Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels"

Transcriptie

1 Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels

2 Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: Postbus 5185 Versie: KD Vlissingen Tel: Contactpersoon: Liselotte Bolier

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Normstelling en wettelijk kader Berekening geluidwering van de gevel Geluidsbelasting van de gevel Uitgangspunten Berekeningsmethode Berekeningsresultaten Geluidwerende voorzieningen Conclusies... 8 I. Bijlage Situatie... I II. Bijlage Resultaten geluidwering gevels... II 3

4 1. Inleiding De gevels van Woning Moerman, gelegen aan de Weverskade 74, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Westlandseweg. De geluidsbelasting van de gevels is aangehouden volgens de ruimtelijke onderbouwing, opgesteld door RBOI en verstrekt door Knaap Maatwoningen. De karakteristieke geluidwering van de gevels is bepaald. Met behulp van berekeningen wordt onderzocht of de karakteristieke geluidwering van de gevels in verblijfsruimten en verblijfsgebieden binnen de eisen blijft, zoals gesteld in het Bouwbesluit Indien niet voldaan wordt, kan bepaald worden wat voor voorzieningen noodzakelijk zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. 2. Normstelling en wettelijk kader Bouwbesluit 2012, afdeling 3.1, artikel 3.1 t/m 3.3 (samenvatting) Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 db. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 db(a) bij industrielawaai, of 33 db bij weg- of spoorweglawaai. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing. Een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 db of db(a) lager is dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 4

5 3. Berekening geluidwering van de gevel 3.1 Geluidsbelasting van de gevel De gevels van Woning Moerman, gelegen aan de Weverskade 74, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Westlandseweg. De geluidsbelasting waar in de berekeningen van uitgegaan is, is verstrekt door de opdrachtgever. De aangehouden geluidsbelasting is L den = 55 db op de voorgevel, zonder aftrek volgens art. 110g Wgh. De geluidsbelasting waarvan is uitgegaan en de daarbij behorende eis aan G A;k zijn weergegeven in tabel 1. De situatie is weergegeven in bijlage I. Tabel 1: Geluidsbelasting van de gevel exclusief aftrek art. 110g Wgh en nieuwbouweisen. geluidsbelasting nieuwbouweis G A;k L den [db] verblijfsgebied [db] Uitgangspunten Bij de berekeningen is uitgegaan van de plattegronden, gevels en doorsneden, verstrekt door Knaap Maatwoningen. De berekeningen zijn gemaakt voor de volgende verblijfsgebieden, gelegen aan de geluidsbelaste gevel: Verblijfsgebied Woonkamer/keuken; Verblijfsgebied Slaapkamer 2; Verblijfsgebied Slaapkamer 3. Er is gerekend met het standaardspectrum, spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) (volgens NEN 5077). Voor de ventilatie van de ruimten in de woning wordt uitgegaan van natuurlijke toevoer middels zelfregelende roosters van het merk Duco. Er is uitgegaan van capaciteiten volgens de ventilatieberekening, opgesteld door S&W Consultancy, rapportnummer d.d versie 2, en zoals aangegeven in tabel 2: Tabel 2: Minimaal benodigde ventilatiecapaciteit per ruimte volgens Bouwbesluit-eisen, te realiseren als natuurlijke toevoer met zelfregelende roosters of suskasten. 3.3 Berekeningsmethode verblijfsgebied cap. [dm 3 /s] verblijfruimte VG1 1.4 Woonkamer/keuken 36,7 VG3 1.9 Slaapkamer 2 8,3 VG4 2.2 Slaapkamer 3 7,6 Het gehanteerde computerprogramma is DGMR Geluidwering gevels V4.22 Windows, er is gerekend volgens de methode beschreven in NPR

6 3.4 Berekeningsresultaten In tabel 3 zijn de berekeningsresultaten samengevat. De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in bijlage II. De karakteristieke geluidwering voldoet in alle gevallen aan de gestelde eisen, indien de voorzieningen zoals beschreven in paragraaf 3.5 worden gerealiseerd. Tabel 3: Berekeningsresultaten geluidwering gevels voor verblijfsgebieden. verblijfsgebied G A;k [db] verblijfruimte berekend eis VG1 1.4 Woonkamer/keuken VG3 1.9 Slaapkamer VG4 2.2 Slaapkamer Geluidwerende voorzieningen De volgende voorzieningen dienen getroffen te worden aan de geluidsbelaste gevels van de woning in verband met de geluidwering van de gevels. Alle genoemde R A -waarden zijn gebaseerd op het standaardspectrum spectrum 2 verkeersgeluid A tr. Gevels uitvoeren als steenachtige spouwmuren met een massa van ten minste 400 kg/m 2 (120 mm kalkzandsteen 100 mm metselwerk is voldoende). In de kozijnen en deuren dubbel glas met een minimale geluidwering RA 28,5 db(a), bijvoorbeeld opbouw mm dubbel glas met lucht- of argongevulde spouw. Dubbelwandige kunststof kozijnen met R A 33,3 db(a), dikte ca. 80 à 120 mm (standaard maatvoering 114 mm voldoet). Hellend dakconstructie uitvoeren met R A 35,3 db(a), uitvoeren als een van de volgende twee opties, of gelijkwaardig: Dakconstructie conform DH5c 1 : pannendak op omgekeerde sporenkap: spoorhoogte ca. 155 à 210 mm met 120 à 170 mm minerale wol tussen de sporen. Minerale wol van lichte persing toepassen: 15 à 35 kg/m 3. Massa van totale dakelement 20 à 25 kg/m 2. Ventilatie door middel van het toepassen van de volgende zelfregelende roosters: Duco DucoTop 50-ZR met D nea = 25,8 db(a), R qa = -2,6 db(a) en C = 14,5 m 3 /s per meter. De toegepaste roostertypes met bijbehorende lengte en plaatsing zijn weer gegeven in tabel 4. Roosters zorgvuldig uitvoeren met de aangegeven lengte. Tabel 4: Toe te passen ventilatievoorzieningen. Verblijfsruimte Rooster Lengte [m] Gerealiseerde cap. [dm 3 /s] Geplaatst in VG1 1.4 Woonkamer/keuken DucoTop 50-ZR DucoTop 50-ZR 1,60 0,93 23,2 13,5 rechter zijgevel voorgevel VG3 1.9 Slaapkamer 2 DucoTop 50-ZR 0,93 13,5 linker zijgevel VG4 2.2 Slaapkamer 3 DucoTop 50-ZR 0,93 13,5 voorgevel 1 Constructie DH5c, en dergelijke volgens details uit rekenmethode HRGG

7 Blijvend goede naaddichting en kierdichting, als volgt: Naden bij aansluiting tussen kozijn en gevel uitvoeren met kierterm R kier 46 db(a): naden voorzien van afdeklat (dichtingsband niet vereist i.v.m. geluidwering). Te openen ramen voorzien van kierdichtingsprofielen met R kier 40 db(a): enkelvoudige lipprofielen met een indrukking van ten minste 8 mm, profielen geheel rondomgaand en op de hoeken doorgelast. Beglazingswijze uitvoeren met Rkier 54 db(a): gesloten beglazing, of droge beglazing met schuimband rugvulling, of beglaasd in kunststof lipprofielen. Naden tussen roosters/suskasten en kozijn uitvoeren met kierterm R kier 40 db(a): naden afdichten met (gesloten cellen) dichtingsband. 7

8 4. Conclusies De gevels van Woning Moerman, gelegen aan de Weverskade 74, zijn geluidsbelast vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Westlandseweg. De geluidsbelasting van de gevels is aangehouden volgens de ruimtelijke onderbouwing, opgesteld door RBOI en verstrekt door Knaap Maatwoningen. De aangehouden geluidsbelasting bedraagt L den = 55 db op de voorgevel, zonder aftrek volgens art. 110g Wgh. De geluidwering van de gevel van de woning is bepaald. Op grond van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat de geluidwering van de gevel voldoet aan de eisen volgens het Bouwbesluit, indien de voorzieningen zoals in paragraaf 3.5 omschreven, worden uitgevoerd. Vlissingen, 22 april 2013 Liselotte Bolier 8

9 I. Bijlage Situatie I

10 buitenkruinlijn N

11 II. Bijlage Resultaten geluidwering gevels II

12 Woning Moerman Project Omschrijving: Woning Moerman Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: \\sw-nas\sw\projecten\2013\ \gwg\gwg gl Aangemaakt op: door: Liselotte Gewijzigd op: door: Liselotte Variant Weverskade 74 Gebruiksfunctie Woonfunctie Geluidwering gevels V april 2013, 14:18 uur

13 Woning Moerman VARIANT: Weverskade 74 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 41,0 45,0 48,0 51,0 49,0 55,0 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 22 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 1.4 Woonkamer/keuken 60,04 42,0 13,0 26,0 Ja Totaal verblijfsgebied 60,04 26,0 Ja Verblijfsruimte: 1.4 Woonkamer/keuken Vloeroppervlak 60,04 m² Maximale geluidsbelasting 55,0 db Vertrekhoogte 165,05 m Geluidwering GA 42,0 db Volume 9909,60 m³ Binnenniveau Lbi 13,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00322 Glas (GDL) 8,07 28,5 28,6 27,6 35,6 43,6 43,6 35,0 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 2,34 33,3 38,0 40,0 46,0 48,0 52,0 45,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 26,38 51,2 42,4 47,4 53,4 60,4 65,4 52,7 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 25,88 45,8 37,5 42,5 47,5 52,5 59,5 47,3 D02487 gesloten beglazing of droog + schuimba... 42,41 54,1 44,4 49,4 53,4 57,4 59,4 53,4 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 6,13 34,5 46,8 48,8 47,8 40,8 40,8 42,2 D02131 Duco type Ducotop 50 'ZR' ventilatieroos... 0,93 25,8 30,0 30,0 27,6 29,1 33,8 29,7 Cpositie: x1=0,00 y1=0,22 x2=0,00 y2=0,22 4,2 2,4 0,0 0,7 0,0 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 13,49 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 2,00 40,0 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,7 Totaal 36,79 R' 25,5 25,3 26,8 28,6 32,5 28,2 GA 42,0 41,8 43,3 45,1 49,0 44,7 Vlak 2 : Rechter zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00322 Glas (GDL) 3,75 28,5 31,5 30,5 38,5 46,5 46,5 38,0 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,84 33,3 38,6 40,6 46,6 48,6 52,6 46,0 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,36 33,3 39,9 41,9 47,9 49,9 53,9 47,3 D00308 Pannendak DH5c: dakbeschot + min.wol 15,80 35,3 27,3 34,3 41,3 46,3 49,3 38,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 10,85 51,2 45,9 50,9 56,9 63,9 68,9 56,1 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 14,76 45,8 39,6 44,6 49,6 54,6 61,6 49,3 D02487 gesloten beglazing of droog + schuimba... 27,45 54,1 45,9 50,9 54,9 58,9 60,9 54,9 D02501 bij deuren met enkele aanslag rondom 10,54 35,2 36,0 39,0 42,0 43,0 38,0 40,3 D02410 overige dakconstructies (nieuwbouw) 15,80 55,0 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 D02131 Duco type Ducotop 50 'ZR' ventilatieroos... 1,60 25,8 27,2 27,3 24,8 26,4 31,0 26,9 Cpositie: x1=0,00 y1=0,22 x2=0,00 y2=0,22 4,2 2,4 0,0 0,7 0,0 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 23,20 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 3,20 40,0 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,3 Totaal 33,60 R' 22,9 24,6 24,4 26,1 30,0 26,0 GA 39,8 41,5 41,3 43,0 46,9 42,9 Geluidwering gevels V april 2013, 14:18 uur

14 Woning Moerman Vlak 3 : Linker zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00322 Glas (GDL) 2,18 28,5 29,7 28,7 36,7 44,7 44,7 36,2 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,16 33,3 36,5 38,5 44,5 46,5 50,5 43,8 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 9,63 51,2 42,3 47,3 53,3 60,3 65,3 52,5 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 10,92 45,8 36,7 41,7 46,7 51,7 58,7 46,5 D02487 gesloten beglazing of droog + schuimba... 11,96 54,1 45,4 50,4 54,4 58,4 60,4 54,4 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 5,72 34,5 42,6 44,6 43,6 36,6 36,6 38,0 Totaal 12,97 R' 27,9 27,9 34,9 35,4 35,8 33,3 GA 48,9 49,0 56,0 56,5 56,8 54,3 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 3 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 22 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 1.9 Slaapkamer 2 9,79 22,8 32,2 22,9 Ja Totaal verblijfsgebied 9,79 22,9 Ja Verblijfsruimte: 1.9 Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 9,79 m² Maximale geluidsbelasting 55,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 22,8 db Volume 25,65 m³ Binnenniveau Lbi 32,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 22,9 db Voldoet Ja Vlak 1 : Linker zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00322 Glas (GDL) 1,59 28,5 29,5 28,5 36,5 44,5 44,5 35,9 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 1,05 33,3 35,3 37,3 43,3 45,3 49,3 42,6 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 6,28 51,2 42,5 47,5 53,5 60,5 65,5 52,8 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 10,14 45,8 35,4 40,4 45,4 50,4 57,4 45,2 D02487 gesloten beglazing of droog + schuimba... 10,40 54,1 44,3 49,3 53,3 57,3 59,3 53,4 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 6,66 34,5 40,3 42,3 41,3 34,3 34,3 35,7 D02131 Duco type Ducotop 50 'ZR' ventilatieroos... 0,93 25,8 23,8 23,8 21,4 23,0 27,6 23,5 Cpositie: x1=0,00 y1=0,22 x2=0,00 y2=0,22 4,2 2,4 0,0 0,7 0,0 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 13,49 dm³/s Totaal 8,92 R' 22,2 22,3 21,2 22,6 26,7 22,9 GA 19,0 19,1 18,0 19,4 23,5 19,8 Verblijfsgebied: Verblijfsgebied 4 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 22 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] 2.2 Slaapkamer 3 0,00 25,1 29,9 24,3 Ja Totaal verblijfsgebied 0,00 24,3 Ja Geluidwering gevels V april 2013, 14:18 uur

15 Woning Moerman Verblijfsruimte: 2.2 Slaapkamer 3 Vloeroppervlak 0,00 m² Maximale geluidsbelasting 55,0 db Vertrekhoogte 0,00 m Geluidwering GA 25,1 db Volume 90,65 m³ Binnenniveau Lbi 29,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 24,3 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00322 Glas (GDL) 1,09 28,5 35,6 34,6 42,6 50,6 50,6 42,0 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof ko... 0,58 33,3 42,3 44,3 50,3 52,3 56,3 49,6 D00308 Pannendak DH5c: dakbeschot + min.wol 9,30 35,3 28,3 35,3 42,3 47,3 50,3 39,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 13,80 51,2 43,5 48,5 54,5 61,5 66,5 53,8 D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 5,46 45,8 42,6 47,6 52,6 57,6 64,6 52,3 D02487 gesloten beglazing of droog + schuimba... 5,98 54,1 51,2 56,2 60,2 64,2 66,2 60,2 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 3,86 34,5 47,1 49,1 48,1 41,1 41,1 42,5 D02410 overige dakconstructies (nieuwbouw) 13,80 55,0 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,6 D02131 Duco type Ducotop 50 'ZR' ventilatieroos... 0,93 25,8 28,3 28,3 25,9 27,4 32,1 27,9 Cpositie: x1=0,00 y1=0,22 x2=0,00 y2=0,22 4,2 2,4 0,0 0,7 0,0 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 13,49 dm³/s D02420 suskast-kozijn/raam: alleen schuimband 2,00 40,0 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 51,0 Totaal 24,77 R' 24,6 26,5 25,6 27,1 31,4 27,3 GA 22,5 24,4 23,5 25,0 29,2 25,1 Vlak 2 : Linker zijgevel (doet niet mee voor bepaling GA,k) Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) Gevelstructuurcorrectie Cg 0,0 db (eigen waarde) Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [db(a)] Totaal [m²] [m] [db(a)] [db(a)] D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur... 9,60 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 Totaal 9,60 R' 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 GA 37,0 42,0 45,0 50,0 55,0 45,9 Geluidwering gevels V april 2013, 14:18 uur

16 Woning Moerman Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00129 ME 2: Enkelvoudige steen... 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D00135 MS 3: Steenachtige spouw... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00308 Pannendak DH5c: dakbes... 24,0 31,0 38,0 43,0 46,0 35,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00322 Glas (GDL) 22,0 21,0 29,0 37,0 37,0 28,5 Geluidwering Gevels Herzien '... D01791 K2: houten of dubbelwandi... 26,0 28,0 34,0 36,0 40,0 33,3 Geluidwering Gevels Herzien '... D02131 Duco type Ducotop 50 'ZR'... 29,7 27,9 23,1 25,3 29,3 25,8 v.dorsser'96 rap Ke R01 D02410 overige dakconstructies (ni... 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Herziene Rekenmethode Gelu... D02420 suskast-kozijn/raam: allee... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Herziene Rekenmethode Gelu... D02480 kozijn steen: alleen afdeklat 36,0 41,0 46,0 51,0 58,0 45,8 NPR 5272:2003 D02487 gesloten beglazing of droo... 45,0 50,0 54,0 58,0 60,0 54,1 NPR 5272:2003 D02492 lipprofiel, indrukking > 8 mm 39,0 41,0 40,0 33,0 33,0 34,5 NPR 5272:2003 D02501 bij deuren met enkele aan... 31,0 34,0 37,0 38,0 33,0 35,2 NPR 5272:2003 Geluidwering gevels V april 2013, 14:18 uur

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Koekoekslaan 43 te Schiedam Ruimtelijke onderbouwing December 2014 Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43-2 - Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven documentkenmerk: 1408/082/MD-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor. Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard

Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor. Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard Geluidwering gevels (eisen Bouwbesluit) voor Nieuwbouw 6 woningen te Valkenswaard opdrachtgever : architect : DAVA Projectontwikkeling De Vlasakker 11 5555 LG Valkenswaard Verheijden Architecten Eindhovenseweg

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER

Nadere informatie

AV INGENIEURSBUREAU. Rapport AV g-2 DE RENTMEESTER NAALDWI JK. 26 maart 2015 AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M.

AV INGENIEURSBUREAU. Rapport AV g-2 DE RENTMEESTER NAALDWI JK. 26 maart 2015 AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M. AV INGENIEURSBUREAU riban NL15 RABO 07 33 99 20 KvK Gouda 29037057 j Rapport AV.1 1 74g-2 26 maart 2015 Irwww.av-consulting.n1 NL - 8033.00. 591 B. 01. AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVELS LV.M. INDIRECTE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Opdrachtgever: Ered BV Gregoriuslaan 9 3723 KP Bilthoven Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Architectenbureau Cor & Partner BV Rapport 16043.163-A: Akoestisch onderzoek vier woningen Pleineslaan te

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning RAPPORT Nieuwbouw Boezempad 30 Barendrecht Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Spuivoorziening Energieprestatie Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport B.2010.0762.01.R001 Appartementen Leenderweg te Eindhoven Geluidwering gevel, geluidsisolatie en geluidsabsorptie Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie