Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen"

Transcriptie

1 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo bvh Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Bestemd voor universiteiten en hogescholen (ho); scholen voor voortgezet onderwijs (vo); regionale opleidingen centra (roc's). inwerkingtreding 1 september 2008 Geldigheidsduur onbepaald Juridische grondslag artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Officiële publicatie zie de Staatscourant van 22 oktober 2008, nummer 205 Relatie tot eerdere publicaties de bijbehorende bijlagen A tot en met D van deze wijzigingsregeling vervangen de bijlagen A tot en met D, die behoren bij de 'Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007' van 8 mei 2007, kenmerk HO/BL-2007/3152, gepubliceerd in de Staatscourant van 11 juni 2007, nummer / 6

2 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit; Gelet op: artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit Artikel I De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd: A De bijlagen A tot en met D worden vervangen door de bijlagen A tot en met D behorende bij deze regeling. B In artikel 2, eerste lid, wordt voorscriften vervangen door: voorschriften Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk Toelichting Met deze regeling zijn de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is 2 / 6

3 nodig vanwege diverse aanpassingen (o.a. nieuwe opleidingen en andere nadere vooropleidingseisen). Bijlagen A en B bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden. Bijlagen C en D bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden. Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. Naast bekendmaking via de Staatscourant wordt de regeling ook bekendgemaakt op de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de hierna volgende overzichten worden de aard en globale inhoud van de wijzigingen weergegeven. Voor de concrete nadere vooropleidingseisen wordt verwezen naar de bijlagen. 1. Nieuwe opleidingen en bijbehorende toegangsrechten Onder vernummering van de desbetreffende tabellen zijn de volgende opleidingen toegevoegd: Bijlage Sector Naam opleiding Globale omschrijving van het toegangsrecht A en C Natuur 1. Aarde en economie Profielen NT, NG en EM: toelatingsrecht. Bij profiel CM geldt een nadere vooropleidingseis 22. Information Security Alle profielen toelatingsrecht Management B en D Gedrag en 4. Imam/Islamitisch Alle profielen toelatingsrecht Maatschappij geestelijk werker B en D Gezondheidszorg 18. Verloskunde NG profiel: toelatingsrecht. Bij de overige profielen gelden nadere vooropleidingseisen. B en D Techniek 3. Applied science Profielen NT en NG: toelatingsrecht. Profielen EM en CM: geen toelatingsrecht B en D Techniek Embedded Systems Engineering Profiel NT en oud profiel NG: toelatingsrecht; nieuw profiel NG: nadere vooropleidingseis. Profielen EM en CM: geen toelatingsrecht 3 / 6

4 2. Naamswijziging van bestaande opleidingen Onder eventuele vernummering van de desbetreffende tabellen als gevolg van handhaving van de alfabetische volgorde zijn de volgende namen gewijzigd: Bijlage Sector Nieuwe naam opleiding Oude naam opleiding A en C Taal en Cultuur 22.Internationale betrekkingen en Internationale organisaties en internationale betrekkingen internationale organisatie A en C Taal en Cultuur 49. Talen en culturen van het Midden Oosten Talen en culturen van het Nabije en Midden Oosten A en C Techniek 1. Advanced Technology Technische wetenschappen 5. Business Administration in Hotel Management Hoger Hotelonderwijs 3. Wijzigingen in nadere vooropleidingseisen Bijlage Sector Opleiding Aard en gevolg van de wijziging A en C Natuur 2. Algemene Natuurwetenschappen Profielen EM en CM: vermindering nadere vooropleidingseisen met als gevolg enige verruiming in toelating A Economie 11 Econometrie en besliskunde Profiel EM: invoering vermindering van toelating. B en D Landbouw en natuurlijke 8. Food design and innovation Profiel CM: wijziging leidend tot enige omgeving (havo) D Economie 2. Bedrijfseconomie Profiel NT: afschaffing nadere 9. Communicatie Profielen NT en NG: afschaffing nadere vooropleidingseis, met als gevolg Profiel CM: vermindering (havo) dan wel geen (vwo) nadere vooropleidingseisen, met als gevolg 10. Communicatie-systemen Profielen NT en NG: afschaffing nadere vooropleidingseis, met als gevolg 4 / 6

5 Profiel CM: vermindering (havo) dan wel geen (vwo) nadere vooropleidingseisen, met als gevolg D Economie 31.Media and entertainment management Profiel CM: afschaffing nadere D Techniek 24. Game architecture and design Profiel EM en vwo-profiel CM: afschaffing nadere vooropleidingseis, met als gevolg Havo-profiel CM: nadere 4. Opleidingen waarvoor inschrijving voor het studiejaar niet meer mogelijk is Bij de volgende opleidingen is de vermelding opgenomen dat instroom per niet meer mogelijk is. In de meeste gevallen wordt de opleiding onder een andere reeds bestaande naam voortgezet (bijv. Nederlands Recht wordt Rechtsgeleerdheid ). Bijlage Tabelplaats Opleiding A en C Economie 6. Bedrijfswetenschappen A en C Economie 7. Business administration/bedrijfskunde A en C Economie 8. Business studies A en C Economie 9. Econometrics A en C Economie 10. Econometrics and Operations research A en C Economie 11. Econometrie en Besliskunde A en C Economie 18. Economie en Management A en C Gedrag en Maatschappij 2. Bachelor University College Maastricht A en C Gedrag en Maatschappij 8. Culturele Antropologie en Ontwikkelingstudies A en C Gedrag en Maatschappij 9. Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen A en C Gedrag en Maatschappij 10. European Studies A en C Gedrag en Maatschappij 11. Gedrag en Samenleving A en C Gedrag en Maatschappij 25. Vrijetijdwetenschappen A en C Gezondheidszorg 1. Algemene Gezondheidswetenschappen A en C Natuur 7. Biofarmaceutische wetenschappen A en C Recht 5. Law in Europe 5 / 6

6 A en C Recht 6. Nederlands Recht A en C Techniek 6. Industrial Design 5. Overige wijzigingen Bijlage Sector Opleiding Aard van de wijziging A en C Gedrag en Antropologie Vervallen wegens einde opleiding Maatschappij A en C Landbouw en Biologische Vervallen wegens einde instroom Natuurlijke omgeving Productiewetenschappen A en C Taal en Cultuur Wetenschap van Godsdienst Vervallen wegens einde opleiding en Levensbeschouwing A en C Techniek 4 Civiele techniek Vermelding van aanwijzing ex art 7.25 lid 4: instelling kan de student de gelegenheid geven uiterlijk bij afronding van propedeuse deficiënties te hebben weggewerkt. A en C Techniek 23 Werktuigbouwkunde Vermelding van aanwijzing ex art 7.25 lid 4 (zie toelichting hier boven) Boekhandel en Uitgeverij Vervallen wegens einde opleiding Vormgeving en management Vervallen wegens einde instroom en opleiding B en D Onderwijs Opleiding tot leraar allochtone levende talen Vervallen wegens einde instroom en opleiding B en D Onderwijs Opleiding docentschap Mime Vervallen wegens einde opleiding De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, dr. R.H.A. Plasterk 6 / 6

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 490 juni 205 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 205, nr. 76 houdende wijziging van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1

Conceptontwerpbesluit versie REKI B 4849 1 Besluit van houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met aanpassing van de berekeningswijze voor de rijksbijdrage van de instellingen voor hoger onderwijs en de aanwijzing en de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!!

!!!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015&!! STUDIEKEUZE)) VWO)6)201522016) VERSIE&17&SEPTEMBER&2015& Inhoudsopgave) 1 Inleiding...3 2 Studiekiezen...3 2.1 Studie2oriëntatieverlof...5 2.2 Studeren...5 2.2.1 VerschilHBOenWO...6 2.3 Tussenjaarofbuitenland...6

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 studies: Geneeskunde best bekeken studie schooljaar 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas de prestaties (clicks

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24293 30 augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie