Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland"

Transcriptie

1 Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

2 INHOUD Leeswijzer Het aanleverproces Account aanvragen Autorisatie aanvragen voor aanleveren gegevensbestanden Bestand voor aanleveren gegevens opstellen (XML maken) Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) Aangeleverde bestand is fout Aangeleverd bestand is correct Ingelezen bestand goedkeuren Toelichting op dataset Bestandsgegevens Organisatiegegevens Indicatorsets en indicatorgegevens Codelijsten...16 Bijlage 1 : XSD Voor gegevensaanleveringen op Zorginzicht...19 Bijlage 2: Voorbeeld XML...21 Versiebeheer Versie Datum Toelichting/status maart 2015 Definitief mei 2015 Kleine aanpassingen 1

3 Leeswijzer Voor wie is deze handleiding Deze handleiding is voor gegevensmakelaars: partijen die namens een groep zorginstellingen (bijvoorbeeld via een branche-organisatie) kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut moeten aanleveren op de website Deze handleiding geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om een gegevensbestand aan te kunnen leveren. Ook wordt het bestandsformaat en de inhoud van het bestand toegelicht. Het is belangrijk om dit door te lezen voordat u start met het klaarzetten of genereren van een gegevensbestand. Welke documenten zijn er nog meer Naast deze handleiding is er ook een Handleiding voor gebruik van de Bibliotheek en het Kwaliteitsregister Hierin staat uitleg over het gedeelte van Zorginzicht waar informatie gedeeld kan worden over (het ontwikkelen van) meetinstrumenten en kwaliteitsstandaarden. Ook is er een Leidraad voor gegevensaanlevering beschikbaar, dit document bevat handvatten voor inrichting van het proces van gegevens verzamelen en aanleveren. Aanleverplicht Het Kwaliteitsinstituut maakt afspraken met zorgaanbieders over welke kwaliteitsgegevens gemeten worden en wanneer die worden aangeleverd. Deze staan op de Transparantiekalender. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut. Meer informatie Meer informatie over meetinstrumenten en kwaliteitsstandaarden en over de aanleverplicht is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland en op Zorginzicht.nl. Op Zorginzicht zijn onder andere ook indicatorgidsen te vinden en achtergronddocumentatie bij de indicatoren waarover kwaliteitsinformatie moet worden aangeleverd. 2

4 1. Het aanleverproces Voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut Nederland volgt u de volgende stappen: 1 Account aanvragen 2 Autorisatie aanvragen voor het aanleveren van gegevensbestanden 3 Bestand voor aanleveren gegevens opstellen 4 Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) 5 Ingelezen gegevensbestand goedkeuren Deze stappen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Figuur 1: Stappenplan Aanleveren kwaliteitsgegevens. 3

5 1.1 Account aanvragen Als gegevensmakelaar heeft u een Zorginzicht-account nodig om kwaliteitsgegevens aan te kunnen leveren. Daarnaast kunt u met uw account inzicht krijgen in statussen van gerelateerde processen in Mijn Loket. Via: kunt u een account aanvragen, door op [inloggen] te klikken. Vervolgens op [Nog geen account? Vraag hier een account aan]. Zie schermafbeelding: Figuur 2: Klik rechtsboven op [Inloggen]. Figuur 3: Klik dan op [Nog geen account? Vraag hier een account aan]. Of u kunt zich direct aanmelden via de volgende link: https://www.zorginzicht.nl/paginas/aanmelden.aspx 4

6 U kiest voor de rol [Gegevensmakelaar] en vult in ieder geval de verplichte velden in. Figuur 4: Vul het aanmeldformulier in. Als u de aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen maximaal 5 werkdagen een 1. In deze staat een link die u moet bevestigen om uw account te activeren. 1 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 5

7 1.2 Autorisatie aanvragen voor aanleveren gegevensbestanden Let op: u kunt alleen inloggen als uw account geactiveerd is. Kies na het inloggen voor [Mijn account], daarna voor [Wijzig uw account]. Bij [Aanvragen autorisatie] kunnen een of meer Indicatorensets worden toegevoegd waarvoor de gegevens aangeleverd worden. Kies voor [Opslaan]. Figuur 5: Autorisatie aanvragen Indicatorsets. U ontvangt een met een bevestiging van uw aanvraag. Uw verzoek wordt binnen maximaal 5 werkdagen afgehandeld,een bevestiging ontvangt u per 2. Uw account is nu gereed voor het aanleveren van de gegevens (gemeten resultaten) van de indicatorensets waarvoor uw account geautoriseerd is. 2 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 6

8 1.3 Bestand voor aanleveren gegevens opstellen (XML maken) Voor de indicatorensets waarvoor u geautoriseerd bent om gegevens aan te leveren, kunt u nu - per set - een gegevensbestand opstellen. Dit bestand moet in xml-formaat worden opgesteld en bevat een aantal verplichte elementen. Hoe dit bestand moet worden samengesteld en met welke elementen, wordt toegelicht in hoofdstuk 2 (dataset). 1.4 Gegevensbestand aanleveren (XML uploaden) Het gegevensbestand kunt u aanleveren door te kiezen voor: [Open data] - [Aanleveren gegevens]. Vervolgens selecteert u de indicatorset waarvoor de gegevens aangeleverd worden. Figuur 6: Selecteer een indicatorset. Hierna kunt u het bestand uploaden, waarbij u ervoor kunt kiezen een omschrijving mee te geven. Deze omschrijving is voor eigen gebruik en is niet verplicht. De applicatie valideert vervolgens of u een geldige XML heeft aangeleverd en of deze voldoet aan de gestelde structuureisen. 7

9 Aangeleverde bestand is fout Als uw bestand fouten bevat, dan ontvangt u een 3. Figuur 7: Voorbeeld met foutmeldingen uit aangeleverd bestand. 3 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 8

10 Via de menu-optie [Open Data] -[Mijn Loket] is het mogelijk om uw aangeleverde bestanden te bekijken en tevens de foutmeldingen te bekijken per aanlevering. Door op de 3 puntjes te klikken bij de betreffende aangeleverde indicatorset, wordt een menu geopend. Figuur 8: Klik voor het menu op de 3 puntjes. Kies voor [Bekijk Validatielog] om de foutmeldingen bij deze aanlevering te tonen, dat ziet er bijvoorbeeld zo uit: Figuur 9: Voorbeeld validatielog Als het bestand door u is goedgekeurd, wordt het ingelezen in de Openbare database. Als u het bestand niet goedkeurt, kunt u het verwijderen, via het zelfde menu, met het menu item [Verwijder Indicatorset]. Het wordt dan niet meer getoond in de aangeleverde bestanden in Mijn Loket en u kunt het ook niet meer goedkeuren. U kunt wel opnieuw een bestand aanleveren. 9

11 1.4.2 Aangeleverd bestand is correct Als uw bestand correct is aangeleverd, krijg u daarvan ook een 4. Dan kunt u het aangeleverde bestand bekijken, via de menuoptie [Bekijk Indicatorset]. U ziet dan de eerste 100 aangeleverde records uit het bestand, een voorbeeld staat hieronder: Figuur 10: Voorbeeld aangeleverde records uit bestand. 1.5 Ingelezen bestand goedkeuren U kunt de indicatorset via Zorginzicht goedkeuren, als u na het bekijken van de indicatorset akkoord bent. Dit kunt u doen via het menu item [Goedkeuren Indicatorset]. Als het bestand door u is goedgekeurd, wordt het ingelezen in de Openbare database. Als u het bestand niet goedkeurt, kunt u het verwijderen, via hetzelfde menu, met het menu item [Verwijder Indicatorset]. Het wordt dan niet meer getoond in de aangeleverde bestanden in Mijn Loket en u kunt het ook niet meer goedkeuren. U kunt wel opnieuw een bestand aanleveren. Als het niet lukt om een bestand aan te leveren en te laten valideren en daarna goedkeuren, kunt u contact opnemen met onze helpdesk 5 4 ZorgInzicht verstuurt u een automatisch gegenereerde mail. In een enkel geval kan het gebeuren dat uw mail in een spamfilter terecht komt. Als u binnen de genoemde 5 werkdagen geen mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met 5 10

12 2. Toelichting op dataset De gegevensaanlevering vindt altijd plaats per indicatorset en bevat een aantal verplichte en een aantal facultatieve gegevenselementen. 2.1 Bestandsgegevens U kunt via het Loket van Zorginzicht gegevensbestanden aanleveren voor de indicatoren die op de Transparantiekalender van Zorginzicht staan. Het gegevensbestand moet in xml-formaat worden aangeleverd en voldoen aan de in de door Zorginstituut Nederland beschikbaar gestelde XML Schema Definitie (xsd). Zie bijlage 1 voor een beschrijving van de xsd. Deze is ook direct te downloaden van Zorginzicht. Toelichting XSD In het XSD wordt aangegeven hoe elementen (de velden met daadwerkelijke informatie in het bestand) worden opgebouwd: - welk datatype - in welke volgorde - welke restricties (bijv. of het leeg mag zijn of minstens 1 keer moet voorkomen in het bestand) In dit hoofdstuk worden de velden uit de XSD toegelicht en in bijlage 2 is een voorbeeld XML uitgewerkt. Op internet is informatie en software beschikbaar voor het (automatisch laten) omzetten van XSD in een XML. 2.2 Organisatiegegevens De aangeleverde kwaliteitsgegevens worden door ZIN gepubliceerd in de Openbare Database en op KiesBeter. Voor de publicatie op KiesBeter is het noodzakelijk dat de adresgegevens van alle zorginstellingen en hun vestigingen worden meegeleverd. In het bestand dat u aanlevert is het mogelijk om zowel op hoofdvestigingsniveau data aan te leveren als op vestigingsniveau. Als u op vestigingsniveau aanlevert, moet u ook de gegevens van de hoofdvestiging aan leveren, zie het voorbeeld-xml in bijlage 3. Voor zowel hoofdvestigingen als vestigingen hebben we een Kamer van Koophandel (KvK)- nummer nodig, de naam zoals de (hoofd-)vestiging is geregistreerd in het Handelsregister (van de KvK) en indien mogelijk een AGB code. Het KvK-nummer en de naam van de instelling (zoals geregistreerd in het Handelregister) van de (hoofd-)vestiging kunt u opzoeken op de website van het Handelsregister: 11

13 De AGB-code is nodig omdat ZIN de adresgegevens van zorginstellingen wil kunnen koppelen, voornamelijk in verband met de vindbaarheid van uw instelling op KiesBeter. In 1 bestand kunnen voor meerdere zorginstellingen gegevens worden aangeleverd. Per locatie of vestiging Als er gegevens per locatie of vestiging worden aangeleverd, moet het KvK-nummer van de vestiging worden aangeleverd (dit staat apart vermeld op de website van het handelsregister). In het XML-voorbeeld in bijlage 3 ziet u een voorbeeld van een XML-bestand met zowel een hoofdvestiging als een vestiging. Als er alleen een hoofdvestiging is, mag u de velden voor locatie/vestiging leeg laten. Element * betekent verplicht veld Kvk nummer* Organisatienaam* Organisatie postcode* Organisatie plaats* Organisatie huisnummer* Organisatie AGB code *LET OP : geen postbussen Toelichting Het KvK-nummer van de hoofdvestiging of vestiging De naam van de (hoofd)vestiging zoals deze in het Handelsregister (KvK) is opgenomen De postcode van de (hoofd)vestiging De plaatsnaam van de (hoofd)vestiging Het huisnummer van de (hoofd)vestiging De AGB code de (hoofd)vestiging. Deze AGB code alleen vullen indien deze afwijkt van de AGB code van het concern. Deze is dus niet verplicht voor een vestiging. Voorbeeld Een voorbeeld van een XML/bestand staat in bijlage 2. 12

14 2.3 Indicatorsets en indicatorgegevens Indicatorsetgegevens Indicatorset is een gegeven: u kiest de set waarvoor u het bestand wilt aanleveren (zie hoofdstuk 1). Het systeem controleert bij het inlezen van het bestand of de indicatorcodes overeenstemmen met de opgegeven indicatorset. Indicatorgegevens Per indicator moeten de volgende gegevens verplicht worden aangeleverd: Element * betekent verplicht veld Indicatorcode* MeetperiodeBeginDatum* MeetperiodeEinddatum* Indicatorwaarde Toelichting Een door Zorginzicht gegenereerde code; zie voor uitleg het hoofdstuk Codelijsten De begindatum van de periode waarover de indicatorwaardes gemeten zijn. Dit kan ook een peildatum zijn, in dat geval zijn begin- en einddatum gelijk. Let op de juiste Datum/Tijd 6 notatie: YYYY-MM-DD-MM- YYYYT00:00:00 De einddatum van de periode waarover de indicatorwaardes gemeten zijn. Dit kan ook een peildatum zijn, in dat geval zijn begin- en einddatum gelijk. Let op de juiste Datum/Tijd notatie: YYYY-MM-DD-MM- YYYYT00:00:00 Waarde van de indicator. Afhankelijk van het datatype van de indicator (getal, tekst, datum, Ja/Nee, percentage etc.) Voorbeeld IND T00:00: T00:00:00 98,345 6 De xsd valideert op DatumTijd. U moet dus naast de datum ook een tijd ingeven. 13

15 N Volume 123 Teller Noemer IndicatorNvt* Opmerking ExclusieNvt Niet Beschikbaar Waarde van de teller, als deze wordt meegeleverd met de indicator Waarde van de noemer, als deze wordt meegeleverd met de indicator Hiermee kan worden aangegeven of de indicator voor deze zorginstelling van toepassing is. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde op 0 (niet van toepassing is niet waar); als de indicator niet van toepassing is moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Tekstveld waar een opmerking of toelichting bij de aangeleverde indicatorwaarde kan worden gegeven. Tekstveld waarin eventuele exclusiecriteria kunnen worden vermeld, mits dit bij indiening van de indicator is vermeld. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde op 0 (Er is geen sprake van exclusiecriteria); als er voor de indicator wel exclusiecriteria van toepassing zijn moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Hiermee kan worden aangegeven indien de indicator voor deze zorginstelling van niet beschikbaar is. Let op Dit is een boolean. Standaard staat de waarde Zowel de deelnemend hematoloog/internist als klinisch patholoog zijn IKNL consulent, maar nemen niet in deze rol deel aan het structureel overleg

16 Gemiddelde uitkomst Laagste uitkomst Hoogste uitkomst Middelste uitkomst op 0 (de indicator is wel beschikbaar); als de indicator niet beschikbaar is moet de waarde 1 hier worden aangeleverd. Hiermee kunnen eventueel berekende (gemiddelde) waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores 7 worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel berekende (laagste) waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel (hoogste) berekende waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Hiermee kunnen eventueel (middelste) berekende waarden bij het totaal van aangeleverde indicatorscores worden aangeleverd Overige indicator gegevens hoeven (anders dan in voorgaande jaren) niet te worden aangeleverd. In plaats daarvan wordt gewerkt met Indicatorcodes (zie hieronder in Hoofdstuk 3). 7 De uitkomstwaardes zijn van het type float. Het gebruik van en komma is niet toegestaan. 15

17 3 Codelijsten Elke indicator waarvoor gegevens moeten worden aangeleverd, staat op de Transparantiekalender en maakt altijd onderdeel uit van een Indicatorset. Van de indicatoren op de Transparantiekalender worden de volgende gegevens opgeslagen in de database: Inhoud van de Tabel Indicator Veldnaam Betekenis Voorbeeld Code Nummer Naam Eerste aanleverdatum Meetperiode begindatum Meetperiode einddatum Keuzeinformatie Zorginkoopinformatie Toezichtsinformatie Indicatorcode; identificerende code Eventueel een nummer van de indicator, niet verplicht, bedoeld voor eigen gebruik zorgaanbieders en/of gegevensmakelaar Omschrijving van de indicator. Hieruit moet blijken welke gegevens door deze indicator worden opgevraagd De eerstvolgende datum waarop de gegevens voor de deze indicator bij ZIN moeten zijn aangeleverd Start van de meet- of verslagperiode. Als er sprake is van een peildatum moet deze datum hier worden ingevuld. Einde van de meet- of verslagperiode. Als er sprake is van een peildatum moet deze datum hier worden ingevuld. IND b Het percentage patiënten met meniscusletsel dat daar operatief voor is behandeld en een diagnostische MRI heeft gekregen maximaal één jaar voorafgaand aan de ingreep T00:00: T00:00: T00:00:00 Ja Ja Nee 16

18 Interne verbeterinformatie Omschrijving Thema Leeswijzer Clientinformatie GeldigVan GeldigTotEnMet Extra veld om informatie over de indicator te kunnen opslaan Het thema waarop de indicator betrekking heeft Het komt voor dat binnen een indicatorset een extra indeling van indicatoren gewenst of nodig is. Informatie over de interpretatie van de indicator en/of de indicatorwaarden Een clientvriendelijke omschrijving van de indicator (indien beschikbaar) Geldigheidsduur van de indicator; indien van toepassing en bekend Geldigheidsduur van de indicator; indien van toepassing en bekend Ja Gegevens uit BRaM rapportage van SBG, meetinstrumenten conform project 'ROM GGZ' Diagnostische MRI De respons zoals hier genoemd over het percentage DBC trajecten met een afsluitdatum in 2014 dat met een geldige ROM voor- en nameting is aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ IndicatorEenheid Het datatype van de indicator Percentage, Tekst, JaNee, Getal, Aantal IndicatorEenheidNaam Het soort indicator Structuur, proces of uitkomst 17

19 Deze codelijst voor indicatoren kan via de Transparantiekalender in Excel-formaat worden gedownload: Figuur 11: Exporteren lijst voor indicatoren via de Transparantiekalender U kunt kiezen voor het downloaden van alle sets, maar u kunt ook eerst een selectie maken. In Excel kan de tabel er dan bijvoorbeeld zo uit zien: Figuur 12: Voorbeeld selectie in Excel 18

20 Bijlage 1 : XSD Voor gegevensaanleveringen op Zorginzicht <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" attributeformdefault="unqualified"><!--element- FormDefault="qualified"--> <xs:element name="organisaties"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="organisatie" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:int" name="kvknummer" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatienaam" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatiepostcode" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatieplaats" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatiehuisnr" minoccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="organisatieagbcode" minoccurs="0"/> <xs:element name="aanlevering"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="aanleverdata" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="indicatorcode" /> <xs:element type="xs:datetime" name="meetperiodebegindatum" /> <xs:element type="xs:datetime" name="meetperiodeeinddatum" /> <xs:element type="xs:string" name="indicatorwaarde" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="n" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:int" name="teller" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:int" name="noemer" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="indicatornvt"/> <xs:element type="xs:string" name="opmerking" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="exclusienvt" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:boolean" name="nietbeschikbaar" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="gemiddeldeuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="laagsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="hoogsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:float" name="middelsteuitkomst" minoccurs="0"/> <xs:element name="organisatielocatie" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="vestigingsnummer" minoccurs="0"/> <xs:element type="xs:string" name="locatienaam" /> <xs:element type="xs:string" name="locatiepostcode" /> <xs:element type="xs:string" name="locatieplaats" /> <xs:element type="xs:string" name="locatiehuisnr" minoccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="locatieagbcode" minoccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> 19

21 </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> 20

22 Bijlage 2: Voorbeeld XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Organisaties> <Organisatie> <KvkNummer>123456</KvkNummer> <OrganisatieNaam>Stichting VU-VUmc</OrganisatieNaam> <OrganisatiePostcode>1081HV</OrganisatiePostcode> <OrganisatiePlaats>Amsterdam</OrganisatiePlaats> <OrganisatieHuisnr>1117</OrganisatieHuisnr> <OrganisatieAGBCode> </OrganisatieAGBCode> <Aanlevering> <AanleverData> <IndicatorCode>IND000587</IndicatorCode> <MeetperiodeBeginDatum> T00:00:00</MeetperiodeBeginDatum> <MeetperiodeEindDatum> T00:00:00</MeetperiodeEindDatum> <IndicatorWaarde>98,345</IndicatorWaarde> <N>123</N> <Teller>43</Teller> <Noemer>78</Noemer> <IndicatorNvt>1</IndicatorNvt> <Opmerking>Zowel de deelnemend hematoloog/internist als klinisch patholoog zijn IKNL consulent, maar nemen niet in deze rol deel aan het structureel overleg</opmerking> <ExclusieNvt>0</ExclusieNvt> <NietBeschikbaar>1</NietBeschikbaar> <GemiddeldeUitkomst>3.88</GemiddeldeUitkomst> <LaagsteUitkomst>2.31</LaagsteUitkomst> <HoogsteUitkomst>6.52</HoogsteUitkomst> <MiddelsteUitkomst>3.88</MiddelsteUitkomst> <OrganisatieLocatie> <VestigingsNummer> </VestigingsNummer> <LocatieNaam>VU Medisch Centrum</LocatieNaam> <LocatiePostcode>1081HV</LocatiePostcode> <LocatiePlaats>Amsterdam</LocatiePlaats> <LocatieHuisnr>1117</LocatieHuisnr> <LocatieAGBCode> </LocatieAGBCode> </OrganisatieLocatie> </AanleverData> </Aanlevering> </Organisatie> </Organisaties> 21

Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland

Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland INHOUD 1. Bestandsgegevens 2. Organisatiegevens 3. Indicatorgegevens 4. Codelijsten Bijlage 1: XSD

Nadere informatie

Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland

Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland Toelichting op de verplichte dataset voor aanlevering van kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland INHOUD 1. Bestandsgegevens 2. Organisatiegevens 3. Indicatorgegevens 4. Codelijsten Bijlage 1: XSD

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht.nl

Handleiding Zorginzicht.nl Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die een kwaliteitsstandaard of meetinstrument beheert. Deze handleiding legt aan u de stappen uit die u moet nemen om een kwaliteitsstandaard

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Juli 2016 Versie 2.0.3 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Juli 2016 Versie 2.0.3 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0.3 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. NCDR sjablonen en datadefinitie

Nadere informatie

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0

Handleiding. NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data. Mei 2016 Versie 2.0 Handleiding NCDR Databroker Voor aanlevering van geëncrypteerde data Mei 2016 Versie 2.0 2014-2016 by Reports. All rights reserved. Versie 2.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 3 2.1. Startpagina...

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

KIB en ClaudicatioNet kwaliteitssysteem

KIB en ClaudicatioNet kwaliteitssysteem KIB en ClaudicatioNet kwaliteitssysteem Claudicatio aanlevering 2017 Wanneer u als oefen- en fysiotherapeut lid bent van ClaudicatioNet wordt van u verwacht dat u per 01-01-2017 de uitkomsten van patiënt-vragenlijsten

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good Practices Versie 2.0 19-06-15 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die Good Practices

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4 0.1 Klantinstructie Schaderegistratie 2017 e.v. Datum 1 december 2016 Versie 1.4 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 22/09/2014 Geheel Handleiding schaderegistratie KLIC 5.5 1.1 27/02/2015

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 13 december 2013 dienen alle zorgorganisaties de jaarlijks terugkerende VVT-kwaliteitsgegevens aan te leveren in

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut

Handleiding MIJNBTER. Scholingsfonds Opleidingsinstituut Handleiding MIJNBTER Scholingsfonds Opleidingsinstituut Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Deelnamelijsten Scholingsfonds (SFO)... 6 3.1 Opvoeren

Nadere informatie

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 3 mei Versie 1.5

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 3 mei Versie 1.5 0.1 Klantinstructie Schaderegistratie 2017 e.v. Datum 3 mei 2017 Versie 1.5 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 22/09/2014 Geheel Handleiding schaderegistratie KLIC 5.5 1.1 27/02/2015

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014

'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut. Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 'De functie van gegevensmakelaar in relatie tot het Kwaliteitsinstituut Bijeenkomst Gegevensmakelaars en KI 27 maart 2014 Agenda Over Qualizorg Sectoren en opdrachtgevers Procesomschrijving Wat gaat goed

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa

Gebruikshandleiding. Downloadsite van de Rabo OmniKassa Gebruikshandleiding Downloadsite van de Rabo OmniKassa Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. TOEGANGSBEHEER... 4 2.1 INLOGPAGINA... 4 2.2 WIJZIGEN WACHTWOORD BIJ EERSTE MAAL INLOGGEN... 5 2.3 WACHTWOORD VERGETEN

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie. Datum. 1 december Versie 1.3.1

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie. Datum. 1 december Versie 1.3.1 0.1 Klantinstructie Schaderegistratie Datum 1 december 2016 Versie 1.3.1 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 22/09/2014 Geheel Handleiding schaderegistratie KLIC 5.5 1.1 27/02/2015 Geheel

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM. Volg ons ook op:

HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM. Volg ons ook op: HOE WERKT FLOOW2? WWW.FLOOW2.COM Volg ons ook op: HOE WERKT FLOOW2? Handleiding 1: Account aanmaken en inloggen P 3 Handleiding 2: Materieel toevoegen P 6 Handleiding 3: Plan materieel en plaats online

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal

Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal Instructie Landelijk Platform GGz CQ-portal versie 1.0 Meetbureau 31 januari 2013 Inhoudsopgave De portal... 2 Registeren... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Toevoegen zorgaanbieder... 6 Contactpersoon

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal

Werkinstructie Qualizorg GGz-portal Werkinstructie Qualizorg GGz-portal versie 1.1 Zorgaanbieder 5 mei 2015 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Rapportages inzien... 4 Account wijzigen... 7 Inloggen Heeft uw GGZ-instelling CQI-gegevens laten aanleveren

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding. MijnDICA/Transparantieportaal

Handleiding. MijnDICA/Transparantieportaal Handleiding MijnDICA/Transparantieportaal Inhoudsopgave MijnDICA... 3 Transparantieportaal... 3 Updaten van gegevens... 3 MijnDICA... 3 Transparantieportaal... 3 Autorisatie accounts... 3 Accountgegevens...

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software

PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software PAB artikelbestand handmatig inlezen in ENK Software Het inlezen van het PAB bestand dient uitgevoerd te worden op de Server / Computer waarop ENK Software is geïnstalleerd. (Nb. In de verschillende schermafbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR

Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Gebruikershandleiding Digimelding BALI - HR Voor Basisregistraties Versie 3.1 Datum 05 Oktober 2016 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Benchmark GGZ Stichting Benchmark GGZ Beter worden door te leren van vergelijken - Hoe verzamelt GGZ uitkomst gegevens? - Hoe worden die teruggekoppeld? - Wat is er nodig om beter te worden? Gegevens Bazaar, 28 januari

Nadere informatie

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave Het inrichten van een organisatiestructuur Het nut van een organisatieinrichting in BRaM Inrichten van organisatie en gebruikers Waarom de organisatiestructuur doorgeven? Doorgeven

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie

Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Handleiding NIVEL Zorgregistraties - Kwaliteitsuitvraag voor de Logopedie Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.1 Datum : mei 2015. Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.1 Datum : mei 2015 Portero Beheerdershandleiding v 1.0 28-5-2015 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Versie: 2011 Datum: 1. Inleiding Dit document beschrijft de aanvullende

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Aanvragen Postcode ideal

Aanvragen Postcode ideal Aanvragen Postcode ideal Om gebruik te kunnen maken van Postcode ideal dient u eerst een account aan te maken. Dit kunt u doen door in uw webshop via Webshop > Betaalmethodes > Postcode op de knop Maak

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft

Handleiding. Curasoft. Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Handleiding Curasoft Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Curasoft - 1 / 8-28.02.2017 Aanlevering Landelijke Database Fysiotherapie Curasoft Inleiding Met Curasoft is het mogelijk om

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie