Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software. Onderdeel. Elektronisch factureren"

Transcriptie

1 Onderdeel Elektronisch factureren

2 Versie 3.1 April 2010 Door onderzoeksbureau GBNED Onderzoeksbureau GBNED 2

3 Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onjuistheden, (druk)fouten of onvolledigheden. Onderzoeksbureau GBNED 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Vragen- en controlelijsten 3.1. Inleiding 3.2. Leverancier 3.3. Algemeen pakket Doelgroep pakket Algemene eigenschappen Beveiliging en Audit Bediening Uitvoer 3.4. Aanschaf, implementatie en ondersteuning Installatie en techniek Implementatie Support en updates Aanschaf en kosten 3.5. SAAS model 3.6. Pakketsamenstelling Inleiding Financiële administratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Loon- en salarisadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Personeelsadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Urenregistratie en declaraties Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Inkoopadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Voorraadadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Verkoopadministratie Pakketeigenschappen Point of Sale administratie (POS) Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Webwinkel administratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Relatiebeheer administratie (CRM) Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Ledenadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Projectenadministratie Pakketeigenschappen Branchegerichte eigenschappen Productie administratie (ERP) (volgt) Verhuuradministratie Pakketeigenschappen Onderhoud- / Service administratie Onderzoeksbureau GBNED 4

5 Pakketeigenschappen Werkorderadministratie Pakketeigenschappen Materieeladministratie Pakketeigenschappen Dossieradministratie (volgt) Document Managementadministratie (volgt) Marketingadministratie Pakketeigenschappen 4. Thema s Inleiding Elektronisch factureren XBRL (Management)rapportage (volgt) (Web)portals (volgt) 5. Bronnen Onderzoeksbureau GBNED 5

6 1. Inleiding Deze uitgave is primair bedoeld als leidraad bij het beoordelen van administratieve software. De nadruk ligt op het MKB, maar grote(re) organisaties kunnen ook gebruik maken van deze uitgave. Daarnaast kan deze uitgave gebruikt worden als checklist bij de aanschaf van administratieve software of als leidraad om kennis te krijgen van functies en eigenschappen die aanwezig kunnen zijn binnen administratieve softwaresystemen. Onder administratieve software wordt hier verstaan: alle standaard softwaresystemen die aangevuld kunnen worden met het woord administratiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn: Financieel administratiesysteem Inkoop administratiesysteem Loon- en salarisadministratiesysteem Leden administratiesysteem Groothandelsadministratiesysteem Relatiebeheer administratiesysteem Urenadministratiesysteem Service administratiesysteem Zo vallen systemen op het gebied van kantoorautomatisering (zoals Office toepassingen) en besturingssystemen buiten deze definitie. Beoordelen administratieve softwaresystemen Dit document is zodanig opgezet dat het direct gebruikt kan worden als leidraad (en model) voor het beoordelen van administratieve software. Een belangrijk aandachtspunt is dat toepasbaarheid van een administratiesysteem afhankelijk is van de eisen en wensen van de gebruiker. Als dit document wordt gebruik als checklist bij de aanschaf van een administratiesysteem is het aan te raden eerst goed af te stemmen welke functies en eigenschappen noodzakelijk zijn. Suggesties voor deze uitgave zijn van harte welkom en kunnen gericht worden aan: (Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED). Onderzoeksbureau GBNED 6

7 3. Vragen- en controlelijsten 3.1. Inleiding Op de volgende pagina s vindt u algemene vragen die van toepassing kunnen zijn op alle administratieve softwaresystemen en vragen die zijn gerelateerd aan een bepaald systeem of zelfs functies daarbinnen. Per vraag is ruimte gelaten voor antwoord door de leverancier en eventueel voor een beoordelaar. Toelichting antwoorden leverancier Ja = Standaard aanwezig Nee = Niet aanwezig Verwacht = Gepland in nieuwe versie Optie = Tegen meerprijs als optie verkrijgbaar Ander pakket = Maakt onderdeel uit van andere toepassing Toelichting antwoorden beoordelaar Gezien = Antwoord leverancier gecontroleerd door beoordelaar door bijvoorbeeld inzage in functie of een schermafdruk. Niet aanwezig = Betreffende functie of eigenschap maakt (nog) geen deel uit van het systeem. Onderzoeksbureau GBNED 7

8 3. Vragen- en controlelijsten 3.2. Leverancier Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Naam leverancier Adres Postcode en woonplaats Land Contactpersoon verkoop Telefoonnummer verkoop verkoop Website Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE s) Jaar van oprichting Is bedrijf winstgevend? Is bedrijfsresultaat openbaar? Zijn referenties opvraagbaar? Waarborgen continuïteit Cliëntenbestand in te zien ter controle door een extern auditor? Is er een privacy reglement? Oftewel hebben medewerkers getekend voor geheimhouding. Welke supportvormen worden geboden en wie verzorgd deze dan? Welke helpdeskfaciliteit worden geboden en wat zijn de openingstijden van de helpdesk? Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE's) zijn werkzaam op de helpdesk? Is een customerportal aanwezig voor bestaande cliënten? Kort profiel van leverancier Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 8

9 3. Vragen- en controlelijsten 3.3. Algemeen pakket Doelgroep pakket Bedrijfsomvang Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket geschikt is. Omschrijf voor welke bedrijfsomvang het pakket het meest gebruikt wordt. Branchespecifiek Geef aan of sprake is van een horizontaal en/of branchegericht pakket. Omschrijving van de branches waarvoor het pakket eventueel specifiek branchegericht is gemaakt. Vermeld daarbij de belangrijkste functies die branchespecifiek zijn. Aantal operationele klanten Vermeld het aantal operationele klanten in binnen- en buitenland. Ingeval van buitenland zo mogelijk een onderverdeling maken naar: - Benelux - Europa - Buiten Europa. Indien van toepassing een onderverdeling maken naar branche. Referenties Vermeldt enkele referenties waarmee contact opgenomen kan worden. Ingeval branche specifiek per branche benoemen. Onderzoeksbureau GBNED 9

10 3. Vragen- en controlelijsten Algemene eigenschappen Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Producent pakket. Alleen van toepassing als de leverancier van het pakket niet tevens de producent is. Taal pakket (gebruikers interface) Taal handleiding Is het pakket onderdeel van een ander pakket? Sinds wanneer is het pakket op de markt? Indien van toepassing aangeven voor binnenland en buitenland Is een demoversie van het pakket beschikbaar en zo ja wat is de demo duur en wat zijn de kosten? Wordt het pakket direct en/of via dealers geleverd? Ingeval dealers graag verwijzen welke. Is sprake van een opensource licentie? Dat wil zeggen of de broncode vrij beschikbaar is, aangepast en gedistribueerd mag worden. Is een escrowregeling getroffen voor het pakket? Dat wil zeggen dat de broncode (source) in bewaring wordt gegeven bij een onafhankelijk escrow agent. Is het pakket al eens getest door een derde, zo ja: door wie, wanneer en met welk resultaat. Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd met het pakket kan werken (single-, Multi-user)? Is aanvullend maatwerk mogelijk op het standaard pakket? Kent het pakket een actieve gebruikersgroep? Kent het pakket exportmogelijkheden naar HTML, WORD, EXCEL, XML, etc.? Zo ja, dan graag specificeren. Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 10

11 3. Vragen- en controlelijsten Beveiliging en Audit Vraag Op welke wijze hebben gebruikers toegang tot de applicatie? Veelal is sprake van een gebruikerscode en wachtwoord. Er kunnen ook aanvullende eisen gesteld worden aan toegang, zoals een speciale toegangscode die per SMS wordt ontvangen door de gebruiker. Welke voorwaarden worden gesteld aan gebruikersnaam en wachtwoord? - Minimale lengte gebruikersnaam - Minimale lengte wachtwoord - Wachtwoord niet zichtbaar opgeven - Wachtwoord versleuteld opslaan Wordt inloggen geblokkeerd na enkele foutieve pogingen en is er een logging van alle inlogpogingen? Zijn er meerdere gebruikersniveaus in te stellen met verschillende rechten (zo ja, welke en op welk niveau)? Wordt bij alle mutaties de gebruiker bijgehouden? Zodat achteraf de gebruiker van een bepaalde mutatie eenvoudig getraceerd kan worden. Zijn voorloopgegevens duidelijk zichtbaar op rapporten? Is er een audittrail van alle mutaties? (Wijzigen en verwijderen bijhouden van instellingen, basisgegevens en transacties) Welke auditrapportages zijn opgenomen in het pakket? Is er een beveiliging dat geen (basis)gegevens verwijderd worden waarop (financiële) transacties zijn geboekt? Zijn rapportages dermate beveiligd dat er geen gegevens beïnvloed kunnen worden? Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als rapportages via Excel of Word aangemaakt worden. Is een backup mogelijkheid van de data opgenomen binnen het pakket? Algemene toelichting leverancier Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 11

12 3. Vragen- en controlelijsten Bediening Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Beschikt het pakket over invoer wizards? Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bedrijf of voor de jaarafsluiting. Beschikt het pakket over online helpteksten? Zijn de online helpteksten aanpasbaar door de gebruiker? Zijn de online helpteksten contextgevoelig? Wordt bij een invoerveld en/of scherm direct de juiste helptekst getoond als gekozen wordt voor opvragen helpinformatie. Kan er gezocht worden in de online helpteksten? Zoeken naar zelf op te geven woorden of delen daarvan. Kan per tabel aangegeven worden door de gebruiker welke kolommen getoond worden op schermen? Is het pakket volledig via het toetsenbord te bedienen? Ter voorkoming van RSI. Is er een taalkeuze per gebruiker mogelijk en zo ja graag specificeren waarvoor: schermen, helpteksten en rapporten. Is een aparte gebruikershandleiding beschikbaar? Kent het pakket een querytool of rapportgenerator? Kan de gebruiker zelf op eenvoudige wijze rapportages samenstellen. Is sprake van een logische menu-indeling? Is sprake van consistente keuzes binnen alle functies? Zijn geen overbodige gegevens zichtbaar in menu s en schermen? Zoals opties die uitgeschakeld zijn maar wel zichtbaar voor de gebruiker? Zijn er geen harde fouten aanwezig in de software? Zijn alle meldingen in de Nederlandse taal? (zoals systeemmeldingen) Zijn er sorteermogelijkheden bij uitvoer op het scherm en kunnen kolommen verschoven worden door de gebruiker? Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 12

13 3. Vragen- en controlelijsten 3.4 Aanschaf-, implementatie en ondersteuning Installatie en techniek Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Onder welke besturingssystemen draait het pakket? Welke databases worden ondersteund door het pakket? Kan het pakket op server (of lokale PC) van de cliënt geïnstalleerd worden? Het gaat erom dat het pakket lokaal geïnstalleerd kan worden. Wordt pakket aangeboden via het ASP/SAAS model? ASP staat voor Application Service Providing. SAAS staat voor Software as a Service. In dit geval wordt het pakket niet lokaal geïnstalleerd. Is sprake van een web(based) applicaties? Het gaat erom of de applicatie speciaal is ontworpen en gebouwd om via internet te gebruiken. Is Terminal Server ondersteuning mogelijk? Kan de applicaties bijvoorbeeld via internet toegankelijk worden gemaakt voor externe gebruikers via een Terminal Server programma? In dit verband wordt vaak gesproken over Web enabled. Dit laatste wil zeggen dat de applicatie geschikt is voor gebruik op internet met behulp van een hulpprogramma (Terminal Server emulatieprogramma). Op deze wijze kunnen bestaande Windows applicaties geschikt worden gemaakt voor extern gebruik. Welke configuratie eisen worden gesteld aan de applicatie? Welke software eisen worden gesteld? Bijvoorbeeld de noodzaak van de aanwezigheid van Microsoft Excel voor het vervaardigen van rapporten. Wat is de ontwikkeltaal waarin het pakket is gebouwd? Welke eventuele beperkingen in aantallen kent het pakket? Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 13

14 3. Vragen- en controlelijsten Implementatie Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Wie verzorgt de installatie van het pakket? Hoe is de implementatie geregeld? Welke rol speelt bijvoorbeeld de producent van het pakket of een dealer. Wat is de gemiddelde duur van een implementatie? Welke documentatie wordt bij het pakket geleverd? Hoe is de opleiding geregeld? Is sprake van webbased/computerbased training? Wordt dataconversie uitgevoerd voor de klant? Zo ja, voor welke systemen. Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 14

15 3. Vragen- en controlelijsten Support en updates Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Welke garantie wordt geboden? Is een onderhoudsabonnement verplicht? Wanneer gaat een onderhoudsabonnement in? Wat is begrepen in een onderhoudsabonnement? Wat is de gemiddelde wachttijd op de helpdesk? Updates Hoe worden updates beschikbaar gesteld? Bijvoorbeeld via internet of per post op CD(-rom). Wie installeert de updates? Bijvoorbeeld automatisch via internet of via een installatie wizard. Verschijnen er regelmatig updates met nieuwe functionaliteit? En wat is de frequentie daarvan? Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 15

16 3. Vragen- en controlelijsten Aanschaf en kosten Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Wanneer is de volgende versie gepland? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de volgende versie? Kosten Hoe is het licentiemodel opgebouwd? Bijvoorbeeld per administratie, gebruiker of module? Wat zijn de eenmalige (aanschaf, licentie)kosten van het pakket? Graag specificeren en niet antwoorden op aanvraag of afhankelijk van situatie of iets dergelijks. Hoeveel bedragen de periodieke kosten, zoals onderhoud en updates? Graag specificeren en niet antwoorden marktconform of iets dergelijks. Hoe zijn de implementatiekosten opgebouwd? Wat zijn de kosten van opleiding en training? Met welke overige kosten moet rekening worden gehouden? Bijvoorbeeld andere software die noodzakelijk is om met het pakket te kunnen werken. Wat zijn de kosten van dataconversie? Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 16

17 3. Vragen- en controlelijsten 3.5. SAAS Model Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het SAAS model. SAAS staat in dit verband voor Software as a Service. Wij hebben voor toepassingen die via internet draaien volgens het SAAS model een aantal specifieke eigenschappen opgenomen. Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Wat is de minimale contractduur? Wat is de opzegtermijn? Hoe is de (toegangs)beveiliging geregeld? Hoe is de backup geregeld? Hoe is de exit strategie geregeld? Op welke wijze kunt u over uw gegevens beschikken als u het contract opzegt of als de ASP aanbieder onverhoopt ophoudt te bestaan? Welke partners zijn betrokken bij het ASP model? (zoals datacentrum) Moet lokaal nog software geïnstalleerd worden? (behalve een webbrowser) Nadere toelichting SAAS model (bijv. Installatiemodel) Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 17

18 4. Thema s 4.2. Elektronisch factureren Inleiding Bij elektronisch factureren maken we onderscheid tussen versturen van facturen en ontvangen van facturen. Bij het verzenden van elektronische facturen ligt het voordeel bij de afzender en bij het ontvangen van elektronische facturen ligt het voordeel ook bij de ontvanger, mits ontvangen facturen automatisch in de administratie worden verwerkt. Bij dit laatste is een aandachtspunt de rekeningen binnen de administratie waarop de factuur wordt geboekt. Elektronisch factureren kan onderdeel uitmaken van standaard administratieve software, zoals een boekhoud- of ERP systeem. Ook worden afzonderlijke systemen aangeboden die uitsluitend zijn gericht op elektronisch factureren. Voor wat betreft boekhoud- en ERP systemen zijn een aantal eigenschappen met betrekking tot elektronisch factureren ook opgenomen bij de betreffende pakketsoorten in de voorgaande hoofdstukken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds het verzenden van facturen en anderzijds het ontvangen van facturen (en verwerken in de administratie). Separate oplossingen op het gebied van elektronisch factureren kunnen betrekking hebben op: 1. Het aanmaken en verzenden van facturen 2. Het scannen/inlezen en herkennen van facturen 3. Ondersteunen van het elektronische factuurproces Ad. 1. Het aanmaken en verzenden van facturen Hieronder worden aparte oplossingen verstaan om facturen aan te maken en elektronisch te verzenden. Met name gericht op het MKB zijn er online toepassingen (via internet) waarbij facturen aangemaakt en verzonden kunnen worden. Ook het archiveren en het aanleveren van factuurgegevens aan de boekhouding kan onderdeel uitmaken van deze toepassingen. Dergelijke functies vinden we ook terug in online boekhoudsystemen. Ad. 2. Het inlezen en herkennen van facturen Dit zijn aparte oplossingen om facturen elektronisch in te lezen en daarna te herkennen om te verwerken in de administratie. Facturen worden direct digitaal ontvangen (een voorloper daarvan is het inscannen van facturen). Hierna wordt een boekingsvoorstel gedaan op basis van tekstherkenning. Dit is enigszins te vergelijken met het automatisch boeken van elektronische bankafschriften. De facturen zelf worden, veelal in PDF formaat, elektronisch gearchiveerd. Zo kan een ontvangen factuur achteraf weer opgevraagd worden. Een aandachtspunt is of de facturen direct vanuit het boekhoudsysteem opgevraagd kunnen (bijvoorbeeld via de crediteurenadministratie) worden of alleen via een aparte functie. Het behoeft geen betoog dat het direct digitaal ontvangen van facturen efficiënter is dan op papier ontvangen facturen eerst in te scannen, alvorens deze verder verwerkt kunnen worden. Ad. 3. Ondersteunen van het elektronische factuurproces Een bijzondere plaats wordt hier ingenomen door Billing Service Providers (BSP s) die ondersteunende software/diensten leveren met betrekking tot elektronisch factureren. BSP s vormen meestal de schakel tussen de afzender en ontvanger van de factuur. Een voorbeeld is de Notabox van de Rabobank. Via een BSP kunnen bedrijven facturen elektronisch aanbieden aan de notabox, waarna rekeninghouders bij de Rabobank deze nota s kunnen opvragen en direct betalen. Ook kan een BSP facturen omzetten in de juiste formaten en aanbieden aan de juiste kanalen Beveiliging Op basis van het document Requirements software e-factureren vanuit e-invoicing Compliance Guidelines, door Jelle Attema, ECP-EPN, juli 2009 is het volgende over beveiliging van elektronisch factureren opgenomen: Een belangrijke keuze is op welke manier authenticiteit en integriteit worden geborgd. De grootte van de onderneming die facturen verzendt en ontvangt is daarbij van belang: een kleine ondernemer die maar Onderzoeksbureau GBNED 18

19 een paar facturen per maand uitstuurt zal andere eisen stellen dan een grote ondernemer met honderden facturen. Om deze reden stellen wij voor om drie typen beveiliging te bieden en bij elk type een variant voor kleine en een variant voor grote ondernemers te kiezen. Deze drie typen zijn: 1. administratieve controles op onbeveiligde faturen. 2. data-level security: niet het transport maar de data zelf zijn beveiligd met een elektronische handtekening. 3. controlled exchange: het transport van de factuur is beveiligd. Ad. 1 Administratieve controles op onbeveiligde faturen Omdat ondernemers allerlei soorten elektronische facturen zullen ontvangen (een onbeveiligde PDF, een PDF met een wachtwoord, via een portal dat alleen met een wachtwoord te beveiligen is tot versleutelde berichten) en de kleinere ondernemers vaak niet zullen investeren in meer geavanceerde vormen van beveiliging, moet het mogelijk zijn om ook onbeveiligde elektronische facturen op een aantal kenmerken te onderzoeken voordat ze worden verwerkt. Het softwarepakket kan bijvoorbeeld een aantal eenvoudige controles uitvoeren, zoals: Het matchen van factuurgegevens met basisgegevens in de administratie, zoals het adres van de leverancier. Het matchen van factuurgegevens met bijvoorbeeld inkooporders of leveringsbonnen. Wanneer handelspartners nog niet eerder zaken hebben gedaan kan ook gedacht worden aan het uitwisselen van een testfactuur. Bij grotere aantallen facturen kan gewerkt worden met een periodieke elektronische verzamelfactuur, die een overzicht geeft van alle transacties gedurende een periode, waarmee de ontvanger kan controleren of alle verwerkte facturen op die verzamelfactuur staan. Ad. 2 Data-level security: niet het transport maar de data zelf zijn beveiligd met een elektronische handtekening Bij Data-level security worden de gegevens op een factuur of ander document zo versleuteld dat een ontvanger ze alleen kan lezen, wanneer ze niet zijn veranderd na ondertekening en die alleen geopend kunnen worden als de ontvanger een sleutel van de verzender heeft ontvangen en die sleutel ook werkt. Er zijn twee manieren: self-signed signatures en de geavanceerde elektronische handtekening: Self-signed signatures Self-signed signatures zijn kosteloos en kunnen voor kleine ondernemers geschikt zijn om authenticiteit en integriteit van een factuur aannemelijk te maken. Een self-signed signature kan direct worden aangemaakt met Adobe Acrobat, in MS Word (of misschien ook in het boekhoudpakket). De verzender stuurt de ontvanger na het aanmaken van de handtekening het elektronisch certificaat toe dat hoort bij de elektronische handtekening. Met dat certificaat kan de ontvanger controleren of het document niet is veranderd na ondertekening (integriteit) en of het is ondertekend met hetzelfde certificaat als dat de ontvanger heeft gekregen (authenticiteit). Dat certificaat zal eenmalig worden toegestuurd en alle facturen van deze verzender kunnen met dat certificaat worden gecontroleerd. Voorwaarde is dat de software van de verzender en ontvanger beide moeten kunnen werken met deze self-signed certificaten: om een document te kunnen ondertekenen of om een ondertekend document te kunnen controleren. Wanneer een self-signed certificaat wordt ingetrokken (bijvoorbeeld omdat het certificaat niet meer betrouwbaar is) moeten alle ondernemers die het certificaat hebben ontvangen, daarvan op de hoogte gesteld. Zo'n certificaat zou dan in de administratie van de ontvanger de status "ingetrokken" kunnen krijgen. Voor een groep kleine ondernemers biedt een self-signed certificaat waarschijnlijk voldoende waarborgen. De software moet ondernemers ondersteunen bij het aanmaken, beheren, verzenden en plaatsen van een self-signed signature. Nog eenvoudiger Een wachtwoord op een document is een nog eenvoudiger (en met minder zekerheden omgeven) oplossing. De verzender zet een wachtwoord op het document (PDF, MS-Word). De verzender stuurt het wachtwoord toe aan de ontvanger (waarborg van authenticiteit) en de ontvanger kan de factuur alleen Onderzoeksbureau GBNED 19

20 openen met dat wachtwoord (integriteit zal dan ook op andere manieren aannemelijk gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door administratieve controles). Opslag en beheer van wachtwoorden is dan belangrijk: om voor iedere factuur eerst het wachtwoord te moeten opzoeken is een tijdrovend karwei. Geavanceerde elektronische handtekening Net zoals bij een self-signed signature hoort bij zo'n handtekening een certificaat waarmee de ontvanger kan controleren of de factuur niet is veranderd (integer) en authentiek (afkomstig van de verzender) is. Bij de geavanceerde elektronische handtekening zijn de gegevens over zo'n certificaat via internet te controleren: aan wie het is uitgegeven, wanneer en of het nog geldig is. Daardoor kan de computer van de ontvanger bij ontvangst meteen controleren of het certificaat nog geldig is. Een gekwalificeerde geavanceerde elektronische handtekening gaat nog een stapje verder: dan kan alleen iemand een handtekening zetten die persoonlijk bekend is bij de uitgever van de handtekeningen (de Certification Authority) en daar bijvoorbeeld zijn of haar paspoort heeft laten zien. Voor het plaatsen van de handtekening controleert de software de geldigheid van het certificaat en, bij een geavanceerde elektronische handtekening, of de bevoegde persoon de handtekening zet (bv. met een wachtwoord of met behulp van een USB-stick). De ontvanger controleert bij ontvangst integriteit en authenticiteit (via on-line diensten) en moet er voor zorgen dat alle informatie die nodig is om later de handtekening te controleren (ook na archivering) is opgeslagen. Ad. 3 Controlled exchange: het transport van de factuur is beveiligd Bij controlled exchange wordt het transportkanaal dat gebruikt wordt om een factuur van verzender naar ontvanger te versturen, beveiligd. Bij de meest eenvoudige vorm van controlled exchange wordt gewerkt met een beveiligde SSL verbinding om elektronisch berichten uit te wisselen op basis van internet. Het beheer van URL's, wachtwoorden en de controle van certificaten zou de software moeten uitvoeren. Een beveiligde SSL verbinding is trouwens te herkennen aan de prefix HTTPS voor een webadres On-boarding Een belangrijke stap bij het e-factureren is een procedure voor on-boarding: daarin maken handelspartners afspraken over de manier waarop facturen worden uitgewisseld (het formaat, beveiliging), procedures voor het gestandaardiseerd oplossen van problemen (zoals fouten in de factuur, gebruik van debet en credit nota's, reminders), worden gegevens uitgewisseld (url's, wachtwoorden, certificaten) en tenslotte die afspraken getest en de testresultaten gedocumenteerd. Onderzoeksbureau GBNED 20

21 4. Thema s 4.2. Elektronisch factureren Eigenschappen Functies en standaards Vraag Antwoord leverancier Evaluatie beoordelaar Elektronische facturen (uitgaand) aanmaken/verzenden? Elektronische facturen (inkomend) verwerken? Billing Service Provider (BSP)? Openstaande postenadministratie aanwezig? Is de toepassing onderdeel van een ander pakket? Ondersteuning standaard formaten UBL 2.0 (Universal Business Language, ontwikkeld door OASIS) UN/CEFACT (Cross Industry Invoice, ontwikkeld onder de vlag van de VN) GS1 ecom Ondersteuning andere standaard formaten? Zo ja, specificeren welke formaten. Algemene toelichting leverancier Algemene toelichting beoordelaar Onderzoeksbureau GBNED 21

22 4. Thema s 4.2. Elektronisch factureren Eigenschappen Uitgaande facturen aanmaken/verzenden Onderzoeksbureau GBNED 22

23 Basisgegevens Wordt er voor de facturering een artikelbestand gebruikt? Of een soortgelijk tarievenbestand op basis waarvan factuurregels opgebouwd kunnen worden. Kan met eenheden gewerkt worden voor de artikelen? Zo ja, specificeren naar: prijseenheid en verpakkingseenheid. Is een importfunctie voor een artikelbestand aanwezig? Worden artikelen gekoppeld aan een grootboek? Zo ja, specificeren op welke wijze Wordt er voor de facturering een klantenbestand gebruikt? Is een importfunctie voor een klantenbestand aanwezig? Is adres/postcode controle mogelijk? Kunnen meerdere BTW tarieven vastgelegd worden met een tarief (percentage) per ingangsdatum? Kan een BTW-nummer geregistreerd worden? Is BTW-nummer controle mogelijk? Voor buitenlandse BTW-nummers. Kan het IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code) vastgelegd worden bij een klant? Kan een betalingsconditie vastgelegd worden per klant? Kan een kredietlimiet vastgelegd worden per klant en vindt er een kredietwaardigheidcontrole plaats tijdens het invoeren van orders of facturen? Kan gewerkt worden met een munteenheid per klant? Wordt gewerkt met de landen ISO code voor de landaanduiding van de klant? Wordt onderscheid gemaakt tussen een vestigingsadres en factuuradres? Het vestigingadres is dan bijvoorbeeld de fysieke locatie van een bedrijf en het factuuradres een postbus. Kan onderscheid gemaakt worden tussen organisaties en natuurlijke personen bij het vastleggen van klanten? Kan bij een organisatie een contactpersoon met contactgegevens vastgelegd worden? Minimaal naam, telefoonnr en adres. Kunnen specifieke gegevens bij een natuurlijk persoon vastgelegd worden? Minimaal: het Burgerservicenummer, voornaam, achternaam, voorvoegsel en voorletters. Voor bijvoorbeeld facturen aan de overheid Kan gewerkt worden met eenmalige debiteuren? Verzendafspraken efacturen (on boarding) Uitnodiging sturen aan cliënten? Om efacturen te ontvangen. Kan toestemming/weigering per cliënt vastgelegd worden in pakket? Onderzoeksbureau GBNED 23

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Inleiding en algemeen Versie 2.1 Augustus 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl

Initiatiefnemer www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl Even voorstellen Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Initiatiefnemer Auteur van artikelen over ICT en accountancy Voorzitter Kennisplatform administratieve software Criticaster! Even voorstellen

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - ADIS

Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoeksverantwoording - ADIS Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelspraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 3.4 December 2010 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

subset: urenadministratie en declareren (factureren)

subset: urenadministratie en declareren (factureren) Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: urenadministratie en declareren (factureren) Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel

Nadere informatie

subset: ledenadministratie

subset: ledenadministratie Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: ledenadministratie Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - Softwear

Onderzoeksverantwoording - Softwear Onderzoeksverantwoording - Softwear Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelpraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software Trendanalyse financieel administratieve software Najaar 2009 Gerard Bottemanne Deelname Grote bereidheid tot beantwoorden van vragen over innovatieve ontwikkelingen in relatie tot financieel administratieve

Nadere informatie

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Handleiding OpenCart - Yuki

Handleiding OpenCart - Yuki Handleiding OpenCart - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van OpenCart naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in OpenCart automatisch een factuur

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.4 Augustus 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

Handleiding CCV Shop - Yuki

Handleiding CCV Shop - Yuki Handleiding CCV Shop - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van CCV Shop naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in CCV Shop automatisch een factuur

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Handleiding MijnWebWinkel - Yuki

Handleiding MijnWebWinkel - Yuki Handleiding MijnWebWinkel - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van MijnWebWinkel naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in MijnWebWinkel automatisch

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - ADS

Onderzoeksverantwoording - ADS Onderzoeksverantwoording - ADS Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelspraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Handleiding MijnWebWinkel - Exact Online vs 1.0

Handleiding MijnWebWinkel - Exact Online vs 1.0 Handleiding MijnWebWinkel - Exact Online vs 1.0 www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Mijnwebwinkel naar Exact Online - pakket Boekhouden Premium. Deze koppeling

Nadere informatie

Handleiding WooCommerce - Yuki

Handleiding WooCommerce - Yuki Handleiding WooCommerce - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van WooCommerce naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in WooCommerce automatisch

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS Aan: Deelnemers Keurmerk E-factureren Van: Stichting Waarborg E-factureren Datum: 31 oktober 2011 Betreft: Beschrijving processen bij keurmerkvoerders Keurmerkvoerders

Nadere informatie

Handleiding WooCommerce - ExactOnline

Handleiding WooCommerce - ExactOnline Handleiding WooCommerce - ExactOnline www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van WooCommerce naar ExactOnline - pakket Boekhouden Premium. Deze koppeling creeert

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Elektronisch factureren Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Contact informatie: Deltec Software B.V. Nikkelstraat 43 1411 AH Naarden Tel: +31 (0) 35

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Leverancier Naam pakket Installatiemodel 1) Samenwerken met cliënten Multicliënt bankafschriften Meerdere Administratiemodellen Uitwerken

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Al 75 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie

Al 75 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie UBL Ketentest Door en voor softwareleveranciers en maatwerkontwikkelaars UBL uitgaande facturen UBL inkomende factuurverwerking Inzicht in factuurscenario s Onafhankelijk van factuurkanaal Al 75 actieve

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Handleiding WooCommerce - Twinfield

Handleiding WooCommerce - Twinfield Handleiding WooCommerce - Twinfield www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van WooCommerce naar Twinfield. Er bestaan twee verschillende koppelingen van WooCommerce

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com

1 juli 2010 1. e - factureren. Afspraken voor uitwisseling. Fred van Blommestein. fred@flowcanto.com 1 juli 2010 1 e - factureren Afspraken voor uitwisseling Fred van Blommestein Probleem 1 juli 2010 2 Behalve de vele varianten aan bestandsformaten voor e- facturen, zijn er ook talloze opties voor het

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

Handleiding CCV Shop - Twinfield

Handleiding CCV Shop - Twinfield Handleiding CCV Shop - Twinfield www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting BELANGRIJK: Bij het installeren van de koppeling tussen CCV Shop en Twinfield doen wij een aantal aannamen. Deze aannamen betreffen

Nadere informatie

Handleiding SEOshop - Asperion

Handleiding SEOshop - Asperion Handleiding SEOshop - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van SEOshop naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in SEOshop automatisch een

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

Handleiding MijnWebWinkel - Twinfield vs 1.0

Handleiding MijnWebWinkel - Twinfield vs 1.0 Handleiding MijnWebWinkel - Twinfield vs 1.0 www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van MijnWebWinkel naar Twinfield. Er bestaan twee verschillende koppelingen van

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording - Papillot

Onderzoeksverantwoording - Papillot Onderzoeksverantwoording - Papillot Onderzoek Naar een onderbouwde advisering van ICT-oplossingen voor de Nederlandse detailhandelpraktijk, een opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Door:

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Al ruim 80 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie

Al ruim 80 actieve deelnemers! (Aangetoond dat zij uitgaand en/of inkomend UBL ondersteunen) Zie UBL Ketentest Door en voor softwareleveranciers en maatwerkontwikkelaars UBL uitgaande facturen UBL inkomende factuurverwerking Inzicht in factuurscenario s Onafhankelijk van factuurkanaal Al ruim 80 actieve

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Innovatieve factuurverwerking

Innovatieve factuurverwerking Innovatieve factuurverwerking Inkoopfacturen automatisch in administraties verwerken met UBL Cloud Van alle inkoopfacturen die geboekt moeten worden in de administratie, wordt nog steeds het hoogste percentage

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie

Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie 2014 Handleiding Facturatie Inrichting en configuratie STAFF Support B.V. ROI-Online 3-7-2014 In deze handleiding wordt de configuratie en inrichting beschreven van de software alvorens men gebruik kan

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

UBL inleiding, UBL Ketentest en EN Onderwerpen. 1. UBL Inleiding. 2. UBL Ketentest. 3. Europese standaard EN 16931

UBL inleiding, UBL Ketentest en EN Onderwerpen. 1. UBL Inleiding. 2. UBL Ketentest. 3. Europese standaard EN 16931 Onderwerpen 1. UBL Inleiding 2. UBL Ketentest 3. Europese standaard EN 16931 Door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED 13 september 2017 UBL Inleiding UBL (Universal Business Language) is een internationale

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie