Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland"

Transcriptie

1 Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

2 INHOUD Leeswijzer Het aanleverproces Account aanvragen Autorisatie aanvragen voor aanleveren gegevensbestanden Bestand voor aanleveren gegevens opstellen (XML maken) Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) Aangeleverde bestand is fout Aangeleverd bestand is correct Ingelezen bestand goedkeuren Toelichting op dataset Bestandsgegevens Organisatiegegevens Indicatorsets en indicatorgegevens Codelijsten...16 Bijlage 1 : XSD Voor gegevensaanleveringen op Zorginzicht...19 Bijlage 2: Voorbeeld XML...21 Versiebeheer Versie Datum Toelichting/status maart 2015 Definitief mei 2015 Kleine aanpassingen 1

3 Leeswijzer Voor wie is deze handleiding Deze handleiding is voor gegevensmakelaars: partijen die namens een groep zorginstellingen (bijvoorbeeld via een branche-organisatie) kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut moeten aanleveren op de website Deze handleiding geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om een gegevensbestand aan te kunnen leveren. Ook wordt het bestandsformaat en de inhoud van het bestand toegelicht. Het is belangrijk om dit door te lezen voordat u start met het klaarzetten of genereren van een gegevensbestand. Welke documenten zijn er nog meer Naast deze handleiding is er ook een Handleiding voor gebruik van de Bibliotheek en het Kwaliteitsregister Hierin staat uitleg over het gedeelte van Zorginzicht waar informatie gedeeld kan worden over (het ontwikkelen van) meetinstrumenten en kwaliteitsstandaarden. Ook is er een Leidraad voor gegevensaanlevering beschikbaar, dit document bevat handvatten voor inrichting van het proces van gegevens verzamelen en aanleveren. Aanleverplicht Het Kwaliteitsinstituut maakt afspraken met zorgaanbieders over welke kwaliteitsgegevens gemeten worden en wanneer die worden aangeleverd. Deze staan op de Transparantiekalender. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut. Meer informatie Meer informatie over meetinstrumenten en kwaliteitsstandaarden en over de aanleverplicht is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland en op Zorginzicht.nl. Op Zorginzicht zijn onder andere ook indicatorgidsen te vinden en achtergronddocumentatie bij de indicatoren waarover kwaliteitsinformatie moet worden aangeleverd. 2

4 1. Het aanleverproces Voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut Nederland volgt u de volgende stappen: 1 Account aanvragen 2 Autorisatie aanvragen voor het aanleveren van gegevensbestanden 3 Bestand voor aanleveren gegevens opstellen 4 Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) 5 Ingelezen gegevensbestand goedkeuren Deze stappen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Figuur 1: Stappenplan Aanleveren kwaliteitsgegevens. 3

5 1.1 Account aanvragen Als gegevensmakelaar heeft u een Zorginzicht-account nodig om kwaliteitsgegevens aan te kunnen leveren. Daarnaast kunt u met uw account inzicht krijgen in statussen van gerelateerde processen in Mijn Loket. Via: kunt u een account aanvragen, door op [inloggen] te klikken. Vervolgens op [Nog geen account? Vraag hier een account aan]. Zie schermafbeelding: Figuur 2: Klik rechtsboven op [Inloggen]. Figuur 3: Klik dan op [Nog geen account? Vraag hier een account aan]. Of u kunt zich direct aanmelden via de volgende link: https://www.zorginzicht.nl/paginas/aanmelden.aspx 4

6 U kiest voor de rol [Gegevensmakelaar] en vult in ieder geval de verplichte velden in. Figuur 4: Vul het aanmeldformulier in. Als u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen maximaal 5 werkdagen een 1. In deze staat een link die u moet bevestigen om uw account te activeren. 1 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 5

7 1.2 Autorisatie aanvragen voor aanleveren gegevensbestanden Let op: u kunt alleen inloggen als uw account geactiveerd is. Kies na het inloggen voor [Mijn account], daarna voor [Wijzig uw account]. Bij [Aanvragen autorisatie] kunnen een of meer Indicatorensets worden toegevoegd waarvoor de gegevens aangeleverd worden. Kies voor [Opslaan]. Figuur 5: Autorisatie aanvragen Indicatorsets. U ontvangt een met een bevestiging van uw aanvraag. Uw verzoek wordt binnen maximaal 5 werkdagen afgehandeld,een bevestiging ontvangt u per 2. Uw account is nu gereed voor het aanleveren van de gegevens (gemeten resultaten) van de indicatorensets waarvoor uw account geautoriseerd is. 2 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 6

8 1.3 Bestand voor aanleveren gegevens opstellen (XML maken) Voor de indicatorensets waarvoor u geautoriseerd bent om gegevens aan te leveren, kunt u nu - per set - een gegevensbestand opstellen. Dit bestand moet in xml-formaat worden opgesteld en bevat een aantal verplichte elementen. Hoe dit bestand moet worden samengesteld en met welke elementen, wordt toegelicht in hoofdstuk 2 (dataset). 1.4 Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) Het gegevensbestand kunt u aanleveren door te kiezen voor: [Open data] - [Aanleveren gegevens]. Vervolgens selecteert u de indicatorset waarvoor de gegevens aangeleverd worden. Figuur 6: Selecteer een indicatorset. Hierna kunt u het bestand uploaden, waarbij u ervoor kunt kiezen een omschrijving mee te geven. Deze omschrijving is voor eigen gebruik en is niet verplicht. De applicatie valideert vervolgens of u een geldige XML heeft aangeleverd en of deze voldoet aan de gestelde structuureisen. 7

9 Aangeleverde bestand is fout Als uw bestand fouten bevat, dan ontvangt u een 3. Figuur 7: Voorbeeld met foutmeldingen uit aangeleverd bestand. 3 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 8

10 Via de menu-optie [Open Data] -[Mijn Loket] is het mogelijk om uw aangeleverde bestanden te bekijken en tevens de foutmeldingen te bekijken per aanlevering. Door op de 3 puntjes te klikken bij de betreffende aangeleverde indicatorset, wordt een menu geopend. Figuur 8: Klik voor het menu op de 3 puntjes. Kies voor [Bekijk Validatielog] om de foutmeldingen bij deze aanlevering te tonen, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit: Figuur 9: Voorbeeld validatielog Als het bestand door u is goedgekeurd, wordt het ingelezen in de Openbare database. Als u het bestand niet goedkeurt, kunt u het verwijderen, via het zelfde menu, met het menu item [Verwijder Indicatorset]. Het wordt dan niet meer getoond in de aangeleverde bestanden in Mijn Loket en u kunt het ook niet meer goedkeuren. U kunt wel opnieuw een bestand aanleveren. 9

11 1.4.2 Aangeleverd bestand is correct Als uw bestand correct is aangeleverd, krijg u daarvan ook een 4. Dan kunt u het aangeleverde bestand bekijken, via de menuoptie [Bekijk Indicatorset]. U ziet dan de eerste 100 aangeleverde records uit het bestand, een voorbeeld staat hieronder: Figuur 10: Voorbeeld aangeleverde records uit bestand. 1.5 Ingelezen bestand goedkeuren U kunt de indicatorset via Zorginzicht goedkeuren, als u na het bekijken van de indicatorset akkoord bent. Dit kunt u doen via het menu item [Goedkeuren Indicatorset]. Als het bestand door u is goedgekeurd, wordt het ingelezen in de Openbare database. Als u het bestand niet goedkeurt, kunt u het verwijderen, via hetzelfde menu, met het menu item [Verwijder Indicatorset]. Het wordt dan niet meer getoond in de aangeleverde bestanden in Mijn Loket en u kunt het ook niet meer goedkeuren. U kunt wel opnieuw een bestand aanleveren. Als het niet lukt om een bestand aan te leveren en te laten valideren en daarna goedkeuren, kunt u contact opnemen met onze helpdesk 5 4 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 5 10

12 2. Toelichting op dataset De gegevensaanlevering vindt altijd plaats per indicatorset en bevat een aantal verplichte en een aantal facultatieve gegevenselementen. 2.1 Bestandsgegevens U kunt via het Loket van Zorginzicht gegevensbestanden aanleveren voor de indicatoren die op de Transparantiekalender van Zorginzicht staan. Het gegevensbestand moet in xml-formaat worden aangeleverd en voldoen aan de in de door Zorginstituut Nederland beschikbaar gestelde XML Schema Definitie (xsd). Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de xsd. Deze is ook direct te downloaden van Zorginzicht. Toelichting XSD In het XSD wordt aangegeven hoe elementen (de velden met daadwerkelijke informatie in het bestand) worden opgebouwd: - welk datatype - in welke volgorde - welke restricties (bijv. of het leeg mag zijn of minstens 1 keer moet voorkomen in het bestand) In dit hoofdstuk worden de velden uit de XSD toegelicht en in bijlage 2 is een voorbeeld XML uitgewerkt. Op internet is informatie en software beschikbaar voor het (automatisch laten) omzetten van XSD in een XML. 2.2 Organisatiegegevens De aangeleverde kwaliteitsgegevens worden door ZIN gepubliceerd in de Openbare Database en op KiesBeter. Voor de publicatie op KiesBeter is het noodzakelijk dat de adresgegevens van alle zorginstellingen en hun vestigingen worden meegeleverd. In het bestand dat u aanlevert is het mogelijk om zowel op hoofdvestigingsniveau data aan te leveren als op vestigingsniveau. Als u op vestigingsniveau aanlevert, moet u ook de gegevens van de hoofdvestiging aan leveren, zie het voorbeeld-xml in bijlage 3. Voor zowel hoofdvestigingen als vestigingen hebben we een Kamer van Koophandel (KvK)- nummer nodig, de naam zoals de (hoofd-)vestiging is geregistreerd in het Handelsregister (van de KvK) en indien mogelijk een AGB code. Het KvK-nummer en de naam van de instelling (zoals geregistreerd in het Handelregister) van de (hoofd-)vestiging kunt u opzoeken op de website van het Handelsregister: 11

13 De AGB-code is nodig omdat ZIN de adresgegevens van zorginstellingen wil kunnen koppelen, voornamelijk in verband met de vindbaarheid van uw instelling op KiesBeter. In 1 bestand kunnen voor meerdere zorginstellingen gegevens worden aangeleverd. Per locatie of vestiging Als er gegevens per locatie of vestiging worden aangeleverd, moet het KvK-nummer van de vestiging worden aangeleverd (dit staat apart vermeld op de website van het handelsregister). In het XML-voorbeeld in bijlage 3 ziet u een voorbeeld van een XML-bestand met zowel een hoofdvestiging als een vestiging. Als er alleen een hoofdvestiging is, mag u de velden voor locatie/vestiging leeg laten. Element * betekent verplicht veld Kvk nummer* Organisatienaam* Organisatie postcode* Organisatie plaats* Organisatie huisnummer* Organisatie AGB code *LET OP : geen postbussen Toelichting Het KvK-nummer van de hoofdvestiging of vestiging De naam van de (hoofd)vestiging zoals deze in het Handelsregister (KvK) is opgenomen De postcode van de (hoofd)vestiging De plaatsnaam van de (hoofd)vestiging Het huisnummer van de (hoofd)vestiging De AGB code de (hoofd)vestiging. Deze AGB code alleen vullen indien deze afwijkt van de AGB code van het concern. Deze is dus niet verplicht voor een vestiging. Voorbeeld Een voorbeeld van een XML/bestand staat in bijlage 2. 12

14 2.3 Indicatorsets en indicatorgegevens Indicatorsetgegevens Indicatorset is een gegeven: u kiest de set waarvoor u het bestand wilt aanleveren (zie hoofdstuk 1). Het systeem controleert bij het inlezen van het bestand of de indicatorcodes overeenstemmen met de opgegeven indicatorset. Indicatorgegevens Per indicator moeten de volgende gegevens verplicht worden aangeleverd: Element * betekent verplicht veld Indicatorcode* MeetperiodeBeginDatum* MeetperiodeEinddatum* Indicatorwaarde Toelichting Een door Zorginzicht gegenereerde code; zie voor uitleg het hoofdstuk Codelijsten De begindatum van de periode waarover de indicatorwaardes gemeten zijn. Dit kan ook een peildatum zijn, in dat geval zijn begin- en einddatum gelijk. Let op de juiste Datum/Tijd 6 notatie: YYYY-MM-DD-MM- YYYYT00:00:00 De einddatum van de periode waarover de indicatorwaardes gemeten zijn. Dit kan ook een peildatum zijn, in dat geval zijn begin- en einddatum gelijk. Let op de juiste Datum/Tijd notatie: YYYY-MM-DD-MM- YYYYT00:00:00 Waarde van de indicator. Afhankelijk van het datatype van de indicator (getal, tekst, datum, Ja/Nee, percentage etc.) Voorbeeld IND T00:00: T00:00:00 98,345 6 De xsd valideert op DatumTijd. U moet dus naast de datum ook een tijd ingeven. 13

15 N Volume 123 Teller Noemer IndicatorNvt* Opmerking ExclusieNvt Niet Beschikbaar Waarde van de teller, als deze wordt meegeleverd met de indicator Waarde van de noemer, als deze wordt meegeleverd met de indicator Hiermee kan worden aangegeven of de indicator voor deze zorginstelling van toepassing is. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde op 0 (niet van toepassing is niet waar); als de indicator niet van toepassing is moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Tekstveld waar een opmerking of toelichting bij de aangeleverde indicatorwaarde kan worden gegeven. Tekstveld waarin eventuele exclusiecriteria kunnen worden vermeld, mits dit bij indiening van de indicator is vermeld. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde op 0 (Er is geen sprake van exclusiecriteria); als er voor de indicator wel exclusiecriteria van toepassing zijn moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Hiermee kan worden aangegeven indien de indicator voor deze zorginstelling van niet beschikbaar is. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde Zowel de deelnemend hematoloog/internist als klinisch patholoog zijn IKNL consulent, maar nemen niet in deze rol deel aan het structureel overleg

16 Gemiddelde uitkomst Laagste uitkomst Hoogste uitkomst Middelste uitkomst op 0 (de indicator is wel beschikbaar); als de indicator niet beschikbaar is moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Hiermee kunnen eventueel berekende (gemiddelde) waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores 7 worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel berekende (laagste) waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel (hoogste) berekende waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel (middelste) berekende waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Overige indicator gegevens hoeven (anders dan in voorgaande jaren) niet te worden aangeleverd. In plaats daarvan wordt gewerkt met Indicatorcodes (zie hieronder in Hoofdstuk 3). 7 De uitkomstwaardes zijn van het type float. Het gebruik van en komma is niet toegestaan. 15

17 3 Codelijsten Elke indicator waarvoor gegevens moeten worden aangeleverd, staat op de Transparantiekalender en maakt altijd onderdeel uit van een Indicatorset. Van de indicatoren op de Transparantiekalender worden de volgende gegevens opgeslagen in de database: Inhoud van de Tabel Indicator Veldnaam Betekenis Voorbeeld Code Nummer Naam Eerste aanleverdatum Meetperiode begindatum Meetperiode einddatum Keuzeinformatie Zorginkoopinformatie Toezichtsinformatie Indicatorcode; identificerende code Eventueel een nummer van de indicator, niet verplicht, bedoeld voor eigen gebruik zorgaanbieders en/of gegevensmakelaar Omschrijving van de indicator. Hieruit moet blijken welke gegevens door deze indicator worden opgevraagd De eerstvolgende datum waarop de gegevens voor de deze indicator bij ZIN moeten zijn aangeleverd Start van de meet- of verslagperiode. Als er sprake is van een peildatum moet deze datum hier worden ingevuld. Einde van de meet- of verslagperiode. Als er sprake is van een peildatum moet deze datum hier worden ingevuld. IND b Het percentage patiënten met meniscusletsel dat daar operatief voor is behandeld en een diagnostische MRI heeft gekregen maximaal één jaar voorafgaand aan de ingreep T00:00: T00:00: T00:00:00 Ja Ja Nee 16

18 Interne verbeterinformatie Omschrijving Thema Leeswijzer Clientinformatie GeldigVan GeldigTotEnMet Extra veld om informatie over de indicator te kunnen opslaan Het thema waarop de indicator betrekking heeft Het komt voor dat binnen een indicatorset een extra indeling van indicatoren gewenst of nodig is. Informatie over de interpretatie van de indicator en/of de indicatorwaarden Een clientvriendelijke omschrijving van de indicator (indien beschikbaar) Geldigheidsduur van de indicator; indien van toepassing en bekend Geldigheidsduur van de indicator; indien van toepassing en bekend Ja Gegevens uit BRaM rapportage van SBG, meetinstrumenten conform project 'ROM GGZ' Diagnostische MRI De respons zoals hier genoemd over het percentage DBC trajecten met een afsluitdatum in 2014 dat met een geldige ROM voor- en nameting is aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ IndicatorEenheid Het datatype van de indicator Percentage, Tekst, JaNee, Getal, Aantal IndicatorEenheidNaam Het soort indicator Structuur, proces of uitkomst 17

19 Deze codelijst voor indicatoren kan via de Transparantiekalender in Excel-formaat worden gedownload: Figuur 11: Exporteren lijst voor indicatoren via de Transparantiekalender U kunt kiezen voor het downloaden van alle sets, maar u kunt ook eerst een selectie maken. In Excel kan de tabel er dan bijvoorbeeld zo uit zien: Figuur 12: Voorbeeld selectie in Excel 18

20 Bijlage 1 : XSD Voor gegevensaanleveringen op Zorginzicht <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" attributeformdefault="unqualified"><!--element- FormDefault="qualified"--> <xs:element name="organisaties"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="organisatie" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:int" name="kvknummer" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatienaam" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatiepostcode" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatieplaats" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatiehuisnr" minoccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatieagbcode" minoccurs="0"/> <xs:element name="aanlevering"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="aanleverdata" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="indicatorcode" /> <xs:element type="xs:datetime" name="meetperiodebegindatum" /> <xs:element type="xs:datetime" name="meetperiodeeinddatum" /> <xs:element type="xs:string" name="indicatorwaarde" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="n" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:int" name="teller" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:int" name="noemer" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="indicatornvt"/> <xs:element type="xs:string" name="opmerking" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="exclusienvt" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="nietbeschikbaar" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="gemiddeldeuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="laagsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="hoogsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="middelsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element name="organisatielocatie" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="vestigingsnummer" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="locatienaam" /> <xs:element type="xs:string" name="locatiepostcode" /> <xs:element type="xs:string" name="locatieplaats" /> <xs:element type="xs:string" name="locatiehuisnr" minoccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="locatieagbcode" minoccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> 19

21 </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> 20

22 Bijlage 2: Voorbeeld XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Organisaties> <Organisatie> <KvkNummer>123456</KvkNummer> <OrganisatieNaam>Stichting VU-VUmc</OrganisatieNaam> <OrganisatiePostcode>1081HV</OrganisatiePostcode> <OrganisatiePlaats>Amsterdam</OrganisatiePlaats> <OrganisatieHuisnr>1117</OrganisatieHuisnr> <OrganisatieAGBCode> </OrganisatieAGBCode> <Aanlevering> <AanleverData> <IndicatorCode>IND000587</IndicatorCode> <MeetperiodeBeginDatum> T00:00:00</MeetperiodeBeginDatum> <MeetperiodeEindDatum> T00:00:00</MeetperiodeEindDatum> <IndicatorWaarde>98,345</IndicatorWaarde> <N>123</N> <Teller>43</Teller> <Noemer>78</Noemer> <IndicatorNvt>1</IndicatorNvt> <Opmerking>Zowel de deelnemend hematoloog/internist als klinisch patholoog zijn IKNL consulent, maar nemen niet in deze rol deel aan het structureel overleg</opmerking> <ExclusieNvt>0</ExclusieNvt> <NietBeschikbaar>1</NietBeschikbaar> <GemiddeldeUitkomst>3.88</GemiddeldeUitkomst> <LaagsteUitkomst>2.31</LaagsteUitkomst> <HoogsteUitkomst>6.52</HoogsteUitkomst> <MiddelsteUitkomst>3.88</MiddelsteUitkomst> <OrganisatieLocatie> <VestigingsNummer> </VestigingsNummer> <LocatieNaam>VU Medisch Centrum</LocatieNaam> <LocatiePostcode>1081HV</LocatiePostcode> <LocatiePlaats>Amsterdam</LocatiePlaats> <LocatieHuisnr>1117</LocatieHuisnr> <LocatieAGBCode> </LocatieAGBCode> </OrganisatieLocatie> </AanleverData> </Aanlevering> </Organisatie> </Organisaties> 21

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR)

Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Gebruikershandleiding Perinatale Registratie Nederland Landelijke Neonatologie Registratie (PRN-LNR) Mei 2015 Pagina 1/152 DT Healthcare Solutions in Bunnik richt zich op de ondersteuning van nieuwe zorgconcepten

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v.

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v. 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie