Hoe zet ik een fotocursus op?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe zet ik een fotocursus op?"

Transcriptie

1 Hoe zet ik een fotocursus op? Een praktische handleiding in negen stappen

2 Inhoud Inleiding 4 De 9 stappen Stap 1. Zelfanalyse 5 Stap 2. Visie 7 Stap 3. Schrijven van het leerplan 8 Stap 4. Samenstellen van lesmateriaal en toetsmateriaal 14 Stap 5. Vaststellen van de prijs 15 Stap 6. Toetsing van kwaliteit en inhoud van de cursus 15 Srap 7. Communicatie en werving van cursisten 16 Stap 8. Uitvoering 17 Stap 9. Evaluatie 18 Colofon Samenstelling & tekst: Laurette Kamminga Redactie: Jasper Rombout Vormgeving: Tessa van der Meer Kunstfactor, december 2009 Hoe zet ik een fotocursus op is een uitgave van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst. Tenzij anders overeengekomen, geeft Kunstfactor u als lezer toestemming deze uitgave voor eigen gebruik te downloaden en af te drukken. Het is niet toegestaan om inhoudelijk, tekstueel of anderszins wijzigingen aan te brengen. Bij citeren is bronvermelding verplicht. Overdracht aan derden van het gebruiksrecht is uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt niet voor commerciële doeleinden. De overdracht van de rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, rustend op de door Kunstfactor opgestelde of ontworpen werken zijn bij het gebruiksrecht niet inbegrepen. Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 2 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 3

3 Inleiding Stap 1. Zelfanalyse: Wie ben je en wat heb je de amateurfotograaf/ cursist te bieden? Kunstfactor heeft in de beleidsperiode het voornemen om ontwikkelingen in de amateurkunst op een aantal gebieden te versterken. De artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van kunstbeoefening vormt daarbij een belangrijk element bij de ontwikkeling van de sector. De ontwikkeling van het kader en daardoor de ontwikkeling van de amateurkunstenaar zelf - staan daarbij centraal. Binnen de amateurfotografie is op dit moment sprake van een gebrek aan goed geschoold kader om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Met de opkomst van de digitale fotografie en de daling van de kosten voor een redelijk toestel voor amateurs, is de vraag naar fotocursussen de afgelopen jaren sterk gestegen. Daarbij komen er steeds meer aanbieders van cursussen, die op zoek zijn op het gebied van aanpak, methodiek en artistieke ontwikkeling. Deze handleiding in de vorm van een webpublicatie is bedoeld voor kader die overwegen een cursus te ontwikkelen voor amateurfotografen of deze al geven en die willen toetsen aan een model. De handleiding is ontwikkeld in samenwerking met een professionele veldcommissie. In deze webpublicatie biedt Kunstfactor essentiële handvatten om in de vorm van negen stappen een gedegen cursus op te zetten. Deze stappen leiden systematisch langs alle vragen die voor een goede cursus en voor de cursist van belang zijn. Zo helpt de handleiding de aanbieder zijn of haar product af te stemmen op de eigen talenten én op de wens van de cursisten. Daarbij verwijst de webpublicatie direct door naar interessante webpagina s waar meer te lezen is over een specifiek onderdeel. Kunstfactor wil met deze handleiding een eerste aanzet in de benodigde richting geven. De 9 stappen: Stap 1. Zelfanalyse Stap 2. Visie Stap 3. Schrijven van het leerplan Stap 4. Samenstellen van lesmateriaal en toetsmateriaal Stap 5. Vaststellen van de prijs Stap 6. Toetsing van kwaliteit en inhoud van de cursus Srap 7. Communicatie en werving van cursisten Stap 8. Uitvoering Stap 9. Evaluatie In deze eerste stap ga je achterhalen wat jouw drijfveren zijn, wat jouw kwaliteiten zijn en waar je minder goed in bent. Kortom, je gaat onderzoeken wat jij de markt te bieden hebt. De volgende vragen staan hierbij centraal: 1: Waarom wil ik fotodocent worden of waarom ben ik fotodocent? 2: Over welke competenties beschik ik om als fotodocent goed mijn werk te kunnen doen? 3: Welke competenties beheers ik onvoldoende en hoe kan ik dit verbeteren? Bij vraag twee en drie breng je in kaart of je alles in huis hebt om als fotodocent aan de slag te gaan, of dat je op sommige vlakken nog bijscholing nodig hebt. Als fotodocent moet je niet alleen goed kunnen fotograferen, je moet ook jouw kennis en vaardigheden kunnen overbrengen aan de cursisten. In dit hoofdstuk komen de volgende competenties aan bod: Vakdidactische competentie Organisatorische competentie Interpersoonlijke competentie Competentie in samenwerking met collega s of andere fotodocenten in het veld Competentie in het samenwerken met de omgeving Competentie in reflectie en ontwikkeling Vakdidactische competentie Een vakbekwame docent moet op basis van zijn inhoudelijke kennis kunnen zorgen voor inspirerende lessen. Dat houdt in dat hij of zij: Op basis van het aanvangsniveau en de eindtermen (leerdoelen) een gedegen leerplan kan ontwikkelen voor de cursisten. De cursisten kan motiveren en uitdagen om met goede resultaten te komen. De cursisten begeleidt bij het behalen van de leerdoelen. Rekening houdt met individuele verschillen tussen de cursisten. Evaluatie geeft over de cursus aan de hand van onder meer de feedback van de cursisten. Flexibel is en adequaat kan reageren op onverwachte situaties zonder de eigen visie, doelstellingen en leerdoelen van de cursus uit het oog te verliezen. Organisatorische competentie Wat moet je organiseren om het geven van de cursus mogelijk te maken: Zorgen voor een geschikte leeromgeving van de lessen. Is het zinvol om e-learning in te passen in de lessen? (afhankelijk van de doelgroep) Cursisten informeren over route, tijdstip, data en andere gegevens die nodig zijn om actief aan de lessen te kunnen deelnemen. Leeractiviteiten, leeromgeving en leermiddelen op elkaar afstemmen. Kunnen improviseren in onverwachte situaties: tijd(stip) en cursusonderdelen effectief organiseren. Tijdig leermiddelen en hulpmiddelen regelen. Zorgen voor een betrouwbare administratie (zowel financiële administratie als de administratie van NAW-gegevens van de cursisten). Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 4 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 5

4 Stap 2. Visie: Creëren van een persoonlijke visie en doelstellingen Interpersoonlijke competenties Wat moet je doen? Creëren van een goede sfeer tijdens de lessen. Contact maken met de cursisten en ervoor zorgen dat zij zich op hun gemak voelen. Cursisten waar nodig aanspreken op ongewenst gedrag en stimuleren tot actieve deelname. Cursisten op een zodanige manier begeleiden dat er een ordelijke (en op samenwerking gerichte) sfeer ontstaat. Competentie in samenwerking met collega s/concurrenten Informatie die voor de voortgang van het werk van belang is, delen met collega s en andere fotodocenten in het veld en de informatie van deze co(ncu)llega s benutten. Collegiale houding, intervisie geven en ontvangen. Om de kwaliteit van fotgrafiecursussen naar een hoger niveau te tillen, is het van belang informatie met collega s/concurrenten te delen en een bijdrage te leveren aan een goed didactisch klimaat, goede werkverhoudingen en een goede organisatie. Wanneer je als fotodocent binnen een georganiseerde instelling werkzaam bent, is dit vanzelfsprekend. Maar ook als zelfstandig praktiserend fotodocent is het voor de kwaliteit van jouw cursus van belang informatie te delen met andere fotodocenten in Nederland. Inmiddels bestaat er een digitaal platform, waar dergelijke informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt: Ook vind je hier andere informatie die van pas kan komen bij het vormgeven van jouw fotocursus. Waarom heb je een visie nodig? Een visie fungeert als een kompas en geeft je richting. Een visie zorgt voor samenhang tussen bijvoorbeeld jouw cursusaanbod, de werving van de cursisten, de opbouw van je netwerk en jouw ontwikkeling als fotografiedocent. In al je handelen houd je rekening met je toekomstbeeld: welke diensten bied je de markt om daar te komen? Welke vaardigheden moet je nog ontwikkelen om je daar te brengen? Een visie werkt inspirerend en biedt uitdaging. Met een duidelijke visie onderscheid je je van anderen. Je creëert je eigen toekomst en wacht niet af welke stappen anderen ondernemen. Meer informatie over het ontwikkelen van een visie vind je bijvoorbeeld op: Uw Missie. Zelf een missie en visie ontwikkelen in uw privé- en uw beroepsleven Laurie Beth Jones, 2000 Bron: Het artikel over visie ontwikkelen op Carrièretijger van Marielle de Groot. Competentie in samenwerking met de omgeving Voor foto-opdrachten is het handig als cursisten kunnen putten uit een bestaand netwerk dat door de fotodocent of het cursusinstituut is opgebouwd. Het is daarom een pluspunt als de fotodocent actief bijdraagt aan samenwerking met mensen en instellingen in de regio. Competentie in reflectie en professionele ontwikkeling Wat moet je ontwikkelen? Opvattingen en competenties over het vak onderzoeken en ontwikkelen. Persoonlijke visie en ontwikkeling aan de hand van een sterkte-zwakteanalyse. Gebruikmaken van feedback van cursisten en collega s/concurrenten. Tip: kijk kritisch naar jezelf. Vraag aan mensen in je directe omgeving wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Twijfel je aan sommige capaciteiten, probeer dan te achterhalen op welke manier je deze kunt versterken. Soms is het handig om jouw kennis bij te spijkeren, soms moet je aan de slag met jouw didactische vaardigheden. Bron: SBL (Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren). Voor meer informatie: Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 6 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 7

5 Stap 3. Het leerplan Nu gaan we aan de slag met het schrijven van een leerplan. Een leerplan geeft antwoord op de vragen: voor wie, wat, hoe, hoe lang, waar, waarom en wanneer is de cursus? Omdat het schrijven van een leerplan niet eenvoudig is, kun je deze stap het beste in vijf substappen doorlopen. 1) Bepalen van de doelgroep, filteren van de leervraag en bepalen van het niveau. 2) Vaststellen van de leerdoelen. 3) Bepalen van de didactische werkvormen per onderdeel van de cursus of per les en het maken van draaiboeken. 4) Bepalen en vaststellen van de randvoorwaarden en hulpmiddelen (onder andere cursusruimte, leermiddelen, tijd). 5) Maken van een draaiboek. 3.1 Bepalen van de doelgroep, het filteren van de leervraag en het vaststellen van het niveau van de doelgroep. Als fotodocent heb je enkel bestaansrecht wanneer de cursus die je biedt, aansluit bij de wensen, de behoeften en het niveau van de cursist. Bij het vormgeven van een cursus is het daarom noodzakelijk te bepalen aan wie je de cursus wilt aanbieden (doelgroep) en te achterhalen wat precies de leervraag en de kennis van die doelgroep is. Kernvragen zijn dus: Aan wie wil ik mijn cursus aanbieden? Wat is het aanvangsniveau van deze doelgroep? Wat is de leervraag van deze doelgroep? Wat zijn de specifieke kenmerken van deze doelgroep? Het achterhalen van de leervraag doe je aan de hand van een leerbehoefte-onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door een steekproef onder de leden van een fotoclub in jouw regio. Door dit onderzoek kun je achterhalen welke concrete vragen jouw doelgroep heeft bij bepaalde thema s binnen de fotografie. Veel fotografiedocenten slaan dit onderzoek over. Ze denken het wel te weten of kijken naar de cursus van collega s of andere cursusaanbieders, om vervolgens (nagenoeg) hetzelfde aan te bieden. Een voordeel van een onderzoek is dat je echt inzicht krijgt in wat de doelgroep graag wil, waardoor je jouw cursus naadloos kan laten aansluiten op die behoeften en daarmee een uniek aanbod creëert. De specifieke kenmerken van de doelgroep Om de cursus goed te aan te laten sluiten bij de doelgroep, is het belangrijk te achterhalen wat de eventuele specifieke kenmerken van deze doelgroep zijn. Dit maakt het mogelijk te bepalen wat de randvoorwaarden zijn voor een deelname aan een fotocursus. Wanneer je bijvoorbeeld een cursus vormgeeft voor jongeren, hanteer je andere methoden dan wanneer je een cursus richt op een oudere doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat jongeren meer gewend zijn om met de pc te werken en dus over het algemeen mediawijzer zijn dan ouderen. Het aanbieden van een cursus waarbij het internet het belangrijkste medium is, ligt daarom voor de hand wanneer je jongeren wilt aantrekken, terwijl ouderen hierdoor waarschijnlijk worden afgeschrikt. 3.2 Vaststellen leerdoelen Een fotocursus heeft als doel cursisten iets (bij) te brengen en een bepaalde ontwikkeling door te laten maken. Jouw cursus is een overbrugging tussen het aanvangsniveau en het gewenste eindniveau van de cursist. De mate van efficiëntie en effectiviteit van een cursus is daarom afhankelijk van de leerdoelen die je vooraf hebt geformuleerd. Leerdoelen beschrijven over welke kennis en vaardigheden de cursist aan het einde van het cursusprogramma (of cursusonderdeel) minimaal zou moeten beschikken. Waarom is het noodzakelijk om leerdoelen voor de cursus te omschrijven? Leerdoelen vormen de rode draad van je cursus. Je weet van tevoren welk doel je wilt bereiken. En alleen als je weet wát je wilt bereiken, kan je met opdrachten (achteraf) vaststellen of het gewenste resultaat is behaald. Leerdoelen geven aanwijzingen voor het kiezen van de juiste werkvorm, de te hanteren strategie en de te gebruiken leermiddelen (en randvoorwaarden). Leerdoelen geven de (potentiële) cursist de mogelijkheid om te bepalen of de cursus aansluit bij zijn persoonlijke leerbehoeften. Daarbij weten cursisten bij aanvang van de cursus waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten en wat ze minimaal zouden moeten kunnen als ze de cursus hebben afgesloten. Als leerdoelen expliciet genoemd worden, worden de cursisten mede-eigenaar van het leerproces. Bij een cursus op maat (of in-company cursus) zijn leerdoelen een belangrijk onderdeel bij het maken van afspraken met de opdrachtgever. De opdrachtgever weet welke resultaten hij mag verwachten als hij (of de groep waar hij de opdracht voor uitzet) de cursus heeft afgerond. Hoe formuleer je een leerdoel? Het is belangrijk een leerdoel zo concreet mogelijk te formuleren, zodat de cursist precies weet wat hij moet kennen en kunnen, in hoeveel tijd, op welke manier, onder welke omstandigheden en met welke hulpmiddelen. Formuleer het leerdoel zo, dat het slechts op één manier is uit te leggen. Gebruik daarom eenduidige werkwoorden zoals: noemen, schrijven, aanwijzen, oplossen, demonstreren, verklaren, uitvoeren, analyseren en vermijd vage werkwoorden als: kennen, weten en begrijpen. Een correct geformuleerd leerdoel: Beschrijft het waarneembare eindgedrag dat de cursist na afloop van de les of cursus moet vertonen (waarneembaar eindgedrag). Geeft de belangrijkste omstandigheden aan waaronder de cursist het verwachte eindgedrag moet vertonen (voorwaarden). Geeft een omschrijving van wat de cursist moet doen om zijn werk als voldoende beoordeeld te zien (beoordelingsmaatstaf). Een voorbeeld van een leerdoel is: In de derde les van de cursus is de cursist in staat een drietal zelfgemaakte foto s te laten zien, waarbij de belichting handmatig is ingesteld. Daarbij dient de cursist tijdens een werkbespreking de andere cursisten te kunnen uitleggen waarom hij juist voor deze diafragma/sluitertijd combinatie heeft gekozen en of de uitkomst van de foto is geworden zoals hij dat voorafgaand aan de opname voor ogen had. Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 8 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 9

6 Meer informatie over het formuleren van leerdoelen vind je op: Didactische werkvormen en media Na het formuleren van de leerdoelen maak je keuzes uit de didactische werkvormen die je wilt inzetten voor jouw cursus. Werkvormen vormen het gereedschap waarmee je als fotodocent jouw cursist naar het einddoel brengt. Het behalen van de leerdoelen door de cursisten wordt sterk bevorderd door de gekozen didactische werkvormen en de daarin aangebrachte variatie. Het is daarom van belang om bij het vormgeven van een cursus inzicht te hebben in de verschillende werkvormen die je kunt inzetten in jouw cursusprogramma. Het effect van werkvormen Uit onderzoek is gebleken dat het actief betrekken van de cursist bij de cursus(inhoud) erg effectief blijkt voor de manier waarop de stof uiteindelijk door de cursist wordt opgenomen. De mens onthoudt (grofweg) 20% van wat hij hoort en 30% van wat hij ziet. Bij een actievere rol zijn de getallen veel optimistischer. Zo onthoudt de mens ongeveer 70% van wat hij met anderen bespreekt en maar liefst 90% van wat hij aan anderen uitlegt. Mensen leren dus door te doen, te ervaren, waar te nemen, te overdenken, te analyseren en te experimenteren. Probeer daarom bij de keuze van een werkvorm een didactische methode te hanteren waarbij een actieve houding van de cursist wordt geëist. Tell me and I will forget, Show me and I may remember, Involve me and I will understand (onbekende auteur) Indeling van werkvormen Het kiezen van een werkvorm is erg afhankelijk van wát je aan de cursisten wilt overbrengen. Een werkvorm kan daarom per onderdeel verschillen. Een veel gebruikte indeling van werkvormen is de volgende: Doceren Bij deze werkvorm ben je als docent aan het woord, daarom is het doceren voornamelijk geschikt voor het mondeling overbrengen van nieuwe informatie, of voor een verduidelijking of aanvulling bij schriftelijke informatie. Een valkuil bij deze werkvorm is dat de cursisten een passieve rol aannemen. Onderwijsleergesprek Bij deze werkvorm voer je als docent en cursist een gestructureerd gesprek met elkaar, waarbij de docent de cursist stapsgewijs kennis en inzicht bijbrengt. Je bent in deze werkvorm gespreksleider. Je introduceert een onderwerp door het stellen van een vraag aan de cursusgroep. De docent brengt via een dialoog (vraag-antwoordspel) met de cursisten informatie (feiten en inzichten) over. Dit kan door het stellen van kritische vragen, waarbij de probleem- of vraagstelling steeds verder wordt toegespitst. Op deze wijze worden de cursisten systematisch en actief door de leerstof begeleid. Deze werkvorm is erg geschikt voor het opfrissen, verbreden en verdiepen van kennis en om gezamenlijk problemen te analyseren en te zoeken naar geschikte oplossingen en toepassingen bij een bepaald vraagstuk. Demonstratie en oefening Deze werkvorm is geschikt wanneer de cursist technische (en vaak routinematige) handelingen moet aanleren. Als docent doe je binnen deze werkvorm bepaalde handelingen stapsgewijs voor, waarna de cursisten deze handeling moeten nadoen. Opdrachten Je kunt de cursisten actief laten deelnemen door ze zelfstandig of in groepsverband aan een bepaalde opdracht te laten werken. Deze werkvorm wordt vaak ingezet om kennis, inzicht en vaardigheden bij de cursist te verdiepen en te verbreden. Discussievorm Voor het aanzetten tot meningsvorming, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten is discussie een geschikt middel. Doordat zowel de docent als de cursist(en) bij deze werkvorm een meningsvormend of probleemoplossend gesprek voeren over een specifiek onderwerp, zijn beide partijen even actief. Rollen als docent Jouw rol als docent is per onderdeel verschillend en afhankelijk van de gekozen werkvorm. Bij sommige werkvormen fungeer je het beste als instructeur of als trainer, bij andere werkvormen is een rol als begeleider of als coach veel effectiever. Hieronder een korte uitleg van veel gehanteerde rollen als docent: Instructeur: De instructeur geeft uitleg, zegt hoe er gewerkt moet worden en hij beoordeelt het gemaakte werk. Trainer: Als trainer breng je niet alleen kennis over, maar werk je met de cursisten aan het verkrijgen van bepaalde vaardigheden. Begeleider: Als begeleider zorg je voor de omstandigheden en ben je in de buurt als de cursisten je willen raadplegen. Coach: Als coach werk je, samen met de cursist, aan zijn zelfontplooiing op basis van vooraf bepaalde leerdoelen. Gebruik van internet e-learning Naast de gekozen werkvorm is ook de keuze van het medium van grote invloed op jouw rol als docent. Zo neemt internet een steeds grotere plek in binnen het onderwijs (e-learning) en wordt dit medium steeds meer ingezet om het behalen van bepaalde leerdoelen bij cursisten te bevorderen. E-learning is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie). Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 10 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 11

7 E-learning richt zich op: Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband. Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen. Het organiseren van leeractiviteiten. Enkele voordelen van e-learning zijn: Het cursusmateriaal is 24/7 beschikbaar. Kostenbesparing (reiskosten, huur van cursusruimte). Consistentie (aangeboden leerstof is voor alle gebruikers gelijk). Leren vanuit huis maakt het tussendoor leren makkelijker. Als fotodocent hoef je nooit meer klassikaal taaie stof te doceren, je rol als docent wordt daardoor meer begeleidend en coachend. Daar tegenover staat ook een aantal nadelen: E-learning is (nog) niet weggelegd voor alle cursisten door gebrek aan kennis, vaardigheden en/ of middelen. Gebrek aan persoonlijk contact. Cursisten dienen te beschikken over de nodige discipline om zelfstandig met een computer te leren. De nieuwe generatie cursisten is meer en meer gewend te leren via internet. Als cursusaanbieder is het daarom verstandig te achterhalen of en op welke manier dit medium een efficiënte en interessante rol zou kunnen vervullen in het cursusaanbod. Bij veel situaties waar e-learning wordt toegepast, krijgt de docent een meer begeleidende en coachende rol, omdat instructie en het geven van opdrachten via internet te volgen zijn. Meer informatie over e-learning vind je bijvoorbeeld op: Locatie van de cursus Een geschikte locatie is afhankelijk van de inhoud van de les en de werkvormen tijdens de les. Denk aan sfeer, indeling, etc. Ook is het verstandig rekening te houden met de bereikbaarheid van openbaar vervoer en autoverkeer. Voor mensen die met de auto komen is voldoende (gratis) parkeergelegenheid belangrijk. Het plannen van de lesdagen Veel (potentiële) cursisten werken overdag of gaan naar school en hebben daarom alleen in de avonduren of in het weekend de mogelijkheid om een cursus te volgen. Houd ook rekening met reguliere vakanties. Plan de cursus om vakantiedagen heen. Hoeveel cursisten kunnen er meedoen? Hoeveel cursisten aan jouw cursus kunnen deelnemen, is afhankelijk van een aantal zaken. Let er bijvoorbeeld op dat er niet te veel cursisten meedoen. Je moet de cursisten immers voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven. Aan de andere kant moeten er natuurlijk wel genoeg cursisten zijn om van elkaar te leren en om voldoende inkomsten te genereren. De grootte van de cursusruimte is vaak ook een bepalende factor in het vaststellen van de groepsgrootte. Hoe lang duurt de cursus? De duur van de cursus is afhankelijk van wát je de cursisten wilt overbrengen en de manier waarop je dat wilt gaan doen. De meeste basiscursussen hebben 8 tot 10 lesuren, met één bijeenkomst per week. 3.5 Maken van draaiboeken 3. 4 Randvoorwaarden en hulpmiddelen Randvoorwaarden Met randvoorwaarden worden de organisatorische zaken van de fotocursus bedoeld. Bij het bepalen van de randvoorwaarden dienen daarom de volgende vragen te worden beantwoord: Wat is nodig om de cursus te kunnen geven (hulpmiddelen)? Waar gaat de cursus plaatsvinden? Wanneer worden de lesdagen gepland? Hoeveel cursisten kunnen aan de cursus meedoen? Hoe lang duurt de cursus? Inventariseren van benodigde hulpmiddelen Aan de hand van de cursusinhoud en de didactische werkvormen kun je de hulpmiddelen vaststellen die noodzakelijk zijn om de cursus goed en efficiënt te kunnen draaien. Denk hierbij aan stoelen, computers, beamer, internet, flip-over, etc. Zorg ervoor dat deze hulpmiddelen geruime tijd voor aanvang van jouw cursus zijn aangeschaft of gehuurd. Test ze voor elke les, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Nu de leerdoelen voor de cursus zijn bepaald en de randvoorwaarden en hulpmiddelen zijn geïnventariseerd en vastgelegd, kan de cursus worden geprogrammeerd. Bij het programmeren voeg je alle kritische succesfactoren (leerdoelen, werkvormen, hulpmiddelen, cursisten, randvoorwaarden en jouw kennis en ervaring als docent) samen en vertaal je deze in een gedegen draaiboek of lesplan. In het draaiboek of lesplan wordt per onderdeel van de cursus bepaald welke stappen moeten worden doorlopen om tot de leerdoelen te komen. Voorbeeld draaiboek: Zie het laatste blad van deze uitgave pagina 18 Als het draaiboek eenmaal gemaakt is, is het belangrijk dat deze getoetst wordt aan de volgende criteria: Zijn de leerdoelen duidelijk? Zijn er niet te veel of te weinig leerdoelen per les en in de totale cursus ingebouwd? Zijn de gekozen werkvormen per leerdoel effectief? Is er voldoende variatie in werkvormen? Zijn gedurende het programma zowel de fotodocent als de cursist actief betrokken? Is het programma leuk en fun to do? Is de planning realistisch? Is er voldoende ruimte voor improvisatie? Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 12 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 13

8 Stap 4. Maken van het benodigde lesmateriaal en toetsmateriaal Bij lastige materie vinden cursisten het vaak fijn om thuis het geleerde nogmaals te kunnen inzien. Lesmateriaal of naslagwerk wordt daarom zeer gewaardeerd. Hiervoor kunnen bestaande boeken worden gebruikt. Bekende en veel gebruikte boeken zijn bijvoorbeeld de lesboeken van Professionele Fotografie: Om jouw cursus een uniek karakter te geven kun je overwegen het lesmateriaal zelf samen te stellen. Een voordeel is dat je het lesmateriaal naadloos kunt laten aansluiten op de wensen en behoeften van jouw doelgroep. Let er wel op dat je bij het invoegen van beeldmateriaal van andere fotografen te maken krijgt met auteursrecht en soms ook met beeldrecht. Het gebruik van foto s van (bekende) fotografen is strafbaar, behalve als er expliciet toestemming voor is gegeven! Naast de wat traditionelere vormen van lesmateriaal kun je er ook voor kiezen om nieuwe media in te zetten. Op een eigen website zouden filmpjes of tekstfiles kunnen worden geplaatst die enkel voor cursisten toegankelijk zijn. Veel voorbeelden van filmpjes die door fotografen zijn gemaakt om lesstof over te brengen kun je vinden op Youtube. Meer informatie over auteursrecht vind je onder andere op Wikipedia: wiki/auteursrecht Toetsmateriaal Vaak bestaat het toetsmateriaal bij een fotocursus uit opdrachten met een open karakter. Het volgen van een fotocursus is meestal een vrijetijdsbesteding. Daarom is het belangrijk dat het toetsmateriaal fun to do is en uitdagend is voor de cursisten. Vaak bereik je dit door bij een opdracht nog voldoende ruimte open te laten om de creativiteit van de cursist de vrije loop te laten. Op deze manier krijg je een grote variëteit aan invulling binnen de groep en laat je de cursist de ruimte zijn eigen stijl te ontwikkelen. Waarom is toetsen noodzakelijk? Brouwer (1996) zegt hier het volgende over: Het toetsen van de cursisten is een middel om ze uit te dagen om optimaal te presteren. Toetsen geeft de cursist ervaring die bewust maakt en bijdraagt aan bestendigheid bij de uitoefening van de kunstvorm. Toetsen levert een bijdrage aan kwaliteitsbewaking. Toetsen geeft informatie over de kwaliteit van de cursus. Stap 5. Vaststellen van de prijs Het bepalen van de prijs van de cursus is één van de belangrijkste aspecten van een succesvolle marketingstrategie. Bij een te hoge prijs schrik je potentiële cursisten af, maar met een te lage prijs benut je niet het volledige potentieel. De kosten die gemaakt worden om de cursus te kunnen draaien, zijn dus bepalend voor het vaststellen van de prijs. Houd ook in gedachte dat de kosten ook gedekt moeten zijn als de groep niet volledig bezet is. Het is daarom belangrijk om vast te stellen wat het minimaal aantal cursisten is dat je moet hebben om geen verlies te draaien. Naast de kosten die het geven van een cursus met zich meebrengen (huur cursusruimte, materialen, afschrijving van apparatuur, aanschaf of huur van hulpmiddelen, etc.) wordt de prijs van een cursus bepaald door de prijs die cursisten bereid zijn te betalen. Via marktonderzoek kun je achterhalen welke prijs cursisten zouden willen betalen. Ook kun je kijken naar wat collega s/concurrenten vragen voor hun cursussen. Er zijn immers veel aanbieders en je ziet dat zij veelal dezelfde prijs vragen, omdat de markt heeft uitgewezen dat dát de prijs is die cursisten bereid zijn te betalen. Stap 6. Toetsing van kwaliteit en inhoud van de cursus Alvorens daadwerkelijk de cursus uit te voeren en de inhoud ervan naar de buitenwereld te communiceren, is het noodzakelijk de kwaliteit en de inhoud van jouw cursus te toetsen. Hiervoor kan je zelf (of iemand in je omgeving) de volgende vragen stellen: Is er een helder en compleet curriculum ontwikkeld voor de cursus? Is het leerplan voor de cursus volledig en sluit deze aan bij het aanvangsniveau van de cursist en de gestelde eindtermen? Is de leerstof methodisch opgebouwd en praktisch verdeeld over de cursusperiode? Beheers ik de leerstof? Is het lesmateriaal en toetsmateriaal gereed en voor handen? Heb ik de lessen gedegen voorbereid? Zijn alle randvoorwaarden en hulpmiddelen in orde? Is de prijs-kwaliteitverhouding realistisch? Kun je overal een positief antwoord op geven, dan mag je aannemen dat de kwaliteit en de inhoud van jouw cursus voldoende is. En dan wordt het tijd voor de volgende stap. Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 14 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 15

9 Stap 7. Communicatie en werving Stap 8. Uitvoering Nu de fotografiecursus is ontwikkeld en de inhoud en opzet ervan is getoetst, is het zaak dat deze bij de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht. Hiervoor is het noodzakelijk te achterhalen waar de doelgroep zich bevindt, en op welke effectieve en efficiënte manier zij kan worden bereikt en geënthousiasmeerd om aan de cursus deel te nemen. Om de communicatie effectief uit te zetten moeten de volgende kernvragen worden beantwoord: Hoe groot is mijn visvijver? Waar bevindt mijn doelgroep zich? Van welke media maakt mijn doelgroep gebruik om informatie in te winnen? Via welke boodschap krijg ik mijn doelgroep in beweging? Een eigen website Veel fotodocenten plaatsen hun informatie op hun eigen website. Dat is een eenvoudige en goedkope manier van communiceren. Een nadeel is dat de doelgroep zelf actie moet ondernemen om tot die informatie te komen. Zorg daarom dat je domeinnaam simpel is, zodat de url makkelijk te onthouden is. Zorg ook voor juiste tags, waardoor jouw website snel te vinden is door internetzoekmachines. Tips hierover vind je op: verbeter_vindbaarheid_zoekresultaten_website Tijdens deze fase voer je de cursus uit volgens het gemaakte draaiboek. We geven je nog drie tips die je bij de uitvoering van pas kunnen komen: Geef een pilot les! Ben je nog niet helemaal zeker over je kwaliteiten, dan is het handig de allereerste cursus(les) aan vrienden of familie te geven. Wellicht komt dan naar voren wat werkt en wat niet. Bereid elke les goed voor! Een gedegen voorbereiding is immers het halve werk. Wanneer je goed voorbereid bent, sta je steviger in je schoenen, zijn alle zaken op orde, en is de kans op onaangename verrassingen minimaal. Wees flexibel! Lesgeven is mensenwerk. Je kunt het verloop van de les nooit voor 100% inschatten. Iedereen is anders, reageert anders, leert anders, etc. Flexibel reageren op onverwachte situaties is daarom belangrijk voor een goed verloop van de cursus. Hierbij zijn aanpassingsvermogen, inlevingsvermogen en creativiteit van belang, evenals het vermogen om snel te kunnen schakelen. Daarnaast kunnen potentiële cursisten worden geattendeerd op jouw website door advertenties in plaatselijke kranten, briefjes bij de supermarkt, flyers, etc. Welke informatie communiceren? Voor (potentiële) cursisten is vooral de volgende informatie van belang: De startdatum, duur en frequentie van de cursus Een korte omschrijving van de inhoud Wat kunnen ze leren (leerdoelen)? Welke aanpak (werkvormen) wordt er gehanteerd? Van welke literatuur wordt gebruik gemaakt? Welk niveau is bij aanvang noodzakelijk? Wat zijn de kosten? Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 16 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 17

10 Stap 9. Evaluatie en reflectie De evaluatie vormt de laatste fase van het stappenplan. Bedenk dat dit stappenplan een cyclisch geheel vormt, waarbij de evaluatie telkens weer de eerste stap van de voorbereiding vormt voor een mogelijk volgende cursus. Zo kun je jezelf als docent en de cursus die je geeft, continu ontwikkelen en blijf je aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Waarom evalueren? De professionele ontwikkeling als fotodocent is een proces van voortdurende groei. Evaluatie en reflectie helpen bij de ontwikkeling van een eigen stijl en professionaliteit. Door open te staan voor reflectie, ben je in staat te vernieuwen en loop je minder het gevaar te verstarren. Evalueren kan door: een kort evaluerend gesprek met de cursisten te voeren. de cursisten een enquête te laten invullen. zelf een korte evaluatie (reflectie) te houden. Aan cursisten kun je voor een goede evaluatie de volgende vragen stellen: Sloot de cursus aan bij je verwachtingen? Hoe was de sfeer met de groep onderling? Had je het idee dat je voldoende aan het woord kwam tijdens de les? Hoe vond je de feedback die je kreeg? Vond je de gebruikte werkvormen prettig? Hoe vond je de lesopbouw? Hoe vond je het tempo? Wat vond je van de lesruimte? Wat vond je van de kennis en expertise van de fotodocent? Etc. Als docent de cursus reflecteren Naast een evaluatie met cursisten is het mogelijk zelf de gegeven cursus te evalueren. Dit kan heel simpel door jezelf af te vragen wat wel en wat niet goed ging. Een uitgebreide evaluatie helpt je een volgende cursus nog beter neer te zetten. Hieronder vind je een voorbeeldvragenlijst voor een uitgebreide evaluatie. Voorbereiding Hoe keek ik tegen deze les aan? Met welke aandachtspunten uit de evaluatie van de vorige cursus(sen) hield ik bij de voorbereiding van deze les rekening? Welke specifieke problemen ondervond ik tijdens de voorbereiding van de cursus? Waren er problemen die ik na de voorbereiding verwachtte en was ik hierop voldoende voorbereid? Welke problemen bij de uitvoeringsfase van de cursus had ik kunnen voorkomen door een andere en/of betere voorbereiding? Ik als docent Hoe beleefde ik de cursus in het algemeen? Kende ik momenten van spanning, ontgoocheling of bedreiging? Was ik zeker van mezelf? Had ik aandacht voor taal en houding? Was ik zelf geïnteresseerd in de les? Leerstof Ben ik tevreden over de keuze van de leerstof? Zijn alle leerstofonderdelen aan bod gekomen? Zijn er ongeplande leerstofonderdelen aan bod gekomen? Had ik zelf voldoende kennis van en inzicht in de leerstof? Was de leerstof duidelijk voor de cursisten? Didactische werkvormen en media Ben ik tevreden over de gebruikte werkvormen en media? Heb ik bij het hanteren van bepaalde didactische werkvormen of media moeilijkheden ondervonden? Was er voldoende variatie in de werkvormen? Waren alle cursisten actief betrokken bij de lessen? Heb ik ongeplande werkvormen gehanteerd? Ben ik erin geslaagd tijdens de cursus de voorziene evaluatiemomenten uit te voeren? Was deze evaluatie opbouwend? Lesopbouw Verliep de lesopbouw zoals gepland? Had ik een goede start? Had ik een goede inschatting van de tijd? De cursisten Was mijn schatting over het aanvangsniveau van de cursisten juist? Hadden de cursisten plezier in de lessen en in de opdrachten? Waren zij gemotiveerd? Waaraan lag het dat zij al dan niet gemotiveerd waren? Was er een goede sfeer en relatie tussen de cursisten onderling? Had ik voldoende zicht op de individuele leerprocessen van de cursisten? Hulpmiddelen en randvoorwaarden Was ik tevreden over de keuze van de cursusruimte en de hulpmiddelen? Was de lesruimte toereikend voor het geven van de cursus? Waren de hulpmiddelen voorhanden en werkte alles naar behoren? Overig Waren er factoren waar ik last van ondervond of juist profijt van had? Was de cursusprijs juist en was de cursus rendabel? Bron: Leidraad voor het leren reflecteren (universiteit Gent) Overige geraadpleegde bronnen: Het geheim van de trainer de vijf hoofdingrediënten van succesvolle trainingen Lianne Kaufman, Janneke Ploegmakers 2006 Pearson Education Benelux. Effectief lesgeven voor vakdocenten Ton Rijkers 2003 Uitgeverij Nelissen. Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 18 Kunstfactor Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 19

11 Bij het maken en beoordelen van een draaiboek kun je je het volgende afvragen: Is alles haalbaar in de gestelde tijd? Zijn er voldoende/ niet te veel onderwerpen/ leerdoelen? Zit er voldoende variatie in werkvormen en in jouw rol als docent? Zijn alle hulpmiddelen (op tijd) geregeld en voorhanden voor de les? Werkt de beamer, camera, etc? Is het lesmateriaal duidelijk en sluit het voldoende aan bij de inhoud van de les? Is de les fun to do voor de cursisten? Bereik ik met deze werkvormen de voorafgestelde leerdoelen? Kunstfactor cursisten. Reflectie op het gemaakte werk van de cursist. 21:45 22:30 Bespreken 5 resultaten van Discussievorm Trainer en begeleider Beamer, laptop, kaartlezers dat ze bewust en handmatig een lange sluitertijd kunnen hanteren 20:50-21:00 Koffiepauze Koffie, thee, kopjes, glazen 21:00 21:45 Cursisten moeten laten zien Opdracht Begeleider Statief, handmatig instelbare camera. Opdracht :15 20:50 Uitleg bewegingsonscherpte Doceren Instructeur Beamer, camera, laptop, flipover. Uitleg sluitertijd, hoofdstuk 3 van de reader. 19:35-20:00 Bespreken opdrachten vorige week. Cursisten moeten laten zien dat ze bewust en handmatig scherpte-diepte kunnen creeeren in een foto. Discussievorm Trainer en begeleider Beamer, laptop, kaartlezers Opdracht 2.3 Voorbeeld draaiboek van les 3, basiscursus creatieve fototechnieken Tijd Onderwerp (leerdoel) Te hanteren werkvorm en rol Benodigde hulpmiddelen Lesmateriaal als docent. 19:30-19:35 Inloop en ontvangst Hoe zet ik een fotocursus op - pagina 20 Kromme Nieuwegracht 66 Postbus AL Utrecht T +31 (0) Kunstfactor is het landelijk sectorinstituut amateurkunst. Als sectorinstituut zijn wij gesprekspartner voor overheden, beleidsmakers en opinievormers en stimuleren we het debat over de amateurkunst. We adviseren, informeren, onderzoeken, initiëren en inspireren. We leggen verbindingen binnen en buiten de sector amateurkunst, nationaal en internationaal.

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Competentieprofiel instructeurs

Competentieprofiel instructeurs Competentieprofiel instructeurs 1) Actuele Kennis & Vaardigheden van Eerste Hulp Dit is de elementaire kennisstof en de bijbehorende vaardigheden die ten grondslag liggen aan Eerste Hulp onderwijs. Deze

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst

Samenvatting. Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst Samenvatting Vrijwilligers in de Amateurkunst De amateurkunstsector kampt met een tekort aan vrijwilligers. Vooral in de disciplines beeldende kunst en instrumentale

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES?

HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? OPDRACHT HOE KOM IK VAN LEERDOELEN TOT EEN LES? In deze opdracht doorloop je in vogelvlucht alle stappen die je kunt zetten om van leerdoelen te komen tot een goede les voor de leerlingen. Het betreft

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep'

PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' PIT 1 AG: 'Ik en mijn beroep' Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Team TA 28 Juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79611 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

APPLE VIDEO BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? Video met Apple in het onderwijs

APPLE VIDEO BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? Video met Apple in het onderwijs BESCHRIJVING APPLE VIDEO Wat is het? Een ipod nano is een muziekspeler (mp3) met daarin ook een videocamera. De filmpjes die hiermee gemaakt worden, kunnen op allerlei computers bewerkt worden. In dit

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Golden Best Practice 2014

Golden Best Practice 2014 Bedrijf Titel : 29. IVM B.V. : Online VCA-Examentrainer Zie bijlage. INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU B.V. Online VCA-Examentrainer INSTITUUT VOOR VEILIGHEID & MILIEU Onderwerp: Online Leren VCA Kennis

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

5. Ik ervaar veel vrijheid in het indelen van mijn tijd op school 6. Ik leer op een prettige manier op school

5. Ik ervaar veel vrijheid in het indelen van mijn tijd op school 6. Ik leer op een prettige manier op school Meetinstrumenten onderzoek GPL 2016-2017 Vragenlijst leerlingen In rood de vragen die we bij de tweede meeting niet meer hebben gesteld. 4 punts Likertschaal + een? kunnen aanvinken 1K Klas 2015-2016 RSG

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties

Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereidende workshop voor maatschappelijke organisaties Voorbereiding Doel: De deelnemende maatschappelijke organisaties helpen bij hun voorbereiding op de Beursvloer; zoals bij het formuleren van een

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Leeswijzer Voor je ligt het competentieprofiel van de teamleider. Het profiel beschrijft wat er van een goed functionerende teamleider wordt verwacht.

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics)

Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beoordelingsinstrument voor het beoordelen van het portfolio en werkplekleren (rubrics) Beschrijving van het beoordelingsinstrument Niveaus Er worden in dit beoordelingsinstrument vier niveaus onderscheiden

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand

Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid. Diddo van Zand Vanuit Rollen Werken aan Duurzame Inzetbaarheid Diddo van Zand Ixly Even voorstellen Mijn rollen: - Ontwikkelen - Ondernemen - Adviseren - Coachen Wat is een Rol? Rol: een samenhangende set werk activiteiten

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen

Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren. Ada van Dalen Wetenschap & Technologie Ontwerpend leren Ada van Dalen Wat is W&T? W&T is je eigen leven W&T: geen vak maar een benadering De commissie wil onderstrepen dat wetenschap en technologie in haar ogen géén

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie