Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels"

Transcriptie

1 Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980

2 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus A Nijmegen Telefoon Fax Internet Amersfoort KvK ocumenttitel Verkorte documenttitel Status Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam geluidwering efinitief rapport atum 1 september 2014 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie Nieuwbouw vijf stadswoningen Straatweg Rotterdam BC8980 Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV BC8980_M-AF /SE Auteur(s) Collegiale toets ir. W.A. Bont ing. A. Vermeulen atum/paraaf 1 september Vrijgegeven door ir. W.A. Bont atum/paraaf 1 september A company of Royal askoningv

3 INOUSOPGAVE Blz. 1 INLEIING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 3 EISEN Bouwbesluit Eisen woningen Straatweg Rotterdam 3 4 BEREKENINGEN Geluidwering gevels Ventilatie 5 5 MAATREGELEN Beglazing Kier- en naaddichting 6 6 RESULTATEN 7 7 CONCLUSIE 8 BIJLAGEN Bijlage 1 Gecumuleerde geluidsbelasting Bijlage 2 Berekeningen geluidwering gevels Bijlage 3 Materialenlijst bij berekeningen geluidwering gevels Straatweg Rotterdam geluidwering - i - BC8980_M-AF /SE efinitief rapport 1 september 2014

4 1 INLEIING e Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV is voornemens om aan de Straatweg te Rotterdam vijf nieuwe stadswoningen te realiseren. Zie figuur 1 met type woningen en ligging. Figuur 1: Bouwplan vijf stadswoningen Straatweg Rotterdam. Type B1 Type B2 Type B3 Type A2 Type A1 e gevels van de woningen hebben een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de A20 en lokale wegen (inclusief tram). Bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt uit het oogpunt van gezondheid ter bescherming van geluid van buiten. e karakteristieke geluidwering is berekend voor de maatgevende gevelindelingen van de woningen. Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

5 2 UITGANGSPUNTEN Voor de berekening ter bepaling van de geluidwerende voorzieningen in de gevels van de geluidbelaste woningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Plattegrond-, doorsnede-, gevelaanzichttekeningen woningen, kenmerk10395-a-401 en kenmerk10395-b-401, Van Egmond Totaal Architectuur, d.d. oktober 2013; etailtekeningen, kenmerk10395-a-402 en kenmerk10395-b-402, Van Egmond Totaal Architectuur, d.d. oktober 2013; Geluidsbelasting conform akoestisch onderzoek, IS, kenmerk / 1311F919, d.d. 28 augustus Een samenvatting van de resultaten voor de gecumuleerde geluidsbelasting is opgenomen in bijlage 1. Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

6 3 EISEN 3.1 Bouwbesluit In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie: bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering (G a;k ) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 db(a) bij industrielawaai, of 33 db bij weg- of spoorweglawaai. eze waarden zijn opgenomen in artikel 3.3 van het Bouwbesluit e grenswaarde voor het geluidsniveau in het verblijfsgebied is voor een woonfunctie 33 db als de geluidsbelasting (L den ) door wegverkeer wordt veroorzaakt. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 db. e karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte mag 2 db lager zijn dan de karakteristieke geluidwering, als hiervoor aangegeven, voor een verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. 3.2 Eisen woningen Straatweg Rotterdam e maatgevende gecumuleerde geluidsbelasting door wegverkeer is ten hoogste 69 db (L den ) voor de woningen type A en 61 db voor type B. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de geluidsbelasting op de gevels van de maatgevende verblijfsgebieden per type woning. e vereiste geluidwering voor de woningen is tevens weergegeven in tabel 1. In het geval een verblijfsgebied bestaat uit twee verblijfsruimten, is de karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructie van de verblijfsruimte 2 db lager getoetst dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. In alle andere gevallen geldt dat de verblijfsruimten hetzelfde zijn als de verblijfsgebieden en het onderzoek toetst aan de zwaardere eisen voor de verblijfsgebieden. Voor minder geluidbelaste gevels ( 53 db) van deze woningen, gelden de minimale eisen conform het Bouwbesluit, G a;k 20 db. e tweede verdieping van de woningen is een onbenoemde ruimte, geen verblijfsgebied. iervoor gelden geen eisen aan de geluidwering. Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

7 Tabel 1: Vereiste geluidwering maatgevende verblijfsgebieden en -ruimten. Type Geluidsbelasting L den verblijfsgebied (VG), Gevel Eis G A;k VG Eis G A;k VR verblijfsruimte (VR) oriëntatie [db] [db] in [db] Type A Woonkamer voor (VG) oost Type A Woonkamer achter (VG) west achterg. noord zijgevel - Type A Slaapkamer klein voor (VR) 34 oost Slaapkamer groot voor (VR) 34 Type A Slaapkamer achter (VG) west achterg. noord zijgevel - Type B Woonkamer voor (VG) Zuid Type B Woonkamer achter (VG) noord Type B Slaapkamer klein voor (VR) 26 zuid Slaapkamer groot voor (VR) 26 Type B Slaapkamer klein achter (VR) 23 noord Slaapkamer groot achter (VR) 23 Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

8 4 BEREKENINGEN 4.1 Geluidwering gevels e karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie is berekend voor de maatgevende verblijfsgebieden. e geluidwering is vervolgens voor zowel de verblijfsgebieden als de verblijfsruimten getoetst. e berekeningen zijn uitgevoerd volgens rekenmethode NPR5272. e geluidwering is berekend voor het standaard spectrum van wegverkeer. Voor de onderzochte verblijfsgebieden is per gevel een berekening uitgevoerd om de geluidwering van iedere gevel apart aan te tonen. Alle deelresultaten per gevel leiden tot de geluidwering voor de hele ruimte. e berekening toont daarmee zowel de resultaten per gevel van de verblijfsgebieden als de resultaten ten gevolge van alle gevels van de verblijfsgebieden of per verblijfsruimte. 4.2 Ventilatie e berekeningen zijn weergegeven in bijlage 2. e woningen zijn voorzien met een gebalanceerde mechanisch ventilatiesysteem. In de gevels zijn geen ventilatieroosters aanwezig. Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

9 5 MAATREGELEN 5.1 Beglazing e gehanteerde beglazing in de berekeningen kan worden vervangen door beglazingen met een R A -waarde voor het spectrum wegverkeer die ten minste de aangegeven waarde bedraagt. Een alternatief met een andere opbouw dient opnieuw getoetst te worden, omdat de geluidsisolatie in de verschillende octaafbanden zodanig kan verschillen, dat niet meer aan de eisen wordt voldaan. Bij het toepassen van een fabriekssamenstelling waarbij de samenstelling afwijkt van de traditionele R A -waarde, dient een veiligheidsmarge van R A +1,5 db gehanteerd te worden. Basisopbouw gevels: achter en zijgevels type A en alle gevels type B Voor alle verblijfsruimten is uitgegaan van het toepassen van beglazing met een R A van ten minste 28,3 db voor het spectrum van wegverkeer, bijvoorbeeld beglazing met een opbouw van mm (spouw gevuld met lucht of argon). Aangepaste opbouw gevels: voorgevels type A1 en A2 Voor de oostgevel aan de Straatweg geldt voor alle verblijfsruimten dat is uitgegaan van het toepassen van beglazing met een R A van ten minste 36,0 db voor het spectrum van wegverkeer, bijvoorbeeld beglazing met een opbouw van 8/20/(6+2 hars+6) mm (spouw gevuld met lucht). 5.2 Kier- en naaddichting Kierdichting Basisopbouw gevels: achter en zijgevels type A en alle gevels type B Voor alle woningen is uitgegaan van het toepassen van een enkele kierdichting. Een enkele kierdichting bestaat uit één rondgaand en in de hoeken gelast kierdichtingsprofiel met een indrukking van ten minste 3,5 mm. Aangepaste opbouw gevels: voorgevels type A1 en A2 Voor de oostgevel aan de Straatweg geldt voor alle verblijfsruimten dat is uitgegaan van het toepassen van dubbele kierdichting. ubbele kierdichting bestaat uit dubbele aanslag van de draaiende delen, door middel van twee rondgaande en in de hoeken gelast kierdichtingsprofiel met een indrukking van ten minste 3,5 mm. Naaddichting Voor alle gevels is uitgegaan van het toepassen van een enkele naaddichting. et realiseren van enkele naaddichting kan bijvoorbeeld op de volgende wijze: Eventuele ruimten tussen kozijn en muur opvullen met PUR-schuim; e binnenzijde afkitten of voorzien van een aftimmerlat met daarin een semigesloten cellig kunststofschuimband dat tot 70% of minder van de oorspronkelijke dikte wordt gecomprimeerd (bijvoorbeeld Mavotex 120 van Mavotrans BV). Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

10 6 RESULTATEN Voor het berekenen van de geluidwering is gebruik gemaakt van de isolatiewaarden die per materiaal zijn weergegeven in de berekeningen van de geluidwering. e berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2 en de materialenlijst in bijlage 3. e berekende karakteristieke geluidwering van de gevels van de woningen is samengevat in de onderstaande tabel. Tabel 3: Overzicht van de berekende karakteristieke geluidwering G A;k in db. Woningtype Verblijfsgebied (VG) of verblijfsruimte (VR) Gevel oriëntatie Eis G A;k VG [db] berekende G A;k VG [db] Eis G A;k VR [db] berekende G A;k VR [db] Type A2 Woonkamer voor (VG) oost Type A2 Woonkamer achter (VG) west Type A2 Slaapkamer klein voor (VR) oost Slaapkamer groot voor (VR) Type A2 Slaapkamer achter (VG) west Type A1 Woonkamer voor (VG) oost Type A1 Woonkamer achter (VG) west Type A1 Slaapkamer klein voor (VR) oost Slaapkamer groot voor (VR) Type A1 Slaapkamer achter (VG) west Type B Woonkamer voor (VG) zuid Type B Slaapkamer klein voor (VR) zuid Slaapkamer groot voor (VR) Omdat de andere gevels uit dezelfde materialen zijn opgebouwd en een lagere geluidsbelasting hebben, concluderen wij dat daarmee ook alle andere gevels voldoen aan de minimaal vereiste geluidwering van de gevel. Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

11 7 CONCLUSIE Royal askoningv heeft in opdracht van de Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van de gevels van nieuw te bouwen woningen in het plan Straatweg nieuwbouw 5 stadswoningen te Rotterdam. et akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag Omgevingsvergunning conform het Bouwbesluit voor het project Straatweg te Rotterdam. e woningen ondervinden een geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer van de A20 en lokale wegen (inclusief tram), waarvoor de geluidwering van de gevel is aangetoond. Berekeningen zijn uitgevoerd voor de maatgevende geveldelen van de woningen met de hoogste geluidsbelastingen. e geluidwering van de woningen voldoet overal aan de vereiste geluidwerende eisen bij toepassing van de materialisatie conform de berekeningen en is uitgewerkt in hoofdstuk 5. e in dit rapport gegeven geluidwerende voorzieningen leiden er toe dat aan de vereiste geluidwering voor de geluidbelaste verblijfsgebieden en verblijfsruimten wordt voldaan. it is aangetoond voor de verblijfsgebieden en, indien nodig, verblijfsruimten van de woningen. We merken op dat het nauwkeurig uitvoeren van de voorzieningen noodzakelijk is voor het behalen van de berekende resultaten. =o=o=o= Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

12 Bijlage 1 Gecumuleerde geluidsbelasting Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport 1 september 2014

13 Gecumuleerde geluidbelasting Straatweg Stadswoningen. Legenda: 63/64/64 is respectievelijk de gecumuleerde geluidbelasting op de begane grond/1 e verdieping/2 e verdieping Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport september 2014

14 Bijlage 2 Berekeningen geluidwering gevels Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport 1 september 2014

15 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 project BC8980, BC8980 Geluidwering Straatweg Rotterdam Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Waldo Bont gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door Straatweg 77 - type A2 NPR 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) wegverkeer Ci Waldo Bont totaal

16 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG1 Woonkamer-keuken voor totaal Geluidbelasting 69 db Opgegeven als Su,tot 35.5 m2 GA;k 35.6 db GA;k, vereist 36.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Woonkamer-keuken Su,ruimte 35.5 m2 GA;k 35.6 db GA;k, vereist 36.0 db V 141 m3 T,ref 0.5 s GA 36.8 db Lp 32.2 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 17.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.7 db GA,gevel 39.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.1 db Lp,g wand 9.53 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA kier m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 9.50 m na55 naad Eenzijdig gekit RA glas 1.59 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.59 ko37 kozijn Kozijn K RA kier 6.40 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 6.40 m na55 naad Eenzijdig gekit RA Zijgevel Su,gevel 18.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.4 db GA,gevel 39.6 db GA,g Gi,g Lp,g 29.4 Lp,gevel 29.4 db wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA

17 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19

18 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG1 Woonkamer-keuken achter totaal Geluidbelasting 64 db Opgegeven als Su,tot 35.5 m2 GA;k 34.5 db GA;k, vereist 31.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Woonkamer-keuken Su,ruimte 35.5 m2 GA;k 34.5 db GA;k, vereist 30.0 db V 141 m3 T,ref 0.5 s GA 35.7 db Lp 28.3 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 17.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 41.6 db GA,gevel 42.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.1 db Lp,g wand 6.32 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 2.41 ko33 kozijn Kozijn K RA kier m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA Zijgevel Su,gevel 18.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 35.4 db GA,gevel 36.6 db GA,g Gi,g Lp,g 27.4 Lp,gevel 27.4 db wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA

19 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG2 Slaapkamer totaal Geluidbelasting 64 db Opgegeven als Su,tot 26.3 m2 GA;k 37.3 db GA;k, vereist 31.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Slaapkamer 11,6 m2 Su,ruimte 26.3 m2 GA;k 35.7 db GA;k, vereist 31.0 db V 54.5 m3 T,ref 0.5 s GA 35.7 db Lp 28.3 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 15.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 39.6 db GA,gevel 39.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.4 db Lp,g wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kier 5.70 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 5.70 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA

20 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv Zijgevel pg: :19 Su,gevel 10.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.9 db GA,gevel 37.9 db GA,g Gi,g Lp,g 26.1 Lp,gevel 26.1 db wand 9.32 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 0.75 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 0.53 ko33 kozijn Kozijn K RA naad 5.10 m na50 naad Band en lat RA

21 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG3 Slaapkamer totaal Geluidbelasting 69 db Opgegeven als Su,tot 25.1 m2 GA;k 37.1 db GA;k, vereist 36.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Slaapkamer 11,6 m2 Su,ruimte 17.8 m2 GA;k 34.4 db GA;k, vereist 34.0 db V 30.3 m3 T,ref 0.5 s GA 34.4 db Lp 34.6 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.9 db GA,gevel 34.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 34.1 db Lp,g wand 2.79 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA kier m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 9.50 m na55 naad Eenzijdig gekit RA Zijgevel Su,gevel 9.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 44.2 db GA,gevel 44.2 db GA,g Gi,g Lp,g 24.8 Lp,gevel 24.8 db wand 8.35 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 0.75 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.53 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.10 m na55 naad Eenzijdig gekit RA VR Slaapkamer 9,3 m2 Su,ruimte 7.3 m2 GA;k 37.4 db

22 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv GA;k, vereist 35.0 db V 24.3 m3 T,ref 0.5 s GA 37.9 db pg: : Lp 31.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 7.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.4 db GA,gevel 37.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.1 db Lp,g wand 5.46 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.37 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.47 ko37 kozijn Kozijn K RA kier 5.70 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 5.70 m na55 naad Eenzijdig gekit RA

23 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 project BC8980, BC8980 Geluidwering Straatweg Rotterdam Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Waldo Bont gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door Straatweg 77 - type A1 NPR 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) wegverkeer Ci Waldo Bont totaal

24 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG1 Woonkamer-keuken voor totaal Geluidbelasting 69 db Opgegeven als Su,tot 35.5 m2 GA;k 35.7 db GA;k, vereist 36.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Woonkamer-keuken Su,ruimte 35.5 m2 GA;k 35.7 db GA;k, vereist 36.0 db V 141 m3 T,ref 0.5 s GA 36.9 db Lp 32.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 17.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 39.0 db GA,gevel 40.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.8 db Lp,g wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.59 gh36 glas 8/20/14* mm RA glas 1.59 gh36 glas 8/20/14* mm RA glas 1.59 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.59 ko37 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.59 ko37 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.59 ko37 kozijn Kozijn K RA kier 6.40 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA kier 6.40 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA kier 6.40 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 6.40 m na55 naad Eenzijdig gekit RA naad 6.40 m na55 naad Eenzijdig gekit RA naad 6.40 m na55 naad Eenzijdig gekit RA

25 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv Zijgevel pg: :19 Su,gevel 18.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.5 db GA,gevel 39.7 db GA,g Gi,g Lp,g 29.3 Lp,gevel 29.3 db wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 9.50 m na55 naad Eenzijdig gekit RA

26 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG1 Woonkamer-keuken achter totaal Geluidbelasting 63 db Opgegeven als Su,tot 35.5 m2 GA;k 34.3 db GA;k, vereist 30.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Woonkamer-keuken Su,ruimte 35.5 m2 GA;k 34.3 db GA;k, vereist 30.0 db V 141 m3 T,ref 0.5 s GA 35.5 db Lp 27.5 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 17.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 40.6 db GA,gevel 41.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.1 db Lp,g wand 6.32 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 2.41 ko33 kozijn Kozijn K RA kier m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA Zijgevel Su,gevel 18.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 35.4 db GA,gevel 36.6 db GA,g Gi,g Lp,g 26.4 Lp,gevel 26.4 db wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.98 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 2.41 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 9.50 m na50 naad Band en lat RA

27 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG3 Slaapkamer totaal Geluidbelasting 69 db Opgegeven als Su,tot 25.1 m2 GA;k 37.7 db GA;k, vereist 36.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Slaapkamer 9,3 m2 Su,ruimte 7.3 m2 GA;k 37.4 db GA;k, vereist 34.0 db V 24.3 m3 T,ref 0.5 s GA 37.9 db Lp 31.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 7.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.4 db GA,gevel 37.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.1 db Lp,g wand 5.46 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.37 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.47 ko37 kozijn Kozijn K RA kier 5.70 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 5.70 m na55 naad Eenzijdig gekit RA VR Slaapkamer 11,6 m2 Su,ruimte 17.8 m2 GA;k 35.4 db GA;k, vereist 34.0 db V 30.3 m3 T,ref 0.5 s GA 35.4 db Lp 33.6 db Lp GA

28 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv Voorgevel pg: :19 Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 36.0 db GA,gevel 36.0 db GA,g Gi,g Lp,g 33.0 Lp,gevel 33.0 db wand 4.50 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.37 gh36 glas 8/20/14* mm RA glas 1.37 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.47 ko37 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.47 ko37 kozijn Kozijn K RA kier 5.70 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA kier 5.70 m k45b kier Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3, RA naad 5.70 m na55 naad Eenzijdig gekit RA naad 5.70 m na55 naad Eenzijdig gekit RA Zijgevel Su,gevel 9.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 44.2 db GA,gevel 44.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.8 db Lp,g wand 8.35 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 0.75 gh36 glas 8/20/14* mm RA kozijn 0.53 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.10 m na55 naad Eenzijdig gekit RA

29 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG2 Slaapkamer totaal Geluidbelasting 64 db Opgegeven als Su,tot 26.3 m2 GA;k 37.3 db GA;k, vereist 31.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Slaapkamer 11,6 m2 Su,ruimte 26.3 m2 GA;k 35.7 db GA;k, vereist 31.0 db V 54.5 m3 T,ref 0.5 s GA 35.7 db Lp 28.3 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 15.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 39.6 db GA,gevel 39.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.4 db Lp,g wand mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA glas 1.37 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kozijn 0.47 ko33 kozijn Kozijn K RA kier 5.70 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 5.70 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA naad 5.70 m na50 naad Band en lat RA

30 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv Zijgevel pg: :19 Su,gevel 10.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.9 db GA,gevel 37.9 db GA,g Gi,g Lp,g 26.1 Lp,gevel 26.1 db wand 9.32 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 0.75 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 0.53 ko33 kozijn Kozijn K RA naad 5.10 m na50 naad Band en lat RA

31 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 project BC8980, BC8980 Geluidwering Straatweg Rotterdam Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Waldo Bont gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door Straatweg 77 - type B NPR 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) wegverkeer Ci Waldo Bont totaal

32 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG1 Woonkamer-keuken totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Su,tot 8.2 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 27.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Woonkamer-keuken Su,ruimte 8.2 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 27.0 db V 112 m3 T,ref 0.5 s GA 36.2 db Lp 23.8 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.7 db GA,gevel 36.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 23.8 db Lp,g wand 4.70 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.24 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 1.26 ko33 kozijn Kozijn K RA kier 3.75 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.50 m na46 naad Kozijn-steen; allleen afdeklat RA

33 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :19 verblijfsgebied VG3 Slaapkamers totaal Geluidbelasting 61 db Opgegeven als Su,tot 14.9 m2 GA;k 30.4 db GA;k, vereist 28.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) VR Slaapkamer 11.6 m2 Su,ruimte 8.2 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 26.0 db V 31 m3 T,ref 0.5 s GA 30.7 db Lp 30.3 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.7 db GA,gevel 30.7 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.3 db Lp,g wand 4.70 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 2.24 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 1.26 ko33 kozijn Kozijn K RA kier 3.75 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.50 m na46 naad Kozijn-steen; allleen afdeklat RA VR Slaapkamer 5.9 m2 Su,ruimte 6.7 m2 GA;k 30.4 db GA;k, vereist 26.0 db V 15.8 m3 T,ref 0.5 s GA 30.4 db Lp 30.6 db Lp GA

34 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv Voorgevel pg: :19 Su,gevel 6.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.4 db GA,gevel 30.4 db GA,g Gi,g Lp,g 30.6 Lp,gevel 30.6 db wand 4.90 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.12 gd28c glas 4/12/6 mm RA kozijn 0.63 ko33 kozijn Kozijn K RA kier 3.75 m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 3.75 m na46 naad Kozijn-steen; allleen afdeklat RA

35 Bijlage 3 Materialenlijst bij berekeningen geluidwering gevels Straatweg Rotterdam geluidwering BC8980_M-AF /SE efinitief rapport 1 september 2014

36 BOA Geluidwering Gevels Royal askoningv pg: :15 BC8980 BC8980 Geluidwering Straatweg Rotterdam Straatweg 77 - type A1 opp/l/n cat.nr materiaal qv RA/RqA 16.8m2 gd28c 4/12/6 mm m2 gh36 8/20/14* mm m k40 O-profiel indrukking 3,5 mm m k45b Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3,5mm m2 ko33 Kozijn K m2 ko37 Kozijn K m2 mw51 Steen. spouwmuur 400 kg/m m na50 Band en lat m na55 Eenzijdig gekit Straatweg 77 - type A2 opp/l/n cat.nr materiaal qv RA/RqA 16.8m2 gd28c 4/12/6 mm m2 gh36 8/20/14* mm m k40 O-profiel indrukking 3,5 mm m k45b Bij ramen dubbel-profiel, indrukking >= 3,5mm m2 ko33 Kozijn K m2 ko37 Kozijn K m2 mw51 Steen. spouwmuur 400 kg/m m na50 Band en lat m na55 Eenzijdig gekit Straatweg 77 - type B opp/l/n cat.nr materiaal qv RA/RqA 5.6m2 gd28c 4/12/6 mm m k40 O-profiel indrukking 3,5 mm m2 ko33 Kozijn K m2 mw51 Steen. spouwmuur 400 kg/m m na46 Kozijn-steen; allleen afdeklat

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie