2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels"

Transcriptie

1 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels

2 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: S&W Consultancy Rapportnr: Postbus 5185 Versie: KD Vlissingen Tel: Contactpersoon: L. Mol

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Normstelling en wettelijk kader Berekening geluidwering van de gevel Geluidsbelasting van de gevel Uitgangspunten Berekeningsmethode Berekeningsresultaten Geluidwerende voorzieningen Conclusies... 8 I. Bijlage Situatie... I II. III. Bijlage Geluidsbelasting... II Bijlage Resultaten geluidwering gevels... III 3

4 1. Inleiding De gevels van de nieuw te bouwen, gelegen aan Lange Dreef 17 te Hagestein, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Lange Dreef en de. De geluidsbelasting van de gevels is aangehouden volgens bijlage 3 akoestisch rapport bedrijfswoning Lange Dreef 17 te Hagestein opgesteld door Anteagroup juni In opdracht van van Wiggen Bouw B.V. is de karakteristieke geluidwering van de gevels bepaald. Met behulp van berekeningen wordt onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de gevels in verblijfsruimten en verblijfsgebieden binnen de eisen blijft, zoals gesteld in het Bouwbesluit Indien niet voldaan wordt, kan bepaald worden wat voor voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. 2. Normstelling en wettelijk kader Bouwbesluit 2012, afdeling 3.1, artikel 3.1 t/m 3.3 (samenvatting) Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 db. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 db(a) bij industrielawaai, of 33 db bij weg- of spoorweglawaai. Een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 db of db(a) lager is dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 4

5 3. Berekening geluidwering van de gevel 3.1 Geluidsbelasting van de gevel De gevels van de nieuw te bouwen woning, gelegen aan Lange Dreef 17 te Hagestein, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de omliggende wegen. De geluidsbelasting waar in de berekeningen van uitgegaan is, is aangehouden volgens bijlage 3 akoestisch rapport bedrijfswoning Lange Dreef 17 te Hagestein opgesteld door Anteagroup juni De aangehouden geluidsbelasting is Lden = 58 db op de voorgevel, zonder aftrek volgens art. 110g Wgh. De geluidsbelasting waarvan is uitgegaan en de daarbij behorende eis aan GA;k zijn weergegeven in tabel 1. De situatie is weergegeven in bijlage I. Tabel 1: Geluidsbelasting van de gevel exclusief aftrek art. 110g Wgh en nieuwbouweisen. geluidsbelasting nieuwbouweis G A;k L den [db] verblijfsgebied [db] Uitgangspunten Bij de berekeningen is uitgegaan van de bestektekening van plattegronden, gevels en doorsneden d.d , verstrekt door de opdrachtgever. De berekeningen zijn gemaakt voor de volgende verblijfsgebieden, gelegen aan de geluidsbelaste gevel: 0.04 woonkamer; 0.05 keuken 0.06 studio; 0.07 slaapkamer; 1.02 slaapkamer; 1.04 slaapkamer. Er is gerekend met het standaardspectrum, spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) (volgens NEN 5077). Voor de ventilatie van de ruimten in de woning wordt uitgegaan van natuurlijke toevoer middels zelfregelende roosters van het merk Buva uit de Stream-serie. Er is uitgegaan van capaciteiten volgens de ventilatieberekening, opgesteld door S&W Consultancy, rapportnummer d.d versie 1, en zoals aangegeven in tabel 2: Tabel 2: Minimaal benodigde ventilatiecapaciteit per ruimte volgens Bouwbesluit-eisen, te realiseren als natuurlijke toevoer met zelfregelende roosters of suskasten. 3.3 Berekeningsmethode verblijfruimte cap. [dm 3 /s] 0.04 woonkamer 10, keuken 13, studio 11, slaapkamer 11, slaapkamer 7, slaapkamer 11,0 Het gehanteerde computerprogramma is DGMR Geluidwering gevels V4.31 Windows, er is gerekend volgens de methode beschreven in NPR

6 3.4 Berekeningsresultaten In tabel 3 zijn de berekeningsresultaten samengevat. De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in bijlage II. De karakteristieke geluidwering voldoet in alle gevallen aan de gestelde eisen, indien de voorzieningen zoals beschreven in paragraaf 3.5 worden gerealiseerd. Tabel 3: Berekeningsresultaten geluidwering gevels voor verblijfsgebieden. verblijfruimte G A;k [db] berekend eis 0.04 woonkamer keuken studio slaapkamer slaapkamer slaapkamer Geluidwerende voorzieningen De volgende voorzieningen dienen getroffen te worden aan de geluidsbelaste gevels van de woning in verband met de geluidwering van de gevels. Alle genoemde RA-waarden zijn gebaseerd op het standaardspectrum spectrum 2 verkeersgeluid Atr. Gevels uitvoeren als steenachtige spouwmuren met een massa van ten minste 400 kg/m 2 (100 mm kalkzandsteen is voldoende). Gevels keuken uitvoeren met steenachtig binnenblad met een massa van ten minste 200 kg/m 2 (100 mm kalkzandsteen is voldoende). Houten kozijnen met RA 36,8 db(a), dikte ca. 80 à 120 mm (maatvoering 114 mm voldoet); In de kozijnen en deuren dubbel glas met een minimale geluidwering RA 27,3 db(a), bijvoorbeeld opbouw mm dubbel glas met lucht- of argongevulde spouw. Hellend dakconstructie uitvoeren met RA 27,6 db(a), uitvoeren als pannendak op omgekeerde sporenkap: spoorhoogte ca. 155 à 210 mm met 120 à 170 mm minerale wol tussen de sporen. Minerale wol van lichte persing toepassen: 15 à 35 kg/m 3. Massa van totale dakelement 20 à 25 kg/m 2. Platdakconstructie woonkamer met een minimale geluidwering RA 44,4 db(a), massa ten minste 225 kg/m 2, breedplaatvloer 210 mm voldoet. Zijwangen dakkapel uitvoeren als HSB-constructie met RA 33,0 db(a), opbouw minimaal als volgt: binnenbeplating 20 kg/m 2 spouw 150 mm met daarin minimaal 80 mm minerale wol (lichte persing 15 à 35 kg/m 3 ) buitenbeplating 20 kg/m 2. Plat dak van de dakkapellen met een RA 24,4 db(a), uitvoeren als een houten dakbeschot met isolatie (minerale wol of harde isolatie) en daarop minimaal 30mm grind. 6

7 Ventilatie door middel van het toepassen van de volgende zelfregelende roosters en suskasten: Buva FitStream 16-ZR met DneA = 28,1 db(a), RqA = 0,3 db(a) en C = 16,5 dm 3 /s per meter. Buva FitStream 21-ZR met DneA = 27,6 db(a), RqA = 0,8 db(a) en C = 20,9 dm 3 /s per meter. Buva AcouStream GL 18-ZR met DneA = 33,7 db(a), RqA = 6,3 db(a) en C = 18,4 dm 3 /s per meter. De toegepaste roostertypes met bijbehorende lengte en plaatsing zijn weer gegeven in tabel 4. Roosters zorgvuldig uitvoeren met de aangegeven lengte. Tabel 4: Toe te passen ventilatievoorzieningen. Verblijfsruimte Rooster/suskast Lengte [m] Gerealiseerde cap. [dm 3 /s] Geplaatst in 0.04 keuken FitStream 21-ZR 0,70 14,6 achtergevel 0.05 woonkamer FitStream 16-ZR 0,97 16,0 achtergevel 0.06 studio FitStream 16-ZR 0,70 11,5 achtergevel 0.07 slaapkamer FitStream 16-ZR 0,70 11,5 zijgevel 1.02 slaapkamer FitStream 16-ZR 0,70 11,5 zijgevel 1.04 slaapkamer FitStream 16-ZR 0,70 11,5 zijgevel Blijvend goede naaddichting en kierdichting, als volgt: Naden bij aansluiting tussen kozijn en gevel uitvoeren met kierterm Rkier 46 db(a): naden voorzien van afdeklat (dichtingsband niet vereist i.v.m. geluidwering). Te openen ramen voorzien van kierdichtingsprofielen met Rkier 35 db(a): enkelvoudige buisprofielen met een indrukking van ten minste 8 mm, profielen geheel rondomgaand en op de hoeken doorgelast. Beglazingswijze uitvoeren met Rkier 50 db(a): droge beglazing, band ( topafdichting niet noodzakelijk). Naden tussen roosters/suskasten en kozijn uitvoeren met kierterm Rkier 40 db(a): naden afdichten met schuimband / dichtingsband. 7

8 4. Conclusies De gevels van de nieuw te bouwen, gelegen aan Lange Dreef 17 te Hagestein, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Lange Dreef en de. De geluidsbelasting van de gevels is aangehouden volgens bijlage 3 akoestisch rapport bedrijfswoning Lange Dreef 17 te Hagestein opgesteld door Anteagroup juni De geluidwering van de gevel van de woning is bepaald. Op grond van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat de geluidwering van de gevel voldoet aan de eisen volgens het Bouwbesluit, indien de voorzieningen zoals in paragraaf 3.5 omschreven, worden uitgevoerd. Vlissingen, 17 juli Loes Mol 8

9 I. Bijlage Situatie I

10

11

12 II. Bijlage Geluidsbelasting II

13

14 III. Bijlage Resultaten geluidwering gevels III

15 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Project Omschrijving: Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\projecten\2015\ \ tek.dwg\gwg\ gwg v1.gl Aangemaakt op: door: loes Gewijzigd op: door: loes Variant Gebruiksfunctie Wegverkeerslawaai 58 db Woonfunctie Wegverkeerslawaai 54 db Woonfunctie Wegverkeerslawaai 55dB Woonfunctie Wegverkeerslawaai 52 db Woonfunctie Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

16 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein VARIANT: Wegverkeerslawaai 58 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Verblijfsgebied: 0.07 slaapkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 0.07 slaapkamer 12,48 26,1 31,9 28,4 Ja Totaal verblijfsgebied 12,48 28,4 Ja Verblijfsruimte: 0.07 slaapkamer Vloeroppervlak : 12,48 m² Maximale geluidsbelasting : 58,0 db Vertrekhoogte : 2,61 m Geluidwering GA : 26,1 db Volume : 32,57 m³ Binnenniveau Lbi : 31,9 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 28,4 db Voldoet : Ja Vlak 1 : noordoost gevel D00325 Glas (GDL) 2,30 27,3 27,5 25,5 36,5 44,5 45,5 33,7 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,58 36,8 43,4 46,4 46,4 51,4 56,4 49,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,30 51,2 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,7 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 10,00 45,8 36,1 41,1 46,1 51,1 58,1 45,8 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 8,40 49,4 38,8 45,8 52,8 58,8 60,8 50,2 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 9,04 34,5 39,5 41,5 40,5 33,5 33,5 35,0 Totaal 10,18 R' 26,2 25,1 34,3 33,0 33,2 31,0 GA 23,5 22,4 31,6 30,3 30,5 28,3 Vlak 2 : zuidoost gevel Geluidniveaucorrectie CL : 6,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 1,15 27,3 29,6 27,6 38,6 46,6 47,6 35,9 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,29 36,8 45,6 48,6 48,6 53,6 58,6 51,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,91 51,2 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 52,1 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 5,00 45,8 38,2 43,2 48,2 53,2 60,2 48,0 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 4,20 49,4 41,0 48,0 55,0 61,0 63,0 52,3 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 4,52 34,5 41,7 43,7 42,7 35,7 35,7 37,1 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 0,70 28,1 26,4 25,6 26,1 25,8 33,2 26,9 Cpositie: x1=0,20 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,2 1,4 0,0 0,4 0,1 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 11,55 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 1,50 40,0 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 Totaal 8,35 R' 24,2 23,3 25,7 25,3 31,0 25,9 GA 22,4 21,5 23,8 23,4 29,1 24,1 Verblijfsgebied: 0.05 keuken Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 0.05 keuken 29,67 30,2 27,8 31,8 Ja Totaal verblijfsgebied 29,67 31,8 Ja Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

17 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Verblijfsruimte: 0.05 keuken Vloeroppervlak : 29,67 m² Maximale geluidsbelasting : 58,0 db Vertrekhoogte : 2,61 m Geluidwering GA : 30,2 db Volume : 77,44 m³ Binnenniveau Lbi : 27,8 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 31,8 db Voldoet : Ja Vlak 1 : noordoost gevel D00325 Glas (GDL) 1,00 27,3 29,9 27,9 38,9 46,9 47,9 36,2 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,26 36,8 45,8 48,8 48,8 53,8 58,8 51,5 D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur ,57 44,0 35,8 40,8 43,8 48,8 53,8 44,7 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,60 45,8 38,3 43,3 48,3 53,3 60,3 48,1 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 3,80 49,4 41,1 48,1 55,1 61,1 63,1 52,5 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 4,12 34,5 41,8 43,8 42,8 35,8 35,8 37,2 Totaal 7,83 R' 28,0 27,4 36,0 35,1 35,4 33,1 GA 30,1 29,6 38,1 37,3 37,6 35,3 Vlak 2 : noordwest gevel Geluidniveaucorrectie CL : 4,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 2,00 27,3 28,9 26,9 37,9 45,9 46,9 35,2 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,52 36,8 44,7 47,7 47,7 52,7 57,7 50,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,75 51,2 42,0 47,0 53,0 60,0 65,0 52,2 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 9,20 45,8 37,3 42,3 47,3 52,3 59,3 47,0 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 7,60 49,4 40,1 47,1 54,1 60,1 62,1 51,4 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 8,24 34,5 40,7 42,7 41,7 34,7 34,7 36,2 Totaal 12,27 R' 27,5 26,5 35,6 34,3 34,4 32,3 GA 27,8 26,8 35,8 34,5 34,7 32,5 Vlak 3 : zuidwest gevel Geluidniveaucorrectie CL : 6,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 1,00 27,3 33,3 31,3 42,3 50,3 51,3 39,6 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,26 36,8 49,2 52,2 52,2 57,2 62,2 54,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 15,84 51,2 41,3 46,3 52,3 59,3 64,3 51,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,60 45,8 41,7 46,7 51,7 56,7 63,7 51,5 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 3,80 49,4 44,5 51,5 58,5 64,5 66,5 55,9 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 4,12 34,5 45,2 47,2 46,2 39,2 39,2 40,6 D02715 Buva Fitstream 21-ZR 0,70 27,6 29,5 28,6 29,0 28,2 35,4 29,5 Cpositie: x1=0,20 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,2 1,4 0,0 0,4 0,1 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 14,63 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 1,50 40,0 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Totaal 17,10 R' 27,4 26,6 28,6 27,8 33,7 28,7 GA 26,2 25,4 27,4 26,6 32,5 27,5 Verblijfsgebied: 1.02 slaapkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 1.02 slaapkamer 11,44 21,8 36,2 25,5 Ja Totaal verblijfsgebied 11,44 25,5 Ja Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

18 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Verblijfsruimte: 1.02 slaapkamer Vloeroppervlak : 11,44 m² Maximale geluidsbelasting : 58,0 db Vertrekhoogte : 0,00 m Geluidwering GA : 21,8 db Volume : 29,63 m³ Binnenniveau Lbi : 36,2 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 25,5 db Voldoet : Ja Vlak 1 : noordoost gevel D00325 Glas (GDL) 1,80 27,3 30,5 28,5 39,5 47,5 48,5 36,7 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,50 36,8 46,0 49,0 49,0 54,0 59,0 51,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,37 51,2 46,6 51,6 57,6 64,6 69,6 56,8 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 6,10 45,8 40,2 45,2 50,2 55,2 62,2 49,9 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 7,80 49,4 41,1 48,1 55,1 61,1 63,1 52,4 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 3,90 34,5 45,1 47,1 46,1 39,1 39,1 40,6 D00308 Pannendak DH5c: dakbeschot + min.wol 9,24 35,3 26,4 33,4 40,4 45,4 48,4 37,6 Totaal 15,91 R' 24,6 27,1 35,9 37,5 38,1 33,0 GA 19,5 22,0 30,8 32,4 33,1 28,0 Vlak 2 : noordwest gevel Geluidniveaucorrectie CL : 2,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 1,00 27,3 29,5 27,5 38,5 46,5 47,5 35,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,90 51,2 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 52,1 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,26 36,8 45,4 48,4 48,4 53,4 58,4 51,2 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,60 45,8 37,9 42,9 47,9 52,9 59,9 47,7 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 3,80 49,4 40,8 47,8 54,8 60,8 62,8 52,1 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 4,12 34,5 41,4 43,4 42,4 35,4 35,4 36,9 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 0,70 28,1 24,2 23,4 23,4 22,6 30,0 24,0 Cpositie: x1=0,20 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,2 1,4 0,0 0,4 0,1 Celevatie: D=10,00 m H=5,40 m 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 11,55 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 1,50 40,0 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 Totaal 7,16 R' 22,8 21,9 23,2 22,3 28,7 23,5 GA 21,1 20,3 21,6 20,7 27,1 21,9 Vlak 3 : zijwangen dakkapel (doet niet mee voor bepaling GA,k) D00391 BP3c: Spouwkonstr.+wol 160 mm 2,16 33,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 Totaal 2,16 R' 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 GA 24,6 33,6 40,6 44,6 47,6 36,6 Vlak 4 : plat dak (doet niet mee voor bepaling GA,k) D00296 Plat dak DP2: hout/isolatie/grind 2,24 28,2 21,0 27,0 27,0 29,0 34,0 28,2 Totaal 2,24 R' 21,0 27,0 27,0 29,0 34,0 28,2 GA 24,4 30,4 30,4 32,4 37,4 31,6 Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

19 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein VARIANT: Wegverkeerslawaai 54 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Verblijfsgebied: 0.04 woonkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 0.04 woonkamer 24,67 23,6 30,4 23,8 Ja Totaal verblijfsgebied 24,67 23,8 Ja Verblijfsruimte: 0.04 woonkamer Vloeroppervlak : 24,67 m² Maximale geluidsbelasting : 54,0 db Vertrekhoogte : 2,61 m Geluidwering GA : 23,6 db Volume : 64,39 m³ Binnenniveau Lbi : 30,4 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 23,8 db Voldoet : Ja Vlak 1 : noordwest gevel D00325 Glas (GDL) 2,90 27,3 23,9 21,9 32,9 40,9 41,9 30,1 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,62 36,8 40,6 43,6 43,6 48,6 53,6 46,3 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 0,25 30,3 31,5 40,5 48,5 54,5 57,5 43,8 D00780 Buitendeur 38 mm 1,84 30,5 28,8 33,8 34,8 35,8 38,8 35,3 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 9,36 45,8 33,8 38,8 43,8 48,8 55,8 43,5 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 14,19 49,4 34,0 41,0 48,0 54,0 56,0 45,3 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 10,70 34,5 36,2 38,2 37,2 30,2 30,2 31,7 Totaal 5,61 R' 21,4 21,3 29,4 28,8 29,3 26,8 GA 24,2 24,1 32,2 31,6 32,2 29,6 Vlak 2 : zuidwest gevel Geluidniveaucorrectie CL : 2,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 6,64 27,3 23,3 21,3 32,3 40,3 41,3 29,6 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 1,88 36,8 38,8 41,8 41,8 46,8 51,8 44,5 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 0,26 30,3 34,4 43,4 51,4 57,4 60,4 46,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 13,62 45,8 35,2 40,2 45,2 50,2 57,2 44,9 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 30,02 49,4 33,7 40,7 47,7 53,7 55,7 45,1 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 10,70 34,5 39,2 41,2 40,2 33,2 33,2 34,7 D00780 Buitendeur 38 mm 2,44 30,5 30,6 35,6 36,6 37,6 40,6 37,1 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 0,97 28,1 26,3 25,4 25,9 25,6 33,0 26,8 Cpositie: x1=0,20 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,2 1,4 0,0 0,4 0,1 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 16,00 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 2,10 40,0 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 Totaal 11,22 R' 20,3 19,6 24,4 24,5 29,3 24,1 GA 20,1 19,4 24,3 24,3 29,1 23,9 Vlak 3 : zuidoost gevel Geluidniveaucorrectie CL : 2,0 db (eigen waarde) Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

20 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein D00325 Glas (GDL) 2,90 27,3 23,9 21,9 32,9 40,9 41,9 30,1 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,62 36,8 40,6 43,6 43,6 48,6 53,6 46,3 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 0,25 30,3 31,5 40,5 48,5 54,5 57,5 43,8 D00780 Buitendeur 38 mm 1,84 30,5 28,8 33,8 34,8 35,8 38,8 35,3 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 9,36 45,8 33,8 38,8 43,8 48,8 55,8 43,5 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 14,19 49,4 34,0 41,0 48,0 54,0 56,0 45,3 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 10,70 34,5 36,2 38,2 37,2 30,2 30,2 31,7 Totaal 5,61 R' 21,4 21,3 29,4 28,8 29,3 26,8 GA 24,2 24,1 32,2 31,6 32,2 29,6 Vlak 4 : plat dak (doet niet mee voor bepaling GA,k) D00299 Plat dak DP5: beton(100 mm)/isolatie 9,25 44,5 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 44,5 Totaal 9,25 R' 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 44,5 GA 36,7 39,7 44,7 50,7 55,7 45,2 VARIANT: Wegverkeerslawaai 55dB Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 41,0 45,0 48,0 51,0 49,0 55,0 Verblijfsgebied: 1.04 slaapkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 22 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 1.04 slaapkamer 16,63 23,3 31,7 25,9 Ja Totaal verblijfsgebied 16,63 25,9 Ja Verblijfsruimte: 1.04 slaapkamer Vloeroppervlak : 16,63 m² Maximale geluidsbelasting : 55,0 db Vertrekhoogte : 0,00 m Geluidwering GA : 23,3 db Volume : 43,18 m³ Binnenniveau Lbi : 31,7 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 25,9 db Voldoet : Ja Vlak 1 : zuidwest gevel D00325 Glas (GDL) 1,80 27,3 30,9 28,9 39,9 47,9 48,9 37,2 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,50 36,8 46,5 49,5 49,5 54,5 59,5 52,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,49 51,2 46,1 51,1 57,1 64,1 69,1 56,3 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 6,10 45,8 40,6 45,6 50,6 55,6 62,6 50,4 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 7,80 49,4 41,6 48,6 55,6 61,6 63,6 52,9 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 3,90 34,5 45,6 47,6 46,6 39,6 39,6 41,0 D00308 Pannendak DH5c: dakbeschot + min.wol 9,96 35,3 26,5 33,5 40,5 45,5 48,5 37,8 Totaal 17,75 R' 24,9 27,4 36,3 37,9 38,6 33,4 GA 20,9 23,5 32,3 34,0 34,7 29,5 Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

21 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Vlak 2 : zuidoost gevel Geluidniveaucorrectie CL : 2,0 db (eigen waarde) D00325 Glas (GDL) 1,00 27,3 30,3 28,3 39,3 47,3 48,3 36,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,20 51,2 41,7 46,7 52,7 59,7 64,7 51,9 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,26 36,8 46,1 49,1 49,1 54,1 59,1 51,9 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 4,60 45,8 38,6 43,6 48,6 53,6 60,6 48,4 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 3,80 49,4 41,5 48,5 55,5 61,5 63,5 52,8 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 4,12 34,5 42,1 44,1 43,1 36,1 36,1 37,6 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 0,70 28,1 24,8 23,4 22,7 23,7 30,4 24,5 Cpositie: x1=0,10 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,4 2,2 1,4 0,0 0,4 Celevatie: D=10,00 m H=5,40 m 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 11,55 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 1,50 40,0 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,6 Totaal 8,46 R' 23,3 22,0 22,6 23,4 29,3 24,0 GA 22,6 21,4 21,9 22,7 28,6 23,3 Vlak 3 : zijwangen dakkapel (doet niet mee voor bepaling GA,k) D00391 BP3c: Spouwkonstr.+wol 160 mm 2,16 33,0 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 Totaal 2,16 R' 21,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 GA 26,2 35,2 42,2 46,2 49,2 38,3 Vlak 4 : plat dak (doet niet mee voor bepaling GA,k) D00296 Plat dak DP2: hout/isolatie/grind 2,24 28,2 21,0 27,0 27,0 29,0 34,0 28,2 Totaal 2,24 R' 21,0 27,0 27,0 29,0 34,0 28,2 GA 26,1 32,1 32,1 34,1 39,1 33,3 Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

22 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein VARIANT: Wegverkeerslawaai 52 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Verblijfsgebied: 0.06 studio Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 0.06 studio 12,43 23,3 30,7 25,6 Ja Totaal verblijfsgebied 12,43 25,6 Ja Verblijfsruimte: 0.06 studio Vloeroppervlak : 12,43 m² Maximale geluidsbelasting : 54,0 db Vertrekhoogte : 2,61 m Geluidwering GA : 23,3 db Volume : 32,44 m³ Binnenniveau Lbi : 30,7 db Nagalmtijd T0 : 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k : 25,6 db Voldoet : Ja Vlak 1 : zuidwest gevel D00325 Glas (GDL) 1,15 27,3 30,1 28,1 39,1 47,1 48,1 36,3 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,29 36,8 46,0 49,0 49,0 54,0 59,0 51,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,83 51,2 41,7 46,7 52,7 59,7 64,7 52,0 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 5,00 45,8 38,7 43,7 48,7 53,7 60,7 48,4 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 4,20 49,4 41,4 48,4 55,4 61,4 63,4 52,8 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 0,70 28,1 26,9 26,0 26,5 26,2 33,6 27,4 Cpositie: x1=0,20 y1=0,00 x2=0,00 y2=0,00 2,2 1,4 0,0 0,4 0,1 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 11,55 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 1,50 40,0 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 48,0 Totaal 9,27 R' 24,7 23,8 26,2 26,1 33,3 26,7 GA 22,4 21,5 23,9 23,8 30,9 24,4 Vlak 2 : zuidoost gevel D00325 Glas (GDL) 0,83 27,3 31,4 29,4 40,4 48,4 49,4 37,7 D01792 K3: dikke kozijnen en ramen van diverse m... 0,28 36,8 46,1 49,1 49,1 54,1 59,1 51,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,62 51,2 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 6,90 45,8 37,2 42,2 47,2 52,2 59,2 47,0 D02486 droge beglazing: band met/zonder topafdic... 3,87 49,4 41,7 48,7 55,7 61,7 63,7 53,1 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 6,58 34,5 40,4 42,4 41,4 34,4 34,4 35,9 D00780 Buitendeur 38 mm 1,41 30,5 32,1 37,1 38,1 39,1 42,1 38,6 Totaal 9,14 R' 27,5 28,2 34,5 32,9 33,6 32,2 GA 25,3 26,0 32,2 30,7 31,3 29,9 Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

23 Oprichten 2e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00129 ME 2: Enkelvoudige steena... 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D00135 MS 3: Steenachtige spouw... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00296 Plat dak DP2: hout/isolatie/... 21,0 27,0 27,0 29,0 34,0 28,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00299 Plat dak DP5: beton(100 m... 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 44,5 Verkeerslawaai en woningen '84 D00308 Pannendak DH5c: dakbesc... 24,0 31,0 38,0 43,0 46,0 35,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00325 Glas (GDL) 21,0 19,0 30,0 38,0 39,0 27,3 Geluidwering Gevels Herzien '89 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol ,0 27,0 35,0 41,0 44,0 30,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00391 BP3c: Spouwkonstr.+wol ,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D00780 Buitendeur 38 mm 24,0 29,0 30,0 31,0 34,0 30,5 Geluidwering in woningbouw '92 D01792 K3: dikke kozijnen en rame... 31,0 34,0 34,0 39,0 44,0 36,8 Geluidwering Gevels Herzien '89 D02420 suskast-kozijn/raam: alleen... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Herziene Rekenmethode Geluid... D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 36,0 41,0 46,0 51,0 58,0 45,8 NPR 5272:2003 D02486 droge beglazing: band met/... 38,0 45,0 52,0 58,0 60,0 49,4 NPR 5272:2003 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 39,0 41,0 40,0 33,0 33,0 34,5 NPR 5272:2003 D02714 Buva Fitstream 16-ZR 29,3 27,7 26,8 26,9 34,0 28,1 contactpersoon Raf Cox D02715 Buva Fitstream 21-ZR 29,3 27,6 26,6 26,2 33,1 27,6 contactpersoon Raf Cox Geluidwering gevels V juli 2015, 12:09 uur

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Koekoekslaan 43 te Schiedam Ruimtelijke onderbouwing December 2014 Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43-2 - Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P.GU.09.06C.1 6 maart 2014 Colofon Opdrachtnemer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven documentkenmerk: 1408/082/MD-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam.

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Adviseurs voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Betreft Houthaven blok 4AB te Amsterdam Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

4 woningen Venestraat te Leidschendam Bepaling geluidsbelasting Geluidwering gevels

4 woningen Venestraat te Leidschendam Bepaling geluidsbelasting Geluidwering gevels 4 woningen Venestraat te Leidschendam Bepaling geluidsbelasting Geluidwering gevels Gildeweg 39a Postbus 5185 4380 KD Vlissingen T (0118)-442270 L info@s w.nl C y b o u w k u n d i g I n g e n i e u r

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor. Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard

Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor. Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard opdrachtgever : architect : DAVA Projectontwikkeling De Vlasakker 11 5555 LG Valkenswaard Verheijden Architecten Eindhovenseweg

Nadere informatie