Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie"

Transcriptie

1 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf Overzicht hoofdfase cohorten vanaf Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie... 5 Jaar 1, periode Marketing Business English Basisvaardigheden Aan de slag! Jaar 1, periode Onderzoek Business English Inkoop Verkoop Trendy Tours Jaar 1, periode e Communicatie Bedrijfseconomie Marketing Business English Innovate don t imitate Jaar 1, periode Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden AD Human Resource Management Management Business English Jong Ondernemen Jaar 2, periode Onderzoek Algemene Inleiding in het Recht General Economics and Analysis Duits Jong Ondernemen 2 (Marktonderzoek) Jaar 2, periode e Communicatie Conceptueel Denken Strategisch Marketing Duits Jong Ondernemen 3 (Strategisch marketingplan) Jaar 2, periode 3 en Stage Afstudeerscriptie Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie Jaar 3, periode Bedrijfseconomie Management Duits Inkoop Inkoop Jaar 3, periode

2 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden Corporate Communication Duits Sales/CRM/Account management Integrated Communication Plan Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Jaar 3, periode TEM1A Tourism and Event Management SPM1A Sportmanagement HBM1A Equine Minor CM1A Kunst in bedrijf, de creatieve sector ISE1A International Sustainable Entrepreneurship International Learning Companies Jaar 3, periode TEM1B Tourism and Event Management SPM1B Sportmanagement HBM1B Equine Minor CM1B Kunst in bedrijf, de creatieve sector ISE1B International Sustainable Entrepreneurship International Learning Companies Jaar 4, periode 1 en Marketingmanagement TEM2 Tourism and Event Management SPM2 Sportmanagement & marketing HBM2 Horse & Business CM2 Bedrijf in de kunsten International Marketing Jaar 4, periode 3 en Afstudeerfase

3 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Contacturen Opleiding: Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar Aantal onderwijsweken per jaar: 38 Commerciële Economie Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges 20,33 32,33 22,33 20,33 95,32 PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding 23,44 2,44 9,44 2,44 37,76 Tentamens 10,95 18,56 17,16 23,48 0 Totalen 164,7 148,3 179,9 137,3 630,2 Aantal dagen stage (indien van toepassing) Aantal onderwijsweken per periode: 10,0 9,0 9,0 10,0 3

4 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2014 jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD jaar 1, periode 1.3 CE-AD jaar 1, periode 1.4 CE-AD Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie 1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden OCESCAD1 Business English 1 1 OCEEN1 Business English 2 OCEEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: e communicatie (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 BBusiness English 3 OCEEN3 Management 1 DECMAN1 Business English 4 OCEEN4 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jong Ondernemen 1 ICEJO1 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2013 jaar 2, periode 2.1 CE-AD jaar 2, periode 2.2 CE-AD jaar 2, periode 2.3 en 2.4 CE-AD Onderzoek 2 OCEOZ2 e Communicatie 2 GMOCO2 Algemene inleiding in het Recht OCERE Conceptueel Denken OCECD1 Stage OECSTAAD General Economics and Analysis DECAE Strategische Marketing OECSM Duits 1 OECDE1 Duits 2 OECDE2 Jong Ondernemen 2 ICEJO2 Jong Ondernemen 3 ICEJO3 Afstudeerscriptie OECAFAD 4

5 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie jaar 3, periode 3.1 CE-B jaar 3, periode 3.2 CE-B jaar 3, periode 3.3 CE-B jaar 3, periode3. 4 CE-B Bedrijfseconomie 3 DECBE3 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 2 OCESC2 Management 2 DECMAN2 Corporate Communication DECCC Duits 3 OECDE3 Duits 4 OECDE4 Minor 1 / Specialisatie 1A Minor 2 / Specialisatie 1B Inkoop 2 DECIK2 Sales/CRM/Account management OCESAC Inkoop ICEINK Integrated Communication Plan ICECP jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B CEMM1 1 CEMM2 1 Afstudeerfase 2 Specialisatie 3 / IM1 Specialisatie 3 / IM2 1 Nadere onderverdeling in bouwsteenboek 2 TEM2, CM2, HBM2, SPM2 3 Stage en afstuderen: De op te leveren rapporten worden in het Nederlands of Engels geschreven. 5

6 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren van je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis van de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Niveau van Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 6

7 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. tentamen De student kent het verloop van de beslissingsprocessen bij klanten en de beïnvloedende factoren. met daarin 40 De student kent het perceptieproces van de klant. MCvragen De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. en De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daarvan en mogelijke hulpmiddelen daarbij. 1 à 2 open vragen. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hiervan. De student kan op basis van relevante criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis van marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang van klantrelaties en concurrentievoordeel. Cesuur 55% Rekenmachine, woordenboek (D- NL) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing, 8 e druk. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing Werkboek en cases, Editie Groningen, Noordhoff Uitgevers Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) verhage.noordhoff.nl Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 7

8 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke mondelinge communicatievaardigheden zoals gesprekken voeren en deelnemen aan discussies. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1.1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Kan persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over onderwerpen binnen de studie en werksfeer, en commentaar geven op standpunten van anderen. De student kan actief deelnemen aan vergaderingen en formele discussies over vertrouwde onderwerpen uit het vakgebied. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Schriftelij k/mondel ing Cesuur 55% /mondeling Geen Geen Geen Geen 8

9 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Stephens, B. (2011). Meetings in English. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht)

10 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden Studielast: 6 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten e communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. e Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen van vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm van werken met samengestelde interest en het bepalen van de contante waarde.toepassing van het differentiëeren voor het bepalen van maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de onderdelen van de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde Werkvormen Werkcolleges. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: e Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzicht Toepassen Opdracht/ Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving Inzicht/ toepassen Inzicht/ 10

11 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Meten van ontwikkelingen toepassen Inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: e Communicatie: De student kan een individuele- en groepspresentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties van anderen. toetsing Participatie/peerassessment/ portfolio Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis van financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Rekenmachine Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) e Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen van der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2014). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff. Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) e Communicatie: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 11

12 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 12

13 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken van het beroepsbeeld van de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis van marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen PGO Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Niveau van CN1 Videofilm /rapport Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau 1 Niveau 2 Videofilm /rapport PGO PGO Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontvangen (toepassen) observatie Toegestane hulpmiddelen: 13

14 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 De student kan de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld van een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt (kennis, inzicht) De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, inzicht) observatie film film rapport rapport Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Geen Aanbevolen literatuur Kotler, P. (2011). Principes van Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. ISBN Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2013). Gesprekken in organisaties (5 e druk). Groningen/Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 14

15 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie van de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag van kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen van het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden van gegevensverzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Beschrijven van de fasen van een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten van een onderzoek. Opstellen van adequate zoekvragen, met behulp van relevante literatuur. Toegestane hulpmiddelen: (Tentamen en Kennis/ inzicht/ toepassen Rekenmachine 15

16 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Verwerken van verzamelde literatuur. Op stellen van een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren vanuit een concrete (praktijk)situatie van een probleemstelling Construeren van een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen van onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen van een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Op effectieve en efficiënte wijze verwerken van onderzoeksdata Hanteren van eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren van onderzoeksdata Berekenen van centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten van verdelingen van een verzameling Interpreteren van je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% onderzoeksrapport) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Behorende bij de verplichte literatuur. Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 16

17 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: B1.1 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke schriftelijke communicatieve vaardigheden zoals het schrijven van verslagen en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1.2 Wijze van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over bekende thema's of over thema's uit vak- en interessegebied. De student kan een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Cesuur 55% Geen Geen Geen Geen 17

18 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed.). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Islam & Zemach, D. (2011). Writing paragraphs. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 18

19 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel van inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard van de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. De werkcolleges, de PGO-taken en het tentamen worden beoordeeld. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau van Inzien en toepassen Inzien en toepassen en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie van inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een omgeving van Public procurement beschrijven, de rol en positie van inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen WC: PGO: Tentamen: WC: Tentamen: Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 19

20 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis van duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven Cesuur WC: 71% PGO: 55% Tentamen: 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Weele, A.J., van (2008). Inkoop in strategisch perspectief. Alphen aan den Rijn: Kluwer Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 20

21 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEVER Naam bouwsteen: Verkoop Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied verkoop. Het verkoopproces is één van de primaire processen van een commerciële organisatie. Veelal is het succes van de organisatie juist daaraan af te meten. Het is het moment dat klant(inkoper) en verkoper met elkaar in contact treden. We gaan uit verschillende gezichtspunten kijken hoe dat verkoopproces verloopt en hoe verkoop verankerd is in de eigen bedrijfsomgeving. Je gaat je niet alleen verdiepen in het verkoopproces maar ook ga je jezelf trainen in verschillende verkoopvaardigheden. Tevens leer je om verkoopprognoses te maken door gebruik te maken van verschillende voorspellingsmethoden. Uiteindelijk ga je de opgedane kennis toepassen bij het organiseren een beurs waaraan je aan potentiële klanten je producten dient te verkopen. Werkvormen OCEVER kent een viertal werkvormen: een viertal hoorcolleges, fieldresearch (beursbezoek), zeven werkcolleges en een achttal PGO bijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden verkoopgesprekken geoefend, opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van de PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student kan op basis van kwantitatieve gegevens een verkoopplan opstellen prognose maken waarbij de student gebruik maakt van verschillende voorspellingsmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en distributie en dat zijn rol als verkoper mede afhankelijk is op de manier waarop bedrijven producten of diensten aan de eindgebruikers aanbieden. En kan deze kennis in een PGO = / mondeling schriftelijk tentamen Kennis/ inzicht/ toepassen en mondeling Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine, woorden- 21

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie