INHOUD. 9e Nieuwsbrief Gezonde School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. 9e Nieuwsbrief Gezonde School"

Transcriptie

1 INHOUD 9e Nieuwsbrief Gezonde School... 1 Start EU-Schoolfruit Zorgen of vragen over een kind bij u op school?... 2 Wijzigingen vignet gezonde school... 2 Hou je mond gezond!... 2 'Sportiefste basisschool van Nederland'... 3 CJG.nl wijst de weg naar het lokale CJG... 3 Leefstijlonderzoek geeft islamitische gezinnen inzicht... 3 Scholen relatief veilig voor leerlingen en personeel... 3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht... 4 Oproep: Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling... 4 'Verbied marketing voor ongezonde kinderproducten'... 5 Kort nieuws:... 5 Twitterende schoolarts en GGDjongeren gaan landelijk!... 5 Kinderombudsman opent meldpunt voor kinderen in armoede Korrelatie: 'Explosieve groei aantal hulpvragen over pesten'... 5 Vooral digitaal pesten neemt toe in basisonderwijs... 5 Publicaties:... 5 Nieuw: Poepie ontbijtposter van de Maag Lever Darm Stichting... 5 Week van de teek: tijd voor teken... 6 Aandacht voor seksualiteit in kerndoelen... 6 Nieuw: EU-Schoolfruit op het digibord... 6 Smaaklessen vernieuwd... 6 Boek: FEEST!... 7 Hoe komt die baby in je buik?... 7 Links:... 7 Sites voor kinderen over het ziekenhuis... 7 Kaderberichten... 7 Project Trammelant in Tandenland... 7 igrow; de groei app van TNO... 7 App Tekenbeet e Nieuwsbrief Gezonde School Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering. Wij hopen u zo te informeren en te inspireren om u in te zetten voor een gezond en veilig schoolklimaat! Uiteraard kunt u de inhoud van de nieuwsbrief ook gebruiken in uw eigen nieuwsbrief voor de ouders. De uitgebreidere versie van deze nieuwsbrief is te vinden op onze website. De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar. 1

2 Start EU-Schoolfruit april start EU-Schoolfruit voor basis- en voortgezet speciaal onderwijs. Scholen die meedoen, ontvangen de eerste 20 weken drie stuks gratis groente en/of fruit per leerling per week. Lees meer Zorgen of vragen over een kind bij u op school? Neem contact op met de Jeugdgezondheidszorg De signalen van leerkrachten zijn erg belangrijk voor de GGD. Door de dagelijkse omgang met kinderen kunnen leerkrachten immers kleine en grote problemen signaleren. Geef uw zorgen of vragen aan op de daarvoor bestemde signaleringslijst als u denkt dat er extra aandacht voor een kind van uw school wenselijk is. De jeugdgezondheidszorg heeft twee soorten signaleringslijsten Voor de periodieke onderzoeken in groep 2 en 7 wordt een digitale lijst aan de leerkracht gestuurd waarop de namen van alle kinderen staan. U kunt dan eventuele vragen of zorgen aangeven. U kunt de lijst daarna terug mailen aan de GGD. Als het onderzoek op school plaats vindt, kunt u de lijst ook afgeven aan de medewerker van de GGD die het onderzoek uitvoert. De door u aangegeven signalen kunnen eventueel leiden tot een extra onderzoek door jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Daarnaast is er een signaleringslijst die het hele jaar door voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 gebruikt kan worden. Met het invullen van deze lijst vraagt de school een onderzoek op indicatie aan voor een individuele leerling uit groep 1 t/m 8. Deze lijst kunt u invullen en opsturen maar is ook digitaal via de GGD website in te vullen. Wijzigingen vignet gezonde school Per 1 maart 2013 vervalt de basisvragenlijst. Hier komen 'basisvoorwaarden voor in de plaats. Een andere wijziging betreft dat de school het vignet niet meer kan aanvragen bij de GGD maar rechtstreeks bij GGD Nederland. De GGD kan u nog ondersteunen, begeleiden en adviseren. Contactpersoon: Lees meer op: Vignet.gezondeschool.info Hou je mond gezond! Leerkrachten lieten tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling hun gebit fotograferen in de stand van Hou je mond gezond! De gebitsfoto die de slimme QLF-camera maakt, geeft aan waar nog oude tandplak zit en waar je beter moet poetsen. Ook de gratis tandvleescheck was erg populair. Lees meer. Leerkrachten maakten zo kennis met Hou je mond gezond! Het leukste landelijke poetsproject van Nederland, dat op basisscholen gratis wordt aangeboden. Een centraal onderdeel van het project is een bezoek van een (vrijwillige) tandarts, mondhygiënist, tandartsassistent of GGD-medewerker. Kortom: een witte jas verzorgt een frisse poetsles in de klas of nodigt de groep uit voor een kennismakingsbezoek in de tandheelkundige praktijk. Leerzaam, leuk én goed voor het gebit. Al meer dan groepen kregen zo n gratis poetsles. Alle kinderen krijgen een tandenborstel, 2

3 tube tandpasta en een informatieve folder voor hun ouders mee naar huis. Wilt u meedoen met dit onderwijsproject? Ga naar Houjemondgezond.nl. 'Sportiefste basisschool van Nederland' De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) organiseert in samenwerking met het NOC*NSF de verkiezing: 'Sportiefste basisschool van Nederland'. Op 15 mei 2013 vindt de verkiezing plaats op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. De winnende school ontvangt een waardecheque van euro! Lees meer. CJG.nl wijst de weg naar het lokale CJG Stichting Opvoeden.nl heeft de website CJG.nl nieuw leven ingeblazen. Ouders en opvoeders die via Google de gevalideerde opvoedinformatie vinden, worden via CJG.nl doorgeleid naar de lokale CJG s, waardoor ook de lokale CJG-websites hun doelgroepen beter zullen bereiken. Lokale CJG s kunnen zich op hun beurt volledig richten op het promoten van hun eigen diensten, zoals workshops, cursussen en avonden voor ouders en opvoeders. Op deze manier versterken landelijk en lokaal elkaar op een effectieve en efficiënte manier in het belang van ouders en opvoeders! Leefstijlonderzoek geeft islamitische gezinnen inzicht Overgewicht bij kinderen is een toenemend probleem in Nederland en is het grootst onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen. Het VUmc en de Hartstichting hebben daarom een leefstijlonderzoek gedaan naar de behoefte en kennis bij islamitische moeders over het voedingspatroon en de leefstijl bij hun kinderen. Regionale cijfers overgewicht zijn ook te vinden op de GGDAtlas (link). Lees meer. Uniek aan dit onderzoek is dat de islamitische moeders ook onderzoekers waren bij dit onderzoek. In de loop van 2013 ontwikkelt het VUmc een toolkit voor professionals uit het onderwijs en zorg. Deze toolkit bevat praktische handvaten om islamitische moeders beter te betrekken bij een gezonde leefstijl en gezonde leefstijl projecten. Het volledige eindrapport is te downloaden via Lekkerfitopschool.nl. Scholen relatief veilig voor leerlingen en personeel Zowel leerlingen als ouders en personeelsleden in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs voelen zich op en rond de school relatief veilig. Dat blijkt uit de sociale veiligheidsmonitor 2012 van ITS en Regioplan. Toch kunnen er ook zaken worden verbeterd. Zo is er een toename geconstateerd van grof lichamelijk en seksueel geweld bij personeel en leerlingen van het voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor zou extra preventieve aandacht moeten komen op scholen. Volgens de onderzoekers kan het instellen en handhaven van expliciete sociale regels de sociale veiligheid vergroten. Preventie moet worden toegespitst op individuele risicoleerlingen en op een intensievere aanpak en begeleiding. Lees meer 3

4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht De verplichte meldcode wordt ingevoerd bij bepaalde instanties waar professionals werken als huisartsen, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten of hulpverleners. Zelfstandige beroepsbeoefenaren en instellingen zijn verplicht een stappenplan te hebben waarin staat hoe er omgegaan moet worden met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.lees meer Oproep: Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbosinstituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Elk jaar worden bijna kinderen mishandeld. De psychische en lichamelijke gevolgen zijn vaak ernstig en langdurig. Om kindermishandeling beter en sneller te signaleren is het belangrijk dit onderwerp bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Onderzoek Het Trimbos-instituut start met een onderzoek hiernaar en wil daarom graag weten hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook wil zij onderzoeken welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken. Lees meer> Wat houdt deelname in? Deelname aan het onderzoek houdt in dat leerkracht en leerlingen op twee of drie momenten een schriftelijke vragenlijst invullen. Per vragenlijst zal dit minuten tijd kosten. Onderwerpen in de vragenlijst In de vragenlijst voor de leerlingen staan kennisvragen over kindermishandeling en de mogelijkheden voor hulp. Ook wordt gevraagd wie zij in vertrouwen zouden nemen als zij dit onderwerp willen bespreken. Er worden geen vragen gesteld over persoonlijke ervaringen. De vragenlijst voor leerkrachten bevat vragen over communiceren over kindermishandeling en de knelpunten die zij hierbij ervaren. Klokhuis over kindermishandeling Klokhuis (NTR) maakt vier uitzendingen over het thema die in april worden uitgezonden. Er wordt een lespakket aangeboden dat bij deze uitzendingen kan worden gebruikt. De Klokhuis uitzendingen kunnen samen met dit lespakket worden gebruikt om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de bovenbouw van het basisonderwijs. Wij zoeken zowel scholen die van plan zijn om het lespakket en de Klokhuis uitzendingen te gebruiken als scholen die hier niet mee zullen werken. Waarom meedoen? Het onderzoek biedt nieuwe inzichten die kunnen bijdragen aan het bespreekbaar maken van kindermishandeling. Deelname is tevens een goede manier om op school extra aandacht te besteden aan dit onderwerp. 4

5 Wilt u meedoen aan het onderzoek, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sylvia Bartelds, 'Verbied marketing voor ongezonde kinderproducten' De consumentenorganisatie Foodwatch wil de marketing van ongezond eten en drinken voor kinderen en jongeren wettelijk verbieden. Daarom begint de organisatie een zogenaamd burgerinitiatief om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Volgens Foodwatch eten en drinken kinderen steeds ongezonder en worden ze steeds zwaarder vanwege de promotie van te zoete, te zoute en te vette producten door de voedingsindustrie. In de wet moet staan dat voedselfabrikanten marketing alleen mogen inzetten voor gezonde en verantwoorde voedingsmiddelen. Een onafhankelijke, externe partij zou moeten omschrijven waaraan gezonde voedingsmiddelen moeten voldoen. Foodwatch heeft zeshonderd voedselproducten voor kinderen onderzocht, zoals toetjes, broodbeleg en drankjes, die in twaalf supermarktketens waren gekocht. Uit dat onderzoek bleek dat 85 procent van de producten ongezond is. Kort nieuws: Twitterende schoolarts en GGDjongeren gaan landelijk Kinderombudsman opent meldpunt voor kinderen in armoede. Vertel je verhaal: Korrelatie: 'Explosieve groei aantal hulpvragen over pesten' Vooral digitaal pesten neemt toe in basisonderwijs Publicaties: Nieuw: Poepie ontbijtposter van de Maag Lever Darm Stichting De Maag Lever Darm Stichting heeft een nieuwe Poepie ontbijtposter laten maken. Op de poster kunnen kinderen Poepie door een doolhof de weg van het 5

6 gezonde ontbijt wijzen. Zo houden ze Poepie zijn buik gezond. Leuk om in de klas (of: om samen met vriendjes of vriendinnetjes) te doen! Lees meer. Vezelrijk ontbijt De Maag Lever Darm Stichting onderschrijft het belang van een gezond en vezelrijk ontbijt. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Een vezelrijk ontbijt brengt de spijsvertering op gang en zorgt voor een goede stoelgang. Daarnaast levert een goed ontbijt de energie voor de benodigde concentratie op school en voorkomt trek in snoep, koek en snacks. Zo helpt ontbijten ook om kinderen op een gezond gewicht te houden. Poepie De Poepie ontbijtposter benadrukt het belang van een gezond en vezelrijk ontbijt. De poster met het aansprekende figuurtje Poepie in de hoofdrol, is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. De poster is gratis te downloaden op poepie.info De kinderwebsite biedt kinderen van 6 t/m 10 jaar begrijpelijke informatie over het belang van vezelrijke voeding, lichaamsbeweging en toiletgedrag. Door verschillende spelletjes en opdrachten leren kinderen een verband te leggen tussen een gezonde spijsvertering, voeding en leefstijl. Week van de teek: tijd voor teken Kinderen die buitenspelen lopen meer risico op tekenbeten. Teken zitten in de buurt van bomen en struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. van een tekenbeet kun je ziek worden. Van 15 t/m 19 april is de week van de teek. Een goed moment om tekenbeten en de ziekte van Lyme in de klas onder de aandacht te brengen. Op RIVM.nl & rivm.nl/toolkits vindt u hiervoor de volgende materialen: Game 'Teek Control': on-line computergame voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Kinderen leren waar teken zitten, hoe ze eruit zien en wanneer je een tekencontrole moet doen. Teken-film: in vijf minuten volledig op de hoogte van teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme. Flyers en posters voor kinderen: te downloaden via de toolkit Teken en Lyme Aandacht voor seksualiteit in kerndoelen Seksualiteit en seksuele diversiteit staan per 1 december 2012 in de kerndoelen van het onderwijs. Wilt u weten hoe uw school aan de kerndoelen kan voldoen? Maak gebruik van het compleet vernieuwde lespakket Relaties & Seksualiteit, geschikt voor groep 1 tot en met 8. U kunt het lespakket bestellen via Rutgerswpf.nl Nieuw: EU-Schoolfruit op het digibord EU-Schoolfruit presenteert... Digibordlessen! Kinderen vliegen mee door de kas met Oscar het lieveheersbeestje en ze nemen een kijkje in de tas van tante Carla uit Suriname. Smaaklessen vernieuwd Hoe wordt sinaasappelsap gemaakt? Smaakt een biologische appel anders dan een gewone? En wie durft rode appelmoes te proeven? Smaaklessen is hét lespakket over eten voor groep 1 t/m 8. Het bestaat uit een lerarenhandleiding per groep. Per groep zijn er vijf 6

7 lessen, die gemiddeld minuten duren. De lessen zijn hierdoor goed inpasbaar in een projectweek. bij elke Smaakles hoort nu ook een opdracht op het digitale schoolbord. Vraag gratis de Smaakleskist met het vernieuwde lesmateriaal en smaakproefjes aan op: Boek: FEEST! 46 traktaties voor school of thuis webshop.voedingscentrum.nl/feest-46-traktaties-voor-school-of-thuis Hoe komt die baby in je buik? Nieuwe brochure seksuele opvoeding 0-6 jr Links: Sites voor kinderen over het ziekenhuis O.a folders, opname ziekenhuis, bezoek, onderzoek etc.: hetwkz en keikiz.tv Kaderberichten Project Trammelant in Tandenland Trammelant in Tandenland is een project voor groep 1 t/m 4. En dat is niet voor niets, want voor het 7de levensjaar treedt gewoontevorming op met betrekking tot tandenpoetsen. Door de filmpjes vier jaar lang (groep 1 t/m 4) verspreid over het jaar (3x) aan te bieden wordt de kans aanzienlijk vergroot dat er voor het 7de levensjaar een gezonde gewoonte is aangeleerd. Trammelant in Tandenland is een interventie met als doel het verminderen van cariës door verbetering van gedrag. Meer informatie: en op igrow; de groei app van TNO Met de igrow app van TNO kun je eenvoudig zien hoe je kind (van 0-10 jaar) groeit, hoe lang je kind wordt (eindlengte) en of het een gezond gewicht heeft. Je krijgt tips over gezonde voeding, bewegen en slapen. Drie aspecten waarvan uit onderzoek is gebleken, dat ze belangrijk zijn voor een gezond gewicht. Ook kun je zien waar je in jouw omgeving kunt wandelen en spelen. Klik hier voor meer informatie over de app en waar te downloaden. App Tekenbeet Met deze mobiele app kunnen mensen via hun smartphone zien of ze zich in een gebied bevinden waar veel teken zijn. Er staat informatie op over hoe op teken te controleren en een teek te verwijderen. Ze kunnen een tekenbeet registreren en een herinneringsmail ontvangen voor het controleren op tekenbeten. De App Tekenbeet is vanaf de Week van de Teek gratis te downloaden in de itunes store en bij Google Play. 7

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

30 Gezondheidsopvoeding

30 Gezondheidsopvoeding DC 30 Gezondheidsopvoeding in kindercentra 1 Inleiding Gezondheid en gezondheidsopvoeding van kinderen staan sterk in de belangstelling. Kinderen worden te dik, ze eten te vet, ontbijten slecht en snoepen

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie