Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :"

Transcriptie

1 Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : Document Status : Rap-02 : Concept Datum :

2 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : Opdrachtgever: Tekenburo D. Van Ballegooij b.v. Koningsstraat AE Haaften Adviseur Bouwfysica: Ingenieursburo Ulehake Rossinistraat 40 Postbus AK Oss Tel. (0412) Contactpersoon: Ing. T.C. Dekkers / ir. M.W. (Martijn) Crins Pagina 2 / 17

3 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. WETTELIJK KADER 5 3. BEREKENINGEN GELUIDBELASTING VAN DE GEVEL wegverkeerslawaai industrielawaai UITGANGSPUNTEN BEREKENINGSMETHODE BEREKENINGSRESULTATEN VOORZIENINGEN 8 4. CONCLUSIE 9 BIJLAGE I SITUATIE 10 BIJLAGE II GELUIDBELASTING 11 BIJLAGE III BEREKENINGEN WEGVERKEERSLAWAAI 12 BIJLAGE IV BEREKENINGEN INDUSTRIELAWAAI 13 BIJLAGE V PRINCIPE DETAILS 14 Pagina 3 / 17

4 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : INLEIDING De woning gelegen aan Pr. Julianaweg 1 te Geldermalsen is gelegen binnen de geluidzone van wegverkeer van de Julianaweg en Lingendijk en industrielwaai. Met behulp van een berekening wordt onderzocht of het binnenniveau in de verblijfsruimten voldoet aan de maximale waarde van 33 db (wegverkeerslawaai) of 35 db (industrielawaai). Indien niet voldaan wordt, wordt bepaald welke voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. Bijlage I geeft de situatie weer. Bij de berekeningen is uitgegaan van de volgende tekeningen: - Bestektekening nieuwbouw woning a/d Pinses Julianawg te Geldermalsen d.d met kenmerk blad 01 door D. van Ballegooij b.v. Pagina 4 / 17

5 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : WETTELIJK KADER Volgens Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw moet de in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie G A;k die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, ter beperking van geluidhinder in het verblijfsgebied, bepaald overeenkomstig die norm, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die scheidingsconstructie, bepaald overeenkomstig de Wet geluidhinder, en 33 db, met een minimum van 20 db(a). Indien krachtens de Wet geluidhinder een hoger geluidsniveau is toegestaan dan 33 db moet de uitwendige scheidingsconstructie een karakteristieke geluidwering (volgens NEN 5077) hebben die niet kleiner is dan het verschil tussen de geluidbelasting van die scheidingsconstructie en het krachtens de Wet geluidhinder toegestane geluidniveau. Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, die niet de scheiding vormt met een aangrenzend verblijfsgebied van een andere gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaai is het bovenstaande overeenkomstig van toepassing. (Dit is bijvoorbeeld het geval bij een serre of besloten galerij. Het positieve effect van die serre of besloten galerij mag in de berekening worden meegenomen.) De in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, voor zover die constructie de scheiding vormt met de buitenlucht, moet, bepaald overeenkomstig die norm, ten minste gelijk zijn aan de waarde van de karakteristieke geluidwering zoals hierboven omschreven, verminderd met 2 db(a).. In het kader van maatwerkvoorschriften ten aanzien van het naastgelegen perceel wordt een hogere waarde vastgesteld ter plaatse van de gevel van de woning. Randvoorwaarde voor het vaststellen van een hogere waarde is een maximaal binnenniveau 35 db indien sprake is van industrielawaai. De berekeningen zijn uitgevoerd om het binnenniveau te beoordelen. Ter indicatie is naast het binnenniveau( L bi ) tevens de karakteristieke geluidwering van de gevel bepaald. Pagina 5 / 17

6 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BEREKENINGEN 3.1. GELUIDBELASTING VAN DE GEVEL wegverkeerslawaai De gevels van de woning gelegen aan de Julianaweg 1 te Geldermalsen zijn geluidbelast ten gevolge van verkeer op de Julianaweg en Lingedijk. Voor de bepaling van de geluidbelasting van de gevel wordt verwezen naar rapport /Rap01 d.d Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch rapport geluidbelasting van de gevel opgesteld door Ingenieursburo Ulehake. Voor de berekeningen is uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110g uit de wet geluidhinder. Tabel 1 geeft de gehanteerde geluidbelasting weer en tabel 2 geeft de geluidbelasting waarvan is uitgegaan en de daaruit volgende eisen aan de G A;k. Voor het bepalen van de geluidwering van de gevel is niet uitgegaan van een cumulatie van wegverkeer in industrielawaai. Tabel 1: Berekende geluidbelasting van de gevel excl. aftrek volgens art. 110g Wgh op Julianaweg, Lingedijk en Willem de Zwijgerweg. waarneempunt omschrijving hoogte [m] Correctie L den [db] 01 Voorgevel (zuid) 02 Zijgevel (oost) 03 Achtergevel (noord) 04 Zijgevel (west) 1,5-58 4,5-58 1,5-48 4,5-50 1,5-59 4,5-59 1,5-63 4,5-63 Tabel 2: Geluidbelasting van de gevel excl. Aftrek art. 110 g Wgh en eisen Geluidbelasting [db] Eis G A;k verblijfsgebied [db(a)] Eis G A;k verblijfsruimte [db(a)] industrielawaai De gevels van de woning gelegen aan de Julianaweg 1 te Geldermalsen zijn geluidbelast ten gevolge van industrielawaai. Voor de bepaling van de geluidbelasting van de gevel wordt verwezen naar rapport /Rap01 d.d Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch rapport geluidbelasting van de gevel opgesteld door Ingenieursburo Ulehake. Tabel 3 geeft de geluidbelasting weer. Tabel 3: Berekende geluidbelasting van de gevel ten gevolge van industrielawaai waarneempunt omschrijving hoogte [m] Correctie L den [db] 01 Voorgevel (zuid) 02 Zijgevel (oost) links 03 Achtergevel (noord) 04 Zijgevel (west) rechts 1,5-41 4,5-41 1,5-52 4,5-57 1,5-46 4,5-57 1,5-42 4,5-45 Pagina 6 / 17

7 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : UITGANGSPUNTEN De berekeningen zijn gemaakt voor de verblijfsgebieden die aan de geluidbelaste gevel liggen. Dit zijn ruimte: o 0.5 speelkamer; o 0.4 keuken/eethoek/zithoek; o 1.3 slaapkamer 1; o 1.2 slaapkamer 2; o 1.5 slaapkamer 3; o 1.6 slaapkamer 4. Er is gerekend met het standaardspectrum voor wegverkeerslawaai en industrielawaai (conform tabel 5). In de ruimten wordt gebruik gemaakt van gebalanceerde ventilatie BEREKENINGSMETHODE Het gehanteerde computerprogramma is DGMR Geluidwering gevels, V BEREKENINGSRESULTATEN In tabel 3 en 4 zijn de berekeningsresultaten samengevat. De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in bijlage II en III. Er wordt in alle gevallen voldaan aan de gestelde eisen. Tabel 3: Berekeningsresultaten geluidwering gevel voor verblijfsgebieden ten gevolge van wegverkeerslawaai Ruimte G A;k [db(a)] Verblijfsgebied Verblijfsruimte L bi [db] Berekend Eis Berekend Eis 0.5 speelkamer 34 >30 32 > keuken/eethoek/zithoek 35 >30 35 > slaapkamer 1 32 >30 29 > slaapkamer 2 40 >30 37 > slaapkamer 3 40 >30 37 > slaapkamer 4 32 >30 29 >28 34 Tabel 4: Berekeningsresultaten geluidwering gevel voor verblijfsgebieden ten gevolge van wegverkeerslawaai Ruimte Verblijfsgebied Berekend G A;k [db(a)] Verblijfsruimte Berekend Berekend L bi [db] 0.5 speelkamer < keuken/eethoek/zithoek < slaapkamer < slaapkamer < slaapkamer < slaapkamer <35 Eis Tabel 5: standaard spectrum industrielawaai Pagina 7 / 17

8 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : VOORZIENINGEN De volgende voorzieningen dienen getroffen te worden aan de gevels in verband met de geluidwering van de gevel. in houten kozijnen dubbel glas met een minimale R A;weg = 28,2* db(a), bijvoorbeeld 4 mm glas 16 mm luchtgevulde spouw 6 mm glas; spouwmuur met een massa van ten minste 400 kg/m², (100 mm metselwerk spouw 100 mm poriso is voldoende); houten buitendeuren, dikte 38 mm met groot glas oppervlakte, voorzien van dubbel glas (4 mm glas 16 mm luchtgevulde spouw 6 mm glas) met een minimale R A;rail = 28,2 db(a); hellend dak (DH7b) met een minimale R A;weg =36,6 db(a), pannendak met geïsoleerde dakplaten (PUR/PS), bijvoorbeeld Unilin SWH Univision 7.3 (R c = 6,0m 2 k/w) en een aftimmering onder de balklaag (spouw 100 mm, gevuld met 50 mm minerale wol), opbouw zoals aangegeven in het principedetail in bijlage IV; zijwang dakkapel (BP3b) met een minimale R A;weg =30,3 db(a), opbouw zoals weergegeven in het principedetail in bijlage IV. plat dak dakkapel (DP3) met een minimale R A;weg =30,0 db(a), opbouw zoals weergegeven in het principedetail in bijlage IV. enkele kierdichting en naaddichting: aansluiting kozijn-steen alleen voorzien van een afdeklat; te openen ramen voorzien van enkele dichting (lipprofiel, h>9) (R k = 40). * Op meetgegevens van leveranciers van beglazing moet standaard een praktijkcorrectie van 1,5 db in rekening worden gebracht. Pagina 8 / 17

9 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : CONCLUSIE De geluidwering van de gevels van de woning aan de Pr.Julianaweg 1 te Geldermalsen is bepaald. Op grond van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat de geluidwering van de gevel voldoende is, indien de voorzieningen zoals in paragraaf 3.5 omschreven worden uitgevoerd. Ir. M.W. Crins Ing. T.C. Dekkers Pagina 9 / 17

10 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BIJLAGE I SITUATIE Pagina 10 / 17

11 benaming: dove gevel linker Bestektekening nieuwbouw won.a/d Prinses Julianaweg 1 Geldermalsen opdrachtgever: Fam. J Verweij p/a Gasthuisstraat AP Waardenburg datum: gew: schaal: 1:100 get: werk: form: blad:

12 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BIJLAGE II GELUIDBELASTING Pagina 11 / 17

13 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model - wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 01_zuidgevel 1,50 57,8 54,0 48,3 58,2 01_B 01_zuidgevel 4,50 58,1 54,2 48,6 58,4 02_A 02_oostgevel 1,50 48,1 44,3 38,5 48,4 02_B 02_oostgevel 4,50 50,1 46,3 40,5 50,5 03_A 03_noordgevel 1,50 58,5 54,7 48,9 58,9 03_B 03_noordgevel 4,50 58,6 54,7 49,0 58,9 04a_A 04_westgevel 1,50 62,1 58,3 52,6 62,5 04a_B 04_westgevel 4,50 62,1 58,2 52,6 62,4 04b_A 04_westgevel 1,50 62,5 58,6 53,0 62,9 04b_B 04_westgevel 4,50 62,3 58,4 52,8 62,7 04c_A 04_westgevel 1,50 62,9 59,1 53,4 63,3 04c_B 04_westgevel 4,50 62,6 58,7 53,0 62,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :12:01

14 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model - wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten prinsesjulianaweg Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 01_zuidgevel 1,50 55,2 51,3 45,8 55,6 01_B 01_zuidgevel 4,50 55,5 51,7 46,2 55,9 02_A 02_oostgevel 1,50 40,7 36,8 31,1 41,0 02_B 02_oostgevel 4,50 48,1 44,3 38,5 48,4 03_A 03_noordgevel 1,50 58,5 54,7 48,9 58,9 03_B 03_noordgevel 4,50 58,6 54,7 49,0 58,9 04a_A 04_westgevel 1,50 61,6 57,7 52,1 62,0 04a_B 04_westgevel 4,50 61,4 57,5 51,9 61,8 04b_A 04_westgevel 1,50 62,2 58,3 52,6 62,5 04b_B 04_westgevel 4,50 61,8 57,9 52,3 62,2 04c_A 04_westgevel 1,50 62,7 58,8 53,1 63,0 04c_B 04_westgevel 4,50 62,2 58,3 52,6 62,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :12:25

15 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model - wegverkeer LAeq totaalresultaten voor toetspunten Lingedijk Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01_A 01_zuidgevel 1,50 52,8 49,1 43,1 53,2 01_B 01_zuidgevel 4,50 52,2 48,5 42,5 52,6 02_A 02_oostgevel 1,50 47,1 43,3 37,4 47,4 02_B 02_oostgevel 4,50 45,6 41,8 35,9 45,9 03_A 03_noordgevel 1,50 31,5 28,3 21,2 31,8 03_B 03_noordgevel 4,50 32,3 29,0 22,1 32,6 04a_A 04_westgevel 1,50 49,4 45,6 39,5 49,6 04a_B 04_westgevel 4,50 49,2 45,6 39,4 49,5 04b_A 04_westgevel 1,50 46,8 43,1 36,8 47,0 04b_B 04_westgevel 4,50 47,2 43,6 37,2 47,5 04c_A 04_westgevel 1,50 45,1 41,6 35,1 45,4 04c_B 04_westgevel 4,50 45,9 42,4 35,8 46,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :13:18

16 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BIJLAGE III BEREKENINGEN WEGVERKEERSLAWAAI Pagina 12 / 17

17 Julianaweg 1, Geldermalsen Project Omschrijving: Julianaweg 1, Geldermalsen Werknummer: Rekenmethode: HRGG-uitgebreid Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: X:\Ing.Buro\14200 tm 14299\14222\BouwFysica\14222 gwg.gl Aangemaakt op: door: Tdekkers Gewijzigd op: door: Tdekkers Variant wegverkeerslawaai industrielawaai Gebruiksfunctie Woonfunctie Woonfunctie Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

18 Julianaweg 1, Geldermalsen VARIANT: wegverkeerslawaai Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Wegverkeer 49,0 53,0 57,0 58,0 56,0 63,0 Verblijfsgebied: Speelkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Speelkamer 12,50 31,6 31,4 31,6 Ja Totaal verblijfsgebied 12,50 33,8 Ja Verblijfsruimte: Speelkamer Vloeroppervlak 12,50 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 31,6 db Volume 32,50 m³ Binnenniveau Lbi 31,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,6 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00328 Glas (GDL) 1,40 28,2 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,6 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,6 44,9 47,9 47,9 52,9 57,9 50,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,00 51,1 41,9 46,9 52,9 59,9 64,9 52,0 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 43,5 Totaal 9,80 R' 29,8 28,2 37,3 41,1 41,6 35,6 GA 27,2 25,6 34,8 38,5 39,0 33,0 Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,50 28,2 29,5 27,5 38,5 45,5 46,5 35,6 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,6 44,2 47,2 47,2 52,2 57,2 49,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,50 51,1 42,1 47,1 53,1 60,1 65,1 52,2 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,8 Totaal 8,40 R' 29,0 27,3 37,2 42,3 43,2 35,1 GA 31,1 29,4 39,3 44,4 45,3 37,2 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 47,9 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 62,2 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 3,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 45,6 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,9 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 47,0 2 Ramen - niet te openen 6,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 61,3 Verblijfsgebied: Keuken/eethoek/zithoek Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] keuken/eethoek/zithoek 62,90 34,8 28,2 34,8 Ja Totaal verblijfsgebied 62,90 35,4 Ja Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

19 Julianaweg 1, Geldermalsen Verblijfsruimte: keuken/eethoek/zithoek Vloeroppervlak 62,90 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 34,8 db Volume 163,54 m³ Binnenniveau Lbi 28,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 34,8 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00328 Glas (GDL) 1,40 28,2 30,8 28,8 39,8 46,8 47,8 37,0 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,6 45,3 48,3 48,3 53,3 58,3 50,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,90 51,1 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,9 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 41,5 Totaal 10,70 R' 30,0 28,5 37,0 39,8 40,2 35,5 GA 34,1 32,5 41,0 43,9 44,3 39,5 Vlak 2 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 5,40 28,2 28,2 26,2 37,2 44,2 45,2 34,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 1,40 36,6 43,1 46,1 46,1 51,1 56,1 48,7 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 15,80 51,1 42,6 47,6 53,6 60,6 65,6 52,7 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,8 Totaal 22,60 R' 27,6 25,9 34,4 37,2 37,5 32,9 GA 33,4 31,7 40,2 43,0 43,3 38,7 Vlak 3 : dak erker Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,60 30,0 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,0 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 57,0 Totaal 1,60 R' 22,0 24,0 29,0 38,9 46,5 30,0 GA 39,3 41,3 46,3 56,2 63,9 47,3 Vlak 4 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 2,00 28,2 29,2 27,2 38,2 45,2 46,2 35,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,50 36,6 44,3 47,3 47,3 52,3 57,3 49,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,10 51,1 42,2 47,2 53,2 60,2 65,2 52,3 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,5 Totaal 10,60 R' 28,8 27,1 37,1 42,5 43,4 34,9 GA 36,9 35,2 45,3 50,6 51,5 43,0 Vlak 5 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 15,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 5,20 28,2 27,2 25,2 36,2 43,2 44,2 33,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 1,80 36,6 40,8 43,8 43,8 48,8 53,8 46,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,20 51,1 44,2 49,2 55,2 62,2 67,2 54,3 D00780 Buitendeur 38 mm 2,00 30,6 33,3 38,3 39,3 40,3 43,3 40,0 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,3 Totaal 17,20 R' 25,8 24,7 32,5 35,0 36,0 31,3 GA 42,8 41,7 49,5 52,0 53,0 48,3 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

20 Julianaweg 1, Geldermalsen Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 48,2 1 Ramen - niet te openen 3,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 65,9 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 42,6 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 15,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 47,0 2 Ramen - niet te openen 3,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 68,9 2 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 27,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 39,5 3 (eigen waarde) 1,0 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 55,0 57,0 4 Kozijn-steen - alleen afdeklat 6,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 47,7 4 Ramen - niet te openen 7,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 61,9 5 Kozijn-steen - alleen afdeklat 17,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 45,3 5 Ramen - niet te openen 20,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 59,8 5 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, div... 22,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 39, Verblijfsgebied: Slaapkamer 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 1 17,40 29,0 34,0 29,0 Ja Totaal verblijfsgebied 17,40 31,8 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 1 Vloeroppervlak 17,40 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 29,0 db Volume 38,00 m³ Binnenniveau Lbi 34,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 29,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00328 Glas (GDL) 1,00 28,2 34,2 32,2 43,2 50,2 51,2 40,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 48,4 51,4 51,4 56,4 61,4 54,0 D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 10,00 36,1 27,2 32,2 45,2 51,2 54,2 38,3 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 1,60 30,3 28,2 37,2 45,2 51,2 54,2 40,4 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,30 30,0 33,1 35,1 40,1 50,1 58,1 41,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 2,40 51,1 49,4 54,4 60,4 67,4 72,4 59,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,6 Totaal 16,60 R' 23,6 27,6 36,3 42,5 44,3 33,7 GA 19,4 23,4 32,1 38,3 40,2 29,5 Vlak 2 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 28,2 29,7 27,7 38,7 45,7 46,7 35,8 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 45,0 48,0 48,0 53,0 58,0 50,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,00 51,1 42,0 47,0 53,0 60,0 65,0 52,1 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,3 Totaal 7,60 R' 28,9 27,3 35,9 38,7 39,0 34,3 GA 33,2 31,6 40,1 42,9 43,2 38,6 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 50,8 1 Suskast-kozijn/raam - gekit 1,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,4 62,6 1 Ramen - niet te openen 4,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 65,8 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 50,8 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 47,2 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 61,4 2 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 41,4 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

21 Julianaweg 1, Geldermalsen Verblijfsgebied: Slaapkamer 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 2 12,50 36,9 26,1 36,9 Ja Totaal verblijfsgebied 12,50 39,9 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 12,50 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 36,9 db Volume 29,30 m³ Binnenniveau Lbi 26,1 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 36,9 db Voldoet Ja Vlak 1 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 28,2 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,7 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,70 51,1 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,9 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 41,2 Totaal 9,30 R' 29,8 28,2 36,7 39,6 39,9 35,2 GA 32,0 30,4 38,9 41,8 42,1 37,4 Vlak 2 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 13,0 db (eigen waarde) D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 8,20 36,1 25,8 30,8 43,8 49,8 52,8 36,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 1,60 51,1 48,9 53,9 59,9 66,9 71,9 59,0 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 59,9 Totaal 9,80 R' 25,8 30,7 43,6 49,3 51,9 36,9 GA 35,7 40,7 53,5 59,2 61,9 46,8 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 48,1 1 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 62,3 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 42,3 2 (eigen waarde) 1,0 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 50,0 59,9 Verblijfsgebied: Slaapkamer 3 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 3 13,20 37,2 25,8 37,2 Ja Totaal verblijfsgebied 13,20 39,7 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 3 Vloeroppervlak 13,20 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 37,2 db Volume 32,00 m³ Binnenniveau Lbi 25,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 37,2 db Voldoet Ja Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

22 Julianaweg 1, Geldermalsen Vlak 1 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 13,0 db (eigen waarde) D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 9,70 36,1 25,0 30,0 43,0 49,0 52,0 36,1 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 54,9 Totaal 9,70 R' 25,0 30,0 42,7 47,9 50,0 36,1 GA 35,4 40,4 53,1 58,3 60,5 46,5 Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 28,2 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,7 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,60 51,1 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,9 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,9 Totaal 9,20 R' 30,0 28,3 38,3 43,4 44,3 36,1 GA 31,6 30,0 39,9 45,1 45,9 37,7 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 (eigen waarde) 1,0 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 45,0 54,9 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 48,1 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 62,2 Verblijfsgebied: Slaapkamer 4 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 30 db verblijfsruimte >= 28 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 4 13,20 28,6 34,4 28,6 Ja Totaal verblijfsgebied 13,20 31,9 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 4 Vloeroppervlak 13,20 m² Maximale geluidsbelasting 63,0 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 28,6 db Volume 32,00 m³ Binnenniveau Lbi 34,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,6 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00328 Glas (GDL) 1,00 28,2 33,2 31,2 42,2 49,2 50,2 39,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 47,5 50,5 50,5 55,5 60,5 53,1 D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 7,20 36,1 27,7 32,7 45,7 51,7 54,7 38,8 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 1,60 30,3 27,2 36,2 44,2 50,2 53,2 39,5 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,30 30,0 32,1 34,1 39,1 49,1 57,1 40,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 1,90 51,1 49,5 54,5 60,5 67,5 72,5 59,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,8 Totaal 13,30 R' 23,2 27,1 35,5 41,8 43,6 33,1 GA 19,3 23,1 31,6 37,8 39,6 29,2 Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

23 Julianaweg 1, Geldermalsen D00328 Glas (GDL) 1,30 28,2 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,7 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,6 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,60 51,1 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,9 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,9 Totaal 9,20 R' 30,0 28,3 38,3 43,4 44,3 36,1 GA 31,6 30,0 39,9 45,1 45,9 37,7 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 49,9 1 Ramen - niet te openen 4,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 64,9 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 49,9 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,4 48,1 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,4 62,2 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:05 uur

24 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BIJLAGE IV BEREKENINGEN INDUSTRIELAWAAI Pagina 13 / 17

25 Julianaweg 1, Geldermalsen VARIANT: industrielawaai Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal (eigen waarde) 43,0 47,0 51,0 52,0 50,0 56,6 Verblijfsgebied: Speelkamer Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Speelkamer 12,50 37,4 19,2 37,4 Ja Totaal verblijfsgebied 12,50 39,7 Ja Verblijfsruimte: Speelkamer Vloeroppervlak 12,50 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 37,4 db Volume 32,50 m³ Binnenniveau Lbi 19,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 37,4 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 16,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,40 27,7 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,2 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,2 44,9 47,9 47,9 52,9 57,9 50,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,00 50,7 41,9 46,9 52,9 59,9 64,9 51,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 43,1 Totaal 9,80 R' 29,8 28,2 37,3 41,1 41,6 35,1 GA 43,2 41,6 50,8 54,5 55,0 48,6 Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,50 27,7 29,5 27,5 38,5 45,5 46,5 35,2 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,2 44,2 47,2 47,2 52,2 57,2 49,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,50 50,7 42,1 47,1 53,1 60,1 65,1 51,8 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,4 Totaal 8,40 R' 29,0 27,3 37,2 42,3 43,2 34,7 GA 32,1 30,4 40,3 45,4 46,3 37,8 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,4 1 Ramen - niet te openen 6,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,8 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 3,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,1 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,9 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 46,5 2 Ramen - niet te openen 6,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,9 Verblijfsgebied: Keuken/eethoek/zithoek Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] keuken/eethoek/zithoek 62,90 31,7 24,8 31,7 Ja Totaal verblijfsgebied 62,90 32,4 Ja Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

26 Julianaweg 1, Geldermalsen Verblijfsruimte: keuken/eethoek/zithoek Vloeroppervlak 62,90 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 31,7 db Volume 163,54 m³ Binnenniveau Lbi 24,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,7 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 16,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,40 27,7 30,8 28,8 39,8 46,8 47,8 36,6 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,40 36,2 45,3 48,3 48,3 53,3 58,3 50,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,90 50,7 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 41,1 Totaal 10,70 R' 30,0 28,5 37,0 39,8 40,2 35,0 GA 50,1 48,5 57,0 59,9 60,3 55,1 Vlak 2 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 15,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 5,40 27,7 28,2 26,2 37,2 44,2 45,2 34,0 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 1,40 36,2 43,1 46,1 46,1 51,1 56,1 48,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 15,80 50,7 42,6 47,6 53,6 60,6 65,6 52,2 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 38,4 Totaal 22,60 R' 27,6 25,9 34,4 37,2 37,5 32,5 GA 43,4 41,7 50,2 53,0 53,3 48,3 Vlak 3 : dak erker Geluidniveaucorrectie CL 15,0 db (eigen waarde) D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,60 29,5 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 29,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 57,0 Totaal 1,60 R' 22,0 24,0 29,0 38,9 46,6 29,5 GA 49,3 51,3 56,3 66,3 73,9 56,9 Vlak 4 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 2,00 27,7 29,2 27,2 38,2 45,2 46,2 35,0 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,50 36,2 44,3 47,3 47,3 52,3 57,3 49,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,10 50,7 42,2 47,2 53,2 60,2 65,2 51,9 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,1 Totaal 10,60 R' 28,8 27,1 37,1 42,5 43,4 34,5 GA 32,9 31,2 41,3 46,6 47,5 38,6 Vlak 5 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 5,20 27,7 27,2 25,2 36,2 43,2 44,2 32,9 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 1,80 36,2 40,8 43,8 43,8 48,8 53,8 46,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 8,20 50,7 44,2 49,2 55,2 62,2 67,2 53,9 D00780 Buitendeur 38 mm 2,00 30,2 33,3 38,3 39,3 40,3 43,3 39,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 37,9 Totaal 17,20 R' 25,8 24,7 32,5 35,0 36,0 30,9 GA 27,8 26,7 34,5 37,0 38,0 32,9 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

27 Julianaweg 1, Geldermalsen Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,8 1 Ramen - niet te openen 3,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 65,5 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,5 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 42,2 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 15,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 46,6 2 Ramen - niet te openen 3,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 68,5 2 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 27,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 39,1 3 (eigen waarde) 1,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57,0 4 Kozijn-steen - alleen afdeklat 6,3 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,3 4 Ramen - niet te openen 7,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,5 5 Kozijn-steen - alleen afdeklat 17,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 44,9 5 Ramen - niet te openen 20,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 59,3 5 Deuren - tochtband, enkele aanslag rondom, div... 22,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 38, Verblijfsgebied: Slaapkamer 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 1 17,40 41,6 15,0 41,6 Ja Totaal verblijfsgebied 17,40 44,4 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 1 Vloeroppervlak 17,40 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 41,6 db Volume 38,00 m³ Binnenniveau Lbi 15,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 41,6 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 16,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,00 27,7 34,2 32,2 43,2 50,2 51,2 39,9 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 48,4 51,4 51,4 56,4 61,4 53,6 D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 10,00 35,7 27,2 32,2 45,2 51,2 54,2 37,9 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 1,60 29,8 28,2 37,2 45,2 51,2 54,2 40,0 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,30 29,5 33,1 35,1 40,1 50,1 58,1 40,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 2,40 50,7 49,4 54,4 60,4 67,4 72,4 59,1 D03182 Duco DucoMax Corto 20 'ZR' 0,37 34,3 40,7 35,7 37,6 40,0 50,2 39,3 Qvent: 10,00 dm³/s Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,2 Totaal 16,60 R' 23,5 27,0 33,9 38,1 43,3 32,3 GA 35,4 38,8 45,7 49,9 55,2 44,1 Vlak 2 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 12,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 27,7 29,7 27,7 38,7 45,7 46,7 35,4 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 45,0 48,0 48,0 53,0 58,0 50,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 6,00 50,7 42,0 47,0 53,0 60,0 65,0 51,7 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 39,9 Totaal 7,60 R' 28,9 27,3 35,9 38,7 39,0 33,9 GA 40,2 38,6 47,1 49,9 50,2 45,1 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,4 1 Suskast-kozijn/raam - gekit 1,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 62,2 1 Ramen - niet te openen 4,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 65,4 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,4 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 46,8 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,0 2 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 41,0 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

28 Julianaweg 1, Geldermalsen Overige correcties (Coverig) Vlak Id Omschrijving Toelichting D03182 Duco DucoMax Corto 20 'ZR' 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Verblijfsgebied: Slaapkamer 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 2 12,50 33,1 23,5 33,1 Ja Totaal verblijfsgebied 12,50 36,0 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 12,50 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 33,1 db Volume 29,30 m³ Binnenniveau Lbi 23,5 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,1 db Voldoet Ja Vlak 1 : rechterzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 12,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 27,7 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,3 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,70 50,7 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 40,8 Totaal 9,30 R' 29,8 28,2 36,7 39,6 39,9 34,8 GA 39,0 37,4 45,9 48,8 49,1 44,0 Vlak 2 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 8,20 35,7 25,8 30,8 43,8 49,8 52,8 36,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 1,60 50,7 48,9 53,9 59,9 66,9 71,9 58,6 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 59,9 Totaal 9,80 R' 25,8 30,7 43,6 49,3 52,0 36,4 GA 22,7 27,7 40,6 46,3 48,9 33,4 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,7 1 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,8 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 6,1 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 41,8 2 (eigen waarde) 1,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 59,9 Verblijfsgebied: Slaapkamer 3 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 3 13,20 30,2 26,4 30,2 Ja Totaal verblijfsgebied 13,20 32,7 Ja Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

29 Julianaweg 1, Geldermalsen Verblijfsruimte: Slaapkamer 3 Vloeroppervlak 13,20 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 30,2 db Volume 32,00 m³ Binnenniveau Lbi 26,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 30,2 db Voldoet Ja Vlak 1 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 9,70 35,7 25,0 30,0 43,0 49,0 52,0 35,7 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 54,9 Totaal 9,70 R' 25,0 30,0 42,7 48,0 50,2 35,7 GA 22,4 27,4 40,1 45,4 47,6 33,1 Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 27,7 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,2 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,60 50,7 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,5 Totaal 9,20 R' 30,0 28,3 38,3 43,4 44,3 35,7 GA 27,6 26,0 35,9 41,1 41,9 33,3 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 (eigen waarde) 1,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 54,9 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,6 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,8 Verblijfsgebied: Slaapkamer 4 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 24 db verblijfsruimte >= 22 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 4 13,20 33,0 23,6 33,0 Ja Totaal verblijfsgebied 13,20 36,3 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 4 Vloeroppervlak 13,20 m² Maximale geluidsbelasting 56,6 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 33,0 db Volume 32,00 m³ Binnenniveau Lbi 23,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 16,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,00 27,7 33,2 31,2 42,2 49,2 50,2 39,0 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 47,5 50,5 50,5 55,5 60,5 52,6 D00312 Pannendak DH7b:geiso.dakpl/spw+minwo 7,20 35,7 27,7 32,7 45,7 51,7 54,7 38,4 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 1,60 29,8 27,2 36,2 44,2 50,2 53,2 39,0 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 1,30 29,5 32,1 34,1 39,1 49,1 57,1 39,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 1,90 50,7 49,5 54,5 60,5 67,5 72,5 59,1 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 46,3 Totaal 13,30 R' 23,2 27,1 35,5 41,8 43,6 32,7 GA 35,3 39,1 47,6 53,8 55,6 44,8 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

30 Julianaweg 1, Geldermalsen Vlak 2 : linkerzijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,30 27,7 30,5 28,5 39,5 46,5 47,5 36,2 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K037A 0,30 36,2 45,9 48,9 48,9 53,9 58,9 51,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 7,60 50,7 41,8 46,8 52,8 59,8 64,8 51,5 Max. vlakisolatie tgv kierinvloeden 47,5 Totaal 9,20 R' 30,0 28,3 38,3 43,4 44,3 35,7 GA 27,6 26,0 35,9 41,1 41,9 33,3 Specificatie kieren en naden (kierterm) Vlak Omschrijving Lengte Rk RAs [m] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] [db(a)] 1 Kozijn-steen - alleen afdeklat 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 49,4 1 Ramen - niet te openen 4,8 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 64,4 1 Ramen - enkele dichting, lipprofiel, h > 9 mm Rk... 4,8 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 49,4 2 Kozijn-steen - alleen afdeklat 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,6 2 Ramen - niet te openen 6,1 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,8 Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

31 Julianaweg 1, Geldermalsen Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00135 MS 3: Steenachtige spouw... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,1 Verkeerslawaai en woningen '84 D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/... 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D00312 Pannendak DH7b:geiso.dak... 25,0 30,0 43,0 49,0 52,0 36,1 Verkeerslawaai en woningen '84 D00328 Glas (GDL) 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 Geluidwering Gevels Herzien '89 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol ,0 27,0 35,0 41,0 44,0 30,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00780 Buitendeur 38 mm 24,0 29,0 30,0 31,0 34,0 30,6 Geluidwering in woningbouw '92 D01793 Kozijn hout (gemiddeld) K ,0 34,0 34,0 39,0 44,0 36,6 TPD/TNO'85 rapportnr D03182 Duco DucoMax Corto 20 'ZR' 35,7 30,7 32,6 35,0 45,2 34,3 Eco-Scan A _EC_68/ Geluidwering gevels V juni 2016, 12:06 uur

32 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : BIJLAGE V PRINCIPE DETAILS Pagina 14 / 17

33 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : Pagina 15 / 17

34 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : Pagina 16 / 17

35 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document : / Rap-02 Datum : Swh univision 7-3 Pagina 17 / 17

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven documentkenmerk: 1408/082/MD-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Opdrachtgever: Ered BV Gregoriuslaan 9 3723 KP Bilthoven Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Architectenbureau Cor & Partner BV Rapport 16043.163-A: Akoestisch onderzoek vier woningen Pleineslaan te

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

AV INGENIEURSBUREAU. Rapport AV g-2 DE RENTMEESTER NAALDWI JK. 26 maart 2015 AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M.

AV INGENIEURSBUREAU. Rapport AV g-2 DE RENTMEESTER NAALDWI JK. 26 maart 2015 AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M. AV INGENIEURSBUREAU riban NL15 RABO 07 33 99 20 KvK Gouda 29037057 j Rapport AV.1 1 74g-2 26 maart 2015 Irwww.av-consulting.n1 NL - 8033.00. 591 B. 01. AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M. INDIRECTE

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2012.02 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 866501 Aanvraagnaam Tadingastraat 3 voor Onderwijs Uw referentiecode

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

ARCHIEF. Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel

ARCHIEF. Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Rossinistraāc 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 ARCHIEF 20130029 ngenieursburo Ulehake 15ink04287 01/10/2015 Afd: Beh GEM. BAARLE-NASSAU Ingek 2 0 APR. 2015 No. B. Afd. JZZZTw"

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie