NIEUWEGEIN KRIJTWAL Onderzoek geluidwering gevels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels"

Transcriptie

1 NIEUWEGEIN KRIJTWAL Onderzoek geluidwering gevels

2

3 Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: projectleider: ing. P.J.P. Hommel auteur(s): mw. ing. W. Sondorp / ing. J. Lauf aangesloten bij: Delftseplein 27b RBOI - Rotterdam postbus bv 150 Delftseplein 27b 3000 AD Rotterdam Postbus AD Rotterdam T: telefoon (010)

4

5 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toetsingskader Eisen uitwendige scheidingsconstructie (GA, k) Vereiste ventilatiecapaciteit Naad- en kierdichtingen 6 3. Berekeningsuitgangspunten Rekenmethodiek en invoergegevens 7 4. Onderzoek Rekenresultaten 9 5. Conclusie 13 Bijlagen: 1. Gecumuleerde geluidsbelasting 2. Rekenresultaten Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

6 2 Inhoud Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

7 1. Inleiding 3 Aan de Krijtwal 17 zal het bestaande kantoorpand getransformeerd worden naar appartementen. Op basis van het akoestisch onderzoek (Rho Adviseurs, Nieuwegein Akoestisch onderzoek Krijtwal 17, d.d. 17 juli 2014) blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels zodanig is dat hogere waarden vastgesteld dienen te worden. Het ontheffingsbeleid van de gemeente Nieuwegein schrijft voor dat pas een hogere waarde kan worden verleend als aan de criteria van het ontheffingsbeleid wordt voldaan. Deze eisen gelden vooral ten aanzien van geluidsluwe gevels en buitenruimten. Tevens dient op woningniveau sprake te zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te geven in de geluidisolatiewaarde van de gevels. De gemeente hanteert hier een streefwaarde van 37 db voor het binnenniveau. Zo nodig moeten gevelmaatregelen worden getroffen. Dit dient nader onderzocht te worden. In onderhavig onderzoek is beoordeeld of het binnenwaardeniveau acceptabel is. Tevens is de ventilatiecapaciteit berekend en getoetst aan de normen uit het Bouwbesluit. Op deze wijze kan gemotiveerd worden of sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Leeswijzer In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

8 4 Inleiding Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

9 2. Toetsingskader 5 In onderhavige situatie is sprake van een bestaand (kantoor) gebouw dat getransformeerd wordt naar woonfuncties. Het Bouwbesluit kent voor dergelijke situaties geen toetsingskader ten aanzien van de binnenwaarde, tenzij er vanuit de bestaande functie een rechtens verkregen niveau geldt. Omdat de bestaande functie niet geluidsgevoelig is, geldt geen rechtens verkregen niveau en zou voor de nieuwe woonfuncties geen toetsingskader ten aanzien van de binnenwaarde gelden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit niet wenselijk. De gemeente Nieuwegein hanteert in deze situaties dan ook een streefwaarde van 37 db. In onderhavig rapport is dan ook uitgegaan van het toetsingskader dat het Bouwbesluit kent voor nieuwbouw, met die uitzondering dat de streefwaarde 37 db bedraagt. Dit toetsingskader wordt hieronder beschreven Eisen uitwendige scheidingsconstructie (GA, k) Conform het beleid van de gemeente Nieuwegein dient de uitwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht voldoende te isoleren om een acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen garanderen in de woning. Daarbij is als norm gesteld dat de geluidbelasting binnen een verblijfsgebied niet meer mag bedragen dan 37 db. Deze norm geldt alleen bij het transformeren van bestaande functies naar woningbouw. Dit omdat hiervoor in het Bouwbesluit geen expliciete normen voor worden gesteld. Een verblijfsruimte is een ruimte voor het verblijven van mensen (voor woningbouw in de regel de woonkamer, keuken, werkkamer, hobbyruimte en slaapkamers). Toiletruimten, badruimten, technische ruimten of verkeersruimten zijn geen verblijfsruimten. Een verblijfsgebied is een cluster van één of meer op dezelfde verdieping gelegen aan elkaar grenzende verblijfsruimten, niet onderbroken door andere ruimten Vereiste ventilatiecapaciteit Conform het Bouwbesluit dient de ventilatie in verblijfsruimten minimaal 0,9 dm³/s/m² te bedragen, met een minimum van 7 dm³/s voor verblijfsruimten zonder kooktoestel en een minimum van 21 dm³/s voor verblijfsruimten met kooktoestel. Verder dient minimaal 50% van de benodigde ventilatielucht in een verblijfsgebied rechtstreeks van buiten te komen. De overige ventilatielucht mag afkomstig zijn uit een ander verblijfsgebied. De afvoer van binnenlucht uit een ruimte met kooktoestel, toilet of badruimte dient echter altijd rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Daarnaast is voor elk verblijfsgebied een spuivoorziening vereist voor het afvoeren van grote hoeveelheden vervuilde lucht in korte tijd. Ventilatie kan mechanisch plaatsvinden of op natuurlijke wijze via Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

10 6 Toetsingskader bijvoorbeeld ventilatieroosters in de gevel. Spuiventilatie kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden via te openen delen in de gevel zoals ramen en deuren Naad- en kierdichtingen Om een bepaalde geluidwering te waarborgen dient een goede naad- en kierdichting toegepast te worden. Naden zijn alle aansluitingen bij vaste gevel- en dakdelen, bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn op het metselwerk. Kieren zijn de aansluitingen bij beweegbare delen, bijvoorbeeld de aanslag van een raamvleugel op het kozijn. De uiteindelijke kwaliteit van een naad- of kierdichting is niet alleen afhankelijk van het type dichtingsmateriaal, ook de detaillering en uitvoering van de kier of naad is van belang. Een ogenschijnlijk klein lek kan de oorzaak zijn van een drastische verlaging van de totale gevelgeluidwering. De afdichting van naden gebeurt met behulp van een elastisch blijvende (siliconen)kit, al dan niet in combinatie met een afdeklat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enkele naaddichting (bij voorkeur aan de binnenzijde) of dubbele naaddichting (zowel aan de binnen- als buitenzijde). Voor kitvoegen geldt dat deze omwille van een goede hechting minimaal 5 mm breed zijn, en dat bij naden vanaf 8 mm een goede rugvulling (bijvoorbeeld compriband of een profiel) wordt toegepast. Voor het afdichten van kieren worden in de regel tochtprofielen gebruikt. Er zijn diverse modellen in omloop (lipprofielen en buisprofielen) met verschillende indrukkingsdiepte. Bij renovatie van bestaande kozijnen is een matige enkele kierdichting vaak het hoogst haalbare. Voor een goede enkele dichting is doorgaans een zwaardere raamvleugel vereist, aangezien dit alleen mogelijk is met een inbouw-profiel. Het profiel dient volledig rondgaand te worden uitgevoerd, zonder onderbreking in bijvoorbeeld de hoeken of bij hang- en sluitwerk. Een dubbele kierdichting wordt gerealiseerd door toepassing van twee inbouw-profielen, welke beide volledig rondgaand en zonder onderbreking worden aangebracht. Voor een goede gelijkmatige indrukking is het vaak noodzakelijk om een twee- of driepuntsknevelsluiting aan te brengen. De sponning in de hoeken dient goed vlak te zijn. Bij de hoeklassen is de rubber immers iets harder, waardoor er eerder kans ontstaat op kleine lekken. Bij tuimelramen, schuiframen of schuifdeuren is een werkelijk goede kierdichting vaak niet mogelijk Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

11 3. Berekeningsuitgangspunten Rekenmethodiek en invoergegevens Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het computerprogramma van DGMR waarbij de volgende rekenmethode gehanteerd is: Herziene Rekenmethode Geluidwering Gevels (HRGG, uitgave december 1989).Bij de berekeningen is verder gebruik gemaakt van de materialencatalogus behorende bij dit computerprogramma. De geluidsbelasting aan de verschillende gevels is afkomstig uit het eerder genoemde akoestisch onderzoek dat voor de Krijtwal 17 is uitgevoerd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gecumuleerde geluidsbelasting aan de gevels van het pand. De berekeningen zijn gebaseerd op de, door OPL architecten / re-designers, aangeleverde tekeningen: Plattegrond begane grond en 1 e verdieping, d.d ; Plattegrond 2 e en 3 e verdieping, d.d ; Noord- en Oostgevel, d.d ; Zuid- en Westgevel, d.d Verder is uitgegaan van de bestaande opbouw en uitgangspunten zoals door de opdrachtgever is aangegeven. Uitgangspunten gevelopbouw 1 : - Steenachtige spouwmuur 200 kg/m² R A -waarde 46.2 db(a); - Sandwich PUR schuim + plaatmateriaal mm R A -waarde 27.8 db(a); - Type glas: standaard dubbel glas R A -waarde 28.5 db(a); - Kunststof kozijnen R A -waarde 33.3 db(a). Kiertermen: Kozijn Steen schuimband, afdeklat Kozijn- raam dubbele afdichting Niet te openen ramen Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom R k -waarde = 50.0 db(a); R k -waarde = 40.0 db(a); R k -waarde = 60.0 db(a); R k -waarde = 35.0 db(a). 1 De buitendeuren zijn niet apart als buitendeur gemodelleerd, maar zijn uitgesplitst in de materiaaltypes glas en kozijn omdat hiervoor dezelfde materialen worden/zijn gebruikt als voor de overig gevel. Dit om een zo reëel mogelijk beeld te creëren. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

12 8 Berekeningsuitgangspunten Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

13 4. Onderzoek Rekenresultaten Zowel de binnenwaarden (Lbi) als de ventilatiecapaciteit (Qvent) zijn getoetst aan de eisen uit het gemeentelijk beleid / Bouwbesluit. In tabel 4.1 zijn de resultaten ten aanzien van de binnenwaarden gepresenteerd. In tabel 4.2 zijn de resultaten ten aanzien van de ventilatiecapaciteit samengevat. Een en ander is uitgebreid opgenomen in bijlage 2. De verschillende appartementen zijn genummerd op basis van onderstaand figuur. Niet voor ieder appartement is een berekening gemaakt. Hierbij is gekeken naar de meest maatgevende appartementen en de verschillende typen. N W 4 5 O Figuur 4.1. Nummering appartementen Z Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

14 10 Onderzoek Tabel 4.1 Rekenresultaten binnenwaarde Lbi (db) Begane grond Appartement 1 (A1) -- Woonkamer 32.9 Slaapkamer 35.2 Appartement 2 (B1) -- Woonkamer 32.5 Slaapkamer 35.4 Appartement 3 (C1) -- Woonkamer 36.3 Slaapkamer 35.2 Appartement 4 (D1) -- Woonkamer 27.2 Slaapkamer 29.0 Appartement 5 (E1) -- Woonkamer 31.7 Slaapkamer 32.9 Appartement 8 (J1) -- Woonkamer 32.9 Slaapkamer e verdieping Appartement 3 (C2) -- Woonkamer 37.7 Slaapkamer 36.3 Appartement 6 (G1) -- Woonkamer 28.1 Slaapkamer e verdieping Appartement 3 (C3) -- Woonkamer 37.7 Slaapkamer 36.3 Appartement 4 (F2) -- Woonkamer 28.0 Slaapkamer 30.6 Appartement 6 (G2) -- Woonkamer 28.6 Slaapkamer e verdieping Appartement 1 (A7) -- Woonkamer 32.3 Slaapkamer 34.8 Appartement 2 (B6) -- Woonkamer 32.6 Slaapkamer 35.0 Appartement 3 (H1) -- Woonkamer Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

15 Onderzoek 11 Slaapkamer 34.9 Appartement 4 (F3) -- Woonkamer 27.1 Slaapkamer 29.2 Appartement 5 (E4) -- Woonkamer 32.8 Slaapkamer 35.1 Appartement 6 (I1) -- Woonkamer 27.1 Slaapkamer 29.3 Appartement 7 (B7) -- Woonkamer 23.8 Slaapkamer 26.0 Appartement 8 (A6) -- Woonkamer 32.7 Slaapkamer 33.8 Uit de resultaten blijkt dat voor alle appartementen, met uitzondering van de appartementen C2 en C3, geldt dat de binnenwaarde van 37 db gehaald wordt. Dit betekent dat voldaan wordt aan de eisen die gemeente Nieuwegein stelt en sprake is van een aanvaardbaar binnen niveau. Zoals gezegd overschrijdt de binnenwaarde van de appartementen C2 en C3 de streefwaarde van 37 db die de gemeente stelt. Maatgevend zijn hierbij de deur en het luchtrooster. Beide zijn in de gevel achter het balkon gelegen. De balkons worden voorzien van verhoogde glaspanelen van 1.80 m. Door het toepassen van deze glaspanelen wordt de geluidsbelasting op de gevel achter de glaspanelen gereduceerd tot ten hoogste 53 db (zie toetsing aan het gemeentelijk beleid onder geluidsluwe buitenruimte). Deze glaspanelen zijn noodzakelijk om de appartementen te voorzien van een geluidluwe gevel en buitenruimte. Wanneer wordt uitgegaan van een geluidsbelasting aan de gevel van 53 db, in plaats van 62 db, wat feitelijk dus ook het geval is ter plaatse van het balkon dan wordt de binnenwaarde van 37 db wel gehaald. Gesteld kan dan ook worden dat bij deze appartementen wordt voldaan aan de eisen van de gemeente Nieuwegein en dat bij de appartementen C2 en C3 eveneens sprake is van een aanvaardbaar binnen niveau. Ventilatiecapaciteit In de berekeningen is uitgegaan van de ventilatieroosters Aralco Multicoust EPC 14 en EPC 18. Voor de roosters in de woonkamer (raam bij balkon) is een lengte aangehouden van 1,67 m en in de slaapkamers van 0,90 m. De Qvent voor de woonkamer is: 23,38 dm3/s (EPC14); 30,06 dm3/s (EPC18). De Qvent voor de slaapkamer is: 12,60 dm3/s (EPC 14); 16,20 dm3/s (EPC18). In onderstaande tabel zijn de eisen voor de verschillende appartement typen opgenomen. Tevens is voor elk appartement type het benodigde type rooster genoemd waarmee aan de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit wordt voldaan. Deze typen zullen toegepast worden. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

16 12 Onderzoek Tabel 4.2 Rekenresultaten ventilatiecapacitiet Appartement type Eis (dm3/s) Benodigd type rooster A Woonkamer 29 EPC 18 slaapkamer 10 EPC14 B Woonkamer 23 EPC14 slaapkamer 10 EPC14 C Woonkamer 24 EPC 18 slaapkamer 13 EPC 18 D Woonkamer 26 EPC 18 slaapkamer 13 EPC 18 E Woonkamer 22 EPC14 slaapkamer 14 EPC 18 F Woonkamer 27 EPC 18 slaapkamer 12 EPC14 G Woonkamer 22 EPC14 slaapkamer 11 EPC14 H Woonkamer 30 EPC 18 slaapkamer 13 EPC 18 I Woonkamer 27 EPC 18 slaapkamer 11 EPC14 J Woonkamer 30 EPC 18 slaapkamer 12 EPC Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

17 5. Conclusie 13 Transformatie van bestaande bouw Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven geldt voor de transformatie van een bestaand gebouw naar woningen geen wettelijke binnenwaarde. De gemeente Nieuwegein hanteert een streefwaarde van 37 db. Binnenwaarde Voor alle appartementen geldt dat sprake is van een acceptabel binnenniveau, aangezien de streefwaarde van 37 db niet wordt overschreden. Ventilatiecapaciteit Uit het onderzoek blijkt dat met het toepassen van de voorgestelde roosters overal voldaan wordt aan de ventilatiecapaciteit. Er kan natuurlijk gekozen worden voor een andere type/ merk rooster. Wel dienen de roosters een R A -waarde van minimaal 32,5 db(a) te hebben en de benodigde ventilatiecapaciteit. Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

18 14 Conclusie Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

19 Bijlagen

20

21 Bijlage 1 Gecumuleerde geluidsbelasting Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012) Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

22

23 Bijlage 2 Rekenresultaten Rho adviseurs voor leefruimte vestiging Rotterdam

24 Project Omschrijving: Nieuwegein Krijtwal Werknummer: Rekenmethode: HRGG-uitgebreid Status: Bestaande bouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: H:\x-afdeling 3d algemeen\bestanden milieu\milieu-geluidwering gevels\nieuwegein\krijtwal 2.0 aang... Aangemaakt op: door: jlauf Gewijzigd op: door: rsondorp Variant Gebruiksfunctie Appartement 1 Begane... Woning, reconstructie Appartement 2 Begane... Woning, reconstructie Appartement 3 Begane... Woning, reconstructie Appartement 4 Begane... Woning, reconstructie Appartement 5 Begane... Woning, reconstructie Appartement 8 Begane... Woning, reconstructie Appartement 3 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 6 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 3 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 4 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 6 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 1 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 2 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 3 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 4 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 5 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 6 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 7 Verdiepi... Woning, reconstructie Appartement 8 Verdiepi... Woning, reconstructie

25 VARIANT: Appartement 1 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 31,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 60,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 27,1 db Volume :...108,12 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,9 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 27,9 db Vlak 1 :...Noordgevel D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 5,81 46,2 41,2 45,2 50,2 56,2 63,2 50,4 D00322 Glas (GDL) 2,65 28,5 29,6 28,6 36,6 44,6 44,6 36,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 26,1 30,1 34,1 35,1 30,1 31,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 38,7 40,7 46,7 48,7 52,7 46,0 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 45,3 Totaal 15,19 R' 24,2 26,0 31,7 34,1 29,8 30,2 GA 25,0 26,8 32,5 34,8 30,6 31,0 Vlak 2 :...Westgevel Geluidniveaucorrectie CL :... 3,0 db (eigen waarde) D00322 Glas (GDL) 6,93 28,5 28,0 27,0 35,0 43,0 43,0 34,5 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 9,30 46,2 41,8 45,8 50,8 56,8 63,8 51,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,83 27,8 27,0 31,0 35,0 36,0 31,0 32,8 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,73 33,3 36,1 38,1 44,1 46,1 50,1 43,4 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 37,4 29,2 28,3 39,1 45,1 33,2 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,7 Totaal 27,79 R' 23,8 23,7 26,5 32,7 30,1 28,3 GA 24,9 24,8 27,6 33,8 31,2 29,4 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,3 1 Ramen - niet te openen 5,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 64,4 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,8 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 48,9 2 Ramen - niet te openen 12,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 63,5 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 18,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,9 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,9 2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 11,30 m² Maximale geluidsbelasting :... 60,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 24,8 db Volume :... 38,42 m³ Binnenniveau Lbi :... 35,2 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,8 db Vlak 1 :...Noordgevel

26 D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,0 28,0 36,0 44,0 44,0 35,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,39 46,2 42,7 46,7 51,7 57,7 64,7 52,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 25,3 29,3 33,3 34,3 29,3 31,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,9 39,9 45,9 47,9 51,9 45,2 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,5 29,0 27,7 39,0 45,9 32,7 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,5 Totaal 12,67 R' 23,3 23,8 26,0 32,3 28,9 27,8 GA 20,3 20,8 23,1 29,3 26,0 24,8 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,5 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,9 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,0 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

27 VARIANT: Appartement 2 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 26,00 m² Maximale geluidsbelasting :... 60,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 27,5 db Volume :... 88,40 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,5 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 23,8 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 4,29 28,5 26,7 25,7 33,7 41,7 41,7 33,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,51 46,2 42,6 46,6 51,6 57,6 64,6 51,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 28,4 32,4 36,4 37,4 32,4 34,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,91 33,3 34,2 36,2 42,2 44,2 48,2 41,5 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,67 32,8 33,8 26,3 25,0 36,3 43,2 30,0 Qvent: 23,38 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,2 Totaal 12,63 R' 23,4 22,2 23,9 31,7 30,6 26,8 GA 24,0 22,9 24,6 32,4 31,3 27,5 1 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,4 1 Ramen - niet te openen 7,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,6 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 10,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 10,70 m² Maximale geluidsbelasting :... 60,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 24,6 db Volume :... 36,38 m³ Binnenniveau Lbi :... 35,4 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,8 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,0 28,0 36,0 44,0 44,0 35,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,37 46,2 42,7 46,7 51,7 57,7 64,7 52,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 25,3 29,3 33,3 34,3 29,3 31,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,9 39,9 45,9 47,9 51,9 45,2 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,5 29,0 27,7 39,0 45,9 32,7 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,5 Totaal 12,65 R' 23,3 23,8 26,0 32,3 28,9 27,8 GA 20,1 20,6 22,8 29,1 25,7 24,6 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,5 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,9 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,0 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

28 VARIANT: Appartement 3 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 27,10 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 24,7 db Volume :... 92,14 m³ Binnenniveau Lbi :... 36,3 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 25,6 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 6,64 28,5 24,8 23,8 31,8 39,8 39,8 31,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 5,96 33,3 29,3 31,3 37,3 39,3 43,3 36,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,1 Totaal 12,60 R' 23,4 23,0 30,6 36,0 37,5 30,0 GA 24,3 23,9 31,4 36,9 38,4 30,9 Vlak 2 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 10,93 28,5 25,6 24,6 32,6 40,6 40,6 32,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,49 46,2 45,6 49,6 54,6 60,6 67,6 54,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 31,4 35,4 39,4 40,4 35,4 37,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 7,87 33,3 31,1 33,1 39,1 41,1 45,1 38,4 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 37,0 28,8 27,9 38,7 44,7 32,8 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,5 Totaal 25,21 R' 23,4 22,5 26,0 33,2 32,7 28,0 GA 21,3 20,3 23,9 31,0 30,6 25,9 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 26,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 56,9 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,5 2 Ramen - niet te openen 33,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,8 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 10,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 54,0 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,4 2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 14,20 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,8 db Volume :... 48,28 m³ Binnenniveau Lbi :... 35,2 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,7 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,0 28,0 36,0 44,0 44,0 35,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,39 46,2 42,7 46,7 51,7 57,7 64,7 52,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 25,3 29,3 33,3 34,3 29,3 31,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,9 39,9 45,9 47,9 51,9 45,2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 0,90 32,5 36,7 28,5 27,6 38,4 44,4 32,5 Qvent: 16,20 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,5 Totaal 12,67 R' 23,3 23,6 26,0 32,2 28,9 27,7 GA 21,3 21,7 24,0 30,2 26,9 25,8

29 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,5 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,9 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,0 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

30 VARIANT: Appartement 4 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 41,0 45,0 48,0 51,0 49,0 55,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 28,70 m² Maximale geluidsbelasting :... 55,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 27,8 db Volume :... 97,58 m³ Binnenniveau Lbi :... 27,2 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 23,7 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 4,29 28,5 26,7 25,7 33,7 41,7 41,7 33,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,47 46,2 42,6 46,6 51,6 57,6 64,6 51,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 28,3 32,3 36,3 37,3 32,3 34,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,91 33,3 34,2 36,2 42,2 44,2 48,2 41,5 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 34,0 25,8 24,9 35,7 41,7 29,8 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,2 Totaal 12,59 R' 23,4 22,0 23,8 31,4 30,5 26,7 GA 24,5 23,1 25,0 32,6 31,6 27,8 1 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,4 1 Ramen - niet te openen 7,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,6 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 10,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 14,90 m² Maximale geluidsbelasting :... 55,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 26,0 db Volume :... 50,66 m³ Binnenniveau Lbi :... 29,0 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,7 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,0 28,0 36,0 44,0 44,0 35,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,39 46,2 42,7 46,7 51,7 57,7 64,7 52,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 25,3 29,3 33,3 34,3 29,3 31,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,9 39,9 45,9 47,9 51,9 45,2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 0,90 32,5 36,7 28,5 27,6 38,4 44,4 32,5 Qvent: 16,20 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,5 Totaal 12,67 R' 23,3 23,6 26,0 32,2 28,9 27,7 GA 21,5 21,9 24,2 30,4 27,1 26,0 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,5 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,9 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,0 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

31 VARIANT: Appartement 5 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 24,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 59,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 27,3 db Volume :... 84,32 m³ Binnenniveau Lbi :... 31,7 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 23,8 db Vlak 1 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 4,29 28,5 26,7 25,7 33,7 41,7 41,7 33,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,47 46,2 42,6 46,6 51,6 57,6 64,6 51,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 28,3 32,3 36,3 37,3 32,3 34,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,91 33,3 34,2 36,2 42,2 44,2 48,2 41,5 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,67 32,8 33,8 26,3 25,0 36,3 43,2 30,0 Qvent: 23,38 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,2 Totaal 12,59 R' 23,4 22,2 23,9 31,7 30,6 26,8 GA 23,8 22,7 24,4 32,2 31,1 27,3 1 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,4 1 Ramen - niet te openen 7,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,6 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 10,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,0 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 15,30 m² Maximale geluidsbelasting :... 59,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 26,1 db Volume :... 52,02 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,9 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,7 db Vlak 1 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,0 28,0 36,0 44,0 44,0 35,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,39 46,2 42,7 46,7 51,7 57,7 64,7 52,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,91 27,8 25,3 29,3 33,3 34,3 29,3 31,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,9 39,9 45,9 47,9 51,9 45,2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 0,90 32,5 36,7 28,5 27,6 38,4 44,4 32,5 Qvent: 16,20 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,5 Totaal 12,67 R' 23,3 23,6 26,0 32,2 28,9 27,7 GA 21,7 22,0 24,3 30,5 27,3 26,1 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,5 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,9 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,0 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

32 VARIANT: Appartement 8 Begane Grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 32,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 59,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 26,1 db Volume :...111,52 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,9 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 26,6 db Vlak 1 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 6,93 28,5 28,0 27,0 35,0 43,0 43,0 34,5 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 9,30 46,2 41,8 45,8 50,8 56,8 63,8 51,0 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,83 27,8 27,0 31,0 35,0 36,0 31,0 32,8 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,73 33,3 36,1 38,1 44,1 46,1 50,1 43,4 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 37,4 29,2 28,3 39,1 45,1 33,2 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,7 Totaal 27,79 R' 23,8 23,7 26,5 32,7 30,1 28,3 GA 22,1 22,0 24,8 31,0 28,4 26,5 Vlak 2 :...Zuidgevel Geluidniveaucorrectie CL :... 5,0 db (eigen waarde) D00322 Glas (GDL) 2,65 28,5 29,4 28,4 36,4 44,4 44,4 35,9 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 5,05 46,2 41,6 45,6 50,6 56,6 63,6 50,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,8 29,8 33,8 34,8 29,8 31,7 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 38,5 40,5 46,5 48,5 52,5 45,8 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 45,1 Totaal 14,54 R' 24,0 25,8 31,5 33,8 29,5 30,0 GA 30,1 31,9 37,6 39,9 35,6 36,0 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 48,9 1 Ramen - niet te openen 12,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 63,5 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 18,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,9 1 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 5,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,9 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,1 2 Ramen - niet te openen 5,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 64,2 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,6 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 13,60 m² Maximale geluidsbelasting :... 59,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,6 db Volume :... 46,24 m³ Binnenniveau Lbi :... 33,4 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,6 db Vlak 1 :...Zuidgevel

33 D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,74 46,2 43,5 47,5 52,5 58,5 65,5 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,0 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,3 28,8 27,5 38,8 45,7 32,6 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,13 R' 23,1 23,6 25,8 32,1 28,7 27,6 GA 21,1 21,6 23,9 30,1 26,7 25,6 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

34 VARIANT: Appartement 3 Verdieping 1 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 48,0 52,0 55,0 58,0 56,0 62,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 27,10 m² Maximale geluidsbelasting :... 62,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 24,3 db Volume :... 92,14 m³ Binnenniveau Lbi :... 37,7 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 25,1 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 9,65 28,5 23,2 22,2 30,2 38,2 38,2 29,6 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,95 33,3 32,3 34,3 40,3 42,3 46,3 39,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,1 Totaal 12,60 R' 22,6 21,9 29,7 36,3 37,0 29,1 GA 23,5 22,8 30,5 37,1 37,8 30,0 Vlak 2 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 13,53 28,5 24,6 23,6 31,6 39,6 39,6 31,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,40 46,2 45,6 49,6 54,6 60,6 67,6 54,9 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 31,3 35,3 39,3 40,3 35,3 37,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 4,82 33,3 33,1 35,1 41,1 43,1 47,1 40,4 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 36,9 28,7 27,8 38,6 44,6 32,7 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,2 Totaal 24,67 R' 23,0 21,9 25,8 33,1 32,5 27,7 GA 20,9 19,9 23,7 31,1 30,5 25,6 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 25,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,1 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,4 2 Ramen - niet te openen 38,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,1 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 9,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 54,0 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,0 2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 14,20 m² Maximale geluidsbelasting :... 62,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,7 db Volume :... 48,28 m³ Binnenniveau Lbi :... 36,3 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,5 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,74 46,2 43,5 47,5 52,5 58,5 65,5 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,0 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 0,90 32,5 36,5 28,3 27,4 38,2 44,2 32,3 Qvent: 16,20 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,13 R' 23,1 23,4 25,8 31,9 28,6 27,5 GA 21,3 21,6 24,0 30,1 26,9 25,7

35 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

36 VARIANT: Appartement 6 Verdieping 1 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 41,0 45,0 48,0 51,0 49,0 55,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 24,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 55,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 26,9 db Volume :... 84,32 m³ Binnenniveau Lbi :... 28,1 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 28,2 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 9,65 28,5 23,2 22,2 30,2 38,2 38,2 29,6 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,95 33,3 32,3 34,3 40,3 42,3 46,3 39,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,1 Totaal 12,60 R' 22,6 21,9 29,7 36,3 37,0 29,1 GA 23,1 22,4 30,1 36,7 37,5 29,6 Vlak 2 :...Zuidgevel Geluidniveaucorrectie CL :... 5,0 db (eigen waarde) D00322 Glas (GDL) 13,53 28,5 24,6 23,6 31,6 39,6 39,6 31,1 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,40 46,2 45,6 49,6 54,6 60,6 67,6 54,9 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 31,3 35,3 39,3 40,3 35,3 37,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 4,82 33,3 33,1 35,1 41,1 43,1 47,1 40,4 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,67 32,8 36,7 29,2 27,9 39,2 46,1 32,9 Qvent: 23,38 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,2 Totaal 24,67 R' 23,0 22,0 25,8 33,3 32,6 27,8 GA 25,5 24,6 28,4 35,8 35,2 30,3 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 25,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,1 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,4 2 Ramen - niet te openen 38,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,1 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 9,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 54,0 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,0 2 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 12,70 m² Maximale geluidsbelasting :... 55,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,3 db Volume :... 43,18 m³ Binnenniveau Lbi :... 29,7 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,6 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,74 46,2 43,5 47,5 52,5 58,5 65,5 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,0 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,3 28,8 27,5 38,8 45,7 32,6 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,13 R' 23,1 23,6 25,8 32,1 28,7 27,6 GA 20,8 21,3 23,6 29,8 26,4 25,3

37 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

38 VARIANT: Appartement 3 Verdieping 2 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 48,0 52,0 55,0 58,0 56,0 62,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 27,10 m² Maximale geluidsbelasting :... 62,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 24,3 db Volume :... 92,14 m³ Binnenniveau Lbi :... 37,7 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 25,1 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 4,33 28,5 26,6 25,6 33,6 41,6 41,6 33,1 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,32 27,8 26,6 30,6 34,6 35,6 30,6 32,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 3,95 33,3 31,0 33,0 39,0 41,0 45,0 38,4 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,1 Totaal 12,60 R' 22,9 23,9 30,3 33,5 30,1 29,1 GA 23,8 24,7 31,2 34,4 30,9 30,0 Vlak 2 :...Oostgevel D00322 Glas (GDL) 8,38 28,5 26,7 25,7 33,7 41,7 41,7 33,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,40 46,2 45,6 49,6 54,6 60,6 67,6 54,9 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,24 27,8 27,4 31,4 35,4 36,4 31,4 33,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 5,82 33,3 32,3 34,3 40,3 42,3 46,3 39,6 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 36,9 28,7 27,8 38,6 44,6 32,7 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,2 Totaal 24,84 R' 23,1 22,8 25,9 32,3 30,2 27,7 GA 21,0 20,7 23,8 30,2 28,1 25,6 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 25,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,1 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,4 2 Ramen - niet te openen 38,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,2 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 9,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 54,0 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,1 2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 14,20 m² Maximale geluidsbelasting :... 62,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,7 db Volume :... 48,28 m³ Binnenniveau Lbi :... 36,3 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,5 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,74 46,2 43,5 47,5 52,5 58,5 65,5 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,0 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 0,90 32,5 36,5 28,3 27,4 38,2 44,2 32,3 Qvent: 16,20 dm³/s

39 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,13 R' 23,1 23,4 25,8 31,9 28,6 27,5 GA 21,3 21,6 24,0 30,1 26,9 25,7 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

40 VARIANT: Appartement 4 Verdieping 2 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 42,0 46,0 49,0 52,0 50,0 56,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 29,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 56,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 28,0 db Volume :...101,32 m³ Binnenniveau Lbi :... 28,0 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 23,6 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 3,88 28,5 26,9 25,9 33,9 41,9 41,9 33,4 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,38 46,2 42,5 46,5 51,5 57,5 64,5 51,8 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,92 27,8 28,2 32,2 36,2 37,2 32,2 34,0 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,87 33,3 34,1 36,1 42,1 44,1 48,1 41,4 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 33,8 25,6 24,7 35,5 41,5 29,6 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 37,7 Totaal 12,05 R' 23,4 22,0 23,7 31,2 30,3 26,6 GA 24,9 23,4 25,2 32,7 31,8 28,0 1 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 37,9 1 Ramen - niet te openen 13,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 59,5 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 9,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,9 1 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 13,00 m² Maximale geluidsbelasting :... 56,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,4 db Volume :... 44,20 m³ Binnenniveau Lbi :... 30,6 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,6 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,76 46,2 43,4 47,4 52,4 58,4 65,4 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,3 28,8 27,5 38,8 45,7 32,6 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,15 R' 23,1 23,6 25,8 32,1 28,7 27,6 GA 20,9 21,4 23,7 29,9 26,5 25,4 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

41 VARIANT: Appartement 6 Verdieping 2 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 42,0 46,0 49,0 52,0 50,0 56,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 24,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 56,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 27,4 db Volume :... 84,32 m³ Binnenniveau Lbi :... 28,6 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 28,6 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 4,33 28,5 26,6 25,6 33,6 41,6 41,6 33,1 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,32 27,8 26,6 30,6 34,6 35,6 30,6 32,5 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 3,95 33,3 31,0 33,0 39,0 41,0 45,0 38,4 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,1 Totaal 12,60 R' 22,9 23,9 30,3 33,5 30,1 29,1 GA 23,4 24,3 30,8 34,0 30,5 29,6 Vlak 2 :...Zuidgevel Geluidniveaucorrectie CL :... 6,0 db (eigen waarde) D00322 Glas (GDL) 8,21 28,5 26,8 25,8 33,8 41,8 41,8 33,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 3,40 46,2 45,6 49,6 54,6 60,6 67,6 54,9 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,24 27,8 27,3 31,3 35,3 36,3 31,3 33,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 5,82 33,3 32,3 34,3 40,3 42,3 46,3 39,6 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,67 32,8 36,7 29,2 27,9 39,2 46,1 32,9 Qvent: 23,38 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,2 Totaal 24,67 R' 23,1 23,0 26,0 32,4 30,2 27,8 GA 26,7 26,5 29,5 36,0 33,8 31,3 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 25,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,1 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 2,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,4 2 Ramen - niet te openen 38,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,1 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 9,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 54,0 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,0 2 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 12,70 m² Maximale geluidsbelasting :... 56,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 25,3 db Volume :... 43,18 m³ Binnenniveau Lbi :... 30,7 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 24,6 db Vlak 1 :...Westgevel D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,2 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 2,74 46,2 43,5 47,5 52,5 58,5 65,5 52,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,02 27,8 25,0 29,0 33,0 34,0 29,0 30,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 37,7 39,7 45,7 47,7 51,7 45,0 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,3 28,8 27,5 38,8 45,7 32,6 Qvent: 12,60 dm³/s

42 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,4 Totaal 12,13 R' 23,1 23,6 25,8 32,1 28,7 27,6 GA 20,8 21,3 23,6 29,8 26,4 25,3 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,3 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,8 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

43 VARIANT: Appartement 1 Verdieping 3 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak :... 31,80 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 28,7 db Volume :...108,12 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,3 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 29,7 db Vlak 1 :...Noordgevel D00322 Glas (GDL) 2,65 28,5 29,8 28,8 36,8 44,8 44,8 36,3 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 10,13 46,2 39,0 43,0 48,0 54,0 61,0 48,2 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,36 27,8 30,3 34,3 38,3 39,3 34,3 36,1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 38,9 40,9 46,9 48,9 52,9 46,2 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 45,6 Totaal 15,96 R' 26,5 27,3 33,8 37,1 33,6 32,6 GA 27,0 27,9 34,3 37,6 34,1 33,2 Vlak 2 :...Westgevel Geluidniveaucorrectie CL :... 3,0 db (eigen waarde) D00322 Glas (GDL) 6,53 28,5 28,5 27,5 35,5 43,5 43,5 35,0 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 17,63 46,2 39,2 43,2 48,2 54,2 61,2 48,4 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,36 27,8 32,9 36,9 40,9 41,9 36,9 38,8 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,69 33,3 36,4 38,4 44,4 46,4 50,4 43,7 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,67 32,5 37,6 29,4 28,5 39,3 45,3 33,4 Qvent: 30,06 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,7 Totaal 29,21 R' 26,0 24,7 27,2 34,7 34,3 29,8 GA 26,9 25,6 28,1 35,6 35,2 30,7 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 46,5 1 Ramen - niet te openen 5,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 64,7 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 53,0 2 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 49,1 2 Ramen - niet te openen 19,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,9 2 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 17,9 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,2 2 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, di... 6,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 41,8 2 D02811 Aralco Multicoust EPC 18 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak :... 11,30 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 db Vertrekhoogte :... 3,40 m Geluidwering GA :... 26,2 db Volume :... 38,42 m³ Binnenniveau Lbi :... 34,8 db Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 26,4 db Vlak 1 :...Noordgevel

44 D00322 Glas (GDL) 2,55 28,5 29,2 28,2 36,2 44,2 44,2 35,6 D00134 MS 2: Steenachtige spouwmuur 200 kg/... 7,59 46,2 39,4 43,4 48,4 54,4 61,4 48,7 D00386 BP2d: Sandw PUR-schuim+plmat ,36 27,8 29,5 33,5 37,5 38,5 33,5 35,3 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,82 33,3 38,1 40,1 46,1 48,1 52,1 45,5 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 0,90 32,8 36,7 29,2 27,9 39,2 46,1 33,0 Qvent: 12,60 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 44,8 Totaal 13,32 R' 25,5 24,8 26,8 34,5 32,6 29,4 GA 22,3 21,6 23,6 31,4 29,4 26,2 1 Ramen - dubbele afdichting Rk=40 3,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,7 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 63,1 1 Kozijn-steen - schuimband, afdeklat 8,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 52,2 1 D02810 Aralco Multicoust EPC 14 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

HMB B.V. de heer ing. H.G.M. Meelkop r.meelkop@hmbgroep.nl de heer ing. H.G.M. Meelkop. de heer ing. W.A.T. van der Sterren

HMB B.V. de heer ing. H.G.M. Meelkop r.meelkop@hmbgroep.nl de heer ing. H.G.M. Meelkop. de heer ing. W.A.T. van der Sterren Berekening geluidbelasting wegverkeer (SRM2) & berekening geluidwering gevels Overloonseweg (ong.) Venray Kenmerk: 10204003N Opdrachtgever: Datum rapport: Status: Uitvoering: Projectleider: Rapporteur:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie