Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen... 2 Overzicht Nederlandse instroom... 3 Overzicht Duitse instroom... 3 Jaar 1, periode Marketing Business English Nederlands 3 Duitse instroom... 8 Basisvaardigheden Aan de slag! Jaar 1, periode Onderzoek Business English Nederlands 3 Duitse instroom Inkoop Verkoop Trendy Tours Jaar 1, periode e Communicatie Bedrijfseconomie Marketing Duits Business English 1 Duitse instroom Innovate don t imitate Jaar 1, periode Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden Human Resource Management Management Duits Business English 2 Duitse instroom Jij de baas?

2 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Contacturen Opleiding: Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar Aantal onderwijsweken per jaar: 38 Commerciële Economie Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges 20,33 32,33 22,33 20,33 95,32 PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding 23,44 2,44 9,44 2,44 37,76 Tentamens 10,95 18,56 17,16 23,48 0 Totalen 164,7 148,3 179,9 137,3 630,2 Aantal dagen stage (indien toepassing) Aantal onderwijsweken per periode: 10,0 9,0 9,0 10,0 2

3 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Overzicht Nederlandse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e Communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 1 OCESC1 Business English 1 OCEEN1 Business English 2 OCEEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Duits 1 OECDE1 Management 1 DECMAN1 Duits 2 OECDE2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB Overzicht Duitse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e Communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 1 OCESC1 Nederlands 3 OECNLD3 Nederlands 3 OECNLD3 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Business English 1 OCEEN1 Management 1 DECMAN1 Business English 2 OCEEN2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB De bouwstenen Nederlands 1 en Nederlands 2 zijn tijdens de intensieve zomercursus gevolgd. Let op: Nederlands 3 is een tweede jaars vak, de behaalde ec s tellen niet mee voor het behalen de propedeuse en ook niet voor het behalen de NBSA-norm! 3

4 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Niveau Wijze Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 4

5 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. De student kent het verloop de beslissingsprocessen bij klanten en de beïnvloedende factoren. De student kent het perceptieproces de klant. De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daar en mogelijke hulpmiddelen daarbij. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hier. De student kan op basis relete criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang klantrelaties en concurrentievoordeel. Wijze Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen: tentamen met daarin 40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. Rekenmachine, woordenboek (D- NL) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Verhage, B. (2013). Grondslagen de marketing, 8 e druk. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2013). Grondslagen de marketing Werkboek en cases, Editie Groningen, Noordhoff Uitgevers Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) verhage.noordhoff.nl Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 5

6 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling de basisvaardigheden zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling belangrijke mondelinge communicatievaardigheden zoals gesprekken voeren en deelnemen aan discussies. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau CEFR B1.1 Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Kan persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over onderwerpen binnen de studie en werksfeer, en commentaar geven op standpunten anderen. De student kan actief deelnemen aan vergaderingen en formele discussies over vertrouwde onderwerpen uit het vakgebied. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing de relete structuren en taalfuncties. Wijze Toegestane hulpmiddelen: Mondeling Mondeling Schriftelij k/mondel ing Cesuur 55% /mondeling 6

7 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Stephens, B. (2011). Meetings in English. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 7

8 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OECNL3 Naam bouwsteen: Nederlands 3 Duitse instroom Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 en 2 Duur: 2 perioden Instapniveau: CEFR B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Duitse studenten vergroten hun woordenschat om zo een gesprek te kunnen voeren dat al iets verder gaat dan alleen de eigen vertrouwde onderwerpen. Dat maakt de studenten tot een gelijkwaardige deelnemer in groepswerk bij projecten. Ook de schrijfvaardigheid wordt versterkt door training in zinsstructuren, herkennen germanismen, kennis de Nederlandse spellingregels. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven worden geoefend aan de hand materiaal waarin de integratie zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Tijdens de lessen zal het accent liggen op de training bepaalde (combinaties ) taalcompetenties in zo authentiek mogelijk situaties die zich in toekomstige werksituaties zullen/kunnen voordoen. Werkvormen Deels hoorcollege. Ook veel gespreksoefening in kleine groepen. Rollenspellen, interviews, presenteren. Veel interactief onderwijs. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Niveau N1 & N2 N3 Wijze Mondeling Mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat te communiceren met docenten en Nederlandse medestudenten in (professionele en) praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak, samenwerking in projecten, en zelfredzaamheid in de Nederlandse taal. Wijze Eindtaalniveau volgens het CEFR: B1-B2 M -- Cesuur: 55% S -- Toegestane hulpmiddelen 8

9 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Op weg naar de Eindstreep Uitgeverij Coutinho Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internetpagina s behorende bij de methode: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) NVT 9

10 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden Studielast: 6 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten Mondelinge communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Mondelinge Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm werken met samengestelde interest en het bepalen de contante waarde.toepassing het differentiëeren voor het bepalen maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren de onderdelen de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde. Werkvormen Werkcolleges. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: Mondelinge Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau Inzicht Toepassen Wijze Opdracht/ Mondeling Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren marktonderzoek Kwantitatieve methoden gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming enerzijds de sterktes en zwaktes op basis een analyse de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel de waardeketen, en anderzijds de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis relete nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving Inzicht/ toepassen Inzicht/ 10

11 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen plannen uit het marketingbeleid. Meten ontwikkelingen toepassen Inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Mondelinge Communicatie: De student kan een individuele- en groeps presentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties anderen. Wijze toetsing Participatie/peerassessment/ portfolio Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Rekenmachine Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Mondelinge Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2014). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff. Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Mondelinge Communicatie: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 11

12 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken het beroepsbeeld de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen PGO Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Niveau CN1 Wijze Videofilm /rapport Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming enerzijds de sterktes en zwaktes op basis een analyse de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel de waardeketen, en anderzijds de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis relete nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau 1 Niveau 2 Videofilm /rapport PGO PGO Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontgen (toepassen) Wijze observatie Toegestane hulpmiddelen: 12

13 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 De student kan de bijdrage een medewerker of lid projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relete omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis informatie uit de markt (kennis, inzicht) De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, inzicht) observatie film film rapport rapport Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Aanbevolen literatuur Kotler, P. (2011). Principes Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. ISBN Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2013). Gesprekken in organisaties (5 e druk). Groningen/Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 13

14 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden gegevensverzameling Kwantitatieve methoden gegevensverzamelen Analyse onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Beschrijven de fasen een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten een onderzoek. Opstellen adequate zoekvragen, met behulp relete literatuur. Wijze Toegestane hulpmiddelen: (Tentamen en Kennis/ inzicht/ toepassen Rekenmachine 14

15 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Verwerken verzamelde literatuur. Op stellen een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren uit een concrete (praktijk)situatie een probleemstelling Construeren een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Op effectieve en efficiënte wijze verwerken onderzoeksdata Hanteren eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren onderzoeksdata Berekenen centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten verdelingen een verzameling Interpreteren je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% onderzoeksrapport) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Behorende bij de verplichte literatuur. Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 15

16 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: B1.1 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling de basisvaardigheden zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling belangrijke schriftelijke communicatieve vaardigheden zoals het schrijven verslagen en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau CEFR B1.2 Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over bekende thema's of over thema's uit vak- en interessegebied. De student kan een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing de relete structuren en taalfuncties. Wijze Toegestane hulpmiddelen: Cesuur 55% 16

17 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed.). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Islam & Zemach, D. (2011). Writing paragraphs. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 17

18 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OECNL3 Naam bouwsteen: Nederlands 3 Duitse instroom Studielast: Studiejaar: CE 1 Periode: 1 en 2 Duur: 2 perioden Instapniveau: CEFR B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Duitse studenten vergroten hun woordenschat om zo een gesprek te kunnen voeren dat al iets verder gaat dan alleen de eigen vertrouwde onderwerpen. Dat maakt de studenten tot een gelijkwaardige deelnemer in groepswerk bij projecten. Ook de schrijfvaardigheid wordt versterkt door training in zinsstructuren, herkennen germanismen, kennis de Nederlandse spellingregels. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven worden geoefend aan de hand materiaal waarin de integratie zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Tijdens de lessen zal het accent liggen op de training bepaalde (combinaties ) taalcompetenties in zo authentiek mogelijk situaties die zich in toekomstige werksituaties zullen/kunnen voordoen. Werkvormen Deels hoorcollege. Ook veel gespreksoefening in kleine groepen. Rollenspellen, interviews, presenteren. Veel interactief onderwijs. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: V.B. Niveau Wijze DC 7 N1 & N2 Mondeling N3 Mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat te communiceren met docenten en Nederlandse medestudenten in (professionele en) praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak, samenwerking in projecten, en zelfredzaamheid in de Nederlandse taal. Wijze Eindtaalniveau volgens het CEFR: B1-B2 M -- Cesuur: 55% S -- Toegesta ne hulpmidd elen 18

19 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Op weg naar de Eindstreep Uitgeverij Coutinho Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internetpagina s behorende bij de methode: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) NVT 19

20 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. De werkcolleges, de PGO-taken en het tentamen worden beoordeeld. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau Inzien en toepassen Inzien en toepassen Wijze en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie inkoop in een omgeving Public procurement beschrijven, de rol en positie inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen Wijze WC: Mondeling PGO: Mondeling Tentamen: WC: Mondeling Tentamen: Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 20

21 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 en opzet inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven Cesuur WC: 71% PGO: 55% Tentamen: 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Weele, A.J., (2008). Inkoop in strategisch perspectief. Alphen aan den Rijn: Kluwer Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 21

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1, periode 4 CE 1.4 Marketing 1

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1,

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase Bijlage C Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum voor de post-propedeutische fase Overzicht hoofdfase cohorten af 2010 jaar 2, periode 1 CE 2.1 jaar 2, periode 2 CE 2.2 jaar 2, periode 3

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Niveaus Europees Referentie Kader

Niveaus Europees Referentie Kader Niveaus Europees Referentie Kader Binnen de niveaus van het ERK wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. Onder begrijpen vallen de vaardigheden luisteren en lezen. Onder spreken

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader Europees Referentiekader Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Taalvaardigheid Duits 1 Minor

Taalvaardigheid Duits 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase Taalvaardigheid 1 Minor German Proficiency

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Management Assistent.

Management Assistent. Management Assistent 27 lessen van 3 uur, een avond per week + 3 examenavonden Voor medewerkers secretariaat, directie of bedrijfsbureau, praktijkmedewerkers, medewerkers van marketing- en reclamebureaus.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2.

Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties) (kwartiel 2. Inkoop en opstellen offertes Vakcode: 63903 Mevr. E.M.M. Scholten ECTS: 5 Kwartiel: 2.1 en 2.2 Module onderdelen: Inkoop en opstellen offertes 1 (kwartiel 2.1) Inkoop en opstellen offertes 2 (Privaatrecht)/(Kostencalculaties)

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Communicatie opleidingsonderdeel Communicatietechnieken 3 (mondelinge communicatie de winkel) code module E3 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT Naam auteur(s) E. van der Made Vakgebied Frans Titel Leerlijn onderbouw h/v Frans, Duits, Spaans. Schooljaar 2015-2016. Onderwerp Een leerlijn voor de talen Frans,

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie