Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer"

Transcriptie

1 Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

2

3 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

4 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 16 in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

5 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woning aan de Polstraat 16 in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 16 januari Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 54 db(a) als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

6 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

7 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer 3. Rekenresultaten huidige situatie De karakteristieke geluidwering en de optredende binnenniveaus zijn berekend conform de NPR De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels versie In tabel 1 zijn de rekenresultaten samengevat. De volledige berekeningen zijn in bijlage 1 opgenomen. Op foto 1 zijn de ruimtes weergegeven op het gevelaanzicht. Tabel 1 Binnenniveaus huidige situatie ruimte maximale geluidsbelasting op gevel optredend binnenniveau [db(a)]* (L bi) [db(a)]** woonkamer keuken werkkamer slaapkamer slaapkamer * De geluidsbelasting op de gevel wordt gecorrigeerd in de berekening door middel van een gevelniveaucorrectie (C L), derhalve staat in de berekening bij elke geluidsgevoelige ruimte de maximale geluidsbelasting weergegeven. ** Binnenniveaus zijn afhankelijk van de geluidsbelasting, gevelstructuur, ruimteafmetingen, gevelopbouw, verhoudingen tussen toegepaste materialen etc. Derhalve zijn optredende binnenniveaus tussen verschillende ruimten niet rechtstreeks vergelijkbaar. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk aan de toetsingswaarde van 35 db(a) is. Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

8 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Slaapkamer 2 Slaapkamer 1 Werkkamer Keuken Woonkamer Foto 1: Gevelaanzicht k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

9 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer 4. Conclusie In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 16 in Deventer. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk is aan de toetsingswaarde van 35 db(a). Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. Arnhem, 30 januari 2013 DGMR Bouw B.V. k:\doc\b\2006\040737\b r001.docx

10 B R001 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Bijlage 1 Rekenresultaten bestaande situatie Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

11

12

13

14 Rapport B R002 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

15

16 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

17 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 24 A t/m M in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

18 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woningen aan de Polstraat 24 A t/m M in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 15 januari De nummers 24 J en 24 M zijn daarbij fysiek bezocht. Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 55 db(a) als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

19 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

20 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer 3. Rekenresultaten huidige situatie De karakteristieke geluidwering en de optredende binnenniveaus zijn berekend conform de NPR De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels versie In tabel 1 zijn de rekenresultaten samengevat. De volledige berekeningen zijn in bijlage 1 opgenomen. Op foto 1 zijn de ruimtes weergegeven op het gevelaanzicht. Tabel 1 Binnenniveaus huidige situatie maximale geluidsbelasting op gevel optredend binnenniveau ruimte [db(a)]* (L bi) [db(a)]** woonkamer slaapkamer * De geluidsbelasting op de gevel wordt gecorrigeerd in de berekening door middel van een gevelniveaucorrectie (C L), derhalve staat in de berekening bij elke geluidsgevoelige ruimte de maximale geluidsbelasting weergegeven. ** Binnenniveaus zijn afhankelijk van de geluidsbelasting, gevelstructuur, ruimteafmetingen, gevelopbouw, verhoudingen tussen toegepaste materialen etc. Derhalve zijn optredende binnenniveaus tussen verschillende ruimten niet rechtstreeks vergelijkbaar. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk aan de toetsingswaarde van 35 db(a) is. Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

21 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer Kamer 24 M Kamer 24 J Foto 1: Gevelaanzicht k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

22 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer 4. Conclusie In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 24 A t/m M in Deventer. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk is aan de toetsingswaarde van 35 db(a). Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. Arnhem, 30 januari 2013 DGMR Bouw B.V. k:\doc\b\2006\040737\b r002.docx

23 B R002 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 24 A t/m M, Deventer Bijlage 1 Rekenresultaten bestaande situatie Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

24

25

26 Rapport B R003 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

27

28 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

29 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 28 en 28 B in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

30 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woning aan de Polstraat 28 en 28 B in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 15 januari Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 53 db(a) ter plaatse van nummer 28 en 51 db(a) ter plaatse van nummer 28 B als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

31 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

32 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer 3. Rekenresultaten huidige situatie De karakteristieke geluidwering en de optredende binnenniveaus zijn berekend conform de NPR De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels versie In tabel 1 zijn de rekenresultaten samengevat. De volledige berekeningen zijn in bijlage 1 opgenomen. Op foto 1 zijn de ruimtes weergegeven op het gevelaanzicht. Tabel 1 Binnenniveaus huidige situatie maximale geluidsbelasting op gevel optredend binnenniveau ruimte [db(a)]* (L bi) [db(a)]** Woonkamer nummer woonkamer nummer 28 B * De geluidsbelasting op de gevel wordt gecorrigeerd in de berekening door middel van een gevelniveaucorrectie (C L), derhalve staat in de berekening bij elke geluidsgevoelige ruimte de maximale geluidsbelasting weergegeven. ** Binnenniveaus zijn afhankelijk van de geluidsbelasting, gevelstructuur, ruimteafmetingen, gevelopbouw, verhoudingen tussen toegepaste materialen etc. Derhalve zijn optredende binnenniveaus tussen verschillende ruimten niet rechtstreeks vergelijkbaar. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk aan de toetsingswaarde van 35 db(a) is. Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

33 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer Woonkamer 28 B Woonkamer 28 Foto 1: Gevelaanzicht k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

34 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer 4. Conclusie In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 28 en 28 B in Deventer. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk is aan de toetsingswaarde van 35 db(a). Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. Arnhem, 30 januari 2013 DGMR Bouw B.V. k:\doc\b\2006\040737\b r003.docx

35 B R003 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 28 en 28 B, Deventer Bijlage 1 Rekenresultaten bestaande situatie Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

36

37

38 Rapport B R004 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

39

40 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

41 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 34 in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

42 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woning aan de Polstraat 34 in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 16 januari Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 54 db(a) als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

43 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

44 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer 3. Rekenresultaten huidige situatie De karakteristieke geluidwering en de optredende binnenniveaus zijn berekend conform de NPR De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels versie In tabel 1 zijn de rekenresultaten samengevat. De volledige berekeningen zijn in bijlage 1 opgenomen. Op foto 1 zijn de ruimtes weergegeven op het gevelaanzicht. Tabel 1 Binnenniveaus huidige situatie maximale geluidsbelasting op gevel optredend binnenniveau ruimte [db(a)]* (L bi) [db(a)]** kamer b.g woonkamer slaapkamer * De geluidsbelasting op de gevel wordt gecorrigeerd in de berekening door middel van een gevelniveaucorrectie (C L), derhalve staat in de berekening bij elke geluidsgevoelige ruimte de maximale geluidsbelasting weergegeven. ** Binnenniveaus zijn afhankelijk van de geluidsbelasting, gevelstructuur, ruimteafmetingen, gevelopbouw, verhoudingen tussen toegepaste materialen etc. Derhalve zijn optredende binnenniveaus tussen verschillende ruimten niet rechtstreeks vergelijkbaar. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk aan de toetsingswaarde van 35 db(a) is. Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

45 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer Slaapkamer Woonkamer Kamer b.g. Foto 1: Gevelaanzicht k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

46 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer 4. Conclusie In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 34 in Deventer. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk is aan de toetsingswaarde van 35 db(a). Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. Arnhem, 30 januari 2013 DGMR Bouw B.V. k:\doc\b\2006\040737\b r004.docx

47 B R004 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 34, Deventer Bijlage 1 Rekenresultaten bestaande situatie Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

48

49 Rapport B R005 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

50

51 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

52 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 38 in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

53 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woning aan de Polstraat 38 in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 16 januari Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 52 db(a) als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

54 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

55 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer 3. Rekenresultaten huidige situatie De karakteristieke geluidwering en de optredende binnenniveaus zijn berekend conform de NPR De berekeningen zijn uitgevoerd met het door DGMR ontwikkelde computerprogramma Geluidwering Gevels versie In tabel 1 zijn de rekenresultaten samengevat. De volledige berekeningen zijn in bijlage 1 opgenomen. Op foto 1 zijn de ruimtes weergegeven op het gevelaanzicht. Tabel 1 Binnenniveaus huidige situatie maximale geluidsbelasting op gevel optredend binnenniveau ruimte [db(a)]* (L bi) [db(a)]** woonkamer * De geluidsbelasting op de gevel wordt gecorrigeerd in de berekening door middel van een gevelniveaucorrectie (C L), derhalve staat in de berekening bij elke geluidsgevoelige ruimte de maximale geluidsbelasting weergegeven. ** Binnenniveaus zijn afhankelijk van de geluidsbelasting, gevelstructuur, ruimteafmetingen, gevelopbouw, verhoudingen tussen toegepaste materialen etc. Derhalve zijn optredende binnenniveaus tussen verschillende ruimten niet rechtstreeks vergelijkbaar. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk aan de toetsingswaarde van 35 db(a) is. Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

56 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer Woonkamer Foto 1: Gevelaanzicht k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

57 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer 4. Conclusie In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 38 in Deventer. Uit de rekenresultaten is gebleken dat het geluidsniveau voor de woning in alle geluidsgevoelige ruimten lager of gelijk is aan de toetsingswaarde van 35 db(a). Er zijn geen geluidwerende voorzieningen benodigd. Arnhem, 30 januari 2013 DGMR Bouw B.V. k:\doc\b\2006\040737\b r005.docx

58 B R005 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 38, Deventer Bijlage 1 Rekenresultaten bestaande situatie Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

59

60 Rapport B R006 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 40, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671 Postbus AD Arnhem 2501 C J Den Haag 9200 AR Drachten 6130 AP Sittard T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) T +31 (0) Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

61

62 B R006 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 40, Deventer Inhoudsopgave Pagina 1. INLEIDING UITGANGSPUNTEN EN EISEN Bouwkundige inventarisatie Geluidsbelastingen Eisen aan het binnenniveau Geluidsgevoelige vertrekken Ventilatie en kierdichting Ventilatie na voorzieningen REKENRESULTATEN HUIDIGE SITUATIE CONCLUSIE... 9 Bijlage 1: Rekenresultaten bestaande situatie k:\doc\b\2006\040737\b r006.docx

63 B R006 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 40, Deventer 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Deventer is een akoestisch bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd door DGMR Bouw B.V. voor het woonhuis aan Polstraat 40 in Deventer. In verband met de realisatie van het nieuwe Stadkantoor van de gemeente Deventer is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsuitstraling naar de omgeving als gevolg van de opgestelde technische installaties en de vervoersbewegingen. Hieruit is gebleken dat ter plaatse van de hiervoor genoemde woning niet wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 50 db(a), wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximaal vergunbare 65 db(a)-etmaalwaarde. De niveaus zijn vergunbaar mits wordt aangetoond dat wordt voldaan aan een binnenniveau van ten hoogste 35 db(a). Dit onderzoek is erop gericht om bij de woning het geluidsniveau als gevolg van voertuigbewegingen binnen de woning te bepalen en te toetsen aan de norm van 35 db(a). Wordt de norm overschreden, dan worden geluidsisolerende maatregelen voorgesteld. k:\doc\b\2006\040737\b r006.docx

64 B R006 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 40, Deventer 2. Uitgangspunten en eisen 2.1 Bouwkundige inventarisatie Bij de woning aan de Polstraat 40 in Deventer is een bouwkundige inventarisatie uitgevoerd op 15 januari Tijdens deze inventarisatie zijn de materialen in de bestaande gevels en de afmetingen van de geveldelen en vertrekken opgenomen. Om te zorgen dat de uitwendige scheidingsconstructie van deze ruimten voldoet aan de gestelde eisen zal berekend worden of er maatregelen getroffen moeten worden. De ten tijde van de inventarisatie aangetroffen situatie van de woning vormt het uitgangspunt voor het gehele onderzoek. 2.2 Geluidsbelastingen Voor de geluidsbelasting op de gevels is rapport Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets van 18 december 2012 met kenmerk B R002 van DGMR Bouw B.V. gehanteerd. De maximale optredende geluidsbelasting op de gevel ter plaatse van een geluidsgevoelig vertrek in de woning bedraagt 54 db(a) als gevolg van voertuigbewegingen. 2.3 Eisen aan het binnenniveau De noodzakelijke geluidwering bedraagt minimaal het verschil tussen de werkelijk optredende geluidsbelasting en het maximale binnenniveau van 35 db(a). Als bij de berekening van het binnengeluidsniveau blijkt, dat in de woning in geen enkele geluidsgevoelige ruimte het geluidsniveau hoger is dan 35 db(a), komt de betreffende woning niet in aanmerking voor maatregelen. Indien in één of meerdere geluidsgevoelige verblijfsruimten een binnenniveau van 35 db(a) wordt overschreden, dient door maatregelen in alle geluidsgevoelige ruimten in de woning het binnenniveau te worden teruggebracht tot 35 db(a). 2.4 Geluidsgevoelige vertrekken Geluidsgevoelige vertrekken zijn vertrekken voor permanent verblijf, zoals woon-, eet- en slaapkamers en keukens groter dan 11 m 2. De overige ruimtes en vertrekken zijn voor dit onderzoek niet relevant. 2.5 Ventilatie en kierdichting Bij de berekening van het optredende binnenniveau in de bestaande situatie wordt rekening gehouden met een geluidslek ten gevolge van ventilatievoorzieningen en kieren. De grootte van het geluidslek is afhankelijk van het volume van het vertrek en wordt bepaald aan de hand van een formule. In de rekenspecificatie is het geluidslek weergegeven onder de titel open gat. Indien vastgesteld kon worden welk type rooster er reeds aanwezig was in de woning, dan is hiermee rekening gehouden in de berekening. In deze gevallen is het open gat niet ingevoerd. Kierdichtingen in draaiende delen zijn in de berekeningen meegenomen zoals deze zijn aangetroffen. k:\doc\b\2006\040737\b r006.docx

65 B R006 Stadhuiskwartier Deventer - Gevelisolatieonderzoek Polstraat 40, Deventer 2.6 Ventilatie na voorzieningen Bij het bepalen van het binnenniveau wordt rekening gehouden met de minimale ventilatiebehoefte conform het Bouwbesluit (artikel 3.46 en 3.48): In een verblijfsgebied moet, ter beperking van het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht, een voorziening aanwezig zijn voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 0.9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm 3 /s. Onverminderd het hiervoor vermelde moet, indien in het verblijfsgebied waar een opstelplaats voor een kooktoestel is gelegen, de capaciteit voor de toevoer van verse lucht naar dat gebied en voor de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, tenminste 21 dm 3 /s zijn. De toevoer van verse lucht moet plaatsvinden vanuit een ander in die woning gelegen verblijfsgebied, of van buiten, met dien verstande dat tenminste 50% van de bedoelde capaciteit voor de toevoer naar de in de woning gelegen verblijfsgebieden rechtstreeks van buiten moet plaatsvinden. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat 100% van de toevoer van verse lucht rechtstreeks van buiten plaatsvindt. Daarnaast gelden er ook eisen ten aanzien van de spuiventilatie, maar voor het bepalen van het optredende binnenniveau mag worden uitgegaan van een gevel met gesloten ramen. k:\doc\b\2006\040737\b r006.docx

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

DAKOPBOUW tussen 0 en 75 graden

DAKOPBOUW tussen 0 en 75 graden Bouwbesluit berekeningen RC berekeningen Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 30-12-2016 BEGANEGROND met kruipruimte Rsi (interieur) 0,17 Isolatie ribcasettevloer 118 0,118 0,025 4,72 Betonelement (bv ribcasettevloer)

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning Projectnummer : 1679 Datum : 1-2-2017 Datum wijziging A : Datum wijziging B : Inhoud Behoort bij beschikking

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Rapport M.2014.0007.01.R001 Bestemmingsplan De Del, Rozendaal Akoestisch onderzoek wegverkeer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

ventilatie roosters +mv (2)

ventilatie roosters +mv (2) ventilatie balans berekening gewijzigd: 16062016E in rood aangegeven systeem C, natuurlijke toevoer en mechanische afvoer NEN 1087/ NPR 1088 MV = mechanische ventilatieafvoer toegepaste ventilatievoorzieningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

w w w. o l d e h a n t e r. n l

w w w. o l d e h a n t e r. n l Werknr.: 09-288 Project: Standaard garage Prefab beton elementen Opdrachtgever: Rekers Betonwerk GMBH & Co. KG Portlandstraße 15 48480 Spelle Duitsland Onderwerp: Ventilatieberekening Alle type garages

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel Rapport M.2013.0544.00.R001v2 Nieuwe bedrijfswoning aan de Zoelensestraat, Tiel Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Datum: 5 januari 2016 Rapportnummer: 1601.1 Projectnummer: 1601 Opdrachtgever: Frits Everts design

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam. Onderzoek naar de luchtkwaliteit Rapport B.2012.1011.05.R001 Wolfertcollege, Rotterdam Onderzoek naar de luchtkwaliteit Status: CONCEPT Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport V.2011.0939.00.R001 Oplevering rekenresultaten Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11, Postbus 153 NL-6800

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT Daglicht Projectgegevens PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRACHTGEVER Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening Project: : Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : Ventilatie berekening Gewijzigd: : 10-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 14 10/09/15 INHOUD: 1. Inleiding Blz.

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2010.0073.00.R001 Onderzoek naar de luchtkwaliteit ten gevolge van wegverkeer Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk -

datum 4 april 2017 project BP Heijenoordseweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek Heijenoordseweg 7 uw kenmerk - Gemeente Arnhem Dienst Stadsbeheer t.a.v. de heer U. Buitenhuis Postbus 9200 6800 HA ARNHEM datum 4 april 2017 project BP seweg 7 (Klimmendaal) vestiging Arnhem betreft Akoestisch Onderzoek seweg 7 uw

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN 08.L.501 aiad BI 1:1000 26-11 _15 10. 02.16 NB: Voorterrein inrichting zie erf inpassingsplan SITUATIE KAO.GEM. VRIES

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte

Bouwfysica. Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica. eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN

NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER BUITENAKKER (KAVEL 21A/B) HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW VRIJSTAANDE WONING FAM. F. JAGER

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00 Inventarisatie van de kozijnen J effectieve capaciteit ventilatie kozijn/schil onderdeel oppervlakte maximale vlgs oppervlakte Type Rooster per meter lengte capaciteit A(m2) openings hoek Nen 1087 A*J

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk

RAPPORT. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk. Uitbreiding & verbouw Refugium - Sommelsdijk RAPPORT - Sommelsdijk Gebruiksoppervlakte, Verblijfsgebied en Verblijfsruimte Daglicht Luchtverversing Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door - Sommelsdijk R012887.001.01 Definitief Architectenbureau

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 14 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Datum: 05-01-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening Boerderij

Nadere informatie

Notitie Luchtverversing

Notitie Luchtverversing Notitie Luchtverversing volgens de NEN 1087 en Bouwbesluit 2012 onderdeel: Ventilatiebalans berekening Project: Woonhuis fam. Baarspul te Nieuwegein opdrachtgever : Fam. Baarspul onderwerp : Ventilatiebalans

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT. Project: Uitbreiding Kinderdagverblijf Het Stokpaardje Castricum

TOETSING BOUWBESLUIT. Project: Uitbreiding Kinderdagverblijf Het Stokpaardje Castricum TOETSING BOUWBESLUIT Project: Uitbreiding Kinderdagverblijf Het Stokpaardje Castricum Datum: 19-11-2013 Inhoud bladzijde Verblijfsgebieden 2 Daglichttoetreding 3 Daglichtoppervlakte per verblijfsgebied

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

VENTILATIE & DAGLICHT MULLER ONTWERP EN ADVIES B.V. WIEDHAAK 18A 3371 KD HARDINXVELD-GIESSENDAM TELEFOON: 0184-614120 FAX: 0184-631091

VENTILATIE & DAGLICHT MULLER ONTWERP EN ADVIES B.V. WIEDHAAK 18A 3371 KD HARDINXVELD-GIESSENDAM TELEFOON: 0184-614120 FAX: 0184-631091 RAPPORT: VLOEROPPERVLAKTE & RUIMTE-DIFFERENTIATIE VENTILATIE & DAGLICHT WERKNO: 12429 DATUM: 10-06-2015 PROJECT: NIEUWBOUW BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW WEIDEVOGEL A/D MANMAKERWEG TE BLESKENSGRAAF B OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord n BEM1402276 gemeente Steenbergen ervl bouwkundig teken- k adviesburo project Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord Behoort bij beschikking projectnr Opdrachtgever 2013-05 Dhr. J. Vink d.d.

Nadere informatie