Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen... 2 Overzicht Nederlandse instroom... 3 Overzicht Duitse instroom... 3 Jaar 1, periode Marketing Business English Nederlands 3 Duitse instroom... 8 Basisvaardigheden Aan de slag! Jaar 1, periode Onderzoek Business English Nederlands 3 Duitse instroom Inkoop Verkoop Trendy Tours Jaar 1, periode e Communicatie Bedrijfseconomie Marketing Duits Business English 1 Duitse instroom Innovate don t imitate Jaar 1, periode Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden Human Resource Management Management Duits Business English 2 Duitse instroom Jij de baas?

2 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Contacturen Opleiding: Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar Aantal onderwijsweken per jaar: 38 Commerciële Economie Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges 20,33 32,33 22,33 20,33 95,32 PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding 23,44 2,44 9,44 2,44 37,76 Tentamens 10,95 18,56 17,16 23,48 0 Totalen 164,7 148,3 179,9 137,3 630,2 Aantal dagen stage (indien toepassing) Aantal onderwijsweken per periode: 10,0 9,0 9,0 10,0 2

3 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Overzicht Nederlandse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e Communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 1 OCESC1 Business English 1 OCEEN1 Business English 2 OCEEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Duits 1 OECDE1 Management 1 DECMAN1 Duits 2 OECDE2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB Overzicht Duitse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e Communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding, -vaardigheden 1 OCESC1 Nederlands 3 OECNLD3 Nederlands 3 OECNLD3 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Business English 1 OCEEN1 Management 1 DECMAN1 Business English 2 OCEEN2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB De bouwstenen Nederlands 1 en Nederlands 2 zijn tijdens de intensieve zomercursus gevolgd. Let op: Nederlands 3 is een tweede jaars vak, de behaalde ec s tellen niet mee voor het behalen de propedeuse en ook niet voor het behalen de NBSA-norm! 3

4 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Niveau Wijze Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 4

5 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. De student kent het verloop de beslissingsprocessen bij klanten en de beïnvloedende factoren. De student kent het perceptieproces de klant. De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daar en mogelijke hulpmiddelen daarbij. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hier. De student kan op basis relete criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang klantrelaties en concurrentievoordeel. Wijze Cesuur 55% Toegestane hulpmiddelen: tentamen met daarin 40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. Rekenmachine, woordenboek (D- NL) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Verhage, B. (2013). Grondslagen de marketing, 8 e druk. Groningen, Noordhoff Uitgevers. Verhage, B. (2013). Grondslagen de marketing Werkboek en cases, Editie Groningen, Noordhoff Uitgevers Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) verhage.noordhoff.nl Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 5

6 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: A2 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling de basisvaardigheden zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling belangrijke mondelinge communicatievaardigheden zoals gesprekken voeren en deelnemen aan discussies. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau CEFR B1.1 Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Kan persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over onderwerpen binnen de studie en werksfeer, en commentaar geven op standpunten anderen. De student kan actief deelnemen aan vergaderingen en formele discussies over vertrouwde onderwerpen uit het vakgebied. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing de relete structuren en taalfuncties. Wijze Toegestane hulpmiddelen: Mondeling Mondeling Schriftelij k/mondel ing Cesuur 55% /mondeling 6

7 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Stephens, B. (2011). Meetings in English. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 7

8 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OECNL3 Naam bouwsteen: Nederlands 3 Duitse instroom Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 en 2 Duur: 2 perioden Instapniveau: CEFR B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Duitse studenten vergroten hun woordenschat om zo een gesprek te kunnen voeren dat al iets verder gaat dan alleen de eigen vertrouwde onderwerpen. Dat maakt de studenten tot een gelijkwaardige deelnemer in groepswerk bij projecten. Ook de schrijfvaardigheid wordt versterkt door training in zinsstructuren, herkennen germanismen, kennis de Nederlandse spellingregels. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven worden geoefend aan de hand materiaal waarin de integratie zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Tijdens de lessen zal het accent liggen op de training bepaalde (combinaties ) taalcompetenties in zo authentiek mogelijk situaties die zich in toekomstige werksituaties zullen/kunnen voordoen. Werkvormen Deels hoorcollege. Ook veel gespreksoefening in kleine groepen. Rollenspellen, interviews, presenteren. Veel interactief onderwijs. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Niveau N1 & N2 N3 Wijze Mondeling Mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat te communiceren met docenten en Nederlandse medestudenten in (professionele en) praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak, samenwerking in projecten, en zelfredzaamheid in de Nederlandse taal. Wijze Eindtaalniveau volgens het CEFR: B1-B2 M -- Cesuur: 55% S -- Toegestane hulpmiddelen 8

9 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Op weg naar de Eindstreep Uitgeverij Coutinho Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internetpagina s behorende bij de methode: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) NVT 9

10 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden Studielast: 6 EC Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten Mondelinge communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Mondelinge Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm werken met samengestelde interest en het bepalen de contante waarde.toepassing het differentiëeren voor het bepalen maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren de onderdelen de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde. Werkvormen Werkcolleges. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: Mondelinge Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau Inzicht Toepassen Wijze Opdracht/ Mondeling Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren marktonderzoek Kwantitatieve methoden gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming enerzijds de sterktes en zwaktes op basis een analyse de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel de waardeketen, en anderzijds de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis relete nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving Inzicht/ toepassen Inzicht/ 10

11 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen plannen uit het marketingbeleid. Meten ontwikkelingen toepassen Inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Mondelinge Communicatie: De student kan een individuele- en groeps presentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties anderen. Wijze toetsing Participatie/peerassessment/ portfolio Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Rekenmachine Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Mondelinge Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2014). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff. Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Mondelinge Communicatie: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 11

12 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Code bouwsteen: ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 1 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken het beroepsbeeld de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen PGO Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Niveau CN1 Wijze Videofilm /rapport Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming enerzijds de sterktes en zwaktes op basis een analyse de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel de waardeketen, en anderzijds de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis relete nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau 1 Niveau 2 Videofilm /rapport PGO PGO Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontgen (toepassen) Wijze observatie Toegestane hulpmiddelen: 12

13 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 De student kan de bijdrage een medewerker of lid projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relete omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis informatie uit de markt (kennis, inzicht) De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, inzicht) observatie film film rapport rapport Cesuur 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Aanbevolen literatuur Kotler, P. (2011). Principes Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. ISBN Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2013). Gesprekken in organisaties (5 e druk). Groningen/Houten: Noordhoff. Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 13

14 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden gegevensverzameling Kwantitatieve methoden gegevensverzamelen Analyse onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Beschrijven de fasen een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten een onderzoek. Opstellen adequate zoekvragen, met behulp relete literatuur. Wijze Toegestane hulpmiddelen: (Tentamen en Kennis/ inzicht/ toepassen Rekenmachine 14

15 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Verwerken verzamelde literatuur. Op stellen een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren uit een concrete (praktijk)situatie een probleemstelling Construeren een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Op effectieve en efficiënte wijze verwerken onderzoeksdata Hanteren eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren onderzoeksdata Berekenen centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten verdelingen een verzameling Interpreteren je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% onderzoeksrapport) Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Behorende bij de verplichte literatuur. Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 15

16 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OCEEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: B1.1 Taal bouwsteen: Engels Korte beschrijving de inhoud In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling de basisvaardigheden zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling belangrijke schriftelijke communicatieve vaardigheden zoals het schrijven verslagen en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau CEFR B1.2 Wijze Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over bekende thema's of over thema's uit vak- en interessegebied. De student kan een kort, eenvoudig verslag schrijven volgens een vast format. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing de relete structuren en taalfuncties. Wijze Toegestane hulpmiddelen: Cesuur 55% 16

17 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd ed.). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Islam & Zemach, D. (2011). Writing paragraphs. Oxford: Macmillan Aanbevolen literatuur Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD ROM) Harlow: Pearson Longman Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 17

18 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: OECNL3 Naam bouwsteen: Nederlands 3 Duitse instroom Studielast: Studiejaar: CE 1 Periode: 1 en 2 Duur: 2 perioden Instapniveau: CEFR B1 Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Duitse studenten vergroten hun woordenschat om zo een gesprek te kunnen voeren dat al iets verder gaat dan alleen de eigen vertrouwde onderwerpen. Dat maakt de studenten tot een gelijkwaardige deelnemer in groepswerk bij projecten. Ook de schrijfvaardigheid wordt versterkt door training in zinsstructuren, herkennen germanismen, kennis de Nederlandse spellingregels. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven worden geoefend aan de hand materiaal waarin de integratie zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Tijdens de lessen zal het accent liggen op de training bepaalde (combinaties ) taalcompetenties in zo authentiek mogelijk situaties die zich in toekomstige werksituaties zullen/kunnen voordoen. Werkvormen Deels hoorcollege. Ook veel gespreksoefening in kleine groepen. Rollenspellen, interviews, presenteren. Veel interactief onderwijs. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS: V.B. Niveau Wijze DC 7 N1 & N2 Mondeling N3 Mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: De student is in staat te communiceren met docenten en Nederlandse medestudenten in (professionele en) praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak, samenwerking in projecten, en zelfredzaamheid in de Nederlandse taal. Wijze Eindtaalniveau volgens het CEFR: B1-B2 M -- Cesuur: 55% S -- Toegesta ne hulpmidd elen 18

19 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) ISBN Op weg naar de Eindstreep Uitgeverij Coutinho Aanbevolen literatuur Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Internetpagina s behorende bij de methode: Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) NVT 19

20 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Code bouwsteen: DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Studielast: Studiejaar: 1 Periode: 2 Duur: 9 weken Instapniveau: Taal bouwsteen: Nederlands Korte beschrijving de inhoud Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. De werkcolleges, de PGO-taken en het tentamen worden beoordeeld. Competenties en wijze toetsing Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau Inzien en toepassen Inzien en toepassen Wijze en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze toetsing Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie inkoop in een omgeving Public procurement beschrijven, de rol en positie inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen Wijze WC: Mondeling PGO: Mondeling Tentamen: WC: Mondeling Tentamen: Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 20

21 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 en opzet inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven Cesuur WC: 71% PGO: 55% Tentamen: 55% Literatuur Verplichte literatuur (boeken, artikelen) Weele, A.J., (2008). Inkoop in strategisch perspectief. Alphen aan den Rijn: Kluwer Aanbevolen literatuur ISBN Internet bronnen (aanbevolen/verplicht) Actuele artikelen en publicaties die in deze bouwsteen zijn verwerkt (aanbevolen/verplicht) 21

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie