Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen."

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren zonder veilige slaap- of woonplaats. Daarom willen zij dat er een opvangvoorziening blijft in Nijmegen voor deze jongeren die nergens anders terecht kunnen, maar wel een veilige plek en hulp nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. De huidige (te dure) opvangvoorziening is gehuisvest in voormalig klooster Sancta Maria aan de Bredestraat. Dit pand is sterk verouderd en voldoet niet aan de eisen. Gemeente Nijmegen, Zorgkantoor regio Nijmegen en IrisZorg hebben de handen ineen geslagen om de toekomst van een opvangvoorziening voor jongeren toch te kunnen waarborgen. In oktober 2012 bereikten zij overeenstemming over een nieuw toekomstbestendig en financieel haalbaar plan. Om de nieuwe aanpak vorm te geven moest nog wel worden gezocht naar geschikte huisvesting. Die is nu gevonden aan de Ubbergseweg 172 in Nijmegen. IrisZorg gaat het pand vanaf 1 januari 2014 huren van nieuwe eigenaar D&M Properties. Het pand is nu nog bekend als Huize Sint Vincentius a Paulo van de Paters Lazaristen. Over de voorziening Wat is de doelgroep van de opvangvoorziening? De opvang is bedoeld voor jongeren uit de regio Nijmegen van 16 t/m 23 jaar, zonder veilige slaapen/of woonplaats. Vaak hebben ze een moeilijke jeugd gehad. Daarnaast hebben de jongeren nog andere problemen omdat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt, schulden hebben opgebouwd, of omdat ze geen goed sociaal vangnet hebben. IrisZorg helpt hen om weer grip op hun leven te krijgen. Ze krijgen hulp en ondersteuning bij de aanpak van hun problemen door middel van woon-, werken/of leertrajecten. Het doel is om de jongens en meisjes zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan met een eigen woonruimte. Meestal is dit in een vorm van begeleid wonen of begeleiding thuis, georganiseerd door IrisZorg en/of andere instellingen in de stad. Welke afdelingen komen er in het pand? Het pand aan de Ubbergseweg zal worden verbouwd waardoor drie afdelingen ontstaan: Nachtopvang (10 plaatsen) Er komt een Nachtopvang, bedoeld voor jongeren die net op straat zijn komen te staan, of al langer een zwervend bestaan leiden. Het bieden van een veilige en laagdrempelige plek om te slapen, kan een start zijn voor de uitbouw van verdere hulpverlening. Jongeren mogen maximaal 6 weken in de nachtopvang verblijven. Daarna kunnen zij doorstromen naar de Crisisopvang of Wonen met begeleiding voor Dag en Nacht of naar een andere voorziening. Crisisopvang (8 plaatsen) De Crisisopvang is bedoeld voor jongeren die plotseling op straat staan en geen plek hebben om heen te gaan. In de Crisisopvang wordt samen met de jongeren geïnventariseerd wat hun problemen zijn, en wat hun behoefte en motivatie zijn. Jongeren worden begeleid in het oppakken van een gezonde dagstructuur. Zo wordt gekeken naar een een passende dagbesteding; bijvoorbeeld onderwijs, werk of ter voorbereiding een lichtere vorm van dagbesteding. Tegelijkertijd maken de jongeren een start met het op orde brengen van hun financiën en worden ze geholpen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en hun vermogen om voor zichzelf te zorgen. Het verblijf in de Crisisopvang duurt maximaal 3 maanden. De jongeren kunnen na de Crisisopvang doorstromen naar Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht, een andere beschermde voorziening of zelfstandige woonruimte.

2 Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht (16 plaatsen) Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht is bedoeld voor jongeren met meer complexe problemen die langere tijd begeleiding nodig hebben. Binnen Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht worden de jongeren begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De begeleiding is intensief. Vaak zijn de jongeren opgegroeid in een omgeving waar zij zaken die voor anderen vanzelfsprekend zijn niet hebben meegekregen. Het huishoudelijk gebeuren zoals koken, de was doen, schoonhouden van de kamer en bed opmaken/verschonen wordt dan ook met veel begeleiding en sturing uitgevoerd. Ook leren de jongeren hoe zij zaken moeten regelen bij instanties als de gemeente en zorgverzekeraar. Ook deze jongeren worden net als in de Crisisopvang begeleid in het oppakken van een passende dagbesteding zoals onderwijs of werk of een lichtere vorm. Daarnaast worden zij begeleid bij het invullen van hun vrije tijd. Ook dat is iets wat voor de jongeren niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk dat zij bij alle zaken ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd worden. De jongeren kunnen maximaal 12 maanden in het Wonen met Begeleiding voor Dag en Nacht doorbrengen. Daarna vinden zij meestal een kamer waar zij zelfstandig kunnen wonen of zij stromen door naar een voorziening waar zij langdurig begeleid kunnen wonen. Het is belangrijk dat de jongeren een eigen voorziening hebben. Zo komen de jongeren niet in aanraking met het circuit van doorgewinterde volwassen daklozen. Waarom moet de opvang voor dak- en thuisloze jongeren verhuizen? Toen de gemeente Nijmegen, Zorgkantoor VGZ en IrisZorg gezamenlijk besloten dat een voorziening voor dak- en thuisloze jongeren absoluut noodzakelijk is in het zorgaanbod van centrumgemeente Nijmegen, is onderzocht waar deze voorziening het beste gevestigd zou kunnen zijn. Het huidige pand vraagt een grote investering in achterstallig onderhoud en daarnaast een investering om het goed geschikt te maken voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren. Er is gekeken of deze voorziening gecombineerd zou kunnen worden met het aanbod van IrisZorg voor volwassenen. Al snel werd duidelijk dat deze combinatie niet wenselijk is. Jongeren hebben hun eigen problematiek en nog volop de mogelijkheid om hun leven (weer) op te bouwen. De combinatie van de begeleiding van jongeren met die van volwassenen betekent dat jongeren in een omgeving komen die voor hen onwenselijk is. Daarom is besloten op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor de opvang voor dak- en thuisloze jongeren. Is de locatie aan de Ubbergseweg echt de enige geschikte locatie? Ja, die locatie is als enige geschikte locatie uit onderzoek naar voren gekomen. Voorwaarden voor de keuze waren o.a. dat IrisZorg de nieuwe locatie kon huren, dat de huursom betaalbaar was, dat de bestemming paste en dat het pand op loopafstand van het centrum zou liggen. (Dat is belangrijk omdat de jongeren het pand zo op een makkelijke manier kunnen bereiken.) Daarbij bleek de indeling van het nieuwe pand nu al grotendeels geschikt om de vernieuwde aanpak van dak- en thuisloze jongeren vorm te geven. Het pand aan de Ubbergseweg is het enige pand dat voldeed aan deze voorwaarden. Is er altijd begeleiding aanwezig? Ja, er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Binnen de opvangvoorziening werken o.a. persoonlijk begeleiders, maatschappelijk werkers en toezichthouders. Vanuit andere afdelingen van IrisZorg of andere organisaties kan indien nodig specialistische zorg worden ingezet in de vorm van verpleegkundigen of psychologen. Wordt het hele gebouw ingericht als opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren? Het pand wordt verbouwd om er in totaal 34 plaatsen voor de opvang van dak- en thuisloze jongeren te kunnen realiseren. Een klein gedeelte van het pand zal ingericht worden als kantoorruimte.

3 Momenteel wordt nog onderzocht of de directie van de regio Zuid van IrisZorg ook haar intrek zal nemen in het pand. Over de locatie Waar komt de opvang voor dak- en thuisloze jongeren precies? De opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren komt aan de Ubbergseweg 172, in het voormalige Studiehuis Sint Vincentius a Paulo van de paters Lazaristen. Hoe lang blijft de opvang in het pand zitten? In eerste instantie is een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van tenminste 15 jaar. Na deze periode zal opnieuw bekeken moeten worden of de exploitatie van de voorziening nog financieel haalbaar is en of er nog voldoende behoefte is aan het zorgaanbod. Kan ik bezwaar maken tegen de komst deze opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren? Nee, de opvangvoorziening is passend binnen het nu geldende bestemmingsplan. U kunt geen bezwaar maken. Over de nieuwe bewoners Wie komen er wonen in de opvang voor dak- en thuisloze jongeren?? De opvang is bedoeld voor jongeren uit de regio Nijmegen van 16 t/m 23 jaar, zonder veilige slaapen/of woonplaats. Vaak hebben ze een moeilijke jeugd gehad. Daarnaast hebben de jongeren nog andere problemen omdat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt, schulden hebben opgebouwd, of omdat ze geen goed sociaal vangnet hebben. IrisZorg helpt hen om weer grip op hun leven te krijgen. Ze krijgen hulp en ondersteuning bij de aanpak van hun problemen door middel van woon-, werken/of leertrajecten. Het doel is om de jongens en meisjes zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan met een eigen woonruimte. Meestal is dit in een vorm van begeleid wonen of begeleiding thuis, georganiseerd door IrisZorg en/of andere instellingen in de stad. Jongeren die harddrugs gebruiken of complexe psychiatrische problemen hebben kunnen niet in deze voorziening terecht, zij worden elders opgevangen, bijvoorbeeld in de Jeugdkliniek van IrisZorg in Tiel. Zijn de jongeren verslaafd? Nee, iemand is verslaafd als hij/zij niet meer of niet voldoende kan functioneren in het dagelijks leven en niet meer aanspreekbaar is op het gedrag. Er kan wel sprake zijn van problematisch gebruik van softdrugs, doordat jongeren niet in staat zijn om op een andere manier problemen op de lossen. Jongeren die alleen softdrugs gebruiken mogen daarom wel gebruik maken van de voorziening, maar kunnen alleen in de voorziening verblijven als ze bereid zijn om aan hun gebruik te werken. Ze worden ondersteund bij het stoppen met het middelengebruik en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Dit gebeurt onder andere door de inzet van (verslavings)behandeling op een polikliniek van IrisZorg en het bieden van dagstructuur. Jongeren die volharden in het gebruiken van softdrugs kunnen niet in de voorziening blijven wonen. Onze visie is dat het middelengebruik deze jongeren belemmert om ons programma goed te kunnen volgen. Het gebruik van drugs binnen en in de omgeving van de voorziening is ten strengste verboden. Daar wordt ook streng op toegezien. Als er onverhoopt signalen komen uit de buurt wordt er onmiddellijk ingegrepen. In de voorziening is 7 dagen per week 24 uur per dag personeel aanwezig. Hoe lang blijven de jongeren hier gemiddeld wonen?

4 De woonduur verschilt. In de nachtopvang kunnen de jongeren maximaal 6 weken verblijven, in de crisisopvang 3 maanden en in het wonen met begeleiding voor dag en nacht 12 maanden. De jongeren verblijven gemiddeld een jaar in onze voorziening. Komen er alleen jongens of meisjes wonen of is het gemengd? Er komen zowel jongens als meisjes wonen. De minimum leeftijd is 16 jaar, de maximumleeftijd is 23 jaar. Wat doen deze jongeren de hele dag? Dagbesteding in de vorm van een opleiding of werk is verplicht voor de jongeren die verblijven in de Crisisopvang of Wonen met begeleiding voor dag en nacht. Het is een belangrijk onderdeel in het proces naar zelfstandig wonen en het (weer) deelnemen aan de maatschappij. Buiten de dagbesteding zijn de jongeren druk met dagelijkse werkzaamheden zoals boodschappen doen, eten koken, kleding wassen en hebben zij regelmatig gesprekken met begeleiders en behandelaars. De jongeren die alleen gebruik maken van de Nachtopvang moeten het pand s ochtends verlaten en komen in de namiddag weer terug. Zij brengen de dag over het algemeen elders door (bijvoorbeeld in het centrum van de stad) en blijven niet hangen rond de voorziening. Daar wordt strikt op toegezien. Mogen de jongeren vrij in- en uitlopen in de opvangvoorziening? Nee. De opvangvoorziening vormt een thuis voor de jongeren, is zeker geen gevangenis, maar er gelden wel huisregels en vrijheden zijn gebonden aan begeleidingsdoelen. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van de jongere. Mogen de jongeren bezoek ontvangen? Ja, maar ook hiervoor gelden duidelijke afspraken die moeten worden nageleefd. Zo dient het bezoek altijd vooraf aangekondigd te zijn en besproken met de begeleiding. Pas in de allerlaatste fase van de opvang, als de jongere klaar is om zelfstandig te gaan wonen, kunnen afspraken gemaakt worden over meer zelfstandigheid met betrekking tot het ontvangen van bezoek. Mogen jongeren doorstromen van de ene naar de andere afdeling binnen de voorziening? Ja dat kan. De jongeren kunnen beginnen in de Nachtopvang en via de Crisisopvang doorstromen naar Wonen met begeleiding voor dag en nacht. Plegen de jongeren strafbare feiten? Niet meer dan jongeren die wel een dak boven hun hoofd hebben. Ook hiervoor geldt dat het plegen van strafbare feiten leidt tot onmiddellijk ontslag uit de voorziening. Mogen de jongeren horecagelegenheden bezoeken? Ja dat mogen ze, maar veel leefgeld hebben de jongeren niet, dus dat zal niet veel voorkomen. Hoe gaan de jongeren van huis naar bijvoorbeeld de winkel om boodschappen doen? Net als andere buurtbewoners lopen en of fietsen zij of maken ze gebruik van het openbaar vervoer. Zijn de jongeren gevaarlijk voor andere mensen, kleine kinderen uit de buurt of de schooljeugd? Nee, eerder minder dan meer dan andere bewoners in willekeurig welke straat. De jongeren zijn in de regel erg op zichzelf gericht en zullen hun plaats in de opvangvoorziening niet willen riskeren.

5 Beheer van de omgeving Gaan we vuile spuiten aantreffen of bierblikken rondom de voorziening? Nee. Harddrugsgebruik en het gebruik van alcohol zijn zowel binnen als buiten de voorziening ten strengste verboden. Naast dat het verboden is, is de kans dat het onverhoopt toch voorkomt ook nihil. Verslaafde jongeren worden niet toegelaten tot de voorziening. Krijgen we hinder van deze bewoners? De huisregels en afspraken zijn zodanig dat de jongeren in goede harmonie in de opvangvoorziening wonen, zonder de overige jongeren, het personeel en/of de omgeving hinder te bezorgen. De jongeren willen graag terug in de maatschappij en zullen hun plaats in de opvangvoorziening niet in gevaar brengen door zich niet aan de regels te houden. Zij weten dat overtreding van de regels kan leiden tot gedwongen vertrek uit de voorziening. De ervaring leert dat hinderlijk gedrag veelal samenhangt met het gebrek aan een gestructureerde/begeleide setting. De opvang voor dak- en thuisloze jongeren is bij uitstek een gestructureerde woonsetting en hinder binnen of buiten de voorziening doet zich dan ook niet of nauwelijks voor. Wel zullen er meer jongeren in het straatbeeld komen. Dat kan wennen zijn in een buurt waar dat misschien eerder minder was. Jongeren brengen een andere dynamiek met zich mee, maar dat geldt voor alle jongeren! De jongeren mogen echter geen overlast veroorzaken in de buurt. Meldingen van zwerfvuil of groepjes jongeren die hinderlijk rondhangen worden zeer serieus genomen en er wordt dan onmiddellijk ingegrepen. Binnen de voorziening is dag en nacht personeel aanwezig dat aanspreekbaar is en direct reageert op de signalen uit de buurt. Hoe wordt de buurt betrokken? Met de omwonenden, IrisZorg, gemeente en de politie worden afspraken gemaakt over het toezicht om het pand en in de directe omgeving. Uit de ervaring die met dit soort voorzieningen is opgedaan, blijkt dat goede afspraken hinder voorkomen. Daarom wordt er ook een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de directe omgeving van de voorziening, gemeente Nijmegen en de manager van de opvangvoorziening. Zij maken samen een beheerplan waarin afspraken worden vastgelegd op het gebied van leefbaarheid, het voorkomen van hinder, klachtafhandeling en bereikbaarheid. Voorafgaand worden omwonenden en andere belanghebbenden per brief geïnformeerd over de komst van de opvangvoorziening van IrisZorg aan de Ubbergseweg. Daarbij zullen zij tevens worden uitgenodigd voor een inloopavond op 24 juni van tot uur. Tijdens deze inloopavond wordt aanvullende informatie verstrekt, en kunnen omwonenden zich opgeven voor deelname aan de klankbordgroep. Tijdens de inloopavond zijn ook de gemeente Nijmegen en gemeente Ubbergen aanwezig. Maar als omwonenden toch een klacht hebben, wat dan? Mocht er toch hinder zijn, dan kan de begeleiding van IrisZorg daarop aangesproken worden. Voor acute gevallen kan, vanaf het moment dat de voorziening geopend is, een speciaal nummer van IrisZorg gebeld worden dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is. Dan onderneemt IrisZorg meteen actie. Informatie en contact Meer informatie kunt u lezen in het factsheet Verhuizing opvangvoorziening dak- en thuisloze jongeren of op de website van IrisZorg: Direct omwonenden worden nader geïnformeerd tijdens de inloopavond op 24 juni. Daarnaast kunt u contact opnemen met afdelingsmanager Ingrid Hendriks, via nummer

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang d.d. 1 september 2015 Aanwezigen: - Circa 50 omwonenden; - HVO Querido: Joris de Heus (teammanager 24-uursopvang),

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Beheerplan Vince Ubbergseweg Nijmegen

Beheerplan Vince Ubbergseweg Nijmegen Beheerplan Vince Ubbergseweg Nijmegen Juli 2014 Beheerplan Vince Ubbergseweg Nijmegen 140701 1 Inhoudsopgave Inleiding...4 1. Zorgaanbod...5 1.1. Nachtopvang...5 1.2. Crisisopvang...5 1.3. Wonen met begeleiding

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 februari 2015 Wat is een 24-uursopvang en wie komen daar? Wat is de 24-uursopvang? De 24-uursopvang

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Ondertekend door: Naam Naam Naam Naam Gemeente Amersfoort Victas Politie Eemland Buurtbewoners

Nadere informatie

Informatie voor jongeren Fasehuizen

Informatie voor jongeren Fasehuizen Fasehuizen Informatie voor jongeren Een fasehuis? Voor wie? Voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben. Jongeren zoals jij. In een

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing activiteiten IrisZorg in Lelystad Over de noodzaak van een nieuw onderkomen voor bestaande activiteiten van IrisZorg Lelystad 1. Waarom is een nieuw onderkomen

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Jeugd en jong volwassenen

Jeugd en jong volwassenen Rentree Jeugd en jong volwassenen Omdat thuiskomen niet altijd vanzelf gaat. Even voorstellen In deze folder kun je lezen wat de afdeling Rentree voor jongeren kan betekenen. Bij Rentree kun je een op

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Maatschappelijke Opvang Nesselande: Voorwaarden om deze voorziening maatschappelijke in te bedden

Maatschappelijke Opvang Nesselande: Voorwaarden om deze voorziening maatschappelijke in te bedden Maatschappelijke Opvang Nesselande: Voorwaarden om deze voorziening maatschappelijke in te bedden Dit stuk is met de medewerking van 53 (toekomstig) bewoners van Nesselande totstandgekomen. Het is mede

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen:

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen: De Cocon Welkom in De Cocon Een voor de hand liggende zin om een brochure mee te openen, maar ook een zin die voor bezoekers van De Cocon zeker niet altijd vanzelfsprekend is. Welkom zijn zij immers lang

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Methadonpolikliniek en Medische Heroïne Unit Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Methadonpolikliniek en de Medische Heroïne Unit van

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard Q&A Algemeen: Het COA is op zoek naar extra opvanglocaties. Dit kunnen verschillende locaties zijn, bijvoorbeeld eerder gesloten opvanglocaties, leegstaande verzorgingshuizen, instellingsgebouwen, kazernes

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken 26-04-2016 [ ]Openbaar -- [X]Besloten 26-04-2016 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Bed, bad, brood in de Assenstraat 12 1- Notagegevens Notanummer 2016-000697 Datum 21-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team PMA

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen? Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Over de Geïntegreerde Voorzieningen Aan Alle omwonenden Geïntegreerde Voorziening Elisabeth Wolffstraat/hoek Kostverlorenkade Datum 13 januari 2010 Bijlage bij Brief aan omwonenden GV West, d.d. 13 januari 2010 Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur

Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisnoodopvang Versie 16 oktober 2015, 22.00 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012

Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012 Plan van aanpak Franz Leharplein Eindhoven Gemaakt door vertegenwoordigers van winkeliers en omwonenden. September 2012 Er is sprake van toenemende overlast op en om het plein van dak en thuislozen, drugs

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

De Goede Plek. Opvang- en begeleidingscentrum voor jongvolwassenen, meisjes en jongens tussen 18 en 25 jaar. Op weg naar een zelfstandig leven,...

De Goede Plek. Opvang- en begeleidingscentrum voor jongvolwassenen, meisjes en jongens tussen 18 en 25 jaar. Op weg naar een zelfstandig leven,... De Goede Plek Opvang- en begeleidingscentrum voor jongvolwassenen, meisjes en jongens tussen 18 en 25 jaar Op weg naar een zelfstandig leven,... Leren koken, wassen, strijken en poetsen, Zelf je administratie

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma De bijeenkomsten vonden plaats op: 1 oktober in Stadsdeel West, 6 oktober in Stadsdeel Centrum, 13 oktober in Stadsdeel

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA,

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA, Fractie CDA Nijmegen T.a.v. M. van der Sloot Fractie Nijmegen Nu T.a.v. B. van Hees Fractie GroenLinks Nijmegen T.a.v. F. Ali Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Convenant Dagopvang Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn (Magdalenaklooster)

Nota van B&W. Onderwerp Convenant Dagopvang Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn (Magdalenaklooster) Nota van B&W Onderwerp Convenant Dagopvang Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn (Magdalenaklooster) Portefeuille B. Schneiders Auteur Dhr. R. Dumas Telefoon 5115511 E-mail: rdumas@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr.

Nadere informatie

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder GGZ voor u De Lelie KLEIN - Individuele begeleiding thuis door SPV-ers - Dagbesteding in het dagactiviteitencentrum - Psychiatrische problematiek - Psychogeriatrische aandoening 65 - Geen - Somatische

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU RIS.5910 Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU Evaluatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen Hier en Nu Inleiding: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in het beleidsplan

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Therapie, Counselling en Coaching

Therapie, Counselling en Coaching Informed Consent Therapie, Counselling en Coaching Wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Informatie hierover kunt u vinden op de website van het NIP: www.psynip.nl

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie