Investment Memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investment Memorandum"

Transcriptie

1 Investment Memorandum Scottsdale Plaza LAS VEGAS, NEVADA Uitgifte van 18 participaties van US$ 100,000 en 2 participaties van US$ 75,000 Weesp November

2 In het kort Mixed-use complex, gelegen in Las Vegas (Nevada), bestaande uit 50,052 sq.ft. aan retail en voor 45,160 sq.ft. aan kantoren, opgeleverd in Goede locatie met uitstekende zichtbaarheid, direct gelegen naast een populaire master-planned community Complex zeer flexibel te verhuren met zowel middelgrote en/of kleine bedrijven, waardoor goed kan worden ingespeeld op veranderde marktomstandigheden Aankoopprijs van US$ 5,2 mio ligt 60% onder de nieuwbouwwaarde (zonder grondcomponent) van US$ 13 mio Zeer conservatieve leverage van ca. 30% van de totale investering Eenvoudige structuur met directe deelname in Amerikaanse Capital Limited Partnership Limited Partnership is gezamenlijk met gerenommeerde lokale partner RW Partners, die 50% van het Eigen Vermogen inbrengt Verwacht cash rendement vanaf jaar 2 van gemiddeld 13% p.j. IRR 21,6% p.j., waarvan preferent rendement 8% enkelvoudig p.j. Vermogensgroei ruim 150% (bij looptijd van 5 jaar) Goede mogelijkheid om fiscaal verlies in de V.S. te compenseren Beleggingshorizon 3 tot 6 jaar 2

3 Inleiding De vastgoedmarkt in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren hard geraakt door de economische crisis. Een aantal markten zijn extra hard geraakt, waaronder de conjunctuurgevoelige markt van Las Vegas. Hierdoor zijn alle verschillende vastgoedmarkten in Las Vegas geraakt, hetgeen heeft geresulteerd in hoge leegstanden en lagere huurinkomsten. Dit geldt ook voor de retail- en kantorenmarkt, waarbij kleinere complexen met korte huurcontracten moeite hebben om huurprijzen te handhaven. Deze omstandigheden bieden naar onze mening echter juist de beste mogelijkheden om nu in te stappen. Indien de belangrijke parameters van locatie en kwaliteit van het object zijn ingevuld, komt de verhuur van het complex bij een flexibele marktbenadering en met behulp van adequaat management vanzelf weer op gang. Kans In deze huidige distressed markt hebben we de mogelijkheid om gezamenlijk met één van onze gerenommeerde lokale contacten, RW Partners, een mixed-use kwaliteitsobject aan te kopen, waarvan de aankoopprijs van US$ 5,2 mio ca. 60% onder de nieuwbouwwaarde (zonder grondcomponent) van US$ 13 mio ligt. De huidige aankoopprijs bedraagt daarmee slechts US$ 55 per sq.ft. Dit is het gevolg van het feit dat het project in eigendom van de bank is, waardoor het moeilijk is het project flexibel in de markt te promoten. Daarnaast heeft de bank geen middelen ter beschikking gesteld voor tenant improvements om zodoende nieuwe huurders aan te trekken. Hierdoor is de leegstand opgelopen tot boven de 50%. Er van uitgaande dat de economie de komende jaren weer zal aantrekken, waarvan Las Vegas traditioneel meer dan evenredig profiteert, in combinatie met een markt waarin geen enkel nieuw aanbod meer wordt toegevoegd, is het naar onze mening een prima kans met bestaand vastgoed een uitstekend (cash-on-cash) rendement te bereiken. Het object biedt namelijk goede mogelijkheden snel een betere verhuurstand te realiseren. De lokale partner is zelfs zo overtuigd van de verdienmogelijkheden van het project dat zij 50% van het Eigen Vermogen zal inbrengen en eventueel het gedeelte dat wij niet kunnen plaatsen, zullen aanvullen. Strategie Het is de intentie het complex voor een periode van 3 tot 6 jaar te exploiteren. In deze exploitatie wordt de markthuur zodanig naar beneden bijgesteld, dat daarmee het object snel kan worden verhuurd. Reeds in het eerste jaar kan bij een bezetting van slechts ca. 40% de exploitatiekosten alsmede de rente- en aflossingsverplichtingen worden voldaan. Voor de tenant improvements heeft de lokale partner een aparte kredietfaciliteit onderhandeld, waarbij een reserve beschikbaar is van US$ 500,000. Hierdoor wordt de nodige financiële rust gecreëerd, ook indien voor de tenant improvements snel geld ter beschikking moet worden gesteld. Vanaf jaar 2 kan daarmee een gemiddeld rendement van 13% per jaar worden uitgekeerd. Na 5 jaar is het de intentie om bij verbeterde marktomstandigheden en daardoor een optimale verhuursituatie, het project te verkopen, waarmee een aanzienlijk extra rendement kan worden uitgekeerd. Op het grondstuk bevinden zich nog een aantal kavels, die kunnen worden ontwikkeld. Op dit moment wordt er nog geen enkele waarde aan toegekend, maar indien de markt terugkomt kan het aan een derde partij worden verkocht, dan wel kan ontwikkeling zelf ter hand worden genomen. De toekomstige waarde wordt op tenminste US$ 1,5 mio geschat. Las Vegas De markt van Las Vegas wordt voornamelijk gedreven door toerisme en congressen. Hierdoor wordt de stad bezocht door ca. 35 mio mensen per jaar. Ondanks dat er door de economische crisis minder bezoekers naar Las Vegas komen, laat 2010 weer een stijging van bezoekersaantallen zien. Een verdere stijging is gezien de bezettingsgraden van hotels noodzakelijk om ook meer werkgelegenheid te creëren. Met een verbeterde nationale economie wordt verwacht dat de werkgelegenheid ook in Las Vegas weer aan zal trekken. Ondanks dat de economie van Las Vegas niet sterk gediversificeerd is, trekt de lage kosten van het levensonderhoud (waaronder zeer lage belastingen) veel mensen naar de stad, welke een goed alternatief is voor het dure Californië. 3

4 Locatie en site plan Scottsdale Plaza is gelegen in het Zuid-Oosten van Las Vegas in een overwegend residentiële markt. Het complex bevindt zich direct naast een master-planned community met een groot aantal woningen. Doordat het gebied al wat ouder is, is de regio nagenoeg uitontwikkeld. Doordat het gebied daardoor bewoners heeft die al langer in Las Vegas woonachtig zijn, staan hier relatief weinig woningen te koop, hetgeen in de huidige markt een groot voordeel is. Daarnaast ligt het complex niet ver van het centrum van de stad (de strip ) en is slechts 1 mijl verwijderd van het voor de stad zo belangrijke vliegveld McCarran International Airport. Het complex is gelegen aan de Maryland Parkway en kent een uitstekende zichtbaarheid. Het is opgebouwd uit een gedeelte retail (blauw onderstaande site plan) en kantoren (rood in onderstaande site-plan). De extra ontwikkelingsmogelijkheden, waarvoor alle vergunningen aanwezig zijn, bevinden zich in het gele (kantoor) en het groene (retail) gedeelte. 4

5 Scottsdale Plaza Het mixed-use gardenstyle complex heeft een oppervlak van 95,212 sq.ft. en bestaat uit 30 gebouwen van één verdieping. Het kantoorgedeelte bestaat uit 45,150 sq.ft., waaronder een gedeelte executive offices en het retailgedeelte bestaat uit 50,052 sq.ft. Doorgaans zijn de contracten voor dit type vastgoed 5 jaar voor de retail en 1 tot 3 jaar voor de kantoren. De kantoren worden voornamelijk verhuurd aan kleine lokale ondernemers. De retail zijn bedrijven die service verlenen aan de lokale community. Dit kan een kapsalon zijn, een hypotheekbemiddelaar, een loodgieter, een tapijtreiniger, een verzekeringsagent, etc. Verhuurstatus en submarkt Doordat de bank het complex niet op een adequate manier aan de verhuurmarkt heeft aangeboden, is het gehele complex momenteel slechts voor ca. 35% verhuurd, waarvan 46% voor het kantorengedeelte en 28% voor het retailgedeelte. Aangezien de lokale submarkt voor vergelijkbaar vastgoed een leegstand van slechts 10%-15% kent, zijn er voor Scottsdale Plaza goede mogelijkheden. Onderzoek van de markt leert dat er in de submarkt nog veel huurders zijn die het dubbele betalen van wat voor Scottsdale Plaza is gebudgetteerd. In combinatie met het budget dat voor tenant improvements beschikbaar is, verwachten wij de bezettingsgraad van het complex weer snel te kunnen verbeteren. Het voordeel van het complex is dat het in veel kleine units is opgedeeld, waardoor er flexibel kan worden ingespeeld op de marktomstandigheden. Deze flexibiliteit wordt nog eens verhoogd, doordat de property manager van RW Partners een mijl van het complex woont en de lokale markt uitermate goed kent. In eerste instantie is het daarmee zaak het object met een lagere verhuurprijs verhuurd te krijgen, waarna het in tweede instantie zaak is de verhuurprijs te verhogen indien de markt aantrekt. 5

6 Financieel De investering van de nieuwe Limited Partnership die het complex van de bank koopt, bedraagt in totaal US$ 5,650,000. De investering bestaat voornamelijk uit de aankoopprijs van US$ 5,200,000. De overige US$ 450,000 zijn bijkomende kosten voornamelijk bestaande uit closing/due diligence kosten en acquisitieen plaatsingsvergoedingen. De acquisitie- en plaatsingskosten bedragen in totaal US$ 338,000, hetgeen slechts 6% van de totale investering is. De aankoop van het project zal conservatief worden gefinancierd met een lening van US$ 1,750,000 (30.9%), waarmee het totale eigen vermogen US$ 3,900,000 bedraagt, waarvan US$ 1,950,000 voor Nederlandse beleggers. De lening heeft daarnaast een extra faciliteit van US$ 500,000 voor tenant-improvements, waardoor deze kosten de eerste jaren hieruit kunnen worden voldaan. Vanaf het derde jaar kunnen deze kosten uit het project worden betaald. Overigens worden deze kosten slechts gemaakt indien er huurcontracten getekend worden. Verhuuroverzicht (prognose) Het beleid van de verhuur is dat een aanzienlijke verlaging van de huurprijs snel leidt tot een verbeterde bezettingsgraad. Voor aftrek van operationele kosten is de huur US$ 1,5 per sq.ft. per maand (US$ 18 per sq.ft. per jaar) en na aftrek hiervan ca. US$ 1 per sq.ft. per maand, hetgeen in de huidige markt een goed niveau is en op termijn verder kan worden verbeterd. Exploitatieoverzicht Aannames YTD jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Aantal sq.ft. complex Aantal sq.ft. kantoren Aantal sq.ft. retail Huurprijs per sq.ft. per jaar (in US$) 20,95 18,00 18,00 19,20 20,30 21,40 Bezettingsgraad 35,5% 41,6% 59,5% 74,7% 87,4% 95,0% Huurinkomsten (US$) YTD jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Netto inkomsten Af: Totale uitgaven (exploitatiekosten) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto opbrengst uit exploitatie (NOI) Af: rentelasten (6,25%) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Af: aflossing lening - (73.765) (66.927) (58.641) (54.973) (58.409) Af: tenant improvements (85.437) ( ) ( ) Af: extra asset management kosten - (30.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) Netto cashflow Uitstaande lening Gemiddeld geinvesteerd vermogen Direct rendement 1,04% 8,14% 12,07% 14,07% 17,83% 6

7 Verkoopopbrengst en rendement Voor de verkoopprijs wordt uitgegaan van de verhuuropbrengst die in 2016 geldt, waardoor de NOI nog met 5% wordt verhoogd. Op het moment dat de markt terugkomt, zijn deze aannames realistisch. De cap-rate en de waarde voor de nog te ontwikkelen grondstukken zijn conservatief ingeschat. Bij deze conservatieve aannames en een winstdeel voor zowel RW Partners alsmede de General Partner van de Capital Limited Partnership komt het enkelvoudig rendement op jaarbasis op ruim 30% uit. VERKOOPOPBRENGST (US$) 2015 Netto opbrengst uit verhuur (NOI) 2015 * 1, Cap rate 10,00% Verkoopopbrengst o.b.v. cap rate Af: Verkoopkosten (3%) ( ) Bij: Verkoop te ontwikkelen grondstukken Bij: Beschikbare cashflow jaar 2 t/m Netto beschikbare cashflow Af: Saldo banklening ( ) Af: Terugbetaling eigen vermogen ( ) Af: Betaling preferent rendement ( ) Overwinst L.P. niveau Verdeling overwinst tot 18% enkelvoudig per jaar: Limited Partners (80%) General Partner (20%) Verdeling overwinst boven 18% enkelvoudig per jaar: Limited Partners (60%) General Partner (40%) Overwinst C.L.P. niveau bij deelname 50% Verdeling overwinst: Nederlandse participanten (85%) General Partner (15%) Rendement voor Nederlandse participanten bij 50% deelname (US$) Overwinst uit Capital Limited Partnership Preferent rendement Totale winst Limited Partners (US$) Vermogenswinst 150% Gemiddeld rendement 30,1% IRR 21,6% Per participatie van US$ 100,000 Uitkeerbare netto cashflow per participatie t/m Terugbetaling eigen vermogen Totale uitkering per participatie

8 Structuur De beleggers nemen via een Amerikaanse Capital Limited Partnership deel in de projectvennootschap, Scottsdale Plaza, LP. Bij storting ontvangt iedere belegger in de Capital Limited Partnership een bewijs van deelname. De General Partner in de Capital Limited Partnership wordt vertegenwoordigd door Dick Beijen en Alf Span. Participant Participanten Separate GP Scottsdale Plaza Capital Limited Partnership Limited Partners RW Partners Separate entiteit RW Partners Limited Partners General Partner Scottsdale Plaza Limited Partership In de structuur hebben de Limited Partners tot 18% (enkelvoudig per jaar) een winstdeel van 80% en de General Partner voor haar rol in de Limited Partnership een winstdeel van 20%. Na het behalen van een gemiddeld rendement van 18% wordt de verdeling tussen de Limited Partner en de General Partner 60/40. In de Capital Limited Partnership heeft de General Partner een winstrecht, welke is beperkt tot 15%. Er geldt allereerst een preferred return van 8% enkelvoudig per jaar voor alle Limited Partners. Fiscaal Fiscaal gezien valt deze belegging voor de Nederlandse belastingdienst voor particulieren in box 3. Omdat er in de Verenigde Staten belasting wordt betaald ( Ordinary Income voor de inkomsten uit verhuur en Capital Gain voor het verkoopresultaat), wordt vanwege het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geen belasting geheven in Nederland. Aangezien een LP een transparante entiteit is, betaalt de belegger de belasting in de Verenigde Staten en kan daarbij dus gebruik maken van de voor haar of hem geldende tarieven. Voor de inkomsten die als Capital Gain worden geclassificeerd geldt een belastingtarief van 15%. De General Partner dient wel With Holding Tax af te dragen over uitkeringen. NB Eventueel kunnen verliezen van de afgelopen 2 jaar en voor de komende 20 jaar worden gecompenseerd met de eventuele winst uit de huidige propositie. Doordat veel beleggers in de afgelopen tijd verliezen hebben geleden, zullen winsten uit de huidige propositie voor velen dus netto zijn. Let wel dat verliezen in de Verenigde Staten zowel uit Ordinary Loss als Capital Loss kunnen bestaan. Capital Loss kan niet worden gecompenseerd met inkomsten uit het verleden en kan alleen worden gecompenseerd met Capital Gain in de toekomst. Voor Ordinary Loss geldt deze restrictie niet. 8

9 Rol General Partner / Asset Manager Op locatie is RW Partners verantwoordelijk voor het algemeen management van het complex. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bewaken van het jaarlijkse budget en het opstellen van de jaarrekening van de Limited Partnership. Er zal uitvoerig aan Dick Beijen en Alf Span worden gerapporteerd, waarbij alle taken in nauwe samenwerking zullen worden uitgevoerd. De beleggers zullen regelmatig worden geïnformeerd over de gang van zaken en er zal jaarlijks in Nederland een vennotenvergadering worden gehouden, waarin de jaarrekening als ook de status en voortgang aan bod zullen komen. Voor haar rol als asset manager ontvangt de General Partner in de Capital Limited Partnership naast haar winstdeel een asset management vergoeding van US$ 30,000 per jaar. Deze wordt voor een gedeelte van US$ 15,000 betaald uit de Limited Partnership en voor een deel van US$ 15,000 wordt deze vergoeding ten laste gebracht van de uitkering aan de beleggers. Voor de plaatsing wordt een plaatsingsprovisie van 6% over het ingebrachte eigen vermogen berekend. Bewaarder In de structuur wordt mogelijk gebruik gemaakt van een Bewaarder om te waarborgen dat het geld via een aparte afgeschermde rekening wordt overgemaakt aan de projectvennootschap. De Bewaarder van deze rekening is Stichting $-states USA, welke beheert wordt door Panopticon Trust. Met deze partij heeft Global State de laatste jaren een uitstekende relatie opgebouwd. Panopticon Trust staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en biedt Global State meer service dan andere bewaarders. Juridisch De Limited Partership Agreement voor de Limited Partnership waar het vastgoed is ondergebracht en de Capital Limited Partnership zal ter hand worden gesteld bij voldoende interesse. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Global State of rechtstreeks met Alf Span: Global State: Alf Span: Disclaimer: Dit Investment Memorandum is uitsluitend informatief. Het is niet te kwalificeren als een aanbieding of een uitnodiging daartoe. Aan de inhoud van dit Investment Memorandum kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud, alsmede de berekeningen en prognoses, zijn uitsluitend indicatief. Indien uiteindelijk in vervolg op dit Investment Memorandum een aanbieding wordt gedaan, zal worden voldaan aan de eventuele daarvoor geldende wettelijke vereisten, in het bijzonder op basis van de Wet Financieel Toezicht. 9

10 Interesseformulier Belegging Scottsdale Plaza, Las Vegas (Nevada) in participaties vanaf US$ Naam:.. Bedrijf:.. Adres:.. Postcode/plaats: Ja, ik heb interesse voor mogelijke deelname in een belegging in het project Scottsdale Plaza, indien participaties in dit project daadwerkelijk zullen worden aangeboden. Ik ben dan geïnteresseerd in. participatie(s) van US$ totaal ten bedrage van US$.. Mijn bovengenoemde interesse maak ik u vrijblijvend kenbaar. Handtekening Datum Wij verzoeken u dit formulier te retourneren via fax (0294) of per Disclaimer: Het project in dit Investment Memorandum is slechts om de (vrijblijvende) interesse bij potentiële beleggers te peilen. Dit interesseformulier is derhalve juridisch niet bindend. 10

Investment Memorandum Star Lofts, Miami, Florida. Uitgifte van 8 participaties van US$ 100,000 en 2 participaties van US$ 75,000

Investment Memorandum Star Lofts, Miami, Florida. Uitgifte van 8 participaties van US$ 100,000 en 2 participaties van US$ 75,000 Investment Memorandum Star Lofts, Miami, Florida Uitgifte van 8 participaties van US$ 100,000 en 2 participaties van US$ 75,000 INHOUD 3 Introductie 4 Kerngegevens 5 Project STAR LOFTS 6 Locatie en submarkt

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Samenvatting Status belangrijkste indicatoren Exploitatie Investerings- Status Verkoop- Project Verhuur Grondslag lening mogelijkheden Design District

Samenvatting Status belangrijkste indicatoren Exploitatie Investerings- Status Verkoop- Project Verhuur Grondslag lening mogelijkheden Design District Algemene projectinformatie Naam project: Alta Design District Locatie: Dallas, Texas Ontwikkelaar: Wood Partners Investeringsdatum: 3 e kwartaal 2007 en 2 e kwartaal 2011 Investering van WBEF II, LP: $3.022.878

Nadere informatie

StoneBridge Washington Residential Fund III, LP. Beleggen in Amerikaanse huurwoningen. Vooraankondiging

StoneBridge Washington Residential Fund III, LP. Beleggen in Amerikaanse huurwoningen. Vooraankondiging StoneBridge Washington Residential Fund III, LP Beleggen in Amerikaanse huurwoningen Vooraankondiging De initiatiefnemer StoneBridge Investments BV StoneBridge Investments BV (StoneBridge) is een joint

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering

4 november 2015. Nationale conferentie Gebouw automatisering 4 november 2015 Nationale conferentie Gebouw automatisering Welke eisen m.b.t. investeringen gebouw automatisering om aantrekkelijk te zijn voor beheer (sneak preview) 25-6-2015 25-6-2015 I II III Wie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013

Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid. 4 maart 2013 Alternatieve financieringsbronnen voor duurzaamheid 4 maart 2013 Aanleiding Het woonakkoord verminderd de investeringscapaciteit van woningcorporaties Het WSW wil dat de schuld per woning niet teveel oploopt

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

$-states Alta Fall Creek C.V.

$-states Alta Fall Creek C.V. Investment Summary $-states Alta Fall Creek C.V. Uitgifte van 240 participaties van US$ 25.000 Een investering in de bouw van 258 garden-style huurappartementen in Houston, Texas: de metropool met de grootste

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be)

HET RENDEMENT. De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed Acasa, Brugge (www.immoacasa.be) HET RENDEMENT 20-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Bidderstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 289.900 bij vastgoed

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen

Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen Fonds: DOI WFW Fund I, LLLP Project: Riverchase Gardens appartementencomplex 216 woningen Locatie: Birmingham, Alabama Status: Stabiel Ontwikkelaar: Welden-Field-Welden Investeringsdatum: 3 e kwartaal

Nadere informatie

AWF III. Exclusieve, directe en korte termijn investering in de Amerikaanse woningmarkt

AWF III. Exclusieve, directe en korte termijn investering in de Amerikaanse woningmarkt AWF III Exclusieve, directe en korte termijn investering in de Amerikaanse woningmarkt Private Placement Memorandum April 2015 INHOUD 1 Inleiding 2 Investeringsstrategie 4 Financiële informatie 6 Kosten

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

: Staalbankiers N.V. gevestigd te Den Haag, verder te noemen de bank

: Staalbankiers N.V. gevestigd te Den Haag, verder te noemen de bank Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-172 (mr. J. Wortel, voorzitter, dr. mr. H.O. Kerkmeester LL.M. en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM VOORAANKONDIGING Haerzathe Studentenunits II B.V. DENNENRODEPAD AMSTERDAM OBLIGATIE HAERZATHE STUDENTENUNITS II B.V. Spinozacampus Obligatielening Haerzathe Studentenunits II B.V. Na de succesvolle plaatsing

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V.

ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. ANNEXUM ZORGVESTE DE RESIDENTIE C.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beherend Vennoot Zorgveste De Residentie Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2009 - II

Eindexamen m&o vwo 2009 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. F. Wichers heeft in een decemberloterij in 2007 een prijs van 100.000,- gewonnen.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Investeren met hypothecaire zekerheid

Lorem Ipsum. Investeren met hypothecaire zekerheid Lorem Ipsum Investeren met hypothecaire zekerheid Inleiding Vastgoed biedt kansen. Terwijl de bankrente op een historisch dieptepunt staat, en de vraag naar vastgoed stijgt, blijft het een vraagstuk van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden.

Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden. CLUSIUS CAMPUS, LEIDEN Vorm de toekomst Beleg in de huisvesting van studenten in Leiden. MINIMAAL NETTO NETTO RENDEMENT VAN 4,5% 4% MOGELIJK ZELFS 7,4% 6% OP JAARBASIS OPLEVERING EN START VERHUUR APRIL

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Homburg Stoneridge Obligatie Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Betrokken partijen Homburg Stoneridge Limited Partnership: uitgevende instelling van de lening en eigenaar van het vastgoed Stichting

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Tijdelijk verhuren onder de leegstandwet zonder huurbescherming

Tijdelijk verhuren onder de leegstandwet zonder huurbescherming Tijdelijk verhuren onder de leegstandwet zonder huurbescherming Verhuur uw te koop staande woning, tijdelijk zonder huurbescherming D u m la v Ne l n! Tijdelijk uw koopwoning verhuren zonder risico s De

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek

Het crowdfunding platform voor. professionals. Hypotheek Het crowdfunding platform voor professionals Hypotheek Index De lening balie is geopend 03 Meer mogelijkheden met een lening via Purple24 04 Kom ik in aanmerking voor een lening 05 Hoe kan ik mijn pand

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

Verduurzamen van monumentaal vastgoed. Rianne Koster 30 juni 2011

Verduurzamen van monumentaal vastgoed. Rianne Koster 30 juni 2011 Verduurzamen van monumentaal vastgoed Rianne Koster 30 juni 2011 1 Agenda 1. Inleiding Triodos Bank 2. Triodos & Duurzaam Vastgoed 3. Villa Rusthoek Baarn 4. Uitgangspunten vastgoedfinanciering door Triodos

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX

Credit Linked. Eerste hypotheekrecht op het vastgoed. Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte Credit Linked Vastgoed IX Credit Linked Vastgoed IX Obligatie-uitgifte 1e kwartaal 2013 Credit Linked Credit Linked Vastgoed IX is een initiatief van Credit Linked Winkels en woningen in Duitsland en Nederland Obligatie-uitgifte

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie