Opleidingsaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsaanbod 2014-2015"

Transcriptie

1 Opleidingsaanbod Brandweer Amsterdam-Amstelland Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

2 Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen Overzicht opleidingen seizoen Leergang manschap A 6 Leergang bevelvoerder 7 Leergang gaspakdrager 8 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen 9 Leergang instructeur 10 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) 11 Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) 12 Combinatieleergang chauffeur & pompbediende 13 Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) 14 Bediener redvoertuig 15 Bijscholing brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) 16 Selectietest bevelvoerders 17 Cursus oefenleider 18 Cursus ensceneren 19 Ploegbijscholing / G-RSTV training 20 Masterclass G-RSTV 21 Didactische bijscholing instructeur 22 Cursus leerwerkplekbegeleider 23 Cursus warmtebeeldcamera 24 Cursus waarnemen, observeren, beoordelen 25 Basiscursus opvang na emotionele ervaringen 26 Opfriscursus opvang na emotionele ervaringen 27 Bijlagen 28 Bijlage A - Overzicht opleidingen en aanbieders 29 Bijlage B - Aanvullende informatie 30 Bijlage C - Aanmeldingsformulier Opleidingsinstituut 31

3 Voorwoord Beste collega s, Met trots bieden wij u deze opleidingsbrochure aan. De brochure geeft een overzicht van alle brandweeropleidingen die in Noord-Holland worden georganiseerd. Voor het eerst hebben de regio s van het district Noord West 4 (NW4), te weten Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, een gezamenlijke opleidingsbrochure gemaakt. De opleidingsinstituten van onze regio s werken al jaren nauw samen, maar maken dit met deze opleidingsbrochure nu ook zichtbaar voor u. Wij zien de opleidingsbrochure als één van de vele stappen die we de komende jaren met elkaar zetten naar een intensievere samenwerking op het gebied van vakbekwaam worden binnen het district NW4. Belangrijk doel van deze samenwerking is een verhoging van de kwaliteit en kwantiteit van het opleidingsaanbod. Hierbij blijft aandacht voor de lokale post, zowel voor de beroeps als voor de vrijwilligers. We wensen u veel lees- en opleidingsplezier! Steven van de Looij Commandant Brandweer Noord Holland Noord Hilda Raasing Commandant Brandweer Brandweer Zaanstreek-Waterland Frans Schippers Commandant Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland Elie van Strien Commandant Brandweer Amsterdam Amstelland

4 1. Opleidingsseizoen In deze opleidingsbrochure leest u informatie over de leergangen en cursussen die worden aangeboden door de veiligheidsregio s in Noord-Holland: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) en Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA). Deze veiligheidsregio s hebben allen hun eigen Regionaal Opleidingsinstituut (ROI), maar bundelen hun krachten in het aanbod van voornamelijk specialistische leergangen, zodat iedereen elke gewenste leergang kan volgen tot aan officiersniveau. Het merendeel van de leergangen kan in de eigen regio worden gevolgd. Opleidingsstructuur Het uitgangspunt van de aangeboden leergangen is dat deelnemers, naast het leren op het ROI, aan de slag gaan met het werkend leren binnen het korps. De cursist heeft bij het volgen van een opleiding te maken met een docent en (meerdere) instructeurs. De docent coördineert de inhoud van de opleiding en zorgt voor informatie aan de instructeurs. De instructeurs geven de lessen. In NHN en VRK geven de docenten ook een deel van de lessen. Het contact met de opdrachtgever en de leerwerkplekbegeleiders wordt onderhouden door de trajectbegeleider. Werkend leren Het werkend leren betekent dat cursisten/deelnemers stage lopen in hun opleidingsfunctie en leerwerkplekopdrachten maken gedurende de leergang. De deelnemer wordt hierbij begeleid door een leerwerkplekbegeleider (soms ook mentor genoemd). De leerwerkplekbegeleider onderhoudt gedurende de leergang contact met de trajectbegeleider van deze leergang. Door deze manier van opleiden is de deelnemer direct inzetbaar na het behalen van zijn Proeve van bekwaamheid. Aanmelden De opdrachtgevers melden de deelnemers aan via het (digitale) aanmeldformulier van het ROI van de Veiligheidsregio waar men werkzaam is. De ROI s stemmen onderling af waar en op welk moment een leergang start. De deelnemer kan alleen aangemeld worden voor een leergang als aan alle randvoorwaarden is voldaan. Het beschikken over een leerwerkplekbegeleider is hier onderdeel van. Daarnaast dient er een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier aangeleverd te worden. Wanneer er een variant gevraagd wordt die het eigen opleidingsinstituut niet organiseert wordt er in overleg met de opdrachtgever gekeken naar een alternatief. Roosters De meeste leergangen kunnen zowel in de avonduren als overdag worden gevolgd, of in een combinatie van avond- en dagopleiding. Dit is afhankelijk van de leergang en de regio waarin de leergang gevolgd wordt. De meeste leergangen vinden plaats in de avonduren van uur tot uur. Binnen bepaalde leergangen vinden er ook lesmomenten op zaterdag plaats. Enkele leergangen worden geheel op zaterdag georganiseerd. In bijlage A is opgenomen welke leergangen en varianten de regio s aanbieden. Voltijd- of dagopleiding Op aanvraag en bij voldoende deelnemers kan er ook een voltijd/ dagopleiding voor een leergang georganiseerd worden. Voor alle leergangen geldt dat ze alleen doorgaan bij voldoende deelnemers (uit de vier regio s). De samenstelling van de groep en de locatie wordt door de ROI s onderling afgestemd. 4 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

5 Annuleren Elke regio heeft eigen leveringsvoorwaarden waarin annulering geregeld is. In algemene zin betekent annuleren lang voordat een cursus start geen kosten, maar hoe korter op de begindatum hoe hoger de annuleringskosten zullen zijn. Opleidingstarieven Voor de tarieven van de diverse leergangen kun je contact opnemen met het betreffende opleidingsinstituut. Groep vol? Als een groep van een leergang vol is, dan koppelt het ROI dit terug aan de opdrachtgever. Er wordt dan geprobeerd deelnemers bij een andere groep van deze leergang te plaatsen. Lukt dit niet, dan worden deelnemers op de wachtlijst geplaatst. Aanmelden voor vervolg leerjaren Deelnemers die aangemeld zijn voor het eerste jaar van Manschap A (kerntaak brand) of Bevelvoerder, hoeven niet meer aangemeld te worden voor de vervolgleerjaren. Een aanmelding wordt beschouwd als een aanmelding voor de gehele leergang. Om tijdig in te kunnen spelen op de opleidingsbehoefte moeten aanmeldingen minimaal zes weken voor aanvang van een leergang bij het ROI aangeleverd zijn. Dit geldt alleen voor leergangen waar een startdatum voor is vastgesteld. Veel gebruikte afkortingen BAA Brandweer Amsterdam Amstelland BOCAS IFV NHN NW4 OGS ROI THV VRK VrZW WO Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam Amstelland Schiphol Instituut Fysieke Veiligheid Brandweer Noord-Holland Noord Brandweer District Noordwest (BAA, NHN, VRK, ZWL) Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Regionaal OpleidingsInstituut Technische Hulpverlening Veiligheidsregio Kennemerland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Waterongevallen In bijlage B van deze brochure is aanvullende informatie over de leergangen en cursussen opgenomen. Aanmelden en vragen? Voor vragen die betrekking hebben op de opleidingsbrochure kun je contact opnemen met je ROI. - Veiligheidsregio Kennemerland: - Brandweer Amsterdam-Amstelland: - Veiligheidsregio Noord Holland Noord: - Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: Maatwerk en interregionale afstemming Heeft u belangstelling voor andere opleidingen dan aangeboden in deze brochure? Maak dit dan aan ons kenbaar. Wij bekijken of we invulling kunnen geven aan die opleidingsbehoefte. Dit kan door middel van het alsnog aanbieden van een opleiding bij voldoende inschrijvingen, maar ook door afstemming met de opleidingsinstituten van omliggende regio s. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 5

6 Leergang manschap A Algemeen De leergang manschap A is een functiegerichte basisopleiding voor brandweerpersoneel. De totale leergang manschap A richt zich op de taakgebieden die elke manschap op de standaard bepakte tankautospuit moet beheersen, namelijk: - brandbestrijding; - technische hulpverlening; - ongeval bestrijding gevaarlijke stoffen; - assistentie bij waterongevallen. Het eerste cursusjaar richt zich op het kerntaak brand en behandelt de volgende onderwerpen: - brand en brandontwikkeling; - materiaal en materieel voor het repressief optreden; - blusprincipes en blusstoffen; - brandbestrijding (inzet en gevaren); - persoonlijke bescherming (middelen, maatregelen, adembescherming); - levensreddende handelingen (volgens het Landelijk Protocol Levensreddend Handelen door de Brandweer (LPLHB). Het tweede cursusjaar richt zich op de taakgebieden Technische Hulpverlening (THV), Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) en assistentie bij Waterongevallen (WO). Het cursusjaar behandelt de volgende onderwerpen: - oriëntatie op hulpverlening; - optreden bij verkeersongevallen; - hulpverleningsgereedschappen en -materialen; - gevaarlijke stoffen; - procedure OGS; - chemicaliënpak; - optreden bij OGS; - ondersteuning bij waterongevallen. Startend repressief brandweerpersoneel. Proeve van bekwaamheid Het examen van het onderdeel brandbestrijding (het eerste leerjaar) in de opleiding manschap A bestaat uit één theorie- en één praktijkexamen. Tijdens het praktijkexamen worden alle onderwerpen tijdens een brandinzet geëxamineerd in een oefencentrum, op een functiegerichte en geïntegreerde wijze. Hierbij zijn de cursisten lid van een blusploeg. De docent of een instructeur tekent de basisvaardigheden al tijdens de cursus af in een toetskaart. Een volledig afgetekende toetskaart geldt als voorwaarde om deel te nemen aan het praktijkexamen. Daarnaast moet een voldoende worden behaald op het theorie-examen. Voor de onderdelen THV, OGS en WO in de leergang manschap A worden twee theorie- en twee praktijkexamens afgenomen. Vóór deze praktijkexamens dient het praktijkexamen brandbestrijding met een voldoende te zijn afgelegd en moeten de onderdelen THV en OGS op de toetskaart afgetekend zijn. Toelatingseisen - minimumleeftijd 18 jaar; - VMBO werk- en denkniveau; - een aanstellingskeuring; - niet baard dragend; - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam. Het aantal contacturen voor de leergang is 208. Varianten - BAA organiseert zowel de avondvariant als de zaterdag- en de voltijdvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN organiseert zowel de avond- als de zaterdagvariant. De zaterdagvariant start in januari en duurt een jaar. De avondvariant start in september en in januari en duurt twee jaar; - VRK organiseert een avondvariant waarin ook een aantal zaterdagen is opgenomen; - VrZW organiseert zowel de avond- als de zaterdagvariant. De avond variant start in oktober en duurt twee jaar. De zaterdagvariant start in januari en duurt een jaar. Bijzonderheden Tijdens de leergang speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke deelnemer moet daarom de beschikking hebben over een leerwerkplekbegeleider(mentor) uit het korps. Daarnaast dient het korps voldoende gelegenheid te bieden voor het werkend leren. Van de deelnemer wordt een proactieve werkhouding en een behoorlijke mate van zelfstandigheid verwacht. De cursist dient zelf te zorgen voor een volledig uitruktenue. Tijdens de leergang heeft de docent/ trajectbegeleider periodiek contact met de leerwerkplekbegeleider of ploegchef van het korps, over de vorderingen van de cursist. Een aanmelding voor het eerste leerjaar van de leergang manschap A leidt automatisch tot een aanmelding voor het tweede leerjaar van de leergang manschap A. 6 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

7 Leergang bevelvoerder Algemeen De driejarige opleiding bevelvoerder is de nieuwe functiegerichte opleiding voor de aankomende (repressieve) bevelvoerder. Tijdens de opleiding speelt het werkend leren een belangrijke rol. Elke cursist krijgt een leerwerkplekbegeleider binnen het korps toegewezen, die de cursist begeleidt bij leeropdrachten binnen het korps. De totale opleiding bevelvoerder richt zich op de taakgebieden van de basisbrandweerzorg vanuit het bevelvoerderperspectief, namelijk: - brandbestrijding; - basis technische hulpverlening (THV); - basis ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS); - assistentie bij waterongevallen (WO). Cursusduur De avondvariant duurt twee en een half tot drie jaar. Bij de dagopleiding is de inhoud gelijk, maar is de cursusduur beperkt tot circa een jaar. De gecombineerde avond- zaterdagvariant duurt twee jaar en de volledige zaterdagvariant duurt ongeveer een jaar. De leergang is functiegericht, waarbij het werk van de bevelvoerder als basis is genomen. De leergang is opgedeeld in en aantal fases: de inzetfase (bestaande uit de uitruk en verkenning), de afbouwfase en de nazorgfase. Verder wordt er gekeken naar speciale incidentsoorten. De wijze waarop en de volgorde waarin dit binnen de leergang wordt ingevuld, verschilt per opleidingsinstituut. Manschappen die de potentie en ambitie hebben om bevelvoerder te worden. Examen Voor het afronden van de leergang dient de cursist de volgende onderdelen met goed gevolg af te leggen: - online examen Uitruk en Verkenning; - online examen Inzet; - online examen Afbouw en Nazorg en Speciale incidenten; - virtueel examen THV; - virtueel examen OGS; - praktijkexamen brandbestrijding. Toelatingseisen De eisen verschillen per regio, veel voorkomende worden hier onder genoemd: - proactieve werkhouding en zelfwerkzaam; - het is wenselijk dat de cursist over MBO 4 werk- en denkniveau beschikt; - het verdient de voorkeur om de kandidaten een assessment Beslissen onder tijdsdruk te laten doen bij de Politie-academie; - in het bezit van het diploma brandwacht 1 e klasse of Manschap A. Neem voor aanvullende informatie contact op met je ROI. Het aantal contacturen voor de leergang is 318. Varianten - BAA kan zowel de avondvariant als de zaterdag-, als de voltijd variant aanbieden. Dit hangt af van de inschrijvingen. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt ook bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN organiseert een avondvariant, een zaterdagvariant en een avond/zaterdagvariant. De avondvariant start in september en duurt twee jaar en vier maanden. De avond/zaterdagvariant start in mei duurt twee jaar. De zaterdagvariant start in januari 2016 en duurt een jaar; - VRK organiseert een avondvariant waarin ook een aantal zaterdagen is opgenomen; - VrZW organiseert een avond/zaterdagvariant. Hierin is ook een aantal zaterdagen opgenomen. De avondvariant start in januari en duurt twee jaar en twee maanden. Bijzonderheden - van de cursist wordt een proactieve werkhouding en behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid verwacht; - de cursist dient de beschikking te hebben over ademluchtapparatuur. De beschikbaarheid is afhankelijk van de afspraken die hier binnen de regio over gemaakt zijn; - tussentijdse instroom in een lopende opleiding is niet mogelijk; - het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding; - het korps dient voldoende gelegenheid te bieden voor dit werkend leren; - elke cursist dient een leerwerkplekbegeleider te hebben die de cursist begeleidt bij leeropdrachten; - voor de start van de opleiding spreken de instructeurs en mentoren elkaar over onder andere rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen; - voor de start van de leergang vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 7

8 Leergang gaspakdrager De leergang gaspakdrager gaat zowel theoretisch als praktisch in op specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het bewegen en werken in een gaspak. De leergang richt zich op drie kerntaken: Uitruk en Verkenning, Inzet en Nazorg. De gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen. Hierbij gelden vaste procedures. Brandweerpersoneel dat in het korps de specialistische functie van gaspakdrager gaat uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie examen en een praktijkexamen. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht eerste klasse of Manschap A. Het aantal contacturen voor de leergang is 51. Varianten VrZW organiseert zowel een avond- als een zaterdagvariant. De dagvariant duurt twee maanden, de avondvariant vier maanden. De start van de leergang en de keuze voor een dag- of avondvariant wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. De leergang start alleen bij voldoende aanmeldingen: minimaal acht deelnemers en maximaal twaalf deelnemers per groep. 8 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

9 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen De leergang verkenner gevaarlijke stoffen gaat zowel theoretisch als praktisch in op de specifieke vaardigheden die nodig zijn bij het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de meetplanleider en/of de adviseur gevaarlijke stoffen. Dit geschiedt met behulp van diverse meetinstrumenten, zoals meetbuisjes en RA-meters. Brandweerpersoneel dat in het korps de specialistische functie van verkenner gevaarlijke stoffen gaat uitoefenen. Proeve van bekwaamheid De leergang sluit af met een online theorie-examen en een praktijkexamen. Toelatingseisen - proactieve werkhouding en zelfwerkzaamheid; - in het bezit van het diploma brandwacht eerste klasse of Manschap A. Aanvang Bij voldoende aanmeldingen (minimaal acht, maximaal tien deelnemers per groep). Het aantal contacturen voor de leergang is 27. Varianten VrZW organiseert zowel een avond- als een zaterdagvariant. De dagvariant duurt een maand, de avondvariant duurt twee maanden. De start van de leergang en de keuze voor dag- of avondvariant wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 9

10 Leergang instructeur Het brandweeronderwijs is vernieuwd. Niet meer alleen het vakbekwaam worden is belangrijk (opleiden en examinering), maar ook het vakbekwaam blijven (bijscholen en oefenen). Dit is een integraal systeem waarin de instructeur een belangrijke rol speelt. De essentie van het nieuwe brandweeronderwijs is dat het niet meer ranggericht, maar functie/takenpakket- en competentiegericht is, waarbij de instructeur coachend optreedt. Dit vraagt om instructeurs die goed kunnen schakelen tussen theorie en praktijk. Tijdens de leergang wordt bij de aspirant instructeur creatief en activerend onderwijs gestimuleerd. Dit maakt dat de instructeur na het behalen van het diploma in staat is om het vernieuwde duale brandweeronderwijs uit te voeren en te regisseren. Naast de theorie besteden docenten veel aandacht aan de koppeling met de praktijk. Dit gebeurt door middel van praktijklessen, waarbij het accent ligt op praktische toepasbaarheid en realistische haalbaarheid. Proeve van bekwaamheid Theorie: gesloten vragentoets. Praktijk: verzorgen van een theorieles (30 minuten + 10 minuten verdiepingsgesprek) en het verzorgen van een praktijkles (30 minuten + 10 minuten verdiepingsgesprek). Het aantal contacturen voor de leergang is 98. Varianten - BAA organiseert de avond-, zaterdag- en de voltijdvariant. De start van de leergangen en de daaraan gekoppelde duur en locatie van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN organiseert de avondvariant. De avondvariant start in oktober en in januari en duurt een jaar. De deelnemer moet beschikken over een actieve werkhouding. Hij/zij moet zich gedurende de opleiding zelfstandig voorbereiden op de bijeenkomsten, relevante leerstof voor en na de bijeenkomsten bestuderen en leerwerkopdrachten op de werkplek uitvoeren. Dit alles ter voorbereiding op (onderdelen van) de proeve van bekwaamheid. Op de werkplek wordt de deelnemer begeleid door een collega in de rol van leerwerkplekbegeleider. - brandweerpersoneel dat minimaal in het bezit is van een manschap A diploma en dat zich wil scholen tot instructeur; - personeel van andere hulpverleningsdiensten dat niet in het bezit zijn van een manschap A diploma (GHOR of Politie). 10 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

11 Cursus brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) Sinds 1 juli 2007 moet elke brandweerchauffeur die op een melding van de alarmcentrale rijdt, in het bezit zijn van het diploma brandweerchauffeur. De opleidingen voor brandweerchauffeur zijn nog niet herschreven naar een functiegerichte opleiding, maar bieden wij wel aan. De uitvoering van de opleiding ligt in handen van opleidingsinstituut BOCAS of van een gespecialiseerde rijschool uit de eigen regio. De cursus brandweerchauffeur theorie besteed aandacht aan: - verkeerswetgeving voor de brandweerchauffeur; - regelgeving, vrijstellingen en verantwoordelijkheden bij rijden met optische- en geluidssignalen; - verkeersinzicht, verkeersongevallen, rijden in gesloten verband en bijzondere omstandigheden met het voertuig. Brandweermensen die vanuit hun functie binnen het korps gaan optreden als chauffeur. Toelatingseisen Een cursist moet het rijbewijs C bezitten en aangemeld zijn voor een opleiding tot Manschap A of in het bezit zijn van dat diploma. Het aantal contacturen voor de leergang is 50. Varianten - BAA biedt deze cursus aan. De cursus is opgebouwd uit vier theorieavonden, twee praktijkdagen en een theorie-examen. Het praktijk onderdeel bestaat uit één lesdag voertuigbeheersing (maximaal tien personen) en één lesdag rijden op de openbare weg (maximaal twee personen). De start van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN biedt deze opleiding ook aan, waarbij de theorie in de avonduren plaatsvindt, aangevuld met drie praktijk momenten op de dag. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 11

12 Leergang voertuigbediener (onderdeel pompbediener) In deze leergang leer je de TS te bedienen. Niet het rijden, maar het werken met de pomp en het leveren van water staat centraal. Onderwerpen zijn de verschillende vormen van waterwinning, statische en dynamische drukken, waterlevering bij hoge en lage druk, drukverliezen, verhelpen storingen, aanjaagverband, etc. Medewerkers die gaan optreden als chauffeur van een tankautospuit. Proeve van bekwaamheid Voor theorie en praktijk bestaat er een landelijk vastgesteld examen. Toelatingseisen Minimaal kennis van het brandweervak, bij voorkeur manschap A. Het aantal contacturen voor de leergang is 45. Varianten - BAA organiseert een avondvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN organiseert een avondvariant. De leergang start in september en in februari en duurt vier maanden; - VRK organiseert een avondvariant waarin ook een aantal zaterdagen is opgenomen; - VrZW organiseert een avondvariant. De leergang start in oktober en in april en duurt vier maanden. 12 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

13 Combinatieleergang chauffeur & pompbediende Deze voltijdsvariant is een combinatie van twee leergangen: chauffeur voor het rijgedeelte en voertuigbediener voor het pompgedeelte. BAA biedt deze variant aan voor de beroepschauffeurs van brandweerkorpsen. Zie voor de verdere inhoud de genoemde leergangen. Beroepsmedewerkers die gaan optreden als chauffeur van een tankautospuit (maar de opleiding kan ook door vrijwilligers worden gevolgd natuurlijk). Variant BAA organiseert de voltijdvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). De combinatieleergang vindt doorgaans vier weken lang vier dagen per week plaats. Bijzonderheden Deze combinatieleergang is duurder dan de twee afzonderlijke leergangen. De reden is dat het hier om bijna individueel onderwijs gaat. Proeve van bekwaamheid Voor de afzonderlijke leergangen zijn er landelijke theorie en praktijkexamens. Toelatingseisen Minimaal kennis van het brandweervak, bij voorkeur manschap A. En in het bezit van een rijbewijs C. Het aantal contacturen voor de leergang is 128. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 13

14 Leergang voertuigbediener (bediener hulpverleningsvoertuig) Deze leergang richt zich op het bedienen van een hulpverleningsvoertuig (HV). De cursist leert te werken met de kraan, lier en aggregaat. Ook het werken met de inventaris maakt deel uit van de leergang. De cursist wordt specialist op het HV-voertuig. Bij het werken met de inventaris gaat het om het zware HV-gereedschap, maar ook om hefkussens, stempels, stut en schoormateriaal, verlichting, etcetera. Medewerkers die gaan optreden als chauffeur van een HV-voertuig. Proeve van bekwaamheid Aan het eind van de leergang vindt er een toetsmoment plaats aan de hand van een landelijk vastgestelde toetskaart. Degene die de toets afneemt is door een ROI aangewezen. Toelatingseisen In het bezit van het diploma Manschap A. Contact uren Het aantal contacturen voor de leergang is 25. Varianten - BAA organiseert een avondvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - NHN organiseert een avondvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - VRK organiseert een avondvariant waarin ook een aantal zaterdagen is opgenomen; - VrZW organiseert een avondvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). 14 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

15 Leergang voertuigbediener (bediener redvoertuig) Er zijn twee type redvoertuigen: de autoladder en de hoogwerker. De bediener van het redvoertuig is verantwoordelijk voor het veilig en effectief opstellen van het redvoertuig. Hij of zij bedient het redvoertuig bij het uitvoeren van een redding, het inzetten van een torenstraal of bij het inzetten van een afhijsing. Bij storing in het hydraulisch of elektrisch systeem kan hij of zij met gebruikmaking van de noodbediening het voertuig bedienen. De redvoertuig bediener is een functie uit het landelijk functiehuis brandweer. Voor deze functie is een diploma vereist. De toetsing voeren de regio s zelf uit. Deze toetsmomenten worden dan ook verricht door een beoordelaar die de toets in opdracht van de veiligheidsregio afneemt en is opgeleid en gecertificeerd door het IFV (voorheen Nbbe). Cursisten worden opgeleid door het eigen korps. Hierbij besteedt het korps tijdens de interne opleiding voldoende aandacht aan de toetscriteria van de toetskaart. Brandweermensen die vanuit het eigen korps zijn opgeleid voor de functie van bedienaar redvoertuig en hiervoor getoetst moeten worden. Toelatingseisen - de kandidaat beschikt minimaal over het diploma Manschap A; - indien de kandidaat tijdens de toets gaat optreden als chauffeur (dus in bezit is van het rijbewijs C en het diploma chauffeur) dient hij/zij deze te tonen aan de toetskaartbeoordelaar voorafgaand aan het toetsmoment. Het aantal contacturen voor de leergang is 20. Varianten Alle vier regio s organiseren zowel de avond-, zaterdag- en voltijdvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). Bijzonderheden - het toetsmoment mag niet worden afgenomen op een object waar geoefend is; - het minimale aantal deelnemers per toetsmoment is twee; - er mag geen relatie zijn tussen de toetskaartbeoordelaar en kandidaten; - de kandidaten hoeven in principe nog geen chauffeur te zijn. Indien dit niet het geval is, regelt het korps een chauffeur. Toets De toets wordt in de vorm van een inzet afgenomen. Hierbij doen twee kandidaten samen twee inzetten op een voor hen onbekende inzetlocatie, onder begeleiding van een bevelvoerder. Eén kandidaat bedient het voertuig vanuit de hoofdbedienplaats. De andere kandidaat bedient de nevenbedienplaats. Na afloop van de inzet wisselen de kandidaten van plaats. De toetskaartbeoordelaar bereidt twee scenario s voor de inzetten voor. In overleg met de korpsen organiseert het ROI een toetsmoment. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 15

16 Bijscholing brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) In deze bijscholing wordt aandacht besteed aan Wet- en regelgeving (RVV 1990, WVV 1994), de brancherichtlijn (2003), de richtlijn Optische en geluidsignalen (2009) en Incidentmanagement. Daarnaast gaan cursisten rijden op de openbare weg, beoordelen zij rijgedrag in bijzonder omstandigheden, rijden zij met prio (alleen voor BAA) of in een simulator. Het programma kan aangevuld worden met baanverrichtingen en met een kantelsimulator. Brandweermensen die vanuit hun functie binnen het korps al optreden als chauffeur. Toelatingseisen Cursisten moeten al in het bezit zijn van het diploma brandweerchauffeur en een geldig rijbewijs C. Minimum aantal deelnemers - indien de nadruk ligt op voertuigbeheersing: minimaal zes maximaal tien deelnemers; - indien de nadruk ligt op verkeersdeelneming en weggedrag: maximaal twee deelnemers. Het aantal contacturen voor de leergang is acht. Varianten - BAA, NHN en VrZW organiseren zowel de avondvariant als de zaterdagvariant. De start van de activiteit en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). 16 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

17 Selectietest bevelvoerders Algemeen Een bevelvoerder speelt een cruciale rol binnen de brandweer. In de repressieve organisatie is hij de eerst leidinggevende die bij een incident ter plaatse komt. Samen met zijn team zijn de keuzes die hij maakt van grote invloed op het verloop van de incidentbestrijding. Of iemand geschikt is als bevelvoerder is afhankelijk van een groot aantal factoren. Niet al deze factoren zijn altijd duidelijk inzichtelijk, maar een aantal wel. Naast observaties en ervaringen met de bevelvoerder in spé die zijn opgedaan in zijn of haar periode als Manschap, bestaat er ook de mogelijkheid om een selectietest af te laten nemen. Beslissen onder tijdsdruk In deze selectietest worden de kandidaten getoetst op de landelijke competenties die bevelvoerders dienen te bezitten. Met deze test is het mogelijk om de bevelvoerders regiobreed op uniforme wijze en conform de juiste, landelijk bepaalde, competenties te testen. Binnen het korps vindt nog wel, zoals gebruikelijk, een voorselectie plaats, op basis van ervaringen met een korpslid. Na deze selectie kan het korpslid, indien geschikt bevonden, worden aangemeld bij het ROI voor de selectietest. De selectietest bestaat de volgende onderdelen: - interview (1,5 uur); - in-basket (1 uur en 15 minuten); - praktijkproef bevelvoerder (1 uur); - invullen persoonlijkheidsvragenlijsten (1 uur); - cognitieve capaciteitentest (CCP) (optioneel) (2 uur). Een cognitieve capaciteitentest is een test waarmee het intellectuele vermogen en de denkcapaciteit van een persoon kan worden gemeten. De totale testtijd exclusief de CCP bedraagt vier uur en 45 minuten (SBEV2). Inclusief de CPP is dit zes uur en 45 minuten (SBEV1). Manschappen die de potentie en ambitie hebben om bevelvoerder te worden. Competenties De deelnemers aan de selectietest worden getest en beoordeeld op de volgende landelijke competenties die voor de functie Bevelvoerder van toepassing zijn: - analyseren; - oordelen; - resultaatgericht; - plannen, organiseren en coördineren; - taakgericht leiderschap; - onafhankelijk; - stressbestendigheid/beslissen onder tijdsdruk; - mondeling communiceren. Rapportage De rapportage van de testuitkomsten kan zowel MBO3 als MBO4 niveau bevatten. Dit verschilt per regio. Locatie De dichtstbijzijnde locatie waar de selectietesten worden afgenomen, is de Politieacademie in Amsterdam, aan de Donauweg 3, 1042 AR in Amsterdam. Bijzonderheden - de selectietest is (nog) niet verplicht voor deelname aan de Leergang bevelvoerder; - de rapportage van de resultaten van de selectietest wordt vertrouwelijk behandeld; - de datum waarop de selectietest wordt afgenomen, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald; - De veiligheidsregio s hebben ieder eigen regels omtrent de selectie van nieuwe bevelvoerders. Informeer hierover bij je eigen ROI. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 17

18 Cursus oefenleider De cursus oefenleider richt zich op het voorbereiden, leiden, uitvoeren en evalueren van basisoefeningen op basis van de Leidraad Oefenen. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: - basiskennis van de Leidraad Oefenen (oefenkaarten en soorten oefeningen); - het vertalen van oefenkaarten naar effectieve en elementaire oefeningen; - het voorbereiden van een oefening; - het geven van een briefing bij een oefening; - het begeleiden van de uitvoering van een elementaire-, basis- en eindoefening; - het nabespreken en evalueren van een elementaire-, basis- en eindoefening; - het uitwisselen van ervaringen en ideeën met betrekking tot oefeningen. Brandweermensen die bij elementaire- en basisoefeningen als oefenleider willen functioneren in hun korps. Proeve van bekwaamheid Na het volgen van alle dagdelen van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname. Toelatingseisen De cursist is minimaal in het bezit van een diploma brandwacht 1 e klasse of manschap A. Varianten - BAA organiseert de avond-, zaterdag- en voltijdvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - VrZW organiseert de avondvariant. De start van de leergangen, die vier avonden beslaat, wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s); - In NHN wordt de cursus Oefenleider op dit moment herzien. Voor informatie kan contact op worden genomen met: Het aantal contacturen voor de leergang is Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

19 Cursus Ensceneren Tijdens deze cursus worden de elementaire ensceneringstechnieken voor brandsimulatie, HV en kleine OGS incidenten aangeleerd. Deze cursus bestaat uit: - een theoriegedeelte over het ensceneren; - het interactief opbouwen van een realistische enscenering (brand, HV, OGS), binnen de gestelde tijdslimieten; - het zelf verrichten van eenvoudig onderhoud. De cursus is praktisch ingesteld. Een gedeelte theoretische onderbouwing is echter noodzakelijk. Tijdens de cursus dienen de cursisten gebruik te maken van hun eigen ensceneringsmaterialen. Brandweermensen die betrokken zijn bij het organiseren van oefeningen. Toelatingseisen Minimaal in het bezit van een diploma brandwacht 1 e klasse of manschap A. Het aantal contacturen voor de leergang is acht. Variant NHN organiseert een avondvariant. Deze start in maart en oktober (2015) en duurt twee avonden. VrZW organiseert de cursus in overleg met de opdrachtgever. Bijzonderheden De maximale groepsgrootte bestaat uit 16 personen. Het minimale aantal cursisten om een cursusgroep te starten is acht. Proeve van bekwaamheid Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat van deelname. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 19

20 Ploegbijscholing / G-RSTV training Deze bijscholing bevat theorie en praktijklessen over het G-RSTVmodel. In twee dagen tijd wordt een theoretische basis gelegd en vinden praktijkdemonstraties en inzetoefeningen plaats. Het eerste gedeelte gaat in theorie in op de onderdelen van het model G-RSTV, de vijf fases van brand en de drie brandregimes. In de houtgestookte brandverloopcontainer vindt de koppeling met de praktijk plaats en wordt de ontwikkeling van brand zichtbaar. Rookgassen worden tot ontbranding gebracht (roll-over). Het tweede gedeelte start met de deurprocedure. Daarnaast staat straalpijpvoering hier centraal. In de nozzlecontainer ervaren deelnemers het effect van water in een ontstoken propaangaswolk. Het juist toepassen van kegelhoek, spuithoek, debiet en lage en hoge druk worden zichtbaar. branduitbreidingen bij openen van een deur. Bij de oefening staat toepassing van juiste straalpijptechniek en interpretatie van het G-RSTV-model bij een realistische inzet centraal. Blusploeg (zes personen) met enige brandervaring. In ieder geval gediplomeerd manschap A. Het aantal contacturen voor de leergang is 16. Variant BAA organiseert zowel de avondvariant als de zaterdagvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). In het derde gedeelte volgen inzetten in de houtgestookte container (warme deurprocedure/rookgaskoeling) en inzetten in het oefengebouw van BOCAS. Zwaartepunten liggen in verborgen brandhaarden in ventilatieschachten/systeemplafonds en in plotselinge 20 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

21 Masterclass G-RSTV Tijdens deze masterclass wordt de cursist gestimuleerd om door middel van beeldcasussen theoretisch de koppeling te maken tussen het G-RSTV model, de vijf fases van brand en de drie brandregimes. Dit alles ter voorbereiding van de praktische koppeling in de containers van BOCAS en andere oefenlocaties in Nederland. Niet alleen wat en hoe, maar ook weten waarom je iets doet. Dat is de kern van deze masterclass. Samen met gelijkgestemden zoeken naar mogelijkheden om de theorie te kunnen koppelen aan de praktijk. Door middel van veel praktische inzetten en bondige terugkoppeling van zeer ervaren instructeurs, leert de cursist het proces van brand in te zien. Deze interactieve masterclass gaat zowel theoretisch als praktisch dieper in op; - brandfysica; - brandregimes; - brandontwikkeling; - brandverloop; - straalpijpvoering; - G-RSTV. Brandweermensen die zich verder willen verdiepen in het G-RSTV-model en die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in brandontwikkeling, brandverloop en bestrijding. Kennis van de (basis) ploegbijscholing G-RSTV is wel noodzakelijk. Toelatingseisen - diploma manschap A; - medische goedkeuring; - recent geoefend in ademlucht dragen. Deze masterclass duurt vier dagen (36 uur - 13 uur theorie, 23 uur praktijk). BAA organiseert ook een avondvariant en een zaterdagvariant. De start van de leergangen en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 21

22 Didactische bijscholing instructeur De cursist leert in deze bijscholing gebruik te maken van veel verschillende methoden om les te geven. Hoe krijgt een instructeur een groep van weerstand naar leerstand? Voorbeelden zijn actieve werkvormen, leren op inzicht, dialoog met cursisten, leren gebruik te maken van de kwaliteiten van de cursisten. Kortom, op een andere manier lesgeven. Bijzonderheden De bijscholing bestaat uit twee aaneengesloten dagen interactieve theorielessen met de koppeling naar de praktijk en twee losse dagen waarbij de deelnemer het geleerde in de praktijk brengt. Locatie BOCAS of indien gewenst op locatie. Instructeurs van alle hulpverleningsdiensten die in het bezit zijn van een instructeursdiploma en ervaring hebben in het geven van instructie. Toelatingseisen In het bezit van een instructeursdiploma en ervaren in het geven van instructie. Het aantal contacturen voor de leergang is 32. Variant BAA organiseert een zaterdag variant. De start van de activiteit en de daaraan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). 22 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

23 Cursus leerwerkplekbegeleider Een cruciale rol binnen het duale leersysteem is weggelegd voor de leerwerkplekbegeleider. Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om een correcte wijze de medewerker te begeleiden. De cursist heeft inzicht in het duale onderwijs en kent de taken van de betreffende actoren. Hij/zij heeft kennis van de leergang en de proeve van bekwaamheid van de te begeleiden medewerker. Daarnaast besteed een groot deel van de cursus aandacht aan rol bewustzijn: Wat is mijn rol als leerwerkplekbegeleider in het leerproces van vakbekwaam worden? Verdieping in coaching, feedback geven en leren-leren zijn onderdelen die veelvuldig aan bod komen. Medewerkers van de verschillende hulpverleningsdiensten die de rol van leerwerkplekbegeleider willen vervullen. Toelatingseisen Bij voorkeur heeft de leerwerkplekbegeleider ervaring in de functie waar hij leerwerkplekbegeleider voor is. Een leerwerkplekbegeleider voor een aspirant Manschap is zelf minimaal als Manschap actief binnen het korps. Het aantal contacturen voor de leergang is 16. Variant BAA organiseert een zaterdag variant. De start van de activiteit en de daar aan gekoppelde duur van de leergang wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 23

24 Cursus warmtebeeldcamera De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: - techniek van de warmtebeeldcamera (WBC); - toepassingsmogelijkheden en (on)mogelijkheden van de WBC; - veiligheidsaspecten van het werken met de WBC; - verkenning- en zoekmethoden met de WBC. De cursus bestaat uit één dagdeel op locatie, met een theoretische en praktische insteek. Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat van deelname. Korpsleden die in het korps met de WBC dienen te werken. Dit geldt niet alleen voor het repressief optreden, maar ook voor het oefenen. Het aantal contacturen voor deze leergang is drie. Variant NHN organiseert een avondvariant. De start van de activiteit wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever(s). 24 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

25 Cursus waarnemen, observeren, beoordelen De kunst van het oefenen bij de brandweer is om er iets van te leren. Om dit te bereiken is een goede observatie en terugkoppeling van de oefenprestaties van essentieel belang. In deze cursus komen de onderwerpen waarnemen/observeren en het objectief beoordelen van deze observaties aan bod. Bij deze cursus ligt de nadruk op het leren door doen. De doelgroep voor deze cursus is: - oefenleiders; - waarnemers; - mentoren. Het aantal contacturen voor de leergang is acht. Variant NHN organiseert een avondvariant. De start van de activiteit wordt in overleg met de opdrachtgever(s) bepaald. Bijzonderheden In NHN wordt de cursus waarnemen, observeren en beoordelen op dit moment herzien. Voor informatie kan contact op worden genomen met Proeve van bekwaamheid Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat van deelname. Hiervoor dient men wel alle dagdelen gevolgd te hebben. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 25

26 Basiscursus opvang na emotionele ervaringen De basiscursus richt zich op het bewust worden en herkennen van emotionele problemen na het ervaren van traumatische en emotioneel belastende gebeurtenissen binnen het brandweerberoep. De cursus richt zich op onder andere de volgende onderwerpen: - klachten, symptomen en problemen na emotionele ervaringen; - stadia en symptomen van het verwerken van schokkende ervaringen; - signalen en herkenning van het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS); - voeren van opvang gesprekken (rollenspel); - tips en valkuilen bij het voeren van individuele gesprekken; - groepsopvang in de eigen werksituatie. Bevelvoerders, of functionarissen die een rol spelen binnen de bedrijfsopvangteams. Proeve van bekwaamheid Na het volgen van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat van deelname. Het aantal contacturen voor de leergang is 24. Variant NHN biedt deze cursus aan. In overleg met de opdrachtgevers worden de lesdata vastgesteld. De drie keer twee aaneengesloten dagdelen vinden plaats op doordeweekse dagen. De aanvangstijd is uur. 26 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

27 Opfriscursus opvang na emotionele ervaringen De opfriscursus richt zich op een korte herhaling van een aantal onderwerpen uit de basiscursus. Opgedane ervaringen met de eventuele knelpunten die daarbij zijn tegengekomen worden besproken. Daarnaast wordt naar keuze aandacht besteed aan: - de start van een groepsgesprek; - het omgaan met weerstand; - een rollenspel (eventueel naar aanleiding van een eigen casus); - een zelf aan te geven onderwerp. De cursus is bedoeld voor personen die al enige tijd geleden de basiscursus opvang na emotionele ervaringen hebben gevolgd. Het aantal contacturen voor de leergang is acht. Variant NHN organiseert deze opfriscursus. In overleg met de opdrachtgevers worden de lesdata vastgesteld. De twee aaneengesloten dagdelen vinden plaats op doordeweekse dagen. De aanvangstijd is uur. Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 27

28 Bijlagen 28 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

29 Bijlage A Overzicht opleidingen en aanbieders seizoen Module Activiteit BAA NHN VRK VrZW MSA Leergang Manschap A x x x x BEV Leergang Bevelvoerder x x x x GPD Leergang gaspakdrager x VGS Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen x INS Leergang Instructeur x x BRL/BRZ Brandweerchauffeur rijvaardigheid licht/zwaar x x VBP Leergang Voertuigbediener (onderdeel pompbediener) x x x x C&P Combinatieleergang chauffeur & pompbediende x VBH Leergang voertuigbediener (bediener HV-voertuig) x x x x TRV Bediener Redvoertuig x x x x SBV Selectietest bevelvoerders x x x x OEF Cursus oefenleider x x x ENS Cursus Ensceneren x x PBG Ploegbijscholing / GRSTV training x MCG Masterclass G-RSTV x BBR Bijscholing brandweerchauffeur rijvaardigheid (licht/zwaar) x x x DBI Didactische bijscholing instructeur x CLB Cursus leerwerkplekbegeleider x CWC Cursus Warmtebeeldcamera x CWF Cursus Waarnemen, observeren, beoordelen x COE Cursus Opvang na emotionele ervaringen x OCO Opfriscursus Opvang na emotionele ervaringen x Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4 29

30 Bijlage B Aanvullende informatie Presentie Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij aanwezig is bij de lessen. Bij regelmatig verzuim volgt een gesprek met de trajectbegeleider en de leerwerkplekbegeleider en worden er door de trajectbegeleider vervolgafspraken gemaakt. Het niet opgaan voor een examen behoort tot de mogelijkheden. Ook wanneer een deelnemer (naar aanleiding van de bevindingen van de docent en/of instructeurs) te weinig voortgang heeft geboekt tijdens de leergang en/of gedrag vertoont dat niet past bij de beroepshouding van een brandweermens, wordt de opdrachtgever hierover ingelicht. Dit kan betekenen dat het ROI de deelnemer afraadt om aan het examen deel te nemen. Na afloop van ieder taakgebied of een leergang wordt een presentielijst aan de opdrachtgevers toegezonden. Medische keuring Voorafgaand aan de aanmelding voor een leergang dient de deel nemer te voldoen aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel, zoals bij wet bepaald is (PPMO) of digitaal geregistreerd. De keuring is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat dit ook goedkeuring voor het dragen van een ademluchtmasker inhoudt. Verzekering De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feit dat de door hen ingeschreven deelnemers verzekerd dienen te zijn. Niet alleen voor de uitoefening van zijn/haar repressieve functie, maar ook tegen eventuele situaties vóór, tijdens, na of als gevolg van het deelnemen aan de leergang, voor zover deze activiteiten op de brandweerdienst betrekking hebben. Indien een deelnemer geen dienstverband heeft bij een betrokken opdrachtgever, dient de deelnemer zelf een ongevallenverzekering af te sluiten. Persoonlijke bescherming Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig goedgekeurd uitruktenue verplicht. Bovendien is het voor het deelnemen aan de leergang Manschap A noodzakelijk dat elke deelnemer voor taakgebied Technische Hulpverlening beschikt over een goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen. Voor het taakgebied Brandbestrijding is adembeschermingsapparatuur nodig. De wijze waarop dit georganiseerd wordt verschilt per regio. Het is niet toegestaan om gedurende de leergang een baard te dragen, omdat dit een goede werking van de ademlucht verhinderd. Organisatie examens Het algemene examenreglement en de eventueel aanvullende examenreglementen liggen ter inzage bij het ROI. Elk taakgebied binnen een Proeve van bekwaamheid wordt afzonderlijk geëxamineerd. De docent toetst de formatieve toetsen met behulp van toetskaarten. Het IFV examineert de online toetsen en praktijksimulaties. Het ROI organiseert deze examens. Geldigheid examen De leergangen bestaan uit verschillende proeve-onderdelen (voorheen examens). Indien een proeve-onderdeel met goed gevolg is afgerond, blijft deze twee jaar geldig. Hierbij is de datum van het eerst behaalde proeve-onderdeel leidend. Niet op alle leergangen is deze maximale geldigheid van toepassing. Dit is conform de eisen die het IFV stelt. Aanmelden voor (her)examens De deelnemers aan een leergang worden door het ROI aangemeld en opgeroepen voor de examens. Dit geldt tevens voor het eerste herexamen. Voor een volgend herexamen moet er eerst een opdracht worden verstrekt door de opdrachtgever. Deelnemers die voor een tweede herexamen in aanmerking komen, dienen hiervoor te worden aangemeld door de opdrachtgever. Het ROI neemt hierover contact op met de opdrachtgever. Resultaten en certificaten/diploma s De opdrachtgevers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de geboekte resultaten. De uiteindelijk behaalde certificaten en/of diploma s worden aan de opdrachtgevers toegezonden. Binnen VrZW wordt de informatie ook via Veiligheidspaspoort verstuurd. In NHN en bij BAA worden certificaten en diploma s vastgelegd in het Vakbekwaamheidsmanagementsysteem AG5. 30 Opleidingsaanbod Brandweerleergangen en -cursussen Noordwest 4

Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7

Inhoud. Voorwoord 3. Belangrijke informatie 4. Leergang manschap A 5. Leergang bevelvoerder 6. Leergang gaspakdrager 7 Brandweeropleidingen Noordwest-4 2015-2017 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke informatie 4 Leergang manschap A 5 Leergang bevelvoerder 6 Leergang gaspakdrager 7 Leergang verkenner gevaarlijke stoffen 8 Leergang

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2013-2014

Opleidingsaanbod 2013-2014 Opleidingsaanbod 2013-2014 Brandweerleergangen en -cursussen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Voorwoord 3 1 Opleidingsseizoen 2013-2014 4 2 Overzicht opleidingen en tarieven seizoen 2013-2014

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs

Bevelvoerder Handleiding voor docenten en instructeurs Bevelvoerder Handleiding voor docenten en Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout.

Jan Scheurwater. Songül Serindag Bureauhoofd. Coördinator. Administratieve 078 6203469. Leergang Bevelvoerder (Interim) Wendy Arkenbout. Marco Boulogne Jan Scheurwater Songül Serindag Bureauhoofd Administratieve 078 6203469 Leergang Bevelvoerder (Interim) Ondersteuning 078 6203463 078 6203465 André Poelmans 078 6203461 Immanuel Warsen 078

Nadere informatie

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider

Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Bevelvoerder Handleiding Leerwerkplekbegeleider Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g

B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Specialist in rijopleidingen voor brandweer en overige hulpverleningsdiensten Amsterdam- Amstelland B e h u l p z a a m D e s k u n d i g D a a d k r a c h t i g Brandweer Amsterdam-Amstelland BOCAS Als

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Bedrijfsbrandweer

Nadere informatie

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst!

Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Brochure 2015/2016 Brandweeronderwijs met het oog op de toekomst! Opleidingen bij de Stichting Brandweeropleidingen BOGO In deze opleidingsbrochure leest u meer over de leergangen en cursussen die worden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement ff. Functie voertuigbediener Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub ff Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie voertuigbediener werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment

BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving. Well prepared for the heat of the moment BRANDWEEROPLEIDINGEN Op basis van open inschrijving Well prepared for the heat of the moment LEERGANG MANSCHAP A OPLEIDINGSCODE: MSA 3 Opleiding Week 45 07-11-2016 t/m 11-11-2016 Module Brandbestrijding

Nadere informatie

NB: Dit voorstel is op 28 augustus 2008 besproken in het overleg van de pilotregio s. De uitkomsten van dit overleg zijn in de notitie verwerkt.

NB: Dit voorstel is op 28 augustus 2008 besproken in het overleg van de pilotregio s. De uitkomsten van dit overleg zijn in de notitie verwerkt. Herziening Leerwerkplekopdrachten Manschap a Aanleiding voor de herziening In de pilot die in vier regio s (Den Haag, Zuid-Holland-Zuid, Zuid-Oost Noord-Brabant en Twente) is uitgevoerd naar het werkend

Nadere informatie

Informatie Brandweeropleidingen Zuid Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen!

Informatie Brandweeropleidingen Zuid Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen! Informatie Brandweeropleidingen Zuid 6 2017 Alles wat je wilt weten als je in een van de Zuid 6-regio s een brandweeropleiding wilt gaan volgen! Pagina 1 van 56 Opleidingscatalogus 2017 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek

Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Oefening Doel Specialisme Specialistische brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b en bevelvoerder Frequentie: korpsspecifiek Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief een inzet uit bij een

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER

PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER PORTFOLIO FUNCTIE BEVELVOERDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Woningbrandbestrijding. Oefening

Woningbrandbestrijding. Oefening Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg: manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A

Elementaire oefening. Oefenkaart 102B 202C 302C. Verkenning met adembeschermende. Opdracht A Elementaire oefening Oefenkaart 102B 202C 302C Verkenning met adembeschermende middelen Opdracht A Draaiboek : 102B-DB02 Datum : 13-12-2007 Locatie : Jacobswoude Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud...

Nadere informatie

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

Sterk in maatwerk. Amsterdam-Amstelland. Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Sterk in maatwerk Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig BOCAS Brandweer Amsterdam-Amstelland 2 Jaarlijks trainen honderden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners bij BOCAS. Het opleidingscentrum

Nadere informatie

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1

Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid. Instructeur. Versie 0.1 Beschrijving op hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Instructeur Versie 0.1 Inleiding In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de proeve van bekwaamheid Instructeur, voorheen

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Kynologisch Gedragstherapeut

Kynologisch Gedragstherapeut Departementen Agro- en Biotechniek Industriële en Biowetenschappen Campus Geel cursus Kynologisch Instructeur & Kynologisch Gedragstherapeut empen - 2 - Cursus Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT KWALIFICATIEPROFIEL VOOR DOCENT werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 4 oktober 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC

Brandweeropleidingen. Jaarplanner 2015 OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING RISC Brandweeropleidingen OP B A S I S VA N O PEN INSCH R IJVING Jaarplanner 2015 RISC RISC Jaarplanner Brandweeropleidingen 2015 Week 4 19-01-2015 t/m 23-01-2015 Week 5 26-01-2015 t/m 30-01-2015 Week 6 02-02-2015

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt.

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus. waarbij een gevaarlijke stof vrijkomt. Verkeersongeval waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen Oefening Doel Beginsituatie Samenstelling oefenstaf Mogelijke opdrachten Hulpmiddelen Specifieke aandachtspunten voor veiligheid en milieu Specifieke

Nadere informatie

woensdag 12 januari 2011

woensdag 12 januari 2011 woensdag 12 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 12-01-11 Doetinchem 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

woensdag 19 januari 2011

woensdag 19 januari 2011 woensdag 19 januari 2011 Datum Cursus plaats Begin Eind lesblok hoofdstuk leerstof Onderwerp wo 19-01-11 Apeldoorn 19:30 22:30 algemeen OR 1 en 2 Oriëntatie op de functie en opleiding van Bevelvoerder

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Voertuigbediener

Opleidingsplan leergang Voertuigbediener Opleidingsplan leergang Voertuigbediener 11 december 2008 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen

3.1 Fase 1: Takenpakket en competentieniveau vaststellen. Afbeelding 3.1 Takenpakket en competentieniveau vaststellen 3. Oefensystematiek De systematiek van deze Leidraad Oefenen is gebaseerd op een periodieke oefencyclus (zie hoofdstuk 2), die uit zeven fasen bestaat. De uitkomsten van de laatste fase vormen de input

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR CHAUFFEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Opleidingsplan Manschap a

Opleidingsplan Manschap a Opleidingsplan Manschap a Herziene versie, 20 mei 2010 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

Brandweeropleidingen

Brandweeropleidingen BROCHURE 2008-2009 Brandweeropleidingen Uitgave van de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.brandweeracademie.nl Inhoud Woord vooraf

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand

Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Elementaire oefening Oefenkaart 103C Tactieken en technieken toepassen bij brand Opdracht A-E-F Draaiboek : 103C-DB02 Datum : 21-12-2011 Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Inhoud... 2 Vooraf...

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding Ploeg; manschappen, manschap b(optioneel) en bevelvoerder Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

1e druk, 4e oplage, februari Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ISBN:

1e druk, 4e oplage, februari Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ISBN: Chauffeur Tekstboek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Woningbrand bestrijding. Oefening

Woningbrand bestrijding. Oefening Woningbrand bestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig

Nadere informatie

JAARVERSLAG BOCAS 2011

JAARVERSLAG BOCAS 2011 JAARVERSLAG BOCAS 2011 MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BOCAS Jaarlijks worden bij het BOCAS (Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam-Amstelland Schiphol) duizenden brandweerlieden en bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MANSCHAP A werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 6 september 2007 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

DE OPLEIDING VOOR VRACHTAUTO INSTRUCTEURS

DE OPLEIDING VOOR VRACHTAUTO INSTRUCTEURS DE OPLEIDING VOOR VRACHTAUTO INSTRUCTEURS VRACHTAUTO RIJINSTRUCTEUR WORDEN? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb je een passie voor vrachtauto s en vind je het heerlijk om jouw kennis en ervaring

Nadere informatie

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan:

Manschap Bedrijfsbrandweer. Overzicht lesplan: Overzicht lesplan: Lesdag 1, dagdeel 1 Introductie, uitleg programma, structuur, leerwerkplek opdrachten, toetskaart en examens. Theorie industriële brandbestrijding: Wet- en regelgeving Soorten industrie

Nadere informatie

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie :

Elementaire oefening. Opdracht A en B. Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Elementaire oefening Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren Opdracht A en B Draaiboek : 101A-DB02 Datum : Locatie : Inhoud Elementaire oefening... 1 Oefenkaart 101A Risico s bij brand signaleren...

Nadere informatie

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming

Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Opleiding Instructeur BHV Blended Learning Brand/Ontruiming Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening () Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw instelling

Nadere informatie

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening. Versie 1.0, mei 2011

Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening. Versie 1.0, mei 2011 Opleidingsplan Bedrijfsbrandweer manschap optionele richting technische hulpverlening Versie 1.0, mei 2011 Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang Bedrijfsbrandweer manschap optionele

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO CHAUFFEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem

Opleidingsplan leergang Chauffeur. (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem (werkzaam bij de brandweer) 21 januari 2010 (eindversie) Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord Voor u ligt het opleidingsplan voor de leergang

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015

Nieuws. van de Brandweeracademie. Examens bedrijfsbrandweer. In dit nummer: juli 2015 Nieuws van de Brandweeracademie juli 2015 In dit nummer: Examens bedrijfsbrandweer Nieuwe afspraken rondom de inzet van experts Implementatie herontwerp examinering Nieuwe regeling voor benoeming toezichthouders

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER

PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER PORTFOLIO FUNCTIE GASPAKDRAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus

Beperkt OGS Manschappen en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Ongeval met gevaarlijke stoffen bij stationaire Oefening Doel Basisbrandweerzorg Beperkt OGS en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 1 keer per oefencyclus Algemeen doel De ploeg voert veilig en effectief

Nadere informatie

DE OPLEIDING VOOR MOTOR INSTRUCTEURS

DE OPLEIDING VOOR MOTOR INSTRUCTEURS DE OPLEIDING VOOR MOTOR INSTRUCTEURS MOTOR RIJINSTRUCTEUR WORDEN? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Heb je een passie voor motorrijden en vind je het heerlijk om rijles te geven in de buitenlucht

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement n. Functie manschap A Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub n Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Opleiding Testleider PPMO IFV Brandweeracademie HAN SENECA

Opleiding Testleider PPMO IFV Brandweeracademie HAN SENECA Opleiding Testleider PPMO IFV Brandweeracademie HAN SENECA Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@ifv.nl 1 1. Inleiding... 3 2. PPMO... 4 3. Opleidingsbehoefte...

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC

Klasse xxx Manschappen / Ploeg: Brandweer ABWC Klasse xxx Manschappen 111 + 112 / 113 +114 Ploeg: Brandweer ABWC -10 2 6 8-10 2 6 8 K G Algemeen TICHTIG Communicatie e manschap 1. kan opdrachten van de bevelvoerder correct interpreteren. e manschap

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal

VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal VAARDIGHEIDSTOETS 2016 Provinciaal DATUM: 19 maart 2016 PLAATS: Heemskerk KLASSE: Hoofdklasse ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE Voorwoord Provinciaal Coördinatoren Vaardigheidstoetsen Beste brandweervrienden

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <<gemeente>>, <<periode>>

Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer. <<gemeente>>, <<periode>> Beleidsplan opleiden en oefenen brandweer , NHN-model beleidsplan gemeentelijk BOOB 2008Pagina 1 van 32 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening

Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Oefening Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen Oefening Doel Basisbrandweerzorg Brandbestrijding en bevelvoerder (ploeg) Frequentie: minimaal 2 keer een oefenkaart uit serie 500 per oefencyclus

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het

BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het BIJLAGE A (categorie A) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJINSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D, E, T en het herintrederstraject (betreffende examens volgens

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie