Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015"

Transcriptie

1 Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2015 T +31 (0) versie mei 2015 In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2014, aangeleverd in mei 2015) door instellingen die medisch specialistische zorg leveren. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren Wat te doen met eigen bevindingen? Algemene bevindingen Bevindingen per indicatorset ISID Varices ISID Blaascarcinoom ISID Cataract ISID Galblaasverwijdering ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Dialyse bij nierziekten ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Cystic Fibrosis ISID Coeliakie ISID Baarmoederhalsafwijkingen ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Longcarcinoom ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Reumatoïde Artritis ISID Bariatrische chirurgie ISID Heupprothese...8 Pagina 1 van 13

2 6.24 ISID Colorectaal carcinoom ISID Beroerte (CVA) ISID Carotis ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) ISID Knieprothese ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Parkinson ISID Lage rug hernia ISID Psoriasis ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom ISID Diabetes Leeswijzer In deze rapportage treft u in hoofdstuk 3 en 4 uitleg over hoe bevindingen worden gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 5 staan algemene bevindingen die bij een aantal indicatorsets over de medisch specialistische zorg voorkomen. In hoofdstuk 6 staan alle bevindingen bij indicatorsets over de medisch specialistische zorg. Hierin staat per set: - Of algemene bevindingen van toepassing zijn, en zo ja, welke bevinding op welke indicatoren. - Of er nog andere, specifieke bevindingen zijn bij deze indicatorset. 3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren is momenteel met de betrokken koepelorganisaties en gegevensmakelaars in overleg om te bekijken of en hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen kunnen worden verholpen. 4 Wat te doen met eigen bevindingen? Bent u een afnemer van kwaliteitsgegevens? Als u de kwaliteitsgegevens wilt gebruiken, en u treft mogelijke problemen aan in de datakwaliteit, dan kunt u de volgende informatie bekijken: - De indicatoren die moesten worden aangeleverd staan op https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/paginas/transparantiekalender.aspx - De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de Registerpagina van de indicatorset (link Naar Registerpagina bij iedere indicatorset. Deze koppeling werkt helaas niet in Chrome-browsers). Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder Getoetste versies en bijlagen de indicatorgids. Wanneer u als afnemer van de gegevens na het lezen van bovenstaande informatie sterke vermoedens heeft dat gegevens niet kloppen, en de bevinding staat nog niet in dit document genoemd, dan horen wij dat graag. Het Pagina 2 van 13

3 Zorginstituut wijzigt zelf geen aangeleverde gegevens, maar zal samen met de zorgaanbieder die het betreft, of de koepelorganisatie, bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. U kunt meldingen bij ons doen via Bent u een zorgaanbieder die kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd? Als u zelf kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd, en u constateert dat er onjuiste kwaliteitsgegevens in de openbare database staan, neem dan contact op met uw koepelorganisatie. Zij kunnen met u bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd kunnen worden. Om zicht te houden op het aantal en de aard van de meldingen, en daarmee de aanleverprocedure steeds te verbeteren, willen we u vragen een kopie van uw melding ook te sturen naar 5 Algemene bevindingen Bevinding Alg.01 Bevinding Het antwoord nee is bij meerkeuzevragen niet aangeleverd. Alleen de in de Desan-portal aangevinkte antwoorden zijn (als ja ) aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn. Betreft ISID Blaascarcinoom indicatorsets ISID Cataract ISID Dementie ISID Maligne lymfoom ISID Prostaatcarcinoom ISID Osteoporose ISID Constitutioneel Eczeem ISID Carpaletunnelsyndroom ISID Coeliakie ISID Inflammatory bowel disease (IBD) ISID Liesbreukoperaties ISID Nierstenen ISID Migraine ISID Meniscus en voorste kruisband ISID Psoriasis ISID Diabetes Bevinding Alg.02 Bevinding Bij een aantal indicatoren vanuit DICA-registraties (zie hieronder) zijn ja/nee-vragen soms als 1 of 0 aangeleverd. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Pagina 3 van 13

4 Betreft indicatorsets ISID Longcarcinoom ISID Bariatrische chirurgie ISID Carotis ISID AAA ISID Ovariumcarcinoom ISID Melanoom ISID Lage rug hernia ISID Slokdarm- en maagcarcinoom ISID Mammacarcinoom Bevinding Alg.03 Bevinding ISID Varices vragen 2c (INID000078), 2d.1 t/m 2d.5 (INID t/m INID001943) (en bij andere sets uit de Desan-portal) zijn ja/nee-vragen en zijn met 1,000 of 2,000 beantwoord. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. ISID Maligne lymfoom indicatoren 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) kennen als antwoordmogelijkheden ja, nee en op afroep. De aangeleverde waarden zijn echter 1,000, 2,000 en 3,000. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Betreft indicatorsets ISID Varices ISID Dementie ISID Zwangerschap en bevalling ISID Maligne lymfoom ISID Constitutioneel Eczeem ISID Cystic Fibrosis ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Bevinding Alg.04 Bevinding Bij de LROI-sets zijn er heel veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd en er staat ook geen opmerking bij deze aangeleverde indicatoren. Als een waarde 0 moet zijn, moet deze als 0 aangeleverd worden (en anders moet er geen record aangeleverd worden). Gevolgen Het is niet duidelijk of dit staat voor niets aangeleverd of voor 0. Betreft indicatorsets ISID Heupprothese ISID Knieprothese Bevinding Alg.05 Bevinding Sommige indicatoren bij de LROI-sets zijn ja/nee-vragen, maar de indicatorwaarden zijn anders. Gevolgen Hierdoor is niet duidelijk wat ja en wat nee is. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites lastig, omdat deze vragen dan omgecodeerd moeten worden. Betreft ISID Heupprothese indicatorsets ISID Knieprothese Pagina 4 van 13

5 6 Bevindingen per indicatorset 6.1 ISID Varices Vragen 2c, 2d (met subindicatoren) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Blaascarcinoom Van indicatoren 5b en 6 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Cataract Van indicatoren 1a, 1b, 1d, 2a, 3a, 3c (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Galblaasverwijdering Geen bijzonderheden ontdekt. 6.5 ISID Dementie Van vragen 1d, 3a, 3b, 3c, 4a t/m 4e, 5 (met subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Vragen 1a, 2a zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Zwangerschap en bevalling Indicatoren 1a t/m f zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Maligne lymfoom Indicatoren 2a (INID000161), 2c.1, 2c.2, 2c.3 en 2c.4 (INID t/m INID001342) zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. Van indicatoren 3.1 t/m 3.12 en 5a.1 t/m 5a.8 zijn alleen de ja -antwoorden aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b (INID000162) bevat vreemde waarden. Naast allerlei vrije teksten, komen ook 1,000, 2,000, 3,000 en 4,000 voor bij in totaal 85 locaties. Vermoedelijk zijn het de mogelijke antwoorden; hiervan moet dan de tekstuele waarde worden aangeleverd. Gevolgen Het is onduidelijk wat deze waarden betekenen. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b (INID000162) zijn voor 27 locaties náást de vreemde waarden (zie melding hierboven) ook nog andere waarden aangeleverd bij deze indicator. Dit is niet toegestaan: Pagina 5 van 13

6 Gevolgen bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek. 6.8 ISID Prostaatcarcinoom Van indicatoren 4a t/m 4f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Osteoporose Van indicator 2a.a t/m 2a.g en 4a.a t/m 4a.i zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2b zijn veel subindicatoren door niet alle locaties aangeleverd. Dit lijkt op bevinding Alg.01, maar sommige locaties hebben hier wél nee aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Constitutioneel Eczeem Van indicatoren 6.1 t/m 6.9 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 1a1, 1a2, 1b1, 1b2 en 2 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Dialyse bij nierziekten Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carpaletunnelsyndroom Van indicatoren 1c1 t/m 1c9, 2a1 t/m 2a4, 2c1 t/m 2c4 en 2d (grootste deel van de subindicatoren) zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Cystic Fibrosis Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Coeliakie Van indicatoren 0at/m 0d en 6a.1 t/m 6a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Pagina 6 van 13

7 Bevinding ISID Bevinding Indicator 2b is door minder locaties aangeleverd dan indicator 2a. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren aan kinderen met coeliakie, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Baarmoederhalsafwijkingen Geen bijzonderheden ontdekt ISID Inflammatory bowel disease (IBD) Van indicatoren 2a1, 2a2, 2a4 t/m 2a7, 2e1 t/m 2e8, 2f1 t/m 2f3, 2f5 t/m 2f7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Indicatoren 0a en 0b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.03. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3a1, 3a2, 3b1, 3b2, 4a1, 4a2 zijn voor locaties die anders, namelijk hebben ingevuld, twee records aangeleverd: Anders, namelijk: én hun ingevulde waarde. Dit is niet toegestaan: bij één (sub)indicator mag maar één waarde aangeleverd worden. Gevolgen Deze locaties kunnen niet goed op KiesBeter en andere consumentensites getoond worden wanneer er twee waarden zijn aangeleverd. Daarnaast maakt het de dataset ook ongeschikt voor onderzoek ISID Liesbreukoperaties Van indicatoren 1a.1 t/m 1a.3, 1b.1 t/m 1b.3, 2a.1 t/m 2a.5 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Longcarcinoom Indicatoren 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16.a t/m 16.g zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 1a en 1b zijn volumegegevens aangeleverd, terwijl het ja/nee-vragen betreft. Er is niet volgens de definitie aangeleverd. Gevolgen Dit zorgt voor problemen bij de weergave op KiesBeter en andere consumentensites, aangezien er omgecodeerd moet worden om de juiste indicatorwaarden weer te geven. Pagina 7 van 13

8 Bevinding ISID Bevinding Indicator 7 (INID000450) is door geen enkele organisatie aangeleverd. Dit is een verplichte indicator. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 17, 18, 19a, 19b, 20a, 20b en 24 zijn door minder locaties aangeleverd dan de andere indicatoren binnen deze indicatorset. Het zou kunnen zijn dat organisaties geen zorg leveren bij niet-kleincellig longcarcinoom, maar het kan ook zijn dat ze deze vraag niet hebben beantwoord. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen een missende waarde en nee. Dit is lastig voor het gebruik van de data voor onderzoek, en maakt ook weergave op KiesBeter en andere consumentensites onduidelijk. Een ontbrekende waarde kan immers ook ja zijn, maar niet aangeleverd zijn ISID Nierstenen Van indicatoren 2a.a.1 t/m 2a.p.1 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Migraine Van indicatoren 2d.a t/m 2d.d, 5d, 7a.a t/m 7a.g, 7b.a t/m 7b.f zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Reumatoïde Artritis Geen bijzonderheden ontdekt ISID Bariatrische chirurgie Indicatoren 3, 4a t/m 4f, 5 en 6 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding De indicatorwaarden bij indicator 2 en 2a t/m g zijn voor de verschillende specialisten met dezelfde ID s aangeleverd (INID en INID t/m INID001063), in plaats van in de series voor specialist 2, 3, 4 en 5. Eén ziekenhuislocatie heeft 6 records met hetzelfde ID, maar met verschillende waarden aangeleverd. Gevolgen Hierdoor is geen onderscheid te maken tussen de indicatorwaarden van de verschillende specialisten. De set moet opnieuw aangeleverd worden met de juiste ID s, en met gegevens van maximaal 5 specialisten ISID Heupprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 6b.1 t/m 6b.3, 8.2a t/m 8.2e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Pagina 8 van 13

9 Alg.05. Bevinding ISID Bevinding Indicator 11.2 (INID001689) is onjuist aangeleverd. Er moet een datum aangeleverd worden (dd-mm-yyyy), maar er is een 5-cijferige code aangeleverd vermoedelijk een codering die Excel toekent aan datums. Gevolgen De datums zijn niet leesbaar ISID Colorectaal carcinoom Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 2a en 2b (INID en INID001754) zijn voor twee ziekenhuislocaties onlogisch hoge aantallen patiënten aangeleverd (>1000). Dit is niet in lijn met informatie die deze ziekenhuizen zelf op hun website verstrekken over het aantal patiënten, en is ook niet erg waarschijnlijk in relatie tot de aantallen patiënten van andere ziekenhuizen. Bevinding ISID Bevinding Indicator 13 t/m 17 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Beroerte (CVA) Geen bijzonderheden ontdekt ISID Carotis Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Gevolgen Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA) Vaatkeurmerkindicatoren: 1.1.a t/m 1.1.d, 1.3.a t/m 1.3.c, 2.b.1 t/m 2.b.7, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a en 7b en AAA-indicatoren: 2 en 3 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij ISID Carotis en ISID AAA vaatkeurmerkindicator 1.2 (INID bij Carotis en Pagina 9 van 13

10 Gevolgen INID bij AAA) heeft drie soorten antwoorden:, JA en NEE. Dit is niet conform het datatype dat is vastgelegd op de Transparantiekalender en in de indicatorgids. Het is niet duidelijk of staat voor niets aangeleverd of voor Nee ISID Knieprothese Er zijn veel lege indicatorwaarden ( ) aangeleverd. Zie bevinding Alg.04. Indicatoren 5b.1 t/m 5b.3, 7b1 t/m 7b4, 10a t/m 10e zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Meniscus en voorste kruisband Van indicatoren 2a1 t/m 2a7, 2b1 t/m 2b7 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Indicator 4b heeft onduidelijke indicatorwaarden: ja, s van de patiënt moeten binnen.. dag(en) worden beantwoord en ja, s van de patiënt moeten binnen.. uur worden beantwoord hier staat het antwoord niet in. Gevolgen De indicatorwaarde is niet aangeleverd ISID Ovariumcarcinoom Indicator 1 is onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Melanoom Indicatoren A1, A2, A6, A7a t/m A7c, B5, B10, B11a t/m B11c zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg ISID Parkinson Bevinding ISID Bevinding Indicator 3 (INID000667) is aangeleverd. Dit ondanks de tripartiete overeenstemming om deze indicator dit jaar niet aan te leveren omdat ParkinsonNet de data niet conform de definitie bleek te kunnen leveren. Indicator 3 (INID000667) heeft vreemde data: het gaat om het aantal patiënten per fysio, maar het zijn getallen met format XX,XXX, bijv. 14,333, 9,933, 18,875. Het ligt niet voor de hand dat het hier duizendtallen betreft, dus vermoedelijk is hier een breuk berekend, zonder dat teller en noemer zijn aangeleverd. ParkinsonNet beschikt over het aantal patiënten per fysiotherapeut per regio, maar niet over het aantal patiënten per fysiotherapeut per ziekenhuis/zbc. Het lijkt erop dat nu de nu aangeleverde data het gemiddeld aantal patiënten per fysiotherapeut betreft per woonplaats. Ziekenhuislocaties in dezelfde plaats hebben dezelfde indicatorwaarde gekregen. Pagina 10 van 13

11 De indicator zal voor dit jaar moeten komen te vervallen. Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 13.2, 13.3, 13.5 en 13.6 zijn niet aangeleverd. Dit is eerder gemeld bij het Zorginstituut. De antwoorden konden niet betrouwbaar per ziekteduurfase worden aangeleverd. Daarom zijn de indicatorwaarden alleen bij 11.1, 11.4, 13.1 en 13.4 aangeleverd. Daarmee is de waarde meer in lijn met de definitie van de indicator zoals deze in het Register is opgenomen. Dit maakt de indicator onduidelijk voor afnemers van de data. Onderzoeken of het mogelijk is om tripartiet de gewijzigde definitie van de indicator op te stellen, zodat deze in lijn is met de waarden die konden worden aangeleverd? Bevinding ISID Bevinding Indicatoren 11.7, 11.8 en 11.9 (over apomorfine) zijn door geen enkele instelling aangeleverd ISID Lage rug hernia Indicatoren 7a, 7b.1 t/m 7b.15, 8.1 t/m 8.15, 9, S.8.1 t/m S.8.15 en S.9 zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Indicator 5a (INID000691) is voor 7 ziekenhuislocaties (van verschillende concerns) aangeleverd met 1093 (aantal geopereerde patiënten). Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 5b.1, 5b.2 en 6 zijn voor dezelfde 7 ziekenhuislocaties als bij bevinding ISID indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een default-waarde en geen correcte indicatorwaarde. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 7b.15 is voor één locatie alleen de waarde 1 (vermoedelijk Anders, namelijk ) aangeleverd. Hiermee is niet duidelijk wat het antwoord is op de indicator. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator S.5a is voor één locatie de waarde 1093 aangeleverd. In combinatie met de indicatorwaarde die al gemeld werd in bevinding ISID is dit niet erg waarschijnlijk ISID Psoriasis Pagina 11 van 13

12 Van indicatoren 2.a t/m 2.n, 3.1a t/m 3.1d, 3.2a t/m 3.2d, 5A.1 t/m 5A.4, 5B.1 t/m 5B.3 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg ISID Slokdarm- en maagcarcinoom Indicatoren 3.a t/m 3.e, 4A, 4B.1 t/m 4B.7, 4C, 4D, 10, 11A t/m 11D zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding In sommige gevallen hebben locaties niet op alle vragen antwoord gegeven. Nu weten we niet of die ontbrekende antwoorden komen doordat locaties niet hebben aangeleverd, of doordat ze een bepaalde ingreep niet uitvoeren. Voorbeeld: ISID Slokdarm- en maagcarcinoom: voor indicator 2a en 2b hebben 60 locaties aangeleverd, en 2c t/m 2h maar 26 locaties. Gevolgen Onduidelijk wat een ontbrekende waarde betekent. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4D moet het antwoord ja/nee/n.v.t. zijn. Hier is echter maar voor 1 locatie een antwoord aangeleverd ( 1 ). Hebben de andere locaties niets aangeleverd? Gevolgen Alle andere locaties hebben de indicator niet aangeleverd, en deze ene locatie heeft de indicator onjuist gecodeerd aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 4E moet een naam van referentiecentrum worden aangeleverd. In de aanlevering zitten echter (voor het Zorginstituut) onbekende ID s (101, 103, 104, 106, etc). Gevolgen Data is niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. Bevinding ISID Bevinding Bij indicator 20 en 21 zijn alle aangeleverde waarden 0,000. De tellers zijn in dit geval de indicatorwaarde. Gevolgen Data is op deze manier niet bruikbaar op KiesBeter en andere consumentensites of voor andere doeleinden. De tellers zouden ook als indicatorwaarden moeten worden aangeleverd. Bevinding ISID Bevinding Indicator 22, 23 en 24 zijn door geen enkele instelling aangeleverd. Het betreft indicatoren waarvoor men eerst dataverificatie wil laten plaatsvinden ISID Mammacarcinoom Indicatoren 6a, 6b, 7a, 7b zijn onjuist gecodeerd. Zie bevinding Alg.02. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 2b, zijn voor 5 ziekenhuislocaties indicatorwaarden 999 of 9999 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een default-waarde en geen correcte Pagina 12 van 13

13 indicatorwaarde ISID Diabetes Van indicatoren 3a1 t/m 3a4 zijn alleen de antwoorden ja aangeleverd. Zie bevinding Alg.01. Bevinding ISID Bevinding Bij indicatoren 3c (met subindicatoren) over frequenties, zijn er geen betekenisvolle indicatorwaarden aangeleverd. Voor een aantal ziekenhuislocaties zijn indicatorwaarden 999, 9999 of 99999,000 aangeleverd. Dit is vermoedelijk een defaultwaarde en geen correcte indicatorwaarde. De andere locaties hebben allerlei waarden aangeleverd. Het is niet duidelijk of het hier een aantal keuzes betreft, waarvan alleen het ID is aangeleverd, of dat er een eenheid ontbreekt. Pagina 13 van 13

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland

Handleiding voor gegevensmakelaars. Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland Handleiding voor gegevensmakelaars Aanlevering kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland INHOUD Leeswijzer... 2 1. Het aanleverproces... 3 1.1 Account aanvragen... 4 1.2 Autorisatie aanvragen voor

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167

Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Back-up Online van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7, 8 v 1.0 PC Client built2013 13.0.0.13167 Gebruikershandleiding Back-up Online Pagina 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken.

Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Instructiehandleiding FM module versie 1.1 Deze instructie is bedoeld om na een volledige installatie aan de slag te gaan. U vindt in deze handeling dus niets over installatie vraagstukken. Wat doen we

Nadere informatie

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Praktische juridische tips mobile

Praktische juridische tips mobile Praktische juridische tips mobile DDMA september 2013 Voorwoord Mobile is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Het is de toekomst en de marketing- en technologiesector speelt hier op in. Dagelijks

Nadere informatie

Het betalen van ziekenhuiszorg

Het betalen van ziekenhuiszorg Het betalen van ziekenhuiszorg Universitair Medisch Centrum Groningen Met deze folder willen we u informeren over het betalen van ziekenhuiszorg. Dit is belangrijk als u patiënt bent van het UMCG of als

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie