Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3 9300 Aalst"

Transcriptie

1 stellingenbudget Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Secretaris: Financieel beheerder: Reginald Van Hecke (waarnemend stadssecretaris) Piet Persoons Totaal Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere , , ,00 00: Algemene financiering Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Gemeentefonds Gemeentefonds. Op basis brief dd. 20/10/2010 vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur ( EUR voor het Gemeentefonds en EUR aanvullende dotatie ter compensatie Eliaheffing) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Overige algemene werk.subsidies vergoed. wegens derving onroerende voorheffing Voorzien krediet op basis brief dd. 28/06/2010 vanwege Agentschap Vl. Belastingsdienst Onroerende Voorheffing. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 1 / 327

2 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Binnen het eigen dienstjaar kan een vastgesteld recht worden aangepast. De onwaarde wordt geboekt voor een definitief recht van een vorig dienstjaar. Het bedrag is gebaseerd op gemiddelde rekeningcijfers ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Toegestane werkingssubsidies rechtstreekse subsidies aan huishoudens Vanaf 2002 werd een toelagereglement voorzien voor 6 categorieën. Indien, om een of andere reden, bepaalde personen recht hebben op deze vermindering, wordt de teruggave verrekend op dit artikel ( 496 EUR) Exploitatie 496,00 0,00-496, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Er zijn 3 concessies nl. een frituur op het Stationsplein in Aalst, een frituur in de Schoolstraat te Nieuwerkerken ( parking voetbalplein) en een alikruikkraam a.d. Sint-Annabrug( EUR) Concessies voor kermissen ( EUR) Concessievergoeding parkeren op de openbare weg ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de personenbelasting Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( ,97 EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen Brief dd. 28/10/2010 vanwege de FOD Financiën ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het vervoer van dronken personen De tarieven blijven hetzelfde als in Vandaar dat de raming hetzelfde blijft. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van verkavelingsvergunningen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau als 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 2 / 327

3 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op afgifte van administratieve documenten Deze ontvangsten omvatten o.a. opbrengsten uit bewijzen van identiteit voor 12-jarigen, afleveren uittreksel uit het bevolkingsregister, wettigen van handtekeningen en eensluidend verklaren van afschriften, stadstaks op afgifte identiteitskaarten, afgifte reispassen, afleveren arbeidsvergunningen en genealogische opzoekingen ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het begraven Toepassen van de belasting op de begraving, asverstrooiing, bijzetting columbarium, opening van grafkelders en volle grondconcessies. Toepassing van de belasting op het opgraven cfr. politiereglement van 03/09/2002. Volgens decreet van 16/01/2004 wordt 10 jaar grafrust voorgeschreven ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op het sluikstorten op de openbare weg Deze belasting wordt met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft en vervangen door het GAS. Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op drijfkracht Door het feit dat een aantal bedrijven hun vestiging in Aalst gesloten hebben + de 5 jaar vrijstelling voor alle nieuwe bedrijven maakt dat er voor 2011 minder zal ontvangen worden ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belasting op banken en financieringsinstellingen Vanaf 2011 wordt de forfait (600 EUR) per vestiging afgeschaft en wordt een tarief van 250 EUR per loket in een vestiging toegepast. Op basis van de gegevens van 2010 zou dit tarief ongeveer EUR meer opbrengen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op wedkantoren De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 3 / 327

4 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belast. op voertuigen best vr expl. dienst vr verhuren van voert. met bestuurder Wordt opgelegd bij decreet van 20 april 2001 ( aangepast art. 49 bij decreet van 8 mei 2009). De decreetgever wil 'belastingshoppen' voorkomen en legt de steden en gemeenten in het Vlaams Gewest de verplichting op om jaarlijks een belasting te heffen voor het exploïteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Het aantal vergunningen werd onderschat waardoor er in 2010 te weinig werd geraamd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op reclameborden Op basis van de rekeningcijfers van de laatste 2 jaar kan worden vastgesteld dat dit artikel in het verleden lichtjes overraamd werd. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Bel. op verspr v niet-geadresseerd drukwerk + gebruik openb weg com. reclame Vanaf 2011 geldt een hoger tarief waardoor deze belasting vermoedelijk EUR meer zal opbrengen. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de marktrechten Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op brandstofverdeelapparaten Er wordt vanaf 2011 geen onderscheid meer gemaakt tussen loodvrije pompen en andere. Aangezien er nog slechts één tarief wordt toegepast (165 EUR) voor alle pompen zal een meeropbrengst kunnen gerealiseerd worden van EUR Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen De tarieven blijven t.o.v gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein Door het controlebeleid dat de afgelopen jaren werden gevoerd worden er meer aanvragen voor een vergunning ingediend en zijn er dus minder ambtshalve aanslegen met een belastingverhoging voor de tijdelijke privatisering ( EUR) De tarieven voor de belasting op de stedenbouwkundige vergunningen blijven ten opzichte van 2010 gelijk ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 4 / 327

5 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op niet-bebouwde percelen, gelegen in een niet-vervallen verkaveling De tarieven blijven ten opzichte van 2010 gelijk waardoor de raming op hetzelfde niveau van 2010 kan behouden blijven. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen Het nieuwe systeem (a.d. steden en gemeenten in Vlaanderen opgelegd via het decreet grond- en pandenbeleid) dat sinds 2010 in voege is getreden werd duidelijk overschat qua ontvangsten. Een meer gematigde raming, op basis van de cijfers die nu voor 2010 reeds beschikbaar zijn, is dus aangewezen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Belasting op tweede verblijven Het aantal geregistreerde verblijven neemt af omdat deze woongelegenheden gebruikt worden als hoofdverblijfplaats. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Cfr. brief dd. 21/10/2010 vanwege de Vlaamse Belastingsdienst Onroerende Voorheffing ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Belastingen roerende voorheffing Roerende voorheffing op bankintresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: debetintresten Exploitatie 200,00 0,00-200, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten uit KT-termijnbeleggingen Intresten op beleggingen op korte termijn ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 5 / 327

6 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Gerealiseerde wisselresultaten wisselkoersverschillen ten gunste Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinstellingen leningen op LT 2011/L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Schulden aan kredietinst. die binnen het jaar vervallen - periodieke aflossing Andere ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Rente leningen LT Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente thesauriebewijzen Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: rente leasing Leasingkosten fotovoltaïsche cellen zwembad en stedelijke werkhuizen ( ,92 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: ristorno's op leningintresten Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 6 / 327

7 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Div operationele opbrengsten vergoed. voor kleine schade van ondernemeingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie 625, , ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie 525,00 0,00-525, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 124) (525 EUR). Exploitatie 525,00 0,00-525,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie 100,00 0,00-100, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Exploitatie 100,00 0,00-100,00 L202K15: Voeren van een professioneel personeelsbeleid afgestemd op de doelstellingen Exploitatie 0, , ,00 L202K15A2: Het voeren van een efficiënte personeels- en loonadministratie Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 7 / 327

8 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Vanuit het Stedensfonds ontvangen wij middelen voor financiering lonen personeelsleden woonwinkel ( EUR), de Brug ( EUR) en de strategische cel ( EUR ) Totaal EUR) Exploitatie 0, , ,00 L203: Het optimaliseren en saneren van het stadspatrimonium Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L203K01A1: Optreden als vastgoedmakelaar voor de stad Exploitatie , , ,00 Investering , , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten V e r w e r v i n g o n r o e r e n d e g o e d e r e n j e g e n s Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid: nalatigheidsintresten voor wegenis- en rioleringswerken Huizekensstraat en Parijsstraat te Melldert-Aalst (92 EUR) voor wegenis- en rioleringswerken Tolstraat, Maaldreef en Nieuwerkerken-Dorp te Nieuwerkerken-Aalst (138 EUR) Exploitatie 230,00 0,00-230, /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop landbouwgronden Verkoop cijnspachtgrond Petronellaberg Baardegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Terreinen - gemeenschapsgoederen aanleg gronden activa in aanbouw Afbraakkosten gebouw Koolstraat Investering ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/L203K01: Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen aankoop administratieve gebouwen Verkoop oud-gemeentehuis Gijzegem Investering 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L203K01: Ter. en geb. - overige MVA éénmalige vergoeding erfpacht of recht van opstal erfpacht pastorie en pastorietuin Meldert Investering 0, , ,00 25/01/ :50 8 / 327

9 stellingenbudget Stad Aalst /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Vergoeding vrijwilligers in kader toezicht polyvalente zaal Nieuwerkerken bij evenementen door derden. Exploitatie 1.600,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Diensten en div leveringen belast. en retributies ivm onroerende goederen onroerende voorheffing op de gemeentegoederen die behoren tot het openbaar of privaat domein Exploitatie ,00 0, , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/41/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Aandeel van de grondregie in de belasting op de onroerende voorheffing die de stad dient te betalen voor aanslagjaar 2011 Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/30/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen omvat o.a. ontlasting onroerende voorheffing Exploitatie 0, , , /L203K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen De begrotingsartikelen met economische code omvatten de ontvangsten uit verhuur en verpachting van gronden en gebouwen (incl. concessies) die terug te vinden zijn op de lijst huurders en pachters, bijkomende vergoeding voor plaatsen van GSM-apparatuur door Proximus en Mobistar op Watertoren Exploitatie 0, , ,00 L203K02: Opmaak uitvoeringsdossiers voor verbouwen, restaureren, vernieuwen stadsgebouwen Exploitatie ,00 0, ,00 L203K02A1: Opmaak uitvoeringsdossiers sanering, verbouwing, restauratie en nieuwbouw Exploitatie ,00 0, , /L203K02A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Stadsvernieuwing - projecten ter verfraaiing van de stads- en dorpsomgeving en stadspatrimonium ( EUR) Bezettingswerken aan vrijgekomen gevels ( EUR) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 9 / 327

10 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L203K03: Beheer van de energievoorzieningen voor de stadsgebouwen (elek,gas,audits,reg) Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K03A3: Opvolgen en bijsturen electriciteitsverbruik Exploitatie 1.500,00 0, , /L203K03A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen electriciteit onroerende goederen Exploitatie 1.500,00 0, ,00 L203K05: Beheer (drink) waterinstallaties en verbruik Exploitatie 800,00 0,00-800,00 L203K05A1: Opvolging van waterverbruik via de energieboekhouding Exploitatie 800,00 0,00-800, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen water onroerende goederen Exploitatie 500,00 0,00-500, /L203K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden wegen en waterlopen Exploitatie 300,00 0,00-300,00 L205: Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en bruisend Aalst Exploitatie 0, , ,00 L205K01: Organiseren evenementen door alle stadsdiensten en in samenwerking met de stad Exploitatie 0, , ,00 L205K01A1: Evenementen in eigen beheer of ondersteunend Exploitatie 0, , , /L205K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Feesten en plechtigheden: verhuur lokalen en zalen deelgemeenten = ,- EUR Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 10 / 327

11 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L205K07: Verhogen participatie kansarmen aan culturele leven.verbet.soc.cohesie in wijken Exploitatie 0, , ,00 L205K07A1: Uitvoering sociaal artistiek project SAPKA, organisatie Volkse Buurten,kansenpas Exploitatie 0, , , /L205K07A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L205K13: Verlenen van subsidies aan verenigingen ifv een aantrekkelijk en bruisend Aalst. Exploitatie 0, , ,00 L205K13A1: Het verlenen van subsidies aan jeugdverenigingen en jeugdinfrastructuur Exploitatie 0, , , /L205K13A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangsten Stedenfons voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208: De uitbouw van een integraal sociaal welzijnsbeleid Exploitatie 0, , ,00 L208K01: Ontw. sociale dienstverlening via OCMW en CAW in kader van Stedenfonds Exploitatie 0, , ,00 L208K01A1: Uitbouwen van éénloketfunctie sociale dienstverlening en real. aanbod crisisopv. Exploitatie 0, , , /L208K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedenfonds voor deze doelstelling ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 L208K01A2: Renovatie Hertshage Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 11 / 327

12 stellingenbudget Stad Aalst /L208K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Overige algemene werkingssubsidies stedenfonds Ontvangst Stedensfonds voor dit project ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 01: Algemeen bestuur Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 Prioritair Beleid Exploitatie , , ,00 Investering , , ,00 L201: Het voeren van een duurzaam financieel beleid Exploitatie , , ,00 L201K01: Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget Exploitatie , , ,00 L201K01A1: Opvolgen van de algemene financiering Exploitatie , , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur terrein Olmenstraat ifv stallen getakelde voertuigen (01/07/ /06/2014) ( EUR) + huur deel Schoenenreus (bedrag zoals in 2010) ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Wegtakelen voertuigen ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 12 / 327

13 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Op dit artikel worden voornamelijk de takelingen van voertuigen in opdracht van de politie geboekt. Uit de rekeningen van de afgelopen jaren kan afgeleid worden dat de ontvangst uiteindelijk steeds hoger is dan geraamd ( EUR) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugvordering huur stelplaats weggetakelde auto's ( EUR) (nog oud bedrag cfr. 2010) Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 105,00 105, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diverse operationele opbrengsten vergoedingen voor kleine schade van gezinnen Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: nalatigheids- en moratoire intresten op schuldvorderingen Nalatigheidsintresten voor belastingen op retributies die na de vervaldatum vereffend worden. Deze intresten worden berekend en toegepast volgens de directe rijksbelastingen geldende regels. Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Beheerskosten te betalen aan Ethias in het kader van het pensioenfonds (1,5% op uitbetaalde pensioenen) ( EUR). (we nemen het bedrag van 2010 maar gelet op de aansluiting bij pool 2 kan dit een totaal ander bedrag geven) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Werkgeversbijdragen wet. verzek. - vast benoemd personeel pensioenen Ethias Extra bijdrage pensioenfonds ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 13 / 327

14 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties prestaties voor overheidsinstellingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: boetes en dwangsommen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprest. opbr uit verhuur en concessies onroerende goederen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: intresten op zichtrekeningen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1, /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Bijdrage kenniscentrum (13.000), lidgeld VVSC cfr. brief dd. 27/07/2010 (41.666,58 EUR), OVSG, AES, VIB, VLAVABBS, reg. centrumsteden. Ledenbijdrage procesbegeleiding VVSG voor uitbouw KMO-loket cfr. beslissing dd. 11/05/2009 (2.250 EUR) Exploitatie ,00 0, , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Exploitatie 0, , , /L201K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Minderwaarden op realisatie van werkingsvorderingen Exploitatie 1,00 0,00-1,00 25/01/ :50 14 / 327

15 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L201K01A2: Analyseren, controleren, verwerken en rapporteren van de geldstromen Exploitatie ,00 1, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen andere prestaties Opvragen van kadastrale leggergegevens bij het Ministerie van Financiën Exploitatie 125,00 0,00-125, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden die niet via het economaat kunnen verkegen worden zoals batterijen, rekenmachines, ea Exploitatie 500,00 0,00-500, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen administratieve kosten voor het financieel beheer Transactiekosten betaalterminals Exploitatie 7.500,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie lidgeld stadsontvanger aan VLO (Vlaamse Lokale Ontvangers) Exploitatie 250,00 0,00-250, /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Kleine herstellingen aan kantoormeubilair, huur en onderhoudskosten betaalterminals, servicecontract kasregister Exploitatie 8.000,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract omslagvulmachine Exploitatie 1.600,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Opzoekingen van bedrijfseconomische informatie (Eurodb), kosten verwerking gegevens Kruispuntbank Exploitatie ,00 0, , /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen ristorno' s op verzekeringspremies en andere ontvangsten Exploitatie 0,00 1,00 1,00 25/01/ :50 15 / 327

16 stellingenbudget Stad Aalst /L201K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal aankoop kantoorbenodigdheden en briefomslagen ten behoeve van het economaat Exploitatie ,00 0, ,00 L202: Het bewaken van de bestuurlijke kwaliteit en kwaliteitsvolle dienstverlening Exploitatie , , ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K01: Op adequate wijze voorzien in werking en secretariaat van het CBS, GR en MAT Exploitatie , , ,00 L202K01A1: Inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de leden van het cbs Exploitatie , , , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen reis- en verblijfskosten alle personeel Reis- en verblijfskosten leden CBS ( EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Kosten begeleiding / advisering bepaalde dossiers Openbare Werken (10.000) Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/10/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen gedetacheerd personeel Terugbetaling loon P. Van De Velde ( EUR) cfr. fax dd. 14/10/2010 vanwege departement mobiliteit. Exploitatie ,00 0, , /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop kostuum chauffeur kabinet burgemeester (750) Exploitatie 750,00 0,00-750, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair Onderhoud handtekenmachine Exploitatie 350,00 0,00-350, /L202K01A1/ / /BESTUUR/CBS/42/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Terugbetaling loon gedetacheerd personeel OCMW ( EUR) Exploitatie 0, , ,00 25/01/ :50 16 / 327

17 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K01A2: Inhoudelijke en administratieve ondrsteuning van de leden van het MAT Exploitatie 1.050,00 0, , /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop kantoorbenodigdheden, niet voorzien in het economaat (500) Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K01A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere kosten ivm met de administratie Lidgeld verenigingen secretarissen (550) Exploitatie 550,00 0,00-550,00 L202K01A3: Klantvriendelijke en efficiënte organ. van de werking van cbs en gemeenteraad Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen andere vergoedingen tijdelijk personeel op basis van art. 38 huishoudelijk reglement van de gr heeft ieder gr-lid recht op terugbetaling van kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, dit ten belope van 250 Eur per raadslid. forfaitaire tussenkomst in gsm kosten schepen ow 191 Eur/maand = 2300 Eur Exploitatie ,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij kostuums voor 2 chauffeurs Exploitatie 1.400,00 0, , /L202K01A3/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Bezold. en rechtstreekse soc voordelen - politiek personeel presentiegelden 12 gemeenterade : 12 x 5775 Eur = Eur 70 commissies : 70 x 1800 Eur = Eur 2 verenigde commissies : 2 x 4800 Eur = 9600 Eur 36 afdelingen voorbereiding gr : 36 x 150 Eur = 5400 Eur 2 afdelingen fractievoorzitters en -ondervoorzitters : 2 x 2250 Eur = 4500 Eur deze bedragen worden berekend op de voltallige aanwezigheid van de leden in elk van deze geledingen Exploitatie ,00 0, ,00 L202K03: Nastreven v. goede verspreiding v. interne en externe info over en door de stad. Exploitatie ,00 201, ,00 25/01/ :50 17 / 327

18 stellingenbudget Stad Aalst 2011 L202K03A1: De communicatie van de stad Exploitatie ,00 201, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/70/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1, /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen frankeringskosten de frankeerkosten (Verzendingsdienst: zowel prior als gewone zendingen, aangetekende zendingen en pakjes via taxipost) ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud bureaumaterieel en -meubilair onderhoud frankeermachines Verzendingsdienst (ondehoudscontract) 4 200,- EUR Exploitatie 4.200,00 0, , /L202K03A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies ontvangsten van abonnementen 'In de Raad' 200,- EUR Exploitatie 0,00 200,00 200,00 L202K03A2: Omniprint en drukwerken Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Drukkerij : Reprobel ( vergoeding op copyright )= ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Drukkerij:aankoop van wit en gekleurd papier en karton (A4 en A3) voor fotokopietoestellen en printers - gunning = ,-EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel D r r u k k e r i j : h u u r f o t o k o p i e t o e s t e l l e n (onderhoudscontract all-in begrepen, overeenkomst voor 5 jaar, lopende tot einde 2013) - gunning; onderhoudscontract + modemabonnement = ,- EUR Drrukkerij: onderhoud en herstelling van machines (niet- en plooieenheid, snijmachine) = 500,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 18 / 327

19 stellingenbudget Stad Aalst /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Drukkerij: uitbesteed drukwerk voor alle stadsdiensten, scholen en kabinetten - gunningsprocedure = ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K03A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden - schepen Van den Steen : 600,- EUR (externe drukwerken) ,- EUR ( publicaties - extra katern - Denderend Aalst) = 3 600,- EUR - schepen Verdoodt : 700,- EUR ( wenskaarten jubilea) +300,- EUR ( papier voor diploma's jubilarissen) = 1 000,- EUR - Burgerlijke Stand: drukwerken t.a.v. het doelpubliek van de Burgerlijke Stand= 3 000,- EUR - schepen Dylan Casaer: externe drukwerken: 500,- EUR + 4 extra katernen Denderend Aalst : 3 040,- EUR = 3 540,- EUR Exploitatie ,00 0, ,00 L202K04: Organiseren van een kwaliteitsvolle representatie en public relations v/d stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K04A1: De representatie en de public relations van de stad Exploitatie ,00 300, ,00 Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K04: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Stadspromotie - microgolf voor verzorgen recepties 300 Stadspromotie - herschikken trouwzaal - nieuwe toog met tap, hang- en staan-klasten voor glazen en receptiemat nieuwe hoge frigo's Investering ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Diensten en div leveringen erelonen en vergoed. optredens, lesgevers, gidsen, Stadspromotie: afwerking Gulden Boek 2 223,- EUR Exploitatie 2.223,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Stadspromotie: onderhoud uniformen van hostessen 2 000,- EUR Exploitatie 2.000,00 0, ,00 25/01/ :50 19 / 327

20 stellingenbudget Stad Aalst /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten Stadspromotie: relatiegeschenken en trofeeën (voor alle diensten) Stadspromotie: dranken en hapjes (voor alle receptie, ontvangsten, huldigingen... van de stad) Stadspromotie: receptiematerialen (glazen, dienbladen, servetten, tafellakens, enz...) S t a d s p r o m o t i e : b l o e m e n ( v o o r a l v o o r v a d e r l a n d s l i e v e n d e p l e c h t i g h e d e n ) Stadspromotie: vlaggen (alle vlaggen worden 3 keer per jaar vervangen) Stadspromotie: nieuwjaarsreceptie Stadspromotie: carnavalsreceptie Stadspromotie: afscheid gepensineerden 2011 Stadspromotie: restaurantkosten Stadspromotie: representatie gemeenteraad (nieuwjaarsgeschenk, agenda) Stadspromotie: provisiekas Stadspromotie: Dag van de Plaatsmeesters Stadspromotie: diversen (koekjes, broodjes voor cbs) Financiën (Hans Nieuwlandt): ontvangen van Cotaxcommissie in Aalst ,- EUR Exploitatie ,00 0, , /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Stadspromotie: verkoop vlaggen 300,- EUR Exploitatie 0,00 300,00 300, /L202K04A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Andere pers.kost geschenkencheques bij pensionering vast benoemd personeel afscheidsgeschenken gepensioneerden ,- EUR Exploitatie 7.000,00 0, ,00 L202K05: Verder uitbouwen van de dienst Strategische Planning Exploitatie ,00 1, ,00 L202K05A1: Aanwerven van een strategisch analist en een coördinator gebiedsgerichte werking Exploitatie ,00 1, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken Stedenbeleid: de uitbreiding van de survey stadsmonitor 2011(raming kost is ,0 euro)+gis: business analyse adres (proces ontstaan adres, wijziging, gebruik adres, rijksregister adres versus crab, aanwezige adressen bestanden, rol ruimtelijke ordening, (x-grab) (raming kost is euro) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 20 / 327

21 stellingenbudget Stad Aalst /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik cel stedenbeleid, cel strategische analyse en cel GIS Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten boeken, documentatie, abonnementen aankoop boeken en documentatie Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen informaticakosten Beheers- en werkingskosten informatica. Software (2.500 euro) Exploitatie 2.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen receptie- representatiekosten receptie- en representatiekosten bij vergaderingen, voorstellen projecten e.d. (1.500 euro) Exploitatie 1.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten beroepsopleiding opleiding GIS in kader van opstart GIS-cel Exploitatie 3.500,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en huurlasten onroerende goederen Huur lokalen (helft eerste verdieping pand Grote Markt - schoenenreus) (6000 euro) Exploitatie 6.000,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden communiceren van de stedenfondsprojecten in het algemeen (in functie van rapportering en visitatie) ( euro). conversie en digitalisatie: conversie van de 'oude' databanken en correctie van de gegevens (implementatie van GIS-beleid) (4.500 Euro) Exploitatie ,00 0, , /L202K05A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K15A3: Het organiseren van een efficiënte en effectieve personeelsselectie Exploitatie ,00 0, , /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en div lev erel. en vergoed. presentiegelden commissies en jury's Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 21 / 327

22 stellingenbudget Stad Aalst /L202K15A3/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen inrichten examens Exploitatie ,00 0, ,00 L202K07: Voldoen aan wettelijke verplichtingen mbt verzekeringen en voorzien in risico's Exploitatie ,00 1, ,00 L202K07A1: Beheer van de verzekeringsportefeuille Exploitatie ,00 1, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 105) (825 EUR). Exploitatie 825,00 0,00-825, /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen politiek personeel Te verwachten stijging van de premies voor verzekering arbeidsongevallen leden CBS en GR met 3% (vroegere FC 101) (5 400 EUR). Exploitatie 5.400,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC 137) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en divleveringen verzek BA, diefstal, brand, meub, exploitatiemat. Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger F.C EUR + vroeger FC EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen onroerende goederen Te verwachten stijging van de premies met 5% (vroeger FC EUR + vroeger FC EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen verzekeringen voertuigen Te verwachten stijging van de premies met 3% (vroegere FC EUR + vroegere FC EUR). ) Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 22 / 327

23 stellingenbudget Stad Aalst /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Andere personeelskosten verzekering arbeidsongevallen vast benoemd personeel Schatting rekening houdend met de te voorziene stijging van het aantal personeelsleden ( EUR) (vroeger FC. 050) Exploitatie ,00 0, , /L202K07A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K08: Beheer juridische & schadedossiers,opstellen reglem.,verlenen juridisch advies. Exploitatie , , ,00 L202K08A1: Beheer van de juridische en schadedossiers Exploitatie , , , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen erelonen en vergoedingen studies en werken EUR te voorzien op vraag van het college EUR aanpassen stedelijke VZW's aan gemeentedecreet. Omvorming D.A.D.D. VZW EUR omvorming VZW Aalsterse Sportcentra naar een AGB. Exploitatie ,00 0, ,00 Vroegere FC EUR 2011/L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen procedure-en vervolgingskosten Bestaande uit EUR voorzieningen voor risico's en kosten EUR voor procedure- en vervolgingskosten (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie ,00 0, , /L202K08A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties terugvorering van procedure en vervolgingskosten Betreft de rechtsplegingsvergoeding die tegenpartij moet betalen in geval de stad het proces wint. Te ramen op EUR (vroegere FC 104) ( EUR). Exploitatie 0, , ,00 L202K09: Beschikbaar stellen van alle toegankelijke bestanden van het archief Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 L202K09A1: Antwoorden op vragen van externe en interne klanten Exploitatie , , ,00 Investering 1.500,00 0, ,00 25/01/ :50 23 / 327

24 stellingenbudget Stad Aalst /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K09: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Stadsarchief - rolwagentjes Investering 1.500,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Aankoop boeken, tijdschriften enz. Exploitatie 3.463,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen huur en onderhoud exploitatiematerieel Onderhoudscontract microfilmleesapparatuur Exploitatie 1.900,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verder uitbouw beeldbank Exploitatie ,00 0, , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit prestaties/retributies Verkoop inventarissen Exploitatie 0,00 500,00 500, /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties opbrengsten uit verkoop goederen Gebruik microfilmapparatuur door bezoekers in de leeszaal Exploitatie 0, , , /L202K09A1/ / /BESTUUR/CBS/50/IE-GEEN: Verkopen en dienstprestaties andere opbrengsten en terugvorderingen Opzoekingen voor particulieren Exploitatie 0,00 1,00 1,00 L202K10: Conserveren van unieke en waardevolle documenten om de levensduur te verlengen Exploitatie ,00 0, ,00 Investering ,00 0, ,00 L202K10A1: Toepassen actieve conserverende maatregelen op registers, plannen, ea Exploitatie 7.645,00 0, ,00 Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Vervangen bestaande klimaatregelingsinstallatie Investering ,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/L202K10: ander meubialir - gemeenschapsgoederen Aankoop en plaatsing nieuwe module mobiele rekken Investering ,00 0, ,00 25/01/ :50 24 / 327

25 stellingenbudget Stad Aalst /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Conserverende maatregelen door Boekbinderij: aankoop materialen (papier en karton) om registers te herstellen en te ontzuren (intern) Exploitatie 1.020,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Conserverende maatregelen door restauratie-ateliers (derden) Exploitatie 6.115,00 0, , /L202K10A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Kuisen ramen Exploitatie 510,00 0,00-510,00 L202K10A2: Toepassen van passieve conserverende maatregelen Exploitatie 3.035,00 0, , /L202K10A2/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Toepassen passieve consererende maatregelen: verpakken documenten in zuurvrije mappen en dozen. Aankoop van mappen en dozen. Exploitatie 3.035,00 0, ,00 L202K11: Gunnen van werken, leveringen, diensten conform de wetgeving overheidsopdrachten Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K11A1: Uitvoeren actieplannen van diverse diensten waarvoor gunningen noodzakelijk zijn Exploitatie 250,00 0,00-250, /L202K11A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal dossiermappen ( 250 euro Exploitatie 250,00 0,00-250,00 L202K12: Het voeren van een beleid inzake preventie en bescherming op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 L202K12A1: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid, hygiëne,ergonomie op het werk Exploitatie ,00 0, ,00 25/01/ :50 25 / 327

26 stellingenbudget Stad Aalst /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen kosten ivm werkkledij Aankoop, onderhoud en huur werkkledij en p e r s o o n l i j k e b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n v o o r gemeentepersoneel, dienst Preventie en Bescherming Exploitatie 500,00 0,00-500, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik: aankoop van EHBO-producten voor diverse diensten, incl. voertuigen. Vervangen van defecte meettoestellen van dienst Preventie en Bescherming. Noodzaak aankoop EHBO-materiaal. (5000,- EUR) Kantoorbehoeften voor rechtstreeks gebruik: aankoop van ergonomische producten voor werkposten en beeldschermposten van diverse diensten (2500,- EUR) Aankoop van drukwerken voor veiligheids- en preventiecampagne voor diverse diensten en dienst Preventie en Bescherming. (2500,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen aankoop materiaal voor gebouwen Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks g e b r u i k : a a n k o o p v a n v e r p l i c h t e v e i l i g h e i d s p i c t o g r a m m e n v o o r diverse gebouwen en machines. Exploitatie 5.000,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst Prestaties geleverd door externe dienst Preventie en Bescherming (arbeidsgeneeskundige dienst). In toepassing van de wetgeving doet de externe dienst maandelijks medische onderzoeken van het personeel, visiotesten, medische schiftingen e.d., noodzakelijke inentingen, incl. voor vrijwillige brandweer + cfr. arbeidsreglement onderwijs aansluiting bij externe dienst; werkplaatsbezoeken, adviezen geven op vlak van ergonomie, hygiëne en gezondheid, psycho-sociale aspecten op het werk ( ,- EUR) Exploitatie ,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 400,00 0,00-400, /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden gebouwen Huur en nazicht van brandblusapparaten en brandhaspels, wettelijk verplichte nazichten Exploitatie 7.500,00 0, , /L202K12A1/ / /BESTUUR/CBS/60/IE-GEEN: Diensten en diverse leveringen prestaties derden Verplichte keuringen. Exploitatie 3.300,00 0, ,00 25/01/ :50 26 / 327

Doelstellingenbudget (B1) Totaal. 00: Algemene financiering. Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012.

Doelstellingenbudget (B1) Totaal. 00: Algemene financiering. Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012. stellingenbudget (B1) Rapporteringsbudget: BP2012-0: 2012 Budget Rapporteringsperiode: 2012 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 16957 Investering: 1299 Andere: 187 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3-9300

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst

Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt Aalst Doelstellingennota Rapporteringsbudget: BP2011-0: 2011 Budget Rapporteringsperiode: 2011 Stad Aalst (NIS 41002) Grote Markt 3 9300 Aalst Secretaris: Financieel beheerder: 00: Algemene financiering Prioritair

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00 REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone begroting GEWONE DIENST RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Bijlage 1 : Gedetailleerde gewone GEWONE DIENST RAAD 10.03. GEWONE DIENST Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 1 Vorige

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM www.berchem1082.brussels BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 15/12/ Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Bladzijde 2 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM

GEMEENTE SINT - AGATHA - BERCHEM BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SINT - AGATHA - BERCHEM Tel. : 02/464.04.11 - Fax : 02/464.04.91 e-mail : phanuise@1082berchem.irisnet.be BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR Gemeenteraad 19/12/ Gemeente Sint

Nadere informatie

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING Gemeenteraad 09.02. Conseil Communal 09.02. Gewone 1. Samenvattingstabel 1 Gewone dienst - Samenvattingstabel Ontvangsten Uitgaven

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING

OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OVERZICHTSLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN opgemaakt in toepassing van artikel 252, 1 van het gemeentedecreet * * * OPENBARE ZITTING * * * O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Financieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Identificatienummer

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Ontwerp Begrotingsopmaak 2017 Informatievergadering 21/09/2016 1 Begrotingsopmaak 2017: timing Vr 19/08/2016 Do 23/08/2016 Wo 07/09/2016 Wo 21/09/2016 Vr 28/10/2016 Financieel adviescomité Bespreking begrotingscommissie

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012

Blz : 1. ARRONDISSEMENT : Leuven. N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 PROVINCIE ARRONDISSEMENT : Leuven : Vlaams Brabant Blz : 1 01 BESTUUR : Glabbeek N.I.S.-nummer van de gemeente : 24137 Federatie- of Agglomeratie - index : 00 GEMEENTEBEGROTING DIENSTJAAR 2012 Algemene

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen.

Nadere informatie

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan

Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan bestuur: gemeente: MEERJARENPLAN - n - n+5) Laatste actualisering: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage code rekening budget

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

MEERJARENPLAN AANPASSING

MEERJARENPLAN AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 AANPASSING 1 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN... 3 2. WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA... 3 3. WIJZIGINGEN AAN HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN...

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND

FINANCIELE AFSPRAKEN MEERJARENPLAN BUDGET 2014 STAD GENT / CKB GENT STAD / OOST / RAND Mogen wij u verzoeken om steeds chronologisch te werk te gaan bij het boeken en het indienen van documenten : 1. Rekening 2012 afwerken en afsluiten per 15.02.2013 bij het CKB 2. Budgetwijziging 2013 afwerken

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2015 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding

Handleiding Boekhouding Handleiding Boekhouding Plaatselijke afdelingen Module 14 Bijlagen 14 BIJLAGEN 3 14.3 KASBOEK : PRAKTIJKVOORBEELD 5 14.5 VOORBEELD HERINNERINGSBRIEF 7 14.6 VOORBEELD BEGROTING 8 14.7 REKENINGPLAN 9 14.9

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie