Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor"

Transcriptie

1 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2010 jaar 2, periode 2.1 CE-B jaar 2, periode 2.2 CE-B jaar 2, periode 2.3 CE-B jaar 2, periode2. 4 CE-B 3 EC Onderzoek 2 OCEOZ2 Mondelinge Communicatie 2 GMOCO2 Bedrijfseconomie 3 DECBE3 Studieloopbaanbegeleiding/Zelfmanagement 2 OCESC2 3 EC Recht 1 OCERE Conceptueel Denken OCECD1 Management 2 DECMAN2 Corporate Communication DECCC 3 EC Algemene Economie DECAE Strategische Marketing OECSM O.Engels 3 DECEN3 Engels 4 DECEN4 3 EC Modern Foreign Language 3 MFL 3 Modern Foreign Language 4 MFL 4 Inkoop 2 DECIK2 Sales /CRM OCESAC 3 EC Marktonderzoek ICESMP1 Strategisch marketingplan ICESMP2 Inkoop ICEINK Integrated Communication Plan ICECP jaar 3, periode 3.1 en 3.2 CE-B jaar 3, periode 3.3 CE-B jaar 3, periode 3.4 CE-B 3 EC Stage Minor 1 / Specialisatie 1A Minor 2 / Specialisatie 1B 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 1

2 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Alleen voor cohort 2010 (Overgangsregeling) jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B 3 EC 3 EC Marktonderzoek MO1 Datamining OCEDM 3 EC Afstudeerfase Specialisatie*/CE** 2A 3 EC Specialisatie*/CE 2B** 3 EC * TEM2A en 2B CM2A en 2B HBM2A en 2B SPM2A en 2B FSM2ACE en 2BCE ** IM2A en IM2B 2

3 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Cohorten vanaf 2011 jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B 3 EC Major 1CE Verdiepend Major 2 Specialisatie*/CE** Afstudeerfase 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC * TEM1C HBM1C SPM1C CM1C ** IM1C 3

4 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OCEOZ2 Naam bouwsteen: Onderzoek 2 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Onderzoek 1 moet gevolgd zijn Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Kwantitatief onderzoek en toegepaste data-analyse. Met name zal worden ingegaan op de bepaling van de steekproefomvang bij onderzoek en verschillende statistische technieken die kunnen worden toegepast voor de analyse van de verzamelde gegevens Werkvormen: Hoorcollege Werkcollege computerpracticum Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Onderzoeksopzet Desk research Kwalitatieve methoden van gegevens verzameling Kwantitatieve methoden van gegevensver-zamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en rapportage Niveau van Kennis en inzicht Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan in een gegeven situatie op juiste wijze het steekproeftype en de steekproefomvang bepalen diverse analysemethoden toepassen, zowel handmatig als met het statistisch pakket SPSS. Cesuur 55% Schriftelijk Schriftelijk Toegestane hulpmiddelen Stendencalculator/ Stenden Formule- en Tabellenboek Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Kooiker, R., Broekhoff, M.A., & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur Verhoeven, N. (2010). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 4

5 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OCERE Naam bouwsteen: Algemene Inleiding in het Recht Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen krijg je een algemene inleiding in het recht, zoals dat van belang is voor studenten die na hun afstuderen werkzaam zullen zijn in economische beroepen of een economische master-opleiding willen volgen. De bouwsteen vormt een basis voor andere bouwstenen die raken aan juridische aspecten. De bouwsteen start met de bronnen van het recht en de rechtsgebieden. Vervolgens gaan we wat dieper in op het bestuursrecht een rechtsgebied waarmee ondernemers veelvuldig te maken krijgen. Het zwaartepunt van deze onderwijseenheid ligt bij het privaatrecht. Je maakt kennis met het systeem van het Burgerlijk Wetboek en daarmee met de brede maatschappelijke relevantie van het privaatrecht. Je leert om regels op te zoeken in het Burgerlijk Wetboek en om met behulp daarvan rechten en plichten vast te stellen van partijen bij een overeenkomst of als het gaat om een conflict over productaansprakelijkheid. Ook komen de beginselen van het consumentenrecht en marketingrecht aan de orde. Werkvormen: Werkgroepen, zelfstudie, individuele opdrachten. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Recht en juridische zaken Niveau van Kennis en inzicht Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student heeft kennis van en inzicht in de rechtsbronnen en de belangrijkste rechtsgebieden. Bestuursrecht: De student heeft kennis van en inzicht in: enige basisbegrippen en rechtsbronnen van het bestuursrecht, criteria aan de hand waarvan de bestuursrechter het bestuurshandelen toetst, en het belang van het bestuursrecht voor ondernemers. Aan de hand van de Awb kan de student in eenvoudige situaties vaststellen of bezwaar en beroep mogelijk is. Privaatrecht: De student heeft kennis van en inzicht in: de begrippen codificatie, civil law en common law, enige belangrijke rechtsbronnen, basisbegrippen van het privaatrecht, het belang van het privaatrecht voor ondernemers, het systeem van het Nederlandse burgerlijk recht, het overeenkomstenrecht inclusief algemene voorwaarden, onrechtmatige daad, consumentenrecht, productaansprakelijkheid. Aan de hand van het Burgerlijk Wetboek kan de student in eenvoudige situaties vaststellen wat de rechten en plichten van partijen zijn. Schriftelijk Cesuur 55% Schriftelijk Toegestane hulpmiddelen: Wetteksten Hbo

6 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Keizer, J. (2012) Bedrijf & Recht, Sdu uitgeverij. Redactieraad, (2013, editie 29) Wetteksten hoger onderwijs , Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) en regelgeving Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (verplicht) Bouwsteenboek OCERE 6

7 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Building block code: DECAE Name of building block: General Economics and Economics Study load: 3 EC Year of study: 2 Period: 1 Duration: 9 weeks Entry level: None Building block language: English Brief description of the content: This course provides sound knowledge and equips with tools for critical attitude. The analytical skills will be challenged and sharpened. Thinking rationally, based on relevant economic theory, is for a bachelor in economics self-evident; Capable of using practical economic insight and skills, required for successfully managing business functions in the turbulent economic world. The general economic principles, theories and methods of analysis form a part of it in order to prepare them to use this knowledge within an applied framework of analysis: market structures (monopoly, oligopoly, (non)perfect competition, elasticity s, price theory), supply/demand, market failures (externalities, public goods, taxation, subsidies, property rights, etc.). The macroeconomic theory considers the performance of the (regional) economy as a whole (production, income, (un)employment, inflation, multiplier effect, etc) A student is able to carry out risk analysis on the basis of rate of interest, fiscal, exchange, Macroeconomic, Meso-economic information, Economic system and economic politics, policy of rate of interest. The economic calculation of price determination, marginal pricing, Basic costing, elasticity and multipliers for the basic economic analysis is an integral part. Work forms: Lessons and hands on workshops on writing article on any current economics topic. The students are encouraged to contribute by providing cases and examples. Competencies and test method: Competencies and Body of Knowledge and Skills (BOKS): Test level: Test method: DC3 Company and setting analysis. Establishing a company s strengths and weaknesses based on an analysis of the internal company processes and culture as part of the value chain on the one hand, and the opportunities and threats in the local, national and/or international markets based on relevant national and international trends on the other. External analysis Macro analysis DC4 Strategy and policy. Development of marketing policy for a nationally or internationally operating company and being able to give substantiation and argumentation for the choices made. Measuring the developments internal and external DC10. Social and communicative competency( interpersonal) The direct communication with the parties in the commercial field DC11 Self managing competence ( intrapersonal) the communication that a person carries with himself as a professional in the commercial area. Insights/ Application Written exam Written exam Principle objective (or objectives) and the test method: Objective: Test method Insights/ Application presentation Report Permitted resources N.A. The student is able to apply the theory and information to the general Report economic, social, company problems on the basis of insights The student is able to present the theory and the examples. Presenta- Verbal 7

8 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 The student can identify the basic problem and collect relevant and recent information The student can analyse and interpret the collected information tion. Written exam Pass mark 55% /Power point Text Book, notes, calculator Literature: Mandatory literature (books, articles) Matt McGee (2009) Economics in terms of the good, the bad and the economics;), Australia, IBID press. Recommended literature ISBN (First edition: second edition: Internet sources (recommended/mandatory) GCSE: Topical articles and publications incorporated in this building block (recommended/mandatory) 8

9 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECDE3 Naam bouwsteen: Duits 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Deze bouwsteen richt zich op de communicatie in het algemeen, en specifiek op het communiceren in zakelijke situaties, op A2/B1 niveau van het European Framework of Reference. Studenten leren om informatie uit te wisselen, om zaken te beschrijven, om hun mening te geven en uit te wijden over bijvoorbeeld bedrijven, producten en diensten, over cultureel bepaald gedrag, persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen in het heden, verleden en de toekomst. De volgende thema s komen aan bod: Het uitwisselen van persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen Het uitwisselen van informatie over mensen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Het organiseren en beschrijven van zakelijke reizen en vakanties Het plannen en presenteren van een zakelijke reis naar een Duits sprekend land. Werkvormen: Interactive lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in professional context C 10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Niveau van CEFR A2/B1 Wijze van Lezen B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Schrijven A2: Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Luisteren B1: Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Spreken interactie A2: Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Schriftelijk tentamen 33.3% Mondeling tentamen 33.3% Mondeling/ schriftelijk Toegesta ne hulpmidd elen geen geen 9

10 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Spreken productie A2: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Presentatie 33.3% Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Duits Nederlands / Nederlands Duits Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internet, Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) ISBN

11 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECFR3 Naam bouwsteen: Frans 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: De student is in staat te communiceren met collega s en klanten intern en extern in (professionele) en praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak of een nieuwe klant. Werkvormen: -Schriftelijke opdrachten - portfolio -Mondelinge opdrachten - rollenspelen -Luisteropdrachten -Leesopdrachten Werkcollege - zelfwerkzaamheid Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: SPREKEN INTERACTIE B1 Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, Niveau van CEFR B1 Wijze van Mondeling tentamen LUISTEREN B1 Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. LEZEN B1 Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. SPREKEN PRODUCTIE B1 Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Schriftelijk tentamen Mondeling tentamen / presentatie Mondeling tentamen Schriftelijk/ mondeling Toegestane hulpmiddelen WC WC WC WC 11

12 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 werk, reizen en actuele gebeurtenissen). SCHRIJVEN B1 Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Schriftelijk tentamen Portfolio Cesuur 55% WC Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Penfornis, J.L. (2012). Français.com, niveau intermédiaire, 2e édition. Cle international Livre de l élève + DVD-ROM Penfornis, J.L. (2012). Français.com, niveau intermédiaire, 2e édition. Cle international Cahier d exercices, collection : Point com Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Frans Nederlands / Nederlands Frans of vergelijkbare woordenboeken Frans-Duits / Duits-Frans Eggermont, J.L. (1995). Grammaire fondamentale. Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff of vergelijkbare grammatica in het Duits/Engels Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) exercices interactifs sur Internet via Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) ISBN

13 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECES3 Naam bouwsteen: Español 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Español/Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Deze bouwsteen richt zich op de communicatie in het algemeen, en specifiek op het communiceren in zakelijke situaties, op A2/B1 niveau van het European Framework of Reference. Studenten leren om informatie uit te wisselen, om zaken te beschrijven, om hun mening te geven en uit te wijden over bijvoorbeeld bedrijven, producten en diensten, over cultureel bepaald gedrag, persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen in het heden, verleden en de toekomst. De volgende thema s komen aan bod: Het uitwisselen van persoonlijke informative, ervaringen en voorstellen Het uitwisselen van informative over mensen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Het organiseren en beschrijven van zakelijke reizen en vakanties Het plannen en presenteren van een zakelijke reis naar een Spaanssprekend land Werkvormen: Interactive lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in professional context C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van CEFR A2/B1 Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: Wijze van Lezen B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Schrijven A2: Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Luisteren B1: Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Spreken interactie A2: Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte Schriftelijk tentamen 33,3% Mondeling tentamen 33,3% Mondeling tentamen Schriftelijk examen Toegestane hulpmiddelen geen geen 13

14 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Spreken productie A2: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Presentatie 33,3% Cesuur 55% Powerpoint, kaartjes met steekwoorden Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Gramática española, Blackboard ISBN Syllabus Viajando, Blackboard Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Spaans Nederlands / Nederlands Spaans of een vergelijkbaar woordenboek Spaans-Duits/ Duits-Spaans Grammatica in gebruik Spaans of een vergelijkbare grammatica in het Duits Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Ejercicios interactivos de Internet, Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 14

15 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: ICESMP1 Naam bouwsteen: Marktonderzoek Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Onderzoek 1 moet gevolgd zijn Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen wordt de theorie die behandeld is in Onderzoek 1 en Onderzoek 2 in praktijk gebracht. Het onderzoek moet professioneel, dwz kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd worden en anderzijds praktijkgericht zijn (dit is kenmerkend voor HBO-onderzoek). Hiertoe wordt voor een bestaand bedrijf een marktonderzoek uitgevoerd, welke input zal moeten aanleveren voor de externe analyse van het te schrijven strategische marketingplan in de gelijknamige bouwsteen in periode 2.2. Bij het onderzoek wordt zowel van desk- als van field-research gebruik gemaakt; desk-research m.n. voor de macro-omgevingsanalyse en field-research voor afnemersanalyse, leveranciersanalyse en/of concurrentieanalyse. In deze bouwsteen zal wederom de gehele onderzoekscyclus worden doorlopen, waarbij het accent zal liggen op toegepaste data-analyse. Op grond van de verzamelde gegevens zullen verschillende statistische technieken worden ingeoefend waarmee bijvoorbeeld antwoord gegeven wordt op de vraag of het keuzegedrag van bovengenoemde actoren kan worden voorspeld dan wel verklaard. Met deze bouwsteen wordt het leveren van een bijdrage aan zowel professionalisering van de student (richting beroepsbeoefenaar), het werkveld (richting kennisvermeerdering) en hogeschool (academisering) beoogd. Werkvormen: Per week zijn er twee PGO-bijeenkomsten van 2 lesuren. Minimaal één daarvan wordt begeleid door een tutor. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 2. Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Onderzoeksopzet Desk research Kwalitatieve methoden van gegevens verzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzameling Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en rapportage Niveau van Niveau 2 Rapport Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student toont aan dat hij onder begeleiding in groepsverband in staat is om in opdracht van een bestaand bedrijf een marktonderzoekrapport op te Rapport leveren (toepassen van kennis en inzicht) Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen: SPSS Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Kooiker, R., Broekhoff, M.A., Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. Groningen: Noordhoff. ISBN

16 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Aanbevolen literatuur Verhoeven, N. (2010). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom. Alsem, K., (2013). Strategische marketingplanning. Groningen: Noordhoff Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 16

17 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Code bouwsteen: GMOCO2 Naam bouwsteen: Mondelinge Communicatie Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In de bouwsteen Schriftelijke Communicatie 2 ligt de nadruk op het voorbereiden en afnemen van een interview met een persoon uit het latere beroepenveld, en op het analyseren van een onderhandelingssituatie, het voeren van onderhandelingen in rollenspellen en reflectie hierop. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan een interview voorbereiden en verwerken in een interviewartikel (DD1) De student kan een interview afnemen De student weet hoe een onderhandelingsproces werkt De student leert onderhandelen in een aantal onderhandelingssituaties (cases) De student kan in een conflictsituatie reëele aanbevelingen doen om deescalatie te bewerkstelligen Niveau van Inzien en toepassen Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Productenmap Mondeling/CD Productenmap Peerassessment Productenmap Opdracht /Mondeling Camera Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Bouwsteenboek GMOCO2 Aanbevolen literatuur Gramsbergen-Hoogland, Y., & Molen van der, H., (2008). Gesprekken in Organisaties (4 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ISBN Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 17

18 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Code bouwsteen: OCECD1 Naam bouwsteen: Conceptueel Denken Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 3 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Conceptueel denken is het bedenken van nieuwe oplossingen in het kader van de visie en missie van de organisatie. Voor een HBO er is het hebben van een conceptueel denkniveau noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen en vernieuwingen in de praktijk. In vrijwel alle bedrijfstakken en sectoren zie je namelijk een toegenomen behoefte om constant te veranderen en te innoveren in producten en diensten. De levenscyclus van bepaalde diensten en producten is veel korter dan voorheen, ze dienen voortdurend aangepast te worden aan de nieuwe- behoeften van de maatschappij. Vanuit dit gegeven is er in het bedrijfsleven en in andere sectoren een toenemende behoefte aan innovatieve mensen die out of the box, creatief en concept-denken kunnen toepassen. Werkvormen: In deze bouwsteen gebruiken we de Frappa-methodiek, waarin een aantal theoretische modellen worden aangeboden die dit denken ondersteunen. Daarnaast worden verschillende bewustzijnsoefeningen en technieken aangeboden om bewust te worden van de eigen aannames en paradigma s en ruimte voor innovatie te laten ontstaan. Door het uitvoeren van bewustwordingsoefeningen, los komen van bestaande structuren en processen (lateraal leren denken), via bewustwording van de eigen leerstijl, aannames en paradigma s en het creëren van een open houding, door reflectie de eigen rol en positie in de groep bepalen en bijdragen aan een creativiteitsstimulerend klimaat Door het begrijpen van verschillende theoretische modellen ten aanzien van creatieve/conceptuele processen, deze denkwijzen in termen van concepten kunnen hanteren en zo nieuwe concepten ontwikkelen Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing Ondernemerschap Strategisch management en organisatie Logistiek en inkoop C2. Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Deskresearch Analyse van de onderzoeksresultaten C4. Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Formuleren strategische richting Niveau van Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Toepassen Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Opdracht Schriftelijk/ mondeling C5. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en implementeren Toepas- Opdracht 18

19 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Bijstellen van plannen sen Schriftelijk/ mondeling C6. Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties t.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Marketing communicatie C9. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. C11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Toepassen Opdracht Schriftelijk Mondeling Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Mondeling Portfolio Toepassen Toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: In een pitch een vernieuwd concept/visie/ ideeën/of andere uitkomst presenteren en onderbouwen, en de werkwijze waarop deze ideeen tot stand gekomen zijn uiteenzetten. De student kan verschillende theoretische modellen ten aanzien van creatieve/conceptuele processen en bijbehorende denkwijzen begrijpen en hanteren. De student kan door het opdoen van filosofische kennis, loskomen van bestaande structuren en processen (lateraal leren denken). De student kan door het uitvoeren van bewustwording oefeningen loskomen van bestaande structuren en processen. De student kan aantoonbaar bijdragen aan een creativiteit stimulerend klimaat. De student kan denken en werken in termen van concepten en nieuwe concepten ontwikkelen in een authentieke context waarin dergelijke oplossingen worden gevraagd. De student wordt zich bewust van de eigen leerstijl, aannames en paradigma s en creëert een open houding. De student kan middels reflectie de eigen rol en positie in de groep bepalen. De student kan middels reflectie van opdrachtgever(s) aanpassingen en verbeteringen in zijn gepresenteerde vernieuwende concepten realiseren. De student kan zijn bevindingen in een ter zake deskundige omgeving communiceren. De student kan een vernieuwend concept presenteren en onderbouwen en de werkwijze waarop deze ideeën tot stand zijn gekomen uiteenzetten. De student kan zijn individuele bijdrage aan de ontwikkeling en realisering van de gepresenteerd vernieuwende concepten aantonen in een individueel actiepunten portfolio en een degelijke tijdsregistratie, daarmee de competentie aantonend van een correcte verantwoording van zijn leerproces wat betreft de bouwsteen conceptueel denken. Wijze van Schriftelijk/ Mondeling/ Individueel en groeps portfolio Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen Geen 19

20 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Aanbevolen literatuur Studenten kunnen de Frappa database gebruiken via Black Board Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ebsco.chn.nl owl.english.purdue.edu/handouts/research/rapa.html Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 20

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase Bijlage C Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum voor de post-propedeutische fase Overzicht hoofdfase cohorten af 2010 jaar 2, periode 1 CE 2.1 jaar 2, periode 2 CE 2.2 jaar 2, periode 3

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Niveaus Europees Referentie Kader

Niveaus Europees Referentie Kader Niveaus Europees Referentie Kader Binnen de niveaus van het ERK wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. Onder begrijpen vallen de vaardigheden luisteren en lezen. Onder spreken

Nadere informatie

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader Europees Referentiekader Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL1 Engels Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Nederlandse

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

2 of 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1 Beschrijving van de taalniveaus van tot C1 v o o r p r oefj e v o o r p r o e f j e Begrijpen Spreken Schrijven Luisteren Lezen Productie Interactie Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1, periode 4 CE 1.4 Marketing 1

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1,

Nadere informatie

Logboek Tandem learning

Logboek Tandem learning Logboek Tandem learning Academiejaar 2012 2013 Semester 1 Semester 2 Naam :... Voornaam :... Inschrijvingsnummer :... ULB VUB ISTI Jaar : BA1 BA2 BA3 MA1 MA2 DOC INCOM E mailadres :... Moedertaal :...

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules. vakcode. French 1 Major. vaknaam. studiefase Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Frans 1 Major French 1 Major Frans

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING Het Europass Taalpaspoort is een document waarin u uw vaardigheden en competentie op het gebied van Talen kunt vastleggen. Het is ontwikkeld

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde BIJLAGE 4 Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde Niveaueisen voor Nederlandse taal en rekenen Volgens de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die met ingang van schooljaar 2010-2011 van kracht

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Op het einde van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING. Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd. BM-Actuele Ontwikkelingen MKB

MODULEHANDLEIDING. Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd. BM-Actuele Ontwikkelingen MKB MODULEHANDLEIDING BM-Actuele Ontwikkelingen MKB Opleiding Bedrijfskunde MER Deeltijd Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2016-2017 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking

EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs. Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking EP-Nuffic Jaarcongres 2015 Doorlopende leerlijn: Internationale Competenties in het hoger onderwijs Jos Walenkamp Lector Internationale Samenwerking Samenvatting Wereldburgers, in de 21 ste eeuw, benodigde

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen

Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Samen sta je sterker Werken in afstudeerkringen Opleiding Logopedie Voorstellen en ervaringen Wie? Welke opleiding? Inrichting afstudeerfase? Overzicht Historiek Plaats van de afstudeerfase binnen de opleiding

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2.

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2. Inkoop en opstellen offertes Vakcode: 63903 Mevr. E.M.M. Scholten ECTS: 5 Kwartiel: 2.1 en 2.2 Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties)

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie