Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015"

Transcriptie

1 Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31 (0) versie mei 2015 In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2014, aangeleverd in mei 2015) door instellingen die medisch specialistische zorg leveren. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren Wat te doen met eigen bevindingen? Algemene bevindingen Bevindingen per indicatorset ISID Varices ISID Blaascarcinoom ISID Cataract ISID Galblaasverwijdering ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Dialyse bij nierziekten ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Cystic Fibrosis ISID Coeliakie ISID Baarmoederhalsafwijkingen ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Longcarcinoom ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Reumatoïde Artritis ISID Bariatrische chirurgie ISID Heupprothese...8 Pagina 1 van 13

2 6.24 ISID Colorectaal carcinoom ISID Beroerte (CVA) ISID Carotis ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) ISID Knieprothese ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Parkinson ISID Lage rug hernia ISID Psoriasis ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom ISID Diabetes Leeswijzer In deze rapportage treft u in hoofdstuk 3 en 4 uitleg over hoe bevindingen worden gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 5 staan algemene bevindingen die bij een aantal indicatorsets over de medisch specialistische zorg voorkomen. In hoofdstuk 6 staan alle bevindingen bij indicatorsets over de medisch specialistische zorg. Hierin staat per set: - Of algemene bevindingen van toepassing zijn, en zo ja, welke bevinding op welke indicatoren. - Of er nog andere, specifieke bevindingen zijn bij deze indicatorset. 3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren is momenteel met de betrokken koepelorganisaties en gegevensmakelaars in overleg om te bekijken of en hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen kunnen worden verholpen. 4 Wat te doen met eigen bevindingen? Bent u een afnemer van kwaliteitsgegevens? Als u de kwaliteitsgegevens wilt gebruiken, en u treft mogelijke problemen aan in de datakwaliteit, dan kunt u de volgende informatie bekijken: - De indicatoren die moesten worden aangeleverd staan op - De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de Registerpagina van de indicatorset (link Naar Registerpagina bij iedere indicatorset. Deze koppeling werkt helaas niet in Chrome-browsers). Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder Getoetste versies en bijlagen de indicatorgids. Wanneer u als afnemer van de gegevens na het lezen van bovenstaande informatie sterke vermoedens heeft dat gegevens niet kloppen, en de bevinding staat nog niet in dit document genoemd, dan horen wij dat graag. Het Pagina 2 van 13

3 Zorginstituut wijzigt zelf geen aangeleverde gegevens, maar zal samen met de zorgaanbieder die het betreft, of de koepelorganisatie, bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. U kunt meldingen bij ons doen via Bent u een zorgaanbieder die kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd? Als u zelf kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd, en u constateert dat er onjuiste kwaliteitsgegevens in de openbare database staan, neem dan contact op met uw koepelorganisatie. Zij kunnen met u bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. Om zicht te houden op het aantal en de aard van de meldingen, en daarmee de aanleverprocedure steeds te verbeteren, willen we u vragen een kopie van uw melding ook te sturen naar 5 Algemene bevindingen Bevinding Alg.01 Bevinding Het antwoord nee is bij meerkeuzevragen niet aangeleverd. Alleen de in de Desan-portal aangevinkte antwoorden zijn (als ja ) aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn. Betreft ISID Blaascarcinoom indicatorsets ISID Cataract ISID Dementie ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Coeliakie ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Psoriasis ISID Diabetes Bevinding Alg.02 Bevinding Bij een aantal indicatoren vanuit DICA-registraties (zie hieronder) zijn ja/nee-vragen soms als 1 of 0 aangeleverd. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Pagina 3 van 13

4 Betreft indicatorsets ISID Longcarcinoom ISID Bariatrische chirurgie ISID Carotis ISID AAA ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Lage rug hernia ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom Bevinding Alg.03 Bevinding ISID Varices vragen 2c (INID000078), 2d.1 t/m 2d.5 (INID t/m INID001943) (en bij andere sets uit de Desan-portal) zijn ja/nee-vragen en zijn met 1,000 of 2,000 beantwoord. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. ISID Maligne lymfoom indicatoren 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) kennen als antwoordmogelijkheden ja, nee en op afroep. De aangeleverde waarden zijn echter 1,000, 2,000 en 3,000. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Betreft indicatorsets ISID Varices ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Constitutioneel Eczeem ISID Cystic Fibrosis ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Bevinding Alg.04 Bevinding Bij de LROI-sets zijn er heel veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd en er staat ook geen opmerking bij deze aangeleverde indicatoren. Als een waarde 0 moet zijn, moet deze als 0 aangeleverd worden (en anders moet er geen record aangeleverd worden). Gevolgen Het is niet duidelijk of dit staat voor niets aangeleverd of voor 0. Betreft indicatorsets ISID Heupprothese ISID Knieprothese Bevinding Alg.05 Bevinding Sommige indicatoren bij de LROI-sets zijn ja/nee-vragen, maar de indicatorwaarden zijn anders. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Betreft ISID Heupprothese indicatorsets ISID Knieprothese Pagina 4 van 13

5 6 Bevindingen per indicatorset 6.1 ISID Varices Vragen 2c, 2d (met subindicatoren) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Blaascarcinoom Van indicatoren 5b en 6 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Cataract Van indicatoren 1a, 1b, 1d, 2a, 3a, 3c (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Galblaasverwijdering Geen bijzonderheden ontdekt. 6.5 ISID Dementie Van vragen 1d, 3a, 3b, 3c, 4a t/m 4e, 5 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Vragen 1a, 2a zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Zwangerschap en bevalling Indicatoren 1a t/m f zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Maligne lymfoom Indicatoren 2a (INID000161), 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. Van indicatoren 3.1 t/m 3.12 en 5a.1 t/m 5a.8 zijn alleen de ja -antwoorden aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b (INID000162) bevat vreemde waarden. Naast allerlei vrije teksten, komen ook 1,000, 2,000, 3,000 en 4,000 voor bij in totaal 85 locaties. Vermoedelijk zijn het de mogelijke antwoorden; hiervan moet dan de tekstuele waarde worden aangeleverd. Gevolgen Het is onduidelijk wat deze waarden betekenen. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b (INID000162) zijn voor 27 locaties náást de vreemde waarden (zie melding hierboven) ook nog andere waarden aangeleverd bij deze indicator. Dit is niet toegestaan: Pagina 5 van 13

6 Gevolgen bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek. 6.8 ISID Prostaatcarcinoom Van indicatoren 4a t/m 4f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Osteoporose Van indicator 2a.a t/m 2a.g en 4a.a t/m 4a.i zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b zijn veel subindicatoren door niet alle locaties aangeleverd. Dit lijkt op bevinding Alg.01, maar sommige locaties hebben hier wél nee aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Constitutioneel Eczeem Van indicatoren 6.1 t/m 6.9 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 1a1, 1a2, 1b1, 1b2 en 2 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Dialyse bij nierziekten Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carpaletunnelsyndroom Van indicatoren 1c1 t/m 1c9, 2a1 t/m 2a4, 2c1 t/m 2c4 en 2d (grootste deel van de subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Cystic Fibrosis Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Coeliakie Van indicatoren 0at/m 0d en 6a.1 t/m 6a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Pagina 6 van 13

7 Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b is door minder locaties aangeleverd dan indicator 2a. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren aan kinderen met coeliakie, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Baarmoederhalsafwijkingen Geen bijzonderheden ontdekt ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Van indicatoren 2a1, 2a2, 2a4 t/m 2a7, 2e1 t/m 2e8, 2f1 t/m 2f3, 2f5 t/m 2f7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 0a en 0b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3a1, 3a2, 3b1, 3b2, 4a1, 4a2 zijn voor locaties die anders, namelijk hebben ingevuld, twee records aangeleverd: Anders, namelijk: én hun ingevulde waarde. Dit is niet toegestaan: bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Gevolgen Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek ISID Liesbreukoperaties Van indicatoren 1a.1 t/m 1a.3, 1b.1 t/m 1b.3, 2a.1 t/m 2a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Longcarcinoom Indicatoren 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16.a t/m 16.g zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 1a en 1b zijn volumegegevens aangeleverd, terwijl het ja/nee-vragen betreft. Er is niet volgens de definitie aangeleverd. Gevolgen Dit zorgt voor problemen bij de weergave op KiesBeter en andere consumentensites, aangezien er omgecodeerd moet worden om de juiste indicatorwaarden weer te geven. Pagina 7 van 13

8 Bevinding ISID Bevinding Indicator 7 (INID000450) is door geen enkele organisatie aangeleverd. Dit is een verplichte indicator. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 17, 18, 19a, 19b, 20a, 20b en 24 zijn door minder locaties aangeleverd dan de andere indicatoren binnen deze indicatorset. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren bij niet-kleincellig longcarcinoom, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Nierstenen Van indicatoren 2a.a.1 t/m 2a.p.1 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Migraine Van indicatoren 2d.a t/m 2d.d, 5d, 7a.a t/m 7a.g, 7b.a t/m 7b.f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Reumatoïde Artritis Geen bijzonderheden ontdekt ISID Bariatrische chirurgie Indicatoren 3, 4a t/m 4f, 5 en 6 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding De indicatorwaarden bij indicator 2 en 2a t/m g zijn voor de verschillende specialisten met dezelfde ID s aangeleverd (INID en INID t/m INID001063), in plaats van in de series voor specialist 2, 3, 4 en 5. Eén ziekenhuislocatie heeft 6 records met hetzelfde ID, maar met verschillende waarden aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen de indicatorwaarden van de verschillende specialisten. De set moet opnieuw aangeleverd worden met de juiste ID s, en met gegevens van maximaal 5 specialisten ISID Heupprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 6b.1 t/m 6b.3, 8.2a t/m 8.2e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Pagina 8 van 13

9 Alg.05. Bevinding ISID Bevinding Indicator 11.2 (INID001689) is onjuist aangeleverd. Er moet een datum aangeleverd worden (dd-mm-yyyy), maar er is een 5-cijferige code aangeleverd vermoedelijk een codering die Excel toekent aan datums. Gevolgen De datums zijn niet leesbaar ISID Colorectaal carcinoom Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2a en 2b (INID en INID001754) zijn voor twee ziekenhuislocaties onlogisch hoge aantallen patiënten aangeleverd (>1000). Dit is niet in lijn met informatie die deze ziekenhuizen zelf op hun website verstrekken over het aantal patiënten, en is ook niet erg waarschijnlijk in relatie tot de aantallen patiënten van andere ziekenhuizen. Bevinding ISID Bevinding Indicator 13 t/m 17 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Beroerte (CVA) Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carotis Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b en AAA-indicatoren: 2 en 3 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en Pagina 9 van 13

10 Gevolgen INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Knieprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 5b.1 t/m 5b.3, 7b1 t/m 7b4, 10a t/m 10e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Meniscus en voorste kruisband Van indicatoren 2a1 t/m 2a7, 2b1 t/m 2b7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 4b heeft onduidelijke indicatorwaarden: ja, s van de patiënt moeten binnen.. dag(en) worden beantwoord en ja, s van de patiënt moeten binnen.. uur worden beantwoord hier staat het antwoord niet in. Gevolgen De indicatorwaarde is niet aangeleverd ISID Ovariumcarcinoom Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Melanoom Indicatoren A1, A2, A6, A7a t/m A7c, B5, B10, B11a t/m B11c zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Parkinson Bevinding ISID Bevinding Indicator 3 (INID000667) is aangeleverd. Dit ondanks de tripartiete overeenstemming om deze indicator dit jaar niet aan te leveren omdat ParkinsonNet de data niet conform de definitie bleek te kunnen leveren. Indicator 3 (INID000667) heeft vreemde data: het gaat om het aantal patiënten per fysio, maar het zijn getallen met format XX,XXX, bijv. 14,333, 9,933, 18,875. Het ligt niet voor de hand dat het hier duizendtallen betreft, dus vermoedelijk is hier een breuk berekend, zonder dat teller en noemer zijn aangeleverd. ParkinsonNet beschikt over het aantal patiënten per fysiotherapeut per regio, maar niet over het aantal patiënten per fysiotherapeut per ziekenhuis/zbc. Het lijkt erop dat nu de nu aangeleverde data het gemiddeld aantal patiënten per fysiotherapeut betreft per woonplaats. Ziekenhuislocaties in dezelfde plaats hebben dezelfde indicatorwaarde gekregen. Pagina 10 van 13

11 De indicator zal voor dit jaar moeten komen te vervallen. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 13.2, 13.3, 13.5 en 13.6 zijn niet aangeleverd. Dit is eerder gemeld bij het Zorginstituut. De antwoorden konden niet betrouwbaar per ziekteduurfase worden aangeleverd. Daarom zijn de indicatorwaarden alleen bij 11.1, 11.4, 13.1 en 13.4 aangeleverd. Daarmee is de waarde meer in lijn met de definitie van de indicator zoals deze in het Register is opgenomen. Dit maakt de indicator onduidelijk voor afnemers van de data. Onderzoeken of het mogelijk is om tripartiet de gewijzigde definitie van de indicator op te stellen, zodat deze in lijn is met de waarden die konden worden aangeleverd? Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.7, 11.8 en 11.9 (over apomorfine) zijn door geen enkele instelling aangeleverd ISID Lage rug hernia Indicatoren 7a, 7b.1 t/m 7b.15, 8.1 t/m 8.15, 9, S.8.1 t/m S.8.15 en S.9 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Indicator 5a (INID000691) is voor 7 ziekenhuislocaties (van verschillende concerns) aangeleverd met 1093 (aantal geopereerde patiënten). Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 5b.1, 5b.2 en 6 zijn voor dezelfde 7 ziekenhuislocaties als bij bevinding ISID indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een default-waarde en geen correcte indicatorwaarde. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 7b.15 is voor één locatie alleen de waarde 1 (vermoedelijk Anders, namelijk ) aangeleverd. Hiermee is niet duidelijk wat het antwoord is op de indicator. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator S.5a is voor één locatie de waarde 1093 aangeleverd. In combinatie met de indicatorwaarde die al gemeld werd in bevinding ISID is dit niet erg waarschijnlijk ISID Psoriasis Pagina 11 van 13

12 Van indicatoren 2.a t/m 2.n, 3.1a t/m 3.1d, 3.2a t/m 3.2d, 5A.1 t/m 5A.4, 5B.1 t/m 5B.3 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Slokdarm- en maagcarcinoom Indicatoren 3.a t/m 3.e, 4A, 4B.1 t/m 4B.7, 4C, 4D, 10, 11A t/m 11D zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding In sommige gevallen hebben locaties niet op alle vragen antwoord gegeven. Nu weten we niet of die ontbrekende antwoorden komen doordat locaties niet hebben aangeleverd, of doordat ze een bepaalde ingreep niet uitvoeren. Voorbeeld: ISID Slokdarm- en maagcarcinoom: voor indicator 2a en 2b hebben 60 locaties aangeleverd, en 2c t/m 2h maar 26 locaties. Gevolgen Onduidelijk wat een ontbrekende waarde betekent. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4D moet het antwoord ja/nee/n.v.t. zijn. Hier is echter maar voor 1 locatie een antwoord aangeleverd ( 1 ). Hebben de andere locaties niets aangeleverd? Gevolgen Alle andere locaties hebben de indicator niet aangeleverd, en deze ene locatie heeft de indicator onjuist gecodeerd aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4E moet een naam van referentiecentrum worden aangeleverd. In de aanlevering zitten echter (voor het Zorginstituut) onbekende ID s (101, 103, 104, 106, etc). Gevolgen Data is niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 20 en 21 zijn alle aangeleverde waarden 0,000. De tellers zijn in dit geval de indicatorwaarde. Gevolgen Data is op deze manier niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. De tellers zouden ook als indicatorwaarden moeten worden aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Indicator 22, 23 en 24 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Mammacarcinoom Indicatoren 6a, 6b, 7a, 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 2b, zijn voor 5 ziekenhuislocaties indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een default-waarde en geen correcte Pagina 12 van 13

13 indicatorwaarde ISID Diabetes Van indicatoren 3a1 t/m 3a4 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3c (met subindicatoren) over frequenties, zijn er geen betekenisvolle indicatorwaarden aangeleverd. Voor een aantal ziekenhuislocaties zijn indicatorwaarden 999, 9999 of 99999,000 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een defaultwaarde en geen correcte indicatorwaarde. De andere locaties hebben allerlei waarden aangeleverd. Het is niet duidelijk of het hier een aantal keuzes betreft, waarvan alleen het ID is aangeleverd, of dat er een eenheid ontbreekt. Pagina 13 van 13

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix C - Geselecteerd Indicatoren Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw INID000095 ziekenhuislocatie? Blaascarcinoom Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

12:43:42. Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron

12:43:42. Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron Geselecteerde indicatoren Elsevier 2014 dinsdag 28 oktober 2014 Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie bron dienstverlening proces informatievoorzie ning Liesbreukoperati es

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut. De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut

Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut. De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut De ontwikkeling van regeldruk van transparantie door de komst van het Kwaliteitsinstituut 2 Sira Consulting B.V. Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut De

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC

Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC Cardiologie 2011 2010 2009 Sterfte na EAC: % Sterfte binnen 1 jaar na 8,4% 7,6% 5,6% EAC Ziekenhuisstefte na AMI: % patiënten jonger dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI Een lagere score is beter

Nadere informatie

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring

Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code ring Elsevier 2014 - code en s dinsdag 28 oktober 2014 12:44:00 Domein Type categorie indicator_set id_bron vraag operationalisatie IndicatorWaarde code dienstverlening proces informatievoorzieni ng Liesbreukoperaties

Nadere informatie

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel

Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Codering antwoorden en rekenregels Elsevier 2013 woensdag 23 oktober 2013 Domein Categorie Indicatorset id_bron Vraag Operationalisatie Antwoord Codering Rekenregel Dienstverle ning behandeltr aject Blaascarcinoom

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Parkinson Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/93

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/93 a T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k Elsevier s De beste ziekenhuizen 2013 Gebruikte methode om te komen tot een samengestelde score op effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden

Nadere informatie

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland INHOUD Leeswijzer... 2 1. Het aanleverproces... 3 1.1 Account aanvragen... 4 1.2 Autorisatie aanvragen voor

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Heupprothese Naam: Mevrouw S. de Vries Organisatie: Zorgverzekeraars Nederland Email: s.de.vries@zn.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids Maligne lymfoom Aanbiedingsbrief indicatorensets medische specialistische zorg Naam: Mevrouw (Marilou)

Nadere informatie

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Ovariumcarcinoom

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) 20151105 Indicatorgids Cataract verslagjaar 2015 ZIN besluit Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ)

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ) Naam: Monique Strijdonck Organisatie: GGZ Nederland Email: MStrijdonck@ggznederland.nl

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Bariatrische

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 1 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg 1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Kraamzorg Naam: Sandra van Beek / Corina Munts Organisatie: ActiZ / BTN Email: s.van.beek@actiz.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juni 2011. Leeswijzer

Voortgangsrapportage juni 2011. Leeswijzer Voortgangsrapportage juni 2011 Leeswijzer Deze voortgangsrapportage is een combinatie van de motie Van der Veen (TK 29248, nr. 57), die mij vraagt om de Tweede Kamer halfjaarlijks te informeren over de

Nadere informatie

DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen

DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen DOT meetinstructies bij zorginhoudelijke indicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen Uitvraag in 2013 over verslagjaar 2012 Het programmabureau Zichtbare Zorg en de stuurgroeppartijen hebben getracht om de

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Toelichting bij het onderzoek. De beste ziekenhuizen 2016

Toelichting bij het onderzoek. De beste ziekenhuizen 2016 Toelichting bij het onderzoek De beste ziekenhuizen 2016 Methode om kwaliteitsindicatoren en financiële gegevens om te zetten tot eindscores in bollen per ziekenhuis Versie 7.3, 8 november 2016 2 1/45

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 opendata@zinl.nl Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA)

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorgids CNS verslagjaar 2015_1 Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Indicator_waard Teller Noemer Opmerking JA NULL NULL

Indicator_waard Teller Noemer Opmerking JA NULL NULL verslagjaa ie_naam ie_plaats Indicatorset indicatorcod Indicator indicatornaam r e Nummer 2014 Rijnstate Arnhem Aneurysma Aorta Abdominalis INID000542 2 Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks

Nadere informatie

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee

nee ja KI, NPCF en ja KI nee ja NPCF nee ja Federatie en NPCF nee Bijlage 2. Producten en activiteiten in het jaar van de transparantie, gesorteerd ar nieuw, versneld en al eerder overeengekomen. Nieuwe activiteiten het Jaar van de transparantie. 1. Van 150 richtlijnen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Transparantiekalender. Klantpreferentievragen ZGT

Transparantiekalender. Klantpreferentievragen ZGT Transparantiekalender en Klantpreferentievragen 2014 1 Transparantiekalender en Klantpreferentievragen 2014 Disclaimer: De gegevens in dit document zijn naar beste weten samengesteld. aanvaardt geen enkele

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: Crohn/colitis ulcerosa Verslagjaar 2014, september 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en

Nadere informatie

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/130

T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k. Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011. Gebruikte methode om te komen tot een 2 1/130 a T o e l i c h t i n g b i j h e t o n d e r z o e k Elsevier s De beste ziekenhuizen 2011 Gebruikte methode om te komen tot een samengestelde score op effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden

Nadere informatie

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register?

3. Wat is het moment waarop een herziene versie van het meetinstrument wordt aangeboden aan het Register? Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Kwaliteitstaken Zorginstituut

Kwaliteitstaken Zorginstituut Kwaliteitstaken Zorginstituut Suzan Orlebeke 7 april 2017 INHOUD Wat doet het Zorginstituut? Wat zijn de kwaliteitstaken? Kwaliteitsinformatie: hoe komen er eraan? Kwaliteitsinformatie: waar gebruiken

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix B - Wijzigingen schoningsprocedure

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix B - Wijzigingen schoningsprocedure Ziekenhuis Bron id_bron indicator_set Vraag Operationalisatie Oude waarde waarde Toelichting BRED-AMPH IGZ 50011 Operatief proces Pijn na een operatie Is de zorg voor de geïncludeerde patiënten verspreid

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: staar Verslagjaar 2014, oktober 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR

Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR Benchmarkmodule BOOR MediQuest Vragen/opmerkingen Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met MediQuest,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering. Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering. Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering Medisch Specialistische Zorg Juni 2016 Definitieve versie Managementsamenvatting Scope van het onderzoek Het onderzoek

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF

Datum 6 maart 2017 Betreft Definitieve rapportage opbrengsten van alternatieve maatregelen IVF > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem Verslagjaar 2015, juli 2016 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg Diemen, 4 oktober 2016 2 De samenwerkingspartners Federatie van Medisch Specialisten (Federatie)

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Opgenomen aandoeningen per specialisme in ZorgInzicht april 2014

Opgenomen aandoeningen per specialisme in ZorgInzicht april 2014 Opgenomen aandoeningen per specialisme in ZorgInzicht april 2014 Allergologie Astma Cardiologie Acuut myocard infarct Angina pectoris Coronaire hartziekte Decompensatio cordis Endocard- en klepafwijking

Nadere informatie

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically

Computing Healthcare Quality Indicators Automatically KATHRIN DENTLER Computing Healthcare Quality Indicators Automatically Secondary Use of Patient Data and Semantic Interoperability WELK ZIEKENHUIS IS HET BESTE VOOR HEM? LEVEREN DEZE ARTSEN DE BESTE KWALITEIT

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie... 4 2 Verklaring coderingen... 5 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014... 6 3.1 ALGEMENE

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem

Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem Verantwoordingsdocument voor gebruikte normen: constitutioneel eczeem Verslagjaar 2014, oktober 2015 Verantwoording over de getoonde informatie: In de vergelijkingshulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Planning - Copy Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier toetst Zorginstituut Nederland of het kwaliteitsproduct voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële rol

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Coeliakie. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Coeliakie Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22

Inhoud. Woord vooraf 14. Redactionele verantwoording 16. Redactie 20. Auteurs 22 Inhoud Woord vooraf 14 Redactionele verantwoording 16 Redactie 20 Auteurs 22 1 Ademhaling 24 1.1 COPD 24 1.1.1 Inleiding 24 1.1.2 COPD en longemfyseem 25 1.1.3 Behandeling van COPD 29 1.1.4 Multidisciplinaire

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Voorwoord 1 3 Literatuur 1 5. Medewerkers 1 6 Redactie 1 6 Auteurs 1 6 Referenten 1 7. algemeen 19

Voorwoord 1 3 Literatuur 1 5. Medewerkers 1 6 Redactie 1 6 Auteurs 1 6 Referenten 1 7. algemeen 19 Inhoud Voorwoord 1 3 Literatuur 1 5 Medewerkers 1 6 Redactie 1 6 Auteurs 1 6 Referenten 1 7 algemeen 19 1 Kenmerken van individuele preventie 2 1 E.H. van de Lisdonk Individuele versus collectieve preventie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Bijlage klantpreferentievragen Zichtbare Zorg Ziekenhuizen / Zorgverzekeraars Nederland Januari t/m december 2011 ZGT

Bijlage klantpreferentievragen Zichtbare Zorg Ziekenhuizen / Zorgverzekeraars Nederland Januari t/m december 2011 ZGT Bijlage klantpreferentievragen Zichtbare Zorg Ziekenhuizen / Zorgverzekeraars Nederland Januari t/m december 2011 ZGT Disclaimer: De gegevens in dit presentatieformat 2011 zijn naar beste weten samengesteld.

Nadere informatie

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC

Cardiologie. Longziekten ,6% 5,6% nvt. % Sterfte binnen 1 jaar na EAC Cardiologie % Sterfte binnen 1 jaar na EAC 7,6% 5,6% nvt % patiënten jonger dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 2,6% 0,9% 0% % patiënten ouder dan 65 jaar die zijn overleden wegens AMI 3,45% 3,5%

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Inleiding IKNL geeft op basis van de oncologische richtlijnen en normen formats zorgpaden, stroomschema s en evaluatielijsten uit van de meest voorkomende tumorsoorten: mammacarcinoom, melanoom, colorectaalcarcinoom,

Nadere informatie

Indicatorenset Hoofdpijn

Indicatorenset Hoofdpijn Indicatorenset Hoofdpijn Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Indicatorenset Hartfalen

Indicatorenset Hartfalen Indicatorenset Hartfalen 1 Inhoudsopgave Overzicht indicatoren Hartfalen en invulformulier 3 Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren 7 Deel 2: Klantpreferentievragen 8 1: Klantpreferentievragen Hartfalen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 zijn de NHG-Standaarden voor huisartsen toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes. Als zodanig is

Nadere informatie

Indicatorenset Galblaasverwijdering

Indicatorenset Galblaasverwijdering Indicatorenset Galblaasverwijdering Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden

Nadere informatie