledig afgetekende Opleidingsaanbod

6 Leergang bevelvoerder Algemeen De driejarige opleiding bevelvoerder is de nieuwe functiegerichte opleiding voor de aankomende bevelvoerder. Tijdens de opleiding speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke cursist krijgt een persoonlijke mentor binnen het korps toegewezen, die de cursist begeleidt bij leeropdrachten binnen het korps. De totale opleiding bevelvoerder richt zich op de taakgebieden van de basisbrandweerzorg vanuit het bevelvoerderperspectief, namelijk: - brandbestrijding; - basis Technische HulpVerlening (THV); - basis Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS); - assistentie bij WaterOngevallen (WO). Cursusduur De avondvariant duurt drie jaar. Bij de dagopleiding is de inhoud gelijk, maar is de cursusduur beperkt tot circa een jaar. De gecombineerde avond- zaterdagvariant duurt twee jaar. De volledige zaterdagvariant duurt ongeveer een jaar. Inhoud De avondvariant ziet er als volgt uit: het eerste cursusjaar richt zich op de eerste fase van de inzet: Uitruk en Verkenning. In het tweede leerjaar wordt de fase Uitruk en Verkenning afgesloten en ligt de nadruk op de inzettechnieken en -tactieken. Ook de afbouw en nazorg rond een incident krijgen nadrukkelijk de aandacht. In het derde leerjaar behandelen we het onderdeel speciale incidentsoorten en integreren we de voorgaande fasen tot de complete inzet. In de andere varianten van de leergang behandelen we dezelfde onderwerpen in een korter tijdsbestek (gelijke studiebelasting). Doelgroep Manschappen die de potentie en ambitie hebben om bevelvoerder te worden. Toelatingseisen De eisen verschillen per regio. Veel voorkomende noemen we hieronder. Voor aanvullende informatie neem je contact op met je ROI. - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - het is wenselijk dat de cursist over MBO 4 werk- en denkniveau beschikt; - het verdient de voorkeur om de kandidaten een assessment te laten doen bij de Politie-academie; - in het bezit van het diploma brandwacht 1 e klasse of Manschap A. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 318. Bijzonderheden we verwachten een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid van je; je zorgt zelf voor ademluchtapparatuur. De beschikbaarheid is afhankelijk van de afspraken die hier binnen de regio over gemaakt zijn; tussentijdse instroom in een lopende opleiding is niet mogelijk; het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding; het korps dient voldoende gelegenheid te bieden voor dit werkend leren; je hebt een persoonlijke mentor nodig die je begeleidt bij leeropdrachten; voor de start van de opleiding praten de instructeurs de mentoren bij; voor de start van de leergang vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Examen Het eerste jaar sluit je af met het online examen Uitruk en Verkenning. Ook maak je een regionale praktijktoets. Deze toets is bedoeld om tussentijds inzicht te krijgen in je vorderingen. De toets heeft geen officiële status. Het tweede jaar sluit je af met een online examen van de fase Inzet en de praktijktoets technische hulpverlening (virtueel). Ook hier maak je weer een regionale praktijktoets. Het laatste jaar van de Leergang Bevelvoerder sluit je af met het online examen Afbouw en Nazorg en de praktijktoetsen Brandbestrijding (praktijk op oefencentrum) en Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen (virtueel). 6 Opleidingsaanbod

7 Leergang gaspakdrager Inhoud De leergang gaspakdrager gaat zowel theoretisch als praktisch in op specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. De leergang richt zich op drie kerntaken: Uitruk en Verkenning, Inzet en Nazorg. De gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Hierbij gelden vaste procedures. Doelgroep Brandweermensen die in het korps de specialistische functie van gaspakdrager gaan uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie examen en een praktijksimulatie. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht 1 e klasse of manschap A. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 51. Opleidingsaanbod

8 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen Inhoud De leergang verkenner gevaarlijke stoffen gaat zowel theoretisch als praktisch in op de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de meetplanleider en/of de adviseur gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt met behulp van diverse meetinstrumenten, zoals meetbuisjes en RA-meters. Doelgroep Brandweermensen die in het korps de specialistische functie van verkenner gevaarlijke stoffen gaan uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie-examen en een praktijksimulatie. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht 1 e klasse of manschap A. Aanvang Bij voldoende aanmeldingen (minimaal acht, maximaal tien deelnemers per groep). Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is Opleidingsaanbod

9 Leergang voertuigbediener (bediener Leergang hulpverleningsvoertuig) instructeur Inhoud Het brandweeronderwijs is vernieuwd. Niet meer alleen het vakbekwaam worden is belangrijk (opleiden en examinering), maar ook het vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen). Dit is een integraal systeem waarin de instructeur een belangrijke rol speelt. De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is dat het niet meer ranggericht, maar functie/takenpakket- en competentiegericht is, waarbij de instructeur coachend optreedt. Dit vraagt om instructeurs die goed kunnen schakelen tussen theorie en praktijk. Tijdens de leergang wordt bij de aspirant instructeur creatief en activerend onderwijs gestimuleerd. Dit maakt dat de instructeur na het behalen van het diploma in staat is om het vernieuwde duale brandweeronderwijs uit te voeren en te regisseren. Naast de theorie besteden docenten veel aandacht aan de koppeling met de praktijk. Dit gebeurt door middel van praktijklessen, waarbij het accent ligt op praktische toepasbaarheid en realistische haalbaarheid. Doelgroep - brandweermensen die minimaal in het bezit zijn van een manschap A diploma en zich willen scholen tot instructeur; - personeel van andere hulpverleningsdiensten zonder een manschap A diploma (GHOR of Politie). Proeve van bekwaamheid Theorie: een gesloten vragentoets. Je krijgt hier 45 minuten de tijd voor. Praktijk: je verzorgt een les van 1 uur of een les van 1 uur en 15 minuten (inclusief omkleed- en/of verplaatsingstijd) die alle lesfasen bevat. Daarna vindt een verdiepingsgesprek plaats van circa 20 minuten. De les die je geeft moet minimaal 45 minuten duren. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de tijdsbewaking. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 98. Toelatingseisen Je moet beschikken over een actieve werkhouding. Je bereidt je gedurende de opleiding zelfstandig voor op de bijeenkomsten, je bestudeert relevante leerstof voor en na de bijeenkomsten en voert leerwerkopdrachten op de werkplek uit. Dit alles ter voorbereiding op (onderdelen van) de proeve van bekwaamheid. Een collega in de rol van leerwerkplekbegeleider begeleidt je op de werkplek. Opleidingsaanbod

10 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) Inhoud Sinds 1 juli 2007 moet elke brandweerchauffeur in het bezit zijn van het diploma brandweerchauffeur. De opleiding bestaat uit theorie en praktijk. De uitvoering van de opleiding ligt in handen van opleidingsinstituut BOCAS of van een gespecialiseerde rijschool uit de eigen regio. De cursus brandweerchauffeur besteedt aandacht aan: - verkeerswetgeving voor de brandweerchauffeur; - regelgeving, vrijstellingen en verantwoordelijkheden bij rijden met optische- en geluidssignalen; - verkeersinzicht, verkeersongevallen, rijden in gesloten verband en bijzondere omstandigheden met het voertuig. Doelgroep Brandweermensen die vanuit hun functie binnen het korps gaan optreden als brandweerchauffeur zwaar of licht. Toelatingseisen Je moet in het bezit zijn van het rijbewijs voor de geldende categorie (B licht; C zwaar). Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is Opleidingsaanbod

11 Leergang voertuigbediener (bediener (onderdeel hulpverleningsvoertuig) pompbediener) Inhoud In deze leergang leer je de TS bedienen. Het werken met de pomp en het leveren van water staan centraal. Onderwerpen zijn de verschillende vormen van waterwinning, statische en dynamische drukken, waterlevering bij hoge en lage druk, drukverliezen, verhelpen storingen, aanjaagverband etc. Daarnaast besteden we aandacht aan de context waarbinnen de voertuigbediener werkzaam is. Doelgroep Brandweermensen die gaan optreden als chauffeur van een tankautospuit. Proeve van bekwaamheid Je sluit de leergang af met een landelijk vastgestelde proeve van bekwaamheid (theorie- en praktijkexamen). Toelatingseisen Manschap A. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 45. Opleidingsaanbod

12 Combinatieleergang chauffeur & pompbediende Inhoud Deze voltijdsvariant is een combinatie van twee leergangen: chauffeur voor het rijgedeelte en voertuigbediener voor het pompgedeelte. Brandweer Amsterdam-Amstelland biedt deze variant aan voor de beroepschauffeurs van brandweerkorpsen. Zie voor de verdere inhoud de genoemde leergangen. Doelgroep Beroepsmedewerkers en vrijwilligers die gaan optreden als chauffeur van een tankautospuit. Proeve van bekwaamheid Voor de afzonderlijke leergangen zijn er landelijke theorieen praktijkexamens. Toelatingseisen - bij voorkeur manschap A. - Je bent in het bezit van het rijbewijs C. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 128. Bijzonderheden Deze combinatieleergang is duurder dan de twee afzonderlijke leergangen, omdat het hier om (bijna) individueel onderwijs gaat. 12 Opleidingsaanbod

13 Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) Inhoud Deze leergang richt zich op het bedienen van een hulpverleningsvoertuig (HV). De cursist leert te werken met kraan, lier en aggregaat. Ook het werken met de inventaris maakt deel uit van de leergang. De cursist wordt specialist op het HV-voertuig. Bij het werken met de inventaris gaat het om het zware HV-gereedschap, maar ook om hefkussens, stempels, stut en schoormateriaal, verlichting, etcetera. Doelgroep Brandweermensen die gaan optreden als chauffeur van een HV-voertuig. Proeve van bekwaamheid Een door het IFV aangewezen beoordelaar neemt de toets af aan de hand van een toetskaart. Er is geen (landelijk) examen. Toelatingseisen - Je bent in het bezit van het diploma Manschap A. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 25. Opleidingsaanbod

14 Bediener redvoertuig Inhoud Er zijn twee type redvoertuigen: de autoladder en de hoogwerker. De bediener van het redvoertuig is verantwoordelijk voor het veilig en effectief opstellen van het redvoertuig. Hij of zij bedient het redvoertuig bij het uitvoeren van een redding, het inzetten van een torenstraal of bij het inzetten van een afhijsing. Bij storing in het hydraulisch of elektrisch systeem kan hij of zij met gebruikmaking van de noodbediening het voertuig bedienen. Toelatingseisen Je beschikt minimaal over het diploma Manschap A; - als je tijdens de toets gaat optreden als chauffeur) toon je het rijbewijs C en je diploma chauffeur aan de toetskaartbeoordelaar voorafgaand aan het toetsmoment. Contacturen Het aantal contacturen voor de leergang is 20. Bediener redvoertuig is een functie uit het landelijk functiehuis brandweer. Voor deze functie is een diploma vereist. De toetsing voeren de regio s zelf uit. Deze toetsmomenten worden dan ook verricht door een beoordelaar die de toets in opdracht van de veiligheidsregio afneemt en is opgeleid en gecertificeerd door het IFV (voorheen Nbbe). Doelgroep Brandweermensen die vanuit het eigen korps zijn opgeleid voor de functie van bedienaar redvoertuig en hiervoor getoetst moeten worden. Bijzonderheden Het toetsmoment mag niet worden afgenomen op een object waar geoefend is; Het minimale aantal deelnemers per toetsmoment is twee; Er mag geen relatie zijn tussen de toetskaartbeoordelaar en kandidaten; De kandidaten hoeven in principe nog geen chauffeur te zijn. Als dit niet het geval is, regelt het korps een chauffeur. Toets Wij nemen de toets af in de vorm van een inzet. Hierbij doen twee kandidaten samen twee inzetten op een voor hen onbekende inzet locatie, onder begeleiding van een bevelvoerder. Eén kandidaat bedient het voertuig vanuit de hoofdbedienplaats. De andere kandidaat bedient de nevenbedienplaats. Na afloop van de inzet wisselen de kandidaten van plaats. De toetskaartbeoordelaar bereidt twee scenario s voor de inzetten voor. 14 Opleidingsaanbod

15 Leergang voertuigbediener (bediener Cursus oefenleider hulpverleningsvoertuig) Inhoud De cursus oefenleider richt zich op het voorbereiden, leiden, uitvoeren en evalueren van basisoefeningen op basis van de Leidraad Oefenen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: - basiskennis van de Leidraad Oefenen (oefenkaarten en soorten oefeningen); - het vertalen van oefenkaarten naar effectieve en elementaire oefeningen; - het voorbereiden van een oefening; - het geven van een briefing bij een oefening; - het begeleiden van de uitvoering van een elementaire-, basis- en eindoefening; - het nabespreken en evalueren van een elementaire-, basis- en eindoefening; - het uitwisselen van ervaringen en ideeën met betrekking tot oefeningen. Proeve van bekwaamheid Na het volgen van alle dagdelen van de cursus ontvang je een certificaat van deelname. Toelatingseisen - Je bent minimaal in het bezit van een diploma brandwacht 1 e klasse of manschap A. Contacturen Het aantal contacturen voor de cursus is 20. Doelgroep Brandweermensen die bij elementaire- en basisoefeningen als oefenleider willen functioneren in hun korps. Opleidingsaanbod

16 Medewerker oefenstaf Inhoud De cursus Medewerker oefenstaf voorziet in praktische kennis en vaardigheden om (onder leiding van een oefenleider) als waarnemer, oefenbegeleider of veiligheidsfunctionaris op te kunnen treden. Aan bod komen onder meer de oefenorganisatie, rollen in de oefenstaf, reflecteren, waarnemen en observeren, feedback geven en de lastminute veiligheidsscan. Doelgroep De cursus Medewerker Oefenstaf is bedoeld voor mensen met (minimaal) een diploma Manschap A of gelijkwaardig. Voor de nieuwe opleiding Oefenleider geldt een certificaat Medewerker oefenstaf als instroomeis. Contacturen Het aantal contacturen voor de cursus is 12. Voor leerwerkplekopdrachten is dit aan zelfstudie ook nog eens 12 uur. 16 Opleidingsaanbod

17 Leergang Cursus voertuigbediener (bediener leerwerkplekbegeleider hulpverleningsvoertuig) Inhoud Een cruciale rol binnen het duale leersysteem is weggelegd voor de leerwerkplekbegeleider. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om de medewerker op een correcte wijze te begeleiden. De cursist heeft inzicht in het duale onderwijs en kent de taken van de betreffende actoren. Hij/zij heeft kennis van de leergang en de proeve van bekwaamheid van de te begeleiden medewerker. Daarnaast besteden we een groot deel van de cursus aandacht aan rolbewustzijn: Wat is mijn rol als leerwerkplekbegeleider in het leerproces van vakbekwaam worden? Verdieping in coaching, feedback geven en leren-leren zijn onderdelen die veelvuldig aan bod komen. Doelgroep Medewerkers van de verschillende hulpverleningsdiensten die de rol van leerwerkplekbegeleider willen vervullen. Toelatingseisen Bij voorkeur heb je ervaring in de functie waar je leerwerkplekbegeleider voor bent. Een leerwerkplekbegeleider voor een aspirant Manschap is zelf minimaal als Manschap actief binnen het korps. Contacturen Het aantal contacturen voor de cursus is 16. Opleidingsaanbod

18 Maatwerk Naast de traditionele leergangen hebben we een brede ervaring in het organiseren van maatwerkprogramma s. Dit zijn activiteiten die niet jaarlijks plaatsvinden en waarbij het programma aangepast wordt aan de wensen van de opdrachtgever. Hier onder een overzicht van maatwerktrajecten die we voor u kunnen organiseren. Het tweede gedeelte start met de deurprocedure. Daarnaast staat straalpijpvoering hier centraal. In de nozzlecontainer ervaren de deelnemers het effect van water in een ontstoken propaangaswolk. Het juist toepassen van kegelhoek, spuithoek, debiet en lage en hoge druk worden zichtbaar. Bijscholing brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) In deze bijscholing besteden we aandacht aan Wet- en regelgeving (RVV 1990, WVV 1994), de brancherichtlijn (2003), de richtlijn Optische en geluidsignalen (2009) en Incidentmanagement. Daarnaast ga je rijden op de openbare weg, beoordeel je rijgedrag in bijzondere omstandigheden, rijd je met prio of in een simulator. Het programma kunnen we aanvullen met baanverrichtingen en een kantelsimulator. In het derde gedeelte volgen inzetten in de houtgestookte container (warme deurprocedure/rookgaskoeling) enhet oefengebouw. De zwaartepunten liggen bij verborgen brandhaarden in ventilatieschachten/systeemplafonds en in plotselinge branduitbreidingen bij openen van een deur. Bij de oefening staat toepassing van juiste straalpijptechniek en interpretatie van het G-RSTV-model bij een realistische inzet centraal. Didactische bijscholing instructeur Je leert in deze bijscholing gebruik te maken van veel verschillende methoden om les te geven. Hoe krijgt een instructeur een groep van weerstand naar leerstand? Voorbeelden zijn actieve werkvormen, leren op inzicht, dialoog met cursisten, leren gebruikmaken van de kwaliteiten van de cursisten. Kortom, op een andere manier lesgeven. Cursus Ensceneren Tijdens deze cursus leren we je de elementaire enscenerings technieken voor brandsimulatie, HV en kleine OGS incidenten aan. Deze cursus bestaat uit: - een theoriegedeelte over het ensceneren; - het interactief opbouwen van een realistische enscenering (brand, HV, OGS), binnen de gestelde tijdslimieten; - het zelf verrichten van eenvoudig onderhoud. De cursus is praktisch ingesteld. Een gedeelte theoretische onderbouwing is echter noodzakelijk. Tijdens de cursus maak je gebruikvan je eigen ensceneringsmaterialen. Ploegbijscholing/GRSTV training Deze bijscholing bevat theorie- en praktijklessen over het G-RSTVmodel. In twee dagen tijd wordt een theoretische basis gelegd en vinden praktijkdemonstraties en inzetoefeningen plaats. Het eerste gedeelte gaat in theorie in op de onderdelen van het model G-RSTV, de vijf fases van brand en de drie brandregimes. In de houtgestookte brandverloopcontainer vindt de koppeling met de praktijk plaats en wordt de ontwikkeling van brand zichtbaar. Rookgassen worden tot ontbranding gebracht (roll-over). Masterclass G-RSTV Tijdens deze masterclass stimuleren wij je om door middel van beeldcasussen theoretisch de koppeling te maken tussen het G-RSTV model, de vijf fases van brand en de drie brandregimes. Niet alleen wat en hoe, maar ook weten waarom je iets doet. Dat is de kern van deze masterclass. Samen met gelijkgestemden zoeken naar mogelijkheden om de theorie te kunnen koppelen aan de praktijk. Door middel van veel praktische inzetten en bondige terugkoppeling van zeer ervaren instructeurs, leer je het proces van brand in te zien. Deze interactieve masterclass gaat zowel theoretisch als praktisch dieper in op brandfysica, brandregimes, brandontwikkeling, brand verloop, straalpijpvoering en G-RSTV. Cursus warmtebeeldcamera De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: - techniek van de warmtebeeldcamera (WBC); - toepassingsmogelijkheden en (on)mogelijkheden van de WBC; - veiligheidsaspecten van het werken met de WBC; - verkenning- en zoekmethoden met de WBC. De cursus bestaat uit één dagdeel op locatie met een theoretische en praktische insteek. Na het volgen van de cursus ontvang je een certificaat van deelname. 18 Opleidingsaanbod

19 Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) Basiscursus opvang na emotionele ervaringen De basiscursus richt zich op het bewust worden en herkennen van emotionele problemen na het ervaren van traumatische en emotioneel belastende gebeurtenissen binnen het brandweerberoep. De cursus richt zich onder andere op de volgende onderwerpen: - klachten, symptomen en problemen na emotionele ervaringen; - stadia en symptomen van het verwerken van schokkende ervaringen; - signalering en herkenning van het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS); - voeren van opvang gesprekken (rollenspel); - tips en valkuilen bij het voeren van individuele gesprekken; - groepsopvang in de eigen werksituatie. Opfriscursus opvang na emotionele ervaringen De opfriscursus richt zich op een korte herhaling van een aantal onderwerpen uit de basiscursus. Opgedane ervaringen en eventuele knelpunten die je in de praktijk bent tegengekomen bespreken we. Daarnaast besteden we naar keuze aandacht aan: - de start van een groepsgesprek; - het omgaan met weerstand; - een rollenspel (eventueel naar aanleiding van een eigen casus); - een zelf aan te geven onderwerp. Mis je iets? Neem contact op met degene die voor jouw regio de opleidingen organiseert. Opleidingsaanbod

20 Bijlage Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) 20 Opleidingsaanbod

21 Bijlage A Overzicht afkortingen BAA Brandweer Amsterdam-Amstelland BEV BOCAS BRL/BRZ BZW CLB C&P GPD IFV INS MSA NHN NW4 OEF OGS ROI THV TRV VBH VBP VGS VRK VrZW WO Leergang Bevelvoerder BrandweerOpleidingsCentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol Brandweerchauffeur rijvaardigheid licht/zwaar Brandweer Zaanstreek-Waterland Cursus leerwerkplekbegeleider Combinatieleergang chauffeur & pompbediende Leergang gaspakdrager Instituut Fysieke Veiligheid Leergang Instructeur Leergang Manschap A Brandweer Noord-Holland Noord Brandweer District Noordwest (BAA, NHN, VRK, BZW) Cursus oefenleider Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Regionaal OpleidingsInstituut Technische Hulpverlening Bediener Redvoertuig Leergang voertuigbediener (bediener HV-voertuig) Leergang Voertuigbediener (onderdeel pompbediener) Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Waterongevallen Opleidingsaanbod

22 Bijlage B Aanvullende informatie Presentie We verwachten van de cursist dat hij of zij aanwezig is bij de lessen. Bij regelmatig verzuim volgt een gesprek met de trajectbegeleider en de leerwerkplekbegeleider. De de trajectbegeleider maakt een aantal vervolgafspraken. Het niet opgaan voor een examen behoort tot de mogelijkheden. Ook wanneer een deelnemer (naar aanleiding van de bevindingen van de docent en/of instructeurs) te weinig voortgang heeft geboekt tijdens de leergang en/of gedrag vertoont dat niet past bij de beroepshouding van een brandweermens, lichten we de opdrachtgever hierover in. Dit kan betekenen dat het ROI de deelnemer afraadt om aan het examen deel te nemen. Na afloop van ieder taakgebied of een leergang versturen we een presentielijst aan de opdrachtgevers. Medische keuring Voorafgaand aan de aanmelding voor een leergang moet de deelnemer voldoen aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel, zoals bij wet bepaald is (aanstellingskeuring). De keuring is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat dit ook goedkeuring voor het dragen van een ademluchtmasker inhoudt. Verzekering De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzekeren van de door hem ingeschreven deelnemers. Niet alleen voor de uitoefening van zijn/haar repressieve functie, maar ook tegen eventuele situaties vóór, tijdens, na of als gevolg van het deelnemen aan de leergang, voor zover deze activiteiten op de brandweerdienst betrekking hebben. Als een deelnemer geen dienstverband heeft bij een betrokken opdrachtgever, moet de deelnemer zelf een ongevallenverzekering afsluiten. Organisatie examens Het algemene examenreglement en de eventueel aanvullende examenreglementen liggen ter inzage bij het ROI. Elk taakgebied binnen een Proeve van bekwaamheid examineren we afzonderlijk De docent toetst de formatieve toetsen met behulp van toetskaarten. Het IFV examineert de online toetsen en praktijksimulaties. Het ROI organiseert deze examens. Geldigheid examen De leergangen bestaan uit verschillende proeve-onderdelen (voorheen examens). Indien een proeve-onderdeel met goed gevolg is afgerond, blijft deze twee jaar geldig. Hierbij is de datum van het eerst behaalde proeve-onderdeel leidend. Niet op alle leergangen is deze maximale geldigheid van toepassing. Dit is conform de eisen die het IFV stelt. Aanmelden voor (her)examens Het ROI meldt de deelnemers aan een leergang aanen roept ze op voor de examens. Dit geldt tevens voor het eerste herexamen. Voor een volgend herexamen moet de opdrachtgever eerst een opdrachtverstrekken. De opdrachtgever moet de deelnemers die voor een tweede herexamen in aanmerking komen, aanmelden. Het ROI neemt hierover contact op met de opdrachtgever. Resultaten en certificaten/diploma s Wij brengen de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte van de geboekte resultaten. De uiteindelijk behaalde certificaten en/of diploma s sturen wij naar de opdrachtgevers toe. Binnen VrZW wordt de informatie ook via Veiligheidspaspoort verstuurd. Persoonlijke bescherming Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig goedgekeurd uitruktenue verplicht. Bovendien is het voor het deelnemen aan de leergang Manschap A noodzakelijk dat elke deelnemer voor taakgebied Technische hulpverlening beschikt over een goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen. Voor het taakgebied Brandbestrijding is adembeschermingsapparatuur nodig. De wijze waarop dit georganiseerd wordt, verschilt per regio. Het is niet toegestaan om gedurende de leergang een baard te dragen. Dit verhindert een goede werking van de ademlucht. 22 Opleidingsaanbod

23 Hierlangs uitknippen s.v.p. Leergang Bijlage C voertuigbediener (bediener Aanmeldingsformulier hulpverleningsvoertuig) BSN Nbbe kandidaat-nummer Telefoon (privé) en/of 06 Telefoon (werk) adres Vooropleiding(en) Aanmelding voor Leergang Manschap A (MSA) Combinatieleergang chauffeur & pompbediende (C&P) Leergang Bevelvoerder (BEV) Leergang Voertuigbediener (bediener HV-voertuig) (VBH) Leergang gaspakdrager (GPD) Bediener Redvoertuig (TRV) Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen (VGS) Cursus oefenleider (OEF) Leergang Instructeur (INS) Medewerker oefenstaf (MOS) Brandweerchauffeur rijvaardigheid licht/zwaar (BRL/BRZ) Cursus leerwerkplekbegeleider (CLB) Leergang Voertuigbediener (onderdeel pompbediener) (VBP) Voorkeur voor variant Ruimte voor opmerkingen Avond Zaterdag Voltijd Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever Organisatie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon adres Handtekening Datum Gegevens leerwerkplekbegeleider (LWPB) Naam adres Opleidingsaanbod

24 Notities 24 Opleidingsaanbod

25 Opleidingsaanbod

26

27 Dit is een uitgave van het district Noordwest-4 (NW4), te weten Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Postbus ED Zaandam Telefoon (075) Internet Fotografie: Jeffrey Koper/Veiligheidsregio Kennemerland en Bart Homburg Illustratie cover Jeanne ontwerp & illustratie Vormgeving NH Vormgevers, Zaandam

28 Mei 2015

Opleidingsaanbod 2014-2015

Opleidingsaanbod 2014-2015 Opleidingsaanbod 2014-2015 Brandweer Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen 2014-2015

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2013-2014

Opleidingsaanbod 2013-2014 Opleidingsaanbod 2013-2014 Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen 2013-2014 4 2 Overzicht opleidingen en tarieven seizoen 2013-2014

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Specialist in rijopleidingen voor brandweer en overige hulpverleningsdiensten Amsterdam- Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Brandweer Amsterdam-Amstelland BOCAS Als

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst!

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Opleidingen bij de Stichting Brandweeropleidingen BOGO In deze opleidingsbrochure leest u meer over de leergangen en cursussen die worden

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC Brandweeropleidingen OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING Jaarplanner 2015 RISC RISC Jaarplanner Brandweeropleidingen 2015 Week 4 19-01-2015 t/m 23-01-2015 Week 5 26-01-2015 t/m 30-01-2015 Week 6 02-02-2015

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Opleidingsplan Manschap a

Opleidingsplan Manschap a Opleidingsplan Manschap a Herziene versie, 20 mei 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1 Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Instructeur Versie 0.1 Inleiding In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de proeve van bekwaamheid Instructeur, voorheen

Nadere informatie

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015 Nieuws van de Brandweeracademie juli 2015 In dit nummer: Examens bedrijfsbrandweer Nieuwe afspraken rondom de inzet van experts Implementatie herontwerp examinering Nieuwe regeling voor benoeming toezichthouders

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Brandweeropleidingen

Brandweeropleidingen BROCHURE 2008-2009 Brandweeropleidingen Uitgave van de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.brandweeracademie.nl Inhoud Woord vooraf

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg. Versie: 1.0, 15 december 2015

Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg. Versie: 1.0, 15 december 2015 Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg Versie: 1.0, 15 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en aanleiding 3 1.2 Vrijstelling 4 2 Certificering 6 2.1 Certificaat 6 2.2

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal DATUM: 19 maart 2016 PLAATS: Heemskerk KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Provinciaal Coördinatoren Vaardigheidstoetsen Beste brandweervrienden

Nadere informatie

Leergangkader Docent (vanaf 2015)

Leergangkader Docent (vanaf 2015) Leergangkader Docent (vanaf 2015) Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening. Versie 1.0, mei 2011

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening. Versie 1.0, mei 2011 Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0, mei 2011 Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Bedrijfsbrandweer manschap optionele

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOCAS 2011

JAARVERSLAG BOCAS 2011 JAARVERSLAG BOCAS 2011 MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BOCAS Jaarlijks worden bij het BOCAS (Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol) duizenden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap. Versie 1.0, mei 2011

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap. Versie 1.0, mei 2011 Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap Versie 1.0, mei 2011 Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Bedrijfsbrandweer manschap. Dit opleidingsplan sluit aan bij het Besluit Personeel

Nadere informatie

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <<gemeente>>, <<periode>>

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <<gemeente>>, <<periode>> Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer , NHN-model beleidsplan gemeentelijk BOOB 2008Pagina 1 van 32 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke

VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke VAARDIGHEIDSTOETS 2015 1 e gewestelijke DATUM: 23 mei 2015 PLAATS: Bladel-Hapert KLASSE: 112 ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Hoofd Brandweerzorg De brandweerorganisatie is aan verandering

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR BRANDWEERDUIKER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Versendaal & Marijke Hezemans de opdracht Brandweer Gelderland-Midden

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D Elementaire oefening Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E Opdracht A t/m D Draaiboek : 102D-DB02 Datum : 20-8-2007 Locatie : Kantoor Emmalaan Inhoud Opmerking [LMB1]: Deze inhoudsopgave

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebrochure. vrijwilliger bij Brandweer. Brandweer GHOR Politie Gemeenten

Maak jij het uit? Informatiebrochure. vrijwilliger bij Brandweer. Brandweer GHOR Politie Gemeenten Maak jij het uit? Informatiebrochure vrijwilliger bij Brandweer Brandweer GHOR Politie Gemeenten Woord vooraf In onze dynamische en open samenleving is veiligheid, naast allerlei andere zaken zoals onderwijs,

Nadere informatie

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids

RBOC FORT Markenbinnen. werken aan veiligheid BRANDWEER. training en advies gids RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid BRANDWEER training en advies gids Contact Inhoudsopgave RBOC FORT Markenbinnen werken aan veiligheid RBOC Fort Markenbinnen Provincialeweg 9 1536 AC Markenbinnen

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Docent

Opleidingsplan leergang Docent 3 maart 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Docent. Dit opleidingsplan sluit aan bij

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid

Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Inhoud Manschap A Bevelvoerder Officier van dienst Hoofdofficier van dienst Chauffeur Voertuigbediener Verkenner gevaarlijke

Nadere informatie

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker

Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker Leerganginfo Leergang Brandonderzoeker De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen 1 Veelgestelde vragen 1. Hoe oud moet ik zijn? In het jaar dat je 12 jaar wordt kun je al toetreden. Als je in het jaar van aanmelden 17 wordt kun je jezelf helaas niet meer aanmelden. 2. Waarom mag ik

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

Leergangkader Officier van dienst

Leergangkader Officier van dienst Leergangkader Officier van dienst Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek naar het leerwerkplekleren. Zijn er aanpassingen nodig?

Onderzoek naar het leerwerkplekleren. Zijn er aanpassingen nodig? Onderzoek naar het leerwerkplekleren Zijn er aanpassingen nodig? Voorwoord De afgelopen jaren heeft het brandweeronderwijs een stevige verandering ondergaan. Ook voor de komende jaren staat een aantal

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opleidingsplan Instructeur

Opleidingsplan Instructeur Opleidingsplan Instructeur 16 september 2009 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Instructeur.

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Manschap B

Opleidingsplan leergang Manschap B 10 maart 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Manschap B. Dit opleidingsplan sluit aan

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen

Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen Opleidingsplan Verkenner gevaarlijke stoffen 20 april 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

Training & Certificering

Training & Certificering WERKEND LEREN IN DE PROCESTECHNIEK Training & Certificering Voor praktijkopleiders en assessoren in de procestechniek Maart 2012 1 2 Leren, Toetsen en het Examen Inhoudsopgave Inleiding 5 Opleidingsaanbod

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk

Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk Branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Tips voor de praktijk De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Tips voor de praktijk Van 2013 tot en met 2015 is er met het

Nadere informatie

Leergangkader Operationeel manager

Leergangkader Operationeel manager Leergangkader Operationeel manager Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E

Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Het adres voor al uw rijopleidingen Orionweg 6 8938 AH Leeuwarden Tel: 058-2880004 Fax: 058 2 88 00 05 www.berendknol.nl info@berendknol.nl Informatie folder 2015 Rijbewijs C1- C- E Voorwoord Zoekt u een

Nadere informatie

FAQ Vrijstelling oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen

FAQ Vrijstelling oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen, IFV Naar aanleiding van het afgeven de openbare weg met optische en, heeft het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen een aantal vragen binnengekregen. Om iedereen te informeren,

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS Provinciaal DATUM: 7 maart 2015 PLAATS: Veghel KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Veghel -2- Datum:7 maart 2015 Voorwoord Burgemeester Beste brandweermensen, Fantastisch

Nadere informatie

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren

TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren TSI-Opleidingstraject Gedrag en Drijfveren Het opleidingsproces in beeld Om zelfstandig met Gedrag en Drijfveren gerelateerde TSI-Profielen aan de slag te gaan is het van belang dat de gebruiker TTI Success

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Leergangkader Medewerker Brandpreventie

Leergangkader Medewerker Brandpreventie Leergangkader Medewerker Brandpreventie Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie