Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening"

Transcriptie

1 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus doel De eenheden voeren onder leiding van de OVD veilig en effectief een inzet uit met accent op brandbestrijding. Operationele doelen 1 De manschappen voeren bij brand onder leiding van de bevelvoerder een verkenning, eventueel een redding en blussing uit. 2 De bevelvoerder stuurt de manschappen aan volgens de bevelvoeringprocedure. 3 De OVD geeft leiding aan de eenheden, coördineert de inzet met andere diensten en start zonodig het CoPI op. Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid Specifieke aandachtspunten voor effectiviteit Recent afgetekende oefenkaarten Manschappen: 100- en 500-serie. Bevelvoerders: 200- en 500-serie. OVD: 300-serie. Parate kennis Brandbestrijding. Functie Oefenleider Beoordelaar Veiligheidsfunctionaris Niveau Opgeleid oefenleider Vakinhoudelijk deskundige Opgeleid VF Zie bijlage 3 Suggesties voor eindoefeningen en de Oefenbank Brandweer, via Oefenmaterieel en -locatie overeenkomstig het type inzet. Ensceneringsmateriaal. Laat volledige persoonlijke bescherming dragen. Laat de locatie vooraf controleren op veiligheid (VF). Schenk tijdens de briefing aandacht aan veiligheidsaspecten. Laat relevante basis- en elementaire oefeningen vooraf gaan aan deze eindoefening. Gebruik bij uitvoering van deze oefenkaart tijdens een oefenweek op een realistisch oefencentrum alleen de beoordelingscriteria voor de betreffende functie. 700/OVD met eenheden/

2 700 Inzet met accent op brandbestrijding Algemene beoordeling Manschappen 1 Kiezen, controleren en dragen de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Accuraat 2 Kiezen de voor de situatie meest geschikte middelen, materialen en technieken en passen deze effectief toe. 3 Proberen zo schadebeperkend mogelijk te werken. 4 Handelen op basis van risicobewustzijn. Daadkracht 5 Voeren bevelen en aanwijzingen correct uit, nemen adequate beslissingen over te ondernemen acties. 6 Werken goed samen, koppelen acties en effecten daarvan voortdurend terug naar de bevelvoerder. 7 Passen hun gedrag aan bij veranderende omstandigheden; schakelen snel tussen verschillende werkzaamheden. Flexibel 8 Handelen ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig Bevelvoerder 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, staat open voor vragen, wekt vertrouwen. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de eigen ploeg en controleert of ze worden opgevolgd. 4 Heeft compleet beeld en stelt dit bij wanneer dat nodig is na een toetsende verkenning. Analyseren Oordelen 5 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+. Resultaatgericht Onafhankelijk 6 Kiest de juiste methode voor realisatie van het plan, stelt werkzaamheden bij veranderende omstandigheden of te weinig resultaat snel bij, heeft waar mogelijk aandacht voor schadebeperking. Plannen, organiseren en coördineren Flexibel 7 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig 8 Voert effectief en efficiënt motorkapoverleg en informeert manschappen en OVD. OVD 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, ook in contacten met derden. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de bevelvoerders. 4 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Uitruk en verkenning 1 Heeft compleet beeld en stelt dit indien nodig bij na een toetsende verkenning. Analyseren Daadkracht 2 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+, handelt situationeel en durft beargumenteerd van prioriteit te wisselen. 700/OVD met eenheden/

3 700 Inzet met accent op brandbestrijding Algemene beoordeling Inzet 1 Blijft op de hoogte van status incident, controleert het effect van acties, reageert op veranderingen. 2 Leidt het motorkapoverleg effectief en efficiënt, informeert de RAC, bevelvoerder, HOVD en start zonodig het CoPI op. Afbouw 1 Overlegt met politie, salvage-coördinator, energiebedrijf etc. 2 Verzamelt informatie voor rapportage/evaluatie. 3 Schaalt af, beëindigt CoPI, zorgt voor opvang en evaluatie. V = Voldoende; A = Aandachtspunt Plannen, organiseren, coördineren 700/OVD met eenheden/

4 700/OVD met eenheden/

5 710 Inzet met accent op THV Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Technische hulpverlening Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus doel De eenheden voeren onder leiding van de OVD veilig en effectief een inzet uit met accent op THV. Operationele doelen 1 De manschappen voeren onder leiding van de bevelvoerder een verkenning uit en verlenen technische hulp bij een ongeval of een ander incident. 2 De bevelvoerder stuurt de manschappen aan volgens de bevelvoeringprocedure. 3 De OVD geeft leiding aan de eenheden, coördineert de inzet met andere diensten en start zonodig het CoPI op. Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid Specifieke aandachtspunten voor effectiviteit Recent afgetekende oefenkaarten Manschappen: 110- en 510-serie. Bevelvoerders: 210- en 510-serie. OVD: 310-serie. Parate kennis Technische hulpverlening. Functie Oefenleider Beoordelaar Veiligheidsfunctionaris Niveau Opgeleid oefenleider Deskundige THV Opgeleid VF Zie bijlage 3 Suggesties voor eindoefeningen en de Oefenbank Brandweer, via Oefenmaterieel en -locatie overeenkomstig het type inzet. Ensceneringsmateriaal. Laat volledige persoonlijke bescherming dragen. Laat de locatie vooraf controleren op veiligheid (VF). Schenk tijdens de briefing aandacht aan veiligheidsaspecten. Laat relevante basis- en elementaire oefeningen vooraf gaan aan deze eindoefening. Gebruik bij uitvoering van deze oefenkaart tijdens een oefenweek op een realistisch oefencentrum alleen de beoordelingscriteria voor de betreffende functie. 710/OVD met eenheden/

6 710 Inzet met accent op THV Algemene beoordeling Manschappen 1 Kiezen, controleren en dragen de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Accuraat 2 Kiezen de voor de situatie meest geschikte middelen, materialen en technieken en passen deze effectief toe. 3 Proberen zo schadebeperkend mogelijk te werken. 4 Handelen op basis van risicobewustzijn. Daadkracht 5 Voeren bevelen en aanwijzingen correct uit, nemen adequate beslissingen over te ondernemen acties. 6 Werken goed samen, koppelen acties en effecten daarvan voortdurend terug naar de bevelvoerder. 7 Passen hun gedrag aan bij veranderende omstandigheden; schakelen snel tussen verschillende werkzaamheden. Flexibel 8 Handelen ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig Bevelvoerder 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, staat open voor vragen, wekt vertrouwen. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de eigen ploeg en controleert of ze opgevolgd worden. 4 Heeft compleet beeld en stelt dit bij wanneer dat nodig is na een toetsende verkenning. Analyseren Oordelen 5 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+. Resultaatgericht Onafhankelijk 6 Kiest de juiste methode voor realisatie van het plan, stelt werkzaamheden bij veranderende omstandigheden of te weinig resultaat snel bij, heeft waar mogelijk aandacht voor schadebeperking. Plannen, organiseren en coördineren Flexibel 7 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig 8 Voert effectief en efficiënt motorkapoverleg en informeert de manschappen en OVD. OVD 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, ook in contacten met derden. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de bevelvoerders. 4 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Uitruk en verkenning 1 Heeft compleet beeld en stelt dit indien nodig bij na een toetsende verkenning. Analyseren Daadkracht 2 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+, handelt situationeel en durft beargumenteerd van prioriteit te wisselen. 710/OVD met eenheden/

7 710 Inzet met accent op THV Algemene beoordeling Inzet 1 Blijft op de hoogte van status incident, controleert het effect van acties, reageert op veranderingen. 2 Leidt het motorkapoverleg effectief en efficiënt, informeert de RAC, bevelvoerders, HOVD en start zonodig het CoPI op. Afbouw 1 Overlegt met politie, salvage-coördinator, energiebedrijf etc. 2 Verzamelt informatie voor rapportage/evaluatie. 3 Schaalt af, beëindigt CoPI, zorgt voor opvang en evaluatie. V = Voldoende; A = Aandachtspunt Plannen, organiseren, coördineren 710/OVD met eenheden/

8 710/OVD met eenheden/

9 720 Inzet met accent op OGS Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: afhankelijk van korpstaken doel De eenheden voeren onder leiding van de OVD veilig en effectief een inzet uit met accent op OGS. Operationele doelen 1 De manschappen voeren onder leiding van de bevelvoerder een verkenning uit en bestrijden een incident waarbij sprake is van gevaarlijke stoffen. 2 De bevelvoerder stuurt de manschappen aan volgens de bevelvoeringprocedure. 3 De OVD geeft leiding aan de eenheden, coördineert de inzet met andere diensten en start zonodig het CoPI op. Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid Specifieke aandachtspunten voor effectiviteit Recent afgetekende oefenkaarten Manschappen: 120- en 520-serie. Bevelvoerders: 220- en 520-serie. OVD: 320-serie. Parate kennis Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen. Functie Oefenleider Beoordelaar Veiligheidsfunctionaris Niveau Opgeleid oefenleider Deskundige OGS Opgeleid VF Zie bijlage 3 Suggesties voor eindoefeningen en de Oefenbank Brandweer, via Oefenmaterieel en -locatie overeenkomstig het type inzet. Ensceneringsmateriaal. Laat volledige persoonlijke bescherming dragen. Laat de locatie vooraf controleren op veiligheid (VF). Schenk tijdens de briefing aandacht aan veiligheidsaspecten. Laat relevante basis- en elementaire oefeningen vooraf gaan aan deze eindoefening. Gebruik bij uitvoering van deze oefenkaart tijdens een oefenweek op een realistisch oefencentrum alleen de beoordelingscriteria voor de betreffende functie. 720/OVD met eenheden/

10 720 Inzet met accent op OGS Algemene beoordeling Manschappen 1 Kiezen, controleren en dragen de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Accuraat 2 Kiezen de voor de situatie meest geschikte middelen, materialen en technieken en passen deze effectief toe. 3 Proberen zo schadebeperkend mogelijk te werken. 4 Handelen op basis van risicobewustzijn. Daadkracht 5 Voeren bevelen en aanwijzingen correct uit, nemen adequate beslissingen over te ondernemen acties. 6 Werken goed samen, koppelen acties en effecten daarvan voortdurend terug naar de bevelvoerder. 7 Passen hun gedrag aan bij veranderende omstandigheden; schakelen snel tussen verschillende werkzaamheden. Flexibel 8 Handelen ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig Bevelvoerder 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, staat open voor vragen, wekt vertrouwen. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de eigen ploeg en controleert of ze opgevolgd worden. 4 Heeft compleet beeld en stelt dit bij wanneer dat nodig is na een toetsende verkenning. Analyseren Oordelen 5 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+. Resultaatgericht Onafhankelijk 6 Kiest de juiste methode voor realisatie van het plan, stelt werkzaamheden bij veranderende omstandigheden of te weinig resultaat snel bij, heeft waar mogelijk aandacht voor schadebeperking. Plannen, organiseren en coördineren Flexibel 7 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig 8 Voert effectief en efficiënt motorkapoverleg en informeert de manschappen en OVD. OVD 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, ook in contacten met derden. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de bevelvoerders. 4 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Uitruk en verkenning 1 Heeft compleet beeld en stelt dit indien nodig bij na een toetsende verkenning. Analyseren Daadkracht 2 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+, handelt situationeel en durft beargumenteerd van prioriteit te wisselen. 720/OVD met eenheden/

11 720 Inzet met accent op OGS Algemene beoordeling Inzet 1 Blijft op de hoogte van status incident, controleert het effect van acties, reageert op veranderingen. 2 Leidt het motorkapoverleg effectief en efficiënt, informeert de RAC, bevelvoerders, HOVD en start zonodig het CoPI op. Afbouw 1 Overlegt met politie, salvage-coördinator, energiebedrijf etc. 2 Verzamelt informatie voor rapportage/evaluatie. 3 Schaalt af, beëindigt CoPI, zorgt voor opvang en evaluatie. V = Voldoende; A = Aandachtspunt Plannen, organiseren, coördineren 720/OVD met eenheden/

12 720/OVD met eenheden/

13 730 Inzet met accent op WO Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Inzet waterongevallen Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: afhankelijk van korpstaken doel De eenheden voeren onder leiding van de OVD veilig en effectief een inzet uit met accent op bestrijding waterongeval. Operationele doelen 1 De manschappen voeren bij een waterongeval onder leiding van de bevelvoerder een verkenning en een inzet uit (in samenwerking met een of meer duikploegen). 2 De bevelvoerder stuurt de manschappen aan volgens de bevelvoeringprocedure. 3 De OVD geeft leiding aan de eenheden, coördineert de inzet met andere diensten en start zonodig het CoPI op. Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid Specifieke aandachtspunten voor effectiviteit Recent afgetekende oefenkaarten Manschappen: 130- en 530-serie. Bevelvoerders: 230- en 530-serie. OVD: 330-serie. Parate kennis Bestrijding waterongevallen. Functie Oefenleider Beoordelaar Veiligheidsfunctionaris Niveau Opgeleid oefenleider Deskundige WO Opgeleid VF Zie bijlage 3 Suggesties voor eindoefeningen en de Oefenbank Brandweer, via Oefenmaterieel en -locatie overeenkomstig het type inzet. Ensceneringsmateriaal. Laat volledige persoonlijke bescherming dragen. Laat de locatie vooraf controleren op veiligheid (VF). Schenk tijdens de briefing aandacht aan veiligheidsaspecten. Laat relevante basis- en elementaire oefeningen vooraf gaan aan deze eindoefening. Deze oefening wordt vrijwel altijd samen met een of meer duikploegen uitgevoerd. 730/OVD met eenheden/

14 730 Inzet met accent op WO Algemene beoordeling Manschappen 1 Kiezen, controleren en dragen de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Accuraat 2 Kiezen de voor de situatie meest geschikte middelen, materialen en technieken en passen deze effectief toe. 3 Proberen zo schadebeperkend mogelijk te werken. 4 Handelen op basis van risicobewustzijn. Daadkracht 5 Voeren bevelen en aanwijzingen correct uit, nemen adequate beslissingen over te ondernemen acties. 6 Werken goed samen, koppelen acties en effecten daarvan voortdurend terug naar de bevelvoerder. 7 Passen hun gedrag aan bij veranderende omstandigheden; schakelen snel tussen verschillende werkzaamheden. Flexibel 8 Handelen ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig Bevelvoerder 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, staat open voor vragen, wekt vertrouwen. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de eigen ploeg en controleert of ze opgevolgd worden. 4 Heeft compleet beeld en stelt dit bij wanneer dat nodig is na een toetsende verkenning. Analyseren Oordelen 5 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+. Resultaatgericht Onafhankelijk 6 Kiest de juiste methode voor realisatie van het plan, stelt werkzaamheden bij veranderende omstandigheden of te weinig resultaat snel bij, heeft waar mogelijk aandacht voor schadebeperking. Plannen, organiseren en coördineren Flexibel 7 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Stressbestendig 8 Voert effectief en efficiënt motorkapoverleg en informeert de manschappen en OVD. OVD 1 Bewaakt veiligheid van eigen personeel en van derden. Taakgericht leiderschap 2 Straalt rust en gezag uit, ook in contacten met derden. 3 Geeft duidelijke bevelen aan de bevelvoerders. 4 Handelt ook onder (tijds)druk doeltreffend. Uitruk en verkenning 1 Heeft compleet beeld en stelt dit indien nodig bij na een toetsende verkenning. Analyseren Daadkracht 2 Maakt tijdig een inzetplan en anticipeert op mogelijke veranderingen d.m.v. een plan+, handelt situationeel en durft beargumenteerd van prioriteit te wisselen. 730/OVD met eenheden/

15 730 Inzet met accent op WO Algemene beoordeling Inzet 1 Blijft op de hoogte van status incident, controleert het effect van acties, reageert op veranderingen. 2 Leidt het motorkapoverleg effectief en efficiënt, informeert de RAC, bevelvoerder, HOVD en start zonodig het CoPI op. Afbouw 1 Overlegt met politie, salvage-coördinator, energiebedrijf etc. 2 Verzamelt informatie voor rapportage/evaluatie. 3 Schaalt af, beëindigt CoPI, zorgt voor opvang en evaluatie. V = Voldoende; A = Aandachtspunt Plannen, organiseren, coördineren 730/OVD met eenheden/

16 730/OVD met eenheden/

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire Oefening Doel Basisbrandweerzorg Beperkt OGS en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening

Brandbestrijding bedrijfsgebouwen. Oefening 503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet uit bij een

Nadere informatie

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening

Vliegtuigbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Slachtoffer redden op of onder het ijs. Oefening. Brandweerduiken Optreden als duikploeg Frequentie: korpsspecifiek

Slachtoffer redden op of onder het ijs. Oefening. Brandweerduiken Optreden als duikploeg Frequentie: korpsspecifiek Slachtoffer redden op of onder het ijs Oefening Doel Specialisme Brandweerduiken Optreden als duikploeg Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De duikploeg voert op veilige en effectieve wijze een redding

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening 501 Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening 501 Woningbrandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening 501 Woningbrandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: afhankelijk van korpstaken

Specialistische brandbestrijding Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: afhankelijk van korpstaken 601 Natuurbrandbestrijding Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: afhankelijk van korpstaken Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht B-C-D Draaiboek : 103C-DB01 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

102A. Toegang forceren tot een object. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102A Toegang forceren tot een object Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen

Nadere informatie

Vloeistofbrandbestrijding. Oefening

Vloeistofbrandbestrijding. Oefening 602 Vloeistofbrandbestrijding Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b (optioneel) en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert

Nadere informatie

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102C Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen verrichten levensreddende handelingen

Nadere informatie

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken

Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap. 113C - Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D - Handladders en schoorsteengereedschap (opdracht A) 113C - Op hoogte werken Draaiboek : 103D-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen 3. Oefensystematiek De systematiek van deze Leidraad Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal

Elementaire oefening. Opdracht A. Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico's bij brand signaleren Opdracht A Draaiboek : 101A-DB01 Datum : Locatie : leslokaal Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER

KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER KWALIFICATIEDOSSIER BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier

Nadere informatie

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 102D handelen 2 Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Verkennen en redden bij brand Algemeen doel De manschappen verrichten levensreddende

Nadere informatie

OVD Frequentie: minimaal 1 keer per jaar

OVD Frequentie: minimaal 1 keer per jaar 301A Risico s bij brand herkennen en inschatten Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding OVD Frequentie: minimaal 1 keer per jaar Veiligheidsbewust optreden bij brand Algemeen doel De OVD is zich

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

A-B-C + extra opdracht

A-B-C + extra opdracht Elementaire oefening Oefenkaart 113A: Opdracht: Boom omzagen en doorslijpmachine hanteren A-B-C + extra opdracht Draaiboek : 113A-DB01 Datum : Locatie : 1 Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E. Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 102D Levensreddend handelen 2 202E 302E Opdracht A t/m D Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Elementaire oefening Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Opdracht A t/m E Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

Elementaire oefening. geblokkeerde lift. Opdracht A, B, C en D. Draaiboek : 113B-DB02 Datum : [Geef tekst op]

Elementaire oefening. geblokkeerde lift. Opdracht A, B, C en D. Draaiboek : 113B-DB02 Datum : [Geef tekst op] Elementaire oefening Oefenkaart 113B Personen bevrijden uit geblokkeerde lift Opdracht A, B, C en D Draaiboek : 113B-DB02 Datum : [Geef tekst op] Locatie : NIFV / NVBR - Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement t. Functie oefencoördinator Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub t Besluit personeel veiligheidsregio s

Nadere informatie

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC Klasse xxx Manschappen 111 + 112 / 113 +114 Ploeg: Brandweer ABWC -10 2 6 8-10 2 6 8 K G Algemeen TICHTIG Communicatie e manschap 1. kan opdrachten van de bevelvoerder correct interpreteren. e manschap

Nadere informatie

Elementaire oefening. hydraulische gereedschap. Opdracht A, B en C. Draaiboek : 112B-DB01 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. hydraulische gereedschap. Opdracht A, B en C. Draaiboek : 112B-DB01 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 112B: Slachtoffers bevrijden met hydraulische gereedschap Opdracht A, B en C Draaiboek : 112B-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D

Elementaire oefening. Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E. Opdracht A t/m D Elementaire oefening Oefenkaart 102D: Levensreddend handelen 2 202D 302E Opdracht A t/m D Draaiboek : 102D-DB02 Datum : 20-8-2007 Locatie : Kantoor Emmalaan Inhoud Opmerking [LMB1]: Deze inhoudsopgave

Nadere informatie

toepassen Op hoogte werken

toepassen Op hoogte werken Elementaire oefening Oefenkaart 103D 113C Diverse gereedschappen toepassen Op hoogte werken Draaiboek : 103D/113C-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 103D-DB01 nov.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : NVBR/NIFV - Bron: Veiligheidsregio Zuidoost Brabant 102A-DB01 - Juli 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER

KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER KWALIFICATIEDOSSIER BEDRIJFSBRANDWEER BEVELVOERDER Status Vastgesteld door de stuurgroep kwaliteit bedrijfsbrandweerpersoneel. Inhoudsopgave Deel A Vast te stellen door de minister 1.1 Algemene informatie

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand

Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Elementaire oefening Oefenkaart 102A Toegang forceren tot een pand Opdracht A en B Draaiboek : 102A-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie...

Nadere informatie

401A. Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen. Oefening

401A. Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen. Oefening 401A Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Chauffeur en andere repressieve functies (bijvoorbeeld (H)OVD of MPL) Frequentie: korpsspecifiek Veiligheidsbewust

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Elementaire oefening. inzetten. Opdracht A t/m E. Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. inzetten. Opdracht A t/m E. Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 103B Aflegsystemen opbouwen en inzetten Opdracht A t/m E Draaiboek : 103B-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 103B Aflegsystemen opbouwen

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR HOOFDOFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Werkexemplaar Leidraad Oefenen

Werkexemplaar Leidraad Oefenen Werkexemplaar Leidraad Oefenen LEIDRAAD BRANDWEER KWALITEITSNORM De Leidraad Oefenen is ontwikkeld door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra, in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform

Nadere informatie

Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid

Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Transitietabel Leidraad Oefenen naar branchestandaarden blijvende vakbekwaamheid Inhoud Manschap A Bevelvoerder Officier van dienst Hoofdofficier van dienst Chauffeur Voertuigbediener Verkenner gevaarlijke

Nadere informatie

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Vakbekwaamheid Vakbekwaam Worden Vakbekwaam blijven Oefenen Bijscholen Repressie Portfolio Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Lerende organisatie

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Elementaire oefening. verkeersongeval. Opdracht A en B. Draaiboek : 112A-DB01 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. verkeersongeval. Opdracht A en B. Draaiboek : 112A-DB01 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 112A Slachtoffers bevrijden bij een verkeersongeval Opdracht A en B Draaiboek : 112A-DB01 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep

Nadere informatie

Regie op vernieuwde repressie

Regie op vernieuwde repressie Regie op vernieuwde repressie Op weg naar 2015 en verder. Opgesteld door: Versiebeheer Paul Weyling 1.0. 22-12-2012 Lucas de Lange Lucien Groenewegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toekomstperspectief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10340 1 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2010, nr.

Nadere informatie

Leergangkader Officier van dienst

Leergangkader Officier van dienst Leergangkader Officier van dienst Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie adviseur gevaarlijke stoffen werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie officier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie hoofdofficier van dienst werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Chauffeur/pompbediener. Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Chauffeur/pompbediener. Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 401A Risico s signaleren bij het rijden met brandweervoertuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Chauffeur/pompbediener Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Veiligheidsbewust optreden als chauffeur/pompbediener

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 11. Voertuigspecificaties

Bijlage 11. Voertuigspecificaties Bijlage 11 Voertuigspecificaties Inhoud Inleiding... 3 Benaming voertuigen... 3 Zeeuwse TS... 4 Slagkracht bij brand... 5 Inzetdiepte... 5 Tankinhoud... 5 Waterwinning... 6 Slagkracht bij HV... 6 Slagkracht

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 222A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Bevelvoerder, tekstboek OGS Inleiding Deze achtergrondinformatie gaat over

Nadere informatie

201A. Risico s bij brand herkennen en inschatten. Oefening. Bevelvoerders Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

201A. Risico s bij brand herkennen en inschatten. Oefening. Bevelvoerders Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 201A Risico s bij brand herkennen en inschatten Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Bevelvoerders Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Veiligheidsbewust optreden bij brand Algemeen

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF

KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF KWALIFICATIEDOSSIER PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Specialistengroep WTS 806

Specialistengroep WTS 806 Specialistengroep 806 Brand Ploeg Frequentie: minimaal 1 x per jaar per opdracht : De specialistengroep kan op een veilige wijze onder tijdsdruk diverse watertransportsystemen (met name 1000 en/of 2500)

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

Uitrukprocedure bij branden hulpverleningstaken

Uitrukprocedure bij branden hulpverleningstaken Sergeant Brandbestrijding & Hulpverlening Uitrukprocedure bij branden hulpverleningstaken 1 Besluitvorming tijdens inzet 1. Verzamelen van de noodzakelijke info 2. Beoordeling van de toestand 3. Besluitvorming

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving Well prepared for the heat of the moment LEERGANG MANSCHAP A OPLEIDINGSCODE: MSA 3 Opleiding Week 45 07-11-2016 t/m 11-11-2016 Module Brandbestrijding

Nadere informatie

OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN

OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN OEFENBELEID EN OEFENKAARTEN Oefenbeleid, visietekst: versie 23/08/10 1 Oefenbeleid De toenemende complexiteit van de samenleving vraagt om een verdergaande professionalisering van het repressief brandweeroptreden.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A

KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A KWALIFICATIEDOSSIER MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het dossier is

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg

Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Kerntaak 1: Voert personenvervoer uit over de weg Werkproces 1.1: Neemt professioneel deel aan het verkeer De chauffeur openbaar vervoer bestuurt het voertuig in het verkeer en past verkeersregels toe,

Nadere informatie

101A. Risico s bij brand signaleren. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

101A. Risico s bij brand signaleren. Oefening. Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus 101A Risico s bij brand signaleren Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Manschappen Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Veiligheidsbewust optreden bij brand Algemeen doel De manschappen

Nadere informatie

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger

Informatiebundel bevorderingsprocedure. Sergeant-vrijwilliger Informatiebundel bevorderingsprocedure Sergeant-vrijwilliger Doel van de functie De operationele leiding over een team medewerkers om door een efficiënte en effectieve inzet van hoge kwaliteit menselijke

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013

Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Versie 3.1 d.d. 08 april 2013 Procedure afzetlint Inhoud Doelstelling 2 Doelgroep 2 Vaststelling en beheer 2 Algemeen 3 Functie 3 Soorten afzetlint 3 A. Rood-Wit 3 B. Rood-Geel-Reflecterend

Nadere informatie

Procedure. Redding oppervlaktewater. Gelderland-Zuid. versie 1.0

Procedure. Redding oppervlaktewater. Gelderland-Zuid. versie 1.0 Gelderland-Zuid Procedure Redding oppervlaktewater Gelderland-Zuid versie 1.0 1. INLEIDING 1.1. Leidraad Bestrijding waterongevallen door de brandweer Deze procedure is opgesteld naar aanleiding van de

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer Toetswijzer voor de kandidaat

Proeve van bekwaamheid Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer Toetswijzer voor de kandidaat Proeve van bekwaamheid Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer Toetswijzer voor de kandidaat 1 versie 0.5, 2 juli 2012 December 2005 Stationsplein 14 Postbus 752 2900 AT Capelle a/d IJssel telefoon (010) 258 62

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER COMMANDANT VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van BZK. Procesverantwoording is te vinden in de verantwoordingsnotitie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CENTRALIST MELDKAMER werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap. Versie 1.0, mei 2011

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap. Versie 1.0, mei 2011 Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap Versie 1.0, mei 2011 Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Bedrijfsbrandweer manschap. Dit opleidingsplan sluit aan bij het Besluit Personeel

Nadere informatie

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst!

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Opleidingen bij de Stichting Brandweeropleidingen BOGO In deze opleidingsbrochure leest u meer over de leergangen en cursussen die worden

Nadere informatie

Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen

Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen C O N C E P T Oefenbeleidsplan dienst Brandweer en Rampenbestrijding Eindhoven Leidraad Oefenen Stellers: Marijke Besselink Wytse Borst Jan van Kimmenade Marc van Aken Datum: december 2001 Bronnen: Handleiding

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement y. Functie specialist brandpreventie Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub y Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie voertuigbediener werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie bevelvoerder werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie