Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving"

Transcriptie

1 Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer om woonoverlast te bestrijden? - Wie gaat de Skaeve Huse bouwen? - Hoe weet een woningcorporatie of een particuliere eigenaar/verhuurder of er plaats is voor een overlastgever uit een van hun huizen? - Kan een woningcorporatie mensen uit huis plaatsen als ze gewoon huur betalen maar toch overlast geven? - Hoe zorgt de corporatie ervoor dat mensen vrijwillig vertrekken en zich vestigen in een Skaeve Huse? - Wanneer is de overlast zo ernstig dat er overgegaan wordt tot plaatsing in een Skaeve Huse en wie beslist? - Zijn er cijfers beschikbaar van het aantal meldingen woonoverlast op jaarbasis in Rotterdam? Over de omgeving - Hoe is de inspraak van omwonenden geregeld? - Hoe gaan de gemeente en de corporatie straks om met klachten uit de omgeving van Skaeve Huse? - Waar kan ik nu melden dat ik last heb van mijn buren? Over de bewoners van Skaeve Huse - Zijn er al kandidaat-bewoners en om hoeveel gaat het? - Welke begeleiding komt er? - Mogen de bewoners dag en nacht de deur uit? - Zijn er regels waar de bewoners zich aan moeten houden? - Zijn het (zware) criminelen of pedofielen? - Zijn de bewoners alcoholisten of drugsverslaafden? - Komen er gezinnen met kinderen in Skaeve Huse? - Wie betaalt de kosten van de woning? - Kan een bewoner in een Skaeve Huse weer terugkeren naar zijn / haar oude woning of raakt de bewoner deze kwijt? - Wat gebeurt er met een bewoner die zelfs voor een Skaeve Huse nog onhandelbaar blijkt te zijn? Over de procedure - De locatie - Is er meer te zeggen over de criteria op basis waarvan de locatie voor Skaeve Huse is gekozen? - Wat is de rol van de gebiedscommissies bij de besluitvorming? 1

2 De meest gestelde vragen over project Skaeve Huse Wat zijn Skaeve Huse Waarom Skaeve Huse? Skaeve Huse biedt een oplossing aan extreme woonoverlastsituaties waarbij de leefbaarheid in wijken in het geding is. Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm bedoeld voor die bewoners van de stad die zich niet aan een gewone woonomgeving of niet aan een zorginstelling aanpassen, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Skaeve Huse is wonen onder begeleiding zonder prikkels van de omgeving die leiden naar gedrag dat woonoverlast veroorzaakt en is het uiterste middel wanneer geen andere aanpak van een overlastgever helpt. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in woonwijken terugkeert. Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken, Skaeve Huse is niet bedoeld als eindstation. Hoe zien Skaeve Huse eruit? Het zijn kleine containerwoningen van 35 à 45 m² met een eigen keukentje en douche en toilet. Voor Rotterdam wordt uitgegaan van ca. 11 containerwoningen. Waarom deze rare naam? De naam komt uit Denemarken waar de eerste Skaeve Huse zijn bedacht en betekent letterlijk raar huis, bedoeld voor mensen met rare leefgewoonten. Wat is woonoverlast en waar komt het voor? Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstig last bezorgt. Deze overlast heeft een grote negatieve impact op de wijk. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, drugsgerelateerde overlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling. Woonoverlast komt in alle wijken van de stad voor. Wat lost Skaeve Huse op? Skaeve Huse lost twee zaken op. De wijk of straat waar veel overlast is, wordt van deze overlast verlost. Hiermee keert de rust in een straat terug en daarmee wordt het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroot. Daarnaast voorkomt Skaeve Huse dat een overlastgever op straat belandt en gaat zwerven waardoor hij / zij opnieuw een probleem voor de stad gaat vormen. Mensen die in Skaeve Huse terecht komen zijn vaak gebaat bij een prikkelarme omgeving, hun kwaliteit van leven wordt er vaak door verbeterd. Dit is goed voor henzelf en zij zullen de maatschappij minder geld kosten. Wat doet de gemeente nog meer om woonoverlast te bestrijden? De gemeente Rotterdam heeft een team van woonoverlastcoördinatoren die de regie op ernstige woonoverlastzaken oppakken. Daarnaast zijn er interventieteams die een signalering- en handhavingsfunctie hebben in de wijken. Wie gaat de Skaeve Huse bouwen? Een woningcorporatie. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor de bouw, het beheer en de exploitatie van Skaeve Huse. 2

3 Hoe weet een woningcorporatie of een particuliere eigenaar/verhuurder of er plaats is voor een overlastgever uit een van hun huizen? Alle woningcorporaties kunnen personen aanmelden hiervoor. De gemeente zal de selectie van de personen doen en het plaatsingsbesluit nemen. Kan een woningcorporatie mensen uit huis plaatsen als ze gewoon huur betalen maar toch overlast geven? Ja, dit is in het uiterste geval mogelijk op basis van artikel 174a van de Gemeentewet; de keuze is dan of op straat komen te staan of bewoner te worden van een Skaeve Huse. Het is uiteindelijk aan de rechter om zich hierover uit te spreken. Er is hiervoor wel een goed dossier nodig. De gemeente heeft geen bevoegdheden tot gedwongen uithuisplaatsing bij woonoverlast. Hoe zorgt de corporatie ervoor dat mensen vrijwillig vertrekken en zich vestigen in een Skaeve Huse? Met drang en dreiging van sluiting van de woning en het perspectief van dakloosheid. Bewoners zal duidelijk gemaakt worden dat dit voor henzelf een goede oplossing is voor hun problemen, nl. zich niet kunnen aanpassen aan een gewone woonomgeving. Wanneer is de overlast zo ernstig dat er overgegaan wordt tot plaatsing in een Skaeve Huse en wie beslist? Het gaat vooral om personen waarbij andere middelen niet helpen, zoals bijvoorbeeld ambulante begeleiding, opgenomen geweest in een zorginstelling, buurtbemiddeling, handhaving, enz. Op basis van gegevens van partners in de wijk, zoals de corporatie, het wijkteam, de woonoverlastcoördinator, politie, GGD en buren worden meldingen besproken. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente Rotterdam. Zijn er cijfers beschikbaar van het aantal meldingen woonoverlast op jaarbasis in Rotterdam? Bij de gemeente zijn in 2013 via Internet en het servicenummer ongeveer overlastmeldingen binnengekomen. Bij de deelgemeenten zijn ook nog eens 700 meldingen rechtstreeks binnengekomen (deze kunnen deels overlappen), wat het totaal op zo n meldingen brengt. Van de meldingen bij de gemeente ging het in 2013 om ongeveer 700 meldingen van woonoverlast direct gerelateerd aan de eigen woning. De overige meldingen gingen om geluidoverlast indirect gerelateerd aan de woning (verkeer, werkzaamheden, horecaondernemingen, evenementen). Over de omgeving Hoe is de inspraak van omwonenden geregeld? Er is geen inspraak in de zin dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meebeslissen over de definitieve keuze van de locatie. Na de locatiekeuze is er constant overleg met de omgeving over alle aspecten van Skaeve Huse zoals klachten, het uiterlijk van de Skaeve Huse, contact met de woningcorporatie, gemeente en de beheerder. Er wordt een begeleidingsgroep van omwonenden en andere belanghebbenden samengesteld die gedurende het hele project in overleg blijft met de gemeente. Vooral mensen uit de directe omgeving zullen gevraagd worden deel te nemen aan deze begeleidingsgroep, zij hebben het meeste belang bij het goed verlopen van dit project. 3

4 Hoe gaan de gemeente en de corporatie straks om met klachten uit de omgeving van Skaeve Huse? Er komt een telefoonnummer voor klachten dat 24 uur per dag bereikbaar is. Er wordt een begeleidingsgroep van omwonenden en belanghebbenden samengesteld die gedurende het hele project in overleg blijft met de gemeente en de woningcorporatie over de gang van zaken rond Skaeve Huse. Er wordt een beheerder aangesteld die aanwezig is op de locatie van Skaeve Huse. Waar kan ik nu melden dat ik last heb van mijn buren? Bij telefoonnummer of via Meldingen mogen ook anoniem gedaan worden. Er is ook gratis Buurtbemiddeling beschikbaar in de hele stad, deze bemiddeling kunt u vragen via Bij ernstige en acute problemen kan natuurlijk altijd de politie worden gebeld. Over de bewoners van Skaeve Huse Zijn er al kandidaat-bewoners en om hoeveel gaat het? Op de lijst van overlastgevers die bij de gemeente bekend is, staan mensen waarvan de verwachting is dat deze in de Skaeve Huse terecht zouden kunnen. Het aantal potentiële bewoners is mede afhankelijk van de andere mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast (bemiddeling, behandeling, enz.) maar momenteel heeft de gemeente 50 potentiële bewoners in het vizier. Welke begeleiding komt er? Het is de bedoeling dat er een beheerder komt die in dienst komt bij de woningcorporatie. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding vanuit zorginstellingen beschikbaar voor die bewoners die dat nodig hebben. Dat kan zijn: begeleiding bij zelfstandig wonen (koken, schoonmaken), budgetbeheer, dagbesteding, hulp bij verslaving, therapie, psychiatrische of psychologische hulp, hulp van het wijkteam, of een combinatie hiervan. Mogen de bewoners dag en nacht de deur uit? Zoals iedere andere stadsgenoot kunnen deze mensen gaan en staan waar ze dat willen. Ze gaan ook het terrein af om boodschappen te doen en zullen dus zichtbaar zijn in de wijk. Zijn er regels waar de bewoners zich aan moeten houden? De bewoners worden huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden net zoals andere mensen die een woning huren. Zij zijn verplicht om de begeleiding en zorg die ze nodig hebben te aanvaarden. Deze regels staan in het huurzorgcontract waarin wordt vastgelegd wat wel en wat niet mag in dit woonproject. Te denken valt aan geluidoverlast, rommel verzamelen, vuurtje stoken, enz. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen. Zijn het (zware) criminelen of pedofielen? Nee, er komt niemand wonen die in de afgelopen 2 jaar veroordeeld is voor een misdrijf. Waarschijnlijk heeft een aantal toekomstige bewoners wel bekeuringen gekregen voor overtredingen die samenhangen met het bestaan als dakloze, zoals buiten slapen. 4

5 Zijn de bewoners alcoholisten of drugsverslaafden? In de Skaeve Huse kunnen mensen komen wonen die drinken of drugs gebruiken. Het gaat dan wel om mensen die hun verslaving onder controle hebben, bijvoorbeeld doordat ze al lange tijd stabiel deelnemen aan een methadonprogramma of hun alcoholgebruik voldoende kunnen hanteren. Hun behandeling wordt voortgezet terwijl ze in de Skaeve Huse wonen. Er komen uitdrukkelijk geen mensen wonen met een overlastrisico als gevolg van hun verslaving, dus geen mensen die drugsdealers aantrekken of hun verslaving bekostigen door in te breken. Komen er gezinnen met kinderen in Skaeve Huse? Nee. Wie betaalt de kosten van de woning? De bewoner zal gewoon huur moeten betalen voor de containerwoning, desnoods wordt deze ingehouden op de (bijstands-)uitkering. De exploitatie van de containerwoningen komt uit de huuropbrengst. Kan een bewoner in een Skaeve Huse weer terugkeren naar zijn / haar oude woning of raakt de bewoner deze kwijt? Er wordt uitgegaan van het feit dat een huurder zijn / haar oude woning op zal zeggen omdat hij / zij immers ook gewoon huur moet betalen voor bewoning van Skaeve Huse. Voor een deel van de bewoners kan wonen in een Skaeve Huse een eindstation zijn, maar de bedoeling is dat het tijdelijk is en dat de bewoner door individuele begeleiding weer terugkeert naar een gewone woning of eventueel alsnog naar een zorginstelling. Terugkeer naar de oude woning is niet mogelijk. Wat gebeurt er met een bewoner die zelfs voor een Skaeve Huse nog onhandelbaar blijkt te zijn? Dit is sterk afhankelijk van de aard van de problematiek van een bewoner. Het kan zijn dat deze bewoner gedwongen opgenomen wordt in een zorginstelling. Het kan ook zo zijn dat hij / zij uitgezet wordt en zelf voor een andere woonoplossing zal moeten zorgen. Over de procedure De locatie Het gaat hier om een locatie met bestemming wonen aan de Soesterbergstraat, binnen de grenzen van de gemeente. De locatie ligt op ruime afstand van woningen maar is wel zichtbaar vanaf de straat zodat de politie gemakkelijk de Skaeve Huse kan zien tijdens surveillances. De grond waar de Skaeve Huse komen, is van de gemeente. Bouw, beheer, exploitatie en financiering wordt door één van de Rotterdamse corporaties gedaan. De exploitatie is inclusief beheer en beheerder. Als alles volgens planning verloopt, verwacht de gemeente in 2017 de Skaeve Huse op te leveren. Is er meer te zeggen over de criteria op basis waarvan de locatie voor Skaeve Huse is gekozen? De gemeente kijkt naar de omgeving: ligt de locatie dicht bij een snelweg, het spoor, een school, winkelcentrum of woonwijk: allemaal zaken waar rekening mee wordt gehouden. Is de locatie bereikbaar per openbaar vervoer of op loop- of fietsafstand van een wijk? Bewoners moeten immers zelf boodschappen doen. Verder wordt gekeken naar de landelijk geldende normen op het gebied van luchtvervuiling, geluidhinder, andere milieuaspecten en naar het bestemmingsplan. Er wordt tevens 5

6 uitgegaan van een ruime fysieke afstand tussen Skaeve Huse en overige delen van een wijk of gebied, zodat er geen persoonlijk contact hoeft te zijn tussen de verschillende groepen bewoners. Wat is de rol van de gebiedscommissies bij de besluitvorming? De betreffende gebiedscommissies waar de locatie van Skaeve Huse zich zal vestigen hebben een consulterende rol over de locatie richting het College van B&W. Het gaat om de gebiedscommissie Overschie waar de Soesterbergstraat zich bevindt en de gebiedscommissie van Hillegersberg- Schiebroek waar de meeste omwonenden wonen. 6

Omgeving Actieplan Woonoverlast Contact

Omgeving Actieplan Woonoverlast Contact Skaeve Huse Om extreme woonoverlast tegen te gaan worden in Rotterdam Skaeve Huse gebouwd. Skaeve Huse is een woonvorm bedoeld voor notoire woonoverlastgevers. Het is het uiterste middel wanneer geen andere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg Versie 1.0 bvh

Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg Versie 1.0 bvh Buurtbeheerplan Skaeve huse Stadbroekseweg 2012-11-05 Versie 1.0 bvh 1 Inleiding De gemeente Nijmegen, verantwoordelijk voor het lokaal beleid voor de opvang van mensen in het kader van de Maatschappelijke

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag

20 januari BBPZ/MNor/RBos/ Koningin Julianaplein AA Den Haag Postbus AC Den Haag Datum 20 januari 2017 Kenmerk BBPZ/MNor/RBos/17-003 Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Skaeve Huse. Presentatie voor en participatie door omwonenden

Skaeve Huse. Presentatie voor en participatie door omwonenden Skaeve Huse Presentatie voor en participatie door omwonenden Agnes de Boer Gemeente Velsen 14 maart 2017 G E M E E N T E V E L S E N V E L I S O N W O N E N W O N I N G B E D R I J F V E L S E N Opzet

Nadere informatie

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010

Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Leeswijzer Wijkpanel Vlietzône - avond over overlast 23 juni 2010 Overlast? Melden bij het Meldpunt Overlast Meld overlast ALTIJD bij Meldpunt Overlast (MOL): telefoonnummer 14058. Klik hier als u meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag VvE-balie & Meld- en Steunpunt Woonoverlast

Gemeente Den Haag VvE-balie & Meld- en Steunpunt Woonoverlast Gemeente Den Haag & Meld- en Steunpunt Woonoverlast Francien de Hoop Jonore Bots 27-09-2011 Wat is een VvE Het splitsen van een gebouw in appartementsrechten Appartementseigenaren van rechtswege lid In

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Jaarverslag Team Woonoverlast Directie Veiligheid

Jaarverslag Team Woonoverlast Directie Veiligheid Jaarverslag 2016 Team Woonoverlast Directie Veiligheid 2 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Aanpak woonoverlast 2015-2019 5 2. Meldingen woonoverlast 7 2.1 Woonoverlastzaken 7 2.2 Looptijd en doelstelling 8 3.

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Skaeve Huse

Vragen en antwoorden Skaeve Huse Vragen en antwoorden Skaeve Huse Wat zijn Skaeve Huse? Skaeve Huse zijn eenvoudig ingerichte eenpersoonswoningen, op enige afstand van andere huizen. Bewoners van Skaeve Huse hebben meestal onvoldoende

Nadere informatie

Voorkom overlast. en wees er tijdig bij!

Voorkom overlast. en wees er tijdig bij! Overlastwijzer Voorkom overlast en wees er tijdig bij! Woonplus Schiedam is een woningcorporatie met ruim 12.000 woningen. Veel van onze woningen zijn appartementen waarin bewoners een portiek en/of een

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Bewonersavond Skaeve Huse Gemeente Rotterdam 7 september 2015, 19.45 uur tot 21.45 uur Locatie: Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3 te Rotterdam

Bewonersavond Skaeve Huse Gemeente Rotterdam 7 september 2015, 19.45 uur tot 21.45 uur Locatie: Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3 te Rotterdam Bewonersavond Skaeve Huse Gemeente Rotterdam 7 september 2015, 19.45 uur tot 21.45 uur Locatie: Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3 te Rotterdam Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela (gemeente Rotterdam;

Nadere informatie

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners

Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Voorbeeld CONVENANT Gegevensuitwisseling bestrijden woonoverlast zittende bewoners Versie: Datum: Partijen: [Besluitvormend orgaan van de gemeente], gevestigd en kantoorhoudende te [naam en adres gemeente],

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Memo. Vraag. Antwoord

Memo. Vraag. Antwoord Aan: Van: de leden van de raad burgemeester en wethouders Betreft: beantwoording vragen artikel 37 Datum: 20 juli 2012 Reglement van Orde Vraag De VVD-fractie heeft op grond van artikel 37 van het Reglement

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan?

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan? Structurele (woon)overlast Hoe pakken we dat aan? Wat is overlast? 'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake

Nadere informatie

Er zijn deze avond vier tafelgesprekken geweest. Tafel 1 Aanwezigen:

Er zijn deze avond vier tafelgesprekken geweest. Tafel 1 Aanwezigen: Bewonersavond Skaeve Huse Hillegersberg-Schiebroek Datum 29 oktober 2015 Tijd 19.30 uur tot 21:30 uur Locatie LCC De Castagnet, Larikslaan 200 te Rotterdam Er zijn deze avond vier tafelgesprekken geweest

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Advies Overlast november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In september 2011 is Nijestee haar elfde BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst

Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst Overlast, wat nu? Overlast, wat nu? Woonstichting VechtHorst Iedereen wil graag prettig wonen. Overlast kan het woonplezier bederven. In deze folder staat wat u en VechtHorst samen kunnen doen om overlast

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela (gemeente Rotterdam; JPA)

Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela (gemeente Rotterdam; JPA) Bewonersavond Skaeve Huse Gemeente Rotterdam 1 september 2015, 18.15 uur tot 20.00 uur (eerste bijeenkomst) Locatie: LCC Castagnet, Larikslaan 200 te Rotterdam Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela (gemeente Rotterdam; JPA)

Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela (gemeente Rotterdam; JPA) Bewonersavond Skaeve Huse Gemeente Rotterdam 1 september 2015, 20.35 uur tot 22.20 uur (tweede bijeenkomst) Locatie: LCC Castagnet, Larikslaan 200 te Rotterdam Aanwezigen: Avondvoorzitter Jean Paul Andela

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Protocol Woonoverlast

Protocol Woonoverlast Protocol Woonoverlast Woonoverlast beheersbaar in de sociale huursector in Enschede 24 november 2005 Het Protocol Woonoverlast is een samenwerking van de volgende organisaties: Woningcorporatie Domijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss,

Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Onderwerp: Beleid aanpak woonoverlast Oss 2017 De burgemeester van Oss, Gelet op artikel 151d van de Gemeentewet en artikel 2:77a van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss, Besluit vast te stellen het

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Thema: kwetsbare mensen Bauke Lagarde heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten die door leden van de klankbordgroep werden uitgenodigd. Vervolgens

Nadere informatie

Vraag: Hoeveel lawaai komt er / wordt toegestaan? Antwoord: Het uitgangspunt is dat er geen extra overlast voor de omgeving is.

Vraag: Hoeveel lawaai komt er / wordt toegestaan? Antwoord: Het uitgangspunt is dat er geen extra overlast voor de omgeving is. Skaeve Huse - Vragen en antwoorden n.a.v. bijeenkomst 7 oktober 2013 Tijdens de bijeenkomst op 7 oktober over Skaeve Huse ging het in de 5 deelgroepen over de zorgen van omwonenden en hun suggesties voor

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

Procedure als onze huurder de overlast veroorzaakt

Procedure als onze huurder de overlast veroorzaakt Overlastprocedure 2 Overlastprocedure WoonFriesland is met de huurdersvereniging een overlastprocedure overeengekomen. Bent u een huurder die overlast ervaart en hebt u zelf na contact te hebben opgenomen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

1. Betrokkene is bij gerechtelijk vonnis veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde vanwege overlast.

1. Betrokkene is bij gerechtelijk vonnis veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde vanwege overlast. Cat. Omschrijving Formele criteria voor opname Verwijdering van de persoonsgegevens van de betreffende voormalige Betrokkene uit het klachten & Kansenregister vindt plaats (punt 1): W.1 Bestemd voor Betrokkene

Nadere informatie

Informatieavond Woonoverlast. Sector Ruimtelijke Expertise 23 april 2015

Informatieavond Woonoverlast. Sector Ruimtelijke Expertise 23 april 2015 Informatieavond Woonoverlast Sector Ruimtelijke Expertise 23 april 2015 Agenda Inleiding Ruimtelijk/wettelijk wat is de situatie in Irisbuurt en Rochusbuurt en wat kan de bewoner, Hans Wensing Sociaal/woonoverlast,

Nadere informatie

Actieplan. Woonoverlast 2015-2019

Actieplan. Woonoverlast 2015-2019 Actieplan Woonoverlast 2015-2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanpak woonoverlast 2009-2014...3 1.2 De situatie in Rotterdam...4 1.3 Definitie...5 1.4 Doelstelling en target...5 1.5 Nieuwe maatregelen...6

Nadere informatie

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat 10 mei 2016 Basisgegeven Bij de basisgegevens van het dossier gaat het om gegevens als datum aanmelding - wie heeft aangemeld dossiernummer, aanmaakdatum

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 november 2013 Onderwerp Aanpak woonoverlast

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 november 2013 Onderwerp Aanpak woonoverlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Vrijwillige gedragsaanwijzingen

Vrijwillige gedragsaanwijzingen versie Februari 2016 Vrijwillige gedragsaanwijzingen In deze infosheet staan voorbeelden van casussen waarbij de vrijwillige gedragsaanwijzing is ingezet. Hierbij is een contract opgesteld en ondertekend

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad

Mededeling van het college aan de gemeenteraad Onderwerp: Nieuwe koers locatieonderzoek Skaeve Huse Portefeuillehouder: Jan Bart Wilschut Datum: 27 Aanleiding voor de mededeling In de raad van 18 juli hebt u het college uw zienswijzen gegeven op het

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( & )

Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( & ) Schriftelijke antwoorden Minister S. Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (14-09-2015 & 21-09-2015) Uw ministerie heeft geïnventariseerd welke gemeenten gebruik maken van selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM

TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM TRANSFORMATIE-AGENDA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 APELDOORN, BRUMMEN, EPE, HEERDE EN VOORST EN VANAF 2020 HATTEM Gemeenteraad Apeldoorn

Nadere informatie

Versie: Definitief Datum: 31 mei 2011. Actieplan aanpak woonoverlast

Versie: Definitief Datum: 31 mei 2011. Actieplan aanpak woonoverlast Versie: Definitief Datum: 31 mei 2011 Actieplan aanpak woonoverlast Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Definitie, doel en sturing 5 1.1 De Capelse insteek 5 1.2 Definitie 5 1.3 Doel 6 1.4 Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

huren I N FORM AT I E OV ER overlast

huren I N FORM AT I E OV ER overlast huren I N FORM AT I E OV ER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan. In deze folder geven wij u tips hoe u overlast

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Overlast. En wat u er zelf tegen kunt doen

Overlast. En wat u er zelf tegen kunt doen Overlast En wat u er zelf tegen kunt doen U wilt prettig wonen, dat spreekt vanzelf. Maar wat als bij de buurvrouw het geluid altijd uit de speakers knalt, terwijl uw kleine kinderen liggen te slapen?

Nadere informatie

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid

De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Toolkit Openbare orde en Veiligheid De maat is vol! Hoewel de misdaadcijfers al jaren een dalende trend laten zien, is het gevoel totaal anders. Sinds 2002 zijn in Nederland ieder jaar

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam

Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in IJsselmonde/Beverwaard. In het asielzoekerscentrum komen maximaal 600 mensen wonen voor

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond Visie Wijkpolitie Rotterdam-Rijnmond Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie Waakzaam en dienstbaar Beste collega, Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten volgen de ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie