Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor"

Transcriptie

1 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase cohorten vanaf 2010 jaar 2, periode 2.1 CE-B jaar 2, periode 2.2 CE-B jaar 2, periode 2.3 CE-B jaar 2, periode2. 4 CE-B 3 EC Onderzoek 2 OCEOZ2 Mondelinge Communicatie 2 GMOCO2 Bedrijfseconomie 3 DECBE3 Studieloopbaanbegeleiding/Zelfmanagement 2 OCESC2 3 EC Recht 1 OCERE Conceptueel Denken OCECD1 Management 2 DECMAN2 Corporate Communication DECCC 3 EC Algemene Economie DECAE Strategische Marketing OECSM O.Engels 3 DECEN3 Engels 4 DECEN4 3 EC Modern Foreign Language 3 MFL 3 Modern Foreign Language 4 MFL 4 Inkoop 2 DECIK2 Sales /CRM OCESAC 3 EC Marktonderzoek ICESMP1 Strategisch marketingplan ICESMP2 Inkoop ICEINK Integrated Communication Plan ICECP jaar 3, periode 3.1 en 3.2 CE-B jaar 3, periode 3.3 CE-B jaar 3, periode 3.4 CE-B 3 EC Stage Minor 1 / Specialisatie 1A Minor 2 / Specialisatie 1B 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC 1

2 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Alleen voor cohort 2010 (Overgangsregeling) jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B 3 EC 3 EC Marktonderzoek MO1 Datamining OCEDM 3 EC Afstudeerfase Specialisatie*/CE** 2A 3 EC Specialisatie*/CE 2B** 3 EC * TEM2A en 2B CM2A en 2B HBM2A en 2B SPM2A en 2B FSM2ACE en 2BCE ** IM2A en IM2B 2

3 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Cohorten vanaf 2011 jaar 4, periode 4.1 CE-B jaar 4, periode 4.2 CE-B jaar 4, periode 4.3 en 4.4 CE-B 3 EC Major 1CE Verdiepend Major 2 Specialisatie*/CE** Afstudeerfase 3 EC 3 EC 3 EC 3 EC * TEM1C HBM1C SPM1C CM1C ** IM1C 3

4 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OCEOZ2 Naam bouwsteen: Onderzoek 2 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Onderzoek 1 moet gevolgd zijn Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Kwantitatief onderzoek en toegepaste data-analyse. Met name zal worden ingegaan op de bepaling van de steekproefomvang bij onderzoek en verschillende statistische technieken die kunnen worden toegepast voor de analyse van de verzamelde gegevens Werkvormen: Hoorcollege Werkcollege computerpracticum Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Onderzoeksopzet Desk research Kwalitatieve methoden van gegevens verzameling Kwantitatieve methoden van gegevensver-zamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en rapportage Niveau van Kennis en inzicht Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan in een gegeven situatie op juiste wijze het steekproeftype en de steekproefomvang bepalen diverse analysemethoden toepassen, zowel handmatig als met het statistisch pakket SPSS. Cesuur 55% Schriftelijk Schriftelijk Toegestane hulpmiddelen Stendencalculator/ Stenden Formule- en Tabellenboek Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Kooiker, R., Broekhoff, M.A., & Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur Verhoeven, N. (2010). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 4

5 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OCERE Naam bouwsteen: Algemene Inleiding in het Recht Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen krijg je een algemene inleiding in het recht, zoals dat van belang is voor studenten die na hun afstuderen werkzaam zullen zijn in economische beroepen of een economische master-opleiding willen volgen. De bouwsteen vormt een basis voor andere bouwstenen die raken aan juridische aspecten. De bouwsteen start met de bronnen van het recht en de rechtsgebieden. Vervolgens gaan we wat dieper in op het bestuursrecht een rechtsgebied waarmee ondernemers veelvuldig te maken krijgen. Het zwaartepunt van deze onderwijseenheid ligt bij het privaatrecht. Je maakt kennis met het systeem van het Burgerlijk Wetboek en daarmee met de brede maatschappelijke relevantie van het privaatrecht. Je leert om regels op te zoeken in het Burgerlijk Wetboek en om met behulp daarvan rechten en plichten vast te stellen van partijen bij een overeenkomst of als het gaat om een conflict over productaansprakelijkheid. Ook komen de beginselen van het consumentenrecht en marketingrecht aan de orde. Werkvormen: Werkgroepen, zelfstudie, individuele opdrachten. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Recht en juridische zaken Niveau van Kennis en inzicht Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student heeft kennis van en inzicht in de rechtsbronnen en de belangrijkste rechtsgebieden. Bestuursrecht: De student heeft kennis van en inzicht in: enige basisbegrippen en rechtsbronnen van het bestuursrecht, criteria aan de hand waarvan de bestuursrechter het bestuurshandelen toetst, en het belang van het bestuursrecht voor ondernemers. Aan de hand van de Awb kan de student in eenvoudige situaties vaststellen of bezwaar en beroep mogelijk is. Privaatrecht: De student heeft kennis van en inzicht in: de begrippen codificatie, civil law en common law, enige belangrijke rechtsbronnen, basisbegrippen van het privaatrecht, het belang van het privaatrecht voor ondernemers, het systeem van het Nederlandse burgerlijk recht, het overeenkomstenrecht inclusief algemene voorwaarden, onrechtmatige daad, consumentenrecht, productaansprakelijkheid. Aan de hand van het Burgerlijk Wetboek kan de student in eenvoudige situaties vaststellen wat de rechten en plichten van partijen zijn. Schriftelijk Cesuur 55% Schriftelijk Toegestane hulpmiddelen: Wetteksten Hbo

6 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Keizer, J. (2012) Bedrijf & Recht, Sdu uitgeverij. Redactieraad, (2013, editie 29) Wetteksten hoger onderwijs , Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) en regelgeving Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (verplicht) Bouwsteenboek OCERE 6

7 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Building block code: DECAE Name of building block: General Economics and Economics Study load: 3 EC Year of study: 2 Period: 1 Duration: 9 weeks Entry level: None Building block language: English Brief description of the content: This course provides sound knowledge and equips with tools for critical attitude. The analytical skills will be challenged and sharpened. Thinking rationally, based on relevant economic theory, is for a bachelor in economics self-evident; Capable of using practical economic insight and skills, required for successfully managing business functions in the turbulent economic world. The general economic principles, theories and methods of analysis form a part of it in order to prepare them to use this knowledge within an applied framework of analysis: market structures (monopoly, oligopoly, (non)perfect competition, elasticity s, price theory), supply/demand, market failures (externalities, public goods, taxation, subsidies, property rights, etc.). The macroeconomic theory considers the performance of the (regional) economy as a whole (production, income, (un)employment, inflation, multiplier effect, etc) A student is able to carry out risk analysis on the basis of rate of interest, fiscal, exchange, Macroeconomic, Meso-economic information, Economic system and economic politics, policy of rate of interest. The economic calculation of price determination, marginal pricing, Basic costing, elasticity and multipliers for the basic economic analysis is an integral part. Work forms: Lessons and hands on workshops on writing article on any current economics topic. The students are encouraged to contribute by providing cases and examples. Competencies and test method: Competencies and Body of Knowledge and Skills (BOKS): Test level: Test method: DC3 Company and setting analysis. Establishing a company s strengths and weaknesses based on an analysis of the internal company processes and culture as part of the value chain on the one hand, and the opportunities and threats in the local, national and/or international markets based on relevant national and international trends on the other. External analysis Macro analysis DC4 Strategy and policy. Development of marketing policy for a nationally or internationally operating company and being able to give substantiation and argumentation for the choices made. Measuring the developments internal and external DC10. Social and communicative competency( interpersonal) The direct communication with the parties in the commercial field DC11 Self managing competence ( intrapersonal) the communication that a person carries with himself as a professional in the commercial area. Insights/ Application Written exam Written exam Principle objective (or objectives) and the test method: Objective: Test method Insights/ Application presentation Report Permitted resources N.A. The student is able to apply the theory and information to the general Report economic, social, company problems on the basis of insights The student is able to present the theory and the examples. Presenta- Verbal 7

8 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 The student can identify the basic problem and collect relevant and recent information The student can analyse and interpret the collected information tion. Written exam Pass mark 55% /Power point Text Book, notes, calculator Literature: Mandatory literature (books, articles) Matt McGee (2009) Economics in terms of the good, the bad and the economics;), Australia, IBID press. Recommended literature ISBN (First edition: second edition: Internet sources (recommended/mandatory) GCSE: Topical articles and publications incorporated in this building block (recommended/mandatory) 8

9 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECDE3 Naam bouwsteen: Duits 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Deze bouwsteen richt zich op de communicatie in het algemeen, en specifiek op het communiceren in zakelijke situaties, op A2/B1 niveau van het European Framework of Reference. Studenten leren om informatie uit te wisselen, om zaken te beschrijven, om hun mening te geven en uit te wijden over bijvoorbeeld bedrijven, producten en diensten, over cultureel bepaald gedrag, persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen in het heden, verleden en de toekomst. De volgende thema s komen aan bod: Het uitwisselen van persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen Het uitwisselen van informatie over mensen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Het organiseren en beschrijven van zakelijke reizen en vakanties Het plannen en presenteren van een zakelijke reis naar een Duits sprekend land. Werkvormen: Interactive lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in professional context C 10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Niveau van CEFR A2/B1 Wijze van Lezen B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Schrijven A2: Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Luisteren B1: Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Spreken interactie A2: Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Schriftelijk tentamen 33.3% Mondeling tentamen 33.3% Mondeling/ schriftelijk Toegesta ne hulpmidd elen geen geen 9

10 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Spreken productie A2: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Presentatie 33.3% Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Duits Nederlands / Nederlands Duits Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internet, Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) ISBN

11 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECFR3 Naam bouwsteen: Frans 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: De student is in staat te communiceren met collega s en klanten intern en extern in (professionele) en praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak of een nieuwe klant. Werkvormen: -Schriftelijke opdrachten - portfolio -Mondelinge opdrachten - rollenspelen -Luisteropdrachten -Leesopdrachten Werkcollege - zelfwerkzaamheid Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: SPREKEN INTERACTIE B1 Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, Niveau van CEFR B1 Wijze van Mondeling tentamen LUISTEREN B1 Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. LEZEN B1 Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. SPREKEN PRODUCTIE B1 Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen. Ik kan een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven. Schriftelijk tentamen Mondeling tentamen / presentatie Mondeling tentamen Schriftelijk/ mondeling Toegestane hulpmiddelen WC WC WC WC 11

12 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 werk, reizen en actuele gebeurtenissen). SCHRIJVEN B1 Ik kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen). Schriftelijk tentamen Portfolio Cesuur 55% WC Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Penfornis, J.L. (2012). Français.com, niveau intermédiaire, 2e édition. Cle international Livre de l élève + DVD-ROM Penfornis, J.L. (2012). Français.com, niveau intermédiaire, 2e édition. Cle international Cahier d exercices, collection : Point com Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Frans Nederlands / Nederlands Frans of vergelijkbare woordenboeken Frans-Duits / Duits-Frans Eggermont, J.L. (1995). Grammaire fondamentale. Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff of vergelijkbare grammatica in het Duits/Engels Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) exercices interactifs sur Internet via Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) ISBN

13 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: OECES3 Naam bouwsteen: Español 3 Studielast: 3 EC Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Español/Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Deze bouwsteen richt zich op de communicatie in het algemeen, en specifiek op het communiceren in zakelijke situaties, op A2/B1 niveau van het European Framework of Reference. Studenten leren om informatie uit te wisselen, om zaken te beschrijven, om hun mening te geven en uit te wijden over bijvoorbeeld bedrijven, producten en diensten, over cultureel bepaald gedrag, persoonlijke informatie, ervaringen en voorstellen in het heden, verleden en de toekomst. De volgende thema s komen aan bod: Het uitwisselen van persoonlijke informative, ervaringen en voorstellen Het uitwisselen van informative over mensen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Het organiseren en beschrijven van zakelijke reizen en vakanties Het plannen en presenteren van een zakelijke reis naar een Spaanssprekend land Werkvormen: Interactive lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in professional context C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van CEFR A2/B1 Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: Wijze van Lezen B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Schrijven A2: Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken. Luisteren B1: Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt. Spreken interactie A2: Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte Schriftelijk tentamen 33,3% Mondeling tentamen 33,3% Mondeling tentamen Schriftelijk examen Toegestane hulpmiddelen geen geen 13

14 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Spreken productie A2: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. Presentatie 33,3% Cesuur 55% Powerpoint, kaartjes met steekwoorden Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Gramática española, Blackboard ISBN Syllabus Viajando, Blackboard Aanbevolen literatuur Van Dale Woordenboeken Spaans Nederlands / Nederlands Spaans of een vergelijkbaar woordenboek Spaans-Duits/ Duits-Spaans Grammatica in gebruik Spaans of een vergelijkbare grammatica in het Duits Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Ejercicios interactivos de Internet, Blackboard Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 14

15 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Code bouwsteen: ICESMP1 Naam bouwsteen: Marktonderzoek Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Onderzoek 1 moet gevolgd zijn Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In deze bouwsteen wordt de theorie die behandeld is in Onderzoek 1 en Onderzoek 2 in praktijk gebracht. Het onderzoek moet professioneel, dwz kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd worden en anderzijds praktijkgericht zijn (dit is kenmerkend voor HBO-onderzoek). Hiertoe wordt voor een bestaand bedrijf een marktonderzoek uitgevoerd, welke input zal moeten aanleveren voor de externe analyse van het te schrijven strategische marketingplan in de gelijknamige bouwsteen in periode 2.2. Bij het onderzoek wordt zowel van desk- als van field-research gebruik gemaakt; desk-research m.n. voor de macro-omgevingsanalyse en field-research voor afnemersanalyse, leveranciersanalyse en/of concurrentieanalyse. In deze bouwsteen zal wederom de gehele onderzoekscyclus worden doorlopen, waarbij het accent zal liggen op toegepaste data-analyse. Op grond van de verzamelde gegevens zullen verschillende statistische technieken worden ingeoefend waarmee bijvoorbeeld antwoord gegeven wordt op de vraag of het keuzegedrag van bovengenoemde actoren kan worden voorspeld dan wel verklaard. Met deze bouwsteen wordt het leveren van een bijdrage aan zowel professionalisering van de student (richting beroepsbeoefenaar), het werkveld (richting kennisvermeerdering) en hogeschool (academisering) beoogd. Werkvormen: Per week zijn er twee PGO-bijeenkomsten van 2 lesuren. Minimaal één daarvan wordt begeleid door een tutor. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 2. Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Onderzoeksopzet Desk research Kwalitatieve methoden van gegevens verzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzameling Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en rapportage Niveau van Niveau 2 Rapport Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student toont aan dat hij onder begeleiding in groepsverband in staat is om in opdracht van een bestaand bedrijf een marktonderzoekrapport op te Rapport leveren (toepassen van kennis en inzicht) Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen: SPSS Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Kooiker, R., Broekhoff, M.A., Stumpel, H. (2011). Marktonderzoek. Groningen: Noordhoff. ISBN

16 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 1 Aanbevolen literatuur Verhoeven, N. (2010). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom. Alsem, K., (2013). Strategische marketingplanning. Groningen: Noordhoff Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 16

17 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Code bouwsteen: GMOCO2 Naam bouwsteen: Mondelinge Communicatie Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: In de bouwsteen Schriftelijke Communicatie 2 ligt de nadruk op het voorbereiden en afnemen van een interview met een persoon uit het latere beroepenveld, en op het analyseren van een onderhandelingssituatie, het voeren van onderhandelingen in rollenspellen en reflectie hierop. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan een interview voorbereiden en verwerken in een interviewartikel (DD1) De student kan een interview afnemen De student weet hoe een onderhandelingsproces werkt De student leert onderhandelen in een aantal onderhandelingssituaties (cases) De student kan in een conflictsituatie reëele aanbevelingen doen om deescalatie te bewerkstelligen Niveau van Inzien en toepassen Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Productenmap Mondeling/CD Productenmap Peerassessment Productenmap Opdracht /Mondeling Camera Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Bouwsteenboek GMOCO2 Aanbevolen literatuur Gramsbergen-Hoogland, Y., & Molen van der, H., (2008). Gesprekken in Organisaties (4 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ISBN Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 17

18 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Code bouwsteen: OCECD1 Naam bouwsteen: Conceptueel Denken Studielast: 3 EC Studiejaar: 2 Periode: 3 Duur: 9 weken Instapniveau: Geen Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving van de inhoud: Conceptueel denken is het bedenken van nieuwe oplossingen in het kader van de visie en missie van de organisatie. Voor een HBO er is het hebben van een conceptueel denkniveau noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen en vernieuwingen in de praktijk. In vrijwel alle bedrijfstakken en sectoren zie je namelijk een toegenomen behoefte om constant te veranderen en te innoveren in producten en diensten. De levenscyclus van bepaalde diensten en producten is veel korter dan voorheen, ze dienen voortdurend aangepast te worden aan de nieuwe- behoeften van de maatschappij. Vanuit dit gegeven is er in het bedrijfsleven en in andere sectoren een toenemende behoefte aan innovatieve mensen die out of the box, creatief en concept-denken kunnen toepassen. Werkvormen: In deze bouwsteen gebruiken we de Frappa-methodiek, waarin een aantal theoretische modellen worden aangeboden die dit denken ondersteunen. Daarnaast worden verschillende bewustzijnsoefeningen en technieken aangeboden om bewust te worden van de eigen aannames en paradigma s en ruimte voor innovatie te laten ontstaan. Door het uitvoeren van bewustwordingsoefeningen, los komen van bestaande structuren en processen (lateraal leren denken), via bewustwording van de eigen leerstijl, aannames en paradigma s en het creëren van een open houding, door reflectie de eigen rol en positie in de groep bepalen en bijdragen aan een creativiteitsstimulerend klimaat Door het begrijpen van verschillende theoretische modellen ten aanzien van creatieve/conceptuele processen, deze denkwijzen in termen van concepten kunnen hanteren en zo nieuwe concepten ontwikkelen Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing Ondernemerschap Strategisch management en organisatie Logistiek en inkoop C2. Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Deskresearch Analyse van de onderzoeksresultaten C4. Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Formuleren strategische richting Niveau van Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Toepassen Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Opdracht Schriftelijk/ mondeling C5. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en implementeren Toepas- Opdracht 18

19 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Bijstellen van plannen sen Schriftelijk/ mondeling C6. Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties t.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Marketing communicatie C9. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. C11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Toepassen Opdracht Schriftelijk Mondeling Toepassen Opdracht Schriftelijk/ mondeling Mondeling Portfolio Toepassen Toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: In een pitch een vernieuwd concept/visie/ ideeën/of andere uitkomst presenteren en onderbouwen, en de werkwijze waarop deze ideeen tot stand gekomen zijn uiteenzetten. De student kan verschillende theoretische modellen ten aanzien van creatieve/conceptuele processen en bijbehorende denkwijzen begrijpen en hanteren. De student kan door het opdoen van filosofische kennis, loskomen van bestaande structuren en processen (lateraal leren denken). De student kan door het uitvoeren van bewustwording oefeningen loskomen van bestaande structuren en processen. De student kan aantoonbaar bijdragen aan een creativiteit stimulerend klimaat. De student kan denken en werken in termen van concepten en nieuwe concepten ontwikkelen in een authentieke context waarin dergelijke oplossingen worden gevraagd. De student wordt zich bewust van de eigen leerstijl, aannames en paradigma s en creëert een open houding. De student kan middels reflectie de eigen rol en positie in de groep bepalen. De student kan middels reflectie van opdrachtgever(s) aanpassingen en verbeteringen in zijn gepresenteerde vernieuwende concepten realiseren. De student kan zijn bevindingen in een ter zake deskundige omgeving communiceren. De student kan een vernieuwend concept presenteren en onderbouwen en de werkwijze waarop deze ideeën tot stand zijn gekomen uiteenzetten. De student kan zijn individuele bijdrage aan de ontwikkeling en realisering van de gepresenteerd vernieuwende concepten aantonen in een individueel actiepunten portfolio en een degelijke tijdsregistratie, daarmee de competentie aantonend van een correcte verantwoording van zijn leerproces wat betreft de bouwsteen conceptueel denken. Wijze van Schriftelijk/ Mondeling/ Individueel en groeps portfolio Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen Geen 19

20 Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor jaar 2, periode 2 Literatuur: Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Aanbevolen literatuur Studenten kunnen de Frappa database gebruiken via Black Board Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) ebsco.chn.nl owl.english.purdue.edu/handouts/research/rapa.html Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 20

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Studiegids 2013-2014 Modeldeeltraject 2 Afstudeerrichting Applicatie-ontwikkeling Afstudeerrichting Software Management Handleiding

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie