R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober"

Transcriptie

1 R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober

2 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober 2015 Opdrachtgever: De Bunte Vastgoed Oost BV Postbus AA Ede telefoon : contactpersoon: De heer L.C. van Ginkel Contactpersoon SPAingenieurs: De heer ir. D.M.M. Steeghs Klinkenbergerweg 30a I Oostelijk Bolwerk 9 I MK Ede I 4531 GP Terneuzen I I I

3 R01 INHOUD Blz. 1. Inleiding 3 2. Geluidwering van de gevels Vereiste geluidwering van de gevels Constructies 4 3. Berekeningen geluidwering Berekeningsmethode Berekeningen per verblijfsgebied 5 4. Conclusie 7 Figuren: 1 t/m 3 Bijlagen: 1 Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopiëren, microverfilming of enige andere methode, of worden vrijgegeven aan derden voor bestudering zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van SPAingenieurs. Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

4 R01 1. INLEIDING In Barneveld worden door De Bunte Vastgoed Oost B.V. aan de Jonkersweg/Van Dompselaer-straat 15 grondgebonden woningen ontwikkeld. De bouwvoorbereiding en architectuur wordt verzorgd door BOXXIS architecten. De gevels ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer in de omgeving. Om een goed akoestisch binnenklimaat te realiseren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek en worden de eventueel benodigde voorzieningen aangegeven en omschreven. Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Tekeningen van BOXXIS architecten met werknummer B13019, per ontvangen d.d. 15 oktober Geluidbelasting zoals berekend door SPAingenieurs, kenmerk: R01 d.d. 9 juli GELUIDWERING VAN DE GEVELS 2.1 Vereiste geluidwering van de gevels De geluidbelastingen zijn door SPAingenieurs berekend. De waarden zijn voor alle geluidbronnen samen (gecumuleerd), zonder aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogste geluidbelasting L den treedt op ter plaatse van de oostgevel en bedraagt 66 db (zie figuur 1). Alleen de woningen die een geluidbelasting hebben van meer dan 53 db worden beschouwd als geluidbelast. Alleen op deze geluidbelaste woningen zijn in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk omschreven maatregelen van toepassing. De woningen die geluidbelast zijn, zijn woning w4 t/m w14 (zie figuur 2). Het Bouwbesluit 2012 schrijft in afdeling 3.1 voor dat een gebouw bescherming moet bieden tegen geluid van buiten in een verblijfsgebied. Achter de geluidbelaste gevels op de begane grond en de verdieping bevinden zich ruimten met kantoor- en onderwijsfuncties. In artikel 3.3 van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld ten aanzien van de karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten met woonfunctie. De eisen zijn als volgt: verblijfsgebieden: G A;k = [geluidbelasting L den - 33 ], met een minimum van 20 db(a) verblijfsruimten: G A;k = [geluidbelasting L den - 35 ] Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

5 R Constructies De voor nieuw te realiseren woningen gehanteerde constructies en benodigde geluidwerende voorzieningen zijn in de onderstaande tabel omschreven. Tabel 1 Voorgenomen bouwconstructies Onderdeel Gevels Daken Beglazing (Houten kozijnen) Ventilatie 3 Kieren Naden - BUVA AcouStream AC VD 14-ZR; - BUVA SusStream Luna14-ZR; - BUVA SusStream Luna20-ZR; - BUVA SusStream Marsa14-ZR; - BUVA SusStream Suna12-ZR; - Enkele goede kierdichting, klasse 2, indrukking 3,5 m; - Dubbele kierdichting, klasse 1, indrukking 3,5 mm; Naden afgedicht met schuimband en afdeklat Beglazingsrand Bouwconstructies en materialen Muur 200 kg/m 2 ; Muur 400 kg/m 2 ; - PUR geïsoleerd pannendak; - Unilin enkelschalig wol > 98mm; - Unilin enkelschalig wol > 98mm mm gipsplaat ; - Dubbele beglazing, glasdikte 4/15/5 mm; - Glaverbel Phonibel 3137; - Glaverbel Phonibel ST 3743; Geluidisolatiewaarde Voorziening 1 weg R A = 44 db(a) Nee R A = 51 db(a) Nee R A = 28 db(a) Nee R A = 34 db(a) Ja R A = 37 db(a) Ja R A = 28 db(a) 2 R A = 33 db(a) R A = 38 db(a) D ne;a = 32 db(a) D ne;a = 40 db(a) D ne;a = 38 db(a) D ne;a = 42 db(a) D ne;a = 46 db(a) R A = 40 db(a) R A = 50 db(a) R A = 51 db(a) Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Droge beglazing met topafdichting R A = 49 db(a) Ja Van de hierboven omschreven constructies mag worden afgeweken indien minimaal aan de hierboven aangegeven R A;w (geluidsisolatie waarde voor wegverkeer) wordt voldaan. Ja Ja 3. BEREKENINGEN GELUIDWERING Op basis van de constructies die in het voorgaande hoofdstuk omschreven zijn, is de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (G A;k -waarde) berekend. 3.1 Berekeningsmethode 1 IN FIGUUR 3.1 T/M 3.4 ZIJN DE LOCATIES VAN DE VOORZIENNGEN WEERGEGEVEN. 2 DE GANGBARE TYPEN DUBBELE BEGLAZING MET BLADEN VAN ONGELIJKE DIKTE VOLDOEN HIER AAN. 3 VOOR DE OVERIGE VENTILATIEROOSTERS IS HET MOGELIJK OM BUVA TOPSTREAM TOE TE PASSEN. Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

6 R01 De berekeningen zijn gebaseerd op de norm NEN 5077:2006 Geluidwering in gebouwen; bepalingsmethoden, op de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272:2003/C1:2005 Geluidwering in gebouwen Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van de NEN-EN , de publicatie Herziening rekenmethode geluidwering gevels van het ministerie van VROM en de ICG-publicatie WG- HR-05-02; Geluidreductie door gevels. Tevens is gebruikgemaakt van de publicatie Rekenmethode GGG97. Voor de spectrale verdeling van het geluid is uitgegaan van het A-gecorrigeerde standaard spectrum voor wegverkeersgeluid volgens de RMG 2012/NEN 5077:2012. Er is rekening gehouden met de verschillende geluidbelasting op de geveldelen door toepassing van de correctiefactor C l. In aansluiting op de NPR zijn correctiefactoren toegepast ten opzichte van de laboratoriumwaarden gespecificeerd door de leveranciers. 3.2 Berekeningen per verblijfsgebied In de bijlagen 1 is de berekening van het verblijfsgebied en de verblijfsruimten bijgevoegd. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de berekende waarden voor de verblijfsgebieden. Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

7 R01 Tabel 2 Karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructies. Geluidbelastinwering G A;k Karakteristieke geluid- [db(a)] Bijlage Verblijfsgebied L den [db] Vereist Berekend Woning 4 begane grond , voldoet 1.1 Woning 5 begane grond , voldoet 1.2 Woning 5 eerste verdieping ruimte achtergevel , voldoet Woning 5 eerste verdieping ruimte voorgevel , voldoet Woning 6 begane grond , voldoet 1.3 Woning 6 eerste verdieping ruimte achtergevel , voldoet Woning 6 eerste verdieping ruimte voorgevel , voldoet Woning 7 begane grond , voldoet 1.4 Woning 7 eerste verdieping ruimte achtergevel , voldoet Woning 7 eerste verdieping ruimte voorgevel , voldoet Woning 8 begane grond , voldoet 1.5 Woning 8 eerste verdieping , voldoet Woning 8 tweede verdieping , voldoet Woning 11 begane grond , voldoet 1.6 Woning 11 eerste verdieping , voldoet Woning 11 tweede verdieping , voldoet Woning 9-10 begane grond , voldoet 1.7 Woning 9-10 eerste verdieping , voldoet Woning 9-10 tweede verdieping , voldoet Woning begane grond , voldoet 1.8 Woning eerste verdieping ruimte voorgevel , voldoet Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

8 R01 4. CONCLUSIE Uit het onderzoek blijkt dat de karakteristieke geluidwering G A;k voor de verblijfsgebieden en verblijfsruimten van de nieuw te realiseren woningen hoger is dan de vereiste waarde. Hiermee is aangetoond dat de nieuw te bouwen woningen voldoen aan het Bouwbesluit voor wat betreft de geluidwering van de gevels. Om dit te bereiken, moeten de gevels minimaal worden uitgevoerd zoals omschreven in hoofdstuk 2 van dit rapport. SPAingenieurs De heer ing. L.F.A Theuws De heer ir. D.M.M. Steeghs Bestandsnaam: R01_ docx Opslagdatum: :39:00

9 SPAingenieurs Figuur 6 01.a Weg Toetspunt Bodemgebied Gebouw Scherm periode: Lden 52/59/ /43/47 48/56/57 55/57/58 52/53/53 43/54/55 52/55/55 46/44/46 49/51/52 44/45/46 64/65/64 62/62/62 0 m 10 m schaal = 1 : /47/48 59/60/59 53/53/52 58/58/57 62/62/62 65/65/65 51/51/51 64/64/64 56/57/56 55/56/56 49/50/50 64/65/64 45/46/47 47/49/49 65/65/65 35/38/42 34/36/40 37/41/44 45/47/47 62/62/61 62/62/61 66/66/65 50/50/51 49/51/52 40/43/45 41/43/47 43/44/45 38/43/47 38/43/ /42/45 47/49/50 42/52/55 65/65/65 38/41/45 35/38/42 37/41/44 43/46/48 44/47/50 42/50/52 49/53/53 42/45/47 47/50/51 36/39/4260/61/60 37/40/43 40/44/46 35/38/41 41/43/44 35/37/39 43/45/47 33/38/41 35/39/43 35/37/4048/50/51 51/52/53 50/52/52 Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [ Jonkersweg-Van Dompselaerstraat - Jaar 2025], Geomilieu V Nieuwbouwplan 15 woningen aan de Jonkersweg in Barneveld Geluidbelastingen tgv cumulatie alle wegen, zonder aftrek 5 db art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

10

11

12

13

14

15 Bijlage 1.1 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :44 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W4 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

16 Bijlage 1.1 pg: :44 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 31 m2 GA;k 25.1 db GA;k, vereist 23.0 db debiet 69.6 dm3/s debiet, vereist 46.4 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

17 Bijlage 1.1 pg: :44 Ruimte 0.4 woonkamer/keuken Su,ruimte 31 m2 GA;k 25.1 db GA;k, vereist 21.0 db V 156 m3 T,ref 0.5 s GA 27.4 db Lp 28.6 db Lp GA Rechterzijgevel Su,gevel 11.5 m2 Cl GA;k,gevel 30.6 db GA,gevel 32.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 23.1 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster woon 2.42m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 4.41m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 8.82m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA rooster 1.60m sbu32* rooster BUVA Acoustream AC VD 14-ZR (verdekt DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 23.2 dm3/s Celev Cpos

18 Bijlage 1.1 pg: :44 Voorgevel Su,gevel 19.5 m2 Cl GA;k,gevel 26.6 db GA,gevel 28.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.2 db Lp,g Muur 9.84m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Muur 4.82m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster hal 2.82m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA Venster woon 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 4.62m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 9.23m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.72m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA rooster 1.60m sbu32* rooster BUVA Acoustream AC VD 14-ZR (verdekt DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 23.2 dm3/s Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 23.2 dm3/s Celev Cpos rooster 1.60m sbu32* rooster BUVA Acoustream AC VD 14-ZR (verdekt DneA Celev Cpos

19 Bijlage 1.2 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :44 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W5 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

20 Bijlage 1.2 pg: :44 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven als Su,tot 15.3 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 25.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

21 Bijlage 1.2 pg: :44 Ruimte 0.4 woonkamer/keuken Su,ruimte 15.3 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 24.0 db V 97 m3 T,ref 0.5 s GA 32.9 db Lp 25.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 15.3 m2 Cl GA;k,gevel 29.7 db GA,gevel 32.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 25.1 db Lp,g Muur 5.63m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Muur 5.63m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster keuk 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA Venster woon 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA

22 Bijlage 1.2 pg: :44 verblijfsgebied Ruimte 1.3 achtergevel totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 17.8 m2 GA;k 23.2 db GA;k, vereist 22.0 db debiet 14.3 dm3/s debiet, vereist 10.8 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

23 Bijlage 1.2 pg: :44 Ruimte 1.3 Su,ruimte 17.8 m2 GA;k 22.5 db GA;k, vereist 22.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 22.5 db Lp 32.5 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 24.6 db GA,gevel 24.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.4 db Lp,g Muur 5.30m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 0.75m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA rooster 1.00m sbu27e rooster BUVA TopStream-14 Zelfregelend DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 14.3 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA muur 3.80m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel rechts Su,gevel 6.8 m2 Cl GA;k,gevel 26.6 db GA,gevel 26.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.4 db Lp,g dak 6.79m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA

24 Bijlage 1.2 pg: :44 verblijfsgebied Ruimte 1.3 voorgevel totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven als Su,tot 34 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist 25.0 db debiet 13.7 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

25 Bijlage 1.2 pg: :44 Ruimte 1.3 Su,ruimte 34 m2 GA;k 25.1 db GA;k, vereist 23.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 25.1 db Lp 32.9 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 31.8 db GA,gevel 31.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.2 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 0.75m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.11m na46 naad Kozijn-steen; allleen afdeklat RA suskast 1.00m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.7 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na54 naad Gesloten begl. of droog+schuimb.;kunststo RA Zijgevel rechts Su,gevel 7 m2 Cl GA;k,gevel 31.4 db GA,gevel 31.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.6 db Lp,g dak 4.47m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA muur 2.51m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel links Su,gevel 16 m2 Cl GA;k,gevel 27.8 db GA,gevel 27.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.2 db Lp,g dak 10.24m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA muur 5.72m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA

26 Bijlage 1.3 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :45 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W6 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

27 Bijlage 1.3 pg: :45 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 59 db Opgegeven als Su,tot 15.3 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 26.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

28 Bijlage 1.3 pg: :45 Ruimte 0.4 woonkamer/keuken Su,ruimte 15.3 m2 GA;k 28.8 db GA;k, vereist 24.0 db V 37 m3 T,ref 0.5 s GA 28.8 db Lp 30.2 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 15.3 m2 Cl GA;k,gevel 28.8 db GA,gevel 28.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.2 db Lp,g Muur 5.63m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Muur 5.63m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster keuk 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA Venster woon 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA

29 Bijlage 1.3 pg: :45 verblijfsgebied Ruimte 1.3 achtergevel totaal Geluidbelasting 57 db Opgegeven als Su,tot 17.8 m2 GA;k 24.3 db GA;k, vereist 24.0 db debiet 14.3 dm3/s debiet, vereist 10.8 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

30 Bijlage 1.3 pg: :45 Ruimte 1.3 Su,ruimte 17.8 m2 GA;k 23.6 db GA;k, vereist 22.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 23.6 db Lp 33.4 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 24.6 db GA,gevel 24.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 32.4 db Lp,g Muur 5.30m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 0.75m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA rooster 1.00m sbu27e rooster BUVA TopStream-14 Zelfregelend DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 14.3 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA muur 3.80m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel rechts Su,gevel 6.8 m2 Cl GA;k,gevel 30.6 db GA,gevel 30.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.4 db Lp,g dak 6.79m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA

31 Bijlage 1.3 pg: :45 verblijfsgebied Ruimte 1.3 voorgevel totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Su,tot 34 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 13.7 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

32 Bijlage 1.3 pg: :45 Ruimte 1.3 Su,ruimte 34 m2 GA;k 25.1 db GA;k, vereist 25.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 25.1 db Lp 34.9 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 31.9 db GA,gevel 31.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.1 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 0.75m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.7 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Zijgevel rechts Su,gevel 7 m2 Cl GA;k,gevel 31.4 db GA,gevel 31.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.6 db Lp,g dak 4.47m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA muur 2.51m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel links Su,gevel 16 m2 Cl GA;k,gevel 27.8 db GA,gevel 27.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 32.2 db Lp,g dak 10.24m2 da27g dak DH3:PUR/EPS-geisol. sporenkap RA muur 5.72m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA

33 Bijlage 1.4 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :47 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W7 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

34 Bijlage 1.4 pg: :47 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 15.3 m2 GA;k 29.7 db GA;k, vereist 29.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

35 Bijlage 1.4 pg: :47 Ruimte 0.4 woonkamer/keuken Su,ruimte 15.3 m2 GA;k 28.7 db GA;k, vereist 27.0 db V 37 m3 T,ref 0.5 s GA 28.7 db Lp 33.3 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 15.3 m2 Cl GA;k,gevel 28.7 db GA,gevel 28.7 db GA,g Gi,g Lp,gevel 33.3 db Lp,g Muur 5.63m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Muur 5.63m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster keuk 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA Venster woon 2.00m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA kier 3.70m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

36 Bijlage 1.4 pg: :47 verblijfsgebied Ruimte 1.3 achtergevel totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 26.4 m2 GA;k 31.9 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 13.7 dm3/s debiet, vereist 10.8 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

37 Bijlage 1.4 pg: :47 Ruimte 1.3 Su,ruimte 26.4 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 29.5 db Lp 35.5 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 37.9 db GA,gevel 37.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.1 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gdhr glas 4/15/5 HR++ glas RA kier 0.75m k40 kier O-profiel indrukking 3,5 mm RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.7 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Zijgevel rechts Su,gevel 15.3 m2 Cl GA;k,gevel 30.2 db GA,gevel 30.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 34.8 db Lp,g dak 3.17m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 1.77m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 5.35m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 9.84m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA Wang dakka 2.52m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA handinvoer handinvoer Cfs Cfs Wang dakka 2.52m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA naad 32.00m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

38 Bijlage 1.4 pg: :47 verblijfsgebied Ruimte 1.3 voorgevel totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 34 m2 GA;k 34.9 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 13.7 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

39 Bijlage 1.4 pg: :47 Ruimte 1.3 Su,ruimte 34 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 31.5 db Lp 33.5 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 37.4 db GA,gevel 37.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.6 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA kier 0.75m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.7 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Zijgevel rechts Su,gevel 7 m2 Cl GA;k,gevel 34.7 db GA,gevel 34.7 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.3 db Lp,g dak 4.47m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 2.51m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel links Su,gevel 16 m2 Cl GA;k,gevel 37.1 db GA,gevel 37.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.9 db Lp,g dak 10.24m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 5.72m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA

40 Bijlage 1.5 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :47 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W08 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

41 Bijlage 1.5 pg: :47 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 42.2 m2 GA;k 34.0 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 19.7 dm3/s debiet, vereist 18.4 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

42 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 0.4 woonkamer Su,ruimte 33.5 m2 GA;k 32.7 db GA;k, vereist 30.0 db V 82.8 m3 T,ref 0.5 s GA 32.7 db Lp 32.3 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 33.4 db GA,gevel 33.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.6 db Lp,g Muur 9.75m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 2.32m2 gs34ab glas Pilkington Insulight Phon 34/ RA Venster 2.32m2 gs34ab glas Pilkington Insulight Phon 34/ RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu38d suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 1.3 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 19.7 dm3/s Celev Cpos kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA rechter zijgevel Su,gevel 19.1 m2 Cl GA;k,gevel 41.3 db GA,gevel 41.3 db GA,g Gi,g Lp,gevel 23.7 db Lp,g wand 16.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.30m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 1.30m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.26m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 5.26m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 5.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 5.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 5.26m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.26m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

43 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 0.5 Su,ruimte 8.7 m2 GA;k 35.9 db GA;k, vereist 27.0 db V 25.7 m3 T,ref 0.5 s GA 35.9 db Lp 29.1 db Lp GA Rechterzijgevel Su,gevel 8.7 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 35.9 db H D -- m -- m Cfs GA,gevel 35.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.1 db Lp,g Muur 7.44m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.30m2 gs33an glas Glaverbel Phonibel S RA naad 5.26m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 5.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 5.26m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

44 Bijlage 1.5 pg: :47 verblijfsgebied eerste verdieping totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 33.5 m2 GA;k 31.9 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 21.9 dm3/s debiet, vereist 21.9 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

45 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 0.12 en 0.13 Su,ruimte 33.5 m2 GA;k 31.9 db GA;k, vereist 30.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 33.1 db Lp 31.9 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 32.4 db GA,gevel 33.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.4 db Lp,g Muur 9.55m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 2.42m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 2.42m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 1.60m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 4.3 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 21.9 dm3/s Celev Cpos

46 Bijlage 1.5 pg: :47 rechter zijgevel Su,gevel 19.1 m2 Cl GA;k,gevel 41.4 db GA,gevel 42.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.4 db Lp,g wand 15.99m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.03m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 1.03m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 4.44m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 4.44m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 4.44m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.44m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 4.44m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 4.44m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Venster 1.03m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 4.44m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 4.44m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 4.44m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

47 Bijlage 1.5 pg: :47 verblijfsgebied Ruimte 2.4, 2.5 en 2.6 totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 29.1 m2 GA;k 32.2 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 29.8 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

48 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 2.4 Su,ruimte 10.1 m2 GA;k 31.8 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 33.6 db Lp 31.4 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 10.1 m2 Cl GA;k,gevel 31.8 db GA,gevel 33.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.4 db Lp,g dak 5.53m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 2.52m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 0.70m sbu42c suskast BUVA SusStream Marsa 14 - ZR DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.9 dm3/s Celev Cpos

49 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 2.5 Su,ruimte 7.1 m2 GA;k 32.7 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 36.0 db Lp 29.0 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 7.1 m2 Cl GA;k,gevel 32.7 db GA,gevel 36.0 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.0 db Lp,g muur 5.04m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 0.70m sbu42c suskast BUVA SusStream Marsa 14 - ZR DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.9 dm3/s Celev Cpos

50 Bijlage 1.5 pg: :47 Ruimte 2.6 Su,ruimte 11.8 m2 GA;k 32.2 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 33.4 db Lp 31.6 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 11.8 m2 Cl GA;k,gevel 32.2 db GA,gevel 33.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.6 db Lp,g dak 5.53m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 3.79m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Wang dakka 0.39m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA suskast 0.70m sbu42c suskast BUVA SusStream Marsa 14 - ZR DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.9 dm3/s Celev Cpos

51 Bijlage 1.6 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :48 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W11 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

52 Bijlage 1.6 pg: :48 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 14.4 m2 GA;k 32.0 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 19.7 dm3/s debiet, vereist 18.4 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

53 Bijlage 1.6 pg: :48 Ruimte 0.4 woonkamer Su,ruimte 14.4 m2 GA;k 32.0 db GA;k, vereist 30.0 db V 82.8 m3 T,ref 0.5 s GA 34.8 db Lp 30.2 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 32.0 db GA,gevel 34.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.2 db Lp,g Muur 9.75m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 2.32m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA Venster 2.32m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu38d suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 1.3 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 19.7 dm3/s Celev Cpos kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

54 Bijlage 1.6 pg: :48 verblijfsgebied eerste verdieping totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 14.4 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 18.7 dm3/s debiet, vereist 18.7 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

55 Bijlage 1.6 pg: :48 Ruimte 0.12 en 0.13 Su,ruimte 14.4 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 30.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 36.4 db Lp 28.6 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 31.5 db GA,gevel 36.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.6 db Lp,g Muur 9.55m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 2.42m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 2.42m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 1.60m sbu46b suskast BUVA SusStream Suna 12 - ZR DneA Celev: berekend H: 4.3 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 18.7 dm3/s Celev Cpos

56 Bijlage 1.6 pg: :48 verblijfsgebied Ruimte 2.4, 2.5 en 2.6 totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 29.1 m2 GA;k 32.4 db GA;k, vereist 32.0 db debiet 28.8 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

57 Bijlage 1.6 pg: :48 Ruimte 2.4 Su,ruimte 10.1 m2 GA;k 32.1 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 33.9 db Lp 31.1 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 10.1 m2 Cl GA;k,gevel 32.1 db GA,gevel 33.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.1 db Lp,g dak 5.53m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 2.52m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 0.70m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.6 dm3/s Celev Cpos

58 Bijlage 1.6 pg: :48 Ruimte 2.5 Su,ruimte 7.1 m2 GA;k 32.6 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 35.9 db Lp 29.1 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 7.1 m2 Cl GA;k,gevel 32.6 db GA,gevel 35.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.1 db Lp,g muur 5.04m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA suskast 0.70m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.6 dm3/s Celev Cpos

59 Bijlage 1.6 pg: :48 Ruimte 2.6 Su,ruimte 11.8 m2 GA;k 32.6 db GA;k, vereist 30.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 33.7 db Lp 31.3 db Lp GA Zijgevel rechts Su,gevel 11.8 m2 Cl GA;k,gevel 32.6 db GA,gevel 33.7 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.3 db Lp,g dak 5.53m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 3.79m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster 2.08m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 5.78m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 13.54m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Wang dakka 0.39m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA suskast 0.70m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 9.6 dm3/s Celev Cpos

60 Bijlage 1.7 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :48 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W09 en W10 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

61 Bijlage 1.7 pg: :48 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 64 db Opgegeven als Su,tot 14.4 m2 GA;k 31.0 db GA;k, vereist 31.0 db debiet 19.7 dm3/s debiet, vereist 19.7 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

62 Bijlage 1.7 pg: :48 Ruimte 0.4 woonkamer Su,ruimte 14.4 m2 GA;k 31.0 db GA;k, vereist 29.0 db V 82.8 m3 T,ref 0.5 s GA 33.9 db Lp 30.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 31.0 db GA,gevel 33.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.1 db Lp,g Muur 4.54m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster deur 0.20m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Kier deur 7.31m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad venster 1.82m na54 naad Gesloten begl. of droog+schuimb.;kunststo RA naad deur 7.31m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA deur 2.70 m2 *de43 deur deur RA Venster 2.32m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA Venster 2.32m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA Venster 2.32m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.55m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu38d suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: berekend H: 1.3 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 19.7 dm3/s Celev Cpos kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.85m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 8.62m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

63 Bijlage 1.7 pg: :48 verblijfsgebied eerste verdieping totaal Geluidbelasting 65 db Opgegeven als Su,tot 14.4 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 32.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

64 Bijlage 1.7 pg: :48 Ruimte 0.12 en 0.13 Su,ruimte 14.4 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 30.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 36.4 db Lp 28.6 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 14.4 m2 Cl GA;k,gevel 31.5 db GA,gevel 36.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.6 db Lp,g Muur 7.49m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 2.30m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 2.30m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster 2.30m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 6.22m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 4.26m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 14.73m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA

65 Bijlage 1.7 pg: :48 verblijfsgebied Ruimte 2.4 totaal Geluidbelasting 64 db Opgegeven als Su,tot 7.8 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 31.0 db debiet 8.2 dm3/s debiet, vereist 8.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

66 Bijlage 1.7 pg: :48 Ruimte 2.4 Su,ruimte 7.8 m2 GA;k 31.5 db GA;k, vereist 29.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 34.4 db Lp 29.6 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 7.8 m2 Cl GA;k,gevel 31.5 db GA,gevel 34.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.6 db Lp,g dak 4.31 m2 *dul33a dak Unilin enkelschalig plus gips RA Venster 1.90m2 gs38ab glas Glaverbel Phonibel ST RA naad 5.53m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA kier 5.53m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 5.53m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Wang dakka 0.78m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA handinvoer handinvoer Cfs Cfs Wang dakka 0.78m2 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA Celev: berekend H: 6.9 m D: 5.0 m Cpos: 3-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.1 m Dh 1.4 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 8.2 dm3/s suskast 0.70m sbu46b suskast BUVA SusStream Suna 12 - ZR DneA Celev Cpos

67 Bijlage 1.8 project , Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Projectdatum Opdrachtgever De Bunte Vastgoed Oost B.V. Uitgevoerd door ir. D.M.M. Steeghs pg: :49 gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door W12 en W13 NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) weg2012 Ci ir. D.M.M. Steeghs

68 Bijlage 1.8 pg: :49 verblijfsgebied Beganegrond totaal Geluidbelasting 66 db Opgegeven als Su,tot 15.3 m2 GA;k 33.9 db GA;k, vereist 33.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

69 Bijlage 1.8 pg: :49 Ruimte 0.4 woonkamer/keuken Su,ruimte 15.3 m2 GA;k 32.9 db GA;k, vereist 31.0 db V 37 m3 T,ref 0.5 s GA 32.9 db Lp 33.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 15.3 m2 Cl GA;k,gevel 32.9 db GA,gevel 32.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 33.1 db Lp,g Muur 5.63m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Muur 5.63m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Venster keuk 2.00m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA Venster woon 2.00m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA kier 3.70m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA kier 3.70m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 7.40m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA naad 5.60m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA

70 Bijlage 1.8 pg: :49 verblijfsgebied Ruimte 1.3 voorgevel totaal Geluidbelasting 66 db Opgegeven als Su,tot 34 m2 GA;k 34.4 db GA;k, vereist 33.0 db debiet 13.7 dm3/s debiet, vereist 11.1 dm3/s Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

71 Bijlage 1.8 pg: :49 Ruimte 1.3 Su,ruimte 34 m2 GA;k 30.9 db GA;k, vereist 31.0 db V 45.9 m3 T,ref 0.5 s GA 30.9 db Lp 35.1 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 11 m2 Cl GA;k,gevel 34.4 db GA,gevel 34.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 31.6 db Lp,g Muur 9.11m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA Venster 1.93m2 gs34ad glas Glaverbel Phonibel RA kier 0.75m k50 kier Bij ramen goede dubbele dichting RA naad 7.11m na51 naad Kozijn-steen; schuimband + afdeklat RA suskast 1.00m sbu40b suskast BUVA SusStream Luna DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.7 dm3/s Celev Cpos naad 7.11m na49 naad Droge beglazing; band met/zonder topafdic RA Zijgevel rechts Su,gevel 7 m2 Cl GA;k,gevel 38.7 db GA,gevel 38.7 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.3 db Lp,g dak 4.47m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 2.51m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA Zijgevel links Su,gevel 16 m2 Cl GA;k,gevel 35.1 db GA,gevel 35.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.9 db Lp,g dak 10.24m2 dul33 dak Unilin enkelschalig wol > 98 mm, rib tot RA muur 5.72m2 mw44e wand Steenachtige wand 200 kg/m RA

72 Uw eigen adviseur voor vergunningen milieu-onderzoek ruimtelijke ordening bouwadvies brandveiligheid milieuzorg duurzaamheid beleidsadvies opleidingen Kantoor Ede I Kantoor Terneuzen Klinkenbergerweg 30a I Oostelijk Bolwerk MK Ede I 4531 GP Terneuzen I I I

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Studentenhuisvesting Woudenstein Erasmus campus Rotterdam In t Hart van de Bouw Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve Rapport: 20120605 Geluidsanering 2 woningen in het kader van de Reconstructie kruising Hoofdweg / Bähler Boermalaan / Burg. Legroweg te Paterswolde Datum: 26 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Geluidsonderzoek MCO locatie

Geluidsonderzoek MCO locatie BIJLAGE 5 Geluidsonderzoek MCO locatie Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te realiseren multifuntioneel centrum te Oostwold Rapport 4091135.R03 Opdrachtgever: Gemeente Leek Postbus 100 9350

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 3.1 Uitgangspunten 5 3.2 Rekenmethode 5 3.3 Kiertermwaarden 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 5.1 Woning

Nadere informatie

3 woningen Leidsestraat te Hillegom

3 woningen Leidsestraat te Hillegom 3 woningen Leidsestraat te Hillegom Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R023628aaA1.rsa Datum 15 december 2010 Auteur dhr. ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013

R01. Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen. datum: 26 april 2013 20130185.R01 Oostelijke randweg Doetinchem Akoestisch onderzoek verkeerslawaai en geluidwallen-/schermen datum: 26 april 2013 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie