Opleidingsaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsaanbod 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

2 Inhoud Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen Overzicht opleidingen en tarieven seizoen Leergang manschap A eerste leerjaar (onderdeel brandbestrijding) 6 Leergang manschap A tweede leerjaar (onderdelen THV/OGS/WO) 7 Leergang bevelvoerder eerste leerjaar 8 Leergang bevelvoerder tweede leerjaar 9 Leergang bevelvoerder derde leerjaar 10 Leergang gaspakdrager 11 Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen 12 Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) 13 Cursus oefenleider 14 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) 15 Leergang instructeur 16 Bijlagen 18 A Algemene voorwaarden 20 B Planning seizoen C Aanmeldingsformulier Opleidingsinstituut Brandweer Zaanstreek-Waterland 23 D Cursisten aanmeldingsformulier ESF voor de brandweer periode

3 Voorwoord Beste collega s, Het cursusjaar vormt in organisatorisch opzicht een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin we van een regio met tien brandweerorganisaties transformeren naar één nieuwe brandweerorganisatie. Maar reorganisatie of niet: een incident of crisis kan elk moment gebeuren. Het opleiden van brandweerpersoneel blijft daarom van groot belang. Sinds ik in deze regio ben aangetreden als regionaal commandant heb ik veel vakkundige en professionele brandweermensen ontmoet. Toen ik laatst bij een opleidingsmoment aanwezig was, viel mij de passie, betrokkenheid en het plezier van de aanwezigen direct op. Dat gaf me veel vertrouwen in het komende cursusjaar, want precies die passie en betrokken samenwerking tussen cursisten, instructeurs en docenten is van groot belang voor een goed leerklimaat. Tien organisaties of maar één: een goede opleiding blijft de basis van ons vak. Dat verandert niet, met elkaar gaan we daar voor! Ik wens jullie een leerzaam opleidingsjaar toe. Hilda Raasing, Regionaal commandant Brandweer Zaanstreek-Waterland

4 1. Opleidingsseizoen In deze opleidingsbrochure leest u informatie over de leergangen en cursussen die Brandweer Zaanstreek-Waterland u komend seizoen aanbiedt. In de bijlagen vindt u onder meer de algemene voorwaarden en de planning. Inschrijven voor de cursussen en leergangen gaat via het aanmeldingsformulier. Deze vindt u eveneens in de bijlage van de brochure en kunt u downloaden op Functiegerichte leergangen In de afgelopen opleidingsjaren is het brandweeronderwijs voor de regio Zaanstreek-Waterland vernieuwd. In het komende opleidingsjaar gaan wij op deze ingeslagen weg door. Het derde leerjaar van de leergang bevelvoerder bieden wij komend jaar voor het eerst aan. Daarnaast starten ook nieuwe groepen van het eerste en tweede leerjaar. Naar verwachting start een nieuw eerste leerjaar voor de leergang Manschappen. Voor de huidige cursisten bieden wij vanzelfsprekend een tweede leerjaar aan. onze opleidingen. Hierin is wederom een belangrijke rol weggelegd voor de leerwerkplekbegeleiders en de instructeurs. De regio investeerde afgelopen opleidingsjaar in deze groepen door trainingen aan te bieden. Komend cursusjaar gaan wij hiermee verder. Trainingsmomenten staan in de planning, evenals meer contactmomenten tussen de docent van het opleidingsinstituut, de leerwerkplekbegeleiders en instructeurs. Nieuw: leergang instructeur Voor het eerst biedt de regio Zaanstreek-Waterland, in samen- werking met BOCAS, ook de vernieuwde leergang instructeur aan. Gevaarlijke stoffen Het opleidingsaanbod op het terrein van gevaarlijke stoffen blijft gehandhaafd en wordt verder vernieuwd, volgens de landelijke richtlijnen. Zowel de leergang gaspakdrager als de leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen starten in het najaar. Interregionale samenwerking Zaanstreek-Waterland werkt op het gebied van vakbekwaamheid steeds meer samen met de omliggende regio s Noord-Holland-Noord, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Naast structurele afstemming over startdata en bezetting van leergangen, werken wij samen met bijvoorbeeld Kennemerland bij het vormgeven en aanbieden van leergangen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Cursussen Naast de leergangen biedt VrZW in ook een aantal cursussen aan. Voor de cursus oefenleider was het afgelopen jaar weer veel animo. Deze start op aanvraag- ook weer in het nieuwe jaar. De cursus voor brandweerchauffeur biedt VrZW aan, maar voert BOCAS of een hiertoe gekwalificeerde rijschool uit. Werkend leren Het werkend leren blijft een belangrijke peiler bij het aanbieden van 4 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

5 Overzicht opleidingen en tarieven 2. seizoen Module Leergang/cursus Tarief (excl. BTW) Verwacht aantal contacturen Functiegerichte leergang MSA1 MSA2 BEV1 BEV2 BEV3 VBP GPD VGS INS Manschappen leerjaar 1 Manschappen leerjaar 2 Bevelvoerder leerjaar 1 Bevelvoerder leerjaar 2 Bevelvoerder leerjaar 3 Voertuigbediener (onderdeel pompbediener) Gaspakdrager Verkenner Gevaarlijke Stoffen Leergang instructeur (samenwerking BOCAS) 4.400, , , , , , , , ,-/ 2.700, Cursus OEF BRL/BRZ Oefenleider Brandweerchauffeur rijvaardigheid licht/zwaar 150,- Herexamens NBBe NBBe NBBe NBBe NBBe NBBe NBBe Online theorie examen Praktijk Manschap A Brandbestrijding Praktijk Manschap A Technische Hulpverlening Praktijk Manschap A Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen Praktijk Bevelvoerder Brandbestrijding Praktijk Bevelvoerder Technische Hulpverlening (virtueel) Praktijk Bevelvoerder Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (virtueel) 130,- Op basis van nacalculatie. Betreft maatwerk door derden uitgevoerd. Leergangen op officiersniveau Het IFV verzorgt landelijk de leergangen op officiersniveau. Onderdeel van alle leergangen op officiersniveau is het werkend leren, waarbij de deelnemer gemiddeld genomen de helft van de opleidingstijd besteedt aan het uitvoeren van opdrachten op de werkplek. VrZW is aanspreekpunt en heeft een coördinerende rol bij het aanmeldingsproces en het organiseren van geschikte leerwerkplekken en -begeleiders voor de leergangen op officiersniveau. Meer informatie over de leergangen vindt u op Vragen? Voor vragen over deze brochure of andere zaken die te maken hebben met de vakbekwaamheid van uw brandweerpersoneel, kunt u contact opnemen met het cluster Vakbekwaamheid via Maatwerk en interregionale afstemming Heeft u belangstelling voor andere opleidingen dan aangeboden in deze brochure? Maak dit aan ons kenbaar. Wij bekijken of we invulling kunnen geven aan die opleidingsbehoefte. Dit kan door middel van het alsnog aanbieden van een opleiding bij voldoende inschrijvingen, of door afstemming met de opleidingsinstituten van omliggende regio s. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 5

6 Leergang manschap A eerste leerjaar (onderdeel brandbestrijding) Algemeen De tweejarige leergang manschap A is de functiegerichte basis- opleiding voor brandweerpersoneel. De totale opleiding manschap A richt zich op de taakgebieden die elke manschap op de standaardbepakte tankautospuit moet beheersen, namelijk: - brandbestrijding; - technische hulpverlening; - ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen; - assistentie bij waterongevallen. Inhoud Het eerste cursusjaar richt zich op het onderdeel brandbestrijding en behandelt de volgende onderwerpen: - brand en brandontwikkeling; - materiaal en materieel voor het repressief optreden; - blusprincipes en blusstoffen; - brandbestrijding (inzet en gevaren); - persoonlijke bescherming (middelen, maatregelen en adembescherming); - levensreddende handelingen (volgens het landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer: LPLHB). Doelgroep Startend repressief brandweerpersoneel. Proeve van bekwaamheid Het examen van het onderdeel brandbestrijding in het eerste leerjaar van deze opleiding bestaat uit één theorie en één praktijkexamen. Tijdens het praktijkexamen worden alle onderwerpen tijdens een brandinzet geëxamineerd in een oefencentrum, op een functiegerichte en geïntegreerde wijze. Hierbij zijn de cursisten lid van een blusploeg. De docent of instructeur tekent de basisvaardigheden al tijdens de cursus af in een toetskaart. Een volledig afgetekende toetskaart geldt als voorwaarde om deel te nemen aan het praktijkexamen. Daarnaast moet een voldoende worden behaald voor het theorie-examen. Toelatingseisen - minimumleeftijd 18 jaar; - VMBO werk- en denkniveau; - medisch goedgekeurd; - niet baarddragend; - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10, maximaal 12 deelnemers per groep): september Cursusduur De totale cursus duurt twee jaar. Het eerste leerjaar neemt een heel cursusseizoen in beslag (taakgebied brandbestrijding). Cursusprijs Het tarief voor leerjaar 1 is 4.400,- voor kandidaten van korpsen uit regio Zaanstreek-Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Bijzonderheden Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom in zijn korps de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider. Daarnaast dient het korps voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en een behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. De cursist dient zelf te zorgen voor een volledig uitruktenue, ademluchtmasker, -toestel, -cilinder en -reservecilinder. Tijdens de opleiding heeft de docent/ trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider en oefencoördinator van het korps, over de vorderingen van de cursist. Een aanmelding voor het eerste leerjaar van de leergang manschap A leidt automatisch tot een aanmelding voor het tweede leerjaar van de leergang manschap A. De opdrachtgever dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen, door middel van een aanmeldingsformulier voor het tweede leerjaar. Aanmelden Voor 14 juni 2013 dienen de volgende documenten bij het opleidingsinstituut binnen te zijn: - het aanmeldingsformulier (in de bijlage van deze opleidingsbrochure en op - kopie aanstellingsbewijs van cursist; - kopie identiteitsbewijs van cursist; - ESF-formulier; - naam en contactgegevens van de leerwerkplekbegeleider. Uiterlijk 1 juli ontvangt de opdrachtgever bericht over de definitieve plaatsing. 6 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

7 Leergang manschap A tweede leerjaar (onderdelen THV/OGS/WO) Inhoud Het tweede cursusjaar richt zich op de taakgebieden Technische Hulpverlening (THV), Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) en assistentie bij Waterongevallen (WO). Het cursusjaar behandelt de volgende onderwerpen: - oriëntatie op hulpverlening; - optreden bij verkeersongevallen; - hulpverleningsgereedschappen en -materialen; - gevaarlijke stoffen; - procedure OGS; - chemicaliënpak; - optreden bij OGS; - ondersteuning bij waterongevallen. Doelgroep Startend repressief brandweerpersoneel die aan het onderdeel brandbestrijding (eerste leerjaar Manschap A) hebben deelgenomen. Proeve van bekwaamheid Voor de onderdelen THV, OGS en WO in de leergang manschap A worden twee theorie- en twee praktijkexamens afgenomen. Vóór de praktijkexamens dient het praktijkexamen brandbestrijding met een voldoende te zijn afgelegd en moeten de onderdelen THV en OGS op de toetskaart afgetekend zijn. Toelatingseisen - minimumleeftijd 18 jaar; - VMBO werk- en denkniveau; - medisch goedgekeurd; - niet baarddragend; - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - eerste leerjaar van de leergang manschap A (of vergelijkbaar) gevolgd; - in het bezit van het diploma brandbestrijding. September Cursusduur De totale cursus duurt twee jaar. Het tweede leerjaar neemt een heel cursusseizoen in beslag (taakgebieden THV, OGS, WO). Cursusprijs Het tarief voor leerjaar 2 is 3.850,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek-Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Bijzonderheden Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom in zijn korps de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider. Daarnaast dient het korps voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid verwacht. De cursisten dienen zelf voor een volledig uitruktenue, ademluchtmasker, -toestel, -cilinder en -reservecilinder te zorgen. Tijdens de opleiding heeft de docent/trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider en oefencoördinator van het korps over de vorderingen van de cursist. Aanmelden Kandidaten die hebben deelgenomen aan het eerste leerjaar zijn automatisch aangemeld voor het tweede leerjaar. De opdrachtgever dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen, door middel van het aanmeldingsformulier voor het tweede leerjaar. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 7

8 Leergang bevelvoerder eerste leerjaar Inhoud De leergang bevelvoerder is de functiegerichte opleiding voor de aankomende bevelvoerders. Gedurende de leergang worden cursisten voorbereid op het uitvoeren van de volgende kerntaken: - geeft leiding aan, coördineert en controleert de uitrukwerkzaamheden; - geeft leiding aan, coördineert en controleert de verkenningswerkzaamheden; - geeft leiding aan, coördineert en controleert de inzetwerkzaamheden; - geeft leiding aan, coördineert en controleert de nazorgwerkzaamheden. De totale leergang bevelvoerder richt zich op de volgende taakgebieden van de basisbrandweerzorg: - optreden bij brandbestrijding; - optreden bij technische hulpverlening; - optreden bij incidenten of ongevallen met gevaarlijke stoffen; - optreden bij bestrijding van waterongevallen. Het eerste leerjaar richt zich op de eerste fase van de inzet: uitruk en verkenning. Doelgroep Manschappen die bevelvoerder willen worden binnen een brandweerkorps. Proeve van bekwaamheid Het eerste leerjaar sluit af met het online examen uitruk en verkenning. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - in het bezit van het diploma brandwacht 1e klasse of manschap A; - MBO werk- en denkniveau. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 10, maximaal 12): januari Cursusduur De totale cursus duurt tweeënhalf jaar. Het eerste leerjaar neemt een heel cursusseizoen in beslag. Cursusprijs De leergang bevelvoerder is opgedeeld in drie cursusjaren. De prijs voor leerjaar 1 bedraagt 4.370,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek-Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Bijzonderheden Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom in zijn korps de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider. Daarnaast dient het korps voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. De cursisten dienen zelf voor een volledig uitruktenue, ademluchtmasker, -toestel, -cilinder en -reservecilinder te zorgen. Tijdens de opleiding heeft de docent/trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider en de oefencoördinator van het korps over de vorderingen van de cursist. Aanmelden Voor 22 november 2013 dienen de volgende documenten bij het opleidingsinstituut binnen te zijn: - het aanmeldingsformulier (in de bijlage van deze opleidingsbrochure en op - kopie aanstellingsbewijs van cursist; - kopie identiteitsbewijs van cursist; - ESF-formulier; - naam en contactgegevens van de leerwerkplekbegeleider. Uiterlijk 9 december 2013 ontvangt de opdrachtgever bericht over de definitieve plaatsing. 8 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

9 Leergang bevelvoerder tweede leerjaar Inhoud In het tweede leerjaar ligt de nadruk op de daadwerkelijke inzet, afbouw & nazorg en speciale incidentsoorten. Aan het eind van het tweede leerjaar zijn alle fasen van een incident behandeld. Hierbij is wisselend aandacht voor de taakgebieden: - optreden bij brandbestrijding; - optreden bij technische hulpverlening; - optreden bij incidenten of ongevallen met gevaarlijke stoffen; - optreden bij bestrijding van waterongevallen. Doelgroep Manschappen die bevelvoerder willen worden binnen een brandweerkorps. Proeve van bekwaamheid Het leerjaar sluit af met twee theorie-examens: - inzet; - afbouw & nazorg en speciale incidentsoorten. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - MBO werk- en denkniveau; - in het bezit van het diploma brandwacht 1e klasse of manschap A; - cursist heeft het eerste leerjaar van de leergang bevelvoerder positief afgerond. Januari Cursusduur De totale leergang duurt tweeënhalf jaar. Het tweede leerjaar neemt een volledig cursusseizoen in beslag. Cursusprijs De leergang bevelvoerder is opgedeeld in drie cursusjaren. De prijs voor leerjaar 2 bedraagt 3.500,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek-Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Bijzonderheden Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom in zijn korps de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider. Daarnaast dient het korps voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. De cursisten dienen zelf voor een volledig uitruktenue, ademluchtmasker, -toestel, -cilinder en -reservecilinder te zorgen. Tijdens de opleiding heeft de docent/trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider en de oefencoördinator van het korps over de vorderingen van de cursist. Aanmelden Kandidaten die hebben deelgenomen aan het eerste leerjaar zijn automatisch ook aangemeld voor het tweede leerjaar. De opdrachtgever dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen, door middel van het aanmeldingsformulier voor het tweede leerjaar. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 9

10 Leergang bevelvoerder derde leerjaar Inhoud In het derde leerjaar van de leergang bevelvoerder staat integratie van alle kerntaken centraal. Hierbij is aandacht voor dezelfde taakgebieden als in het tweede leerjaar, namelijk: - optreden bij brandbestrijding; - optreden bij technische hulpverlening; - optreden bij incidenten of ongevallen met gevaarlijke stoffen; - optreden bij bestrijding van waterongevallen. Uiteindelijk worden alle voorgaande fasen geïntegreerd tot een complete inzet. Doelgroep Manschappen die bevelvoerder willen worden binnen een brandweerkorps. Proeve van bekwaamheid In het derde leerjaar wordt een praktijkexamen Brand afgenomen en wordt de cursist getoetst middels de virtuele examens THV en OGS. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - MBO werk- en denkniveau; - in het bezit van het diploma brandwacht 1e klasse of manschap A; - cursist heeft de eerste twee leerjaren van de leergang bevelvoerder positief afgerond. Januari Cursusduur De totale cursus duurt drie jaar. Het derde leerjaar neemt een half cursusseizoen in beslag. voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. De cursisten dienen zelf voor een volledig uitruktenue, ademluchtmasker, -toestel, -cilinder en -reservecilinder te zorgen. Tijdens de opleiding heeft de docent/trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider en de oefencoördinator van het korps over de vorderingen van de cursist. Aanmelden Kandidaten die hebben deelgenomen aan het tweede leerjaar zijn automatisch aangemeld voor het derde leerjaar. De opdrachtgever dient hiervoor nog wel toestemming te verlenen, door middel van het aanmeldingsformulier voor het derde leerjaar. Cursusprijs Voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek-Waterland bedraagt de cursusprijs van het derde leerjaar 4.050,-. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Bijzonderheden Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom in zijn korps de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider. Daarnaast dient het korps 10 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

11 Leergang gaspakdrager Inhoud De leergang gaspakdrager gaat zowel theoretisch als praktisch in op specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. De leergang richt zich op de kerntaken: uitruk en verkenning, inzet en nazorg. De gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen. Hierbij gelden vaste procedures. Doelgroep Brandweerpersoneel dat in het korps de specialistische functie van gaspakdrager gaat uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie examen en een praktijksimulatie. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht 1e klasse of manschap A. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per groep): januari Cursusduur Een half cursusseizoen. Cursusprijs 2.000,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek- Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Aanmelden Voor 22 november 2013 dienen de volgende documenten bij het opleidingsinstituut binnen te zijn: - het aanmeldingsformulier (in de bijlage van deze opleidingsbrochure en op - kopie aanstellingsbewijs van cursist; - kopie identiteitsbewijs van cursist; - ESF-formulier; - naam en contactgegevens van de leerwerkplekbegeleider. Uiterlijk 9 december 2013 ontvangt de opdrachtgever bericht over de definitieve plaatsing. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 11

12 Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen Inhoud De leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen gaat zowel theoretisch als praktisch in op de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de meetplanleider en/of de adviseur gevaarlijke stoffen. Dit geschiedt met behulp van diverse meetinstrumenten, zoals meetbuisjes en RA-meters. Doelgroep Brandweerpersoneel dat in het korps de specialistische functie van Verkenner Gevaarlijke Stoffen gaat uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie-examen en een praktijksimulatie. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht 1e klasse of manschap A. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8, maximaal 10 deelnemers per groep): maart Cursusduur Een half cursusseizoen. Cursusprijs 1.500,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek- Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Aanmelding Voor 22 november 2013 dienen de volgende documenten bij het opleidingsinstituut binnen te zijn: - het aanmeldingsformulier (in de bijlage van deze opleidingsbrochure en op - kopie aanstellingsbewijs van cursist; - kopie identiteitsbewijs van cursist; - ESF-formulier; - naam en contactgegevens van de leerwerkplekbegeleider. Uiterlijk 9 december 2013 ontvangt de opdrachtgever bericht over de definitieve plaatsing. 12 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

13 Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) Inhoud De regio voert het onderdeel pompbediender uit voor de cursus voertuigbediener. De cursus behandelt verschillende soorten pompen, en hun werking. De volgende onderwerpen komen aan bod: - hoge- en lage druk; - bluswaterwinning en -transport; - aanjaagverband; - zuig- en persdrukken, drukverliezen en waterlevering; - onderhoud, storingen en ontsmetting. Doelgroep Brandweermensen die in de praktijk als pompbediener willen functioneren. Proeve van bekwaamheid De leergang sluif af met twee online theorie-examens en een praktijksimulatie. Toelatingseisen In het bezit van het diploma brandweerchauffeur rijvaardigheid zwaar. Cursusduur Een half cursusseizoen. Cursusprijs 1.400,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek- Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Aanmelden 22 november 2013 dienen de volgende documenten bij het opleidingsinstituut binnen te zijn: - het aanmeldingsformulier (in de bijlage van deze opleidingsbrochure en op - kopie aanstellingsbewijs van cursist; - kopie identiteitsbewijs van cursist; - ESF-formulier; - naam en contactgegevens van de leerwerkplekbegeleider. Uiterlijk 9 december 2013 ontvangt de opdrachtgever bericht over de definitieve plaatsing. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 8, maximaal 12 deelnemers per groep): januari Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 13

14 Cursus oefenleider Inhoud De cursus oefenleider richt zich op het voorbereiden, leiden, uitvoeren en evalueren van basisoefeningen, op basis van de Leidraad Oefenen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: - basiskennis van de Leidraad Oefenen (oefenkaarten en soorten oefeningen); - het vertalen van oefenkaarten naar effectieve en elementaire oefeningen; - het geven van een briefing bij een oefening; - het begeleiden van de uitvoering van een elementaire-, basisen eindoefening; - het nabespreken en evalueren van een elementaire-, basisen eindoefening; - het uitwisselen van ervaringen en ideeën met betrekking tot oefeningen. Doelgroep Brandweermensen die bij elementaire- en basisoefeningen als oefenleider willen functioneren in hun korps. Proeve van bekwaamheid Na het volgen van alle dagdelen van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname. Toelatingseisen Minimaal in het bezit van een diploma brandwacht 1e klasse of manschap A. Cursus start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 deelnemers). Cursusduur 4 avonden. Locatie In overleg met de opdrachtgever. Cursusprijs 150,- voor kandidaten van korpsen uit de regio Zaanstreek- Waterland. Voor externe kandidaten wordt een toeslag van tien procent gerekend. Aanmelden Aanmelden kan gedurende het hele cursusseizoen per telefoon ( ) of per mail 14 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

15 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) Inhoud Sinds 1 juli 2007 moet elke brandweerchauffeur die op een melding van de alarmcentrale rijdt, in het bezit zijn van het diploma brandweerchauffeur. De opleidingen voor brandweerchauffeur zijn nog niet herschreven naar een functiegerichte opleiding, maar biedt VrZW wel aan. De uitvoering van de opleiding ligt in handen van opleidingsinstituut BOCAS, of van een gespecialiseerde rijschool. De cursus brandweerchauffeur theorie besteedt aandacht aan: - verkeerswetgeving voor de brandweerchauffeur; - regelgeving, vrijstellingen en verantwoordelijkheden bij rijden met optische- en geluidssignalen; - verkeersinzicht, verkeersongevallen, rijden in gesloten verband en bijzondere omstandigheden met het voertuig. Doelgroep Brandweermensen die vanuit hun functie binnen het korps gaan optreden als chauffeur. Bij voldoende aanmeldingen. Tevens afhankelijk van aanbod BOCAS en/of een gespecialiseerde rijschool. Cursusduur/Cursusprijs De cursus is opgebouwd uit vier theorieavonden, twee praktijkdagen en een theorie-examen. Het praktijkonderdeel bestaat uit één lesdag voertuigbeheersing (maximaal 10 personen) en één lesdag rijden op de openbare weg (maximaal 2 personen). Omdat het maatwerk betreft kan geen vaste cursusprijs worden gegeven. Binnen de cursusprijs vallen: - boeken; - gebruik slipterrein; - theorie examen; - praktijk examen; - lunch tijdens praktijkdagen. Gebruik van een voertuig van BOCAS en een eventueel herexamen is niet bij de prijs inbegrepen. Het is mogelijk om gebruik te maken van een voertuig van BOCAS tegen een meerprijs. Voor een actuele en passende cursusprijs kunt u contact opnemen met het team vakbekwaamheid via onderstaande contactgegevens. Aanmelden Aanmelden kan gedurende het hele cursusseizoen per telefoon ( ) of per mail Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 15

16 Leergang instructeur Inhoud De instructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam maken en houden van functionarissen tot officiersniveau. Onder verantwoordelijkheid van een docent voert hij afgebakende delen van leergangen uit, aansluitend op zijn eigen vakinhoudelijke expertise. Daarnaast assisteert hij oefenleiders binnen de eigen organisatie bij het uitvoeren van oefeningen. Creatief en activerend onderwijs Het brandweeronderwijs is in ontwikkeling. Dit vraagt om instructeurs die goed kunnen schakelen tussen theorie en praktijk. Tijdens de leergang wordt bij de aspirant instructeur creatief en activerend onderwijs gestimuleerd. Dit maakt dat de instructeur na het behalen van het diploma in staat is om het vernieuwde duale brandweeronderwijs uit te voeren en te regisseren. Naast de theorie besteden docenten veel aandacht aan de koppeling met de praktijk. Dit gebeurt door middel van praktijklessen, waarbij het accent ligt op praktische toepasbaarheid en realistische haalbaarheid. Locatie In overleg met de opdrachtgever. Cursusprijs De leergang wordt zowel in de avonden als op zaterdagen aangeboden. De cursusprijs voor de avondopleiding bedraagt 2.500,-. De kosten voor de zaterdagopleiding bedragen 2.700,- Aanmelding Aanmelden kan gedurende het hele cursusseizoen per telefoon, via of per mail: Doelgroep Brandweerpersoneel dat zich wil (bij)scholen tot instructeur. Per leergang wordt vastgesteld over welke specifieke ervaring en vakinhoudelijke kennis een instructeur voor de desbetreffende leergang dient te beschikken. Proeve van bekwaamheid De proeve bestaat uit een praktijkonderdeel en een theorieonderdeel. Het theorie-examen vindt s avonds plaats en duurt een uur. Het praktijkexamen vindt plaats tussen uur en uur. Toelatingseisen Geen. Cursus start bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6 deelnemers). Cursusduur Voor de leergang staan 98 contacturen gepland, exclusief examens. De duur van de leergang is afhankelijk van de keuze voor de dagvariant (zaterdag) of de avondvariant. 16 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

17 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 17

18 Bijlagen 18 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

19 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 19

20 Bijlage A Algemene voorwaarden A 1.01 Acceptatie voorwaarden Met het inzenden van het aanmeldingsformulier, een aanstellingsformulier en een kopie identiteitsbewijs van de cursist wordt de deelname aan een cursus of leergang in behandeling genomen. Daarmee verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de voorwaarden, de aanvullende eisen en bijzonderheden die bij de leergang/ cursus vanaf pagina 6 vermeld staat. Aanmelding houdt ook in dat de opdrachtgever zich verplicht tot het betalen van het cursusgeld voor aanvang van de leergang/cursus. De inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst behandeld. A 2.02 Annulering A Voor annuleringen tot aan de einddatum van aanmelden van een leergang of cursus rekenen wij 50,- administratiekosten. A Bij een annulering vanaf einddatum aanmelding tot aan de start van de cursus of leergang zal 25 procent cursusprijs in rekening worden gebracht. A Vanaf de start van de cursus is bij annulering het gehele cursusbedrag verschuldigd. A Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden op enig moment niet in staat is de cursus voort te zetten, is na overleg met de opdrachtgever wellicht een andere passende oplossing mogelijk. Dit met inachtneming van het feit dat het gehele cursusbedrag verschuldigd is zodra de opleiding is begonnen. A 2.03 Groepsgrootte A Een leergang/cursus zal alleen doorgang vinden indien het bij de leergang/cursus vermelde aantal minimum deelnemers is aangemeld. A Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde leergang/cursus te laag is, zal VrZW trachten cursisten vanuit omliggende regio s aan te trekken, dan wel de cursisten, in overleg met de opdrachtgever, proberen onder te brengen bij een ander opleidingsbureau. A Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde leergang/cursus te hoog is, zal VrZW in overleg met de opdrachtgever proberen de cursisten onder te brengen bij een ander opleidingsbureau. De inschrijvingen worden op volgorde van ontvangst behandeld. bedragen zijn exclusief BTW. Derden kunnen deze BTW verhalen op het BCF (gemeenten) of de BTW-aangifte (BTW-belaste bedrijven). A 2.05 Herkansingen A Cursisten die gezakt zijn voor een theorie-examen worden na toestemming van zijn/haar opdrachtgever aangemeld voor een herexamen. Let op: er mag maximaal twee keer herkanst worden. A Voor cursisten die gezakt zijn voor een praktijkexamen wordt in overleg met de cursist en de opdrachtgever gezocht naar een nieuwe datum. Herexamen is mogelijk na minimaal 5 werkdagen en kan bij elk Nbbe goedgekeurde examenlocatie gehouden worden. De kandidaat mag elk praktijkexamen één keer herkansen. A Als de eerste herkansing van het praktijkexamen onvoldoende is, kan de organisator in overleg met de opdrachtgever van de kandidaat via een aanvraagformulier (zie: een gemotiveerd verzoek tot een tweede herkansing indienen bij het Nbbe. Het Nbbe deelt binnen twee weken na het ontvangen van het aanvraagformulier het besluit per mee aan zowel de opdrachtgever als de organisator van het proeveonderdeel. A Voor een herexamen worden organisatie- en aanmeldingskosten in rekening gebracht. De bedragen kunnen variëren afhankelijk van het aantal kandidaten en het soort examen. A 2.04 Opleidingskosten In de opleidingskosten zijn inbegrepen: les- en leerstof (boeken), inschrijfgeld en deelnamekosten voor het (de) examen(s). Kosten voor (een) herexamen(s) en eventuele bijscholingsles(sen) wordt (worden) apart in rekening gebracht. De VNG vergoeding, reiskosten en leerwerkplekbegeleidingsuren voor de deelnemer zijn ook niet inbegrepen. De VrZW is per 1 januari 2011 BTW-plichtig. De genoemde 20 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

21 A 2.06 Deelname van een externe kandidaat aan een examen Voor deelname aan een examen door kandidaten die niet zijn opgeleid door het opleidingsinstituut van de regio of voor een herexamen, worden organisatie- en aanmeldingskosten in rekening gebracht. De bedragen kunnen variëren, afhankelijk van het aantal kandidaten en het soort examen. A 2.07 Aanwezigheid A Minimaal één keer per kwartaal wordt de aanwezigheid aan de hand van een presentielijst teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Deelnemers zijn verplicht de presentielijsten in te vullen. A Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemer bij alle contactmomenten aanwezig is. Eventueel verzuim wordt met de cursist en opdrachtgever besproken. Een te groot verzuim kan namelijk aanleiding zijn om deelname aan het examen te ontzeggen. A Indien een cursist naar mening van de instructeurs te weinig kennis en/of praktijkervaring tijdens de leergang/ cursus heeft opgedaan (mede in het kader van de veiligheid/arbo), kan hem of haar deelname aan het examen worden ontzegd. A Wanneer een cursist de leergang/cursus vroegtijdig stopt, dan dient dit schriftelijk aan VrZW te worden doorgegeven. Er vindt geen restitutie plaats van cursusgelden. A 2.08 Uitrusting Tijdens praktijklessen is het dragen van een volledig en passend voor de leergang/cursus uitruktenue met toebehoren verplicht. Per leergang/cursus (vermeld vanaf pagina 8) is aangegeven wat hier in ieder geval wordt verwacht. De opdrachtgever of cursist dient hier zelf zorg voor te dragen. Bovendien kan de cursist worden verzocht zelf materiaal/materieel mee te brengen. VrZW stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de cursist en/of opdrachtgever. A 2.09 Keuring en verzekering A VrZW gaat er van uit dat de cursist voldoet aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel, e.e.a. geregeld in de modelregeling Rechtspositie vrijwilliger bij de gemeentelijke Brandweer (bijlage 6 keuringseisen), alsmede de circulaire EB84/U879 van de Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de cursist goedgekeurd is voor aanvang van en gedurende de leergang/cursus. A De opdrachtgever wordt erop gewezen dat de cursist verzekerd moet zijn. Niet alleen voor zijn/haar functie als brandweerman/-vrouw, maar ook tegen eventuele gevolgen bij het zich begeven naar en terugkomen van een leergang/cursus voor zover deze activiteiten op de brandweerdienst betrekking hebben. A Voor zover een cursist geen dienstverband heeft met een gemeente of bedrijf dient de betrokkene zelf een ongevallenverzekering af te sluiten in geval hem/haar een ongeluk overkomt tijdens of als gevolg van het deelnemen aan de leergang/cursus. A VrZW stelt zich niet aansprakelijk voor indirecte schade, voortvloeiend uit deelname aan de leergang/cursus of als gevolg van een ongeval tijdens de leergang/cursus. A 2.10 Resultaten en certificaten/diploma s A De opdrachtgever wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van het/de resultaat/resultaten van de leergang/ cursus. De door de cursist behaalde certificaten en diploma s worden aan de opdrachtgever toegezonden. A Bij het niet afronden van een leergang blijft een toetskaart één jaar geldig vanaf de datum dat het laatste onderdeel is afgetekend. Tussentijds behaalde resultaten, die online in [mijn]nbbe zijn geregistreerd, blijven 2,5 jaar geldig. Na genoemde periodes vervallen de resultaten en zal de deelnemer de proeve van bekwaamheid in zijn geheel over moeten doen. A 2.11 Alcohol en drugs Het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of drugs is tijdens de leergang/cursus of een (her)examen verboden. De instructeur is gemachtigd in voorkomend geval de cursist uit te sluiten van deelname aan de eerdergenoemde activiteiten. Wanneer een cursist onder kennelijke invloed van alcohol en/of drugs op een leergang/ cursus verschijnt, zal deze door de instructeurs van deelname aan de leergang/cursus worden uitgesloten. Bij twijfel staat, i.v.m. de veiligheid, het recht van uitsluiting van een cursist aan de kant van de instructeurs. De opdrachtgever wordt in kennis gesteld van een dergelijk incident. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 21

22 Bijlage B Planning seizoen Leergang Manschap A eerste leerjaar Kerntaak Brandbestrijding Contacturen: 104 Klas 1 Opmerking Week 38 dinsdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 3 zaterdagen ingepland Exclusief examens Klas 2 Opmerking Week 38 donderdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 3 zaterdagen ingepland Exclusief examens Leergang Manschap A tweede leerjaar Kerntaken THV, OGS en WO Contacturen: 104 Klas 1 Opmerking Week 38 dinsdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 2 zaterdagen ingepland Exclusief examens Klas 2 Opmerking Week 38 donderdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 2 zaterdagen ingepland Exclusief examens Klas 3 Opmerking Week 38 donderdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 2 zaterdagen ingepland Exclusief examens Leergang Bevelvoerder eerste leerjaar Contacturen: 126 Klas 1 laatste les (zomer) vervolg Opmerking Week 3 dinsdag avond 19:00-22:00 Week 26 dinsdag avond 19:00-22:00 Week 35 dinsdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 4 zaterdagen ingepland Exclusief examens Leergang Bevelvoerder tweede leerjaar Contacturen: 123 Klas 1 laatste les (zomer) vervolg Opmerking Week 3 donderdag avond 19:00-22:00 Week 26 donderdag avond 19:00-22:00 Week 35 donderdag avond 19:00-22:00 Voor deze cursus zijn ook 4 zaterdagen ingepland Exclusief examens Leergang Bevelvoerder derde leerjaar Contacturen: 69 Klas 1 laatste les week 27 Week 3 woensdag avond 19:00-22:00 woensdag avond 19:00-22:00 Exclusief examens Leergang Voertuigbediener (Pompbediener) Contacturen: 45 Klas 1 Week 9 woensdag avond 19:00-22:00 Exclusief examens Leergang Gaspakdrager Contacturen: 51 Klas 1 Week 9 donderdag avond 19:00-22:00 Exclusief examens Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen Contacturen: 27 Klas 1 Week 12 woensdag avond 19:00-22:00 Exclusief examens 22 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

23 Hierlangs uitknippen s.v.p. Bijlage C Aanmeldingsformulier Opleidingsinstituut Brandweer Zaanstreek-Waterland Opsturen naar: VrZW t.a.v. Opleidingen, Postbus 150, 1500 ED Zaandam of naar: Per persoon dient een aanmeldingsformulier ingevuld te worden. Diegenen die aangemeld worden voor een leergang dienen een kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs en een kopie van hun aanstellingsbesluit aan te leveren. Deze (bij voorkeur) meesturen met het aanmeldingsformulier. Gegevens kandidaat Achternaam, voorletters Roepnaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats BSN Nbbe kandidaat-nummer Telefoon (privé) en/of 06 / Telefoon (werk) adres Vooropleiding(en) Aanmelding voor Leergang manschap Leergang manschap Leergang bevelvoerder Leergang bevelvoerder Leergang bevelvoerder Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) Leergang verkenner gevaarlijke stoffen Leergang gaspakdrager Leergang instructeur Cursus oefenleider Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid licht/zwaar (MSA1) (MSA2) (BEV1) (BEV2) (BEV3) (VBP) (VGS) (GPD) (INS) (OEF) (BRL/BRZ) Gegevens opdrachtgever Opdrachtgever Organisatie Naam Adres Postcode Telefoon Woonplaats adres Handtekening Datum Gegevens leerwerkplekbegeleider (LWPB) Naam adres Let op de diverse inschrijftermijnen. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van deze opleidingsbrochure. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 23

24 24 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

25 Hierlangs uitknippen s.v.p. Bijlage D Cursisten aanmeldingsformulier ESF voor de brandweer periode Gegevens kandidaat Achternaam: Tussenvoegsel: Voornamen (volledig): Initialen: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Geboortedatum: Burgerservicenummer (sofinr.): Adres: Nummer: Woonplaats: Postcode: Werkzaam bij: Gemeentelijke brandweer Regionale brandweer Naam werkgever: Adres: Nummer: Plaats: Postcode Aanstelling: Vrijwilliger Beroeps Naam Veiligheidsregio: Examennummer NBBE: Hoogst genoten brandweer opleiding (met diploma) Manschap A Brandwacht 1 e klas Brandmeester Manschap B Hoofdbrandwacht Officiersopleiding (Leergang BM) Brandwacht Onderbrandmeester Overig Hoogst genoten algemene opleiding (met diploma) Mavo MBO HBO of hoger Havo/VWO MBO niveau 2 Overig LBO MBO niveau 3/4 Informatie over de te volgen brandweeropleiding Opleiding: Naam opleidingsinstituut: Modulenummers: Ik ben mij bewust deel te nemen aan een scholingsproject wat mede gefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds. Met het ondertekenen van deze verklaring geef ik mijn werkgever toestemming om mijn persoonlijke gegevens (onder meer: identiteitsgegevens, contractgegevens en gegevens m.b.t. mijn scholingsresultaten) te gebruiken t.b.v. de ESF administratie en verklaar ik dat al de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. In te vullen en ondertekenen door deelnemer: Datum: Plaats: Handtekening cursist: In te vullen en ondertekenen door werkgever*: Naam werkgever: Naam ondertekenaar: Functie: Datum: Plaats: Handtekening werkgever: Let op: bij te voegen deelnemersdocumenten; Kopie ID bewijs en kopie aanstelling/contract! *) Met ondertekening verklaart werkgever dat er met bovengenoemde deelnemer een dienstverband is. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 25

26 26 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

27

28 Dit is een uitgave van Brandweer Zaanstreek-Waterland. Brandweer Zaanstreek-Waterland maakt deel uit van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Postbus ED Zaandam Telefoon (075) Internet Fotografie Jelle Brandsma Vormgeving NH Vormgevers, Zaandam April

Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7

Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7 Brandweeropleidingen Noordwest-4 2015-2017 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke informatie 4 Leergang manschap A 5 Leergang bevelvoerder 6 Leergang gaspakdrager 7 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen 8 Leergang

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2014-2015

Opleidingsaanbod 2014-2015 Opleidingsaanbod 2014-2015 Brandweer Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen 2014-2015

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving Well prepared for the heat of the moment LEERGANG MANSCHAP A OPLEIDINGSCODE: MSA 3 Opleiding Week 45 07-11-2016 t/m 11-11-2016 Module Brandbestrijding

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC Brandweeropleidingen OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING Jaarplanner 2015 RISC RISC Jaarplanner Brandweeropleidingen 2015 Week 4 19-01-2015 t/m 23-01-2015 Week 5 26-01-2015 t/m 30-01-2015 Week 6 02-02-2015

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Informatie Brandweeropleidingen Zuid Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen!

Informatie Brandweeropleidingen Zuid Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen! Informatie Brandweeropleidingen Zuid 6 2017 Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen! Pagina 1 van 56 Opleidingscatalogus 2017 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2013-2014 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst!

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Opleidingen bij de Stichting Brandweeropleidingen BOGO In deze opleidingsbrochure leest u meer over de leergangen en cursussen die worden

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 1 maart 2016 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 1 maart 2016 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE startdatum 30 januari 2014 Inleiding De opleiding tot kraamverzorgende is een door de branche erkende opleiding voor kandidaten (m/v) zonder specifieke

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

Brandweeropleidingen

Brandweeropleidingen BROCHURE 2008-2009 Brandweeropleidingen Uitgave van de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.brandweeracademie.nl Inhoud Woord vooraf

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Specialist in rijopleidingen voor brandweer en overige hulpverleningsdiensten Amsterdam- Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Brandweer Amsterdam-Amstelland BOCAS Als

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013)

Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013) Voorwaarden Cursus op maat (versie juli 2013) Aanvraag Bij een cursus op locatie zijn min. 6 en max. 12 deelnemers. Indien één of meerdere deelnemers zich afmelden waardoor het aantal beneden het minimum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014

Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Algemene voorwaarden Care Cursus Centrum per 1 juli 2014 Deze algemene voorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Care Cursus Centrum gevestigd te Laren (NH) ingeschreven bij de KvK onder

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO CHAUFFEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Kern van de opleiding overdracht aan de cursisten van een expliciete visie en een integrale benadering de fundamentele relatie tussen theorie en praktijk

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure Trainers

NBF Opleidingsbrochure Trainers NBF Opleidingsbrochure 2016 2017 Trainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2016 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Introductie niveaus 4 Opleiding NBF basisbegeleider 5 Opleiding NBF

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening () Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw instelling

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen)

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen) Aanmeldingsformulier 2014-2015 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntietoets 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Digitale Media en Creatieve Industrie september 2014 Deficiëntietoets Management & Organisatie 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid

Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Aanmeldingsformulieren Duurzame inzetbaarheid Voor aanvragen van een Loopbaanscan d.d. 11 juni 2015 1/8 Waarom een loopbaanscan? Hoe houdt u uw bedrijf flexibel en uw medewerkers gemotiveerd? Door te investeren

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur

De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De opleiding Allround Indoor Cyclinginstructeur Deze 7-daagse opleiding is ontwikkeld om een brede praktische opleiding

Nadere informatie

Opleidingsplan Manschap a

Opleidingsplan Manschap a Opleidingsplan Manschap a Herziene versie, 20 mei 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie