Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam"

Transcriptie

1

2 Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T F S Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Rapportage Opgesteld in opdracht van: Architektenburo Kühne & Co Boomgaardsstraat XD Rotterdam Contactpersoon: de heer P. Lageschaar tel: Arnhem, woensdag 18 april 2012 projectverantwoordelijke: ing. D.J. Sanders projectuitvoerders: ing. M. Greiving en ing. T. Krabbenborg

3 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten 3 2 Berekening karakteristieke geluidwering Bepalingsmethode Normstelling karakteristieke geluidswering gevel Bouwkundige aandachtspunten Gevelopbouw Dakopbouw Beglazing Kozijnen Ventilatievoorzieningen Naad- en kierdichting Rekenresultaten 6 3 Conclusies 7 Figuur 1: Tekeningen Figuur 2: Voorzieningen beglazing Bijlage 1: Rekenresultaten geluidwering gevels

4 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Inleiding Aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam (Noordereiland) is een nieuw te bouwen woning gepland op het perceel sectie Q, nummer 6191 en 6596, noordoostelijk van de bestaande woning aan de Prins Hendrikkade nummers Omdat de woning binnen de invloedssfeer van een aantal gezoneerde wegen ligt ondervindt de woning een geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer. De geluidsbelasting is door Adviesbureau de Haan in een voorgaand onderzoek berekend. In dit onderzoek wordt de minimale karakteristieke geluidwering van de gevels te berekend. 1.1 Uitgangspunten De bouwaanvraag is in februari 2012 aangevraagd, deze aanvulling is in overleg met opdrachtgever uitgevoerd conform Bouwbesluit De berekening van de geluidsbelasting is in rapport S van 3 april 2012 door Adviesbureau de Haan berekend. In dit onderzoek is de gecumuleerde belasting excl. Aftrek van artikel 110 Wgh gehanteerd zoals is weergegeven in bijlage 4 rapport S Voor het berekenen van de geluidwering van de gevels zijn de tekeningen van Architektenburo Kühne & Co van 1 februari 2012 gehanteerd. Met uitzondering van twee wijzigingen: natuurlijk ventileren via de gevel is komen te vervallen; posities van te openen ramen gewijzigd. Voor elk verblijfsruimte één te openen raam in per gevelvlak. De zijgevel op de 2e en 3e verdieping twee te openen ramen waarvan minstens 1 in het achterste deel van de zijgevel. In figuren bijlage 1 zijn de tekeningen ter informatie weergegeven. Voor de volledige tekeningen wordt verwezen naar de bouwaanvraag.

5 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Berekening karakteristieke geluidwering 2.1 Bepalingsmethode De karakteristieke geluidwering van de gevel G A,k dient conform het Bouwbesluit te worden bepaald conform NEN 5077 (versie 2001 inclusief wijzigingsbladen A2:2005 en C1:2005). In de Regeling Bouwbesluit wordt in artikel 4.5 aangegeven dat bij toepassing van de NEN 5077 de artikelen 4.6 t/m 4.11 in acht moeten worden genomen. Daarin is voor de berekening een verwijzing opgenomen naar de Europese norm NEN EN (versie 2000). In de NPR 5272 (versie 2003 plus C1:2005) zijn de aanwijzingen opgenomen om op basis van de Europese norm te rekenen. Voor de berekening van de geluidwering van de gevel is gebruikgemaakt van de methode NPR 5272 met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels, versie 4.14 Voor alle geluidsgevoelige ruimten zijn de voorzieningen bepaald, waarmee kan worden voldaan aan de nieuwbouweis Bouwbesluit Normstelling karakteristieke geluidswering gevel Om geluidsoverlast te voorkomen, dienen de gevels voldoende geluidswerend te zijn. In het Bouwbesluit zijn in afdeling 3.1 minimale eisen gesteld aan de karakteristieke geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructies (G A;k). Deze eisen staan weergegeven in tabel 1. Het uitgangspunt hierbij is een geluidsbelasting in de vorm van L den zoals deze conform de nieuwe Wet geluidhinder (ingangsdatum 1 januari 2007) bepaald wordt. Tabel 1 Eisen ten aanzien van G A,k ten gevolge van wegverkeer voor een woonfunctie Gebruiksfunctie Geluidsbelasting woonfunctie: Verblijfsgebied Verblijfsruimte G A,k geluidsbelasting - 33 db met een minimum van 20 db G A,k geluidsbelasting - 35 db met een minimum van 20 db

6 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Bouwkundige aandachtspunten Gevelopbouw Steenachtige spouwmuur met minerale wol met de volgende opbouw. Buitenblad: metselwerk baksteen 100 mm Minerale wol dikte (dikte conform isolatie eis) Binnenblad: metselwerk baksteen 100 mm Massa bedraagt minimaal 400 kg/m 2 met een geluidsisolatie van R A;wegverkeer 51 db(a) Dakopbouw Voor het dak is uitgegaan van de volgende opbouw. 100 mm beton; thermische isolatie (dikte conform isolatie eis) dakbedekking Massa bedraagt minimaal 225 kg/m 2 Met een minimale geluidsisolatie van R A;wegverkeer 44 db(a) Beglazing In de berekening is voor alle glasdelen uitgegaan van de volgende beglazing R A;wegverkeer 28 db(a) bijvoorbeeld mm HR ++ - glas. R A;wegverkeer 38 db(a) bijvoorbeeld SGG Climalit Silence 33/43 AST. In de figuur bijlage 2 is de exacte positie van de beglazing weergegeven. In overleg met Adviesbureau de Haan zijn andere beglazing met een minimaal gelijke geluidsisolatie mogelijk. Bij door de leverancier verstrekte laboratoriumgegevens moet rekening worden gehouden met een standaardcorrectie van -1.5 db op de geluidsisolatiewaarde. Er wordt gerekend met een luchtgevulde beglazing. Een gasvulling met Argon (zoals vaak bij HR ++ -glas) heeft geen aantoonbaar effect op de geluidsisolatie en kan derhalve gelijk worden gesteld aan een luchtgevulde beglazing Kozijnen Het uitgangspunt voor de berekeningen zijn houten, stalen of dubbelwandig kunststof kozijnen met een R A;wegverkeer 33 db(a) Ventilatievoorzieningen Bij de berekening wordt uitgegaan van mechanische toevoer en mechanische afvoer. Dit houdt in dat er geen natuurlijke ventilatievoorzieningen in de gevel geplaatst zijn Naad- en kierdichting Voor de naaddichting is uitgegaan van minimaal een afdeklat R A;wegverkeer 46 db(a). Voor de kierdichting van ramen is uitgegaan van een dubbele dichting met een R A;wegverkeer 45 db(a) bijvoorbeeld dubbele kierdichting met een minimale indrukking van 3,5 mm.

7 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Verder zijn de volgende algemene aandachtspunten van belang: het is noodzakelijk om 2 stuks meerpuntsknevelsluitingen (per te openen deel bij een hoogte van 1,6 m en minimaal 3 stuks bij een hoogte van > 1,6 m) aan te brengen en de kierdichtingsprofielen op de hoeken van het raam aan elkaar te lassen. De bewegende delen moeten zodanig zijn afgehangen dat de kierdichtingsprofielen voldoende indrukking verkrijgen; naaddichting dient aan de binnenzijde te worden aangebracht. Om te kunnen spreken van goed gedichte naden (tussen niet bewegende delen), is het toepassen van flexibele en/of duurzame, elastisch blijvende kit vereist; naden breder dan 20 à 30 mm kunnen niet goed worden gedicht en dienen daarom te worden vermeden; beglazing van alle gevels dient droog of met een tweezijdige topafdichting te worden aangebracht; bij deuren dient een rondgaande kier- en naaddichting (ook aan de onderzijde) en een goede knevelsluiting (minimaal onder, boven en midden) toegepast te worden. 2.4 Rekenresultaten Uitgaande van de bouwkundige uitgangspunten zoals genoemd in paragraaf 2.3 is voor de geluidsgevoelige verblijfsruimten de karakteristieke geluidwering van de gevels (G A;k) berekend. Deze ruimten zijn getoetst aan de eisen voor verblijfsgebieden. Wanneer aan deze eisen voldaan wordt, zal ook aan de eisen voor verblijfsruimten voldaan worden. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 1. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de berekende karakteristieke geluidwering (G A;k) van de geluidsgevoelige verblijfsruimten. Tabel 2 Vereiste en berekende karakteristieke geluidwering woning Prins Hendrikkade te Rotterdam Verd. Ruimte Gevel Max. optredende belasting [db]* vereiste G A;k [db]* berekende G A;k [db] voldoet 1e Slapen voor NO/ZO ja Slapen achter NO/NW ja Slapen achter NO ja (variant) 2e Eet-/werkamer NO/ZO ja 3e Woonkamer NO/ZO ja Woonkamer (variant) Dak ** ja * Conform rapportage S van 3 april Bijlage 4 excl. Artikel 110 Wgh. ** bij de berekende geluidwering is rekening gehouden met de geluidsniveaucorrectie voor het dak, in verband met de zichthoek op de relevante geluidsbronnen.

8 A.O. VL. Prins Hendrikkade ong. te Rotterdam Rapport S Conclusies Aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam (Noordereiland) is een nieuw te bouwen woning gepland. Omdat de woning binnen de invloedssfeer van een aantal gezoneerde wegen ligt ondervindt de woning een geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer. De geluidsbelasting is door Adviesbureau de Haan in een voorgaand onderzoek berekend. In dit onderzoek is de minimale karakteristieke geluidwering van de gevels te berekend. Met de volgende uitgangspunten kan er voldaan worden aan de eisen. De berekening van de geluidsbelasting zoals berekend in rapport S van 3 april 2012; Deze aanvulling op de bouwaanvraag van februari 2012 is in overleg met opdrachtgever uitgevoerd conform Bouwbesluit 2003; Mechanisch toe- en afvoer ventilatie; Voor elk verblijfsruimte één te openen raam in per gevelvlak. Met uitzondering van de zijgevel op de 2e en 3e verdieping met twee te openen ramen, waarvan minstens 1 in het achterste deel van de zijgevel. Kierdichting met een minimale R A;wegverkeer 45 db(a); beglazing met een R A;wegverkeer 38 db(a) en R A;wegverkeer 28 db(a), zie figuur 2 voor de exacte positie; betonnen dak met een R A;wegverkeer 44 db(a); spouwmuurconstructie met een R A;wegverkeer 51 db(a). Voor de volledige beschrijving zie de uitgangspunten uit paragraaf 2.3. Arnhem, woensdag 18 april 2012 ing. D.J. Sanders ing. T. Krabbenborg

9

10

11

12

13

14

15 Glas R A;wegverkeer [db(a)] (GDL) 28 SGG Climalit Silence 30/40 AST dB(A)

16

17 Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL S Project Omschrijving: Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL Werknummer: S Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Bestand: G:\Projecten\2012\12.117\ \ gl Aangemaakt op: door: tkr Gewijzigd op: door: tkr Variant Gebruiksfunctie Prins Hendrikkade te Ro... Woonfunctie Geluidwering gevels V april 2012, 13:06 uur

18 Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL S VARIANT: Prins Hendrikkade te Rotterdam Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Wegverkeer 55,0 59,0 63,0 64,0 62,0 69,0 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 36 db(a) verblijfsruimte >= 34 db(a) Resultaten GA,k verblijfsgebied: 1e verd- Slapen voorzijde Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db(a)] [db] [db(a)] 1e verd- Slapen voorzijde 18,90 34,8 34,2 36,2 Ja Totaal verblijfsgebied 18,90 36,2 Ja Resultaten GA,k verblijfsgebied: 1e verd- Slapen achterzijde Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db(a)] [db] [db(a)] 1e verd- Slapen achterzijde 18,90 41,5 27,5 42,9 Ja Totaal verblijfsgebied 18,90 42,9 Ja Resultaten GA,k verblijfsgebied: 1e verd- Slapen achterzijde (variant) Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db(a)] [db] [db(a)] 1e verd- Slapen achterzijde 18,90 44,0 25,0 42,6 Ja Totaal verblijfsgebied 18,90 42,6 Ja Resultaten GA,k verblijfsgebied: 2e verd- Eetkamer/werkkamer Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db(a)] [db] [db(a)] 2e verd- Eetkamer/werkkamer 42,18 36,5 32,5 37,3 Ja Totaal verblijfsgebied 42,18 37,3 Ja Resultaten GA,k verblijfsgebied: 3e verd- Wonen Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db(a)] [db] [db(a)] 3e verd- Wonen 61,42 36,7 32,3 36,0 Ja 3e verd- Wonen (variant) 61,42 44,1 24,9 44,4 Ja Totaal verblijfsgebied 122,84 38,8 Ja Verblijfsgebied: 1e verd- Slapen voorzijde Verblijfsruimte: 1e verd- Slapen voorzijde Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 34,8 db(a) Vloeroppervlak 18,90 m² Binnenniveau Lbi 34,2 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 36,2 db(a) Volume 52,92 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Vlak 1 :...Noordoostgevel (Zijgevel) Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,25 51,1 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 46,0 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,1 43,1 48,1 53,1 60,1 47,8 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,4 38,0 46,0 47,9 53,1 43,3 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 44,1 48,1 49,1 47,1 51,1 48,5 Totaal 12,75 R' 30,7 34,8 41,0 42,6 47,1 39,7 GA 29,1 33,2 39,4 41,0 45,5 38,1 Geluidwering gevels V april 2012, 13:06 uur

19 Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL Vlak 2 :...Zuidoostgevel (voorgevel) Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db(a) parallel aan de weg (2) S D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,60 51,1 45,0 50,0 56,0 63,0 68,0 55,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,2 40,2 46,2 48,2 52,2 45,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 37,7 42,7 47,7 52,7 59,7 47,4 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,0 37,6 45,6 47,5 52,7 42,9 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 43,7 47,7 48,7 46,7 50,7 48,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,2 40,2 46,2 48,2 52,2 45,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 37,7 42,7 47,7 52,7 59,7 47,4 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,0 37,6 45,6 47,5 52,7 42,9 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Totaal 11,60 R' 27,6 31,7 38,1 40,0 44,7 36,7 GA 26,5 30,5 37,0 38,9 43,5 35,5 Verblijfsgebied: 1e verd- Slapen achterzijde Verblijfsruimte: 1e verd- Slapen achterzijde Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 41,5 db(a) Vloeroppervlak 18,90 m² Binnenniveau Lbi 27,5 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 42,9 db(a) Volume 52,92 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Vlak 1 :...Noordoostgevel (Zijgevel) Geluidniveaucorrectie CL 12,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,25 51,1 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 46,0 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,1 43,1 48,1 53,1 60,1 47,8 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,80 27,6 28,2 26,1 36,8 44,4 43,6 34,2 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 44,1 48,1 49,1 47,1 51,1 48,5 Totaal 12,75 R' 27,2 25,8 35,8 41,2 42,3 33,6 GA 25,6 24,2 34,2 39,6 40,8 32,0 Vlak 2 :...Noordwestgevel (Achterge... Geluidniveaucorrectie CL 16,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,10 51,1 42,6 47,6 53,6 60,6 65,6 52,7 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,2 40,2 46,2 48,2 52,2 45,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 37,7 42,7 47,7 52,7 59,7 47,4 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,80 27,6 27,8 25,7 36,4 44,0 43,2 33,8 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 43,7 47,7 48,7 46,7 50,7 48,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,2 40,2 46,2 48,2 52,2 45,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 37,7 42,7 47,7 52,7 59,7 47,4 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,80 27,6 27,8 25,7 36,4 44,0 43,2 33,8 Totaal 15,10 R' 23,9 22,4 32,6 38,4 39,2 30,3 GA 22,7 21,2 31,4 37,2 38,1 29,1 Verblijfsgebied: 1e verd- Slapen achterzijde (variant) Verblijfsruimte: 1e verd- Slapen achterzijde Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 44,0 db(a) Vloeroppervlak 18,90 m² Binnenniveau Lbi 25,0 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 42,6 db(a) Volume 52,92 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Geluidwering gevels V april 2012, 13:06 uur

20 Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL Vlak 1 :...Noordoostgevel (Zijgevel) Geluidniveaucorrectie CL 12,0 db(a) (eigen waarde) S D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,25 51,1 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 46,0 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,1 43,1 48,1 53,1 60,1 47,8 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,80 27,6 28,2 26,1 36,8 44,4 43,6 34,2 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 44,1 48,1 49,1 47,1 51,1 48,5 Totaal 12,75 R' 27,2 25,8 35,8 41,2 42,3 33,6 GA 25,6 24,2 34,2 39,6 40,8 32,0 Verblijfsgebied: 2e verd- Eetkamer/werkkamer Verblijfsruimte: 2e verd- Eetkamer/werkkamer Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 36,5 db(a) Vloeroppervlak 42,18 m² Binnenniveau Lbi 32,5 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 37,3 db(a) Volume 118,10 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Vlak 1 :...Noordoostgevel voorste d... Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,50 51,1 43,2 48,2 54,2 61,2 66,2 53,3 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 1,40 33,4 37,0 39,0 45,0 47,0 51,0 44,4 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 15,60 45,7 36,5 41,5 46,5 51,5 58,5 46,2 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 5,60 38,2 31,7 36,3 44,3 46,2 51,4 41,7 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 12,60 45,5 42,4 46,4 47,4 45,4 49,4 46,9 Totaal 17,50 R' 29,2 33,3 39,5 41,0 45,5 38,1 GA 29,7 33,8 40,0 41,5 46,0 38,7 Vlak 2 :...Noordoostgevel achterste... Geluidniveaucorrectie CL 10,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,50 51,1 43,2 48,2 54,2 61,2 66,2 53,3 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 1,40 33,4 37,0 39,0 45,0 47,0 51,0 44,4 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 15,60 45,7 36,5 41,5 46,5 51,5 58,5 46,2 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 5,60 27,6 26,5 24,5 35,2 42,7 42,0 32,6 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 12,60 45,5 42,4 46,4 47,4 45,4 49,4 46,9 Totaal 17,50 R' 25,6 24,2 34,2 39,6 40,7 32,0 GA 26,1 24,7 34,7 40,1 41,2 32,5 Vlak 3 :...Zuidoostgevel (voorgevel) Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db(a) (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,60 51,1 44,5 49,5 55,5 62,5 67,5 54,6 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 45,9 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,1 43,1 48,1 53,1 60,1 47,8 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,3 37,9 45,9 47,8 53,0 43,3 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 44,0 48,0 49,0 47,0 51,0 48,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 45,9 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,1 43,1 48,1 53,1 60,1 47,8 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,3 37,9 45,9 47,8 53,0 43,3 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Totaal 12,60 R' 28,0 32,1 38,5 40,4 45,1 37,1 GA 29,9 34,0 40,4 42,3 47,0 39,0 Geluidwering gevels V april 2012, 13:06 uur

21 Prins Hendrikkade Noordereiland te Rotterdam VL en GL S Verblijfsgebied: 3e verd- Wonen Verblijfsruimte: 3e verd- Wonen Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 36,7 db(a) Vloeroppervlak 61,42 m² Binnenniveau Lbi 32,3 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 36,0 db(a) Volume 171,98 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Vlak 1 :...Noordoostgevel voorste d... Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db(a) (eigen waarde) D00130 ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur ,00 49,3 45,0 48,0 53,0 58,0 62,0 53,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 2,10 33,4 35,2 37,2 43,2 45,2 49,2 42,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 23,40 45,7 34,7 39,7 44,7 49,7 56,7 44,4 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 8,40 38,2 30,0 34,6 42,6 44,5 49,7 39,9 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 18,90 45,5 40,7 44,7 45,7 43,7 47,7 45,1 Totaal 17,50 R' 27,6 31,6 37,7 39,2 43,7 36,4 GA 29,7 33,7 39,9 41,3 45,9 38,6 Vlak 2 :...Noordoostgevel achterste... Geluidniveaucorrectie CL 8,0 db(a) (eigen waarde) D00130 ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur ,00 49,3 45,0 48,0 53,0 58,0 62,0 53,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 2,10 33,4 35,2 37,2 43,2 45,2 49,2 42,6 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 15,60 45,7 36,5 41,5 46,5 51,5 58,5 46,2 P00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 8,40 27,6 24,8 22,7 33,4 41,0 40,2 30,8 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 12,60 45,5 42,4 46,4 47,4 45,4 49,4 46,9 Totaal 17,50 R' 24,0 22,5 32,6 38,3 39,2 30,3 GA 26,2 24,6 34,8 40,5 41,3 32,5 Vlak 3 :...Zuidoostgevel (voorgevel) Geluidniveaucorrectie CL 1,0 db(a) (eigen waarde) D00130 ME 3: Enkelvoudige steenachtige muur ,80 49,3 44,1 47,1 52,1 57,1 61,1 52,3 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,9 40,9 46,9 48,9 52,9 46,3 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,5 43,5 48,5 53,5 60,5 48,2 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,7 38,3 46,8 48,2 53,4 43,7 Cveilig: 1,5 1,5 1,0 1,5 1,5 D02455 dubbele dichting, indrukking 3.5 mm 6,30 45,5 44,4 48,4 49,4 47,4 51,4 48,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,70 33,4 38,9 40,9 46,9 48,9 52,9 46,3 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 7,80 45,7 38,5 43,5 48,5 53,5 60,5 48,2 D01834 SGG Climalit Silence 33/43 AST 2,80 38,2 33,7 38,3 46,3 48,2 53,4 43,7 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Totaal 13,80 R' 28,4 32,4 38,8 40,7 45,4 37,4 GA 31,5 35,6 42,0 43,9 48,6 40,6 Verblijfsruimte: 3e verd- Wonen (variant) Maximale geluidsbelasting 69,0 db Geluidwering GA 44,1 db(a) Vloeroppervlak 61,42 m² Binnenniveau Lbi 24,9 db(a) Vertrekhoogte 2,80 m Karakteristieke geluidwering GA,k 44,4 db(a) Volume 171,98 m³ Voldoet Ja Nagalmtijd T0 0,50 s Vlak 1 :...dak Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db(a) dak: hoek tussen dak en instraling 0-15 (8a) D00299 Plat dak DP5: beton(100 mm)/isolatie 61,42 44,4 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 44,4 Totaal 61,42 R' 36,0 39,0 44,0 50,0 55,0 44,4 GA 32,7 35,7 40,7 46,7 51,7 41,1 Geluidwering gevels V april 2012, 13:06 uur

22

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport B.2010.0762.01.R001 Appartementen Leenderweg te Eindhoven Geluidwering gevel, geluidsisolatie en geluidsabsorptie Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw vrijstaande woning Rondweg 16B Wezep Projectnummer: Rondweg XK Wezep

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw vrijstaande woning Rondweg 16B Wezep Projectnummer: Rondweg XK Wezep Akoestisch onderzoek Project: Nieuwbouw vrijstaande woning Rondweg 16B Wezep Projectnummer: 16-152 Opdrachtgever: Opgemaakt door: Bouwbedrijf Frank Wielink Rondweg 64 8091 XK Wezep Ter Velde & Den Besten

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning RAPPORT Nieuwbouw Boezempad 30 Barendrecht Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Spuivoorziening Energieprestatie Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2012.02 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 866501 Aanvraagnaam Tadingastraat 3 voor Onderwijs Uw referentiecode

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

In opdracht van Allure Bouw is er door Voortman ingenieurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van een woning.

In opdracht van Allure Bouw is er door Voortman ingenieurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidwering van een woning. Begeleidend schrijven akoestisch onderzoek Benedenrijweg 255 In opdracht van de familie Kemper is er door Sain milieuadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevel aan

Nadere informatie

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P.GU.09.06C.1 6 maart 2014 Colofon Opdrachtnemer

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTIESCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT Projectnummer: 2013043.G1 Revisie: 0 Rapportdatum: 30 oktober 2013 Auteur: R.E.S.S.

Nadere informatie

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Voorbeeld van geluid 2 Wat blijft er over? 3 Percentage gehinderden 4 Relatie met geluidisolatie Onderzoek RIGO 1997 sociale

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie