RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw"

Transcriptie

1 RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw R definitief Van der Padt & Partners MB BOUWBURO

2 R Colofon Rapportnummer: R Plaats en datum: Zwijndrecht, 12 maart 2015 Opdrachtgever: Van der Padt & Partners Bovenkerkseweg KC Giessenburg Contact: Dhr. A. van de Graaf Telefoon: Fax: Uitgevoerd door: MB bouwburo Informatie: ing. M.B. de Leeuw Telefoon: Eindverantwoordelijke: ing. M.B. de Leeuw 2015 MB bouwburo. Alle rechten voorbehouden. Wilt u dit rapport kopiëren of vermenigvuldigen, vraagt u dan schriftelijk toestemming daarvoor bij MB bouwburo. 2

3 R Inhoudsopgave 1. Inleiding Situatie Bescherming tegen geluid van buiten Geluidsbelasting Eisen Bouwbesluit Bepalingsmethode Geluidwerende voorzieningen Toelichting op bouwkundige uitgangspunten Resultaten Conclusie...9 Bijlage 1: Geluidwering gevels 3

4 R Inleiding In opdracht van Van der Padt & Partners heeft MB bouwburo project Appartementengebouw getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 die betrekking op bescherming tegen geluid van buiten. Dit rapport is bedoeld om de opdrachtgever inzicht te geven in de berekening, maar dient ook om aan te geven dat met de genoemde uitgangspunten kan worden voldaan aan de eisen als genoemd in het Bouwbesluit. Dit rapport kan worden ingediend bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning. 2. Situatie Het advies is gebaseerd op tekeningen van Van der Padt & Partners: Project: Nieuwbouw 21 woningen in plan De Wetering aan de Graafdijk-oost 66 te Molenaarsgraaf Appartementen Projectnummer: Tekeningnummer: DO-05 / DO-06 Datum: Bescherming tegen geluid van buiten 3.1 Geluidsbelasting Uit het akoestisch onderzoek van Voortman ingenieurs, kenmerk JVO/ van 5 maart 2015, is gebleken dat de hoogst optredende geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer 61 db bedraagt. Voor verblijfsgebieden met een geluidsbelasting 53 db is onderzoek verricht naar de geluidwering van de gevel. 3.2 Eisen Bouwbesluit De minimaal vereiste karakteristieke geluidswering van de gevel (G A,k) volgens het Bouwbesluit zijn in tabel 1 weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een geluidsbelasting in de vorm van L den zoals deze conform de Wet geluidhinder van kracht is. Tabel 1 Eisen GA,k voor een woonfunctie Omschrijving Eis conform artikel 3.2 / 3.3 Woonfunctie, verblijfsgebied G A,k geluidsbelasting 33 db met een minimum van 20 db Woonfunctie, verblijfsruimte G A,k geluidsbelasting - 35 db met een minimum van 20 db 4

5 R Bepalingsmethode De karakteristieke geluidswering van de gevel G A,k moet, zoals weergegeven in het Bouwbesluit, worden bepaald overeenstemmend NEN Voor de berekening van de geluidwering van de gevel is gebruik gemaakt van de methode NPR De geluidwering van de gevel is berekend met het door DGMR ontwikkelde programma geluidwering gevels V4.31. Overeenkomstig NEN 5077 is spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) gehanteerd. 3.4 Geluidwerende voorzieningen Op basis van de berekeningen als opgenomen in bijlage 1 zijn de in tabel 2 opgenomen geluidwerende voorzieningen weergeven. Een toelichting op de uitgangspunten is opgenomen in paragraaf 3.5. Tabel 2 geluidwerende voorzieningen Woning voorzieningen Woning 9 Woonkamer / keuken Duco GlasMax 15 ZR Slaapkamer 2 Duco GlasMax 15 ZR lengte 0,36m, overlengte dichtzetten Woning 11 Woonkamer / keuken Duco GlasMax 15 ZR Slaapkamer 2 Duco GlasMax 15 ZR lengte 0,41m, overlengte dichtzetten beglazing Ra 29 db (4-12-8mm) Woning 13 Woonkamer / keuken Duco DucoMax Corto 15 ZR beglazing Ra 29 db (4-12-8mm) Woning 15 Woning 17 Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Woonkamer / keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Duco DucoMax Corto 15 ZR beglazing Ra 29 db (4-12-8mm) in voorgevel Duco DucoMax Corto 15 ZR beglazing Ra 29 db (4-12-8mm) Duco DucoMax Corto 15 ZR Duco DucoMax Corto 15 ZR Duco DucoMax Corto 15 ZR Woning 19 Woonkamer / keuken Duco GlasMax 15 ZR Woning 20 Woning 22 Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 1 / 2 Duco DucoMax Corto 15 ZR (in verband met schuifpui) Duco GlasMax 15 ZR Duco GlasMax 15 ZR 5

6 R Toelichting op bouwkundige uitgangspunten Hierna volgt een toelichting op de bouwkundige uitgangspunten zoals gehanteerd in de berekening geluidwering gevels. Gevelopbouw Uitgangspunt voor de gevel is een spouwmuur met een massa van minimaal 400 kg/m2. Geluidsisolatie RA 51 db(a) (spectrum wegverkeerslawaai). Zijwang dakkapel gipskartonplaat dikte 12.5 mm; dampremmende laag; houten stijl- en regelwerk, stijlen h.o.h. minimaal 400 mm; spouwconstructie 160 mm met daarin 140 mm minerale wol (één en ander afgestemd op thermische eisen); buitenplaat. Met deze opbouw kan een geluidsisolatie R A 33 db(a) (spectrum wegverkeerslawaai) worden gehaald. Hellend dak pannendak met geïsoleerd dakbeschot met minerale wol van 16 kg/m 3, dikte ten minste 80% van de spoorhoogte (één en ander afgestemd op thermische eisen), totale massa dakelement kg/m 2. Geluidsisolatie RA 32 db(a) (spectrum wegverkeerslawaai). Beglazing In de berekening is uitgegaan van de volgende beglazing (geluidsisolatie spectrum wegverkeer): Algemeen: beglazing met opbouw mm. Geluidsisolatie RA > 28 db(a); Slaapkamer 2 van woning 11 en Woning 13 voorgevel: beglazing met opbouw mm. Geluidsisolatie RA > 29 db(a); De oppervlaktes zijn inclusief kozijn en deur, omdat de beglazing maatgevend is. Eventueel zijn andere beglazingen mogelijk. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een minimaal gelijke geluidsisolatie. Bij door leverancier verstrekte laboratoriumgegevens moet rekening Ventilatievoorzieningen Algemeen: Duco GlaxMax 15 ZR, doorlaat 21,1 dm 3 /s per m1, geluidsisolatie D n;a > 32,7 db(a); Woning 13, 15 en 17 en slaapkamer 1 van woning 19: Duco DucoMax Corto 15 ZR, doorlaat 20,5 dm 3 /s per m1, geluidsisolatie D n;a > 36,5 db(a); Bij slaapkamer 2 van woning 9 en 11 dient de overlengte van het ventilatierooster te worden dicht gezet met afdoende geluidsisolerend materiaal (voorgevormde minerale wol of gelijkwaardig). In de 6

7 R berekening is rekening gehouden met een standaardcorrectie van -1.5 db voor het verschil tussen laboratorium en praktijkwaarden. Kier- en naaddichting Ten behoeve van een goede kier- en naaddichting dienen de volgende maatregelen in acht te worden genomen: te openen ramen voorzien van goede enkele kierdichting klasse 3, Rk = 35,0 db(a), zie bijlage 1; deuren voorzien van een enkele aanslag rondom, Rk = 35,0 db(a), aansluiting kozijn met constructie voorzien van compressieband met afdeklat; Het is daarnaast noodzakelijk om meerpunts knevelsluitingen aan te brengen en de kierdichtingsprofielen op de hoeken van het raam aan elkaar te lassen. De bewegende delen moeten zodanig zijn afgehangen dat de kierdichtingsprofielen voldoende worden ingedrukt; naaddichting dient aan de binnenzijde te worden aangebracht. Om te kunnen spreken van goed gedichte naden (tussen niet bewegende delen), is toepassen van flexibele of duurzame, elastisch blijvende kitsoorten, bij voorkeur op siliconenbasis, vereist; beglazing van alle gevels dient droog of met een tweezijdige topafdichting te worden aangebracht. 3.6 Resultaten Voor de gedetailleerde berekeningsresultaten van de geluidwering van de gevels wordt verwezen naar bijlage 1. Opgemerkt wordt dat de eis voor de G A;k is gerelateerd aan de hoogste geluidsbelasting. In tabel 3 is de berekende karakteristieke geluidwering (G A,k) en de bijbehorende eis uit het Bouwbesluit 2012 weergeven. Tabel 3 Berekende en vereiste karakteristieke geluidswering (GA,k) in db(a) gebied ruimte eis ruimte G A,k ruimte eis gebied G A,k gebied voldoet Woning 9 Woonkamer/keuken Slaapkamer Woning 11 Woonkamer/keuken Slaapkamer Woning Slaapkamer /16 Woning 13 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer ja 7

8 R Tabel 3 vervolg gebied ruimte eis ruimte G A,k ruimte eis gebied G A,k gebied voldoet Woning 15 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer Woning 17 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer Woning 19 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer Woning 20 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer Woning 22 Woonkamer/keuken Slaapkamer Slaapkamer

9 R Conclusie In opdracht van Van der Padt & Partners is een onderzoek verricht naar de geluidwering van de gevel voor project Appartementengebouw te Molenaarsgraaf. De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is onderzocht door Voortman Ingenieurs en bedraagt L den 61 db. Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 die betrekking hebben op bescherming tegen geluid van buiten dienen onderstaande maatregelen te worden getroffen. Ventilatievoorzieningen voor- en zijgevels (geluid belast) algemeen: Duco GlaxMax 15 ZR - geluidsisolatie D n;a > 32,7 db(a); De overlengte dient bij slaapkamer 2 van woning 9 en 11 te worden dichtgezet. Ventilatievoorzieningen woning 13, 15 en 17: Duco DucoMax Corto 15 ZR geluidsisolatie D n;a > 36,5 db(a). Beglazing woning 13 en woning 11, slaapkamer 2: beglazing met opbouw mm geluidsisolatie RA > 29 db(a). 9

10 R Bijlage 1 Geluidwering gevels 10

11 Project Omschrijving: Appartementen Molenaarsgraaf Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: C:\Users\hp\Desktop\MB bouwburo\projecten\ \ VDPP\ - molenaarsgraaf\gl\... Aangemaakt op: door: hp Gewijzigd op: door: hp Variant Woning 9 Woning 11 Woning 12/16 Woning 13 Woning 15 Woning 17 Woning 19 Woning 20 Woning 22 Gebruiksfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie

12 VARIANT: Woning 9 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0 Verblijfsgebied: Appartement Type A - deel 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 46,40 28,2 32,8 28,0 Totaal verblijfsgebied 46,40 28,0 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 46,40 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 28,2 db Volume 121,57 m³ Binnenniveau Lbi 32,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 28,1 26,1 37,1 44,1 45,1 34,3 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 28,1 26,1 37,1 44,1 45,1 34,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,88 51,2 43,9 48,9 54,9 61,9 66,9 54,2 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 8,40 35,0 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 D02457 band+lat 13,40 49,8 35,6 46,6 54,6 58,6 63,6 48,3 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 1,60 32,7 27,4 27,0 24,2 32,5 36,8 28,8 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 33,76 dm³/s Totaal 9,60 R' 22,6 21,4 23,5 30,4 32,6 26,3 GA 25,8 24,7 26,7 33,6 35,9 29,6 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 34,9 32,9 43,9 50,9 51,9 41,1 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 33,0 31,0 42,0 49,0 50,0 39,2 D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 34,9 32,9 43,9 50,9 51,9 41,1 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 33,0 31,0 42,0 49,0 50,0 39,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 21,72 51,2 42,3 47,3 53,3 60,3 65,3 52,6 D02457 band+lat 25,44 49,8 37,6 48,6 56,6 60,6 65,6 50,4 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 7,85 35,0 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,8 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,84 32,7 35,0 34,6 31,9 40,2 44,5 36,5 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 17,72 dm³/s Totaal 29,50 R' 26,4 25,1 30,2 36,5 38,1 31,4 GA 24,8 23,5 28,6 34,9 36,5 29,8 Verblijfsgebied: Appartement Type A - deel 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db

13 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2 8,60 27,7 33,3 27,5 Totaal verblijfsgebied 8,60 27,5 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 8,60 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,7 db Volume 22,53 m³ Binnenniveau Lbi 33,3 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,5 db D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 28,7 26,7 37,7 44,7 45,7 34,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,59 51,2 42,1 47,1 53,1 60,1 65,1 52,3 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 3,44 35,0 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 D02457 band+lat 6,00 49,8 37,7 48,7 56,7 60,7 65,7 50,5 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,36 32,7 32,5 32,1 29,3 37,6 41,9 33,9 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 7,70 dm³/s Totaal 7,12 R' 26,4 25,3 28,2 34,4 36,1 30,5 GA 23,6 22,5 25,5 31,6 33,3 27,7 VARIANT: Woning 11 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0 Verblijfsgebied: Appartement Type C - deel 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 27 db verblijfsruimte >= 25 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 45,50 28,0 32,0 28,0 Totaal verblijfsgebied 45,50 28,0 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 45,50 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 28,0 db Volume 119,21 m³ Binnenniveau Lbi 32,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 28,2 26,2 37,2 44,2 45,2 34,5 D00328 Glas (GDL) 3,31 28,2 26,8 24,8 35,8 42,8 43,8 33,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,23 51,2 44,7 49,7 55,7 62,7 67,7 54,9 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 D02457 band+lat 14,20 49,8 35,4 46,4 54,4 58,4 63,4 48,2 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 2,10 32,7 26,3 25,9 23,1 31,4 35,7 27,8 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 44,31 dm³/s Totaal 9,90 R' 21,9 20,7 22,6 30,2 33,3 25,7 GA 25,0 23,8 25,7 33,3 36,3 28,7

14 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 34,9 32,9 43,9 50,9 51,9 41,1 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 33,0 31,0 42,0 49,0 50,0 39,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 25,61 51,2 41,6 46,6 52,6 59,6 64,6 51,8 D02457 band+lat 12,70 49,8 40,7 51,7 59,7 63,7 68,7 53,4 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 7,85 35,0 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,8 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,84 32,7 35,0 34,6 31,9 40,2 44,5 36,5 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 17,72 dm³/s Totaal 29,50 R' 28,6 27,5 30,7 36,9 38,6 32,9 GA 26,9 25,8 29,0 35,2 36,9 31,2 Verblijfsgebied: Appartement Type C - deel 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 27 db verblijfsruimte >= 25 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2 9,80 27,6 32,4 26,8 Totaal verblijfsgebied 9,80 26,8 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 9,80 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,6 db Volume 25,68 m³ Binnenniveau Lbi 32,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,8 db D00323 Glas (GDL) 2,36 29,2 27,8 26,8 34,8 40,8 40,8 34,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,76 51,2 42,7 47,7 53,7 60,7 65,7 53,0 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,4 D02457 band+lat 6,70 49,8 37,3 48,3 56,3 60,3 65,3 50,0 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,41 32,7 32,0 31,6 28,8 37,1 41,4 33,4 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 8,65 dm³/s Totaal 7,12 R' 25,7 25,2 27,3 33,3 34,7 29,8 GA 23,5 23,0 25,1 31,1 32,5 27,6

15 VARIANT: Woning 12/16 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Verblijfsgebied: Appartement Type D Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 1 19,70 32,3 21,7 32,4 Totaal verblijfsgebied 19,70 32,4 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 19,70 m² Maximale geluidsbelasting 54,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 32,3 db Volume 51,61 m³ Binnenniveau Lbi 21,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,4 db Vlak 1 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 30,7 28,7 39,7 46,7 47,7 37,0 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 15,24 51,2 41,6 46,6 52,6 59,6 64,6 51,9 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 D02457 band+lat 6,70 49,8 41,2 52,2 60,2 64,2 69,2 54,0 Totaal 17,60 R' 29,7 28,4 37,3 40,1 40,4 35,4 GA 26,6 25,3 34,2 37,0 37,3 32,3

16 VARIANT: Woning 13 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0 Verblijfsgebied: Appartement Type E1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 36,20 27,5 33,5 26,8 slaapkamer 1 14,60 26,3 34,7 28,0 slaapkamer 2 6,50 28,2 32,8 29,5 Totaal verblijfsgebied 57,30 27,5 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 36,20 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,5 db Volume 94,84 m³ Binnenniveau Lbi 33,5 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,8 db D00323 Glas (GDL) 2,36 29,2 32,3 31,3 39,3 45,3 45,3 38,5 D00323 Glas (GDL) 4,88 29,2 29,1 28,1 36,1 42,1 42,1 35,3 D00323 Glas (GDL) 2,36 29,2 32,3 31,3 39,3 45,3 45,3 38,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,30 51,2 43,9 48,9 54,9 61,9 66,9 54,1 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 8,30 35,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 D02457 band+lat 22,50 49,8 36,5 47,5 55,5 59,5 64,5 49,3 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 1,60 36,5 30,3 30,7 34,5 40,4 40,0 36,0 Qvent: 32,80 dm³/s Totaal 19,90 R' 24,3 23,9 30,1 34,6 34,5 30,1 GA 23,3 22,9 29,1 33,6 33,5 29,1 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db 64. Geveltype 4c, gesloten, absorptie 0 %, zichtlijn < 1,5 D00323 Glas (GDL) 7,33 29,2 23,0 22,0 30,0 36,0 36,0 29,2 D02457 band+lat 10,40 49,8 35,5 46,5 54,5 58,5 63,5 48,3 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Totaal 7,33 R' 22,5 21,8 28,8 32,5 32,5 28,2 GA 26,9 26,1 33,2 36,8 36,8 32,5 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 14,60 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,3 db Volume 38,25 m³ Binnenniveau Lbi 34,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db 64. Geveltype 4c, gesloten, absorptie 0 %, zichtlijn < 1,5

17 D00323 Glas (GDL) 9,51 29,2 23,0 22,0 30,0 36,0 36,0 29,2 D02457 band+lat 12,10 49,8 36,0 47,0 55,0 59,0 64,0 48,7 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 Totaal 9,51 R' 22,6 21,8 29,1 33,1 33,1 28,4 GA 21,9 21,1 28,3 32,4 32,4 27,7 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 29,8 27,8 38,8 45,8 46,8 36,0 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 27,9 25,9 36,9 43,9 44,9 34,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,31 51,2 43,4 48,4 54,4 61,4 66,4 53,6 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 D02457 band+lat 12,70 49,8 35,6 46,6 54,6 58,6 63,6 48,4 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,74 36,5 28,5 30,4 34,5 40,4 40,0 35,6 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 15,17 dm³/s Totaal 9,20 R' 23,4 22,7 30,8 35,2 35,3 29,7 GA 21,8 21,2 29,2 33,6 33,7 28,1 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,50 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 28,2 db Volume 17,03 m³ Binnenniveau Lbi 32,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 29,5 db D00323 Glas (GDL) 1,53 29,2 29,9 28,9 36,9 42,9 42,9 36,1 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,99 51,2 42,0 47,0 53,0 60,0 65,0 52,2 D02457 band+lat 6,00 49,8 38,0 49,0 57,0 61,0 66,0 50,8 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 3,44 35,0 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,40 36,5 32,1 32,5 36,3 42,2 41,8 37,8 Qvent: 8,20 dm³/s Totaal 7,52 R' 27,0 27,0 32,3 35,9 35,8 32,5 GA 22,8 22,7 28,1 31,7 31,6 28,2

18 VARIANT: Woning 15 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0 Verblijfsgebied: Appartement Type E2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 27 db verblijfsruimte >= 25 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 36,70 26,7 33,3 26,0 slaapkamer 1 14,60 26,1 33,9 27,8 slaapkamer 2 6,50 25,8 34,2 27,0 Totaal verblijfsgebied 57,80 26,7 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 36,70 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,7 db Volume 96,15 m³ Binnenniveau Lbi 33,3 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,0 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,5 D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 33,1 31,1 42,1 49,1 50,1 39,4 D00328 Glas (GDL) 3,31 28,2 29,8 27,8 38,8 45,8 46,8 36,0 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,34 51,2 43,8 48,8 54,8 61,8 66,8 54,1 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 11,74 35,0 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 D02457 band+lat 26,90 49,8 35,7 46,7 54,7 58,7 63,7 48,5 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 1,60 36,5 28,5 30,4 34,5 40,4 40,0 35,6 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 32,80 dm³/s Totaal 19,90 R' 23,1 22,3 30,3 34,5 34,6 29,2 GA 22,1 21,3 29,4 33,6 33,7 28,3 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 7,33 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 10,40 49,8 35,5 46,5 54,5 58,5 63,5 48,3 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Totaal 7,33 R' 21,6 19,9 29,6 33,3 33,6 27,4 GA 26,0 24,3 34,0 37,7 38,0 31,8 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 14,60 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,1 db Volume 38,25 m³ Binnenniveau Lbi 33,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,8 db

19 Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 9,51 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 12,10 49,8 36,0 47,0 55,0 59,0 64,0 48,7 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,64 36,5 27,5 30,9 35,3 41,2 40,8 35,8 Cpositie: x1=0,30 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 3,6 0,7 0,0 0,0 0,0 Qvent: 13,10 dm³/s Totaal 9,51 R' 20,7 19,6 28,8 33,2 33,5 27,0 GA 19,9 18,8 28,0 32,5 32,8 26,2 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,20 51,2 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 2,62 35,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Totaal 9,20 R' 37,7 39,4 40,2 40,4 40,4 40,2 GA 36,1 37,8 38,6 38,8 38,9 38,6 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,50 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,8 db Volume 17,03 m³ Binnenniveau Lbi 34,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,0 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 27,0 25,0 36,0 43,0 44,0 33,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,16 51,2 42,6 47,6 53,6 60,6 65,6 52,9 D02457 band+lat 6,70 49,8 37,5 48,5 56,5 60,5 65,5 50,3 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,74 36,5 27,6 29,5 33,7 39,6 39,2 34,7 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 15,17 dm³/s Totaal 7,52 R' 23,9 23,5 30,7 34,7 34,7 30,0 GA 19,6 19,3 26,4 30,5 30,5 25,8

20 VARIANT: Woning 17 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 46,0 50,0 53,0 56,0 54,0 60,0 Verblijfsgebied: Appartement Type E1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 27 db verblijfsruimte >= 25 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 36,20 26,9 33,1 26,2 slaapkamer 1 14,60 25,6 34,4 27,3 slaapkamer 2 6,50 26,8 33,2 28,0 Totaal verblijfsgebied 57,30 26,8 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 36,20 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,9 db Volume 94,84 m³ Binnenniveau Lbi 33,1 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,2 db D00328 Glas (GDL) 1,70 28,2 32,7 30,7 41,7 48,7 49,7 38,9 D00328 Glas (GDL) 4,88 28,2 28,1 26,1 37,1 44,1 45,1 34,3 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,5 D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur ,96 44,0 37,6 42,6 45,6 50,6 55,6 46,6 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 8,30 35,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 D02457 band+lat 22,50 49,8 36,5 47,5 55,5 59,5 64,5 49,3 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 1,60 36,5 30,3 30,7 34,5 40,4 40,0 36,0 Qvent: 32,80 dm³/s Totaal 19,90 R' 23,7 22,6 30,6 35,2 35,4 29,6 GA 22,7 21,6 29,6 34,2 34,4 28,6 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db 64. Geveltype 4c, gesloten, absorptie 0 %, zichtlijn < 1,5 D00328 Glas (GDL) 7,33 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 10,40 49,8 35,5 46,5 54,5 58,5 63,5 48,3 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Totaal 7,33 R' 21,6 19,9 29,6 33,3 33,6 27,4 GA 26,0 24,2 33,9 37,6 37,9 31,7 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 14,60 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,6 db Volume 38,25 m³ Binnenniveau Lbi 34,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,3 db Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db 64. Geveltype 4c, gesloten, absorptie 0 %, zichtlijn < 1,5

21 D00328 Glas (GDL) 9,51 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 12,10 49,8 36,0 47,0 55,0 59,0 64,0 48,7 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 Totaal 9,51 R' 21,7 19,9 29,8 34,0 34,4 27,6 GA 20,9 19,2 29,1 33,3 33,6 26,8 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 3,86 28,2 25,8 23,8 34,8 41,8 42,8 32,0 D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur ,34 44,0 37,4 42,4 45,4 50,4 55,4 46,3 D02457 band+lat 12,70 49,8 35,6 46,6 54,6 58,6 63,6 48,4 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,74 36,5 28,5 30,4 34,5 40,4 40,0 35,6 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 15,17 dm³/s Totaal 9,20 R' 23,5 22,9 31,4 37,8 38,1 30,2 GA 21,9 21,3 29,9 36,2 36,5 28,7 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,50 m² Maximale geluidsbelasting 60,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,8 db Volume 17,03 m³ Binnenniveau Lbi 33,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 28,9 26,9 37,9 44,9 45,9 35,1 D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur ,99 44,0 36,0 41,0 44,0 49,0 54,0 45,0 D02457 band+lat 6,00 49,8 38,0 49,0 57,0 61,0 66,0 50,8 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 3,44 35,0 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,74 36,5 29,5 29,9 33,7 39,6 39,2 35,1 Qvent: 15,17 dm³/s Totaal 7,52 R' 25,3 24,8 31,1 35,2 35,3 31,0 GA 21,1 20,6 26,9 31,0 31,1 26,8

22 VARIANT: Woning 19 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Verblijfsgebied: Appartement Type E2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer/keuken 36,70 25,9 33,1 25,2 slaapkamer 1 14,60 26,1 32,9 27,8 slaapkamer 2 6,50 25,7 33,3 27,0 Totaal verblijfsgebied 57,80 26,2 Verblijfsruimte: woonkamer/keuken Vloeroppervlak 36,70 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,9 db Volume 96,15 m³ Binnenniveau Lbi 33,1 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,2 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,5 D00328 Glas (GDL) 1,53 28,2 33,1 31,1 42,1 49,1 50,1 39,4 D00328 Glas (GDL) 3,31 28,2 29,8 27,8 38,8 45,8 46,8 36,0 D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,5 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 10,34 51,2 43,8 48,8 54,8 61,8 66,8 54,1 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 11,74 35,0 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 D02457 band+lat 26,90 49,8 35,7 46,7 54,7 58,7 63,7 48,5 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 1,60 32,7 30,5 30,1 27,3 35,6 39,9 32,0 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 33,76 dm³/s Totaal 19,90 R' 23,6 22,2 26,2 32,7 34,6 28,1 GA 22,6 21,3 25,2 31,8 33,6 27,1 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 7,33 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 10,40 49,8 35,5 46,5 54,5 58,5 63,5 48,3 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Totaal 7,33 R' 21,6 19,9 29,6 33,3 33,6 27,4 GA 26,0 24,3 34,0 37,7 38,0 31,8 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 14,60 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,1 db Volume 38,25 m³ Binnenniveau Lbi 32,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,8 db

23 Gevelstructuurcorrectie Cg 1,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 9,51 28,2 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 D02457 band+lat 12,10 49,8 36,0 47,0 55,0 59,0 64,0 48,7 D02438 deuren: enkele aanslag rondom, diverse pr... 7,20 35,0 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR inbouw C 0,64 36,5 27,5 30,9 35,3 41,2 40,8 35,8 Cpositie: x1=0,30 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 3,6 0,7 0,0 0,0 0,0 Qvent: 13,10 dm³/s Totaal 9,51 R' 20,7 19,6 28,8 33,2 33,5 27,0 GA 19,9 18,8 28,0 32,5 32,8 26,2 Vlak 2 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db (eigen waarde) D00129 ME 2: Enkelvoudige steenachtige muur ,20 44,0 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 2,62 35,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Totaal 9,20 R' 33,9 37,2 38,5 39,8 40,2 38,9 GA 32,3 35,6 37,0 38,2 38,6 37,3 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,50 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,7 db Volume 17,03 m³ Binnenniveau Lbi 33,3 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,0 db D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 27,0 25,0 36,0 43,0 44,0 33,3 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,16 51,2 42,6 47,6 53,6 60,6 65,6 52,9 D02457 band+lat 6,70 49,8 37,5 48,5 56,5 60,5 65,5 50,3 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,33 32,7 33,1 32,7 30,0 38,3 42,6 34,6 Cpositie: x1=0,00 y1=0,00 x2=0,30 y2=0,00 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 Qvent: 7,00 dm³/s Totaal 7,52 R' 25,4 24,1 28,4 34,3 35,7 30,0 GA 21,2 19,9 24,2 30,0 31,5 25,7

24 VARIANT: Woning 20 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Verblijfsgebied: woningtype G1 - deel 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer keuken 32,30 34,2 24,8 32,0 slaapkamer 1 8,40 22,3 36,7 28,4 Totaal verblijfsgebied 40,70 29,4 Verblijfsruimte: woonkamer keuken Vloeroppervlak 32,30 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 34,2 db Volume 83,98 m³ Binnenniveau Lbi 24,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 32,0 db Vlak 1 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db (eigen waarde) D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 4,30 51,2 46,9 51,9 57,9 64,9 69,9 57,2 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 12,60 31,8 22,3 27,3 38,3 41,3 45,3 33,1 D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 7,60 35,0 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 Totaal 16,90 R' 22,2 26,9 35,3 36,6 37,6 32,0 GA 21,3 26,1 34,5 35,8 36,8 31,2 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 8,40 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 22,3 db Volume 21,84 m³ Binnenniveau Lbi 36,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,4 db Vlak 1 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 4,40 28,2 27,4 25,4 36,4 43,4 44,4 33,6 D00391 BP3c: Spouwkonstr.+wol 160 mm 5,20 33,0 25,6 34,6 41,6 45,6 48,6 37,7 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,82 32,7 34,1 32,2 29,1 37,4 41,7 33,8 Qvent: 17,30 dm³/s D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 5,50 31,8 25,4 30,4 41,4 44,4 48,4 36,2 D02457 band+lat 8,50 49,8 39,5 50,5 58,5 62,5 67,5 52,3 Totaal 15,10 R' 21,0 23,2 27,9 35,3 38,7 29,0 GA 14,8 17,0 21,7 29,1 32,6 22,8 Vlak 2 : voorgevel D00328 Glas (GDL) 1,35 28,2 32,3 30,3 41,3 48,3 49,3 38,5 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 12,95 31,8 21,4 26,4 37,4 40,4 44,4 32,3 D02457 band+lat 4,65 49,8 41,9 52,9 60,9 64,9 69,9 54,7 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,20 35,0 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,4 Totaal 14,30 R' 21,0 24,8 34,6 37,0 38,5 30,8 GA 15,1 18,9 28,6 31,1 32,6 24,9

25 Verblijfsgebied: woningtype G1 - deel 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2 6,70 22,4 36,6 27,8 Totaal verblijfsgebied 6,70 27,8 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,70 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 22,4 db Volume 17,42 m³ Binnenniveau Lbi 36,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,8 db Vlak 1 : gevel D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 31,3 29,3 40,3 47,3 48,3 37,6 D02457 band+lat 6,70 49,8 41,8 52,8 60,8 64,8 69,8 54,6 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,44 51,2 44,3 49,3 55,3 62,3 67,3 54,5 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 8,40 31,8 24,8 29,8 40,8 43,8 47,8 35,6 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,84 32,7 35,2 33,3 30,2 38,5 42,8 35,0 Qvent: 17,72 dm³/s Totaal 20,20 R' 23,5 25,6 29,2 35,7 38,3 30,8 GA 15,0 17,2 20,8 27,3 29,9 22,4 VARIANT: Woning 22 Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Verblijfsgebied: woningtype G2 - deel 1 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] woonkamer keuken 33,40 32,1 26,9 30,4 slaapkamer 1 8,50 23,2 35,8 29,1 Totaal verblijfsgebied 41,90 29,6 Verblijfsruimte: woonkamer keuken Vloeroppervlak 33,40 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 32,1 db Volume 86,84 m³ Binnenniveau Lbi 26,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 30,4 db Vlak 1 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db (eigen waarde) D00328 Glas (GDL) 2,70 28,2 30,6 28,6 39,6 46,6 47,6 36,8 D02457 band+lat 9,28 49,8 40,2 51,2 59,2 63,2 68,2 53,0 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 8,40 35,0 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,7 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 16,70 31,8 21,7 26,7 37,7 40,7 44,7 32,5 Totaal 19,40 R' 21,0 24,3 33,8 36,1 37,2 30,4 GA 19,7 23,1 32,5 34,8 36,0 29,1

26 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 8,50 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 23,2 db Volume 22,10 m³ Binnenniveau Lbi 35,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 29,1 db Vlak 1 : zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 3,0 db (eigen waarde) D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 17,30 31,8 21,0 26,0 37,0 40,0 44,0 31,8 D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 5,10 35,0 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3 40,4 Totaal 17,30 R' 20,9 25,8 35,3 37,1 38,8 31,3 GA 14,2 19,1 28,6 30,4 32,1 24,5 Vlak 2 : voorgevel D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 29,0 27,0 38,0 45,0 46,0 35,2 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 9,44 51,2 42,0 47,0 53,0 60,0 65,0 52,2 D02457 band+lat 6,70 49,8 39,5 50,5 58,5 62,5 67,5 52,2 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,6 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,82 32,7 33,0 31,1 28,0 36,3 40,6 32,7 Qvent: 17,30 dm³/s Totaal 11,80 R' 26,9 25,3 27,3 34,2 36,5 30,2 GA 21,8 20,3 22,2 29,2 31,4 25,2 Verblijfsgebied: woningtype G2 - deel 2 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2 6,70 23,3 35,7 26,2 Totaal verblijfsgebied 6,70 26,2 Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 6,70 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,60 m Geluidwering GA 23,3 db Volume 17,42 m³ Binnenniveau Lbi 35,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,2 db Vlak 1 : gevel D00328 Glas (GDL) 2,36 28,2 28,8 26,8 37,8 44,8 45,8 35,1 D02457 band+lat 6,70 49,8 39,3 50,3 58,3 62,3 67,3 52,1 D02432 ramen: enkele dichting door lipprofiel met... 4,15 35,0 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/m2 5,54 51,2 44,1 49,1 55,1 62,1 67,1 54,4 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot + min.wol 3,50 31,8 26,1 31,1 42,1 45,1 49,1 37,0 D02924 Duco GlasMax 15 ZR 0,84 32,7 32,7 30,8 27,7 36,0 40,3 32,5 Qvent: 17,72 dm³/s Totaal 11,40 R' 23,4 24,2 26,9 33,7 36,1 29,2 GA 17,5 18,3 21,0 27,7 30,2 23,3

27 Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00129 ME 2: Enkelvoudige steenac... 35,0 40,0 43,0 48,0 53,0 44,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D00135 MS 3: Steenachtige spouwm... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 Verkeerslawaai en woningen '84 D00305 Pannendak DH4: dakbeschot... 21,0 26,0 37,0 40,0 44,0 31,8 Verkeerslawaai en woningen '84 D00323 Glas (GDL) 23,0 22,0 30,0 36,0 36,0 29,2 Geluidwering Gevels Herzien '89 D00328 Glas (GDL) 22,0 20,0 31,0 38,0 39,0 28,2 Geluidwering Gevels Herzien '89 D00391 BP3c: Spouwkonstr.+wol ,0 30,0 37,0 41,0 44,0 33,0 Verkeerslawaai en woningen '84 D02406 enkele kier- en naaddichting (... 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Herziene Rekenmethode Geluidw... D02432 ramen: enkele dichting door li... 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Herziene Rekenmethode Geluidw... D02438 deuren: enkele aanslag rondo... 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Herziene Rekenmethode Geluidw... D02457 band+lat 37,0 48,0 56,0 60,0 65,0 49,8 Geluidwering Grote Gemeenten '97 D02630 Duco Ducomax Corto 15 ZR i... 30,9 31,3 35,1 41,0 40,6 36,5 Cauberg Huygen D02924 Duco GlasMax 15 ZR 32,9 31,0 27,9 36,2 40,5 32,7 Peutz A RA-001 dd 7 nov...

28 R

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning

RAPPORT. Nieuwbouw woning Boezempad 30 Barendrecht. Nieuwbouw woning RAPPORT Nieuwbouw Boezempad 30 Barendrecht Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Spuivoorziening Energieprestatie Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport B.2010.0762.01.R001 Appartementen Leenderweg te Eindhoven Geluidwering gevel, geluidsisolatie en geluidsabsorptie Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk RAPPORT - Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door - Sommelsdijk R012887.001.01 Definitief Architectenbureau

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West

Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport Bepaling geluidsisolerende voorzieningen van woningen langs de open te stellen bussluis tussen Meerwijk Oost en West M+P.GU.09.06C.1 6 maart 2014 Colofon Opdrachtnemer

Nadere informatie

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels Akoestisch-bouwtechnisch rapport Projectgegevens Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam Geluidwering gevels en ventilatie woningen

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam.

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Adviseurs voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Betreft Houthaven blok 4AB te Amsterdam Opdrachtgever

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Rapport R01. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Opdrachtgever: Bots Bouwgroep

Rapport R01. Wabo / Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Opdrachtgever: Bots Bouwgroep Adviseurs & Ingenieurs Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142623 / 1579011 Opdrachtgever: Documentnummer: Project: Bots Bouwgroep 2014.0150-R01 De nieuwbouw van 64 woningen

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

: Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit

: Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit Rapport : Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit Werknummer : P 07-034C/1 Datum : 22 december 2010 Gulberg 35 Groenstraat 27 E-mail info@tritiumadvies.nl 5674 TE NUENEN 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing

Afwijkingsbesluit. Koekoekslaan 43 te Schiedam. Ruimtelijke onderbouwing Afwijkingsbesluit Koekoekslaan 43 te Schiedam Ruimtelijke onderbouwing December 2014 Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43-2 - Ruimtelijke onderbouwing, Koekoekslaan 43 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard

Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard geluidisolatieplan Project : Geluidisolatieproject Europalaan Opdrachtgever : Gemeente Valkenswaard Projectnr : M11 012 Kenmerk

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTIESCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT Projectnummer: 2013043.G1 Revisie: 0 Rapportdatum: 30 oktober 2013 Auteur: R.E.S.S.

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek 1.0 naar de geluidbelasting op de gevels van en het binnenniveau in de te realiseren appartementen in het bestaande pand aan de Winterkoning 2 1965 GM HEEMSKERK Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 866501. Tadingastraat 3 voor Onderwijs. Ingediend op 30-05-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2012.02 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 866501 Aanvraagnaam Tadingastraat 3 voor Onderwijs Uw referentiecode

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie