Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie"

Transcriptie

1 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf Overzicht hoofdfase cohorten vanaf Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie... 5 Jaar 1, periode Marketing Business English Basisvaardigheden Aan de slag! Jaar 1, periode Onderzoek Business English Inkoop Verkoop Trendy Tours Jaar 1, periode e Communicatie Bedrijfseconomie Marketing Business English Innovate don t imitate Jaar 1, periode Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden AD Human Resource Management Management Business English Jong Ondernemen Jaar 2, periode Onderzoek Algemene Inleiding in het Recht General Economics and Analysis Duits Jong Ondernemen 2 (Marktonderzoek) Jaar 2, periode e Communicatie Conceptueel Denken Strategisch Marketing Duits Jong Ondernemen 3 (Strategisch marketingplan) Jaar 2, periode 3 en Stage Afstudeerscriptie Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie Jaar 3, periode Bedrijfseconomie Management Duits Inkoop Inkoop Jaar 3, periode

2 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden Corporate Communication Duits Sales/CRM/Account management Integrated Communication Plan Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Jaar 3, periode TEM1A Tourism and Event Management SPM1A Sportmanagement HBM1A Equine Minor CM1A Kunst in bedrijf, de creatieve sector ISE1A International Sustainable Entrepreneurship International Learning Companies Jaar 3, periode TEM1B Tourism and Event Management SPM1B Sportmanagement HBM1B Equine Minor CM1B Kunst in bedrijf, de creatieve sector ISE1B International Sustainable Entrepreneurship International Learning Companies Jaar 4, periode 1 en Marketingmanagement TEM2 Tourism and Event Management SPM2 Sportmanagement & marketing HBM2 Horse & Business CM2 Bedrijf in de kunsten International Marketing Jaar 4, periode 3 en Afstudeerfase

3 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Contacturen Opleiding: Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar Aantal onderwijsweken per jaar: 38 Commerciële Economie Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges 20,33 32,33 22,33 20,33 95,32 PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding 23,44 2,44 9,44 2,44 37,76 Tentamens 10,95 18,56 17,16 23,48 0 Totalen 164,7 148,3 179,9 137,3 630,2 Aantal dagen stage (indien van toepassing) Aantal onderwijsweken per periode: 10,0 9,0 9,0 10,0 3

4 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2014 jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD jaar 1, periode 1.3 CE-AD jaar 1, periode 1.4 CE-AD Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie 1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden OCESCAD1 Business English 1 1 OCEEN1 Business English 2 OCEEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: e communicatie (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 BBusiness English 3 OCEEN3 Management 1 DECMAN1 Business English 4 OCEEN4 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jong Ondernemen 1 ICEJO1 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2013 jaar 2, periode 2.1 CE-AD jaar 2, periode 2.2 CE-AD jaar 2, periode 2.3 en 2.4 CE-AD Onderzoek 2 OCEOZ2 e Communicatie 2 GMOCO2 Algemene inleiding in het Recht OCERE Conceptueel Denken OCECD1 Stage OECSTAAD General Economics and Analysis DECAE Strategische Marketing OECSM Duits 1 OECDE1 Duits 2 OECDE2 Jong Ondernemen 2 ICEJO2 Jong Ondernemen 3 ICEJO3 Afstudeerscriptie OECAFAD 4

5 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Doorstroom van AD naar de Bachelor Commerciële Economie jaar 3, periode 3.1 CE-B jaar 3, periode 3.2 CE-B jaar 3, periode 3.3 CE-B jaar 3, periode3. 4 CE-B Bedrijfseconomie 3 DECBE3 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 2 OCESC2 Management 2 DECMAN2 Corporate Communication DECCC Duits 3 OECDE3 Duits 4 OECDE4 Minor 1 / Specialisatie 1A Minor 2 / Specialisatie 1B Inkoop 2 DECIK2 Sales/CRM/Account management OCESAC Inkoop ICEINK Integrated Communication Plan ICECP jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B CEMM1 1 CEMM2 1 Afstudeerfase 2 Specialisatie 3 / IM1 Specialisatie 3 / IM2 1 Nadere onderverdeling in bouwsteenboek 2 TEM2, CM2, HBM2, SPM2 3 Stage en afstuderen: De op te leveren rapporten worden in het Nederlands of Engels geschreven. 5

6 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren van je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis van de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Niveau van Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 6

7 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. tentamen De student kent het verloop van de beslissingsprocessen bij klanten en de beïnvloedende factoren. met daarin 40 De student kent het perceptieproces van de klant. MCvragen De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. en De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daarvan en mogelijke hulpmiddelen daarbij. 1 à 2 open vragen. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hiervan. De student kan op basis van relevante criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis van marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang van klantrelaties en concurrentievoordeel. Cesuur 55% Rekenmachine, woordenboek (D- NL) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing, 8 e druk. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2013). Grondslagen van de marketing Werkboek en cases, Editie Groningen, Noordhoff Uitgevers Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) verhage.noordhoff.nl Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 7

8 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke mondelinge communicatievaardigheden zoals gesprekken voeren en deelnemen aan discussies. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1.1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Kan persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over onderwerpen binnen de studie en werksfeer, en commentaar geven op standpunten van anderen. De student kan actief deelnemen aan vergaderingen en formele discussies over vertrouwde onderwerpen uit het vakgebied. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Schriftelij k/mondel ing Cesuur 55% /mondeling Geen Geen Geen Geen 8

9 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Stephens, B. (2011). Meetings in English. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht)

10 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden Studielast: 6 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten e communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. e Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen van vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm van werken met samengestelde interest en het bepalen van de contante waarde.toepassing van het differentiëeren voor het bepalen van maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de onderdelen van de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde Werkvormen Werkcolleges. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: e Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzicht Toepassen Opdracht/ Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving Inzicht/ toepassen Inzicht/ 10

11 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Meten van ontwikkelingen toepassen Inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: e Communicatie: De student kan een individuele- en groepspresentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties van anderen. toetsing Participatie/peerassessment/ portfolio Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis van financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Rekenmachine Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) e Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen van der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2014). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff. Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) e Communicatie: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 11

12 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 12

13 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken van het beroepsbeeld van de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis van marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen PGO Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Niveau van CN1 Videofilm /rapport Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau 1 Niveau 2 Videofilm /rapport PGO PGO Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontvangen (toepassen) observatie Toegestane hulpmiddelen: 13

14 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 1 De student kan de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld van een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt (kennis, inzicht) De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, inzicht) observatie film film rapport rapport Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Geen Aanbevolen literatuur Kotler, P. (2011). Principes van Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. ISBN Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2013). Gesprekken in organisaties (5 e druk). Groningen/Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 14

15 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie van de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag van kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen van het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden van gegevensverzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Beschrijven van de fasen van een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten van een onderzoek. Opstellen van adequate zoekvragen, met behulp van relevante literatuur. Toegestane hulpmiddelen: (Tentamen en Kennis/ inzicht/ toepassen Rekenmachine 15

16 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Verwerken van verzamelde literatuur. Op stellen van een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren vanuit een concrete (praktijk)situatie van een probleemstelling Construeren van een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen van onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen van een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Op effectieve en efficiënte wijze verwerken van onderzoeksdata Hanteren van eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren van onderzoeksdata Berekenen van centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten van verdelingen van een verzameling Interpreteren van je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% onderzoeksrapport) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Behorende bij de verplichte literatuur. Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 16

17 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: B1.1 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke schriftelijke communicatieve vaardigheden zoals het schrijven van verslagen en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1.2 Wijze van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over bekende thema's of over thema's uit vak- en interessegebied. De student kan een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante structuren en taalfuncties. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Cesuur 55% Geen Geen Geen Geen 17

18 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed.). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Islam & Zemach, D. (2011). Writing paragraphs. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 18

19 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel van inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard van de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. De werkcolleges, de PGO-taken en het tentamen worden beoordeeld. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau van Inzien en toepassen Inzien en toepassen en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie van inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een omgeving van Public procurement beschrijven, de rol en positie van inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen WC: PGO: Tentamen: WC: Tentamen: Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 19

20 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis van duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven Cesuur WC: 71% PGO: 55% Tentamen: 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Weele, A.J., van (2008). Inkoop in strategisch perspectief. Alphen aan den Rijn: Kluwer Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 20

21 Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEVER Naam bouwsteen: Verkoop Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied verkoop. Het verkoopproces is één van de primaire processen van een commerciële organisatie. Veelal is het succes van de organisatie juist daaraan af te meten. Het is het moment dat klant(inkoper) en verkoper met elkaar in contact treden. We gaan uit verschillende gezichtspunten kijken hoe dat verkoopproces verloopt en hoe verkoop verankerd is in de eigen bedrijfsomgeving. Je gaat je niet alleen verdiepen in het verkoopproces maar ook ga je jezelf trainen in verschillende verkoopvaardigheden. Tevens leer je om verkoopprognoses te maken door gebruik te maken van verschillende voorspellingsmethoden. Uiteindelijk ga je de opgedane kennis toepassen bij het organiseren een beurs waaraan je aan potentiële klanten je producten dient te verkopen. Werkvormen OCEVER kent een viertal werkvormen: een viertal hoorcolleges, fieldresearch (beursbezoek), zeven werkcolleges en een achttal PGO bijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden verkoopgesprekken geoefend, opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van de PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van toetsing Competenties en BOKS: C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van toetsing Doelstelling: De student kan op basis van kwantitatieve gegevens een verkoopplan opstellen prognose maken waarbij de student gebruik maakt van verschillende voorspellingsmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en distributie en dat zijn rol als verkoper mede afhankelijk is op de manier waarop bedrijven producten of diensten aan de eindgebruikers aanbieden. En kan deze kennis in een PGO = / mondeling schriftelijk tentamen Kennis/ inzicht/ toepassen en mondeling Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine, woorden- 21

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1, periode 4 CE 1.4 Marketing 1

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1,

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase Bijlage C Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum voor de post-propedeutische fase Overzicht hoofdfase cohorten af 2010 jaar 2, periode 1 CE 2.1 jaar 2, periode 2 CE 2.2 jaar 2, periode 3

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2.

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2. Inkoop en opstellen offertes Vakcode: 63903 Mevr. E.M.M. Scholten ECTS: 5 Kwartiel: 2.1 en 2.2 Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties)

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Competentie Resultaten

Competentie Resultaten Resultaten Persoonlijke gegevens Studentnummer Naam Student Roepnaam Opleiding 2130 Dhr. R.H.H. Feuler Rick SPECO EC's 0 Totaal Sportmarktonderzoek EC punten 10 Omschrijving De student kan relevante trends

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Bedrijfseconomie 3 Finance

Bedrijfseconomie 3 Finance Bedrijfseconomie 3 Finance Versie 1.1, 2009-2010 DECBE3 Stenden Hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden tel: 058 2441443 www.stenden.com Stenden Hogeschool BE 3 Finance Versie 1.1: 12-10-2009

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Sport & Economie. Bedrijfseconomie. Voltijd

Sport & Economie. Bedrijfseconomie. Voltijd Sport & Economie Bedrijfseconomie Voltijd Auteurs : Tom Falk Versie : 3.0 Opleiding : SGM / ALO / SBE / externe opleidingen Studiejaar : Hoofdfase 3 Blok : Blok 1 /2 Onderwijseenheid : Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie