Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag & Antwoord. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?"

Transcriptie

1 Vraag & Antwoord De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Hoe is de gemeente tot de locatiekeuze gekomen? Wat is de bestemming van de betreffende locatie? Welke locaties zijn onderzocht? Wat gebeurt er met Herderheem? Gaat Herderheem verhuizen naar Bellenakker? Hoe gaat het vervolgproces? Waarom is het eerder genomen besluit om de Kasterleestraat en Oranjeboomstraat als locaties voor de woonvoorzieningen aan te wijzen teruggenomen? Waarom zijn de Kasterleestraat en Oranjeboomstraat nu niet als locatie aangewezen? Een woonvoorziening Wat is een woon/zorgvoorziening en wie verblijven er? Waar in Breda zijn voorzieningen voor dak- en thuislozen? Waarom zijn deze voorzieningen niet genoeg? Waarom is de woonvoorziening nodig? Wat houden de afspraken met het Rijk precies is? Hoe zit het met het gebruik van drugs of alcohol in de woonvoorziening? Is dat wel legaal? Wie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand en de dagelijkse gang van zaken? Wat voor soort huisregels zijn er? Is er cameratoezicht? Wat gebeurt er met dag- en nachtopvang t IJ? Waar worden mensen geplaatst als ze zowel alcohol als drugs verslaafd zijn? Omwonenden Wat merkt u van de komst van de bewoners? Politie en toezicht houden, hoe is dat geregeld? Wat kunt u doen als het niet goed loopt als de woonvoorziening open is? Wat doet de beheergroep? Wanneer start de 0-meting? Hoe is de ervaring in andere steden met veiligheid rondom het pand? Mijn huis staat te koop en nu? Wat zijn de mogelijkheden voor een verzoek tot planschade? Is bezwaar maken mogelijk? De bewoners van De Vliet Wat wordt bedoeld met 'daklozen'? Wat wordt bedoeld met 'thuislozen'? Hoe groot is de groep dak- en thuislozen in Breda? Waar komen de mensen die in een woonvoorziening gaan wonen vandaan? Hoe kun je als dakloze in de woonvoorziening komen wonen? Hoe lang kunnen de bewoners in de woonvoorziening blijven wonen? Wat doen bewoners de hele dag? Hoe komen bewoners aan hun drugs? Hoe komen verslaafde dak- en thuislozen aan geld? Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht voor vragen?

2 De locatiekeuze Waar komt de nieuwe tijdelijke woonvoorziening? Deze tijdelijke woonvoorziening komt in het gebouw De Vliet aan Galderseweg 15. Het is een woonvoorziening voor 48 bewoners. Het streven is om de woonvoorziening tussen oktober 2012 en 1 januari 2013 bewoond te hebben. Waarom is gekozen voor een tijdelijke locatie? Om gebruik te maken van de beschikbare gereserveerde gelden, is het noodzakelijk de woonvoorziening in 2012 te realiseren en in gebruik te nemen. De gemeente, de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (SMO Breda e.o.), welzijnsorganisaties en woningcorporaties werken al enige tijd samen aan de opvang van alcohol- en drugsverslaafde daklozen in Breda. Op basis van nieuw vastgestelde criteria heeft de afgelopen tijd een locatieonderzoek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen twee geschikte definitieve woonvoorzieningen voor beide doelgroepen gerealiseerd kunnen worden. Om die reden heeft het college besloten om een tijdelijke woonvoorziening te realiseren in het gebouw De Vliet aan Galderseweg 15. Deze tijdelijke voorziening voor 48 dak- en thuislozen is voor de duur van drie tot vier jaar. Dat geeft de gemeente ruim de tijd om een nieuw locatiekeuzeonderzoek uit te voeren. Door deze tijdwinst krijgt de gemeente de gelegenheid om een eventuele bestemmingsplanwijziging door te voeren, waardoor meer locaties in beeld kunnen komen. Wordt deze locatie na 3 tot 4 jaar ook de definitieve locatie? Nee, de huurovereenkomst wordt afgesloten voor een tijdelijke periode. In de tweede helft van 2012 wordt een plan van aanpak opgesteld om tot definitieve locaties te komen. Hoe is de gemeente tot de locatiekeuze gekomen? De gemeente heeft op basis van een aangescherpte criterialijst alle mogelijke locaties geselecteerd die volgens het bestemmingsplan passend waren. Daaruit is een selectie naar voren gekomen die nader onderzocht is. De toets van deze selectie werd samen met vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, SMO Breda e.o. en de woningcorporaties WonenBreburg, Singelveste AlleeWonen en Laurentius uitgevoerd. Er werd in drie fasen en op basis van harde en zachte criteria geselecteerd. Aan de harde criteria viel niet te tornen, die golden zonder meer. De zachte criteria hoefden niet per definitie tot uitsluiting van een locatie te leiden. Selectie in drie fasen Die selectieprocedure vond in drie fasen plaats: bij een eerste selectie vielen de locaties af die niet passend of niet groot genoeg waren, niet volledig door de doelgroep gebruikt konden worden of niet op tijd beschikbaar waren. Daarnaast zijn in deze fase de locaties afgevallen die in een buurt liggen die in de veiligheidsmonitor en de wijkmonitor van de gemeente te laag scoren op veiligheid, leefbaarheid en sociale draagkracht; bij een tweede selectie vielen ook de locaties af die de politie niet geschikt vond vanuit het oogpunt openbare orde en handhaving. In de tweede fase werd ook gekeken naar de ligging van de locaties ten opzichte van scholen, soortgelijke voorzieningen en of de locaties voldoende mogelijkheden gaven tot integratie van de doelgroep met de buurt; bij een derde selectie vielen de locaties af die financieel onhaalbaar waren en die niet of onvoldoende geschikt te maken waren voor de doelgroep. In deze laatste fase werd ook bekeken of de betrokken instelling en woningcorporatie bereid waren de locatie te exploiteren. Na deze drie selectieronden bleef alleen de locatie Koraalstraat 64 over. En daarom is uiteindelijk gekozen voor de Galderseweg als tijdelijke locatie omdat daar voorlopig wel beide doelgroepen kunnen worden opgevangen totdat er twee definitieve locaties gevonden zijn.

3 Wat is de bestemming van de betreffende locatie? Galderseweg 15 heeft in het huidige plan Buitengebied Zuid de bestemming Maatschappelijk. De woonvoorziening past hiermee in het bestemmingsplan. Welke locaties zijn onderzocht? Voor een overzicht van de locaties wordt verwezen naar het locatieonderzoek op deze website. Wat gebeurt er met Herderheem? Omdat de Oranjeboomstraat is afgevallen als locatie voor drugsverslaafden is er nu geen reden om de cliënten van Herderheem te verplaatsen. Gaat Herderheem verhuizen naar Bellenakker? De cliënten van Herderheem gaan niet verhuizen naar Bellenakker. Hoe gaat het vervolgproces? In de tweede helft van 2012 wordt een plan van aanpak opgesteld om tot definitieve locaties te komen. Wanneer dit zover is wordt dit via de media bekend gemaakt. Waarom is het eerder genomen besluit om de Kasterleestraat en Oranjeboomstraat als locaties voor de woonvoorzieningen aan te wijzen teruggenomen? Het college wees vorig jaar twee locaties voor woonvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen aan. Het college nam dit besluit terug, omdat er met name over het criterium veiligheid onduidelijkheid was ontstaan. Op basis van een aangescherpte criterialijst heeft een nieuw, zorgvuldig locatiekeuzeonderzoek plaatsgevonden. Waarom zijn de Kasterleestraat en Oranjeboomstraat nu niet als locatie aangewezen? De Oranjeboomstraat is afgevallen omdat de locatie van het huidige Herderheem grenst aan een school die toch behouden blijft. Daarnaast heeft de politie een negatief advies afgegeven in het kader van veiligheid en handhaving voor het huisvesten van drugsverslaafden. Dit is een hard criterium. De Kasterleestraat is afgevallen omdat de politie een negatief advies heeft afgegeven in het kader van veiligheid en handhaving voor zowel de huisvesting van alcohol als drugsverslaafden. Dit is een hard criterium. Een woonvoorziening Wat is een woon/zorgvoorziening en wie verblijven er? In deze woon/zorgvoorziening worden 48 (2x24 voorheen) daklozen 24 uur per dag gehuisvest, werken daar aan hun herstel en ontvangen daarbij zorg en begeleiding van professionele hulpverleners. De bewoners hebben een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn verslaafd aan alcohol of drugs. Met de 24-uursopvang kunnen hun levensomstandigheden sterk verbeteren. In de woonvoorziening hebben ze een eigen kamer. Dak- en thuislozen die gemotiveerd zijn om hun situatie te verbeteren komen in aanmerking om in de woonvoorziening te verblijven. Waar in Breda zijn voorzieningen voor dak- en thuislozen? De voorzieningen zijn verspreid over de hele stad. SMO Breda e.o. heeft in Breda verschillende voorzieningen. De meest bekende is t IJ (een dag- en nachtvoorziening voor dak- en thuislozen). Daarnaast heeft SMO Breda voorzieningen voor crisisopvang in Bavel (het Koetshuis) en woonvoorzieningen in Breda (Herderheem), Bavel (Weideveld) en Baarle-Nassau (de Gaarshof). De woonvoorzieningen hebben een woonfunctie en bieden bewoners een vaste verblijfplaats en zorg. In deze woonvoorzieningen mag niet gebruikt worden.

4 De Gaarshof Baarle-Nassau is een intramurale AWBZ woonvoorziening voor dak- en thuislozen. Het gebruik van alcohol en drugs is in deze voorziening niet toegestaan. In deze woonvoorziening kunnen ook dak- en thuislozen terecht die veel lichamelijke klachten hebben en om die reden extra verzorging nodig hebben. De maaltijden en het huishoudelijk onderhoud worden centraal verzorgd. Weideveld en Herderheem zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen. In deze woonvoorzieningen mogen ook geen drugs en alcohol gebruikt worden. De mensen die hier wonen hebben een hogere mate van zelfstandigheid. Zij onderhouden hun eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes en koken per toerbeurt voor de gehele bewonersgroep. De begeleiding is gericht op het zelfstandig maken van de bewoners en het aanleren van woonvaardigheden zodat ze door kunnen stromen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding. Koetshuis: In deze voorziening is de crisisopvang ondergebracht. Crisisopvang is gericht op tijdelijke opvang voor individuen of gezinnen die een acute crisis hebben aangaande huisvesting. In deze voorziening mag geen alcohol of drugs gebruikt worden en mensen met actuele onbehandelde psychiatrie kunnen hier ook niet terecht. Voor deze laatste groep heeft de GGZ een crisisopvang beschikbaar. Dag en nachtopvang t IJ: Dit is geen woonvoorziening maar een opvangplaats waar alle dak- en thuislozen uit de regio Breda een beroep kunnen doen op basale levensvoorwaarden in de zin van bed, bad en brood. In principe kan iedereen hier terecht dus ook als men drugs of alcohol gebruikt. Mensen die hier zijn wonen niet in t IJ maar worden daar opgevangen, zij maken gebruik van de daar aanwezige voorzieningen en worden passanten genoemd. Waarom zijn deze voorzieningen niet genoeg? De stap van dag- en nachtopvang t IJ naar een woonvoorziening waar niet mag worden gebruikt is voor veel dak- en thuislozen een te grote stap. Een woonvoorziening waar wel gebruikt mag worden, geeft de bewoners rust en structuur om aan hun situatie te werken. Een volgende stap is doorstromen naar een voorziening waar niet meer gebruikt mag worden en waar zelfstandiger gewoond wordt. Het uiteindelijke doel is altijd dat de mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. Waarom is de woonvoorziening nodig? Naast de afspraken die met het Rijk gemaakt zijn, (met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest) wil Breda deze inwoners helpen om weer een zelfstandig bestaan op te bouwen. De mensen die in een woonvoorziening gaan leven, krijgen de juiste zorg en activering aangeboden. Binnen de woonvoorziening is sprake van 24-uurs begeleiding en toezicht. De bewoners volgen een op hen afgestemd programma van zorg, begeleiding en activering. Bezig zijn, dat is belangrijk. Ervaringen uit grote steden, waar al woonvoorzieningen zijn gerealiseerd, leert dat zekerheid van wonen met structuur en activering een positief effect heeft op de bewoners en dat doorgaans daardoor het gebruik van alcohol of drugs afneemt. Er ontstaat rust en stabiliteit, zodat meerdere problemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. Wat houden de afspraken met het Rijk precies is? a. vanaf 2013 volgen alle geregistreerde dak- en thuislozen in Breda een passend traject. b. Met ingang van 2013 is tenminste 60% van de geregistreerde dak- en thuislozen regulier en duurzaam gehuisvest. c. Als derde doel stelt de gemeente dat vanaf 2010 dakloosheid als gevolg van huisuitzetting tot minder dan 30 % van het niveau van 2007 is teruggebracht. d. Daarnaast moet dakloosheid als gevolg van detentie of het ontbreken van hulp door instellingen zijn uitgebannen. e. Tenslotte moet in 2015 overlast door dak- en thuislozen zijn teruggedrongen tot ten hoogste 75% van het huidige niveau.

5 Hoe zit het met het gebruik van drugs of alcohol in de woonvoorziening? Is dat wel legaal? In de woonvoorziening mag onder toezicht worden gebruikt, maar dat mag alléén in huis op de eigen kamer, niet in gemeenschappelijke ruimten en ook niet op straat. Hierover worden strikte afspraken gemaakt. Van de bewoners wordt verwacht dat zij zich goed gedragen en daarbij hoort géén gebruik op straat. Goed gedrag is een voorwaarde voor de bewoners om een plaats in de woonvoorziening te krijgen en te behouden. Drugsgebruik is op grond van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie geen strafbaar feit. Dat de bewoners in de voorziening op hun eigen kamer mogen gebruiken, is een relatief nieuwe benadering in de hulpverlening. Het blijkt dat mensen meer gemotiveerd zijn om hun verslaving af te bouwen in een omgeving waar rust en structuur is. Het grootste deel van de drugsgebruikers rookt cocaïne en/of heroïne. Het injecteren van heroïne is in het huidige drugsgebruik een zeer hoge uitzondering. Wie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onderhoud van het pand en de dagelijkse gang van zaken? De gemeente is verantwoordelijk voor de locatiekeuze van de woonvoorziening, de eigenaar van het pand, in dit geval de Rijksgebouwendienst, voor het onderhoud, en SMO Breda voor de dagelijkse zorg voor de bewoners. Novadic-Kentron geeft zo nodig begeleiding op het gebied van verslavingsproblematiek en GGZ Breburg geeft zo nodig begeleiding op psychisch en psychiatrisch gebied. Daarnaast zijn alle partijen verantwoordelijk voor de leefbaarheid en een goede woon- en leefomgeving. Wat voor soort huisregels zijn er? Iedere locatie van SMO Breda heeft huisregels. Er is geen avondklok. Wel zijn er locatiegebonden afspraken over hoe laat men bijvoorbeeld thuiskomt of eet. Dit zijn maatwerk afspraken. Is er cameratoezicht? Nee Wat gebeurt er met dag- en nachtopvang t IJ? Na realisatie van de woonvoorziening zal t IJ worden omgebouwd tot een kleinere dag- en nachtopvang met alcohol- en drugsgebruiksruimten. In de nieuwe woonvoorziening gaan cliënten van t IJ wonen die gemotiveerd zijn om hun situatie te verbeteren. Daarnaast zal t IJ als activeringscentrum gaan dienen. Ze bieden op dit moment al activering aan daken thuislozen, maar het activeringsprogramma zal uitgebreid worden. Waar worden mensen geplaatst als ze zowel alcohol als drugs verslaafd zijn? De bewoners van de woonvoorziening zijn verslaafd aan alcohol en/of drugs, maar wonen gescheiden van elkaar. Wanneer een bewoner zowel drugs als alcohol verslaafd is, dan wordt de persoon in het gedeelte van de woonvoorziening voor drugsgebruikers geplaatst. Omwonenden Wat merkt u van de komst van de bewoners? De bewoners met een activeringsprogramma gaan van en naar de woonvoorziening (met busje, fiets, lopend of met het openbaar vervoer). Ook reizen er professionals van en naar de woonvoorziening. Politie en Toezicht houden, hoe is dat geregeld? U krijgt een telefoonnummer van de woonvoorziening, dit is 24 uur bereikbaar. U kunt zaken doorgeven die betrekking hebben op (mogelijke) overlastsituaties veroorzaakt door bewoners. Op basis van uw melding zal actie ondernomen worden door medewerkers van de woonvoorziening zelf of het straatteam van SMO Breda e.o. Indien u dat wenst krijgt u terugkoppeling daarover. Tussen de woonvoorziening, de politie en stadstoezicht zijn concrete afspraken gemaakt waardoor er permanente aandacht is voor de veiligheid rondom de nieuwe

6 woonvoorzieningen. Dit betekent dat als u belt er actie ondernomen wordt op uw melding. De concrete afspraken worden in de beheergroep verder uitgewerkt. Voor strafbare feiten zijn daarnaast de reguliere stappen mogelijk die u nu ook zou nemen; namelijk de politie bellen via 112 of Wat kunt u doen als het niet goed loopt als de woonvoorziening open is? Ervaart u overlast als de woonvoorziening eenmaal open is, dan kunt u zich wenden tot de locatiemanager van De Vliet aan de Galderseweg of tot de stadsmarinier voor Breda-Zuidoost (en spil tussen politie, Stadstoezicht en de hiervoor genoemde beheergroep). U krijgt te zijner tijd een kaartje met telefoonnummers van deze en andere voor u belangrijke personen of instanties. Uit ervaringen in andere steden blijkt dat er doorgaans geen sprake is van overlast. Constateert u toch strafbare feiten op heterdaad, zoals vernielingen, stelen en drugs dealen, dan kunt u dag en nacht de politie bellen onder nummer 112. De politie is dan binnen 15 minuten ter plaatse. Is er geen sprake van spoed, dan kunt u dag en nacht het algemene nummer van de politie bellen: Op dit nummer kunt u ook de wijkagent bereiken. Wat doet de beheergroep? De woonvoorziening krijgt een beheergroep. Daarin zitten bewoners, omwonenden, een vertegenwoordiger van de wijkraad, zorgverleners, politie en de gemeente. De beheergroep maakt een beheerplan. In dit plan staat onder andere hoe wordt omgegaan met de voorziening en hun bewoners, hoe er wordt gecommuniceerd, wat er gedaan wordt aan veiligheid en aan eventuele overlast, hoe de klachtenregeling is, enzovoorts. Ook wordt in samenspraak met omwonenden het beheergebied vastgesteld. Omwonenden kunnen zich opgeven voor de beheergroep. Wanneer start de 0-meting en wat is een nulmeting? In de tweede helft van 2012 houdt de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Informatie een 0-meting, waarbij mensen steekproefsgewijs wordt gevraagd naar eventuele overlast op dat moment. Is de woonvoorziening eenmaal open, dan wordt dit onderzoek in de tweede helft van 2013 herhaald. Blijkt de overlast op basis van metingen gestegen, dan wordt de inzet van politie verhoogd. Is er daarna nog sprake van overlast, dan volgt een projectmatige aanpak met alle betrokken ketenpartners en buurtbewoners. De gebiedsafbakening voor de 0-meting wordt samen met de leden van de op te richten beheergroep bepaald. Hoe is de ervaring in andere steden met veiligheid rondom het pand? Uit onderzoeken in andere steden blijkt dat de veiligheid in de stad en in de wijk door de woonvoorziening juist toeneemt. De ervaring leert dat de bewoners in een woonvoorziening steeds minder drugs of alcohol gaan gebruiken. Daarnaast blijkt uit de ervaringen van de gemeente Rotterdam dat bewoners oog hebben voor hun omgeving en de veiligheid ervan. Mijn huis staat te koop en nu? De waarde van een huis wordt door veel factoren bepaald. Uit ervaringen in andere gemeenten is niet gebleken dat een woonvoorziening voor dak- en thuislozen tot waardedaling van huizen leidt. Wat zijn de mogelijkheden voor een verzoek tot planschade? Wanneer iemand schade meent te lijden als gevolg van een maatregel op het gebied van de ruimtelijke ordening kan er een verzoek om planschade bij de gemeente Breda worden ingediend. Op de website van de gemeente Breda staat een duidelijk toelichting op planschade en via de website kan een aanvraagformulier worden opgehaald, > zoeken op planschade. Belangrijk hierbij te beseffen is dat de indientermijn vijf jaar is, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade (bijv een bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden. Ook zijn er kosten verbonden aan de behandeling van een planschadeverzoek. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag dient een wettelijk recht van 300,- te worden betaald. Wanneer een aanvraag

7 om planschade wordt toegekend krijgt de aanvrager dit bedrag terug. Bij afwijzing van de aanvraag vervalt dit bedrag aan de gemeente. Past de locatie in het huidige bestemmingsplan en is de termijn van 5 jaar verlopen dan is er geen sprake van planschade. Is het bestemmingsplan wel jonger dan 5 jaar, maar is er ten aanzien van het toegestane op een specifieke locatie geen planologische nadelige verandering ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan, dan is de kans op het honoreren van planschade nihil. Is bezwaar maken mogelijk? Er is geen bezwaar mogelijk m.b.t. het bestemmingsplan omdat dit besluit geen rechtsgevolg heeft (dat is alleen bij geldzaken, subsidies enzovoorts.) Algemene Wet Bestuursrecht is alleen van toepassing op besluiten met een rechtsgevolg en dat is bij dit besluit niet het geval. Er is wel bezwaar mogelijk bij het afgeven van een sloopvergunning, bouwvergunning enzovoorts. Daarnaast bij een eventuele bestemmingsplanprocedure in de vervolgfase voor de definitieve locaties. De bewoners van De Vliet Wat wordt bedoeld met 'daklozen'? Daklozen hebben letterlijk geen dak boven hun hoofd. Zij zoeken een slaapplaats bij vrienden en kennissen, de nachtopvang of de openbare ruimtes (portieken, fietsenstallingen of de straat). Wat wordt bedoeld met 'thuislozen'? Thuislozen zijn mensen die geen sociaal netwerk (geen contact met familie, vrienden etc) meer hebben en dus een groot risico lopen om te vereenzamen en maatschappelijk gezien af te glijden. Het netwerk van sociale relaties waaraan elk mens als sociaal wezen behoefte heeft, is totaal of zeer verregaand afwezig. Dit leidt tot een opeenstapeling van problemen. De betrokkenen glijden af naar een leven dat nauwelijks of niet beantwoordt aan de menselijke maatschappelijke normen en waarden. Ze zijn marginaal gehuisvest en komen voor hun contacten naar de dag- en nachtopvang t IJ. "Marginaal gehuisvesten" zijn mensen die bijvoorbeeld op een camping wonen, in een kraakpand, kortom waar geen garantie is op langdurig verblijf of waarbij het verblijf niet passend is bij de zorgvraag. Voor dak- en thuislozen geldt dat er vaak sprake is van multiproblematiek, bijvoorbeeld psychische problemen, verslaving, problemen met justitie en financiële problemen. Hoe groot is de groep dak- en thuislozen in Breda? In de regio Breda zijn eind 2010 ruim 780 personen dak- en thuisloos. Waar komen de mensen die in een woonvoorziening gaan wonen vandaan? Uit Breda en omgeving. Als centrumgemeente is Breda verantwoordelijk voor de opvang van dak- en thuislozen. De 11 regiogemeenten zijn ook verantwoordelijk voor preventie en nazorg. De regiogemeenten zijn: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Zundert, Etten-Leur, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen, Moerdijk, Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Hoe kun je als dakloze in de woonvoorziening komen wonen? Belangrijk is dat de toekomstige bewoner gemotiveerd is om aan zijn situatie te werken. Daarnaast is goed gedrag een voorwaarde om in de woonvoorziening te mogen wonen en te mogen blijven wonen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de voorziening, moet een dakloze een AWBZ-indicatie hebben (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit betekent dat eerst wordt gekeken welke zorg iemand nodig heeft. Ook moeten bewoners passen bij de doelgroep van de voorziening. Drugs -en alcoholverslaving zijn daarbij criteria.

8 Hoe lang kunnen de bewoners in de woonvoorziening blijven wonen? De bewoners blijven in de woonvoorziening zolang als het nodig is en zo kort als het kan. Zij moeten zich natuurlijk wel aan de regels houden. Mocht tijdens het verblijf in de woonvoorziening de bewoner tot inzicht komen dat hij wil werken aan het afbouwen van zijn verslaving, dan kan men gebruik maken van de intensieve samenwerking met Novadic-Kentron. De cliënt wordt waar nodig ondersteund bij het vinden van een passende therapie en/of behandeling om van zijn verslaving af te komen. Is dit het geval dan krijgt de bewoner een andere vorm van wonen aangeboden. Een volgende stap is doorstromen naar een voorziening waar niet meer gebruikt mag worden en waar zelfstandiger gewoond wordt. Het uiteindelijke doel is altijd dat de mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen. Wat doen bewoners de hele dag? In de woonvoorziening kunnen bewoners eten, slapen, praten, tv kijken, lezen: alles wat in een gewoon huis ook kan. Verder moeten klusjes gedaan worden, zoals tafel dekken, opruimen, afwassen, de was doen en schoonmaken. Bewoners kunnen zelf ook koken, als ze dat willen. Daarnaast volgen ze een activeringsprogramma. Ze maken bijvoorbeeld de singels schoon of helpen in de groenvoorziening. Hoe komen bewoners aan hun drugs? Drugs wordt niet verkregen in de wijk. Bewoners verkrijgen hun drugs via kanalen waar ze normaliter hun drugs halen, zoals voor t IJ.(dus niet binnen) Er wordt niet getolereerd dat er drugs gedeald wordt rondom de woonvoorziening. Het kopen en verkopen van drugs rondom de woonvoorziening is niet toegestaan. Bewoners van een woonvoorziening die betrapt worden op het kopen of verkopen van drugs in dat gebied lopen het risico de woonvoorziening weer te moeten verlaten. Hoe komen verslaafde dak- en thuislozen aan geld? Alle bewoners hebben een inkomen, zijn verzekerd tegen ziektekosten en betalen een eigen bijdrage voor het wonen in de voorziening. Een groot deel van de daklozen heeft inkomsten uit de bijstand of een andere uitkering. De bewoners vallen onder een zak- en kleedgeldregeling. Voor de meesten betekent dit dat hun volledige uitkering vervalt en dat ze een maandelijkse bijdrage (zakgeld) krijgen als ze in de voorziening gaan wonen. Meer informatie Hoe word ik op de hoogte gehouden? Via deze website. Bij wie kan ik terecht voor vragen? U kunt contact opnemen met de gemeente als u nog meer vragen heeft. Vragen kunt u stellen via Daarnaast is er een tijdelijk telefoonnummer beschikbaar op

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang d.d. 1 september 2015 Aanwezigen: - Circa 50 omwonenden; - HVO Querido: Joris de Heus (teammanager 24-uursopvang),

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen Gemeente Breda Onderzoek en Informatie De omvang van de groep dak- en thuislozen Publicatienummer: 1464 Datum: Februari 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Uitgave:

Nadere informatie

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort

Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Buurtbeheerplan omgeving Zorgcentrum voor dak- en thuisloze alcoholverslaafden aan de Kleine Haag 1-3 in Amersfoort Ondertekend door: Naam Naam Naam Naam Gemeente Amersfoort Victas Politie Eemland Buurtbewoners

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12

Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 Vragen en antwoorden over de locatie voor eerste opvang voor dak- en thuislozen aan de Wilhelminastraat 10-12 februari 2015 Wat is een 24-uursopvang en wie komen daar? Wat is de 24-uursopvang? De 24-uursopvang

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma

Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma Verslag bijeenkomsten wijkorganen Van opvang naar wonen Koen van Bremen en Sasja Biesma De bijeenkomsten vonden plaats op: 1 oktober in Stadsdeel West, 6 oktober in Stadsdeel Centrum, 13 oktober in Stadsdeel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen Veelgestelde vragen en antwoorden over Fort Oranje (versie 24 juli 2017, 16.30 uur) Let op: aan dit document kunt u geen rechten ontlenen VRAGEN VAN BEWONERS FORT ORANJE - HUISVESTING 1. Ik woon op Fort

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas

Gemeente Breda. BBO Onderzoek en Informatie. Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Eénmeting monitor Stedelijk Kompas Publicatienummer: 1716 Datum: 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Ontwikkeling - Wonen en Samenleven Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

Daklozenenquête Rotterdam

Daklozenenquête Rotterdam Daklozenenquête Rotterdam 2016-2017 INHOUD Inleiding... 2 Het beeld van alle daklozen... 3 Voorgeschiedenis... 4 Verblijfplaats s avond en overdag... 4 Demografische kenmerken... 5 Problematiek en gezondheid...

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; O M Nr. MO/1360807 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u het verslag van de informatiedag, zaterdag 12 maart 2016 in het Rat Verlegh Stadion, over de verhuizing van azc De Boschpoort naar het belastingkantoor aan de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen Mei 2011 OVERZICHT NAAR

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling

1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling INHOUDSOPGAVE 1. ACHTERGROND/AANLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding 1.3 Probleemstelling 2. DOELSTELLING 3. DOELGROEP 3.1 Kenmerken doelgroep 3.2 Contra-indicatie 3.3 Conclusie 4. UITWERKING ACTIVITEITEN

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

VRAGEN OVER DE LOCATIES

VRAGEN OVER DE LOCATIES Veel gestelde vragen over komst tijdelijke woningen Heesch en Nistelrode Versie 18 oktober 2016 N.B. De antwoorden op deze veel gestelde vragen houden wij zo actueel mogelijk. Kijk daarom voor de meest

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12.0002. Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie

RAADSVOORSTEL 12.0002. Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie RAADSVOORSTEL 12.0002 Rv. nr.:12.0002 B en W-besluit d.d.:10-01-2012 B en W-besluit nr.:11.1369 Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Gebruikersruimte harddrugs en Doorstroomkamers in de Nieuwe Energie

Nadere informatie

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010

Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 4 Overijsselse dak- en thuislozenmonitor 2010 2.1 Dreigend daklozen Inhoudsopgave De groep mensen die dreigen dakloos

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Waar je ook gaat, daar ben je

Waar je ook gaat, daar ben je Verkort Jaarverslag 2014 Waar je ook gaat, daar ben je Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Schorem doet mee met CVD Makes My Day Ketenpartnerontbijt Sport en

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015

TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 TOELICHTING op de Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk 2015 Algemene toelichting Hieronder worden gewijzigde artikelen van de Verordening genoemd.

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS

Plan van Aanpak Maatschappelijke VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Fase II SAMENVATTING VAN DE STRAAT NAAR EEN THUIS Begin 2006 besloten het Rijk en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht middels het Plan

Nadere informatie