Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan TN Emmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen"

Transcriptie

1 Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan TN Emmen Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV Noorderstaete XB Assen Postbus AH Assen telefoon (0592) telefax (0592) H.H. Wolterman Datum 18 juli 2012 Kenmerk /NAA//hw/fw/1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Ruimtelijke gegevens Geluidsbelasting op de woningen Rekenmethode geluidswering gevels Toe te passen geluidswerende voorzieningen Algemeen Metselwerk buitenmuren Beglazing Hellend dak Platte dak dakkapel Borstweringspanelen en wangen dakkapel Ventilatievoorzieningen Kier- en dafdichtingen Rekenresultaten Conclusies Bijlagen 1 Situatie en plattegronden 2 Gevelaanzichten 3 Rekengegevens geluidswering gevels 4 Principedetails 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 2 van 12

3 1 Inleiding In opdracht van de heer Suhlmann te Emmen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de benodigde karakteristieke gevelwering van een nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. Aanleiding voor het onderzoek is de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 db ter plaatse van de voorgevel van de woningen, als gevolg van het wegverkeer op de Boslaan. In een dergelijk geval moet onderzocht worden of ten aanzien van in de woning aanwezige verblijfsruimten en -gebieden kan worden voldaan aan de eisen voor de karakteristieke geluidswering die in het Bouwbesluit gesteld worden. Indien dat niet zo is dienen geluidsisolerende maatregelen te worden getroffen om alsnog aan de eisen te kunnen voldoen. Doel van het onderzoek is het toetsen van de geluidswering aan de eisen uit het Bouwbesluit en eventueel het aangeven van de noodzakelijke akoestische voorzieningen aan de gevels van de geluidsgevoelige vertrekken, om te kunnen voldoen aan de eisen voor de karakteristieke geluidswering. Voor het onderzoek moet de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Boslaan bekend zijn. Deze is berekend door het Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. (NAA) en weergegeven in de rapportage Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen met kenmerk 4504/NAA/ad/fw/1, d.d. 18 juni Aan de hand van de situering van de woningen en aan de hand van de opbouw van de gevels is berekend wat de isolatiewaarde van de verschillende gevelonderdelen moet zijn, zodanig dat wordt voldaan aan de eis voor de minimale karakteristieke geluidswering van de gevels. Op bladzijde 11 worden enkele akoestische en wettelijke begrippen nader toegelicht. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 3 van 12

4 2 Uitgangspunten 2.1 Ruimtelijke gegevens De berekeningen zijn gebaseerd op een bouwtekening afkomstig van de opdrachtgever en getekend door Steengoed te Emmen, gemd Dubbele woning aan de Boslaan 25 te Emmen, d.d. 15 november Het gaat hierbij om twee identieke woningen welke gespiegeld zijn ten opzichte van elkaar. Van de woningen zijn de plattegronden en de gevelaanzichten respectievelijk toegevoegd als bijlage 1 en 2 bij dit rapport. Binnen de woningen zijn meerdere verblijfsgebieden aan te merken. Onderstaand worden deze weergegeven. 1) woonkamer/-keuken - begane grond; 2) slaapkamer 2.01 en verdieping; 3) slaapkamer verdieping. Binnen de genoemde verblijfsgebieden zijn alle onderzochte verblijfsruimten gelegen. 2.2 Geluidsbelasting op de woningen De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Boslaan is bepaald door het NAA en weergegeven in de eerder genoemde rapportage. De geluidsbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 61 db exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Bij de berekening van de karakteristieke geluidswering van een gevel mag de correctie conform artikel 110g niet worden toegepast. De geluidsbelasting op de voorgevel van de woningen waarmee gerekend wordt is dus ten hoogste 61 db. Voor de zijgevels van de woningen is uitgegaan van een geluidsniveaucorrectie C l vanwege een beperkte zichthoek. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 4 van 12

5 3 Rekenmethode geluidswering gevels De berekeningen met betrekking tot het bepalen van de akoestische voorzieningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit het Bouwbesluit en zijn als bijlage 3 aan dit rapport toegevoegd. Voor de verblijfsgebieden en -ruimten van de woningen dient de minimale karakteristieke geluidswering respectievelijk te bedragen: G A;k = 61 db - 33 db = 28 db en G A;k = 61 db - 35 db = 26 db. Via de opdrachtgever is een ventilatiebalans verkregen welke opgesteld is door Ingenieursbüro B. Grummel te Rhede. In deze ventilatiebalans wordt aangegeven dat de ventilatie plaats zal vinden middels een warmte-terug-win (WTW) installatie. Hierbij zijn geen ventilatievoorzieningen (roosters) in de gevels van de geluidsgevoelige ruimten voorzien. De isolatiewaarden van de in de berekeningen gehanteerde gevelonderdelen zijn overgenomen uit de brochure Verkeerslawaai en woningen van het Bouwcentrum te Rotterdam en de Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels, rapport HRGG van het ministerie van VROM. Er is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geluidwering gevels, versie 4.20 van DGMR. In dit programma is gerekend conform de NPR Aangezien er in Nederland geen officieel aangewezen rekenmethode bestaat, wordt geadviseerd om berekeningen uit te voeren conform de genoemde NPR. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 5 van 12

6 4 Toe te passen geluidswerende voorzieningen 4.1 Algemeen Uit de berekeningen blijkt dat aan de gestelde grenswaarden voor de minimale karakteristieke geluidswering kan worden voldaan, mits minimaal de in dit hoofdstuk vermelde constructies worden toegepast. Uiteraard mogen akoestisch gelijkwaardige constructies worden toegepast; één en ander in overleg. De in dit hoofdstuk gegeven isolatiewaarden betreffen de op 0 db, voor het spectrum wegverkeer, gecorrigeerde isolatiewaarden: de zogemde R A,vl -waarden. De voorzieningen zijn zodanig gedimensioneerd dat de karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructies voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld ten aanzien van zowel de verblijfsgebieden als de verblijfsruimten. De uitgangspunten en benodigde voorzieningen worden onderstaand per constructie-onderdeel nader omschreven. 4.2 Metselwerk buitenmuren Voor de gevels is uitgegaan van een standaard spouwmuur. Voor deze constructie geldt een R A,vl -waarde van 51 db(a). De massa bedraagt circa 400 kg/m Beglazing Voor de beglazing in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen is uitgegaan van een glaspakket met een R A,vl -waarde van tenminste 28 db(a). Dit kan met een glaspakket dat veelal standaard wordt toegepast. Hiervoor kan een keuze worden gemaakt uit de volgende (voorkeurs)beglazingen: - dubbelglas 4-6-5, gasgevuld; - dubbelglas , luchtgevuld; - dubbelglas , gasgevuld. Voor de keuze van de beglazing verdient het de voorkeur om glas te kiezen met spouwbladen van verschillende dikte. Bij het gebruik van dubbel glas met een identiek binnenen buitenspouwblad kan de geluidsisolatie bij bepaalde frequenties afnemen vanwege resonantie verschijnselen. 4.4 Hellend dak In de berekeningen is voor de hellende dakconstructie een constructie aangehouden met een isolatiewaarde van tenminste 29 db(a). Conform de bouw- en detailtekeningen is een dakconstructie aangehouden van Kingspan Unidek. Om een dergelijke isolatiewaarde te realiseren dient een dakconstructie te worden toegepast van het type Unidek Aero GF (standaard Aero constructie is te licht). Een dergelijke dakconstructie bestaat uit een isolerend sandwichelement waarbij de buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat en de buitenzijde is afgewerkt met een 10 mm gipsvezelplaat. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 6 van 12

7 Voor details van deze dakconstructie wordt verwezen r de website: Alternatieven zijn derhalve mogelijk mits gelijkwaardig of met een hogere isolatiewaarde. 4.5 Platte dak dakkapel Voor het platte dak van de dakkapel is minimaal uitgegaan van een dakconstructie overeenkomstig DP-3 uit de Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels. Een dergelijke constructie realiseert een isolatiewaarde van tenminste 30 db(a). Deze constructie bestaat uit een houten dakbeschot met isolatie en een bitumineuze dakbedekking. Onder deze constructie bevindt zich een gesloten plafond op grote spouw ($ 100 mm). De spouw dient gevuld te zijn met mineraal wol (30 mm dik) over 50% van het oppervlak. Een principedetail wordt gegeven in bijlage 4 blad Borstweringspanelen en wangen dakkapel De wangen van de dakkapellen en borstweringspanelen dienen minimaal te worden uitgevoerd overeenkomstig de constructie BP-3b met een R A,vl -waarde van 30 db(a). Een dergelijke constructie bestaat uit een spouwconstructie met spouw van circa 90 mm waarin circa 80 mm minerale wol is aangebracht. De totale dikte van deze constructie bedraagt circa mm, de massa circa kg/m 2. De opbouw is als volgt - bij uitvoering als binnenspouwblad met lichte buitenbekleding: - 12,5 mm gipskartonplaat; - dampremmende laag; - 89 mm houten stijlen h.o.h. circa 400 mm; tussenruimte gevuld met circa 80 mm minerale wol; - vochtkerende, dampdoorlatende laag bijvoorbeeld vezelcementboard, hardboard, gebitumineerde vezelplaat of een geperforeerde folie; - houten regels; - 20 mm, goed sluitende houten delen of weerbestendige plaat (circa 12 kg/m 2 ). Een principedetail van deze constructie is weergegeven in bijlage 4 blad juli /NAA//hw/fw/1 Blad 7 van 12

8 4.7 Ventilatievoorzieningen Uit de ventilatiebalans blijkt dat de ventilatie plaats zal vinden middels een mechanische warmte-terug-win installatie. Hierbij wordt aangegeven dat gekozen gaat worden voor het type J.E. StorkAir WHR 950. Hierbij zijn geen roosters voorzien in de gevels van de geluidsgevoelige ruimten. Door het toepassen van een dergelijk mechanisch ventilatiesysteem zal de karakteristieke geluidswering van de gevels gunstig worden beïnvloed ten opzichte van het gebruik van roosters of suskasten in de gevels. 4.8 Kier- en dafdichtingen Om te kunnen voldoen aan de karakteristieke geluidswering van de gevels is een gepaste d- en kierdichting van essentieel belang. Naden zijn alle aansluitingen bij vaste gevelen dakdelen, bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn op het metselwerk. Kieren zijn de aansluitingen bij beweegbare delen, bijvoorbeeld de aanslag van een raamvleugel op het kozijn. De uiteindelijke kwaliteit van een d- of kierdichting is niet alleen afhankelijk van het type dichtingsmateriaal, maar minstens zo belangrijk is de verdere detaillering en uitvoering van de kier en d. Een ogenschijnlijk klein lek kan de oorzaak zijn van een drastische verlaging van de totale gevelgeluidwering. De afdichting van de naden kan bij de onderzochte ruimten plaats vinden met behulp van een elastisch blijvende (siliconen)kit in combinatie met een afdeklat (enkele ddichting bij voorkeur aan de binnenzijde). Voor de te openen ramen van de onderzochte ruimten dient gebruik te worden gemaakt van een enkel buisprofiel met een minimale indrukkingsdiepte van 4 mm. Het profiel dient volledig rondgaand te worden uitgevoerd, zonder onderbrekingen in bijvoorbeeld de hoeken of bij hang- en sluitwerk. Bij de te openen ramen is het van belang dat de profielen goed worden aangedrukt, maar niet afgekneld. Voor een goede gelijkmatige indrukking is het vaak noodzakelijk om een twee- of driepunts knevelsluiting aan te brengen. Een principedetail van de toe te passen kierdichting is weergegeven in bijlage 4 blad juli /NAA//hw/fw/1 Blad 8 van 12

9 5 Rekenresultaten De rekenresultaten van de isolatieberekeningen van de nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A in Emmen zijn toegevoegd als bijlage 3. Een overzicht van de berekende en vereiste isolatiewaarden is gegeven in de onderstaande tabel. Tabel 1: Berekende gevelisolatie per vertrek in db Ruimte/Vertrek Gevelbelasting (db) Verblijfsgebied 1 - begane grond - woonkamer/-keuken Verblijfsgebied 2 - verdieping - slaapkamer slaapkamer 2.07 Verblijfsgebied 3 - verdieping - slaapkamer 2.02 Vereiste G A;k (db(a)) Berekende G A;k (db(a)) Uit de berekeningen blijkt dat indien de voorgestelde bouwkundige akoestische voorzieningen worden toegepast, aan de eis voor de minimale karakteristieke geluidswering G A;k kan worden voldaan. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 9 van 12

10 6 Conclusies Uit de berekeningen van de geluidsbelasting door het NAA is gebleken dat de nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A in Emmen een geluidsbelasting ondervindt, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Om aan de eisen voor de minimale karakteristieke geluidswering van de gevels te kunnen voldoen, dienen minimaal een aantal (standaard) constructies te worden toegepast. Voor de slaapkamers op verdiepingsniveau dienen de hellende dakconstructie, wangen en plafond dakkapel voldoende zwaar te worden uitgevoerd. Tevens moeten er goede, enkele d- en kierdichtingen toegepast worden. De genoemde akoestische voorzieningen betreffende de keuze van materiaal en/of de samenstelling van de voorzieningen zijn principevoorstellen. Uiteraard mogen alternatieven worden toegepast, mits deze akoestisch gelijkwaardig zijn aan de voorgestelde voorzieningen; één en ander in overleg. Tot slot wordt nog opgemerkt dat het aanbrengen van geluidswerende voorzieningen speciale zorg vergt bij de uitvoering. Vooral de details zijn belangrijk. Afdichtingsprofielen bijvoorbeeld, functioneren alleen r behoren bij een goede maatvoering en een gladde oppervlakte-afwerking. Ook de afwerking van naden en kieren verdient grote zorg. 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 10 van 12

11 Begrippenlijst buitenstedelijk gebied db db(a) equivalent geluidsniveau in db(a) etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in db(a) geluid geluidsbelasting in db geluidsgevoelige ruimte geluidhinder geluidwerende maatregelen gevel karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie L den stedelijk gebied het gebied buiten de bebouwde kom alsmede het gebied binnen de bebouwde kom, voorzover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg decibel, eenheid waarin een geluidsniveau wordt uitgedrukt (ten opzichte van 2x10-5 Pa) geluidsniveau gecorrigeerd (volgens de A-curve) voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor het geluidsniveau, bepaald volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 met betrekking tot een weg de hoogste van de volgende twee waarden: de waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode uur (dagperiode) de met 10 db verhoogde waarde van het equivalente geluidsniveau over de periode uur (nachtperiode) met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen (artikel 1, Wet geluidhinder) geluidsbelasting in L den op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van uur, van uur en van uur van een jaar ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m 2 gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid (artikel 1, Wet geluidshinder) voorzieningen die strekken tot beperking van geluidsbelasting binnen de woning die aan de gevel en dat van een woning worden aangebracht (artikel 3.7 lid 1c van Besluit geluidhinder) bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak grootheid die het verschil tussen het geluidsniveau van het invallende geluid aan de buitenzijde van een uitwendige scheidingsconstructie en het geluidsniveau in een ruimte achter deze scheidingsconstructie, herleid r genormeerde afmetingen van de ontvangerruimte, in één getal weergeeft. Level day-evening-night, eenheid waarin de geluidsbelasting wordt uitgedrukt waarin de dag- (07:00-19:00 uur), avond- (19:00-23:00 uur) en nachtperiode (23:00-07:00 uur) gewogen worden gemiddeld het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 11 van 12

12 verblijfsgebied verblijfsruimte weg woning gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden een voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen of duikers (artikel 1, Wet geluidhinder) gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is (artikel 1, Wet geluidhinder) 18 juli /NAA//hw/fw/1 Blad 12 van 12

13 boslaan 25 nieuw te bouwen dubbele woning na sloop bestaande woning Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Situatie en plattegronden Bijlage 1 Blad 1

14 CV dr dr CV wm wm 8.51 m² berging 8.51 m² berging m² woonkeuken m² woonkeuken 1.74 m² toilet 0.29 m² mk 0.29 m² mk 1.74 m² toilet 9.50 m² hall/entree 9.50 m² hall/entree 17.8/ / Tre 16 Tre m² m² woonkamer woonkamer beganegrond Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Situatie en plattegronden Bijlage 1 Blad 2

15 m² slaapkamer m² slaapkamer m² m² slaapkamer 2.05 slaapkamer m² 6.66 m² 6.66 m² 3.10 m² bergkast 2.04 overloop m² 6.08 m² overloop 2.03 bergkast 2.04 badkamer 2.06 badkamer / / Tre 16 Tre 9.16 m² 9.16 m² slaapkamer 2.01 slaapkamer m² m² 2600 slaapkamer 2.07 slaapkamer VERDIEPING Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Situatie en plattegronden Bijlage 1 Blad 3

16 voorgevel achtergevel Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Gevelaanzichten Bijlage 2 Blad 1

17 L zijgevel R zijgevel Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Gevelaanzichten Bijlage 2 Blad 2

18 Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen 4504 Project Omschrijving: Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen Werknummer: 4504 Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\NAA-Projecten\ \4504 Suhlmann - Woningen Boslaan Emmen\Rekenen\Woningen Boslaa... Aangemaakt op: door: H.H. Wolterman Gewijzigd op: door: H.H. Wolterman Variant Woningen Boslaan 25/2... Gebruiksfunctie Woonfunctie Geluidwering gevels V juli 2012, 11:19 uur Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Rekengegevens geluidswering gevels Bijlage 3 Blad 1

19 Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen 4504 VARIANT: Woningen Boslaan 25/25A Emmen Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 1 - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Woonkamer/-keuken 56,12 33,6 27,4 32,0 Ja Totaal verblijfsgebied 56,12 32,0 Ja Verblijfsruimte: Woonkamer/-keuken Vloeroppervlak 56,12 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 33,6 db Volume 145,91 m³ Binnenniveau Lbi 27,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,0 db Voldoet Ja Vlak 1 :...Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 5,74 28,5 25,6 26,6 32,6 40,6 42,6 33,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,81 51,2 42,8 47,8 53,8 60,8 65,8 53,1 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 12,55 45,8 37,2 42,2 47,2 52,2 59,2 47,0 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 9,20 39,6 43,6 46,6 46,6 40,6 41,6 42,1 Totaal 16,55 R' 25,2 26,4 32,3 37,4 39,0 32,4 GA 26,9 28,1 33,9 39,1 40,7 34,1 Vlak 2 :...Linker- of rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 1,28 28,5 32,3 33,3 39,3 47,3 49,3 39,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 16,03 51,2 41,3 46,3 52,3 59,3 64,3 51,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,60 45,8 41,8 46,8 51,8 56,8 63,8 51,5 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 4,60 39,6 46,8 49,8 49,8 43,8 44,8 45,3 Totaal 17,31 R' 31,3 32,8 38,5 41,9 43,4 38,3 GA 32,7 34,3 40,0 43,4 44,9 39,8 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 2 - verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer ,16 24,2 36,8 28,0 Ja Slaapkamer ,05 25,5 35,5 27,0 Ja Totaal verblijfsgebied 19,21 27,5 Ja Geluidwering gevels V juli 2012, 11:19 uur Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Rekengegevens geluidswering gevels Bijlage 3 Blad 2

20 Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen 4504 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2.01 Vloeroppervlak 9,16 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 24,2 db Volume 23,64 m³ Binnenniveau Lbi 36,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db Voldoet Ja Vlak 1 :...Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 1,21 28,5 30,0 31,0 37,0 45,0 47,0 37,6 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 1,64 30,3 25,7 34,7 42,7 48,7 51,7 38,0 G00094 Hellend dak Unidek Aero GF 6,83 28,8 19,0 24,6 36,9 40,6 58,5 30,4 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,40 45,8 39,4 44,4 49,4 54,4 61,4 49,2 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 4,40 39,6 44,4 47,4 47,4 41,4 42,4 43,0 Totaal 9,68 R' 17,9 23,3 33,1 36,8 40,7 28,8 GA 14,0 19,4 29,3 32,9 36,8 24,9 Vlak 2 :...Voorgevel - platdak dakka... Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db dak: hoek tussen dak en instraling 0-15 (8a) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,87 30,2 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,2 D02409 enkelschalig dakelementen (nieuwbouw) 5,60 45,0 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,3 Totaal 1,87 R' 21,9 23,9 28,7 36,6 39,4 29,8 GA 25,2 27,1 31,9 39,8 42,7 33,0 Vlak 3 :...Linker- of rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db gevel onder een hoek groter dan 45 aan de weg (3b) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 1,17 28,5 28,7 29,7 35,7 43,7 45,7 36,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,79 51,2 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 52,0 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,40 45,8 38,0 43,0 48,0 53,0 60,0 47,8 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 4,40 39,6 43,0 46,0 46,0 40,0 41,0 41,6 Totaal 6,96 R' 27,9 29,4 35,0 38,3 39,7 34,8 GA 25,5 26,9 32,6 35,8 37,2 32,4 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2.07 Vloeroppervlak 10,05 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 25,5 db Volume 26,13 m³ Binnenniveau Lbi 35,5 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,0 db Voldoet Ja Vlak 1 :...Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 2,42 28,5 25,5 26,5 32,5 40,5 42,5 33,0 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 2,18 30,3 23,0 32,0 40,0 46,0 49,0 35,3 G00094 Hellend dak Unidek Aero GF 2,24 28,8 22,3 27,9 40,2 43,9 61,8 33,7 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 8,80 45,8 34,9 39,9 44,9 49,9 56,9 44,7 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 8,80 39,6 39,9 42,9 42,9 36,9 37,9 38,5 Totaal 6,84 R' 18,5 23,3 30,8 34,3 36,3 28,5 GA 16,6 21,4 28,8 32,4 34,4 26,6 Vlak 2 :...Voorgevel - platdak dakka... Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db dak: hoek tussen dak en instraling 0-15 (8a) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 5,44 30,2 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,2 D02409 enkelschalig dakelementen (nieuwbouw) 9,80 45,0 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,5 Totaal 5,44 R' 22,0 23,9 28,8 37,4 41,1 29,9 Geluidwering gevels V juli 2012, 11:19 uur Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Rekengegevens geluidswering gevels Bijlage 3 Blad 3

21 Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen 4504 GA 21,0 23,0 27,9 36,4 40,2 29,0 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 3 - verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer ,10 35,6 25,4 35,3 Ja Totaal verblijfsgebied 10,10 35,3 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 2.02 Vloeroppervlak 10,10 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 35,6 db Volume 24,92 m³ Binnenniveau Lbi 25,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 35,3 db Voldoet Ja Vlak 1 :...Linker- of rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db gevel onder een hoek groter dan 45 aan de weg (3b) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] G00092 Glas (GDL) 1,17 28,5 29,2 30,2 36,2 44,2 46,2 36,7 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,57 51,2 41,7 46,7 52,7 59,7 64,7 51,9 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,40 45,8 38,5 43,5 48,5 53,5 60,5 48,2 D02494 bij ramen buisprofiel, indrukking > 4 mm 4,40 39,6 43,5 46,5 46,5 40,5 41,5 42,0 Totaal 7,74 R' 28,4 29,8 35,5 38,7 40,1 35,3 GA 25,7 27,1 32,8 36,0 37,4 32,6 Geluidwering gevels V juli 2012, 11:19 uur Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Rekengegevens geluidswering gevels Bijlage 3 Blad 4

22 Nieuwbouw dubbele woning Boslaan 25/25A Emmen 4504 Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00135 MS 3: Steenachtige spouw... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/... 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol ,0 27,0 35,0 41,0 44,0 30,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D02409 enkelschalig dakelementen... 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Herziene Rekenmethode Geluid... D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 36,0 41,0 46,0 51,0 58,0 45,8 NPR 5272:2003 D02494 bij ramen buisprofiel, indruk... 41,0 44,0 44,0 38,0 39,0 39,6 NPR 5272:2003 G00092 Glas (GDL) 21,0 22,0 28,0 36,0 38,0 28,5 Geluidwering Gevels Herzien '8... G00094 Hellend dak Unidek Aero GF 17,5 23,1 35,4 39,1 57,0 28,8 KOMO attest 20891/10 Geluidwering gevels V juli 2012, 11:19 uur Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Rekengegevens geluidswering gevels Bijlage 3 Blad 5

23 Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Principedetails Bijlage 4 Blad 1

24 Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Principedetails Bijlage 4 Blad 2

25 Geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning Boslaan 25/25A te Emmen Principedetails Bijlage 4 Blad 3

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P.GU.09.06C.1 6 maart 2014 Colofon Opdrachtnemer

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2012.02 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 866501 Aanvraagnaam Tadingastraat 3 voor Onderwijs Uw referentiecode

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 18 maart 2008, overwegende dat de Wet geluidhinder tot doel heeft het voorkomen en beperken van geluidhinder; dat voor woningen, andere

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Toelichting Formulier GBa

Toelichting Formulier GBa Toelichting Formulier GBa Algemeen In dit formulier zijn de toetsbedragen verwerkt die worden gehanteerd als kostenindicatie bij autonome gevelmaatregelen. Voor een berekening van de subsidie bij gekoppelde

Nadere informatie