Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Nederlandse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding/ Zelfmanagement 1 OCESC1 Engels 1 DECEN1 Engels 2 DECEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Modern Foreign Language 1 MFL 1 Management 1 DECMAN1 Modern Foreign Language 2 MFL 2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB Duitse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding/ Zelfmanagement 1 OCESC1 Modern Foreign Language 1 MFL 1(OECNLD3 Nederlands 3) Modern Foreign Language 2 MFL 2 (OECNLD3 Nederlands3) Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Engels 1 DECEN1 Management 1 DECMAN1 Engels 2 DECEN2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB De bouwstenen Nederlands 1 en Nederlands 2 zijn tijdens de intensieve zomercursus gevolgd. Let op: Nederlands 3 is een tweede jaars vak, de behaalde ec s tellen niet mee voor het behalen van de propedeuse en ook niet voor het behalen van de NBSA-norm! 1

2 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Nederlandse instroom DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren van je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis van de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen: Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. De student kent het verloop van de beslissingsprocessen bij klanten en Niveau van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine, woordenboek (D- tentamen met daar- Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 2

3 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 de beïnvloedende factoren. De student kent het perceptieproces van de klant. De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daarvan en mogelijke hulpmiddelen daarbij. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hiervan. De student kan op basis van relevante criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis van marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang van klantrelaties en concurrentievoordeel. Cesuur 55% in 40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. NL) Literatuur Boekema, J.J. e.a. (2005). Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 3

4 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 DECEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Periode: 1 9 weken Instapniveau: A2/ B1 Engels In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatievaardigheden zoals telefoneren, vergaderen, presenteren, het schrijven van s en samenvattingen. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen: Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1 /mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de Mondeling studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s en samenvattingen schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen Schrifte- uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante lijk/mon- structuren en taalfuncties. deling Cesuur 55% Wijze van Literatuur: Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd edition). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman

5 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode

6 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden 6 EC Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten Mondelinge communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Mondelinge Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen van vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm van werken met samengestelde interest en het bepalen van de contante waarde.toepassing van het differentiëeren voor het bepalen van maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de onderdelen van de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde Werkvormen: Werkcolleges. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: Mondelinge Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzicht Toepassen Opdracht/ Mondeling Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Meten van ontwikkelingen Inzicht/ toepassen Inzicht/ toepassen Inzicht/ toepassen 6

7 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Mondelinge Communicatie: De student kan een individuele- en groeps presentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties van anderen. Participatie/peerassessment/ portfolio Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis van financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Rekenmachine Literatuur: Mondelinge Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen van der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2009). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff Mondelinge Communicatie: 7

8 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken van het beroepsbeeld van de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis van marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen: PGO Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontvangen (toepassen) De student kan de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld van een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt (kennis, inzicht) Niveau 1 Niveau 2 observatie observatie film film rapport Niveau van CN1 Videofilm/rapp ort Videofilm/rapp ort PGO PGO Toegestane hulpmiddelen: 8

9 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, rapport inzicht) Cesuur 55% Literatuur: Kotler, P. (2011). Principes van Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2007). Gesprekken in organisaties (4 e druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff

10 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie van de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag van kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen van het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen: Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden van gegevensverzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Beschrijven van de fasen van een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten van een onderzoek. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. Verwerken van verzamelde literatuur in een literature review. Op stellen van een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren vanuit een concrete (praktijk)situatie van een probleemstelling Construeren van een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen van een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Verzamelen op effectieve en efficiënte wijze van onderzoeksdata Hanteren van eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren van onderzoeksdata (Tenta-men en onderzoeksrapport) Kennis/ inzicht/ toepassen Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine 10

11 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Berekenen van centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten van verdelingen van een verzameling Interpreteren van je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% Literatuur: Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff

12 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 DECEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Periode: 2 9 weken Instapniveau: A2/ B1 Engels In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatieve vaardigheden zoals gesprekken voeren, onderhandelen, presenteren en het schrijven van s en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen: Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1 /mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de Mondeling studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s en korte rapporten schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen Schrifte- uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante lijk/mon- structuren en taalfuncties. deling Cesuur 55% Wijze van Literatuur: Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd edition). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman

13 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode

14 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel van inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard van de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen: OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van werkcolleges en PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau van Inzien en toepassen Inzien en toepassen en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie van inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een omgeving van Public procurement beschrijven, de rol en positie van inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis van duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven WC: Mondeling PGO: Mondeling Tentamen: WC: Mondeling Tentamen: Cesuur WC: 71% PGO: 55% Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 14

15 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Tentamen: 55% Literatuur: Weele, A.J., van (2008). Inkoop in strategisch perspectief (6 e druk). Amsterdam: Kluwer

16 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 OCEVER Naam bouwsteen: Verkoop Periode: 2 9 weken Instapniveau: geen Nederlands In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied verkoop. Het verkoopproces is één van de primaire processen van een commerciële organisatie. Veelal is het succes van de organisatie juist daaraan af te meten. Het is het moment dat klant(inkoper) en verkoper met elkaar in contact treden. We gaan uit verschillende gezichtspunten kijken hoe dat verkoopproces verloopt en hoe verkoop verankerd is in de eigen bedrijfsomgeving. Je gaat je niet alleen verdiepen in het verkoopproces maar ook ga je jezelf trainen in verschillende verkoopvaardigheden. Tevens leer je om verkoopprognoses te maken door gebruik te maken van verschillende voorspellingsmethoden. Uiteindelijk ga je de opgedane kennis toepassen bij het organiseren een beurs waaraan je aan potentiële klanten je producten dient te verkopen. Werkvormen: OCEVER kent een viertal werkvormen: een viertal hoorcolleges, fieldresearch (beursbezoek), zeven werkcolleges en een achttal PGO bijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden verkoopgesprekken geoefend, opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van de PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan op basis van kwantitatieve gegevens een verkoopplan opstellen prognose maken waarbij de student gebruik maakt van verschillende voorspellingsmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en distributie en dat zijn rol als verkoper mede afhankelijk is op de manier waarop bedrijven producten of diensten aan de eindgebruikers aanbieden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen de ondernemingsdoelstellingen en de verkoopdoelstellingen. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de verkooporganisatie en verkoopmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht over enkelvoudig verkopen van Niveau van PGO = Mondeling Tentamen = Kennis/ inzicht/ toepassen en mondeling Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Tentamen = rekenmachine woordenboek D-NL PGO = alle 16

17 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 product of dienst (transactionele verkoop) Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in het maken van offertes en kan deze beoordelen. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. Cesuur PGO=55% Tentamen=55% Beursbezoek = 55% Literatuur: Tak, A.A.M.M. (2005). Verkoper & verkoop. Groningen: Noordhoff

18 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 ICETT Naam bouwsteen: Trendy Tours Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands De reiswereld is een dynamische, internationale wereld. Door de aard van de activiteiten is het noodzakelijk om veel internationale contacten te hebben. De reiswereld is als grote serviceverlenende industrie wereldwijd vertegenwoordigd. Dat betekent ook dat allerlei effecten wereldwijd hun invloed doen gelden in de reiswereld. Economische ontwikkelingen vormen een belangrijke graadmeter voor de reiswereld. Reizen wordt meestal gezien als een zekere vorm van luxe, waar een consument aan toe komt wanneer hij in zijn basisbehoefte is voorzien. In deze bouwsteen krijgt de student de mogelijkheid om een kijkje te nemen in deze toeristische, dienstverlenende en internationale markt van de touroperator Trendy Tours. In de positie van assistent inkoper krijgt de student te maken met de trends ten aanzien van landen, accommodaties en activiteiten. Daarnaast is het cross culturele aspect in deze bouwsteen aanwezig, want waar ontmoet je meer culturen en mensen dan in de toeristische sector. Duidelijk zal worden dat het begrip inkoop vele aspecten kent waar rekening mee gehouden moet worden. Belangrijk voor toeristische bedrijven is om de wensen en eisen van de klanten te kunnen vertalen in een compact vakantiepakket. Werkvormen: Iedere week vindt er een PGO bijeenkomst plaats onder begeleiding van een tutor. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en implementeren Meten van ontwikkelingen C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Inkoopmanagement C9 Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf Projectleiding Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan op basis van eigen verkregen onderzoeksresultaten een beargumenteerde beslissing nemen. De student kan op representatieve wijze het reisaanbod presenteren. De student heeft kennis van de inrichting van beursstands. De student kan een project leiden. De student kan een overtuigend verkoopgesprek voeren. De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt. De student kan marktonderzoek, verricht door anderen, interpreteren, toetsen en evalueren. Niveau 2 Niveau 2 Mondeling (beurspresentatie) Niveau van Niveau 2 Mondeling Mondeling Mondeling Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Beursstand 18

19 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 De student kan na afloop van deze module vanuit een (praktijk)situatie een probleemstelling formuleren. De student verzamelt op effectieve en efficiënte wijze onderzoeksdata. De student kan de gevolgen van een onbeantwoorde vraag herkennen. De student kan marketing- en inkoopactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van de eigen organisatie. De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen. De student kan werken met de verschillende fasen van het inkoopproces. De student kan a.d.h.v. marktvormen, de aard van de onderneming en de goederen/diensten een inschatting maken van de inkooppositie. De student is in staat na afronding van deze module de fases van onderzoek beschrijven. De student interpreteert onderzoeksresultaten en kan deze op representatie wijze presenteren. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en de marketinginstrumenten. De student heeft inzicht in de relatie tussen marketing en verkoop en welke rol verkoopmanagement speelt binnen een onderneming. Cesuur 55% Literatuur: Prof. Dr. A.J. van Weele. Inkoop in strategisch perspectief, analyse, strategie, planning en praktijk (6 e dr.). Kluwer Y.A.A.M.M. Tak. Verkoper en verkoop. Groningen Noordhoff Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broefhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff

20 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 GSCO1 Naam bouwsteen: e Communicatie 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In de bouwsteen e Communicatie ligt de nadruk op effectief schriftelijk rapporteren: doelgerichtheid, doelgroepgerichtheid, inhoud, structuur a.d.h.v. een bouwplan, lay-out, spelling, grammatica en stijl. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzien en toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan complexe communicatiesituaties analyseren en vervolgens een strategisch geformuleerde tekst schrijven. De student maakt de structuur van de tekst zichtbaar voor de lezer. Hij gebruikt bouwplannen voor zijn schriftelijke communicatie. De student gebruikt de passende structuur bij doel en doelgroep. De student schrijft een inleiding met een afgebakende doelstelling en de correct en bondig geformuleerde wat, waarom en hoe elementen. De student schrijft in de fases: bouwplan, eerste opzet,herschrijven, vorm geven. De student verwerft deze vaardigheden door het schrijven van een rapport. De student vermeldt op de APA manier zijn bronnen in zijn schriftelijke communicatie. De student beheerst de spelling. Cesuur 55 % Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Literatuur: Bouwsteenboek GSCO1 Zie bouwsteenboek Zie bouwsteenboek 20

21 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 DECBE2 Naam bouwsteen: Bedrijfseconomie 2 Periode: 3 9 weken Instapniveau: OCEBEBA Nederlands In deze bouwsteen leer je wat kosten zijn en verschillende manieren om kostprijzen te berekenen, afhankelijk van de situatie in een bedrijf. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel management Niveau van Toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Het kunnen berekenen van het break-even punt. Het kunnen berekenen van kostprijzen. Het kunnen analyseren van verschillen tussen de gebudgetteerde en werkelijke kosten. Cesuur 55% Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine Literatuur: Boer, P. de, Brouwers, M.P., & Koetzier, W (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff Boer, P. de, Brouwers, M.P., & Koetzier, W (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, opgaven. Groningen: Noordhoff

22 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 DECCE2 Naam bouwsteen: Marketing 2 Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen draait het om de marketingmix. De marketingmix wordt namelijk geheel ontwikkeld op basis van de positionering. In deze bouwsteen gaan we uitgebreid in op de elementen van de marketingmix. De 4 P s of 7P s of zijn de essentiële instrumenten binnen het vakgebied om de marketingstrategie te operationaliseren. Immers een reis naar de Seychellen dat niet gepromoot wordt, wordt niet verkocht! Marketeers zoeken naar de optimale verhouding in deze P s om zodoende de effectiviteit en bedrijfsresultaten van de organisatie te verbeteren en de klant te bedienen. Hoe bepaal je de prijs, waar is het product verkrijgbaar, welke promotiemiddelen ga je inzetten, hoe moet het product eruit zien, welke personeel staat aan de balie, hoe ziet de winkel eruit en welke procedures ondergaat de klant? Vragen die een antwoord vinden in Marketing 2. Werkvormen: Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap:Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C 4. Strategie en beleid: Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning marketing management Niveau van Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan het door een onderneming te voeren productbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren distributiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student het door een onderneming te voeren prijsbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren promotiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. :40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. Cesuur 55% Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine, woordenboek (D- NL) 22

23 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Literatuur: Boekema, J.J. e.a., Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 23

24 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECDE1 Naam bouwsteen: Duits 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: 0 Nederlands/Duits Deze bouwsteen is gericht op de basis van het Duits, met een start op nulniveau. Het uiteindelijke doel van de bouwsteen is om op A1 niveau te komen van het Common European Framework of Reference. We werken aan de volgende taalcompetenties: het uitwisselen van informatie in de breedste zin van het woord over mensen, persoonlijke zaken, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. De bouwsteen behandelt de volgende thema s: - Informatie vragen en geven over persoonlijke zaken - Informatie vragen en geven over bedrijven, producten en diensten - Persoonlijke voorkeuren geven, en andermans voorkeuren geven - Vragen naar en uitleggen van de eigenschappen van bepaalde zaken - Algemene beschrijvingen geven van mensen, dingen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. - Eenvoudige telefoongesprekken houden Werkvormen Interactieve lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 2.1a/b Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in een professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in een professional context C 2.3 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Lezen A1: Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Schrijven A1: Ik kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier noteren. Luisteren A1: Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Spreken interactie A1: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Spreken productie A1: Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen ge- Niveau van CEFR A1 Wijze van Mondeling/ schriftelijk 60% 55% Mondeling 40% Toegesta ne hulpmidd elen 24

25 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 bruiken om de eigen woonomgeving en de mensen in de naaste omgeving te beschrijven. Cesuur 55% Literatuur: Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Van Dale Woordenboeken Duits Nederlands / Nederlands Duits Internet, Blackboard

26 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECFR1 Naam bouwsteen: Frans 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: A1/A2 Nederlands De student is in staat te communiceren met collega s en klanten intern en extern in (professionele) en praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak of een nieuwe klant. Werkvormen: -e opdrachten - portfolio -Mondelinge opdrachten rollenspelen -Luisteropdrachten -Leesopdrachten Werkcollege - zelfwerkzaamheid Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Niveau van ECFR A2 Wijze van Mondeling Mondeling 1 LUISTEREN A2 Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. 2 LEZEN A2 Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 3 SPREKEN PRODUCTIE A2 Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. 4 SPREKEN INTERACTIE A2 Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. 5 SCHRIJVEN A2 Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoor- Mondeling / mondeling Toegestane hulpmiddelen 26

27 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 beeld om iemand voor iets te bedanken persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. Literatuur: Mitchell, e.a. (2011). Pour parler affaires, méthode de français commercial, nouvelle édition. Amsterdam/Antwerpen : Intertaal livre de l élève + cahier d activités + 2 CD audio, Intertaal Van Dale Woordenboeken Frans Nederlands / Nederlands Frans of vergelijkbare woordenboeken Frans-Duits / Duits-Frans / Frans-Engels/ Engels- Frans Portfolio Eggermont, J.L. (1995). Grammaire fondamentale. Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff of vergelijkbare grammatica in het Duits/Engels (vocabulaire téléchargeable-downloadable) Exercices interactifs sur Internet via Blackboard

28 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECES1 Naam bouwsteen: Español 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: 0 Español/Nederlands Deze bouwsteen is gericht op de basis van het Spaans, met een start op nulniveau. Het uiteindelijke doel van de bouwsteen is om op A1 niveau te komen van het Common European Framework of Reference. We werken aan de volgende taalcompetenties: het uitwisselen van informatie in de breedste zin van het woord over mensen, persoonlijke zaken, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. De bouwsteen behandelt de volgende thema s: Informatie vragen en geven over persoonlijke zaken Informatie vragen en geven over bedrijven, producten en diensten Persoonlijke voorkeuren geven, en andermans voorkeuren geven Vragen naar en uitleggen van de eigenschappen van bepaalde zaken Algemene beschrijvingen geven van mensen, dingen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Eenvoudige telefoongesprekken houden Werkvormen: Interactieve lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal: Interne communicatie Intercultural Awareness in een professionele context Externe communicatie Cross cultural Awareness in een professionele context C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van CEFR A1 Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: Lezen A1: Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Schrijven A1: Ik kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier noteren. Luisteren A1: Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Spreken interactie A1: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: tentamen Mondeling tentamen Mondeling tentamen tentamen geen geen 28

29 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Spreken productie A1: Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om de eigen woonomgeving en de mensen in de naaste omgeving te beschrijven. Cesuur 55% Literatuur: Colegas 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno, Intertaal. Colegas 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios, Intertaal Gramática española, Blackboard Van Dale Woordenboeken Spaans Nederlands / Nederlands Spaans of een vergelijkbaar woordenboek Spaans-Duits/ Duits-Spaans Grammatica in gebruik Spaans of een vergelijkbare grammatica in het Duits Ejercicios interactivos de Internet, Blackboard 29

30 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 ICEINN Naam bouwsteen: Innovate don t imitate Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze periode staat het fictieve bedrijf PI&D (Product Innovation & Development) centraal. PI&D is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het vernieuwen van succesvolle productformules. Vandaar ook de titel Innovate don t imitate. Bij dit thema staan de 4 P s centraal. Daarnaast zijn er juridische- en kostenoverwegingen die van belang zijn. De studenten staan, als junior productmanager, aan het begin van deze nieuwe productontwikkelingen en dienen een ambitieus introductieplan te schrijven en te presenteren aan het management. Werkvormen: Per week zijn er twee PGO-bijeenkomsten van 2 lesuren. Minimaal één daarvan wordt begeleid door een tutor. Verder zijn er vijf keer feedbackbijeenkomsten met de marketingdocent. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: Niveau van Niveau 1/2 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 C1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan het door een onderneming te voeren productbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren distributiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student het door een onderneming te voeren prijsbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren promotiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student ziet de samenhang tussen verschillende tactische marketingbeslissingen. De student kan een integrale kostprijs opstellen. De student kan een Break-Even-analyse uitvoeren. Wijze van (verslag) en mondeling (presentatie) Cesuur 55% Toegesta ne hulpmidd elen: 30

31 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Literatuur: Boekema, J.J. e.a., (2005) Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 31

32 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 4 OCESC1 Naam bouwsteen: Studieloopbaanplanning Periode: 1,2,3,4 Gehele eerste jaar Instapniveau: Nederlands De bouwsteen studieloopbaanbegeleiding 1 bestaat uit 2 onderdelen, te weten Studieloopbaanvaardigheden (SLV) en Studieloopbaancoaching (SLC). Wie ben ik? Wat kan ik al? Waar pas ik? Wat wil ik worden? Wat moet ik nog doen? Bovenstaande vragen zijn de rode draad in de bouwsteen SLB1. Onderstaande verplichte onderdelen ondersteunen je gedurende het hele studiejaar in het vinden van een antwoord op deze vragen. Voor SLB1 gelden de volgende verplichte onderdelen: Studiestartweek: volledige deelname en registratie; Startgesprek (periode 1); Side programma : activiteiten werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie en stageterugkomdag; Portfolio met uitwerkingen van de opdrachten SLV op een voldoende niveau en bewijsstukken van de activiteiten genoemd onder punt 3; Eindgesprek met studiecoach waarin de student zijn ontwikkeling toelicht aan de hand van SMART geformuleerde concrete doelen. Werkvormen: SLV werkcolleges SLC klassikale coachingsuren SLC individuele coachingsgesprekken Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Student helpen bij inzicht krijgen in de ontwikkeling van de competenties, die nodig zijn om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Belangrijkste doelstelling(en) wijze van Doelstelling:opstellen van persoonlijk ontwikkelplan. Na het succesvol afronden van deze bouwsteen: heb je zicht op het curriculum van jouw studie en het studeren aan Stenden Hogeschool; weet je welke informatie je voor jouw studie nodig hebt, kan je deze opsporen, voor jezelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in een product verwerken; ben je in staat je studie te plannen op een manier die aansluit bij jouw eigen leerstijl; kun je verantwoorden waarom je deze studie- en beroepskeuze gemaakt hebt; heb jij je beroepsbeeld verder ontwikkeld en ben je in staat om deze zo nodig bij te stellen; Niveau van Inzien Opdrachten/ portfolio/ eindgesprek Wijze van Toegestane hulpmiddelen: 32

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Propedeuse Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1.1 CE-AD jaar 1, periode 1.2 CE-AD

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1,

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate Degree-programma: jaar 1, periode 1 CE 1.1 jaar 1, periode 2 CE 1.2 jaar 1, periode 3 CE 1.3 jaar 1, periode 4 CE 1.4 Marketing 1

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT

VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT VOORBLAD BIJ BIJLAGE 2 PROFIELPRODUCT Naam auteur(s) E. van der Made Vakgebied Frans Titel Leerlijn onderbouw h/v Frans, Duits, Spaans. Schooljaar 2015-2016. Onderwerp Een leerlijn voor de talen Frans,

Nadere informatie

Niveaus Europees Referentie Kader

Niveaus Europees Referentie Kader Niveaus Europees Referentie Kader Binnen de niveaus van het ERK wordt onderscheid gemaakt tussen begrijpen, spreken en schrijven. Onder begrijpen vallen de vaardigheden luisteren en lezen. Onder spreken

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader Europees Referentiekader Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Ik

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase Bijlage C Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum voor de post-propedeutische fase Overzicht hoofdfase cohorten af 2010 jaar 2, periode 1 CE 2.1 jaar 2, periode 2 CE 2.2 jaar 2, periode 3

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist

Themaboek IBL1 - Internationaal marktanalist Duits IBL1 Vakcode 56008 Verantwoordelijke e-mail mevr. K. Voogd k.m.voogd@saxion.nl ECTS 4 Kwartiel 1.1 en 1.2 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Kan-beschrijvingen ERK A2

Kan-beschrijvingen ERK A2 Kan-beschrijvingen ERK A2 Lezen Ik kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL1 Engels. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL1 Engels Leertijd; 3 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 3 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde

Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde BIJLAGE 4 Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde Niveaueisen voor Nederlandse taal en rekenen Volgens de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen die met ingang van schooljaar 2010-2011 van kracht

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Logboek Tandem learning

Logboek Tandem learning Logboek Tandem learning Academiejaar 2012 2013 Semester 1 Semester 2 Naam :... Voornaam :... Inschrijvingsnummer :... ULB VUB ISTI Jaar : BA1 BA2 BA3 MA1 MA2 DOC INCOM E mailadres :... Moedertaal :...

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Competenties en leerresultaten

Competenties en leerresultaten Competenties en leerresultaten De e-learning module bestaat uit zes praktijksituaties uit het bedrijfsleven die competentie georiënteerd zijn en die gebruikt kunnen worden voor scholing en bijscholing

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Management Assistent.

Management Assistent. Management Assistent 27 lessen van 3 uur, een avond per week + 3 examenavonden Voor medewerkers secretariaat, directie of bedrijfsbureau, praktijkmedewerkers, medewerkers van marketing- en reclamebureaus.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen

Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code examenonderdeel. (Osiris)Code onderwijseenheid. Herkansing- (en) in. Onderwijseen BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4

Vakcode: VTMMEM10 EC: 2. Jaar 3. Periode 1, 2, 3, 4 Modulehandleiding Marketing & Media Vakcode: VTMMEM10 EC: 2 Jaar 3 Periode 1, 2, 3, 4 Om als marketeer een goede online campagne neer te zetten heb je eigenlijk twee dingen nodig: 1. Een goed verhaal waar

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1

Beschrijving van de taalniveaus van A1 tot C1 Beschrijving van de taalniveaus van tot C1 v o o r p r oefj e v o o r p r o e f j e Begrijpen Spreken Schrijven Luisteren Lezen Productie Interactie Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN UW EUROPASS TAALPASPOORT INLEIDING Het Europass Taalpaspoort is een document waarin u uw vaardigheden en competentie op het gebied van Talen kunt vastleggen. Het is ontwikkeld

Nadere informatie

FRANS. Personeelsvergadering 31 mei 2011. mogen moeten. taalregeling. Talenbeleidsnota 3220 FRANS 1

FRANS. Personeelsvergadering 31 mei 2011. mogen moeten. taalregeling. Talenbeleidsnota 3220 FRANS 1 FRANS Personeelsvergadering 31 mei 2011 1 taalregeling 1963 LP 1972 LP 1998 LP 2004 2007 LP 2010 2008 2009 Talenbeleidsnota mogen moeten 3220 FRANS 1 De geschiedenis van het leerplan Frans 1963 : De taalgrens

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

IB&C_P, cluster: PCA-A00

IB&C_P, cluster: PCA-A00 IB&C_P, cluster: ABO1-BDE1 Business & Onderzoek 1 - Bedrijfseconomie 1 9789001841775 Bedrijfsbeslissingen en financiele verantwoording 3 Heezen A.W.W. Noordhoff 54,95 verschijnt in mei 2015 ABO1-BDE2 Business

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013

Pagina 1 van 7. Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 Vergelijking student company - CE Ondernemerschap opgesteld door Stichting Jong Ondernemen en Kenniscentrum Handel 2 juli 2013 A. Inleiding Veel opleidingen werken al jaren met de programma s van Stichting

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties inclusief prestatie-indicatoren en beoordelingscriteria.

Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties inclusief prestatie-indicatoren en beoordelingscriteria. Duits L2 Vakcode 56017 Moduleverantwoordelijke mevr. K. Voogd (k.m.voogd@saxion.nl) ECTS 4 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1 Prestatie-indicatoren 1.3 Zie bijlage 1 voor een overzicht van de competenties

Nadere informatie

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten.

Referentie kader. S301 1 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal 50 min. Gemiddelde van toetsen/praktische opdrachten. Profiel: Economie en ondernemen Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Opmerking Weging Referentie kader of werktijd S30 Algemene beroepsvaardigheden Kern a en b Digitaal

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie