db/a consultants v.o.f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "db/a consultants v.o.f."

Transcriptie

1 db/a consultants v.o.f. postbus ae nuenen tel. (040) fax (040) site: abn amro nuenen rek.nr k.v.k. eindhoven nr btw nr. NL B.01 akoestisch rapport Geluidwering gevel Bouwplan Heitrak 15a Neerkant De heer A.H.C. Kuijpers Lieselseweg PP Deurne AR /1 lid van het nederlands akoestisch genootschap (nag), De Milieutafel Op met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de ALGEMENE VOORWAARDEN die onder nummer 92/98 zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-hertogenbosch.

2 db/a consultants v.o.f. A K O E S T I S C H R A P P O R T geluidwering gevel Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant Opdrachtgever: De heer A.H.C. Kuijpers Lieselseweg PP Deurne projectnummer AR /1 Nuenen, db/a consultants Ing. P.J.M. Klomp Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 2 v 14.

3 db/a consultants v.o.f. I N H O U D: 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN BEREKENING GELUIDWERING NORMSTELLING GELUIDWERING VENTILATIE RESULTATEN CONCLUSIE BIJLAGEN (01-06) Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 3 v 14.

4 db/a consultants v.o.f. 1. INLEIDING. In opdracht van de heer Kuijpers ontwerpt J.A.W. van Extel Buro voor Bouwadvies Ontwerp & Uitvoering te Liessel het bouwplan voor een nieuwe woning aan de Heitrak 15a te Neerkant. Ingevolge het Bouwbesluit moet worden aangetoond dat de externe scheidingsconstructie van de woning een voldoende geluidwering biedt. De prestatie-eis voor geluidwering hiervan is zodanig dat het maximaal toelaatbare geluidniveau in de verblijfsruimten en verblijfsgebieden van de woning, vanwege het verkeerslawaai buiten, de 33 db niet te boven mag gaan. Het voorliggende akoestisch onderzoek berekent die geluidwering toetst of de geselecteerde materialen voor de uitwendige scheidingsconstructies, tussen de verblijfsgebieden en de verblijfsruimten van de woning en de buitenlucht, een voldoende geluidwering bieden. Als die geluidwering niet toereikend is wordt tevens geanalyseerd welke materialen wel een voldoende geluidwering bieden. 2. UITGANGSPUNTEN. Het bouwplan is gelegen aan de Heitrak 15a, kadastraal gemeente Deurne, Sectie U, perceel 174 in buitenstedelijk gebied binnen de geluidszone van de Heitrak. Onderstaande figuur verduidelijkt de ligging van de woning ten opzichte van de omliggende wegen. Figuur 1) Overzicht situatie bouwplan Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 4 v 14.

5 db/a consultants v.o.f. De maatgegevens voor de berekeningen zijn overgenomen van de ontwerptekening en bouwbesluittoets opgesteld door J.A.W. van Extel Buro voor Bouwadvies Ontwerp & Uitvoering te Liessel, projectnummer d.d De berekeningen zijn gemaakt voor de verblijfsruimten keuken, woonkamer en slaapkamer op de begane grond, en 2 slaapkamers op de 1 e verdieping. Niet beschouwde ruimten zijn als niet geluidgevoelig aan te merken of zijn aan een niet geluidbelaste gevel gesitueerd. Voor die ruimten kan met standaard bouwmaterialen aan de vereiste minimale geluidwering van 20 db(a) worden voldaan. Volgens een opgave van de gemeente Deurne bedraagt de toekomstige (gecumuleerde) geluidsbelasting op de voorgevel van de nieuwe woning ten hoogste Lden = 62 db. In de modellering voor de berekening is deze hoogst belaste gevel als de hoofdvlakken beschouwd. Voor de overige gevels zijn reducties (geluidniveaucorrectieterm CL) aangehouden in overeenstemming met het rekenvoorschrift. 3. BEREKENING GELUIDWERING. De geluidwering GA van de gevel is gedefinieerd als het verschil tussen het invallende geluid op de gevel en het geluidniveau in een ruimte achter de gevel. Als de geluidwering, overeenkomstig het Bouwbesluit, wordt herleid naar de standaardafmetingen van de ontvangstruimte dan wordt deze de karakteristieke geluidwering GA;k genoemd. De rekenmethode voor het bepalen van de geluidwering van de gevel staat omschreven in het Meet- en rekenvoorschrift geluidhinder In het gebruikte rekenprogramma Geluidwering Gevels (versie 4.22) moeten, na de vloeroppervlakte en het volume van de verblijfsruimten, de voor de geluidbelaste gevelvlakken te beschouwen geveldelen worden ingevoerd. De totale geveloppervlakte is daarbij de som van de deeloppervlakten. Voor de selectie van het materiaal van de geveldelen, en de bijbehorende geluidisolatie, is de bij het programma behorende gegevensbibliotheek geraadpleegd. Het rekenmodel gaat uit van de laboratoriumisolatiewaarden Ri en de deeloppervlakten van de afzonderlijke geveldelen om de geluidwering GA van de hele gevel te berekenen. De karakteristieke geluidwering GA;k wordt gevonden door van GA de ruimteterm 10.Log [V / 3.S], volgens de omschrijving in NEN 5077, te verwerken. Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 5 v 14.

6 db/a consultants v.o.f. 4. NORMSTELLING GELUIDWERING. Artikel van het Bouwbesluit stelt dat de uitwendige scheidingsconstructie tussen het verblijfsgebied en de buitenlucht een, volgens NEN 5077 bepaalde, karakteristieke geluidwering GA;k moet hebben die niet kleiner is dan het verschil tussen de berekende maatgevende geluidsbelasting en de grenswaarde voor het geluidniveau in dat verblijfsgebied, met een minimum van 20 db(a). De geluidwering GA;k van het verblijfsgebied moet tenminste = 29 db(a) bedragen. Van de verblijfsruimten mag de geluidwering GA;k 2 db(a) lager zijn (artikel 3.2.6) zodat deze 27 db(a) moet bedragen. Samengevat: Ruimte Afleiding G A;k in db(a) Verblijfsgebied 62-33= 29 Verblijfsruimte 62-35= 27 Tabel 2) Normstelling Bouwbesluit VENTILATIE. De normstelling voor de ventilatie van een woning is opgenomen in artikel 3.48 van het Bouwbesluit. De vereiste nominale ventilatiecapaciteit bedraagt 0,7 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlak voor de verblijfsruimte, respectievelijk 0,9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlak voor het verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. 5. RESULTATEN. Voor alle beschouwde ruimten zijn in de bijlagen (01-08) de rekenbladen opgenomen. Hierop zijn per gevelvlak gedetailleerd de geselecteerde materialen aangegeven. Standaard zijn de volgende materialen gehanteerd: Glas. In de berekeningen is standaard gekozen voor HR++ glas met een samenstelling van mm. Het dubbel glas is opgebouwd uit 4 mm binnenblad 15 mm met lucht gevulde spouw 6 mm mm buitenblad. De geluidisolatie van dit glas voor het spectrum verkeerslawaai bedraagt RA = 28,5 db(a). Als andere glassoorten worden gekozen moet er op worden gelet dat de geluidisolatie hiervan tenminste dezelfde RA-waarde heeft. Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 6 v 14.

7 db/a consultants v.o.f. Kozijnen: Houten of dubbelwandig kunststof kozijnen K2; RA = 33,3 db(a). Kier- en naaddichting: Zorg moet worden besteed aan de naaddichting tussen de kozijnen en het metselwerk en aan de kierdichtingen de draaiende delen van te openen ramen en (schuif) deuren. Uit de berekening volgt welke naad- en kierdichtingen noodzakelijk zijn. In de berekening zijn voor de beglazingswijze en de aansluiting kozijn-steen onderstaande kiertermen gehanteerd. De kiertermen die in de berekening zijn gehanteerd zijn als volgt, zie bijlage 10. Beglazingswijze ramen te openen Rkier 40 db(a), dubbele kier en naaddichting (nieuwbouw). Gevelconstructie: Gevelconstructie op plaatsen zoals aangegeven op tekening; spouwmuren met een massa van tenminste 600 kg/m² RA = 54,3 db(a). Hellend dak: In de materialencatalogus van het rekenprogramma zijn isolatiegegevens van verschillende dakconstructies opgenomen. De berekening leidt af dat de geluidisolatie RA van het samengestelde dak voor het spectrum verkeerslawaai tenminste 32,4 db(a) moet bedragen. In de berekening is hiervoor een pannendak DH7a, zie bijlage 11. De combinatie van de het te selecteren dakelement moet een RA met tenminste dezelfde geluidisolatie hebben. Ventilatie: De woning wordt voorzien van ventilatieroosters, verdekt achter metselwerk, van het type DucoMax Corto 15 ZR met een geluidsisolatie R A /D nea van 35,7 db(a). Op slaapkamer 2 op de 1 e verdieping wordt een Duco Roofmax ZR toegepast met een geluidsisolatie R A /D nea van 33,5 db(a). De gehanteerde leveranciersgegevens hebben betrekking op metingen daarom is in de berekening een veiligheidsmarge van Cveilig = 1,5 db aangehouden (vermindering van de akoestische prestatie). 6. CONCLUSIE. Het voorliggende rapport toont aan dat de uitwendige scheidingsconstructies tussen de verblijfsgebieden en de verblijfsruimten van de woning en de buitenlucht, met toepassing van de geselecteerde materialen, een voldoende geluidwering kunnen bieden. Indien andere materialen worden gekozen moet er op worden gelet dat de geluidisolatie hiervan tenminste dezelfde RA-waarde heeft als op de rekenbladen in de berekeningen is gehanteerd. Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 7 v 14.

8 db/a consultants v.o.f. 7. BIJLAGEN (01-06). Rekeninvoer en resultaten gevelberekening Details kierdichting en coderingen Rapport AR /1 van geluidwering gevel oprichten woning Heitrak 15a Neerkant i.o.v. dhr. A.H.C. Kuijpers. 8 v 14.

9 Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant AR /1 Project Omschrijving: Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant Werknummer: AR /1 Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\GN_data\Deurne\10306 Geluidwering Heitrak 15a Neerkant\Heitrak 15a.gl Aangemaakt op: door: Gebruiker Gewijzigd op: door: Gebruiker Variant Woning Gebruiksfunctie Woonfunctie Geluidwering gevels V oktober 2015, 11:41 uur

10 Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant AR /1 VARIANT: Woning Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 48,0 52,0 55,0 58,0 56,0 62,0 Verblijfsgebied: Begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 29 db verblijfsruimte >= 27 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Keuken 37,35 30,8 31,2 31,0 Ja Woonkamer 30,68 34,1 27,9 31,2 Ja Slaapkamer 10,50 29,3 32,7 32,0 Ja Totaal verblijfsgebied 78,53 31,3 Ja Verblijfsruimte: Keuken Vloeroppervlak 37,35 m² Maximale geluidsbelasting 62,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 30,8 db Volume 97,11 m³ Binnenniveau Lbi 31,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 1,76 33,3 34,2 36,2 42,2 44,2 48,2 41,6 D02762 HR++ glas (4-15-6) 2,42 28,5 28,8 27,8 35,8 43,8 43,8 35,3 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 7,52 54,3 44,9 51,9 58,9 63,9 67,9 56,2 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 23,00 40,0 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 Totaal 11,70 R' 27,2 26,8 32,9 35,6 36,0 32,5 GA 28,6 28,2 34,3 37,0 37,4 33,9 Vlak 2 : Linker zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 2,02 33,3 36,3 38,3 44,3 46,3 50,3 43,6 D02762 HR++ glas (4-15-6) 3,06 28,5 30,5 29,5 37,5 45,5 45,5 36,9 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 16,50 54,3 44,2 51,2 58,2 63,2 67,2 55,5 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 25,40 40,0 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 D03181 Duco DucoMax Corto 15 'ZR' 1,50 35,7 36,7 32,3 33,7 35,9 45,9 35,8 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 31,05 dm³/s Totaal 21,58 R' 28,2 27,0 31,2 33,7 37,4 32,0 GA 27,0 25,8 29,9 32,4 36,2 30,8 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak 30,68 m² Maximale geluidsbelasting 62,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 34,1 db Volume 79,77 m³ Binnenniveau Lbi 27,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,2 db Voldoet Ja Vlak 1 : Rechter zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 1,76 33,3 34,9 36,9 42,9 44,9 48,9 42,2 D02762 HR++ glas (4-15-6) 2,42 28,5 29,5 28,5 36,5 44,5 44,5 35,9 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 9,34 54,3 44,6 51,6 58,6 63,6 67,6 55,9 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 23,00 40,0 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 D03181 Duco DucoMax Corto 15 'ZR' 1,00 35,7 36,4 32,0 33,4 35,6 45,6 35,5 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 20,70 dm³/s Totaal 13,52 R' 27,2 26,1 30,4 32,9 36,1 31,2 Geluidwering gevels V oktober 2015, 11:41 uur

11 Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant AR /1 GA 27,2 26,1 30,4 32,8 36,0 31,1 Verblijfsruimte: Slaapkamer Vloeroppervlak 10,50 m² Maximale geluidsbelasting 62,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 29,3 db Volume 27,30 m³ Binnenniveau Lbi 32,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,69 33,3 37,2 39,2 45,2 47,2 51,2 44,5 D02762 HR++ glas (4-15-6) 0,96 28,5 31,8 30,8 38,8 46,8 46,8 38,2 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 7,45 54,3 43,9 50,9 57,9 62,9 66,9 55,2 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 17,80 40,0 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 Totaal 9,10 R' 29,6 29,3 34,4 36,3 36,5 34,2 GA 26,6 26,3 31,4 33,3 33,5 31,2 Vlak 2 : Rechter zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,48 33,3 38,1 40,1 46,1 48,1 52,1 45,5 D02762 HR++ glas (4-15-6) 0,60 28,5 33,1 32,1 40,1 48,1 48,1 39,6 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 6,72 54,3 43,6 50,6 57,6 62,6 66,6 55,0 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 8,30 40,0 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,8 D03181 Duco DucoMax Corto 15 'ZR' 0,50 35,7 37,0 32,6 34,0 36,2 46,2 36,2 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 10,35 dm³/s Totaal 7,80 R' 30,1 28,6 32,0 34,2 38,2 33,1 GA 27,7 26,3 29,7 31,9 35,9 30,8 Verblijfsgebied: 1e Verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 29 db verblijfsruimte >= 27 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 1 30,01 29,7 32,3 30,8 Ja Slaapkamer 2 29,87 29,4 32,6 30,0 Ja Totaal verblijfsgebied 59,88 30,4 Ja Verblijfsruimte: Slaapkamer 1 Vloeroppervlak 30,01 m² Maximale geluidsbelasting 62,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 29,7 db Volume 78,03 m³ Binnenniveau Lbi 32,3 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 30,8 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 18,00 32,4 24,0 25,0 35,0 41,0 44,0 32,4 D02410 overige dakconstructies (nieuwbouw) 20,50 55,0 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,5 Totaal 18,00 R' 24,0 25,0 35,0 40,8 43,6 32,3 GA 22,6 23,6 33,5 39,4 42,2 30,9 Geluidwering gevels V oktober 2015, 11:41 uur

12 Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant Vlak 2 : Linker zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) AR /1 D01791 K2: houten of dubbelwandig kunststof kozijn 0,96 33,3 38,1 40,1 46,1 48,1 52,1 45,5 D02762 HR++ glas (4-15-6) 1,20 28,5 33,1 32,1 40,1 48,1 48,1 39,6 D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 13,44 54,3 43,6 50,6 57,6 62,6 66,6 55,0 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 8,40 40,0 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 D03181 Duco DucoMax Corto 15 'ZR' 1,00 35,7 37,0 32,6 34,0 36,2 46,2 36,2 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 20,70 dm³/s Totaal 15,60 R' 30,3 28,8 32,4 34,9 40,0 33,6 GA 29,5 28,0 31,6 34,1 39,2 32,8 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 29,87 m² Maximale geluidsbelasting 62,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 29,4 db Volume 77,66 m³ Binnenniveau Lbi 32,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 30,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 14,00 32,4 24,0 25,0 35,0 41,0 44,0 32,4 D02410 overige dakconstructies (nieuwbouw) 18,00 55,0 53,9 53,9 53,9 53,9 53,9 54,0 D02975 Duco RoofMax 'ZR' 0,32 33,5 40,0 33,9 34,9 40,6 52,6 38,4 Cveilig: 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Qvent: 3,04 dm³/s Totaal 14,00 R' 23,9 24,5 31,9 37,7 43,1 31,4 GA 23,6 24,1 31,6 37,4 42,7 31,0 Vlak 2 : Rechter zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db haaks op de weg, geen reflekties van gebouwen (1) D00311 Pannendak DH7a:geiso.dakpl/spw+minw. 15,60 32,4 24,0 25,0 35,0 41,0 44,0 32,4 D02410 overige dakconstructies (nieuwbouw) 26,00 55,0 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 Totaal 15,60 R' 24,0 25,0 34,9 40,7 43,5 32,3 GA 23,2 24,2 34,1 39,9 42,7 31,5 Geluidwering gevels V oktober 2015, 11:41 uur

13 Oprichten woning Heitrak 15a Neerkant AR /1 Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00136 MS 4: Steenachtige spouw... 43,0 50,0 57,0 62,0 66,0 54,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00311 Pannendak DH7a:geiso.dak... 24,0 25,0 35,0 41,0 44,0 32,4 Verkeerslawaai en woningen '84 D01791 K2: houten of dubbelwandig... 26,0 28,0 34,0 36,0 40,0 33,3 Geluidwering Gevels Herzien '89 D02407 dubbele kier- en naaddichtin... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Herziene Rekenmethode Geluid... D02410 overige dakconstructies (nie... 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Herziene Rekenmethode Geluid... D02762 HR++ glas (4-15-6) 22,0 21,0 29,0 37,0 37,0 28,5 DGMR D02975 Duco RoofMax 'ZR' 35,1 29,0 30,0 35,7 47,7 33,5 Peutz BA RA dd 6 oktob... D03181 Duco DucoMax Corto 15 'ZR' 36,6 32,2 33,6 35,8 45,8 35,7 Eco-Scan A _EC_68/ Geluidwering gevels V oktober 2015, 11:41 uur

14

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Opdrachtgever: Ered BV Gregoriuslaan 9 3723 KP Bilthoven Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Architectenbureau Cor & Partner BV Rapport 16043.163-A: Akoestisch onderzoek vier woningen Pleineslaan te

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven documentkenmerk: 1408/082/MD-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BJZ.nu T.a.v. de heer Niels Broekhuis Twentepoort 16A 7609 RG Almelo Ons kenmerk : 13.013b3 Betreft : akoestisch onderzoek Kromme Elleboog Meppel Oldenzaal, 4 maart

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Rapport R01. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Opdrachtgever: Bots Bouwgroep

Rapport R01. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Opdrachtgever: Bots Bouwgroep Adviseurs & Ingenieurs Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142623 / 1579011 Opdrachtgever: Documentnummer: Project: Bots Bouwgroep 2014.0150-R01 De nieuwbouw van 64 woningen

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie