De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken"

Transcriptie

1 De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken Hoorn, oktober 0 Ton Evenwel

2

3 I Nhoud Inleiding De website De alumni nader bekeken De sectoren nader bekeken Toekomstplannen

4 I nleiding Eind 99 heeft de toenmalige Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen in samenwerking met enkele afgestudeerden een vereniging opgericht voor haar alumni: de VAPO (Vereniging van Amsterdamse en ). De VAPO had als doel de band tussen de faculteit en haar alumni te versterken en de onderlinge contacten te verbeteren. Hiertoe organiseerde de VAPO verschillende activiteiten waaronder nieuwsbrieven, symposia, borrels, bedrijvendagen, scriptieprijs - voor haar leden en studenten van de faculteit. Aanvankelijk was er vanuit de alumni grote belangstelling voor de VAPO. De bijeenkomsten werden druk bezocht, zowel door de leden als door studenten en medewerkers van de faculteit. De vereniging voorzag duidelijk in een wederzijdse behoefte. Op het hoogtepunt van haar bestaan telde de VAPO 85 leden. Vanaf 000 werd deze belangstelling met name van de zijde van de alumni duidelijk minder. De vereniging werd kleiner en de bijeenkomsten werden nauwelijks meer bezocht. Ondanks verwoede pogingen van het toenmalige bestuur om de vereniging nieuw leven in te blazen lukte het niet om activiteiten te ontwikkelen waar voldoende alumni op afkwamen. De vereniging werd zieltogend en uiteindelijk in 003 opgeheven. Het onderwijsinstituut POW was genoodzaakt haar alumnibeleid in een nieuwe vorm te gieten; het was duidelijk dat de aloude verenigingsstructuur niet meer voldeed. Na een aantal gesprekken met oud-bestuursleden werd besloten de alumnicontacten vorm te geven middels een interactieve website. Een aantal uitgangspunten werd geformuleerd en Arjan Sas medewerker ICT/FMG - werd verzocht om de website te ontwerpen in nauwe samenspraak met het Onderwijsbureau. Gekozen werd voor Microsoft Office SharePoint Server: webgebaseerde software, waarbij het relatief eenvoudig is om een intranet op te zetten, waarbinnen leden kunnen samenwerken en communiceren. Het programma leek uitstekend te voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Arjan Sas droeg zorg voor het ontwerp, de hosting en was de administrator van de site. Het Onderwijsbureau droeg zorg voor de redactionele invulling. Het hart van de site wordt gevormd door SharePoint met menu-items als: Ledenbestand, Actueel, Agenda, Vraag en aanbod, Testimonials, Externe links en Forum. De startpagina met Over deze site en Contact vormt een soort schil en is gemaakt met Macromedia Contribute 3. Deze, met de later bijgevoegde pagina s Ontwikkelingen POW en Documenten, zijn geplaatst op de server van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) met een link naar de Share- Point Server en v.v. Al snel bleek het redactionele onderhoud voor het Onderwijsbureau te tijdrovend. Ton Evenwel alumnus en ex-hoofd Bureau Onderwijs en studentzaken POW was na zijn pensionering bereid de site verder uit te bouwen en redactioneel vorm te geven en na vertrek van Arjan Sas tevens als webmaster en administrator te fungeren. Na een aantal verhuizingen is de site nu ondergebracht bij Surfgroepen en geheel Nederlandstalig geworden. De site is te vinden op: en is openbaar. Alumni kunnen op verzoek (aanmeldingsformulier op de site) een inlogaccount verkrijgen van de administrator (Ton Evenwel), waarna zij gebruik kunnen maken van alle interactieve mogelijkheden: berichten en oproepen plaatsen, hun gegevens wijzigen, een discussie starten op het Forum, en met de overige leden (voor buitenstaanders zijn de adressen verborgen) en de besloten pagina Intern welke uitsluitend toegankelijk is voor geregistreerde leden. Hoewel slechts weinig leden gebruikmaken van deze mogelijkheden, voorziet de site duidelijk in een behoefte. De webmaster ontvangt regelmatig enthousiaste berichten. Sinds 008 ontvangen alle geregistreerde leden tevens wekelijks de Nieuwsbrief Alumni POWL, gemaakt met MS Publisher. In deze Nieuwsbrief worden alle in de afgelopen week - nieuw op de site geplaatste items vermeld, met een link naar desbetreffende pagina. Uit de reacties blijkt dat

5 vooral deze Nieuwsbrief zeer gewaardeerd wordt. In een bijlage treft u een voorbeeld van een Nieuwsbrief aan. Op 0 juni 00 heeft de Afdelingsvoorzitter de Alumni Adviesraad ingesteld voor de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde. De raad bestaat uit tien alumni die afkomstig zijn van verschillende afstudeerrichtingen en op uiteenlopende terreinen werkzaam zijn. De raad komt twee keer per jaar bijeen. De eerste vergadering is gehouden op 4 juni 00. De Alumniraad geeft advies aan de besturen van het College en de Graduate School of Child Development and Education over: ontwikkelingen met betrekking tot opvoeding en onderwijs in wetenschap en samenleving, inrichting en uitvoering van onderwijs van het instituut en van het onderwijs waarbij het instituut is betrokken mogelijke nieuwe projecten de afstemming van onderwijs en werkervaring ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de interactie tussen universiteit (opleiding en onderzoek) en arbeidsorganisaties de positionering van het instituut binnen en buiten de UvA. Onderwerpen kunnen zowel inhoudelijk als strategisch van aard zijn. Naast Website en Nieuwsbrief organiseert de afdeling x per jaar een Alumnimiddag, waar alumni geïnformeerd worden over de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken binnen de vakgebieden. Succesvol en voor herhaling vatbaar was een bijeenkomst van alumni en studenten, waar deze laatste middels speeddating door alumni werden geïnformeerd over de ontwikkelingen/problemen in de werkvelden. In de hiernavolgende hoofdstukken zal verder ingegaan worden op de Website en de aldaar geregistreerde alumni.

6 D e website Op de Alumni website POW treft u de volgende items aan: Overzicht leden. Op dit moment - oktober 0 - telt de site 55 geregistreerde alumni van Pedagogische wetenschappen(357), Onderwijskunde (56) en Andragologie (). Deze laatste opleiding is na de opheffing van de zelfstandige studierichting een aantal jaren een afstudeerrichting van Pedagogische wetenschappen geweest. Inmiddels heeft deze opleiding haar eigen AUV alumnikring Andragologie UvA Actueel en Agenda. Hier worden alle voor alumni relevante mededelingen geplaatst en belangrijke bijeenkomsten lezingen, symposia, congressen, tentoonstellingen, etc. Vraag en aanbod. Hier staan vooral relevante vacatures, maar ook oproepen van en voor alumni Testimonials. Een aantal alumni heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hier hun testimonium te plaatsen Externe links. Hier is een groot aantal links ondergebracht naar instellingen en diensten die van belang kunnen zijn voor alumni en de instellingen waar alumni werkzaam zijn. Dit item is eveneens van belang voor studenten op zoek naar stagemogelijkheden Forum. Hier kunnen stellingen gedeponeerd en discussies gestart worden. Helaas wordt door de leden van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Ontwikkelingen binnen POW. Hier treffen de alumni diverse berichten aan m.b.t. ontwikkelingen binnen het onderwijs en onderzoek, hoogleraarsbenoemingen, reportages van belangrijke gebeurtenissen, e.d. Documenten. Hier worden boekbesprekingen door een alumnus geplaatst, artikelen, oraties, e.d. Alumni hebben voorts nog de mogelijkheid om via Contact te reageren of contact op te nemen met de opleidingen, een Enquête in te vullen waarin zij hun studie-ervaringen kunnen evalueren en een handleiding te raadplegen over het gebruik van de site. In het hiernavolgende deel zullen wij de alumni nader bekijken: Waar werken zij In welke functies

7 D e alumni nader bekeken Op de site staan 55 afgestudeerden in Pedagogische wetenschappen, Onderwijskunde en Andragologie geregistreerd. De meesten van hen hebben het doctoraal of het master examen afgelegd en een achttal het bachelor examen. In de navolgende tabellen worden voor de sectoren waarin de alumni werkzaam zijn de volgende afkortingen gebruikt: Niet: Niet (meer) werkzaam/werkzoekend Ow: Onderwijs/onderwijsbegeleiding / onderwijsondersteuning Div: Divers Eig: Eigen praktijk Ortho: Orthopedagogische praktijk O&T: Opleiding en Training Han: Gehandicaptenzorg (G)GGZ: (Geestelijke) gezondheidszorg K.op: Kinderopvang Media: Media J.zorg: Jeugdzorg Overh: Overheid O&C: Organisatie en consultancy Oz: Onderzoek OOS: Opvoedingsondersteuning

8 De pedagogen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=357 Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Bachelor 5 7,0% Grondslagen ,0% Gezinsleer 5 3 3,% OOS ,5% Ortho ,5% Forensische ,% Soc. Peda ,3% Children s R 0,6% Vrij ,8% Totaal Totaal % 7 7,6 85 3,8 8 7,8 7 7,6 0,6 0,6 3 6,4 48 3,4 4 3,9 0, ,7 6,7 6, 5 4, 357 De onderwijskundigen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=56 B en M: Beleid en management/beleid en bestuur; IOO: Inrichting van onderwijs en opleiding Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Alg. Owk Totaal B en M IOO Vrij 0 Bachelor Totaal Totaal % 4, ,5 0 6,4 3 8,3 6 0,3,3 7 4,5 0 6,4 8 5, 0,6 7 7,3% 54 34,6% 57 36,5% 7 0,9% 0,6% 56

9 De andragologen zijn werkzaam in de volgende sectoren; N= Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Onbekend Org.kunde 5 Shv Volw.edu Vr. leren Totaal Totaal % 3 5 8, ,3 8,3 3 5 Alle alumni zijn werkzaam in de volgende sectoren; N=55 Afstudeerr. Sectoren Niet Ow Div Eig. Ortho O&T Han (G)GZ K.op Media J.zorg Overh O&C Oz OOS Totaal Totaal Totaal % 5,9 33 7,4 8, 0,4 3,6 4,4 0,,7 0,8 9,5,5 3,6 5,7 3,0 De belangrijkste werkgever voor alumni van Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde is overduidelijk de sector onderwijs, incl. de onderwijsbegeleiding en ondersteuning; 33% van de alumni is in dit werkveld werkzaam. In de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg en Jeugdzorg is in totaal ca. 0% van de alumni werkzaam. In deze sectoren vindt ca. 7% van de pedagogen werk. Ruim 8% van de alumni heeft een eigen praktijk of oefent zelfstandig (zzp) hun beroep uit. De pedagogen en onderwijskundigen ontlopen elkaar hierbij niet veel. Vaan de andragogen is 5% werkzaam in een eigen praktijk, maar hun aandeel in het alumnibestand is slechts gering.

10 D e sectoren nader bekeken In de tabellen kunnen wij zien in welke sectoren de alumni werkzaam zijn. Hier ziet u een overzicht van de diverse functies die in de verschillende sectoren door de alumni worden bekleed. Sector Onderwijs Andragogen Opleidingsmanager ROC; leerkracht basisonderwijs; docent Verloskunde academie Leerkracht basis onderwijs; directeur basisonderwijs; intern begeleider; ambulant begeleider; projectleider ROC; docent ROC; beleidsmedewerker ROC; opleidingsmanager ROC; onderwijskundige ROC; adviseur land. orgaan beroepsonderwijs; voorzitter centrale directie school voor v.o.; regiomanager besturenorganisatie; onderwijskundig medewerker hogeschool; docent hogeschool; hoofd onderwijsbeleid en strategie hogeschool; coördinator hogeschool; opleidingsadviseur universiteit/ hogeschool; projectleider diversiteit hogeschool; projectleider Pabo; management Pabo; inspecteur; universitair docent; coördinator onderwijsvernieuwing universiteit; studieadviseur universiteit; projectmanager universiteit; onderwijscoördinator universiteit; projectmedewerker studievoorlichting universiteit; medewerker coördinatie opleidingen UMC; onderwijsadviseur adviesbureau; teacher trainer in Beijing; projectleider QANU; educatief medewerker jeugd bibliotheek; onderwijsmanager hogeschool; adviseur landelijk orgaan beroepsonderwijs horeca, toerisme en voeding Leerkracht basisonderwijs; directeur basisschool; intern begeleider; docent NT; onderwijsbegeleider OBD; orthopedagoog OBD; coördinator speciaal onderwijs; onderwijsadviseur OBD; orthopedagoge speciaal onderwijs; docent v.o.; zorgcoördinator v.o.; leerlingbegeleider educatieve dienstverlening; onderwijsadviseur leerlingzorg; docent hogeschool; manager hogeschool; lector en lid kenniskring gedragsproblemen; onderwijskundige land. expertisebureau; senior projectmanager Delft TopTech; hoogleraar; studieadviseur universiteit; stagecoördinator universiteit; universitair docent; hoofd onderwijsadministratie universiteit; medewerker schrijfdans; coördinator meerkansenbeleid; onderwijskundige; beleidsmedewerker onderwijs gemeente Sector Jeugdzorg Gezinsvoogd; manager; (ortho)pedagoog; gedragskundige; behandelcoördinator; gedragswetenschapper; pedagogisch medewerker; ambulant medewerker; GZ-Psycholoog; beleidsmedewerker; Raadsonderzoeker Kinderbescherming; coördinator; kwaliteitsfunctionaris; stafmedewerker; trainer; Sector Divers Andragogen Verzuimadviseur Consultancybureau Importeur Portugese wijnen; student; administratief medewerkster; bouwbedrijf; content ontwikkelaar; zorgcoördinator; office manager groothandel; vice voorzitter/politiek secretaris jonge socialisten; project manager World Press Photo

11 Systeemontwikkelaar Postbank; lactatiedeskundige; student; manager zorgverzekeraar; productiecoördinator kerkgemeenschap; hotelier; manager klassieke orkesten; receptioniste; regiomanager MKB; bestuursmedewerker; IT-projectmanager; adviseur verzekerden en werk; tennisleraar; loopbaanbegeleider Nieuwkomers; beeldend kunstenaar; verpleegkundige; medewerker Schrijfdans ; ergotherapeut revalidatiecentrum; hoofdredacteur Folia en Havanna; zwemdocent; verkoopster; communicatiemedewerker Meldpunt Kinderporno op internet; adviseur ruimtelijke ontwikkeling; applicatiebeheerder Sector Eigen praktijk Andragogen Agogisch bureau conflictbemiddeling; trainings- en narratieve praktijk; coaching Bureau communicatie en tekstadvies; organisatieadvies; bureau informatieontwerp en architectuur; (interim)management en advies; training en coaching bij veranderingsprocessen; directeur/eigenaar Savant Learning Partners; Information design & Information architecture Veranderingsprocessen; pedagogisch adviesbureau; psychotherapeutisch adviesbureau; organisatieadviesbureau; orthopedagogisch adviesbureau; orthopedagogische praktijk voor autisme; reïntegratie adviesbureau; consultancy bureau; guide in career and life design; onderzoeksbureau pedofilie; cursussen opvoedingsondersteuning; adviesbureau seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen Sector Gehandicaptenzorg Teamcoördinator; begeleidster; groepsbegeleider; orthopedagoog/gedragskundige; communicatiemedewerkster; activiteitenbegeleider; thuis- en gezinsondersteuning; behandelcoördinator Sector (Geestelijke) Gezondheidszorg Andragogen Hier is een andragoog werkzaam als Hoofd opleider Psychotherapie in een psychiatrisch ziekenhuis in Ierland Regiomanager GGD; orthopedagoge ver. Spierziekten; beleidsmedewerker; therapeut; ouderbegeleider; GZ-Psycholoog; orthopedagoog; sociaalpsychiatrisch verpleegkundige; pedagogisch medewerker; therapeutische groepsleiding; behandelcoördinator/hoofd behandeling; kwaliteitsadviseur; coördinator activiteitencentrum; werkervaringsplek; sociotherapeut Sector Orthopedagogische praktijk Orthopedagoog/gedragskundige in particuliere praktijk

12 Sector kinderopvang Groepsleidster; adviseur; locatiehoofd; pedagogisch medewerkster; (ortho)pedagoog Sector Opvoedingsondersteuning Manager Brede scholen St. Kansweb Orthopedagoge; gezinscoach; gezinsbegeleidster ; medewerker jeugd- en opvoedhulp; manager; innovatiemedewerker Sector Media Hoofd educatie Ned. Inst. Beeld en geluid; specialistisch bibliothecaris Programmamaakster Teleacnot; productmanager uitgeverij Sector Onderzoek Promovenda; (hoofd) onderzoeksondersteuning; postdoc Promovenda; onderzoeker lokaal jeugd- en onderwijsbeleid; onderzoeker lerarenopleiding; onderzoeker onderzoeks- en adviesbureau; onderzoeksmedewerker universiteit/hogeschool; postdoc Sector Opleiding & Training Andragogen Opleidingsadviseur Opleidingsadviseur; trainer; manager opleidingen; directeur O&T; opleidingscoördinator; ontwerper opleidingsprogramma s; manager HRD Trainer; opleidingsadviseur; Sector Organisatie & Consultancy Andragogen Senior adviseur, programmamanager; organisatieadviseur Organisatieadviseur; senior/medior/junior consultant; coach; learning consultant Organisatieadviseur; communicatieadviseur; directeur O&C Sector Overheid Adviseur Ministerie OCW; projectleider stadsdeel; hoofd financiële zaken Ministerie; beleidsmedewerker gemeente; sportraad; policy advisor Curaçao; stafmedewerker Onderwijsraad

13 Beleidsmedewerker welzijn en onderwijs gemeente; gedragskundige ministerie van Justitie; coördinator maatschappelijke ontwikkelingen gemeente; beleidsmedewerker ministerie van Justitie; projectmanagement gemeente Sector Niet Hier zitten de werkzoekenden, gepensioneerden en niet-werkzamen. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het merendeel van de alumni werkzaam is in een functie die aansluit op de opleiding en waarvoor een universitaire opleiding noodzakelijk of gewenst is.

14 T Oekomstplannen Om de band van de alumni met hun opleidingen verder te verstevigen zal dit jaar aandacht besteed worden aan de volgende punten: Verder uitbouwen van de website voor alumni. Het streven is erop gericht om aan het eind van 0 ca. 600 geregistreerde leden te hebben. Daartoe zullen alle afstuderenden rond de diploma-uitreikingen door de webmaster benaderd worden met het verzoek om lid te worden en zal het Onderwijsbureau onder de studenten en onder de afstuderenden in het bijzonder de alumnikring onder de aandacht brengen. Voorts zal door de webmaster regelmatig schoolbank.nl bezocht worden om die afgestudeerden te benaderen die wel op schoolbank.nl staan, doch nog niet op de site Alumni-POW. Continuering van de wekelijkse Nieuwsbrief Enquête uitzetten onder de leden. Onderzocht zal worden of en in hoeverre de site in een behoefte voorziet en beantwoordt aan zijn doel: bevorderen onderlinge band en band met opleiding. Gevraagd zal worden naar suggesties voor verbetering. Bevorderen van minimaal één jaarlijkse POW-alumnidag (thematisch en ontmoeting) Voorstellen ontwikkelen om contacten tussen studenten en alumni te bevorderen. Gedacht kan worden aan: bezoek aan instellingen, lezingen door alumni; bijdragen aan het onderwijs van alumni e.d. December 0 stopt Surfgroepen met het onderbrengen van de zgn. Teamsites. Dit betekent dat de Alumnisite opnieuw zal moeten verhuizen, met alle problemen van dien (migratie; omzetten gegevens, e.d.). Als mogelijk alternatief kan de groep: Alumni Pedagogiek en Onderwijskunde Universiteit van Amsterdam op LinkedIn verder uitgebouwd worden. Alumni kunnen zich daar registreren en hun gegevens bijhouden. Het belangrijkste accent in de communicatie naar de alumni zal dan op de Nieuwsbrief komen te liggen. Te overwegen valt ook om naar het voorbeeld van de Alumnikring Andragologie een AUValumnikring op te richten, die tal van activiteiten kan organiseren, waaronder collegereeksen, symposia, discussiebijeenkomsten, e.d. Dit vraagt wel een actieve inbreng van een groep enthousiaste alumni. Afhankelijk van de uitkomsten van de te houden enquête zal de afdeling medio 0 hierover een besluit moeten nemen.

De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken

De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken De alumni van Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen nader bekeken Hoorn, 9 februari 2007 Ton Evenwel I Nhoud Inleiding De website De alumni nader bekeken De sectoren nader bekeken Toekomstplannen

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Voorlichting Master Onderwijskunde

Voorlichting Master Onderwijskunde faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen 14-11-2017 1 Voorlichting Master Onderwijskunde 2 Introductie Wie ben ik? Wie zijn jullie? Bachelor pedagogiek/onderwijskunde? AOLB? Werkveld? SPO-schakelprogramma?

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Graduate School of Child Development and Education Opvoedingsondersteuning

Graduate School of Child Development and Education Opvoedingsondersteuning Graduate School of Child Development and Education Opvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische Wetenschappen Socrates, ongeveer 2500 jaar geleden: Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Bestuurskunde. 21 maart Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Bestuurskunde 21 maart 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie sprekers

Achtergrondinformatie sprekers Achtergrondinformatie sprekers Prof. drs. Dolf van Veen Dolf van Veen is orthopedagoog en buitengewoon hogeschool hoofddocent bij Windesheim en bijzonder hoogleraar en lector bij de Universiteit van Nottingham

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Premasterstudenten & Academische Route studenten. Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16

Premasterstudenten & Academische Route studenten. Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16 Premasterstudenten & Academische Route studenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2015-16 Merel van Geffen & Marian Haringsma Studieadviseurs & Onderwijsbeleidsmedewerkers POWL 2 Programma Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging

Ned-Moove. De Nederlandstalige Moodle Vereniging Ned-Moove De Nederlandstalige Moodle Vereniging Programma van vandaag 14:30 Opening door Ed Botterweg 14:45 Ned-Moove door Hans de Zwart 15:30 Pauze (koffie, thee, paaseitjes) 15:45 Edurep door Egbert

Nadere informatie

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN

COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT VOOR DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO- FUNCTIEPROFIELEN 1 COMPETENTIES GEKOPPELD AAN UFO-FUNCTIEPROFIELEN COMPETENTIE-INSTRUMENT NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Nadere informatie

ILSE VAN BEKKUM : : :

ILSE VAN BEKKUM : : : ILSE VAN BEKKUM TREFWOORDEN Generalist die zich goed kan focussen op specifieke activiteiten dan wel opdrachten. Communicatief, enthousiast, nieuwsgierig. Gedreven netwerker, flexibel, doener, innovatief

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/

http://uva.nl/ Sunday 28th of September 2014 08:37:59 AM Document generated by http://siteoid.com/ Studenten Medewerkers EN Delen Delen via email Delen op facebook Delen op linkedin Delen op twitter Extranet Alumni Bibliotheek Contact English home Koninklijke onderscheiding voor universiteitshoogleraar

Nadere informatie

Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde

Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde Schakelstudenten Opvoedingsondersteuning en Onderwijskunde 2014 drs. Jelka Driehuis & drs. Monique Jongerius Studieadviseurs & Onderwijsbeleidsmedewerkers POW 2 Programma Onderwijsprogramma Colloquiumpunten

Nadere informatie

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Programma Welkom De masteropleiding SEC Specialisatie Science Education (SE) SE, scheikunde Specialisatie Science Communication

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Universitaire Master UvA Orthopedagogiek Forensische Orthopedagogiek (Opvoedingsondersteuning) HBO Bachelor HvA

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Functiefamilie (fgr) Functieprofiel (fgr) Functienaam (inhuur)

Functiefamilie (fgr) Functieprofiel (fgr) Functienaam (inhuur) Inhuurcatalogus Bijlage 1 behorende bij de aanbesteding: INHUUR PARTICIPANTEN OP BASIS VAN EEN UITZENDOVEREENKOMST ZONDER UITZENDBEDING MET OPTIONEEL DE AFNAME VAN HET ZORGDRAGEN VOOR VOORZIENINGEN TEN

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 4 november 2013 U bent van harte welkom! Prof. dr. Mark Rutgers Graduate School director SW Doel en Resultaat Studieresultaten

Nadere informatie

inleiding refereeravond

inleiding refereeravond 8-5-2014 inleiding refereeravond 11-09-08 2 Doel refereeravond Overdragen van kennis en inzichten; publieke verantwoording > deze inleiding > workshops Interactie en dialoog > veldraadpleging 8-5-2014

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Master in de pedagogische wetenschappen

Master in de pedagogische wetenschappen LEUVEN t Master in de pedagogische wetenschappen Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Open avond woensdag 10 januari 2018

Open avond woensdag 10 januari 2018 Open avond woensdag 10 januari 2018 Tijdens onze open avond helpen wij je graag om de voor jou juiste opleiding te vinden. Tussen 18.30 en 21.00 uur vind je alle informatie over onze deeltijdopleidingen,

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Onderzoek Muziektherapie in Nederland

Onderzoek Muziektherapie in Nederland Onderzoek Muziektherapie in Nederland Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie Onderzoeksdoelstelling Tweeledige doelstelling Inventarisatie van muziektherapeuten in het vak Hoeveel muziektherapeuten

Nadere informatie

Voorlichting Master Orthopedagogiek

Voorlichting Master Orthopedagogiek 1 Voorlichting Master Orthopedagogiek Annemiek Harder Coördinator Master Orthopedagogiek 2017 2 Waarom een Master? Meer verdieping & abstractie dan HBO (vooral praktijkgericht) met: theorieën & visies;

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Graduate School of Child Development and Education Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding

Graduate School of Child Development and Education Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/content/pedagogische-wetenschappen-preventieve-jeugdhulp-en-opvoeding/preventieve-jeugdhulp-en-opvoeding.html www.uva.nl/msc-pjo 1 Graduate School of

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

drs. C.J.C. Kalsbeek Inzet ervaringsdeskundigheid bij verbetering kwaliteit

drs. C.J.C. Kalsbeek Inzet ervaringsdeskundigheid bij verbetering kwaliteit drs. C.J.C. Kalsbeek Inzet ervaringsdeskundigheid bij verbetering kwaliteit Jubileum SDN Gefeliciteerd met 30 jarig-jubileum! Project Goud in Handen Project van Woortblind in samenwerking met Balans Eind

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Dr Joke Oppenhuisen Docent communicatiewetenschap Programma 19:30-20:30: Inhoudelijke informatie masters Communicatiewetenschap 20:30-21:30:

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR

OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR OPLEIDINGSPRESENTATIE MANON TE VAARWERK STUDIEADVISEUR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Door te (nep)lachen voel je je gelukkiger WAAR NIET WAAR TEST JE PSYCHOLOGISCHE KENNIS! Bij een ongeluk is iemand het

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet

5 e Chronos nieuwsbrief. Berichten vanuit de Pabo ALPO. Nieuwe stageopzet 5 e Chronos nieuwsbrief 2 Berichten vanuit de Pabo De pabo is in beweging! Er gebeurt veel in het Pabo-wereldje. ALPO Met ingang van het studiejaar 2009-2010 is Pabo Groenewoud samen met Pabo Arnhem en

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Keuzes binnen MBO en HBO

Keuzes binnen MBO en HBO Keuzes binnen MBO en HBO Auteur: Marlies Rosenbrand, mei 2017 Voor u ligt de samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de mening van opleiders 1 voor de inrichting van een specifiek

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013)

Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) Vragenlijst Raad van Toezicht/Bevoegd gezag Reikwijdte: vacatures voor bestuurders in 2011 en 2012 (aangevuld met 1e maanden van 2013) De vragen hebben betrekking op het College van Bestuur/Bevoegd gezag.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Voorlichting Master Orthopedagogiek

Voorlichting Master Orthopedagogiek 1 Voorlichting Master Orthopedagogiek Steffie van der Steen Fenneke Venema Mandy Hoekstra-de Meij 20 november 2017 2 Waarom een Master? Meer verdieping en abstractie: Theorieën en visies Breder perspectief

Nadere informatie

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Onderwijskunde Presentatie: Prof. dr. Monique Volman Femke Algra Erik van der Zande www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde 2 Onderwijskunde aan

Nadere informatie

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV

Adverteren. Nyenrode Alumni VCV Adverteren Nyenrode Alumni VCV Achtergrond De Nyenrode Alumni VCV (NA VCV) is de alumni vereniging voor alle alumni van de Nyenrode Business Universiteit. De vereniging telt ruim 6.000 leden; een koopkrachtige

Nadere informatie

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool

Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Alumni-enquête opleiding HBO-Verpleegkunde De Haagse Hogeschool Gepubliceerd van 10.05.2011 tot 21.06.2011 Uitgenodigd = 141 Respons = 49 (35%) Functies icu verpleegkundige i.o Gespecialiseerd verpleegkundige

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

1 Curriculum Vitae. Werkervaring: Heden: Psychotrauma therapie; w.o. EMDR, Imaginaire exposure, rescription. hypnotherapie.

1 Curriculum Vitae. Werkervaring: Heden: Psychotrauma therapie; w.o. EMDR, Imaginaire exposure, rescription. hypnotherapie. 1 Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Naam: Petronella Alberdina Sietske Spinder Burg. Staat: Gehuwd en 3 kinderen. Adres: Telstar 31 Postcode woonplaats: 9602ZS Hoogezand. Tel/fax: 0598-451102 Geboortedatum:

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing?

Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing? Bachelor-Master: Oude wijn in nieuwe zakken? Of: Toch een vernieuwing? Adri Vermeer Het laatste jaar is de onderwijskundige discussie - bij ons in Utrecht althans - beheerst, zelfs overheerst door de invoering

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

DIPLOMALIJST GASTOUDERS

DIPLOMALIJST GASTOUDERS DIPLOMALIJST GASTOUDERS MBO niveau 2 opleidingen Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Helpende welzijn 2 Helpende Zorg en Welzijn Verzorgingsassistent(e) MBO niveau 3 of 4 opleidingen A verpleegkundige

Nadere informatie

Diplomalijst gastouder

Diplomalijst gastouder Diplomalijst gastouder Mbo-2 Helpende Zorg en Welzijn 2 Helpende welzijn 2 Helpende breed 2 Helpende sociaal agogisch werk 2 Verzorgingsassistent(e) Mbo-3/4 A verpleegkundige; Activiteitenbegeleider (AB);

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers

Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers Het leren van de toekomst in de handen van jonge denkers De Nationale DenkTank is in volle gang. Veertig jonge mensen houden zich momenteel bezig met Het Leren van de Toekomst in het beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Amsterdam heeft t: de Universitaire Pabo PA²!

Amsterdam heeft t: de Universitaire Pabo PA²! Amsterdam heeft t: de Universitaire Pabo PA²! Wat is PA²? De PA²-Universitaire Pabo biedt studenten de gelegenheid om de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te combineren met de

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

AY 4 4 B2/P onderwijs Psychotherapeutische stromingen DY 3 - B2 Mastertraject: Opvoeding en ontwikkeling 7014C461AY

AY 4 4 B2/P onderwijs Psychotherapeutische stromingen DY 3 - B2 Mastertraject: Opvoeding en ontwikkeling 7014C461AY Universiteit van Amsterdam bachelor Pedagogische wetenschappen; master Preventieve jeugdhulp en opvoeding (PJO) (voorheen Opvoedingsondersteuning) (3 januari 207) Zie voor informatie over het bachelorprogramma

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie