Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne Balans VZW Boekjaar 2014"

Transcriptie

1 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/ ,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/ , , , Meub. en rollend mater. volle eigendom ,90 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom (20.532,18) VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/ ,97 40/ , , Klanten ,37 Overige vorderingen , Te innen opbrengsten ,81 Borgtochten betaald in contanten 3.250,00 Liquide middelen / ,79 Triodos spaarrekening ,38 TRIODOS BE ,26 KBC 5.292,15 Totaal der activa ,69

2 EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/ ,42 Bestemde fondsen ,42 Fondsen bestemd voor sociaal passief ,50 Fonds bestemd voor Werkingsreserve ,92 SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Financiële schulden Kredietinstellingen 17/ ,27 42/ , ,00 430/8 497, Maaltijdcheques 497,00 Handelsschulden Leveranciers ,66 440/ ,66 Leveranciers ,11 Te ontvangen fakturen 10,55 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen ,11 450/ , Ingehouden voorheffingen 1.850,29 Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , RSZ te betalen 1.422,95 Netto Lonen ,59 Vakantiegeld ,28 Overlopende rekeningen 492/ , Over te dragen opbrengsten ,50

3 Pagina : 3 Totaal der passiva ,69

4 Pagina : 4 Bedrijfsopbrengsten Omzet RESULTATENREKENING 70/ , ,00 Verkoop Producten 35,00 Andere bedrijfsopbrengsten Verkoop Producten , Verkoop Leefmilieu, Producten Natuur en Energie , Agentschap Landbouw en Visserij ,00 Provincie Antwerpen (basissubsidie) ,96 Provincie Antwerpen (projectmiddelen) ,94 VLM ,04 Gemeentelijke bijdragen ,50 Tijdelijke subsidies ,66 TPA 100,00 Doorrekening Landschapsteams ,58 Doorrekening Natuurprojecten 7.377,04 Doorrekening Leader Trage Wegen ,85 Sociaal Fonds Sociale Maribel 4.600,00 Sociaal Fonds Via-akkoorden ,55 Recuperatie werkingskosten ,17 Recupertie cursussen 10,39 Recuperatie Personeelskosten 1.448,61 Structurele looncorrectie 855,32 Bedrijfskosten 60/64 ( ,92) Handelsgoederen; Structurele grond- en hulpstoffen looncorrectie 60 (59,92) Aankopen Structurele looncorrectie 600/8 (59,92) Structurele Aankopen van looncorrectie Handelsgoederen (59,92) Diensten en diverse Aankopen goederen van Handelsgoederen 61 ( ,57) Aankopen Electriciteit, van gas Handelsgoederen en water (270,82) Telefoon, Fax en Internet (2.027,57) Onderhoud gebouw en omgeving (658,70) Kantoorbenodigdheden (565,29) Drukwerk & Copies (194,74) Verzendingskosten (190,15) Onderhoud & herstelling kantoormaterieel (823,60) Kleine computer en multimedia benodigdhe (509,61) Diverse secretariaatskosten (467,60) Catering activiteiten (3.285,50) Catering Vergaderingen (4.282,01) Zaalhuur (1.017,78) Relatiegeschenken en prijzen (2.003,60) Aankleding, Bloemen, enz. (100,00) Verplaatsingen eigen wagen (6.645,10) Verplaatsingen openbaar vervoer (569,00) Verplaatsingen fiets (85,99) Andere organisatiekosten (824,34) Website (299,81) Andere marketingkosten (1.131,26) Infosessies, Vormingsactiviteiten (292,31) Publicaties (85,46)

5 Pagina : Infopanelen (1.563,26) Overige inhoudelijke kosten (8.147,50) Diensten door derden ( ,09) Overnachtingskosten (320,92) Verzekeringen (2.198,25) Publicatie Belgisch Staatsblad (79,07) Kosten Accountant (2.127,34) Documentatie (329,76) Abonnementen en lidgelden (1.613,50) Andere werkingskosten (184,44) And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka (39.772,20) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 ( ,50) And.werkingsk:plantgoed,boompalen,nestka Personeelsonkosten (184,95) Bezoldigingen Bedienden ( ,49) Vakantiegeld (30.781,58) Groepsverzekering - Hospitalisatie (872,54) OFP Provant - 2de pensioenpijler (18.399,89) Verzekering Arbeidsongevallen (2.880,77) Medische Dienst (390,53) Voorziening Vakantiegeld ,34 Opleiding, begeleiding, werkvergaderinge (2.066,40) Werkgeversbijdragen Bedienden ( ,46) Onkosten Vrijwilligers (60,00) Beheerskosten Soc.Secretariaat (4.258,23) Bedienden-Sociaal Abonnement (1.368,84) Administratiekosten Maaltijdcheques (407,16) Uitgegeven Maaltijdcheques (9.303,00) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa 630 (3.443,93) Uitgegeven Afschrijvingen Maaltijdcheques materiële vaste activa (3.443,93) Positief (Negatief) bedrijfsresultaat Afschrijvingen materiële (+)(-) vaste activa ,86 Financiële opbrengsten Afschrijvingen materiële vaste activa ,02 Opbrengsten uit financiële Afschrijvingen vaste materiële activa vaste activa , Afschrijvingen Intresten (financiële materiële beleggingen, vaste activa ed) 676,02 Financiële kosten Intresten (financiële beleggingen, ed) 65 (53,12) Kosten van schulden Intresten (financiële beleggingen, ed) 650 (53,09) Intresten Bankkosten (financiële beleggingen, ed) (53,09) Andere financiële Bankkosten kosten 652/9 (0,03) Bankkosten Betalingsverschillen (0,03) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening ,76 Uitzonderlijke opbrengsten Betalingsverschillen ,54 Andere uitzonderlijke Betalingsverschillen opbrengsten 764/ , Betalingsverschillen Andere uitzonderlijke opbr ,54 Positief (Negatief) resultaat Andere van uitzonderlijke het boekjaar opbr. vóór belastingen ,30 Belastingen Andere uitzonderlijke opbr. 67 (168,80) Belgische belastingen Andere op het uitzonderlijke resultaat van opbr. het boekjaar 670 (168,80) Andere Roerende uitzonderlijke Voorheffing opbr. (168,80) Positief(Negatief) resultaat Roerende van Voorheffing het boekjaar , Roerende RESULTAATVERWERKING Voorheffing Roerende Voorheffing

6 Pagina : 6 Te bestemmen positief(negatief) resultaat ,50 Te bestemmen positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat van het boekjaar ,50 Over te dragen positief(negatief) Roerende Voorheffing resultaat (14) Roerende Voorheffing

7 Pagina : 7 Balans herindeling

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten

Nummer Naam Balans of Resultaat Activa of Passiva Activa type (optioneel) Passiva type (optioneel) Omzet of Kosten 1 EIG. VERMOG.,VOORZ. V. RIS./ KOST./SCHUL Balans Passiva 10 KAPITAAL Balans Passiva 100000 GEPLAATST KAPITAAL Balans Passiva 101000 NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL (-) Balans Passiva 11 UITGIFTEPREMIES Balans

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Gegevensinzameling Budget

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/06/2007 BE 0458.840.088 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07289.00366 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TELENET VLAANDEREN Naamloze vennootschap Adres: Liersesteenweg Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?!

Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?! Cijferberoepers en boordtabellen: ook onze job?! Marijke Speeckaert - Jean-Michel Willems Het buikgevoel Succes van de onderneming Succes = beheersen van : management factoren (intern) planning organisatie

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: 8501.76.529 - De contactgegevens: Genneperweg 11 5654 AG Eindhoven

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 2011 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273 Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9 www.rentevrij.be 1030 Brussel info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie